Alemi Gayb ve Alemi Şehadet Nedir?
 

gayb, gayp, gayb alemi

Alemi Gayb ve Alemi Şehādet Nedir?

Gayb ālemi, şehādet alemi; yani görünmeyen ve görülen ālem. Kurān-ı Kerīm'e göre varlıklar, ikiye ayrılır:
  1. Görülemeyen, idrāk edilemeyen varlıklar gayb ālemini teşkil ederler.
  2. Görülen, idrāk edilen varlıklar ise, şehādet ālemini meydana getirirler.

Mānevī varlıklar, gayb ālemindendir. māneviyat erbābına göre dış; yani şehādet ālemi, bir görüntüden ibarettir. Asıl hakikāt, görülmeyen gayb ālemidir. Görülen ālem, hakikātin kendisi değil, sadece onun bir tecellīsidir. Bütün mükevvenāt, bu iki sınıfa ayrılmıştır. Yani beş duyudan gizli kalan gayb ālemi ile beş duyudan herhangi biriyle varlığı idrāk edilebilen ālem... Nitekim Kurān-ı Kerīm'de, «O öyle Allah'tır ki, ondan başka ilah yoktur; görülmeyeni ve görüleni (gizli ve aşikar olan her şeyi) bilendir.» (Sure-i Haşr, 22) buyrulmuştur.

İnsanoğlunun ilim kaynakları sınırlı olduğu için, ilmi de sınırlıdır. İnsanlar sadece akıl ve duyu organlarıyla hakikatin bilgisine ulaşamazlar. Bu bakımdan akıl ve duyu organlarının yanında, mutlak ilim sahibi Cenāb-ı Hālık-ı zül-Celāl'in peygamberleri vasıtasıyla bildirdiği ilimlere muhtaçtır. Fakat peygamberler de, Allah Tealanın kendilerine verdiği ilmin tamamını değil, sadece onun insanlara bildirmesini istediklerini bize aktarırlar.

İnsanlar, gaybı bilmediği gibi; cinler de gaybı bilemez. Ne var ki cinler, latif-rūhānī varlıklar olduğundan, görünmeden her yere girip çıkabilirler... Çok süratli hareket imkanına sahiptirler, tayy-i mekan edebilirler. O bakımdan, insanlar için nisbi-izafi gayb olan bazı şeylerin, onlar tarafından bilinmesi mümkün olabilir.

Nitekim Kurān-ı Kerīm'de, «And olsun ki biz, (dünyaya) en yakın semayı kandillerle süsledik-donattık ve onları şeytanlar için atılacak taşlar yaptık. (Atılan bu taşlar, meleklerden sır çalmaya gelen şeytanları öldürür veya sakatlar.) Ve o şeytanlara çılgın alevli ateş azabı hazırladık.» (Sure-i Mülk, 5) buyrularak, cinlerin, semādaki bazı gayb haberlerini almak için göğe çıktıklarında yıldızlarla taşlanarak kovuldukları beyan olunmuştur.

Hāsıl-ı kelām, her şeyi bilmek, Allah'a mahsustur. Beşer, ancak, onun bildirdiği kadarını bilebilir. İnsanoğlu, ilim sahasında ne kadar ilerlerse ilerlesin, bildikleri, bilmediklerinin yanında yer küreye nispetle zerre, deryaya nispetle bir damla bile olmaz. O bakımdan herhangi bir şey, insana nispetle gayb olabilir. Ama Allah-u Teala'ya nispetle hiçbir şey gayb olmaz. Zira onun ilmi her şeyi ihata eder ve hiçbir şey ondan gizli kalamaz. Mümine düşen de, gayba yakīnī olarak iman etmektir.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: kübra, 12.05.2016, 17:13 (UTC):
teşekkürler

Yorumu gönderen: berğeti, 09.12.2010, 00:00 (UTC):
gayb nedir gelecte gayb deyılmı eyer gaybse bazı allimler nasıl gelecekten haber vermişler.şimdi 50 60 yada 100 yıl önce ana rahmide bir çocuğun cinsiyeti bizim için gaybdı günümüzde artık bu gayb deyıl şuanda bildiyımız bazı gaybları belkide 50 60 yada 100 yıl sonra bekide bilm çözer ama gayb var nelgabdır onu biilmiyorum.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 47453601 ziyaretçi (120831837 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler