Ayât-ı Hıfz (Cinlerden Korunma)
 

Ayât-ı Hıfz (Hıfz Ayetleri, Cinlerden Korunma)

Ayât-ı Hıfz

* Bismillêhirrahmênirrahîm. Allâhümmehfaznê min cemîi eğdâinê mim-beyni eydînê ve min [k]halfinê ve an emâninê ve an şemêilinê ebedem-mê ebgaytenê vehfaz dînenê bimê hafezte bihî kitêbekel azîzellezî:

«Lâ ye'tihil bâtilu mim-beyni yedeyhi velê min [k]halfihî tenzîlum-min hakîmin hamîd.»

* Allâhümmehfaznê min cemîi iğdêinê bimê [k]hafezte bihiz-zikra hays[peltek]ü gulte:

«İnnê nahnu nezzelnel zikra ve innê lehû lehâfizûn.»

Allâhümmehfaznê min cemîi iğdêinê bimê [k]hafezte bihis-semêi hays[peltek]ü gulte:

«Ve hifzam-min külli şeytânim-mêridin.»

Allâhümmehfaznê min cemîi iğdêinê bimê [k]hafezte bihî abdekellezî fehemmet ve se[k]h[k]arte lehuş-şeyâtîne s[peltek]ümme gulte:

Ayât-ı Hıfz

«Ve künnê lehum hâfizan.»

Allâhümmehfaznê min cemîi iğdêinê bimê [k]hafezte bihis-segfel mahfûza hays[peltek]ü gulte:

«Vecealnces-semêe segfem-mahfûzâ.»

Allâhümmehfaznê min cemîi iğdêinê bimê [k]hafezte bihis-semêvêti vel arda

«Velê yeuduhû hifzuhumâ vehüvel aliyyul azîm.»

Allâhümmehfaznê min cemîi iğdêinê bimê [k]hafezte bihî ibêdikel mahfûzînellezîne gulte:

«Vehüvel gâhiru fevga ibêdihîve yursilu aleyküm hafezaten.»

Allâhümmehfaznê min cemîi iğdêinê bimê [k]hafezte bihis-semêi hays[peltek]ü gulte:

«Vezeyyenes-semâed-dunye bimesâbiha ve hıfzan zêlike tagdîrul azîzil alîm.»

Allâhümmehfaznê min cemîi iğdêinê bimê [k]hafezte billevhil mahfûzi hays[peltek]ü gulte:

«Bel hüve Gur'ênum-mâcidun fî levhim-mahfûzin.»

Allâhümmehfaznê min cemîi iğdêinê bimê [k]hafezte bihî ibêdeke hays[peltek]ü gulte:

«Lehû muaggibêtüm-mim-beyni yedeyhi...

Ayât-ı Hıfz

...Ve min [k]halfihîyehfezûnehû min emrillêh.»

Allâhümmestahfizuke bimê yestahfizuke bihî abduke vebnü abdike ve nebiyyike Yağgûbe hays[peltek]ü gâle:

«Fallâhü [k]hayrun hâfizav-vehüve erhamür-râhimîn.»

Allâhümmahrusnê biaynike mehfeznê bihifzike yê ekramel kâdirîne ve yê erhamerrâhimîne ve rameytu külle men yurîdu binê sûem-bihasbiyallâhu ve niğmel vekîl. Ve bi Kef-Hê-Yê-Ayn-Sâd ve bi Hâ-Mîm-Ayn-Sîn-Kâf ve bittevekküli alel hayyillezî lâ yemût:

«Ve kefê billêhi vekîlev-ve hüve erhamürrâhimîn. İn erâdeniyallâhu bidurrin hel hünne kêşifêtü durrihî ev erâdeniye birahmetin hel hünne mumsikâtü rahmetih. Gul hasbiyallâhu aleyhi yetevekkelül mütevekkilûne hasbiyallâhu lê ilêhe illê hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azîm.»

Ve sallallâhu alê seyyidinê Muhammedin ve êlihî ve sahbihî ecmaîn. Âmîn, birahmetika yâ erhamerrâhimîn.

Ayât-ı Hıfz

Bismillêhirrahmênirrahîm.

«Gul len yusîbenê illê mê ketebAllâhu lenê hüve mevlênê ve alellâhi felyetevekkelil mü'minîn.»

Bismillêhirrahmênirrahîm.

«Ve in yemseskAllâhu bi durrin felê kêşife lehû illê hüve ve in yuridke bi[k]hayrin felê râdde lifadlihî yusîbu bihî mey-yeşêu min ibêdihî ve hücel ğafûrur-rahîm.»

Bismillêhirrahmênirrahîm.

«Ve mê min dâbbetin fil ardi illê alellâhi rizguhê ve yağlemu müstegarrahê ve müstevdeahê küllin fî kitêbim-mübîn.»

Ayât-ı Hıfz

Bismillêhirrahmênirrahîm.

«İnnî tevekkeltü alellâhi rabbî ve rabbiküm vemen dâbbetin illê hüve ê[k]hizün binâsiyetihê inne rabbî alê sırâtim-mustagîm.»

Bismillêhirrahmênirrahîm.

«Ve keyyim-min dâbbetin lê tahmilu rizgahellâhü yerzuguhê ve iyyêküm ve hüves-semîul alîm.»

Bismillêhirrahmênirrahîm.

«Mê yeftehillâhü lin-nêsi mir-rahmetin fele mumsike lehê ve mê yumsik. Felê mürsile lehû mim-bağdihî ve hüvel azîzul hakîm.»

Bismillêhirrahmênirrahîm.

«Velein seelteüm men [k]halegas-semêvêti vel arda leyegûlunnellâhu gul eferaeytüm mê ted'ûne min dûnillêhi in erâdeniyallâhü bi durrin...»

Ayât-ı Hıfz

(gul eferaeytümle başlayan ilk satır, önceki resme ait)

«...hel hünne kêşifâtü durrihî ev erâdenî bi rahmetin hel hünne mumsikâtü rahmetihî gul hasbiyallâhü aleyhi yetevekkelül mütevekkilûn.»

Bismillêhirrahmênirrahîm.

«Ve mê lenê illê netevekkele alellâhi vegad hedeynê sübülenê velenasbiranne alê mê âzeytümûnâ ve alellâhi felyetevekkelil mütevekkilûn.»

Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

«Sizden biriniz sultandan, yahut herhangi bir kudret sahibinden korktuğu zaman, şöyle desin:

Ayât-ı Hıfz

Okunuşu: Allahümme rabbissemevâtisseb'i ve rabbel arşil azîmi kun lî câran min şerri fulânibni  fulânin ve şerril cinni vel insi ve etbâihim en yefruta aleyye ehadun minhum azze câruke ve cellesenâ üke velâ ilâhe gayrük.

Anlamı:
"Ey yedi semâların ve yüce arşın sahibi olan Rabbim, filân oğlu filânın şerrinden beni koru. Cinlerin, insanların ve tâbi'lerinin, onlardan herhangi birinin bana taşkınlık etmesinin şerrinden beni muhafaza buyur. Senin muhafazan ne büyüktür! Senan yücedir, Senden başka da ilâh yoktur." » [1]

Kaynaklar

[1] Tuhfetû'z-zakirin. 172

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Necati ciz, 08.05.2015, 14:01 (UTC):
AYETÜL HIRZ bu bir ikincisi---AŞAĞIDA
Peygamberimiz (Sav) Müslümanların ,Cinlerin Şerinden Korunması için Yazmış olduğu Mektup Peygamber efendimizin, cinlerin zararlarından Müslümanları korumak için Hazret-i Ali'ye yazdırdığı bir mektuptur. Üzerinde taşıyana ve evinde bulundurana o mahluklar zarar veremez.

Yorumu gönderen: arzu ece, 02.01.2015, 22:50 (UTC):
Bu kim yazmışsa hoca olmalı herhalde....

Yorumu gönderen: gül akdemir , 16.12.2014, 01:04 (UTC):
yaklaşık 2aydır rüyamda korktum 2aydırda korkuyorum geceleri korku geliyor boğukuyorum sanki netten bütün şeyhlerden yardım istedim kimse dogru dürüst birşey yazmadı yollamadı bana bu sayfayı yapandan allah celelcelelu razı olsun inşallah bakalım yarın inşallah yazıcıdan çıkartırıp muska halinde taşıycam inşallah iyi gelir bakalımallahımın izniyle

Yorumu gönderen: naile, 02.04.2014, 02:15 (UTC):
teşekkürler

Yorumu gönderen: mehmet, 03.11.2009, 13:47 (UTC):
yağmurlu vede karanlık bir havada dışarı çıkmassanız ıslanmassınız.sizbilirsiniz.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 44802494 ziyaretçi (116442279 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)
 
 

gizli

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.