Bilinen Tarihin Bilinmeyen Yanları: Dünyayı Yöneten Rotschild Ailesi
 

Bilinen Tarihin Bilinmeyen Yanları: Dünyayı Yöneten Rotschild Ailesi

Gönderen: Aysal Bülent

Ülkemizin neden bölünmesi isteniyor? Gazi Mustafa Kemal'in bildiği ve bizi uyardığı hitabenin ne anlama geldiği. Sağ-sol ayrımı, gerçekte de var mıdır? İşte bu soruların bir kısmının yanıtı;

Bilinen Tarihin Bilinmeyen Yanları

Hitler, dünya tarihindeki gelmiş geçmiş en faşist ve psikopat lider olarak bilinir. Çoğu kişi, Hitler'i şizofrenin eşiğinde olan, fanatik Alman milliyetçisi psikopat bir lider olarak tanır. Ancak gerçekte hiç kimse, Hitler hakkında bildiklerinin kendilerine anlatılan resmi tarih senaryosundan başka bir şey olmadığını bilmez. Hitler, hakkında en çok komplo teorisi uydurulan tarihi liderlerden birisidir. ABD'de sivri çıkışları ve dürüst kişiliği ile tanınan Texas Üniversitesi tarih profesörlerinden Texe Marrs'ın 2007 Mayıs'ında çıkan kitabının adı; "Bilinen Tarihin Bilinmeyen Yanları". Kitapta;

  1. Dünyayı yöneten Yahudi ailesi: Rotschild
  2. Osmanlı devletinin planlı olarak nasıl dağıtıldığı
  3. Arap birliğinin nasıl parçalara ayrıldığı
  4. 1. Dünya Savaşı
  5. Kukla Diktatör Hitler
  6. 2. Dünya Savaşı
  7. İsrail devletinin kuruluşu
  8. Kennedy Suikasti
  9. MOSSAD suikastleri
  10. 11 Eylül saldırıları

olmak üzere 10 bölüm yer alıyor. Bu bölümlerde yazarın savunduğu iddialar, kanıtlarla net bir bicimde ortaya koyuluyor. Öncelikle son yıllarda Türkiye'de ortaya çıkan Hitler hayranlığına ve "Türk Nasyonal Sosyalizmi" gibi kavramlara bir cevap olarak Hitler'in tarihi kimliğinin ardında yatan karanlık bağlantıları ana hatlarıyla sizlere aktarmaya çalışacağım.

DÜNYAYI YÖNETEN AİLE: ROTSCHILD AİLESİ

Çoğu kişi, Rotschild ailesinin adını bile bilmez. Bu ailenin adı, ne Forbes dergisinin düzenlediği "Yılın Zenginleri" bölümünde yer alır, ne de dünya jet-sosyetesinin partilerinde geçer. Ancak birçok ülkenin diplomatı, bu ailenin adını duydukları zaman beş dakika durmak zorundadır. Çünkü bu aile, dünya tarihi sahnesinde 1590 yılından beri vardır ve dünya, bu Yahudi ailesinin çok gizli faaliyetleri neticesinde bugünkü seklini almıştır. Çoğu kişi, dünyada hiçbir ailenin böylesine bir gücü elinde tutabileceğine inanamaz. Çünkü bir ailenin böylesine siyasi ve ekonomik bir gücü nasıl elde ettiğini bilmiyordur. Öncelikle sunu belirtmeliyim ki aile derken üç-beş kişilik çekirdek bir aileden bahsetmiyorum. Rotschild ailesinin bugün 1000-1500 civarında ferdi olduğu bilinmektedir. Bu aile fertlerinin her biri, dünyanın gelişmiş, ya da gelişecek olan ülkelerinde, çok derin faaliyetler sürdürmek üzere dağılmışlardır. Dünyada olan her siyasi ve ekonomik gelişmeyi, İsrail devletinin çıkarlarına uygun düşecek şekilde düzenlemek en kutsal görevleridir.

Ailenin geçmişi, 16. yüzyıla dayanıyor. Aile, İngiliz Kraliyet Saraylarında kralın yaverliğini yapan bir aile olarak ortaya çıkıyor önceleri. Kralın izlemesi gereken siyaseti ve dış politika stratejilerini bu aile belirliyor. Sadece bununla da yetinmeyip kraliyet saraylarındaki tüm ihaleleri kazanarak bu ihaleleri başarıyla sonuçlandırıp, hatırı sayılır bir servetin de sahibi oluyorlar.

İngiliz saraylarındaki kariyerleri sayesinde kolayca kazandıkları astronomik paralarla tarihin ilk bankacılık faaliyetini gerçekleştirip, İngiliz çiftçilerine de astronomik faizlerle tarım kredisi vermeye başlıyorlar ve 50 sene geçmeden neredeyse İngiltere devletinden daha zengin bir hale geliyorlar. Faaliyet alanını iyice geliştirip derinleştiren Rotschild ailesi, Avrupa'daki tüm imparatorlukların saraylarında söz sahibi oldu. Sadece İngiltere'de değil, Avrupa'nın dört bir yanında tarımla uğraşan insanlara yüksek faizle kredi vererek, altın ve gümüş komisyonculuğu yaparak servetlerini iyice büyütüyorlar.

Ekonomik gücü, aklın ve mantığın sınırlarını zorlamaya başlayan Rotschild ailesi, daha da karanlık ve karlı bir ise girişiyor. İşin adı; "Savaşa giren devletlere faizle borç vermek". Bunun ilk icraatını İngiltere-Fransa savaşında gerçekleştiriyorlar. İngiltere'ye savaşa girmesi için faizli borç olarak 35 ton altın veriyorlar. İngiltere, Fransa karşısında yeniliyor ve Rotschild ailesine olan borcunu ödeyemiyor. Borcun oluşturduğu mükellefiyetten dolayı, İngiliz Merkez Bankası; yani Bank of England, Rotschild ailesine devrediliyor.

Rotschild ailesi, İngiliz devletinin bu devretme işlemini bir şartla kabul ediyor: İngiliz sterlinini kendilerinin basması şartı. İngiliz hükümeti, bu şartı o dönemde kabul etmek zorunda kalıyor ve İngiliz sterlinini basma yetkisi, bu Yahudi ailesine veriliyor. Görünüşte ekonomi hakkında pek bilgisi olmayan arkadaşlar için bu durum pek bir şey ifade etmeyebilir. Para basma yetkisini başka bir kuruluşa ya da şirkete vermek demek, aynı zamanda ülkenin bağımsızlığını da bu kuruluşa satmak demektir. Çünkü bir ülkenin bankası, o ülkenin parasını basarken bastığı para karşılığında o ülkenin hazinesine değerli maden koymak zorundadır. Örneğin Türkiye Merkez Bankası, devlet matbaasında 20 YTL basıyorsa eğer, devlet hazinesine de 20 YTL değerindeki altını, elması ya da petrolü koymak zorundadır. Aksi halde basılan para, kağıt parçasından başka bir şey olmaz. İşte Rotschild ailesinin de yaptığı şey budur.

İngiliz sterlinini basarak İngiliz hükümetine faizle borç olarak vermiş ve karşılığında altın ve elmas almıştır. Bu şekilde bir yılda 12 ton altın kar ettiği ekonomi tarihçileri tarafından söylenir. Rotschild ailesinin en büyük girişimi, ise İngiltere ile Amerika'daki kolonilerin savaşı olmuştur. Savaş sırasında Rotschild ailesi, çok gizli bir biçimde Amerikan kolonilerini desteklemiştir. Amerika'nın İngiltere'ye karşı direnişini yöneten kişilere yüklü miktarda silah yardımı yapılmış, İngiltere'nin bu savaşta yenilmesinin sağlanacağı garanti edilmiş ve karşılığında, kurulacak olan Amerika devletinin resmi para birimini basma yetkisi istenmiştir. İngiltere ile savaş konusunda çok umutsuz olan başkan Washington ve ekibi, bu teklifi hiç düşünmeden kabul etmiştir. Aile, böylece günümüzde tüm dünyada çok popüler olan Amerikan dolarını basma yetkisini elde etmiştir.

Savaşı Amerikan kolonileri kazanmış ve İngiltere, Amerika'dan elini ayağını çekmek zorunda kalmıştır. Savaştan yenik çıkan İngiltere, bu sefer Amerika'ya yardım ettiği için Fransa'ya saldırmıştır. İngiltere, Rotschild ailesinin kendilerine finansal destekte bulunacağına güvenerek bu savaşa girdiyse de Rotschild ailesinden umdukları desteği bulamamışlardır. Rotschild ailesi, el altından Fransa'yı destekleyerek Amerikan kolonilerinin bağımsızlığını garantilemek istemiştir. Bir taraftan da İngiliz borsası üzerinde spekülasyona girişmiştir. İngiltere-Fransa savaşı sırasında borsada müthiş bir hareketlenme olmuş ve borsada oynayan halk, savaşı kazanacaklarını düşünerek girişimlerini arttırmışlardır. Bunu fırsat bilen Rotschild ailesi, "İngilizlerin savaşı kazandığı" iddiasını ortaya atarak İngiliz halkının her şeyini borsaya koymasını sağlamıştır. Ancak, generaller ve ordudan geriye kalanlar yurda döndüğünde, İngiltere'nin savaşta kaybettiği ortaya çıkmıştır. Borsa, anormal derecede yükselmiş ve böylece kağıtları elinde tutan Rotschild ailesi, bu ticaretten en karlı çıkan isim olmuştur. İngiliz tarihçilerin "Kara eylül" diye nitelendirdiği bu olay ile Rotschild ailesi, adeta İngiltere devletinin mülkiyetini ele geçirmiştir. İyice gelişen Rotschild ailesi, Kenan diyarında Tanrı'nın kendilerine vaat ettiği kutsal İsrail devletini kurmak için hazırlığa başlamıştır. Osmanlı Devleti'nin parçalanması için gerekli olan her şeyi yapmışlardır.

Osmanlı devletine komşu olan ülkeleri finanse ederek Osmanlı'ya karşı savaşmaları için kışkırtmışlardır. Böylelikle sudan bahanelerle Osmanlıya saldıran Rusya, Avusturya ve diğer komşu devletler, Osmanlıyı askeri ve ekonomik güç olarak iyice yıpratarak azınlık unsurların ayaklanmasını sağlamışlardır. Osmanlı devleti, nereye koşacağını şaşırmış ve neticede isyan eden azınlıkların ayrı devletler kurmasına engel olamamıştır.

Osmanlının en çok dış borcu, Rotschild ailesinin sahibi olduğu "Bank of England" bankasınadır. Osmanlı Devleti, Rotschild ailesine olan borcunu ödeyecek durumda olmadığından Rotschild ailesi bunu fırsat bilmiş, Osmanlıya iğrenç bir teklifte bulunmuştur. Sultan 2. Abdülhamid ile görüşen Lord Baron Rotschild, "Kudüs şehrinin, Filistin'in, Suriye'nin ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin, yeni kurulacak olan Yahudi devletine verilmesi karşılığında, Osmanlı devletinin tüm dış borcunu silme ve Balkanlar'da, Afrika'da kaybettikleri toprakları geri verme" teklifinde bulunmuş, ancak Abdülhamid, teklifi şiddetle reddetmiştir. Abdülhamid, dînen böyle bir tutum sergileyerek büyük bir sevaba girmişse de Osmanlı devletinin yıkılma sürecini hızlandırmıştır. Daha sonraları Enver Paşa, Abdülhamid'in bu tutumunu tarihi bir hata olarak değerlendirmiştir. Enver Paşa'ya göre Kudüs şehri ve Kenan diyarı, Yahudilere geçici olarak verilmeli ve Osmanlı, tekrar eski gücüne kavuştuktan sonra bu topraklar geri alınmalıydı. Atatürk'e göre ise Osmanlı devleti, böyle bir şey yapsaydı bile yıkılmaktan kurtulamazdı; çünkü Osmanlı üzerine korkunç oyunlar oynanıyordu. Özetleyerek anlattığım bu süreçten sonra Rotschild ailesi bütün gücüyle 1. Dünya savaşının çıkmasını tezgahlamıştır.

Rotschild ailesinin hesaplarına göre 1. Dünya savaşı ve Arabistanlı Lawrence'nin faaliyetleri, Arapların birçok parçaya bölünmesi ve İsrail devletinin kurulması için yeterliydi.

Savaş gerçekleşmiş, Almanların önderliğindeki İttifak devletleri grubu savaşı kaybetmişlerdi. Rotschild ailesinin hesapları tutmuş ve İsrail devletinin resmi kurulusunun ilan edilmesine ramak kalmıştı. Ancak tarihi rüyaya çeyrek kala Rotschild ailesi, ayrıntılarda küçük bir hata yaptığını fark etti. İsrail devleti kurulmaya hazırdı; ama, dağ ve ovalardan ibaret olan İsrail topraklarında kim yaşayacaktı? Avrupa'nın gelişmiş kentlerindeki rahatlığa alışmış olan Yahudiler, İsrail'de yasamaya nasıl ikna edilecekti ? Esas sorun buydu. Bu sorunun giderilmesi için Rotschild ailesi radikal kararlar aldı ve yeni bir savaş için gerekli olan ortam hazırlanmaya başlandı.

KUKLA DİKTATÖR HİTLER'İN ORTAYA ÇIKIŞI ve 2. DÜNYA SAVAŞI

Almanya, Birinci Dünya savaşından adeta bir enkaz halinde ve oldukça demoralize bir biçimde çıkmıştı. Devlet, tüm ekonomik ve askeri gücünü kaybetmişti ve çok ağır yaptırımlar içeren savaş tazminatı anlaşmalarına imza atmışlardı. Ancak Almanya'nın borçlu olduğu ülkelerin merkez bankalarının …'i Rotschild ailesine ait olduğundan Almanya, nerdeyse sadece Yahudi Rotschild ailesine borçluydu. Rotschild ailesi, Almanya'nın, bu yüklü borcun onda birini dahi ödeyemeyeceğini biliyordu. Rotschild ailesi, Alman Merkez Bankasının kendilerine devredilmesi karşılığında dış borçlarının silinmesini teklif etti ve Almanlar, teklifi kabul etmek zorunda kaldı. Aslında bu durum, sonun başlangıcıydı. Bırakın savaşacak parayı ve silahı, savaşta askere alacak erkek vatandaşı bile kalmayan Almanya, tekrar tüm dünyaya kafa tutacak gücü nereden ve nasıl bulabilirdi? Bunun için ancak Tanrının yardımı gerekirdi. Ancak daha onlar intikam planını yapmadan önce, Rotschild ailesi, onlar için çok gizli bir plan yapmıştı bile. Bu plana göre sahte; ama çok inandırıcı bir faşizm rüzgarı, Avrupa'da esecek ve Yahudilere en ince ayrıntısına kadar planlanmış bir şekilde şiddet ve baskı uygulanarak İsrail'e göç etmeye mecbur bırakılacaklardı.

Bu planın ilk bölümü, Almanya'nın ekonomisinin ayağa kaldırılması ve hızla silahlanmasının sağlanmasıydı. Muazzam bir ekonomik ve askeri güce kavuşan Almanya'nın başına 1. Dünya savaşında er olarak savaşan fanatik milliyetçi Hitler getirildi. İtalya ise Alman Faşizmi'nin etkisi altında kalmış ve iktidara Mussolini gelmiştir. Mussolini'nin iktidara gelmesi, Rotschild ailesinin bir planı değil; kendiliğinden gelişmiş bir olaydı; ama bu durum, Rotschild ailesinin ekmeğine yağ sürmüştü.

Hitler, hitabet yeteneği ve ürkütücü karizması ile Alman halkını yediden yetmişe peşinden koşturmuştur. Hitler'in konuşmalarında ve toplantılarında ise şaşırtıcı bir bicimde ana hedef, Yahudilerdir. Hitler'in iktidara gelmesinden önce kardeş gibi bir arada yaşayan Alman ve Yahudi halkları, birbirlerine hiçbir zararlarının dokunmamasına rağmen oluşturulan yapay kaos ortamı yüzünden birbirleri ile kanlı bıçaklı hale gelmişlerdir.

Savaştan önce Yahudi işadamlarına Nazi gençlerinin düzenlediği saldırılar, ev kundaklamalar ve cinayetler ortamı iyice germiştir. Zengin olan Yahudiler, bir yolunu bulup Almanya'yı terk etseler de, fakir olan zararsız Yahudiler, bir yere gidecek paraları olmadığından oldukları yerde kala kalmışlardı . O dönemler savaş dönemleri olduğundan Almanya'nın dışına çıkmak için büyük paralar ve bazı önemli bağlantılar şarttı.

Hitler, savaşı başlatmış ve Almanya'nın sahte intikam harekatı başlamıştı. Almanya, savaşın ilk yıllarında başarı göstermiş ve Fransa, Yugoslavya, Çekoslovakya, Avusturya ve Belçika gibi ülkelerin tamamını çok kısa sürede ele geçirmişti. Özellikle Paris'e 2 saatte giren Nazi orduları İngiltere ve İspanya'nın iyice ürkmesine neden olmuştur.

İngiltere'yi hava saldırıları ile darmadağın eden Nazi orduları bir taraftan da sözde Yahudi soykırımı yapmaya başlamıştır. Yahudiler, bir bir katledilmiş ve imha fırınlarında yakılmıştır. Ortada öyle korkunç bir ortam vardır ki, savaştan sonra bölgeyi teftişe gelen Amerikalı generaller bile uçaklarından iner inmez havadaki pis kokudan dolayı hava alanında kusmuşlardır. Havadaki pis kokunun nedeni ise sürekli olarak yakılan insan cesetleri ve çürümüş cesetlerdir. Savaştan sonra tam bir korku ülkesine dönen Almanya'da ortaya atılan iddialara göre neredeyse hiç Yahudi bırakılmamıştır. Ancak Sovyet araştırmacılar, durumun hiç de öyle olmadığını, savaşta katledilenlerin sadece 'inin Yahudi olduğunu net ve çarpıcı belgelerle kanıtlamışlardır. Bu belgelere göre savaşta öldürülenlerin çoğu, Ermeni, Çingene ve Polonyalılardı . Geriye kalan zengin Yahudiler, Rotschild ailesinin kurduğu paravan şirketler aracılığı ile ve Amerikan askerlerinin denetiminde, gizlice (Amerika'ya değil) İsrail'e kaçırılmışlardır.

İsrail'e getirildikleri dönemden İsrail devleti kuruluncaya kadar olan süreçte tabiri caizse Allah'ın dağında prefabrik usulü yapılmış evlerde kalmışlar ve büyük zorluk çekmişlerdi. Kaçmak için girişimlerde bulunanlar ise Tevrat'ın emrettiği bir biçimde idam edilmişlerdir. Neticede yaratılan sahte milliyetçi bir hava ile sözde Yahudi soykırımı yapılmış, tüm dünyada Yahudilere yönelik şiddet eylemlerine girişilmiş ve Yahudiler, İsrail'e göç etmek zorunda bırakılmışlardır. Yani Rotschild ailesi, 1. Dünya savaşında yarim bıraktığı işi 2. Dünya savaşında tamamlayabilmiştir. Aşırı dindar bir aile olan Rotschild ailesi, kendilerine göre, Tanrı'ya olan sözü yerine getirmiştir.

BAŞKAN KENNEDY'NİN ORTADAN KALDIRILMASI

2. Dünya savaşından sonra kurulan İsrail devletinde her şey, 1960 yılında John Fitzgerald Kennedy'nin Amerikan başkanı olmasından sonra değişmiştir. Kennedy, Amerikan tarihinin en genç Başkan'ıdır ve aynı zamanda ilk Katolik Başkandır. Kennedy'den önce Amerika'da Katolik bir başkan hiçbir zaman olmamıştır. John F Kennedy'nin babası olan Joseph Kennedy de politikacı olup aynı zamanda İngiltere büyükelçiliği yapmıştı. Ne babası, ne de başkan Kennedy,Yahudilerle iyi geçinemiyorlardı.

Babası büyükelçilik yaptığı dönemde Londra'da Yahudilerin boy hedefi haline gelmiş ve çeşitli saldırılara maruz kalmıştı. Sigmund Rotschild, Kennedy'ye "başkan seçildiğinde Ortadoğu'da İsrail tarafını tutan bir politika izlemesi karşılığında, milyonlarca doları bulan secim kampanyası masraflarını karşılamayı" teklif etmiştir. Ancak Kennedy, böyle bir teklifin bir daha yapılmamasını rica etmiş ve kendisini hakarete uğramış hissettiğini belirttirmiştir.

Kennedy, İsrail lobisinin Amerikan devleti üzerindeki faaliyetlerinden son derece rahatsızdı. Kennedy'ye göre lobilerin faaliyetleri, Amerikan bağımsızlığına vurulmuş bir darbeydi.

KENNEDY İLE İSRAİL BAŞKANI BEN GURION'UN NÜKLEER KAVGASI

İsrail, kurulduğu günden beri Ortadoğu'da süper güç olma hayali ile hareket etmiştir. Bu yüzden İsrail Devleti, hızlı bir "nükleer silahlanma programı" izlemeye başlamıştır. İsrail'in Dimona çölü'nde kurduğu nükleer santralinde peynir-ekmek gibi atom bombası ve nükleer başlıklı füzeler üretmesi başkan Kennedy'yi çok rahatsız etmiştir. İsrail'in nükleer füzelerinin Ankara, İstanbul, sam, Tahran, Bağdat ve Riyad gibi şehirleri vuracak kapasitede ve menzilde olması, Kennedy yönetimini önlem almaya mecbur bırakmıştır. Kennedy, Ben Gurion'a yazdığı sert bir uyarı mektubunda "İsrail'in nükleer programını durdurmaması durumunda Amerikan yönetiminin yaptırım uygulamaktan kaçınmayacağını" belirtmiştir.

Ben Gurion da cevap olarak gönderdiği mektupta Kennedy'ye "genç Adam" diye hitap etmiş ve bazı ağır ithamlarda bulunmuştur. Bu mektuplaşmalar, iyice çığırından cıkmış ve hakaretleşmeye dönüşmüştür. Bu durum üzerine tepki olarak Ben Gurion, istifa etmiştir. Ünlü Yahudi politikacı Henry Kissinger, "İsrail'in nükleer programına son vermesi, İsrail'e büyük zarar verir." diyerek Kennedy'yi ikna etmeye çalışmış; ancak başarılı olamamıştır.

Kennedy, bununla da yetinmemiş ve 4 Haziran 1963'te Amerikan Temsilciler Meclisi'ne danışarak çıkarttığı 11.110 sayılı kanunla Amerikan Dolar'ını basma yetkisini Rotschild ailesine ait olan Federal Rezerve Bank'ın elinden alarak Amerikan Merkez Bankası'na vermiş ve "bir ülkenin parasının denetimin şahısların elinde olmasının büyük bir sorun olduğunu" belirterek kendi sonunu hazırlamıştır. Federal Rezerve Bank, İsrail'in en büyük gelir kaynağıdır, tabiri caizse şahdamarıdır. Kennedy, dolar basma yetkisini Federal Rezerve Bank'ın elinden alarak adeta İsrail'in şahdamarını kesmiştir.

Neticede İsrail için Kennedy'nin etkisiz hale getirilmesi, farz olmuştur. Kennedy'nin seçimleri kaybetmesini beklemek bos bir umuttu; çünkü Kennedy, halktan büyük destek görüyordu. Kennedy'ye seçimler kaybettirilse bile sonradan kazanması yüksek ihtimaldi. Üstelik Kennedy'nin kardeşi de gelecek vaat eden bir politikacıydı. Tek bir çare gözüküyordu. O da suikastti. Kennedy, bir şekilde öldürülürse Amerikan yasaları gereği yerine yardımcısı getirilecekti. Kennedy'nin yardımcısı, Lyndon Johnson'du. Johnson, tam bir İsrail taraftarıydı. Üstelik Kennedy ile hiç iyi geçinemiyordu. Söylentilere göre Kennedy, kendisini kovmaya çalışıyordu. İsrail, suikast kararı alır ve bunu, Amerikan derin devleti içindeki bağlantılarını kullanarak gizlice uygulamaya koyar. Kennedy'yi öldürmek için en uygun ortam, seçim kampanyaları için geleceği Dallas'tır.

Dallas'ta her zamanki gibi üstü açık araba ile halkı selamlayacak olan Kennedy'yi korumakla görevli CIA ajanları, özel olarak ayarlanacak ve başkanın güvenliği sabote edilecekti. Böylece suikast çetesi, Kennedy'yi rahatlıkla öldürebilecekti.

Suikast çetesi için değişik rivayetler vardır. Kimileri, Kennedy'yi Fransız suikast çetesinin öldürdüğünü, kimileri ise Kübalı sürgünlerin öldürdüğünü iddia eder; ancak kesin olan bir şey var ki, Kennedy'yi öldürenler, çok profesyonel ve acımasız keskin nişancılardan (sniper) oluşan bir suikast timidir.

Kennedy'nin ziyaretinden önce, yani 21 Kasım 1963 akşamı Dallas'ta bardaktan boşalırcasına yağmur yağmıştır. Ancak şehir halkı, buna rağmen başkanı en iyi şekilde karşılamak için elinden geleni yapmıştır. 22 Kasım 1963 sabahı Washington D.C.'den Air Force One uçağı ile gelen başkan Kennedy ve eşi, sabah 09'da şehir merkezinde Dallas valisi Connaly ile birlikte kahvaltı ettikten sonra üstü acık bir limuzine binerek halkı selamlamaya başlamışlardır. Tam 6 aracın olduğu kortejde en son arabada başkan Kennedy ve Vali Connaly vardır. Önde motosikletli SS korumalar ve yanda CIA ajanlarının bulunduğu arabalarla Kennedy'nin arabası Kortejle birlikte Elm caddesinden Houston'a doğru beklenmedik bir dönüş yapar. O sırada silah sesleri yükselmeye başlar. Polisler, telsizle anons etmeye baslar: "Korteje ateş ediyorlar yere yatın" diye.

Tam 6 el silah sesi duyulur. Birinci mermi arabayı ıskalar ve alt geçitte bekleyen Edmund Harris adındaki taksi şoförünün kulağını parçalar. İkinci mermi Kennedy'yi tam omzundan vurur. 3. mermi Kennedy'yi ıskalayıp ön koltuktaki vali Connaly'i omzundan vurur. 4. mermi Kennedy'yi boynundan vurur, ayni mermi başkanın vücudundan çıkıp Vali Connaly'i sırtından vurur. Besinci mermi arabayı ıskalayıp dikiz aynasını kırıp dışarı çıkar. Ve Altıncı mermi. Altıncı mermi başkan Kennedy'yi tam kafasından vurur. Başkanın kafasını parçalayan mermi bulunamaz.

Suikasttan sonra yapılan araştırmalarda Kennedy'yi sözde komünistlerden vatan haini Lee Harvey Oswald'in vurduğu iddia edilir. Ortada altı mermi olmasına rağmen Oswald'in tek katil olduğu görüşüne varılır. İddialara göre Oswald, Texas Okul kitapları bürosunun altıncı katındaki pencere dibinden İtalyan yapımı "Mannlicher Caracano" marka sniper tüfeği ile altı kez ateş ederek başkanı öldürmeyi başarmıştır. Lee Harvey Oswald, apar topar hapsi boylamıştır. Deliller, birden çok sayıda keskin nişancının olduğunu göstermesine rağmen, İsrail denetimindeki Amerikan derin devleti, suçu Lee Harvey Oswald'in üzerine atarak diğer delilleri bir bir yok etmiştir. Suikasti gören 57 kişi ölü bulunmuş, ölümler kaza ya da intihar ile açıklanmıştır. Lee Harvey Oswald ise suikasttan iki gün sonra, mahkeme çıkışında yüzlerce FBI ajanı ve polisin arasında Yahudi bir bar isletmecisi olan Jack Ruby tarafından öldürülmüştür. Bu Amerikan milliyetçisi Yahudi, Lee Harvey Oswald'i öldürmesinin nedenini ise "komünistlerden Amerika'nın aldığı intikam" olarak yorumlamıştır.

Birden çok sayıda keskin nişancı tarafından vurulan Kennedy'nin otopsisini Amerikan ordusundaki üst düzey amiral ve generaller yürütmüş ve otopsideki suikast delillerini bir bir sabote etmişlerdi. Ailesi, Kennedy'nin kafasının kesilerek incelenmesini ve böylelikle gerçek suikastçilerin bulunmasını istediğinde ise, Amerikan birimleri konuyu şiddetle reddetmişlerdir. Kennedy apar topar gömülerek konu örtbas edilmiştir. Başkan Kennedy'nin suikast sonucu öldürülmesinden sonra başkan adayı olan kardeşi senatör Robert Kennedy de bir basın toplantısı sırasında İsrail işbirlikçisi Filistinli bir genç tarafından kurşunlanarak öldürülmüştür.

KENNEDY SUİKASTİNİN SONUÇLARI

İsrail, Kennedy'nin kapattığı Dimona çölündeki nükleer santralini tekrar açmış ve nükleer silah üretimine eskisi gibi devam etmiştir. Başkan Kennedy'nin çıkarttığı, Federal Rezerve Bank'ın elinden Amerikan dolarını basma yetkisini alan 11.110 sayılı kanun iptal edilmiş ve Amerikan dolarını basma yetkisi, tekrar Rotschild ailesine ait olan Federal Rezerve Bank'a verilmiştir.

2. Dünya savaşından sonra ılımlı ve sakin bir politika izleyen Amerika devleti, özellikle Kennedy suikastinden sonra soğuk savaş sürecini de başlatmıştır. Amerika ile Sovyet Rusya arasındaki soğuk savaştan tüm dünya devletleri çok olumsuz yönde etkilenmiştir. Amerika ile Sovyet Rusya arasındaki silahlanma rekabeti, adeta bir sidik yarısına dönmüştür.

Amerika, tüm dünya genelinde emperyalist faaliyetlerine hız vermiş ve Vietnam'a saldırmıştır. Vietnam'da binlerce kişinin ölmesine ve birçok ülkenin bu savaştan dolaylı olarak zarar görmesine neden olmuştur.

Amerika'da İsrail lobisi ise iyice pervasızlaşmış ve yönetimde söz sahibi olmuştur. Amerika, İsrail Devletinin yaptığı katliamlara sesini çıkaramaz hale gelmiş ve İsrail ile suç ortaklığı yapmaya başlamıştır. En basitinden örnek vermek gerekirse İsrail devletinin çok gizlice yürüttüğü "Samuel Vanunu'yu kaçırma operasyonu"na istemeden şahit olan bir Amerikan Firkateynindeki 23 deniz piyadesi, İsrail hücum botları tarafından açılan ateşle öldürülmüştür. Denize düşüp kaçmaya çalışan askerler bile İsrailliler tarafından öldürülmüştür. Olayın başına sızmasına izin verilmemiş ve Yahudilerin kontrolündeki Amerikan basını, konuyu haber bile yapmamıştır.

CIA, tüm dünyada "komünizmle mücadele" doğrultusunda adına GLADIO denilen ve Beyrut'taki gerilla kamplarında eğitilen katillerden ve paralı askerlerden oluşan gizli bir ordu hazırlamış ve bu paralı katilleri maaşa bağlayarak dünyanın her yerinde komünistleri ve sol düşüncelileri öldürmekle görevlendirmiştir. Bu bağlamda Türkiye'deki sağ-sol çatışmaları, siyasi amaçlar için işlenen cinayetler, katliamlar, terörist eylemler, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilmesi ve 12 Eylül darbesi, hep Gladio'nun eserleridir. Gladio ordularının kurulması, ne tesadüfse Kennedy suikastinden hemen sonraya denk gelir. Amerika'nın "Büyük Ortadoğu Projesi" başlamıştır.

"Büyük Ortadoğu Projesi"nin diğer adı ise "Büyük İsrail Devleti Projesi"dir.
Kennedy suikastinden sonra Büyük İsrail Devleti Projesine hız verilmiştir. Büyük İsrail Devleti, Tevrat'ta Tanrı Yehova'nın Yahudilere vaat ettiği topraklardan oluşmaktadır. 11 Eylül saldırıları, Münih'teki eylemler ve daha birçok terörist eylem aslında Büyük İsrail Devleti projesinin bir parçasından başka bir şey değildir. Bazı arkadaşlar, Büyük Ortadoğu Projesini sanki yeni bir şeymiş gibi algılıyorlar. Bu arkadaşlar, kitap falan pek okumadıkları için ne duysalar ona inanıyorlar. Büyük Ortadoğu projesi, yeni bir şey değil ki. Yüzyıllardır var olan bir proje. Osmanlıların yıkılması, Arapların parçalanarak bir sürü ülkeye bölünmesi, Türkiye'deki terör eylemleri ve istikrarsızlık ve Irak, Iran gibi ülkelerin periyodik olarak neredeyse her on yılda bir sorun çıkarması rastlantı olmasa gerek!

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Kitaptutkunu, 17.11.2017, 19:48 (UTC):
David Icke - Insanoglu Ayaga Kalk benzer bir kitap okuyabilirsiniz

Yorumu gönderen: tarcan tankut, 31.05.2017, 09:50 (UTC):
bu yazılar aslında ülkemizi yöneten gerçek gücü anlatıyor

Yorumu gönderen: ysf, 26.05.2017, 08:16 (UTC):
bence insanların hedefleri olması iyi birşeydir bu ailenin hedefleri var ve hedeflerine ulaştılar.her sonun bir başlangıcı her başlangıcın bir sonu vardırr

Yorumu gönderen: ULASH, 21.03.2017, 10:50 (UTC):
Mordehay Vanunu

Yorumu gönderen: erkan uz, 04.02.2017, 09:33 (UTC):
insanoğlunun dünyada kardeşçe yaşaması diye birşey varken böyle güce sahip bir aile kendi istekleri doğrultusunda Allahtan korkmadan zalimce hareket eder. mazlum insanlarda zulme maruz kalır. ama Allah mazlumların yanındadır ve onların kötü işlerinden olan kazançlarıyla seviçleri kendilerini kandırmaktan başka birşey değildir.Hakimiyet her zaman Allahındır.

Yorumu gönderen: Koreş, 28.01.2017, 11:03 (UTC):
Ben zaten bunların hepsini biliyorum tek bir söyleyeceğim şey var:Allah'ın,meleklerin,peygamberlerin,müslümanların,eski devirlerde yaşayan mü'minlerin,mazlumların,balıkların,koyunların,deniz ve kara yaratıkların ve cümle mahlukatın, cümle 18.000 alemin sonsuz laneti sonsuza dek aşağılık şerefsiz her türlü küfrü hak eden hain pislik Rothschildlerin üzerine olsun başka napabilirim hiç birimiz karşı çıkamıyoruz. Bi de diyolar kıyamet çok kötü vallahi billahi lillahi tillahi vallahi billahi kıyamette olmak hatta sonsuza dek yok olmayı,cehennemde en alt katta bulunmayı bu dünyada yaşamaya yeğlerim zaten peygamber (s.a.v)'ın Yahudilerle Müslümanlar arasında çok büyük bir savaşın çıkacağını haber verir. Ömrüm vefa eder de bu savaşa katılabilirsem sonuna kadar savaşacağım yemin olsun ki

Yorumu gönderen: Mrt, 25.12.2016, 11:18 (UTC):
Ben yazılanların doğru olduğunu düşünüyorum.Zaten dikkat ederseniz abd ile ilgili haberlerde sıksık yahudi lobisi ermeni lobisi cümlelerini duyarız.Zaten 11 eylül saldırısını yapacak teknolojide kapasitede bir örgüt yok ortadoğuda..Kuran ı kerim okunursa büyük savaşın ortadoğuda çıkacağı yazıyor.Küçük kıyamet alametlerinin hemen hemen hepsi çıktı.Büyük alametlerde de olacaklar bugunki ortadoğuda olacak.Yahudiler terör estirmeye devam etsin..sonları illa hüsran olacak.

Yorumu gönderen: Tolga, 16.12.2016, 23:02 (UTC):
Bir aile çekirdekten yetişip her ülkenin zaafını yakalayıp büyüyüyen ve bu uğurda katliamlar suikastler ve din düşmanlığı yaratan bi aile. Kızdığım tek bir husus var bütün bunlar olurken birilerinin adaleti nerede. 4 kitap indi yeryüzüne ve her kitaba inanan bir kesim var dünya üzerinde ve bunları indiren tek biri olmasına rağmen o 4 kişi bir araya geldiğinde kitabında inanmaları gereken kişiler farklı. Bu nasıl bir iştir ben çıkamadım içinden.

Yorumu gönderen: Yasss, 15.12.2016, 00:45 (UTC):
Mayer amschel Rothschild servetini prens Wilhelm'in (hessen-kassel prensi) servetini calarak başlamıştır.kynk Rothschild para trostu

Yorumu gönderen: VATANDAŞ , 12.12.2016, 23:10 (UTC):
texe marrs KİTAPLARININ LİNK İ
amazon Texe Marrs YAZIN BÜTÜN KİTAPALARI CIKAR

Yorumu gönderen: Rujdi, 15.11.2016, 19:58 (UTC):
Güzel bir paylasim tessekürler

Yorumu gönderen: Melek, 08.11.2016, 20:24 (UTC):
Gerçekten bilmediğim çok şey varmış..

Yorumu gönderen: Sevgi, 06.11.2016, 01:18 (UTC):
Tek tavsiyem bu kitabi okuyun ve artik uyanin
Illuminati derin devlet ve yeni dunya duzeni
Yazar Ali Kuzu

Yorumu gönderen: onur, 31.10.2016, 10:26 (UTC):
sultanahmette kı büyük kutuphanede var arkadaşlar

Yorumu gönderen: yasmin, 09.09.2016, 13:39 (UTC):
kitaba ulaşmak istiyorum fakat hi. biryerde yok.elinde olan ve satmak isteyen varsa yazabilir mi?ya da nereden ulaşılabilir?

Yorumu gönderen: toprakvural, 19.08.2016, 07:56 (UTC):
o kadar aradım taradım böyle bir kitap yok. iddialar ilginç referansları merak ediyorum. kitaba nasıl nereden ulaşabileceğimizi söyleyebilecek kimse var mı ?

Yorumu gönderen: Samsunlu, 27.07.2016, 16:11 (UTC):
Orda bir yanlış var, mussinlini 1922 yılında iktidara geldi, hitler'den yıllar önce. Hitler mussilini'yi örnek alarak onun yolundan gitti. Ben yazılanların çoğuna katılmıyorum.

Yorumu gönderen: Ekrem, 19.06.2016, 09:33 (UTC):
Kitaba hala ulasilamadimi kimsenin bi fikri yok mu

Yorumu gönderen: TC VATANDAŞI, 13.06.2016, 22:10 (UTC):
BİLĞİLERİN DOGRU LAKİN GÜNCELLENMELİ ARTIK COK DAHA FAZLASI EKLENDİ BİR ARA İYİ DERLE TOPARLA BİR DAHA 2016 GÜNCEL YAZ
AYSAL BÜLENT EEE ANKARANIN ESKİ W1 SIN SEN

Yorumu gönderen: Ilgın varyemişçi, 23.05.2016, 06:41 (UTC):
Kitabı herhangi biyerden bulup temin eden varmı ?
Ve şuan satıldığı bir yer bir kitap mağazası varmı

Yorumu gönderen: Fatih, 05.05.2016, 20:40 (UTC):
Bu kitaptakilerin çoğu doğrudur özellikle israilin nasıl kuruluşu hakkındaki bölüm

Yorumu gönderen: tğr, 15.04.2016, 06:57 (UTC):
kimin işine yaradıki aslı ama emeğe düşünceye saygı

Yorumu gönderen: Zuhal, 05.03.2016, 12:25 (UTC):
Bu kitabı nereden bulabilirim

Yorumu gönderen: Pusat, 23.02.2016, 21:34 (UTC):
Kabala,sabetayist,mason ve bunların hepsini içine alan illimünaticiler.sizin bi hesabınız varsa ALLAH INDA Bİ HESABI VAR.BU TOPRAKLARDA YAŞAMIŞ VE YAŞAYAN TÜM EVLİYA VE ALLAH DOSTLARI ONLARA YETER DE ARTAR BİLE.BEN KORKMUYORUM SİZLERDE KORKMAYIN.

Yorumu gönderen: Binnur Holat, 27.01.2016, 17:28 (UTC):
Tumevarimci yaklaşmak gerekirse dine dayanıp da evrene huzur getiren barış vadeden bir fikir ya da sistem olamaz...

Yorumu gönderen: Elvin Aga, 25.01.2016, 01:47 (UTC):
Dunyanin horumcek agi her tarafa dagilmis masonlar seytanin hizmetkarlari. Onlarinda sonu gelecek dunya artik onlarin sahnesi olmayacak !!!

Yorumu gönderen: mustafa kurt, 10.10.2015, 09:49 (UTC):
duyan duymayana goren gormeyene anlatsınkı herkes dogru bılgı sahıbı olsun dunyamızın hali

Yorumu gönderen: yilmaz , 22.08.2015, 07:29 (UTC):
Biraz ironik olacak ama hala kendi yapay dünya düzenlerini bozacak tek kişilik bir KIYAM dan korktukları kesin olan bir gerçek. Çünkü INSANOGLU özgürdür.

Yorumu gönderen: faruk, 28.04.2015, 16:21 (UTC):
Bu zamana kadar birçok şey söylendi ama hiçbiri beni tatmin etmedi sanirim gizli birçok seyvar

Yorumu gönderen: Mehmet Kabadayı, 10.03.2015, 15:24 (UTC):
Bu aydinlatici gaziyi paylastigin için yüreğine, cesaretine ve de dik duruşuna Aysal kardeşim tesekkur ederim.
Tüm dünya halklarinin Emperyalizm'e karsi birlikte hareket etme temennisi ile.
Turkiye'de yasayan tüm halkların TUrkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne ve Gazi Mustafa Kemal ATATURK'un bizlere emanet ettiği bu Vatana sahip cikacagimiza yürekten inanıyorum.

Yorumu gönderen: cafer, 14.02.2015, 20:39 (UTC):
Inanilmayacak kadar korkunç bir düzen. .Ekonomik özgürlük olmayınca kölelik kaçınılmaz

Yorumu gönderen: s y, 18.01.2015, 18:56 (UTC):
aslı bundan çok daha fazla olduğundan eminim

Yorumu gönderen: blooms, 17.01.2015, 10:44 (UTC):
bu kitabın orjinalini bulup okuyan satın alabilen var mı?

Yorumu gönderen: ali, 11.12.2014, 12:15 (UTC):
kitabı bulabilen var mı ?

Yorumu gönderen: illuminati, 20.09.2014, 21:02 (UTC):
Aytekin Gezici-dunyayi yoneten gizli orgutler

Yorumu gönderen: hakan okten, 10.09.2014, 18:54 (UTC):
Ariyorum ariyorum yok bu kitap. D&R bile yok.bulabilen yayimlasin lutfen. Bu kitabinda akibeti belli koruyucu diye bir film vardi yer yuzunde kalan tek incili korumakla mukellef bir adamin yasadiklariyla ilgili. Sanirim bu kitap o kitap :)

Yorumu gönderen: Mustafa, 11.08.2014, 07:25 (UTC):
Geleceğimiz için özgürlüğümüz için bu oluşumun engellenmesi lazım !

Yorumu gönderen: Nisan,, 05.08.2014, 14:52 (UTC):
Yazıyı okurken şokları yaşadım, nasıl bir dünya bu ve nasıl bir insanlık Yahudilerinki......

Yorumu gönderen: KEMALİST, 26.07.2014, 22:36 (UTC):
Sevgili dostlar dünya gerçekten yönetiliyor,büyük ortadoğu projesi gerçek ve yahudi kökenli,masonlar tarafından desteklenen bir devlet kurmaya çalısıyorlar örnek ve başlangıç olarak suriye bölünmesi ırak savası bunlar baslangıc savaslarla düzeni bozup o alanları boşaltıyorlar(insanlar zorunlu göç ediyor)orada büyük bir devlet temelleri atıldı aynı zamanda ülkemizide bozuyorlar siyaset yapmayacagım,(etnik kökenlerde hareketlenme)halk bilinçlenmeli tüm müslüman ailesi ve biz türkler tehlikedeyiz bilinclenin MUSTAFA KEMALİN ve KAHRAMAN TÜRK ORDUSUNUN torunları.

Yorumu gönderen: kemal, 26.07.2014, 03:39 (UTC):
gerçekten bunlar doğruysa dünyanın nerdeyse hepsi yalan yanlış şeyler biliyorlardırbu bilgilerin gerçekten ama gerçekten herkese anlatılması lazım belkide Türkiyeyi ileride çok zorlu günler bekliyor bu bilgileri herkese elimizden geldiğince herkese anlatmamız lazım arkadaşlar toplum cahil kalmamalı.


Yorumu gönderen: alik, 23.11.2013, 10:15 (UTC):
Roma Bizans gibi bir devleti barbar dedikleri insanlar yikmissa bunlari da yikan bulunur


Yorumu gönderen: erdal baş, 23.09.2010, 16:47 (UTC):
yararlı bir çalışma olmuş.teşekkür ederim.bunları tüm ülke ve dünya insanına anlatmanın bir yolunu bulmalıyız.ingilizcesi iyi olan arkadaşların bu gerçekleri diğer dillerlede anlatmaları,yazmaları yararlı çok yararlı olur kanaatindeyim.başarılar..

Yorumu gönderen: bahar net, 31.07.2010, 14:56 (UTC):
Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler hoş görmese de Allah nurunu tamamlayacaktır. (saff -8)

Yorumu gönderen: mutlu, 09.07.2010, 09:30 (UTC):
arkadaşlar ben texe marrs ın kitaplarını Türkiye'de yayınlayan timaş kitabevi ile görüştüm bilinen tarihin bilinmeyen yanları bir kitap değilmiş sadece yazarın bir makalesi imiş ilgilenenlere duyurulur bulacağım diye uğraşmayın çünkü bende çok aradım

Yorumu gönderen: aysal bulent, 02.07.2010, 22:32 (UTC):

Texe Marrs
işareti kitap satan olmak üzere üç 1 ulusal Hıristiyan bestseller , bir Tanınmış yazar , New Age of Dark Secrets , Texe Marrs da gibi büyük yayıncıları için 40 diğer kitaplar üzerine yazılmış olan Simon & Schuster, John Wiley, Prentice Hall / Arco , Stein & Day ve Dow Jones - Irwin . Kitapları iki milyon kopya ve satılan Türkiye, Yunanistan, Romanya , Finlandiya, Norveç ve İsveç olmak üzere birçok yabancı ülkede yayınlanmıştır. Kitapları da Hıristiyan Kitap Kulübü ana seçimleri gibi özellikli olmuştur, Muhafazakar Kitap Kulübü ve Bilgisayar ve Elektronik Kitap Kulüpler.

Texe Marrs uzay çalışmaları yardımcı doçent , 1977 dan 1982 Amerikan Savunma Politikası , stratejik silah sistemleri ve University of Texas Austin at ilgili konular öğretiyordu. Ayrıca , iki diğer üniversiteler için siyaset bilimi ve psikoloji , uluslararası ilişkiler dersleri vermiştir. Mezunu Summa Cum Laude Park University, Kansas City, Missouri, o North Carolina State Üniversitesi'nde master derecesini seçin.

kariyer USAF memuru (şimdi emekli ) olarak, iletişim -elektronik ve mühendislik birimleri komuta etti. O Vietnam Hizmet Madalyası ve Cumhurbaşkanlığı Birim Citation dahil askeri süslemeleri bir dizi tutar . ve Almanya, İtalya görev ve Asya'da . Korat Hava Üssü , Tayland görev yaparken o Havacı Yılın seçildi.

Cumhurbaşkanı Power Prophecy Bakanlıklar ve RiverCrest Yayıncılık of Austin, Texas, Texe Marrs radyo ve televizyon konuşma üzerine sık sık konuk olan ABD ve Kanada genelinde gösterir.

Onun birçok kitap ek olarak, Texe Marrs 20 üzerinden video belgesel satan üretti. Texe Marrs ' aylık bülten abonelerine dünya çapında on binlerce ve onun radyo programı Power Prophecy in , 125 üzerinden milletlere dünyada kirişli olduğunu dağıtılır. Daha fazla bilgi için ziyaret

HIDDEN CABAL : Rothschild , Obama , Palin ve Murder için Plot Amerika
Çarpıcı , ilk ve Exposé tanık olun gizemli , bilinmeyen ölüm kültü - daha güçlü ve herhangi bir gizli dernek şimdiye kadar bilinenden daha zengin - ki Rothschilds , Barack Obama , Sarah Palin, John McCain , Burçlar , Clintons ve küresel diğer linkler elit . komplocular bu kötü ve kalpsiz grup kanlı bir macera içinde cinayet , Amerika, kırıp insanlık birleşik ve uluslararası bir Orwell'ci polis devleti kurmak . 2012 yılına sinyali onların komplo doruk mu? Herkes - ya da bir şey - belki onların şeytani plan durdurabilir mi? Kendiniz keşfedin


Yorumu gönderen: aysal bulent_, 30.06.2010, 22:29 (UTC):
Texas Üniversitesi tarih
profesörlerinden Texe Marrs'ın 2007
Mayıs'ında çıkan kitabının adı

Bilinen Tarihin Bilinmeyen Yanları.
VE
“Gizli Örgütler 1”, Jan Van Helsing

Yorumu gönderen: ahmet fgt, 30.06.2010, 22:04 (UTC):
kitap için bende bi araştırayım bu konuları içeren yayınlar var. bulunabilecek yerler olarak bilindik yayın evleri degilde neyse ben bi bakayım aktif bir yayın bulursam buraya yazarım iletişim bilğilerini

Yorumu gönderen: kzy, 26.06.2010, 10:37 (UTC):
arkadaşlar 2 yıldan daha uzun zamandır bu kitabı bende arıyorum ama bulamadım yazarın diğer kitaplarını yayınevi bile bu konuda yardımcı olamadı elinde kitap olan arkadaşlar bu konuda yardımcı olabilirmi?

Yorumu gönderen: Can Burak Sofyalıoğlu, 08.06.2010, 22:39 (UTC):
Çok güzel bir paylaşım olmuş, teşekkür ederim.Kitabı bulduğum anda alıcam fakat bulamıyorum bir türlü ne tesadüfse artık!!!.Tekrardan teşekkürler

Yorumu gönderen: ahmet fgt, 08.06.2010, 17:53 (UTC):
gercekten, mükemmel bir paylaşım olmuş ,biraz özetleyerk anlatım yapmış ,eline saglık kardeşBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 48868072 ziyaretçi (123734998 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler