Bediüzzaman'dan Mühim İfşaat
 

Bediüzzaman'dan Mühim İfşaat

Bediüzzaman Said-i Nursî -kuddise sırruh- Hazretleri “Sikke-i Tasdik-i Gaybî” adlı eserinde buyurur ki:

“Ümmetin beklediği, âhir zamanda gelecek zâtın üç vazifesinden en mühimmi, en büyüğü ve en kıymetdarı olan îmân-ı tahkikiyi neşr ve ehl-i imânı dalâletten kurtarmak.”

Hazret-i Mehdi’den evvel çıkacak vazifeli zâtın vazifesinin başı bu olacak. Onun ilk vazifesi kararmış olan âlemi Allah-u Teâlâ’nın nuru ile nurlandırmak, fikirleri aydınlatmak, dalâlet ile hakikati ayırmak ve bu sayede imanları kurtarmaktır.

Bediüzzaman Hazretleri ehl-i keşif bir zât ki, Allah-u Teâlâ olacakları ona dilediği kadar hep göstermiş, bunun hakikatini bütün açıklığı ile görmüş, Hazret-i Mehdi’den evvel çıkacak bir zâtın bunları yapacağını söylüyor.

Nitekim Muhiddin-i İbn’ül-Arabî -kuddise sırruh- Hazretleri:

“İşte bu sona getirecek ve bizim beklediğimiz Mehdi değildir. Bu ancak kendi ehl-i beyt’inden olacak birisidir.” buyurmuşlardır. (Fütûhât-ı Mekkiyye)

“O zâtın ikinci vazifesi, şeriatı icrâ va tatbik etmektir.”

Allah-u Teâlâ’nın emir ve yasaklarını kendisinin tatbik etmesi ve kendisinin tatbik ettiği hükümleri etrafına da tatbik ettirmesi.

Halk helâli haramı kaldırmış, besmelesiz kesilen etleri yiyor. Şer’î nikâh ve mehir nedir bilinmiyor. Öşür zaten verilmiyor. Fâizle herkes iştigal ediyor. İçki su gibi içiliyor, kumar alabildiğine oynanıyor.

Böyle bir ortamda Allah-u Teâlâ’nın emir ve yasaklarını kendisinin tatbiki ve etrafına tebliği için gönderildi ve uyan kurtuluyor.

“Birinci vazife maddî kuvvetle değil, belki kuvvetli itikad ve ihlâs ve sadakatle olduğu halde bu ikinci vazife için gayet büyük maddî bir kuvvet bir hakimiyet lâzım ki, o ikinci vazife tatbik edilebilsin.

O zâtın üçüncü vazifesi, Hilâfet-i İslâmiyeyi İttihad-ı İslâm’a bina ederek, Îsevi ruhanîleriyle ittifak edip dîn-i İslâm’a hizmet etmektir.”

Bütün müslümanlara olduğu gibi, diğer dinlerdeki kişilere de hakikati duyurmak için eserler İngilizce, Almanca, Fransızca ve Boşnakça gibi diğer lisanlara da çevriliyor. Bir de Almanca Kur’an-ı kerim meâli hazırlanmıştır. Bu kitaplar gerek papazlara ve gerekse ileri gelenlerine ulaştırılıyor.

Bu eserler aynı zamanda Almanya, Fransa, İngiltere, İsviçre, Hollanda, Belçika, Avusturya, Danimarka ve Avustralya... gibi devletlerde de yayılmaktadır. Mücahidler sefer halinde oralara akın yapmaktadır.

Bediüzaman -kuddise sırruh- Hazretleri devamla buyururlar ki:

“Bu vazife, pek büyük bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakârlarla tatbik edilebilir. Birinci vazife, o iki vazifeden üç-dört derece daha ziyade kıymetdardır, fakat o ikinci, üçüncü vazifeler pek parlak ve geniş bir dairede ve şâşâlı bir tarzda olduğundan, umumun ve avâmın nazarında daha ehemmiyetli görünüyorlar.” (Sikke-i Tasdik-i Gaybî, sh. 9)

O (Fettuhlah Gülen) gücü kendisinde zannetti ve küfre bu noktadan düştü.

Asıl gaye iman kurtarmaktı. Çok maddî güçle bu kitap hazırlanacak; dünyanın her yerine, kiliselere, havralara, bedava dağıtılacaktı. O Zât-ı muhteremin gayesi bu idi.

“Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, o onlardandır.” (Mâide: 51)

Âyet-i kerime’sini dahi göremedi.

Allah-u Teâlâ bu Âyet-i kerime’si ile yahudi ve hıristiyanlarla dost olmayı yasaklamış, onları dost edinenlerin onlardan olduğunu beyan etmiştir.

Ebu Zerr-i Gıfâri -radiyallahu anh-den rivayet edildiğine göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif’lerinde şöyle buyurmuşlardır:

“Şüphesiz ki benden sonra ümmetimden bir zümre gelecektir. Onlar Kur’an okuyacaklar. Fakat Kur’an’ın feyzi onların boğazlarından öteye geçmeyecektir. (Yalnız dilde kalacaktır). Nitekim onlar, okun avı delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar, bir daha da ona dönemeyeceklerdir.

İşte bütün insanların ve hayvanların en kötüsü bunlardır.” (Müslim: 1067)

Burada bunların bir daha dine dönmeyecekleri haber veriliyor ve iman edenlere duyuruluyor.

Hem dinden çıktılar, hem de hayvandan aşağı oldukları görüldü.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde şöyle buyurmaktadır:

“Şüphesiz ki Allah katında, yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü kâfir olanlardır. Artık onlar iman etmezler.” (Enfâl: 55)

Onların iman etmeleri beklenilemez.

Hadis-i şerif’te ise şöyle buyuruluyor:

“Ümmetimden bir kısım gruplar çıkacak, bunları bid’atlar istilâ edecek, tıpkı kuduzun, buna yakalanan kimsede hiçbir damar, hiçbir mafsal bırakmayıp her tarafını sardığı gibi, bu bid’at da onların her hâllerine sirayet edecek.” (Ebu Dâvud)

Gerek Âyet-i kerime’ler, gerekse Hadis-i şerif’ler onları bu şekilde belirtiyor. Biz de bu ilâhi hükümlere bakarak bunların içyüzlerini çok rahat bilmiş ve görmüş oluyoruz ve müminleri uyandırıyoruz.Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: guzlemi, 18.11.2010, 01:21 (UTC):
Mehdi aslında ben mehdiyim demez, hatta geldiği zamanda onu çoğu kimse bilmeyecek, fakat o çok büyük bir icraat yapar. Bunu yaptığında bile çevresindekiler ve insanoğlu birşey sezmez. Hatta yaptığı şey tüm millete mal olur. Bu yüzden değişim kaçınılmaz olur. Bunlar bir yerde olmazlar, onların olmadıkları yer pek olmaz. Dolayısı ile sen bedüzzamanın ifşaatını anlayamamışsın.

Yorumu gönderen: r.uy.d, 20.09.2010, 11:00 (UTC):
birçok nokyatı iyi yakalamış olabilirsiniz.ama fetullah gülen hocaefendi hakkında çok yanılgı içindesiniz.bence yapılan hizmletleri iyi incelemek lazım.şu an damehdinin yapacagı tüm dünyaya islam ahlakını kım ulaştırıyorveya kımler?...

Yorumu gönderen: nur, 19.08.2010, 14:23 (UTC):
fethullah gülen hakkındaki düşünceye kesinlike katılmıyorum.fetullah hocayı hakiki manada tanımalısın ki o vakit bu düşüncenin yanlışlığını anlarsın.

Yorumu gönderen: Zeki, 13.07.2010, 17:17 (UTC):
Fettuhlah Gülen'in gücü kendisinde zannetmesinin nedeni, Said-i Nursi Hz.nin "Mehdi ben değilim, benden sonra gelecek bir şahıstır" demesidir. F.G. de kendisinde Mehdilik alametleri göremeyince, "Mehdi diye bir şahıs gelmeyecek, Mehdiyyet var, Mehdiyyet, Risale-i nurdur" diye Said-i Nursi Hz.nin görüşlerini tahrif etti. Hatta daha da ileri giderek, "Hz. İsa da gelmeyecek, İseviyyet var, İseviyyet, dialog çalışmalarıdır" fikrini ortaya attı.

Yorumu gönderen: f.g.n., 18.05.2010, 13:55 (UTC):
islamiyet dostluk ve hoş görü dinidir.sizin mantığınızla yaklaşırsak olaylara ve insanlara bir kişiyi bile islamiyetle buluşturamayız...ki zannedersem bu sizinde tercih edececğiniz bir durum değil.ayrıca dinimizde suizan etmekte büyük bir günahtır.insanların düşüncelerini bilmeden önyargıyla yaklaşmamak gerek sizi kınıyorum.

Yorumu gönderen: sinan, 26.03.2010, 14:44 (UTC):
o (fetullah gulen) derken bence cok yalnis bir yaklasim, a zatin ne zannettigini nerden bilebilirsin? Allah(c.c)den baskasi bilemez. O yazilan hadislerin (en iyisini Allah c.c bilir) cogu cok ama cok buyuk bir ihtimalle ingilizlerin finanse etmis olduklari wahabi cemaatine aittir, dinde cok agresiz tutumlari mevcut, dunyada kendilerini canli bomba yapip islami karartircasina bir imaj sergileyip ve bu yapmis olduklarinin karsiliginda direk cennete girip orada belirli sayida hurilere sahip olacaklarini saniyorlar.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 46896672 ziyaretçi (119895630 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler