İsm-i Azâm Duası (Rivayet 2)
 

İsm-i Azâm Duası (Rivayet 2)

(Not: Üst resimde görülen dua, aşağıdaki metinle alakası yoktur. Farklı rivayetlerden biridir.)

ALLAH…
Lâ ilâhe illallâh…
Errahman-ur Rahîym…
El Hayy-ul Kayyûm…
Allahu Rahmân-ur Rahîym…
Allahu lâ ilâhe illâ HU, el Hayyul Kayyum…
Lâ ilâhe illa HU vel Hayy-ul Kayyûm…
Rabb…
Allahu Lâ ilâhe illa HU, el Ahad'us Samed'ulleziy lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehû kûfuven ahad.
Hannân-el Mennân Bedî'üs semâvâti ve'l arz Zü'l Celâli vel ikrâm.

Evet, şimdi biz önce İsm-i Â'zâm olduğu hakkında çok kuvvetli işâretler olan iki duayı yazıp, sonra da kendi mütâlâmızı beyân edelim…Şüphesiz ki gerçeği bilen Allah'tır!..

Okunuşu

Allahümme innî es'elüke bienniy eşhedü enneke entellahülleziy lâ ilâhe illa entel vâhıdül ahaddüssamedülleziy lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Anlamı

Allahım, muhakkak ki şu (bilinç, iman) olarak istiyorum; şahadet ediyorum ki ilah yok, sen (O) Allahsın ki ancak Vahid'ül Ehad (bir tek), Samed, doğurmamış, doğmamış ve dengi-misli olmayan sen varsın.

Okunuşu

Lâ ilâhe illâ ente yâ Hannân yâ Mennân Ya Bedies semâvati vel ardı Zel Celâl-i vel ikrâm.

Bilgi

Bu iki duâ da, Hazret-i Rasûlullâh Aleyhi's-Selâm'ın bu konudaki buyruklarına isnat etmekte… Duaya bu şekilde başlanırsa ,o duâların kabul olacağına işâretleri var…

* * *

Evet, bütün bu işâretlerden bize göre ortaya çıkan netice şudur… Eğer ortak nokta aranırsa …Hemen hemen bütün işâretlere de dikkati çeken iki isim görülüyor:

ALLAHEsasen bu iki isim dahi birbirinden ayrı olmayıp; bu konunun derinliklerine ve sırlarına nüfuz etmiş Evliyâullah tarafından bir olarak kabul edilmektedir…

Vahdet konusunun zirvedeki isimlerinden biri olan “İNSÂN-I KÂMİL” yazarı Abdülkerim Geylânî (Ceylî) Kaddesallahu Sırrahu Azîzan, bu konuda özetle şöyle demektedir:

“ALLAH isminin sonundaki H harfi hüviyeti Zât'a işaret eder ki, bunu HU ismi olarak da bilir ve bu hususa HU ismiyle işaret ederiz”

Nitekim, Efendimiz,büyüğümüz Hazret-i Âli dahi, “HU” ismine çok riâyet eder, bu ismi çok zikreder, özellikle şu şekilde söyler ve yakınlarına tavsiye ederdi:

“Yâ HU ya men HU, lâ ilâhe illâ HU”

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: sırran, 27.10.2009, 17:10 (UTC):
“Yâ HU ya men HU, lâ ilâhe illâ HU”Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 45459898 ziyaretçi (117544318 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)
 
 

gizli

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.