>


   
 
  Budalanâme'den
 
Budalanâme'den

Hazâ Kitab-ı Delîl-i Budalâ-i Kaygusız

Bismillahirrahmanirrahim

El-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemin ve’s-selâtü ve’s-selâmü ‘âle- Hayri halkihi Muhammedin ve-âlihi ecma’în amma bu kitab bilin ve âgâh olun kim Delîl-i Budalâ ve Defter-i ‘Âşık ve Siyer-i ‘Ârifderler ve Hayâl-i Nâdân dahi derler zirâ ‘akla sığmaz haberlerdir ve ‘âkil-ı ma’âşmerkebi bu yolda nenktir ve bu ‘akl-ı ma’âş anadan gözsüz doğmuştur.

Dünyada ve âhirette a’mâdır. Eğer ona Kur’ânı baştan başa okuyup ma’nâsını dahi versen yine kara renkten gayrı renge inanmaz. Zihî rân-kim Hakkı ister. ‘Akl-ı eteğine yapışmıştır.‘Akl-ı kendüye refîk etmiş afitâb nurun bulam diye çalışır ve bu ‘akl-ı ma’âş bir nesneyi ki bilmiştir.Bilmekhemân budur diyip durmuştur. Bilmez kim bu yer ve gök dahi vardır kim onda türlü türlü sun’-i Settâr var. O şehre girmeyen sırru’llâhdan bir nesne duymaz. Eğer bin yıl dahi ‘ömrü olursa onun kim bal yemekte nasibi olmaya bal demekle ağzı şîrîn olmaz.Ve bu ‘akl-ı ma’âş bilmezki ‘âriflerin gecesi Kadir ve gündüzleri ‘ıyd olmuştur. Cebrâilin güft ü gûsûnu neyler. Gel imdi sen dahi ‘akl-ı ma’âş işitmediği sözlerden haber al ve onun görmediği yüzlerden nazar al ve ‘akl-ı ma’âş her çende ve cehd eder ‘ârifler menziline yol bulmaz zirâ bu ‘ilimde ser-gerdândır. Bu ‘ilmi ‘akl-ı ma’âdı olan bilir. Buna mantıku’t-tayr derler. Beyit: Mantıku’t-tayr bilmeğe her bâr / Ya Süleyman gerek yâhut ‘attâr. Pes imdibu ‘ilmi gönlü gözü açık ‘ârif bilir ki ne demekdir zirâ bu ‘akl-ı ma’âş açık zahir mi’mârlığın bilir. Bâtın ‘ilminden haberi yoktur. Ma’rifetu’llâhdan bin söz işitirse gönlüne nesne dammaz meğer kendüyi kâmiller ve ehl-i diller sohbetine lâyık ide. Tâ kim bilmediği ve işitmediği mertebeyi bile ve anlaya.Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Ramazan , 01.11.2015, 13:36 (UTC):
Merhaba!
Budalaname'nin geri kalan kısmını da ekleyebilir misiniz?
Emekleriniz için teşekkürler. Ellerinize sağlık.

Yorumu gönderen: buse, 20.11.2010, 12:56 (UTC):
budalaname metnin türkçesini ekler mısnzzzz?*****************

Yorumu gönderen: kübra, 21.12.2009, 18:25 (UTC):
ya ben bunu sormadım ki anlamını sordumBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 45529565 ziyaretçi (117657576 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)
 
 

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.