Budalanâme'den
 
Budalanâme'den

Hazâ Kitab-ı Delîl-i Budalâ-i Kaygusız

Bismillahirrahmanirrahim

El-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemin ve’s-selâtü ve’s-selâmü ‘âle- Hayri halkihi Muhammedin ve-âlihi ecma’în amma bu kitab bilin ve âgâh olun kim Delîl-i Budalâ ve Defter-i ‘Âşık ve Siyer-i ‘Ârifderler ve Hayâl-i Nâdân dahi derler zirâ ‘akla sığmaz haberlerdir ve ‘âkil-ı ma’âşmerkebi bu yolda nenktir ve bu ‘akl-ı ma’âş anadan gözsüz doğmuştur.

Dünyada ve âhirette a’mâdır. Eğer ona Kur’ânı baştan başa okuyup ma’nâsını dahi versen yine kara renkten gayrı renge inanmaz. Zihî rân-kim Hakkı ister. ‘Akl-ı eteğine yapışmıştır.‘Akl-ı kendüye refîk etmiş afitâb nurun bulam diye çalışır ve bu ‘akl-ı ma’âş bir nesneyi ki bilmiştir.Bilmekhemân budur diyip durmuştur. Bilmez kim bu yer ve gök dahi vardır kim onda türlü türlü sun’-i Settâr var. O şehre girmeyen sırru’llâhdan bir nesne duymaz. Eğer bin yıl dahi ‘ömrü olursa onun kim bal yemekte nasibi olmaya bal demekle ağzı şîrîn olmaz.Ve bu ‘akl-ı ma’âş bilmezki ‘âriflerin gecesi Kadir ve gündüzleri ‘ıyd olmuştur. Cebrâilin güft ü gûsûnu neyler. Gel imdi sen dahi ‘akl-ı ma’âş işitmediği sözlerden haber al ve onun görmediği yüzlerden nazar al ve ‘akl-ı ma’âş her çende ve cehd eder ‘ârifler menziline yol bulmaz zirâ bu ‘ilimde ser-gerdândır. Bu ‘ilmi ‘akl-ı ma’âdı olan bilir. Buna mantıku’t-tayr derler. Beyit: Mantıku’t-tayr bilmeğe her bâr / Ya Süleyman gerek yâhut ‘attâr. Pes imdibu ‘ilmi gönlü gözü açık ‘ârif bilir ki ne demekdir zirâ bu ‘akl-ı ma’âş açık zahir mi’mârlığın bilir. Bâtın ‘ilminden haberi yoktur. Ma’rifetu’llâhdan bin söz işitirse gönlüne nesne dammaz meğer kendüyi kâmiller ve ehl-i diller sohbetine lâyık ide. Tâ kim bilmediği ve işitmediği mertebeyi bile ve anlaya.Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Ramazan , 01.11.2015, 13:36 (UTC):
Merhaba!
Budalaname'nin geri kalan kısmını da ekleyebilir misiniz?
Emekleriniz için teşekkürler. Ellerinize sağlık.

Yorumu gönderen: buse, 20.11.2010, 12:56 (UTC):
budalaname metnin türkçesini ekler mısnzzzz?*****************

Yorumu gönderen: kübra, 21.12.2009, 18:25 (UTC):
ya ben bunu sormadım ki anlamını sordumBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 48855587 ziyaretçi (123701757 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler