Ağlasam (Cenap Şehabettin)
 

Ağlasam

Cenâb Şehabeddîn

Çöksem diz üstü karşına, hürmetle ağlasam...
Öpsem dü pây-ı safını, lezzetle ağlasam...

Ben ağlıyorken ağlasa yağmurla âsumân
Birlikte âsumân ü tabiatle ağlasam

Giryem o rütbe kesb-i samimiyyet etse kim
Bir mübtelâ gönüldeki rikkatle ağlasam

Sen, zülf-i tar-marımı destinle okşasan
Cebhem dizinde, ben de sükunetle ağlasam

Kalsam gözüm gözünde, elimde senin elin
Mesti-yi bi-misâl-i muhabbetle ağlasam

Sonra döküp huzuruna âlâm-ı hissimi
Teşrih-i iştiyâkıma cür'etle ağlasam

Tasvir ederken afet-i hicrânı herkesin
Vuslat deminde bulduğu rahatle ağlasam

Sen, ser-güzeşt-i rûhu işitmekle ağlasan
Ben, mâcera-yı kalbi hikâyetle ağlasam<

Ben ağlasam, sen ağlasan, âhenler ağlasa
Ben, ser-be-ser seninle halâvetle ağlasam

Sen, rahm edip de va'd-ı visal eylesen bana
Ben, bahtımın kemâline hayretle ağlasam

Atsam bütün vücudumu agûş-ı pâyına
Bir bi-nevâ çocuk gibi, minnetle ağlasam

Bâzu-yı rahm-i izzetine ittikâ edip
Tesir-i bahtiyârî-yi vuslatla ağlasam

Ah, ağlasam senin ile leb-ber-leb ağlasam
Bir kerrecik de bunda meserretle ağlasam


1886

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ada, 24.12.2009, 18:01 (UTC):
günümüz türkçesi hali de olsaydı süper olurdu paylaşım için teşekkürler...Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 46074018 ziyaretçi (118549332 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)
 
 

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.