Cinlerin Çeşitleri ve Cin Kabileleri
 

Cinlerin Çeşitleri ve Cin Kabileleri

Hazırlayan: Akhenaton

A. Cin ve Şeytanların Çeşitleri

Cin, gözle görülmeyen, bir şeyi örtmek anlamına gelir.[1] Cinlerin atalarına “cânn” adı verilir.[2]

Cin adı verilen lâtif yaratıklar, insanlarla birlikte yeryüzünde hayatlarını sürdürürler. Gruplar halinde yaşarlar, kabileleri vardır. Yaratılışları insanların yaratılışlarından daha öncedir. İnsanlar topraktan yaratıldıkları gibi, onlar da ateşten yaratılmışlardır.

Gûl, ifrit gibi çeşitli türlerden oluştuğu kabul edilen [1] cinler, eski Araplarda bazen “hîn” kelimesiyle ifade edilmiştir. Farsçada cin kelimesi karşılığında “peri” ve “dîv” kelimeleri kullanılır.[2]

Cinlerin insanlarla birlikte olanlarına "Mir" denir. "Hubs" cinlerin erkekleri, "habais" ise dişileridir.

Cahiliye Arapları cinlere yükledikleri değişik fonksiyonlara göre onları farklı isimlerle isimlendirmiştir. Örneğin insanlarla birlikte oturduğuna inanılan kesimine âmir, çocuklara musallat olanlarına "ervâh", bunların çirkeflik yapanlarına "şeytan", şeytanlık konusunda daha ileri gidenlerine "mârid", eğer bu daha ileri gitme güç ve kuvvet kullanımı istikametinde ise "ifrît", bütün bu şeytani kirlerden arınmış bir cin olursa "melek" adını almaktadır.[2]

Afarid

Şeytanın diğer cinlerden olan soyudur. "Afarid", çoğul halidir. Türkçesi "ifritler" olarak bilinir, fiziki olarak ve metafizik olarak güçlüdürler. Davet edilmeleri genelde ölümle bitmese de siz onu köle edeceğim derken o sizi köle edinebilir.

Amir

Amir, tenha ve doğal yerlerde yani dağ, ormanlık ve göllerde değil de tamamen insanların yaşadığı yerlerde bulunan cinlere denir.[3] Bu cinler, genellikle süflî cinlerdir. Yani İslam akaidi dışında yaşayan varlıklardır ve aşırı dini taassup yüzünden de özellikle Müslüman insanlara musallat olmaktadırlar.[4]

Ammar

Bu tür cinler genelde evlerde yaşarlar. Bu tür cinnler, bir ev de hemen hemen evde yaşayan ailenin evde ki içki ile birlikte yenen yemekler de ve Allâh’ın adının anılmadığı yemeklerde ailenin yemeklerine katılır, nadiren evin niteliğine bağlı olarak hareket ederler.

Genelde insanlara yakın yaşarlar ne etliye ne sütlüye karışırlar fakat yine doğaları gereği insanı pek sevmezler, onları rahatsız etmedikçe ya da zarar vermedikçe pek varlıklarını belli etmezler. Davetlere icabet etseler de çok yalan söylediklerinden davet edenin başına ilerde illaki bir iş gelir.

Bunların çoğu İnsanların meşruiyetine girmeyerek kendi hallerinde Allâh’ın adının anılmadığı yemek ve işlemlerde insanlara katılırlar, bazıları çocuklarla oynarlar, bazıları da ev halkından rahatsız olmaları sebebiyle geceleri gürültüler, takırtılar, hışırtılar yaparak ev halkını rahatsız edip kendilerine konak etmeye çalışırlar. Bunlara bazı insanlar gürültücü ruhlar diyerek zamanında ve günümüzde poltergeist adı altında ölmüşlerin ruhlarının orada hala yaşadığını düşünmüşlerdir.

Betr

İnsanları bağırmaya çağırmaya ve asabileştirmeye uğraşan bu şeytanın emeli de çok büyüktür. Asabileşen insan bir nebze şirazeden çıkmıştır, gözü hiç bir şey görmez ağzından çıkana kontrol sahibi olamaz. Konuşulan şeyler kalp kırma ile sonuçlanacak ki insanların arası kötü olsun bundan iblis zevk duysun isteğine kavuşsun.[5]

Dasim

Dasim; yemek şeytanı insanın yediğinde, içtiğinde bulunur. Besmelesiz yenenlerden çalar ve yenenlere istifra ederek kirletir.bu şeytanın amacı faydalandığımız yiyeceklerden çalarak ziyana uğratmak ziyanda olan insanı psikolojik açıdan yıkmak. Maddiyatı olmayanın maneviyatı olmaz düşüncesine düşürüp itaat ve taattan alıkoyarak Rabbime ters düşürücü hallere sokmak.[5]

Demon

Aslen İngilizce şeytanlar anlamına gelse de bu ırka ait belirli bir isim yoktur. Bunun en büyük sebebi demonlar insanlara kendilerini tanrı olarak göstermeleridir, spritualist satanizm vb. Dinler de hala daha bu inanış hakimdir. Demon, davetlere kolay gelir ve kibardır ama isteklerine karşı çıkarsanız size cephe alabilir. En büyük kozu ikna gücüdür, isterse size görüntüler ve seslerle kandırabilir. Asla hadim olmazlar.

El Ebyaz

Peygamberlere ve velilere musallat olanlardır. Peygamberlere hiç bir şey yapamazlar Allah indinde korunmuşlardır. Resulullah efendimizin kıbali bile yasaklanmıştır, onun suretinde gözükemezler. Fakat alimlerin meclisinde bulunarak nifak yapmaya ve akıllarını karıştırmaya çok çalışmışlardır. Çoğu zamanda muzaffer olup alim meclislerini dağıtmışlardır. Her konuda muvaffak olmaya güçleri yeter.[5]

Ervah

Ana rahminden itibaren cenine ve doğduğundan itibaren çocukluk sürecini geçirenlere musallat olan, onları ruhsal ve bedensel yönden menfi yönde etkilemeye çalışan cinlerdendir.[3]

Sebepsiz yere çocuğu olmayan (doktorlar tarafından çocuklarının olmaması için hiçbir tıbbi sebebin bulunamadığı açıklanan) hanımlara musallat olan cinler, bu türdendir. Ana rahmine girip cenini boğarlar ya da daha ileriki yıllarda çocuğun düşmesine sebep olurlar. Eğer fizyolojik bir sebep yoksa, bu olaydan kurtulmak Allah’ın izni ile çok kolaydır.[4]

Gûl

Ortadoğuda ortak bir motiftir. Vahşi, acımasız ruhları ve onların kötülüklerini anlatır.[6] Genelde bir bölge içinde göçebe yaşarlar, geçtikleri her bölgede tuhaf işler zuhur eder (filan bölgeye taş yağdı, şu bölgede uluma sesleri var vs.) Genelde korkunç görünürler ama bir bölgede ikamet ederlerse o bölgeye tuhaf bir bereket gelir ama gittiklerinde adeta her şeyi kuruturlar. Genellikle "gulyabani" diyerek efsanelerde anlatılan cadılar şeklinde görünen cinlerdendir. Korkunç görüntülere girerek insanları korkutur ve istediklerini almaya çalışırlar, bazen devasa görünürler.

Hanzep/Hanzap

Hanzep; namazda ve bütün yapılan ibadetlerde vesveseyi veren, yapılmasına bir türlü engel olmaya çalışan şeytandır.[7] Görevi çok büyüktür aldığı işlerde genelde muvaffak olur.yapılacak bütün hayır işlerde insanın içine vesvese vererek engeller insanın günaha girmesinden çok zevk duyar. Dikkat etmemiz lazımdır içimizden gelen her kötü his ve vesveseler bundandır, tek amacı insanı ibadetinden uzaklaştırıp Allahın yanında kulu lekeli ve kötü göstermektir. Yapılan ibadetlerde oldu mu olmadı mı diye vesveseyi dahi verip insanı kuşkuya düşürür.[5]

İfrit

Cinlerin en güçlülerinden olan soyut varlıklardır.[6]

İfrit; insanın bedenine girenlerdir ve savaş başlatıp istila edenlerdendir, genelde girdiği bedenin sahibini delirtir ve cürüm hale düşürür. En büyük ameli cinselliktir ele geçirdiği beden ile ilişkiye girer veledi zina türemesini sağlar. Besmelesiz yatan insanın eşi ile paylaşımda bulunur ve yuvasını bozar elde eder.[5]

İfritler, tehlike sınıfında en üst düzeyde olan cinlerdir. Zarar verme yönünden ölümcül sonuçlar doğurur. Kişiye hastalık verebilir, gerekirse öldürebilirler. Ancak bu durum onlar için yasaklanmıştır.(Bu yasağa uymayan kabilelerde mevcuttur)

İfritlerin, alim kişilere olan haseti bilindiğinden, eski dönem alimlerin ifritlerden korunmak için çeşitli dua ve sembolleri üzerlerinde taşıdığı bilinir. İfritler, ormanın çok sık iç kesimlerinde ve derinliklerinde yaşarlar. Yaşadıkları bölgede vahşi hayvanların ve kuşların barınamadığı söylenir. Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. İnsanların kılığına girmezler ve yakın tarihte bir musallat olayları da olmamıştır.

Lietli

Lietli cinleri adını dişi cinden almışlardır. Bu dişi lietli cin son derece akıllı ve olağan üstü vesvese verir. Lietli türleri genelde vadilerde ve yüksek yerlerde yaşar. İnsanlara olan musallatları güzel bir insan gibi görünüp kandırmaktan ibarettir. Aşırı derecede uyuşukluk ve kendini bilmezlik bir hantallık yaratır. Kişi o geldiğinde dış dünyadan kopar gibi davranır. Onlar şeytandan olmasalar da onun kadar yeteneklidir bu konuda.

Marid

Maridler cinlerin genelde soylu kısımlarındandır, en tehlikeli cin kısımlarındandır, ne şeytanla ne Allah’la işleri vardır, ateistik bir halde yaşarlar. İnsanlarla iletişime geçmeyi sevmedikleri gibi davet edilirlerse ölümle sonuçlanma ihtimali çok fazladır.

Tehlike sınıfında üst düzeyde olan bu cinler, asla ritüellere gelmezler. Ancak çok ilmi konuda üst düzeyde olan, ilim ve irfan sahibi kişilere görünür, konuşurlar. Ormanda genelde bataklık kenarlarında yaşarlar.. Vahşi hayvanların ve insanların kılığına girebilirler. Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. Zarar verme yetkileri yasaklanmıştır.

Marid, kontrol edicidir bütün şeytanları yönlendirir çok haşmetli ve tehlikelidir. Hücuma geçtiği insanlarda nefsi ele geçirmeye çalışır. Çoğu zaman hep galip gelerek insanları Allah’ın huzurunda büyük günahlara sevk ve müptela eder. Bütün şeytanlar Allah’ın huzurundan kovalandıkları için insanoğlunun düşmanıdır.[5]

Metun/Mesit

İnsanların duydukları ile uğraşır. Hak yolunda duyulan faydalı işleri ters yöne ya da unutturmaya çalışır.unutulan ya da yanlış anlaşılan bilgiler insanı uçuruma sokunca çok memnun olur. Yapılan işlerde duyum çok önemlidir yanlışa düşen insan Allahın huzurunda kötü hallere bürünür. Şeytanda amacına ulaşır. Ziyanda olan insandır[5]

Musabbar

Bu cin türü genelde mağaralarda yaşarlar. Sarp ve kayalık bölgeleri tercih ederler. Boyları ortalama 90 santimdir. Şeytanilerden olmasa da insanları sevmeyen bir cin türü olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden de insanların çok nadir gittiği uzak dağlık alanlarda yaşarlar. Toprakta ki mineraller ve yosunlarla beslenirler. Kapıp kaçmak üzerine uzmandırlar. Hızlı ve toplu şekilde hareket ederler. Bir başka türle dalaşa girecekse asla bunu yanlız yapmazlar. Teke tek kavramı yoktur onlarda. Topluca saldırırlar. Aile bağları çok güçlüdür ve asla dağılmazlar.

Müsfer

Çogul adı müsferiş olan bu cin türü genel olarak tarlalar gibi kırsal ve incir ağaçlarında yaşarlar. Boyları 140 cm olan müsferler genelde iyi karakterlidir. Çok hızlı şekil değiştirebilir ve uzun süre o büründüğü şekilde kalabilirler. İnsanların en fazla seslerini duyabildiği bu cinler hayvan ve insan sesini kullanarak bu boyutta seslerini duyurabilirler. Öyleki bir gece kapınızın önünde ya da çevrenizde konuşan insanlar duyabilir ya da hayvan seslerini sezebilirsiniz. Baktığınızda göremediğiniz o noktada halen seslerini duymanız mümkün. İnsanlardan rahatsızlık duymazlar ve olağan üstü bir durum yoksa zararda vermezler. İncir ağaçlarına yaklaştığınızda destur çekmeniz daha hayırlı olur. Müsferler hünanist cin türlerindendir.

Şeytan

Şeytan aslen tek bir cindir, bazıları onu kabile sansa da o asla bir kabile değildir, bir önceki konuyu hatırlarsanız, Haris ismiyle başlayan yolculuğu hangi isimle bitmişti. Şu nokta’da önemlidir ki cinler nasıl bizlere isterse görünür istemezse görünmez, şeytanda aynı şekilde hem insan hemde cinlere isterse görünür isterse görünmez.

Velhan

Velhan; suyu, ateşi, yağı, bezi, ipliği vs gibi çok kullanılan günlük yaşantımızın parçası olmuş madde ve nesneleri çok kullandırır. Müsriflikle hem insanın maddiyatını hem de manevi yönden ziyanını sağlayarak zarar verdirir.tasarruf bilmeyen insana bol malzeme kullandıracak ki her yönden zarar gördürebilsin dikkatli olmamız lazımdır. Allah bize bolca yiyip içmemizi fakat asla müsriflik etmememizi öğütler.[5]

Vesnan

Vesnan; uyku şeytanıdır. İnsanlar uykuya dalınca hemen esareti altına alarak bütün kötülüklere vakıf kılar. Rüyasını karıştırır kötü hallerle intiza ettirerek kulun aklını karıştırmaya çabalarlar. Çoğu insan görmüş olduğu kötü rüyalar sonucunda çok kez hataya düşmüşlerdir. Okuyup kendimizi koruma altına almadan uyku haline geçersek şeytanın oyuncağı oluruz.[5]

Zellenbur

Zellenbur; esnafa ve ticaretle uğraşanlarla hep haşır neşir olur, bozuk mal ve kötü ticaret yaptırmaya çalışır. Nedeni ticaretle uğraşana hile yaptıracak ki her şeyle insanı ziyana sokabilsin. Kul hakkı ile rabbimizin huzurunda kurtuluşa kavuşamayalım düşüncesindedir.[5]

B. Cin Kabileleri

Cuhenna

Cuhenna Kabilesi Cinleri en kinci ve gaddar olan Cin kabilesidir. Bu kabile insanları hiç sevmez. Kötü insanlarla iletişim kurup o insanlara büyü için yardım ederler. Tüm insanlığın korktuğu ve cinlerinde kendi aralarında dışladıkları bir kabiledir. Diğer cinler gibi sabırlı değillerdir. Anlaşma yaptığınızda onun dediğini yapmazsanız, ailenize musallat olur.

Kulyas

Kulyas cinleri, cinler arasında, İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nın en kalabalık ve aynı zamanda en tehlikeli cin kavmiydiler.

Namı diğer Kilyas cinleri, Marid ırkına mensup olup adeta cinler aleminin polis ve jandarmasıdırlar. İnsanlara aşık olan tek kabiledirler

Nusaybin

Resulullah’tan Kuran’ı dinleyerek Müslüman olan ilk gruptur. Marid ırkına mensup olmasalar da aşırı güçlüdürler.

Zuzula

Marid ırkına mensup olan şeytanın fikirlerini benimsemiş fakat ona tabi olmamış bir kabiledir. Genellikle insanlara karşı en insafsız olmalarıyla bilinirler. Çoğu yerde bu kabilenin adı geçmez bile. Hatta bazı yerlerde simge ve işaretlerle gösterilir. Bu sebeple 66 rakamı, bazı kültürlerde lanetlenmiştir. 666 rakamı şeytanı simgelerken 66 da bu kabileyi simgeler. Şeytandan sonra en tehlikeli varlık olarak gösterilmektedir.

Definelerin yerlerini bulurlar. Ülkemizin birçok yerinde çok eskilerden beri saklanan altınların bu kabile tarafından gömüldüğü ve bunların çıkarabileceği de söyleniyor.

Kaynaklar

[1] Prof. Dr. Süleyman Ateş, "Kurân Ansiklopedisi", cilt: 4, s. 438.
[2] İlyas Şanlı, "Kuran’a Göre Şeytan’ın İnsanı Aldatma Yöntemleri" (yüksek lisan tezi), Ankara Üniversitesi, Tefsir Anabilim Dalı, Ankara 2008, s.71.
[3] "Kütüb-ü Sitte", c. 4, s.348.
[4] Volkan Kemal Ernegekon, "4. Boyutun Sakinleri: Cinler", Düşünce Yayınları, İstanbul 2007, s.26-27.
[5] http://havasalimi.com/tag/cin-kabileleri/
[6] Deniz Karakurt, "Türk Mitoloji Sözlüğü", 3. Baskı, 2013.
[7] Volkan Kemal Ernegekon, a.g.e., s.102.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: elif, 21.11.2017, 17:06 (UTC):
Selamun aleyküm kardeşim. Sabah ezanına yakın uyandım ben ama sanki böyle uyku sersemi bişeydim ağzımdan 2 3 defa cühenna dedim nasıl dedim niye dedim hatırlamıyorum ama dedim yani yadımcı olabilirmisiniz

Yorumu gönderen: kerime, 21.11.2017, 16:58 (UTC):
Selamun aleyküm sabir kardeşim. Bana yardımcı olmanız lazım sabah uyandığımda vücudumun bir yerine kına yakılmıştı. Kokladığımda kına kokuyordu fakat kına falan yakmamıştım ben. Ne anlama geliyor bu kına. Lütfen yardımcı ol bana

Yorumu gönderen: Sabir, 09.11.2017, 22:34 (UTC):
İSMAİL KARDEŞİM AŞAĞIDA YAZDIKLARIMI YAPACAK VE DİRAYETLİ OLACAK O DİRAYETLİ OLMADIKÇA KURTULAMAZ ÇÜNKÜ ONLARİN ÜZERİNE ÜZERİNE GİTTİKÇE ONLAR ONDAN KACAÇAK VE SU DEDİKLERİMİ YANİ AŞAĞIDA SÖYLEDİKLERİMİ MUTLAKA YAPSIN...EN BAŞTA EVDE GÜL TÜTSUSUNU YAKSIN 1 TANESİNİN İÇİNDE 20 TANE VAR VE EVİN HER TARAFINA BIRAKSIN EV DUMAN OLSUN VE FATİH COLLAK'TAN BAKARA SURESINI 1.2.CÜZ VE 3.CUZUN ORTASINA KADAR YÜKSEK SESLE DİNLESİN VE EVİN BÜTÜN KAPILARINI AÇSİN VE DAYANSIN BİR SÜRE SIKACAKLAR ONU DAYANSIN SONRA KENDİNE GELECEK DEDİĞİM GİBİ NE KADAR CESUR OLURSA O KADAR ONLAR ONDAN UZAKLASIR...O YÜZDEN BUNU YAPSIN VE SONRASINDA GERİ KALANINI AŞAĞIDAN BAKIP YAPSIN AMA MUTLAKA HERGÜN EVDE GÜL TÜTSUSU YAKSIN HİÇ İHMAL ETMESİN VE HER GÜN BAKARA SURESINI DİNLESİN...

Yorumu gönderen: ismail, 09.11.2017, 17:40 (UTC):
hocam benim arkadaş bugn daha da kötü oldu arkadaşım cini çizmeye başladı ve bir şeyler yazzdı bazılarını tek okuyabildim ondan da arkadaşımı cin kendi yanına çağıyordu . arkaşım bütün sureleri ve duaları unutmuş ona nas suresini yazdım nas suresini okuyamadı hata görmedi daha sonra adımı ve arkadaşın adını yazdım okuyabildi yani gördü daha sonra yine yazdım ama sadece bir cümlesini okuyamadım bende başına adım yazdım sonra nas suresini bir cümlesini yazdım arkadaş adımı okudu sonra şekiller var dedi nas suresi görmedi şekiller yazdı sonra dersin ortasında akullu tahtada taha suresi açıktı ve arkadaş akıllı tahtayı camını kırık göemüş .. sizce şuan ne yapmalı ve geçen sene başaladığı zamn 6 tane görüyormuş bir tne hoca 5 ni yok etmiş 6 ncısı kaybolmuş ve işte 1 2 haftadır yine geldi ve cin aynen kpeğe benziyormuş hep arkaadaş uykuya daldığında oluyor ve sık sık uykuya dalıyor

Yorumu gönderen: Sabir, 08.11.2017, 08:10 (UTC):
İSMAİL KARDEŞİM ALEYKÜMSELAM...ARKADAŞINDA AŞAĞIDA FATMA KARDEŞİME YAZDIKLARIMIN AYNISINI YAPSIN RABBİMİZİN İZNİYLE HİCBİRSEY KALMAYACAK SABIRLI OLSUN VE DİRAYETLİ OLSUN...ALLAH YARDIMCINİZ OLSUN...

Yorumu gönderen: İsmail, 07.11.2017, 18:41 (UTC):
Selamün aleyküm hocam benim sınıftan yakın bir dostum var . dostum cin görüyor cinin şekli yüzü köpeğe benzer vucudun alt kısmı ise duz . dostum işte geçen yıl okulda takla açmış ve kafasını kırmıştı daha sonra bu olaylar başlamış 3 hafta sürmüş . bu sene yine başlımamış 1haftadır . geçen sene istemdiği şeyler yapmış mesela gözünüaçmış okula gitmesi gerekirken başka şehire gitmiş orayada bulunumuş. evlerin orayada park var bie gün babası ve polisler yanına gitmiş ellerini kan içinde ama arkadaş acı hissetmemiş ve bir debir gün cin yine vucduna girmiş ve evlerin oradaki bir duvara git yazzmış ama yabancı biri dilde . dostum şuan korkuyor sizce ne yapmalı ve bi de geceleri uyamıyor 1 haftadır hep kalkıormuş ve sabaha kadar yatmıyormuş . inşallah kısa süre de dönersiniz ve teşekkürler......

Yorumu gönderen: Sabir, 03.11.2017, 16:07 (UTC):
FATMA KARDEŞİM ALEYKÜMSELAM...Sende de bu kafirler var sende aşağıda ELİF kardeşime yazdığımin aynısını yap...AYETLERİ CD YE DOLDURT VE YAZDIĞIM ŞEKİLDE DİNLE...AYRICA ACVE HURMASI YE VE ZEMZEM SUYUNU İÇ 21 GUN TEK BUNLARİ TUKET VE 21 GÜN DEN SONRA KAN GRUBUNA GORE BESLENME KİTABINI AL MEHMET ALİ BULUT VE ONA GÖRE BESLEN. .21 GÜN EVDE TELEVİZYON SEYRETME GÜL TUTSUŞU VAR AKTARDA ONU AL VE SÜREKLİ EVDE YAK EV GÜLSUYU KOKSUN KARDEŞİM...GÜNLÜK ZİKİRLER ÇEK NAMAZLARINI KİL İNŞALLAH DÜZELECEK RABBİMİZE SIĞIN VE DİRAYETLİ OL ONLAR SENDEN KORKUP KACAÇAK...ACVE HURMASINA VE ZEMZEM SUYUNA OKU AŞAĞIDA YAZILI 17 AYETEL KURSI VE DEVAMİ ORDA NİYETİNİ GETİR 21 GÜN BOYUNCA HER GÜN AKŞAMDAN 2 LİTRE SUYUN İÇİNE 2 CAY KAŞIĞI ZEMZEM SUYU DÖK AKŞAMDAN SABAHA KADAR MAYALANSIN BUNU YAP OKU İÇİNE İNE VE EMEREK AKŞAMA KADAR İÇ...DİĞERLERİNDE AŞAĞIDA YAZILI ONLARI DA OKU ONA GÖRE UYGULA...RABBİM YARDIMCIN OLSUN...

Yorumu gönderen: fatma t., 03.11.2017, 15:40 (UTC):
Selamün aleyküm sabir hocam.ben yillardir icinde bulundugum durumu size danismak istiyorum ama burada yazmama neden olan ise son birkac aydir yasadiklarim.cevremde cok goze batan biriydim dikkat cektigimi soylerdi herkes birden yapmiycagim sanki aklimi benligimi yitirmiscesine gunahlar isledim ve hastalandim cesitli hastaliklar ortaya cikmaya basladi .ve o zamanlar uyku problemim basladi hic uyuyamaz bir halde butun gun oyle dolasiyorum gunduz uyuyordum birsey bana sahip olmaya calisiyordu gece saldirdigi oluyordu bogazimi sıktigi sonra annem eli sifali agzi duali bir kadindir normal biri size dua okusa belki bedeninizde hissetmezsiniz ama annem okudugunda herkesin soyledigi su okuduguda nazar duasi falandir insanin bedeninde bir rahatlama oldugu.Annem bana tabi ne oldugunu bilmadigimiz icin anneannesinden kalma uhruc duasini okudu.annemin soyledigi uzerime bisey cikti sirtima dedi.sonra bende boyle yine uykusuz ama sinirli huzursuz bi sekilde yillardir geciriyordum.baska bir yere tasindik.buraya geldigimizden beri uzerimde garip seyler bi his farkettim sanki uzerimde ellerimde kollarimda bisey boyle kalp gibi atiyo titriyo vucudumda elektiriklenmeler oluyo annem okudu bana senmisin okuyan her tarafim da hissetmeye basladim bunlari sanki cogaldilar.4 5 gundur annem muminun suresi 97. 98 .ayetlerini 41 ayetel kursi 3ihlas serif 11 nas 11felak 7 fatiha okuyo .su okudugu gunlerde bedenimda ellerimde sirtimda cigerlerimde sanki damarlarimi ayiriyolar sis sapliyolar gibi acilar agrilar hissediyorum.namaz kilmaya calisiyorum ama bu acilarin agrilarin bide ustune migde bulantisi basladi.yanlis mi yapiyorum nie boyle agrilar oluyo ne olur yardim edin .

Yorumu gönderen: Sabir, 25.10.2017, 21:51 (UTC):
ELIF KARDEŞİM neden umudunu kaybediyorsun bizim RABBİMİZ var sen RABBİMİZE SIĞIN ne kadar guclü durursan o kadar senden korkacaklar bunu unutma özellikle DINE sarılacaksın sevdiklerine saldıracaklarsa onlarda DİNE sarılsın sen RABBİMİZİN İZNİYLE KURTULANA KADAR...Şimdi öncelikle evini çok güzel köşe bucak temizle her tarafı ve baharatcilarda GÜL TÜTSUSU VAR ONDAN AL.her tarafa 3 yada 4 tane bırak ev duman olsun sonra evini GÜL KOKACAK VE O KOKUNA ONLAR DAYANAMAZ.ÇÜNKÜ KACAR...INTERNETTEN YÜKSEK SESLE FATİH COLLAK 1.CÜZ 2.CÜZ 3.CUZUN ORTASINA KADAR DİNLE BU BAKARA SURESIDIR VE BÜTÜN KAPILARI AÇ DUVARLAR SESİ DUYSUN NAMAZLARINI KİL EZANDAN HEMEN SONRA KIL Kİ RABBİMİZİN KORUMASINDA OLACAKSIN...AYRICA SENİN KANINI DA TEMİZLE MEN LAZIM BAHARATCIDA ACVE HURMASİ VAR BU ÇOK PAHALI KARDEŞİM ALABİLİRSEN ÇOK İYİ OLUR ÇÜNKÜ BU HURMA SENİN BEDENİNDEN ALLAH'IN İZNİYLE BU KAFİRLERİ DEFEDECEK .YALNİZ BU HURMA Yİ SABAH VE AKŞAM YİYECEN..SADECE MAYALANMIS ZEMZEM SUYU İÇECEN...SABAH 6 DA 7 TANE ACVE HURMASİ AKŞAM 6 DA 7 TANE ACVE HURMASİ YIYECEN VE ÜZERİNE OKUYACAN...21 GÜN SADECE BU HURMA Yİ YİYECEN ÇÜNKÜ ZATEN SENİ BU TOK TUTACAK...MAYALANMİS ZEMZEM SUYUNU İSE GÜNDE 2 LİTRE SUYA 2 ÇAY KAŞIĞI ZEMZEM SUYU DÖK AKŞAMDAN SABAHA KADAR MAYALANSIN...VE ACVE HURMASİ İLE ONU İÇ YALNİZ SUYU AKŞAMA KADAR EMEREK OTURARAK KIBLEYE DOĞRU OTURUP İÇ EMECEKSIN UNUTMA...SIZMA ZEYTİNYAGİNA OKUYUP 2 SAATTE BİR BÜTÜN VÜCUDUNA GÜNDE 3 KEZ SÜR 21 GÜN BOYUNCA BUNU YAP.. 4 SU BARDAGI SU SICAK SUYUN ICINE YARIM PAKET SINAMEKI DOK OGLENDEN SONRA YAP SONRA BIRAK DISARI SOGUSUN AKSAM 9 DA AYETI OKU SABAH 5 TE KALK IC AC KARNINA BU SENIN ICINI TEMIZLEYECEK KARDESIM SONRA ACVE HURMASINI YE KARDESIM.AŞAĞIDA AYETLER VAR O AYETLERİ CD YE DOLDURT NET CAFEDE TAK AKŞAM BİLGİSAYARA ÖYLE AYARLA SABAHA KADAR ÇALSIN HER AKŞAM UNUTMA...GÜNLÜK ZİKİRLERINI ÇEK NAMAZLARINI KİL...AYET İSE AŞAĞIDA ÇETİN KARDEŞİME YAZDİM ONA BAK 17 AYETEL KURSI DEVAMI ORDA YAZIYOR.AYETİ OKUMADAN ÖNCE NİYETİNİ ŞÖYLE GETİR (NİYET ETTİM BABA ADI OLMA ANNE ADI DOGMA ELİFE BU MÜBAREK AYETELKURSI HÜRMETİNE NE KADAR RUHUMDA BEDENİMDE SEYTAN CİN ŞERLİ VARLIK VARSA BUNLARIN TÜMÜNÜN DEFİ NİYETİNE OKUYORUM SOYLE BAŞLA OKUMAYA KARDEŞİM...HURMAYA ZEMZEME SIZMA Z.YAGINA BU AYETİ OKU.KENDİNEDE VUCUDUNA GÜLSUYU SIK COCUGUNUDA KARDEŞİM DEVAMLİ AYRICA ACVE HURMASİNI YEDİĞİNDE ÇOK İYİ ÇİĞNE Kİ İYİCE SINDIRESIN VE ETKİSİNİ GÖRESİN...BAKARA SURESINI AÇTIĞINDA NİYETİNİ GETİR NİYET ETTİM NE KADAR RUHUMDA BEDENİMDE EVİMDE SEYTAN CİN ŞERLİ VARLIK VARSA BUNLARIN TÜMÜNÜN DEFİ NİYETİNE SÖYLE AÇ EVDE DİNLE BUNLARİ YAP KARDEŞİM BUNLARİ ANCAK DİNLE YOLU İLE DEFEDERSİN DAYANIKLI OL İNAN RABBİM DE SANA YARDIM EDECEK...ALLAH YARDIMCIN OLSUN...

Yorumu gönderen: Elif , 25.10.2017, 16:19 (UTC):
Lütfen bana yardım edin...
4 yaşımdan beri sahıplıyım suan 26 yasındayım artık dayanamıyorum bulundugum şehırde gitmedigim hoca kalmadı bana bakmak istemiyorlar korkuyorlar başkasını bulmamı soyleyıp kestirip atıyorlar yapacak hiç bir seyım kalmadı dinle alakadar olmaya kalkıssam sewdıklerme zarar verıyorlar son bır aydır intiharı dusunuyorum dustugum bu durumdan kurtulmak için özellikle bayan yakknlarıma bulaştırıyorm ruyamda kimi gorsem o kısıde benı o gun ruyasında goruyor ve aynı konuda genelde cınler hakkında oluyor bıktım artık piskolojık olmadıgna eminim kendımı bı an onlara kapılıp öldurmek istemıyorm cocugum var bana yardım edın lütfen goruyor ve konusabılıyorum hiç tanımadıgım yada tanıdıgım insanların yuzlerınde suretlernı gorebiliyorum gecelerı hiç uyumuyorum lütfen yardım edın lütfen insanlara sebeb olup sahıplendıryorum dusuncesı benı mahvedıyor herkesle bagımı koparmaya başladm yapayanlız kalıp kafayı yemeyı goze aldım son bır care olarak yazıyorum cevap vermezsemızde sorun degil umudumu tamamen kaybettım zaten

Yorumu gönderen: Adsız, 16.10.2017, 13:36 (UTC):
Youtube arama: Deccal ve Şeytanların İnsana Manevi Etkileri

Yorumu gönderen: musaa, 14.10.2017, 07:28 (UTC):
ben hergun halay cekiyorum cinlerle :V

Yorumu gönderen: Sabir, 08.10.2017, 11:42 (UTC):
CETIN KARDEŞİM şimdi sana sürekli mi buyu yapılıyor ben bilmiyorum çünkü sol kulağın sureklı çınlaması bendede oldu aynisi ve bu bana sürekli buyü yapıldığını gösteriyordu çok büyüye ugradım ama çınlaması sonra çok feci durumlara geliyordum ve ben bana gönderilen buyuyu yapana tekrar jet hızıyla gönderiyordum niyetimi getirerek senin iyi bir hocaya baktıran lazım ama herkese güvenilmez çünkü ona göre sana yapman gerekenleri söyleyeceğim bilmem lazım ve zikir çekme AYETLERİ dinle kardeşim. ..ve şunu soracaktım cinlamadan hemen sonra çok kötüleşiyor musun?bu sitenin dışında sana ulaşacağimi bilmiyorum çünkü benim çok sağlam bir hocam ne var ne yok der sana çünkü bu senin gerçek ismin mi ve annen adını gerekecek ve sakin burada yazma bilmiyorum sağlam birini bulup sorman lazım sana kitaba bakan hoca lazım kitaba bakanlar sağlam olur sakın medyumlara gitme onlar kafir şerli varlıklarla çalışır...tarot bakanlardan uzakkum dur sen bir cami imanına sor bakalım çünkü sana yardımcı olmam için bunu bilmem lazım sebebi ise sana sürekli buyü yapılıyorsa yapacağın hic birşey sana fayda vermez...sosyal medya üzerinden diyorsun varsa resmin sosyal medyada tümünü kaldır resimlerinin ordan bile etki ediyor bu kafirler insana haberin olsun ve hiç foto bırakma hesaplarına ve araştır bana yaz haber bekliyorum senden.naber?

Yorumu gönderen: Çetin, 08.10.2017, 08:16 (UTC):
Ya büyü ya saldırı ya da iyi bakmak istersem nefsimi ıslah için yapılıyor. Ama sol kulak olayı düşündürüyor. Ulvi değil gibi. Düşünce okuyorlar. Bazıları iyi niyetli bazıları tehdit vesvese korku vs.(sosyal medya üzerinde) 3 gündür ayetleri dinliyorum çınlama titreşim azaldı.

Yorumu gönderen: Sabir, 07.10.2017, 23:40 (UTC):
CETIN KARDEŞİM birileri derken sana buyu mu yapılıyor sürekli onu söyle bana önce ve zikir falan çekme iyi olmaz şimdilik çekme o zaman sana buyu mu yapılıyor üst üste bunu söyle bana?

Yorumu gönderen: Çetin, 07.10.2017, 21:57 (UTC):
Sabir hocam çok teşekkür ederim. Bakara ve Ayetel Kürsi'yi önceden indirmiştim. Diğerlerini de indirip gece-gündüz dinleyeceğim. Ayetel Kürsi ve La Havle'yi çokça çekerek zırh yapmaya uğraşıyorum. Euzu Besmele, Estağfirullah ve Salavat'ı da çekiyorum. Hacamat işini de cami hocasına danışacağım. 21 günde 3 kez banyo işi biraz sıkıntılı ama deneyeceğim. Gül suyunu da kullanacağım. Önceden ayarsız zikir çekmiştim ama sadece zikir ile ilgili değil bu musallat bence. Birileri yapıyor. Daha önce dediğim gibi zihin okuma vs. İmtihan mı art niyetli mi emin değilim. Namazları düzgün kılamıyorum. Sol kulaktan kalbe doğru iniyor çınlama titreşim. Vesvese, uyku, tembellik, dağınıklık had safhada. Bir de üveys zikrini yapmayı düşünüyorum. Önerin nedir? Allaha emanet ol.

Yorumu gönderen: Sabir, 07.10.2017, 15:03 (UTC):
ABDULKADIR KARDEŞİM ALEYKÜMSELAM oncelikle evi çok güzel köşe bucak temizlettirin kanepe altları ve yatak altları kapilar dahil sonra sirkeli su ile her tarafı silin...Ardından vücuduna üzerindeki kıyafetlere ve eve hergün GULSUYU SIK evde kim varsa herkes kendine devamlı olarak sıksın...Sonra sen 100 ESTAGFİRULLAH EL AZİM ÇEK ALLAH RIZASI için NAMAZ KIL SONRA DA 1 FATİHA 3 İHLAS OKU SALAVAT GETİR DUANI ET YÜREKTEN ALLAH'A SIĞIN RABBİM YARDIM EDECEK SANA SABIRLI OL ve EVDE BİLGİSAYAR VARSA NETTE VARSA ÇOK İYİ OLACAK VE FATİH COLLAK'TAN 1.CÜZ 2.CÜZ VE 3.CUZUN ORTASINA KADAR YANİ BAKARA SURESINI AÇ EVİN BÜTÜN KAPILARINI AÇ DUVARLAR SESİ DUYSUN TAM 3 KEZ BAKARA SURESINI DİNLE 7.5 SAAT SÜRECEK ÖĞLE BAŞLA AKŞAMA KADAR 3 KEZ DİNLE ÜST ÜSTE SIKINTI BASACAK AĞIRLIK ÇÖKECEK ÜSTÜNE DAYANIKLI OL AYRICA VESVESE VERECEK KAFİRLER TAKMA DAYANIKLI OL İNŞALLAH ALLAH'IN İZNİYLE 3 KEZ DİNLE SEN TOPARLANACAKSİN........KAN GRUBUNA GORE BESLENME KİTABINI AL MEHMET ALİ BULUT ONU AL ONA GÖRE BESLEN...ÇÜNKÜ KANIN TEMİZLENDİKCE VESVESE DEN UZAKLASACAKSİN...AŞAĞIDA SİNAMEKİ MAYALANMİS ZEMZEM SUYU SIZMA ZEYTİNYAGİ İLE İŞLEMLER VAR ONLARI YAP NİYETİNİ GETİR AŞAĞIDA YAZILI ONLARI YAP...SIZMA ZEYTİNYAGİNA NİYETİNİ GETİR AŞAĞIDA YAZILI AYETEL KURSIYİ 7 KEZ OKU DUDAĞINI YAKLAŞTIR OKURKEN AYETLER İÇİNE DOLSUN 3 KEZ KUVVETLI ÜFLE SONDA 3 KEZ KURU TÜKÜR...1 GÜNDE 2 SAAT ARAYLA 3 KEZ SÜR VÜCUDUNA 3 GÜN KALSIN SONRA YIKAN...HERGÜN MAYALANMIS ZEMZEM SUYUNA 7 AYETEL KURSI OKU İÇ AMA EMEREK AKŞAMA KADAR GÜNDE 2 LİTRE SUYA AKŞAMDAN 2 ÇAY KAŞIĞI ZEMZEM SUYU DÖK BIRAK AKŞAMDAN SABAHA KADAR ÖYLE SABAH MAYALANMİS OLUR.AŞAĞIDA YAZDIĞIM AYETLERİ CDYE DOLDURT AKŞAMDAN SABAHA KADAR HEP EVDE ÇALSIN ÖYLE AYARLA...SABAHTAN AÇ NETTEN FATİH COLLAK HOCADAN 1.CUZ CÜZ DEN KENDİ KENDİNE AKSAMA KADAR CALSIN AKSAMDA DOLDURTTUGUN CDYI TAK SABAHA KADAR CALSIN VE TEKRAT NETTEN FATIH COLLAK ÇALSIN 3 GÜNDE EVİNDE 1 HATİM ÇIKAR HEP BÖYLE YAP VE İNTERNETTEN BİRAZ UZAK DUR KARDEŞİM OKU ARASTIR DİNİMİZİ DİYANETİN KITAPLARİNİ OKU SADECE DİYANETİN VE DİYANETİN KANALINI İZLE INAN BUNLARİ YAP HAYATIN ALLAH'IN İZNİYLE İNŞALLAH ÇOK DEĞİŞECEK VE NAMAZ KILDIGINDA İSE AYETLERİ SESSİZ OKUMA AZ SESLİ OKU BU ŞEKİLDE YAPARKEN BEYNİN DUALARA KONSANTRE OLACAK VE BÖYLECE VESVESE OLMAYACAK ALLAH'IN İZNİYLE DİNİMİZDE BUNU EMREDİYOR SEN YAP KENDİNDE GORECEN...ESTAGFİRULLAH ÇEK SALAVAT GETİR KELIME-I TEVHİD VE HZ YUNUS DUASI ÇEK DİĞERLERİNEDE BAK BÖYLECE İNŞALLAH ALLAH'IN İZNİYLE TOPARLANACAKSİN...BİR SIKINTIN OLURSA KARDESIM BURDAN YAZ BANA YARDIMCI OLURUM...ALLAH YARDIMCIN OLSUN...

Yorumu gönderen: abdulkadir, 07.10.2017, 11:01 (UTC):
selamunaleyküm
hocam ben bir türlü namazlarımı kılamıyorum yukarıda vesvese veren bir cinden söz etmiştiniz ne yapmalıyım Allah rızası için tez zamanda bir yol gösterin

Yorumu gönderen: Sabir, 06.10.2017, 18:47 (UTC):
BİLGE KARDEŞİM sende aşağıda çetin kardeşime yazdıklarımı sende uygula ve devamlı evede GÜLSUYU SIK...AYETLERİ CD YE DOLDURT AKŞAMDAN TAK BİLGİSAYARA SABAHA KADAR ÇALSIN ÖYLE AYARLA VE GÜNDÜZLERI DE AÇ EVDE NETTEN FATİH COLLAK 1.CÜZ DEN BAŞLA ÇALSIN NETTEN 30.CUZE KADAR 3 GÜNDE 1 BİR HATİM ÇIKARIRSIN...RABBİM YARDIMCIN OLSUN...

Yorumu gönderen: Sabir, 06.10.2017, 16:46 (UTC):
CETIN KARDEŞİM merhaba...Bak kardeşim AYETLERİ bir dinleyip bir bırak olmaz kardeşim sende 21 GUNLUK DUA VE ARINMA KAMPINA GİR...Aşağıda Musa kardeşime yazdim sızma zeytinyagi, sinameki,mayalanmis zemzem suyu ve gulsuyu haftada 3 kez yani 21 gün içinde 3 kez olacak gulsuyu zemzem suyu karışımı okunmus olacak diğer günler MAYALANMIS ZEMZEM SUYU olacak...Hepsine aşağıda niyet yazılı oku onu ve EUZUBESMELE ÇEK 17 AYETEL KURSİ OKU HER AYETEL KURSIYE BASLADIGINDA BESMELE ÇEK SONUNCUSUNU BESMELE ÇEKME SON AYETİ YANİ (VELA YEUDUHU HİFZUHUMA VE HUVEL ALIYYUL AZIYM ) AYETİNİ 70 KEZ OKU KUVVETLİ 3 KEZ İÇİNE ÇEK ÜÇ KEZ UFLE 3 KEZ KURU TÜKÜR DUDAĞINI BU OKUYACAKLARINA YAKLASTIR AYETLER ICINE GEÇSİN...BUNU OKU VE KAN GRUBUNA GORE BESLENME KİTABINI AL MEHMET ALİ BULUT ONA GÖRE BESLEN...EVİ GÜLSUYU İLE DOLDUR VUCUDUNA VE KIYAFETLERİNE GÜLSUYU SIK AYRICA AYETLERİ EVDE OLMASAN BİLE EVDE ÇALSIN...CD YE BÜ AYETELERİ DOLDURT VE NETE BU ŞEKİLDE YAZDIR NET CAFEDE (FATİH COLLAK 1.CÜZ 2.CÜZ 3.CÜZ-EZBERLEMEK İÇİN 100 AYETEL KURSI-YAZ VE BUNU 2 KEZ DOLDURT VE 4 SAAT SÜRÜYOR-7 YASİN SURESINI 7 RAHMAN SURESINI 7 CİN SURESİNİ 7 MÜLK SURESİNİ - 70 FELAK 70 NAS SURESİ 70 FATİHA 70 İHLAS BU KISA SÜRELERI YAZ BUNLARİ 3 KEZ TEKRARLI DOLDURT -43 AMENERRESULU SURESI YAZ BUNLARİ CD YE DOLDURT AKŞAMDAN TAK SABAHA KADAR ÇALSIN...SABAH AÇ NETTEN FATİH COLLAK 1.CÜZ DEN BİLGİSAYAR ÇALSIN EVDE AKŞAMA KADAR AYETLER ÇALSIN EVİNDE HATİM ÇIKAR ÇOK TESİRLİ...3 GÜNE KADAR EVDE 1 HATİM ÇIKARIRSIN...BİTSİN TEKRAR HATİM CIKAR...AKŞAMDA CD YE DOLDURTTUGUN CD SABAHA KADAR ÇALSIN. ..HACAMATTA YAPTİR İNŞALLAH 21 GÜNE KADAR BİRŞEY KALMAYACAK...AYRICA O GÖRDÜKLERİNE TAKILMA BU SENDEKİ KAFİRLERİN İŞİ ONLAR...DEDİĞİM GİBİ 21 GUNLUK DUA KAMPINA GİR. ..BİRŞEY KAFAN TAKILIRSA YAZ YARDIMCI OLURUM SANA...ALLAH'A EMANET OL...

Yorumu gönderen: Bilge, 04.10.2017, 14:19 (UTC):
Merhabalar. Benim uzun zamandır süren depresyonum vardı sebebiyse hiçbir işimin rast gitmemesi, her tersliğin zorluğun beni bulmasıydı. Allah razı olsun hocadan dua okudu, musallat olduklarını ama geçeceğini söyledi. Daha bir ay olmadı, kendimi çok iyi hissediyorum gerçekten gönlüm ferahladı ama geceleri rüyamda gitmediklerini görüyorum sürekli, rüyamda dua okurken ağzımın kaydığını ve okuyamadığımı, dua okurken karabasan gibi donup kaldığımı görüyorum. Bir anlamı var mıdır acaba?

Yorumu gönderen: Çetin, 03.10.2017, 21:19 (UTC):
Sabir kardeşim tekrar merhaba. Ayet dinlemeye ara vermiştim tekrar başladım. Teşekkür ederim verdiğin bilgiler için. Gece uyandığımda beyaz parıldamalar görüyorum yakınımda. Sonra anında yok oluyor. Bu Hüddam mıdır ya da başka bir varlık mıdır acaba? Bir de sol kulaktan çınlama ve başımda titreşim geçmiyor. Gündüzleri uyku bastırıyor. Uyku halindeyken daha yoğun oluyor.

Yorumu gönderen: Sabir, 02.10.2017, 09:22 (UTC):
BURHAN KARDEŞİM benim kafama takılan şeyler oldu söylediklerinizden sizdeki durumu tam olarak anlamam için sizden birşey yapmanızı rica edecem...Bunları yaptıktan sonra sizde ruhsal ve bedenen olan değişimleri ve nasıl olduğunuzu bana yazarsanız İNŞALLAH ALLAH'IN İZNİYLE sözellikle yardımcı olacağım...Oncelikle önce evinizi köşe bucak temizlettirin toz aldırmayın köşe bucak temizlettirin koltuk altlari yatak altları dahil sonra suya sirkeli suyu döküp eşyaları silin biraz ıslak kalsın bez silerken sirkeyi biraz fazla dokun suya ve evin her tarafına GÜLSUYU SIKIN doldurun GÜLSUYU KOKUSUNUN İLE KENDİ VÜCUDUNUZA VE UZERINIZDEKI KIYAFETLERE GULSUYU KOKUN SADECE SONRA ALLAH RIZASI İÇİN NAMAZ KIL SONRA DA DUANI ET YÜREKTEN ALLAH'A SIĞIN...ARDINDAN İNTERNETTEN FATİH COLLAK HOCANIN 1.CÜZ 2.CÜZ VE 3.CUZUN ORTASINA KADAR YANİ BAKARA SURESINI AÇ YÜKSEK SESLE DİNLE EVİN BÜTÜN KAPILARINI AÇ DUVARLAR SESİ DUYSUN ÖYLE AÇ Kİ EVDE YANKILANSIN AYETLER VE SİZDE OTURUP DİNLEYİN SADECE DİNLEYİN SIKINTI BASARSA AĞIRLIK ÇÖKERSE KÖTÜ OLURSANIZ DİRENÇLİ OLUN SONUNA KADAR DİNLEYİN NASIL OLACAKSINİZ NE GİBİ DEĞİŞİM OLACAK BANA YAZIN DİRAYETLİ OLUN KORKMAYIN KARDEŞİM ZATEN KAFİR CİNLER OLURSA SİZE SIKINTI VERECEK...VE SU VAR MÜSLÜMAN OLAN ÇİN İNSANA ZARAR VERMEZ İNSAN BEDENİNE GİRMEZ ÇÜNKÜ ONLAR SADECE KUR'AN OKUNAN NAMAZ KILİNAN EVE GİRERLER İNSAN BEDENİNE ZARAR VERMEZ BU KAFİRLERİN İNSAN BEDENINE GİRER VE YALANDA KONUŞURLAR YALANDA KİMSE BU KAFİRLERİN ELİNE SU DÖKEMEZ...VE SUNU VAR EĞER BEDENDE MÜSLÜMAN CİNLER VARSA MELEK OLDUGUNU SOYLUYORSA O BEDENDE KAFİR CİNLERDE OLAMAZ BUNU UNUTMA O DİĞERLERİNİ ÇIKARIN DİYOR YALAN SÖYLÜYOR. ..SİZ SÖYLEDİKLERİMİ YAPİN BANA DÖNÜŞ YAPIN...AYRICA EVDEN KOKU GELIYORSA BU ESIN ASERMESI DEGIL BANA GORE BU KAFIR CINLERIN ISI...HABER BEKLİYORUM SIZDEN ...HER İŞİNDE BESMELE ÇEK UNUTMA...HİÇ BİR ŞEKİLDE KORKMAYIN ÇÜNKÜ ONLAR BİZDEN DAHA ÇOK KORKUYOR UZERLERİNE GİTTİKÇE DAHA ÇOK KORKUYOR ONLAR..AYRICA EN ÖNEMLİSİ O HOCALARDAN UZAK DURUN O ŞARLATANLARDAN UZAK DURUN.ONLARDAN DA İNSANA BULASIR.SİZ BUNLARİ YAPİN BANA YAZIN HABER BEKLİYORUM SIZDEN...ALLAH YARDIMCIN OLSUN...

Yorumu gönderen: burhan, 02.10.2017, 06:38 (UTC):
Selâmün Aleyküm, sabir bey beb 36 yaşındayım 5 aylık evliyim eşim hamile evde bir koku vardiye eve gelmiyor aş eriyor diye birşey demiyorum. Tanıdık bir hoca arkadaş bana seni okuyayım dedi 1 kez okudu sonra zeytinyağı verdi yedi gün yağla vücudunu dedi yaptim 5. Günde tekrar gittim yanina hoca arkadaşın beni okumaya başladı gözlerim bağlı sirt üstü kibleye doğru yatırdı bir süre sonra bana titreme başladı elim kolum vücudum sonra ayaklarimdan ve elimden birşeyler çıktığını hissettim. Sonra konuşmaya başladım hoca adımı sordu onun adını söyledim hoca çık dedi çıkamam ben cikarsam bu çocuğu maf ederler dedim yani içimdeki şey konuştu öyle söyledi hoca müslüman misin diye sordu evet dedi içimdeki şehadet getir dedi getirdi çık dedi olmaz dedi beni Allah gönderdi bu çocuğu korumam için dedi ben ona zarar vermem dedi oburleri zarar vermek istiyor dedi. Hoca sen cinsin çık dedi o ben meleğim dedi. Ama oburleri kötü onlarin çıkması lazim dedi. 2 saat uğraştı sonra bıraktık. Hoca arkadaş tekrar okuyacak beni ama ben buzamana kadar hiç farkinda değildim. Bu musluman olan adını söyledi Allah'ı zikretti devamlı diğerleri kötü ciksinlar dedi hatta kötünün birinin adini söyledi onu kusarak cikti diğer kötünün adini birturlu söyleyemedi o kötü soyletmedi.bu arada müslüman olan kız olduğunu söyledi hoca ona çocuğun yuvasi bozulacak dedi o yok dedi . Hoca ona sordu bu çocuktan yani benimlen cinsel ilişkiye girdimmi çocuğunuz varmi diye hocaya hayir öyle birşey olamaz dedi. Ben onu korumak için geldim dedi. Yani sabır bey bu nedir neye alamet. Ben namazli abdestli biriyim. Eğer bu melek olduğunu söyleyen ben olmasam bu çocuğu mafederler demesi nedir. Hatta kötü olanlarin bana 6 ila 7 sene once o kızın ailesi yazi ile göndermiş olduğunu söyledi. Yorumunuzu bekliyorum. Selam ve dua ile. Allah'a emanet olun.

Yorumu gönderen: Sabir, 01.10.2017, 11:39 (UTC):
SIBEL KARDEŞİM aşağıda derya kardeşime yazdıklarımı sende uygula ve şu var ki kızsalar bile onların üzerine üzerine git sen korktukları onlar senin üzerine gelirler o yüzden korkma çünkü onlarin öldürme emrini RABBİMİZ YASAKLAMIŞ. ..İstedikleri senin kendini öldürmenin sakın bunu yapma kardeşim sakın. ..ve eşine yanında olsun bunları yaparken ve evi güzelce temizle sirkeli su ile sildikmen sonra BAKARA SURESINI yuksek sesle aç evinde bütün kapılarını aç duvarlar sesi duysun dinle aşağıda yazdım AYETLERİ CD YE DOLDURT AKŞAMDAN SABAHA KADAR ÇAL...VE KENDİNE EŞİNE ÇOCUK VARSA ONLARA VE EVE GÜLSUYU SIK HERGÜN AŞAĞIDA YAZDIM 100 ESTAGFİRULLAH EL AZİM ÇEK ALLAH RIZASI İÇİN NAMAZ AŞAĞIDA ONU UYGULA VE ZEMZEM SUYU MAYALA GÜLSUYU İLE OLANINDA VAR ONU YAP ZEYTİNYAGİ SİNAMEKİ AŞAĞIDA YAZILI 21 GUNLUK İŞLEMİ UYGULA BUNLARİ YAP VE CESUR OL İNŞALLAH TOPARLANACAKSİNIZ....ALLAH'A SIĞIN KARDEŞİM TOPARLANACAKSİN İNAN YETER Kİ ONLARIN ÜZERİNE GİT. ..BİR ŞEY OLURSA YAZ BANA YARDIMCI OLURUM...RABBİM YARDIMCIN OLSUN...

Yorumu gönderen: Sibel, 30.09.2017, 22:08 (UTC):
Eşimle evlendikten sonra evde olmayan eşimi görüyorum ve sesler duyuyorum evime gelen herkes kaçıyor tek gözlü bebek gören tuhaf yaratıklar gören işimiz hiç rast gitmez aramız hep bozuk 4 sene oldu bi ara seslerden etkilenip öldür kendini dediklerini duydum intihar ederken eşim yakaladı bana sahip oluyorlar ve çok kalabalıklar ve kaç senedir bi sorun olmadığı halde çocuğumuz olamıyor kafayı yeme aşamasındayım hangi hocaya gitsek bana daha çok kızdılar

Yorumu gönderen: Sabir, 27.09.2017, 19:34 (UTC):
DERYA KARDEŞİM BEN SANA ÜZERİNE BAŞA BAŞA KAÇ KEZ SÖYLEDİM O KÖPEĞİN EVDEN ÇIKMASI GEREK O KÖPEK EVDE OLDUĞU MÜDDETÇE FAYDA GÖRMEZSİN...EVET DOĞRU KÖPEĞİN OLDUĞU EVE MELEKLER EVE GİRMEZ KARDEŞİM. ..SEN ÖNCELİKLE KOPEGI EVDEN ÇIKARIP EVİ ÇOK İYİ TEMİZLE MEN LAZIM O KÖPEĞİN KOKUSUNUN EVDEN ÇIKMASI LAZIM VE 21 GUNLUK SIKI BİR DUA TEDAVİSİNE GİRMEN LAZIM EVİ SİRKELİ SU İLE İYİCE TEMİZLEYİP BAKARA SURESİNİ DE DİĞER CD DEKİ AYETLERI DİNLEMEN LAZIM...O KİTAPTA Kİ GİBİ KAN GRUBUNA GORE BESLENMEN GEREK KANIN TEMİZLENSİN...EVE GÜLSUYU SIK EV HEP GÜLSUYU KOKSUN KENDİNEDE SIKAN LAZIM ŞAMPUANI LOSYONUNU KULLAN GÜLÜN...VE 21 GÜN BOYUNCA MAYALANMIS ZEMZEM SUYU MAYALA OKU İÇİNE EMEREK AKŞAMA KADAR YAZDIM SANA...OKUNMUŞ ZEYTİNYAGİ SIZMA SÜRÜN KENDİNE VUCUDUNDA KEMIKLERINI YAKSIN...SİNAMEKİ İÇ IÇİNİ TEMİZLESİN OKUNMUS AŞAĞIDA. ...21 GÜNE HAFTADA BİR OKUNMUS ZEMZEM SUYU MAYALA DOĞAL GÜLSUYUNU EKLE İÇ EMEREK İÇİN TEMİZLENSİN BUDA 21 GÜNDEN HAFTADA BİR YANİ 3 KEZ OLACAK...AKŞAM O CD Yİ TAK SABAHA KADAR ÇALSIN GÜNDÜZDE CAL HATTA AÇ NETTEN FATİH COLLAK 30 CÜZ DİNLE 21 GÜNDE BİR ÇOK HATİM ÇIKARIRSIN SEN DİNLEDİKÇE MELEKLER EVE DOLACAK 21 GÜNDE EVDEN ÇIKMA MÜMKÜNSE ACİL BİRŞEY OLDUMU ÇIK HEMEN DÖN VE ÇIKSAN BİLE O CD ÇALSIN KUR'AN ÇALSIN EVDE EVDE GÜL SUYU KOKSUN...BAKARA SURESINI HERGÜN DİNLE ZİKİRLER ÇEK EVINDE.SEN SIKI BİR DUA TEDAVİSİNE GİRMEN LAZIM KARDESIM BÖYLE OLMAZ...SEN SIKI BİR TEDAVİYE GİRMİYON Kİ KURTULASIN OLMAZ OLMAZ...BUNLARİ YAPACANKİ KURTULASIN TEMELLİ İNŞALLAH. ..YOKSA NE KURTULURSUN NE DE ERKEK ARKADAŞIN SANA DÖNER...BU DEDIKLERIMİ AYNEN UYGULA HARFIYEN AYRICA DEFNE YAPRAĞI AL 1 BARDAK KAYNAR SUYA İÇİNE 3 TANE DEFNE YAPRAĞI AT 10 DAKİKA BEKLET 3 AYETEL KURSI 1 FATİHA OKU 3 KEZ UFLE SONDA 1 3 KEZ KURU TÜKÜR AZ AZ İÇ 21 İÇİNDE GÜNDE 1 SU BARDAĞI IC...YAP BUNLARİ KARDEŞİM YAP Kİ KÖKLÜ BIR TEMİZLİK YAP...BAŞLA BİR SORUN OLURSA YAZ BANA YARDIMCI OLURUM SANA SEVE SEVE...AYRICA 2 KASIM'A KADAR ZAMANIN VAR BİSMİLLAH DEYİP BAŞLA BİR KERE AYETLER EVİNDE HİÇ SUSMAYACAK HEP CALACAK VE GÜLSUYU SIK DOLDUR EVE...HADİ KALK DEDİKLERİMİ HEMEN BAŞLA...KORKMA O KORKULARIN GEÇECEK KARDEŞİM CANINI SIKMA...ALLAH SENİNLE BERABER...İSTESEN ŞU 1 AYDIR ICİNDE ÖYLE BİR HAYATINI DEĞİŞTİRİRSİN TOPARLAN HADİ...

Yorumu gönderen: Derya C., 26.09.2017, 19:50 (UTC):
Sabır hocam arıyorum ona da bir yer , biraz önce biz onunla evde yalnızken durduk yere hirlamaya başladı ben önemsemeden önce bir 10 dakika devam edince kalktım hemen bakara suresi ni açtım çünkü gündüz disardaydim dinleyememistim, yine sirkeli suyla heryerde sildim, bence onları gördü köpeğim çünkü gözleriyle takip etti ve hatta korkup bı ara arkama gecti bende saclarimda hissettim gariplik resmen saçlarım diken diken oldu , acaba çıksam dışarı kacsam mı dedim sonra dinlemeye devam ettim Bakara süresini ve sakinlestim içimden dualarımi okudum, zeytinyağı da onları uzaklaştırmak için değil mi ? Ben hayatım boyunca bu korkuyla mı yaşayacağım , köpek giren eve melekler girmiyor ama üç harfliler giriyor öyle mi ?:/

Yorumu gönderen: Sabir, 25.09.2017, 20:31 (UTC):
DERYA KARDEŞİM senin mutlaka o köpeği evden çıkarman gerek ama mutlaka hiçbir şekilde bulundurmaman lazım hiçbir yer olmazsa hayvan barınakları var oraya bırak daha iyi orası guvenilirde olmaz evden çıkması lazım onun ayrıca sen sana verdiğim 21 gunluk işlemlerin içine aşağıda Musa kardeşime yazdim sinameki ve sızma zeytinyagi ile ilgili işlemi yap onlar çok tesirli niyet ve dualarıyla birlikte sinamekiyi 1 kez yap zeytinyagini sür vücuduna günde 3 kez hiç yıkanma saçlarına dahil haftada birica yıkan aşağıda yazdım kisaca uygula onları ve AYETEL KURSI 'Yİ ise sınav işin bitsin biran önce 21 gunluk işlemi uygula ardından hemen niyetlen erkek arkadaşın için oku 21 günden sonra çünkü sen bu kafir cinlerden kurtulmayana kadar o sana gelemez bir an önce 21 gunluk işlemi uygula sinamekiyi ve zeytinyağı sinamekiyi bir de 21 günün sonunda yap...Mutlaka cd deki AYETLERİ 21 GÜN VE ONUN SONRASINDA SABAHA KADAR AYARLA ÇALSIN...21 GÜNDEN SONRA AYETEL KURSI 'Yİ ERKEK ARKADAŞIN İÇİN NİYETLEN OKU VE İNŞALLAH ALLAH SANA İSTEDİĞİN GİBİ BİR HAYAT NASİP EDER...HAYIRLI HABERLERİNİ DUYARIM...MUTLAKA KOPEGI EVDEN CIKAR BARINAGA VER EVDE OLMAZ...RABBİM YARDIMCIN OLSUN

Yorumu gönderen: Derya C., 25.09.2017, 20:03 (UTC):
Sabır hocam Selamün aleyküm, tüm muskalari attım elimden geldiğince Bakara süresini gündüz dinliyorum alışkanlık gibi olmaya başladı, köpegimi verebilicegim kimse yok, dışarda da bahçe yok hala benimle, dualari dinlemeye başlayalı evde hiç sorun çıkarmıyor,. Cis sorunu bitti, bugün okula gittim 2 Kasım a kadar süre verdiler bana herşey güzel gidiyor, sevdiğimden ses yok sadece onu bekliyorum, gelişmeler bunlar inanıyorum herşey daha da iyiye gidecek evelAllah

Yorumu gönderen: Sabir, 20.09.2017, 17:41 (UTC):
21 gün dahil ve 21 günden sonra her akşam o CD deki AYETLERİ her akşam CD YE TAKIN SABAHA KADAR ÇALSIN ÖMRÜNÜZÜN SONUNA KADAR...GÜLSUYUNU DA HERGÜN EVEDE VE KENDİNİZE SIKIN...GÜNDÜZLERI DE HERGÜN BAKARA SURESINI AÇIN YÜKSEK SESLE EVDE DİNLEYİN BÜTÜN KAPILARI AÇIN VE HER GÜN MAYALANMIS ZEMZEM SUYUNU OKUYUP İÇİN 2 LİTRE SUYUN İÇİNE 2 CAY KAŞIĞI DOKUN BİR GECE ÖNCEDEN OKUYUP İÇİN AKŞAMA KADAR EMEREK İÇİN...

Yorumu gönderen: Sabir, 20.09.2017, 16:51 (UTC):
MUSA KARDEŞİM AYRICA SEN VE ESİN EZAN OKUNDUKTAN SONRA HEMEN NAMAZLARINIZI KILIN Kİ MELEKLER SİZİN RUHUNUZU VE BEDENİNİZİ SARIP KUŞATSİN VE HEP ABDESTLİ OLUN...ABDESTLİ OLUNCADA MELEKLER İNSANI SARIYOR...SİZ BU DEDİKLERİMİ YAPİN RABBİM İNŞALLAH İSTEDİĞİN HAYATİ SANA NASİP EDECEK...RABBİM YARDIMCIN OLSUN...

Yorumu gönderen: Sabir, 20.09.2017, 16:28 (UTC):
MUSA KARDEŞİM ayrıca SIZMA ZEYTİNYAGİNA AYNI NİYET AYNI DUA AYRI AYRI SEN VE ESİN OKUYUN HERGÜN 2 SAAT ARAYLA İLE TEPEDEN TIRNAĞA HER TARAFINIZA SÜRÜN HAFTADA BIR KEZ YIKANIN YANİ 21 GÜN İÇİNDE 3 KEZ LEĞENDE YIKANIN SUYU SABAH DIŞARIDA ÇİÇEĞİN DİBİNE DOKUN HAFTADA BİR YIKANINCA YIKANDIKTAN SONRA TEKRAR SÜRÜN SABAH SAAT 10:00 OLSUN YIKANMA ISI ÇOCUK VARSA ONADA ONUN NİYETİNE OKUYUN ONA GÜNDE 1 SEFER OKUYUN SURUN...BU SÜRE İÇİNDE TELEVİZYON SEYRETMEYİN...İNTERNETTEN UZAK DURUN...HER GÜN ZİKİR ÇEKİN ÇOK FAZLA ESTAGFİRULLAH EL AZİM ÇEKİN SALAVAT KELİME-I TEVHİD RABBİMİZLE BASBASA KALIN O GÜLSUYU ZEMZEM SUYU ZEYTİNYAGİ VE O KİTABA GÖRE DE BESLENINCE CALACAK OLAN AYETLERLE RABBİMİZİN İZNİYLE HAYATINIZ 365 DERECE DEĞİŞECEK İNŞALLAH HERŞEY ALANDA RABBİM SİZE YARDIM EDECEK...KUL YOLA ÇIKAR ALLAH YOLU AÇAR...VE 21 GÜNDEN SONRA HERGÜN GÜNDÜZ BAKARA SURESİNİ EVDE DİNLEYİN ÖMRÜNÜZÜN SONUNA KADAR HER GÜN GÜLSUYU SIKIN EVEDE KENDİNİZEDE DEVAMLI HİÇ BIRAKMAYIN...O CD DEKİ AYETLERİ UYUYACAĞIZ ZAMAN AÇIN SABAHA KADAR ÇALSIN BU ŞEKİLDE HERŞEY DÜZELECEK ALLAH'IN İZNİYLE ÇÜNKÜ EVİNİZEDE HEP MELEKLER GELECEK...KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR VARSA TUKETECEGİN SULARLA EN TESİRLİ OLAN GÜLSUYU İLE UZAKLASACAKSİNİZ...CAMİ İMAMİ NA SOR TANIDIKLARI HACAMAT YAPAN VAR MI SEN VE ESİN HACAMAT YAPTİR AŞAĞIDA NİYET YAZİLİ...SİRKELİ SU İLE EVİN TEMİZLENDİKTEN SONRA NİYETİ SÖYLE GETİRİN (NİYET ETTİM BU MÜBAREK BAKARA SURESI HÜRMETİNE NE KADAR ÜZERİMDE GÖZ NAZAR KÖTÜ ENERJİ ŞERLİ VARLIK VARSA BUNLARIN TÜMÜNÜN RUHUMUZDAN BEDENİMIZDEN EVİMİZDEN DEFİ NİYETİNE SÖYLE EUZUBESMELE ÇEK AÇIN BAKARA SURESINI...AYRICA BAKARA SURESİNİ İLK GÜN 3 KEZ DİNLE 2.GÜNDEN SONRA GUNDUZ 1 KEZ DİNLEYİN 20 GÜN BOYUNCA...ONUN DIŞINDA DİĞER AYETLERİ BİR KEZ DİNLEYİN 20 GÜN BOYUNCA AŞAĞIDA YAZILI...SORMAK İSTEDİĞİN BİRŞEY VARSA SORARSIN BEN YARDIMCI OLURUM SANA KARDEŞİM...BUNARİ YAPARKEN DÜŞÜNMEDEN YAPİN Kİ VESVESEYE DÜŞMEYİN...RABBİM SİZE YARDIM EDECEK İNŞALLAH...SİZ BİSMILLAH DEYİN ALLAH'İMİZ HER KONUDA SİZE YARDIM EDECEK İNŞALLAH...

Yorumu gönderen: Sabir, 20.09.2017, 15:43 (UTC):
MUSA KARDEŞİM neden sen zavallı birisi olasin ki sen RABBİMİZİN ne şanslı kulusun ki RABBİMİZİN YOLUNU İSTİYORSUN...Önemli olan insanın hatasini bilmesi onu düzeltmek istemesi cömert olman insanlara yardım etmen sen emin ol ki YARADANİMİZİN SEVDİĞİM KUTUSUNA ben inanıyorum kardeşim. ..Dövmene sıra gelince o kadar çok günah şeyler var ki şu dünyada RABBİMİZ İNŞALLAH ONUDA affeder merak etme yalan konusuna gelince yapacaklarımız yap sen İNŞALLAH ondan eser dahi kalmayacak...ONCELIKLE KARDEŞİM BU İŞLEMLERİ YAPARKEN EVİNDE OL EVDEN 21 GÜN HİÇ ÇIKMA EŞİNLE BERABER ÇOCUK VARSA ONLARDA DAHİL OLSUN KARDEŞİM...EŞİNE SÖYLE EVİ KÖŞE BUCAK TEMİZLESİN AŞAĞIDA DERYA KARDEŞİME YAZDIM O ŞEKİLDE YAPSIN... SİRKELİ SU İLE EŞYALARI SİLSİN SENDE YARDIMCI OL ONA HER İŞİNİZDE BESMELE ÇEKİN...ÖNCELİKLE AŞAĞIDA YAZDIĞIM AYETLERİ CDYE DOLDURUN 3 KEZ OLANLARI 5 KEZ DOLDURUN...BAKARA SURESINI FATİH COLLAK'TAN YÜKLE 1.CÜZ, 2.CÜZ, 3.CÜZ BUNU VE GEREK KALANI İSE EN AŞAĞIDA AYETEL KURSİ VE DİĞERLERİNDE YÜKLE ONLARI İLK GÜN ÖĞLEN 12 DE BAKARA SURESINI YÜKSEK SESLE AÇIN EVİN BÜTÜN KAPILARINI AÇ AKŞAMA KADAR 3 KEZ AKŞAM NAMAZINDAN SONRADA CD DEKİ AYETLERİN TÜMÜNÜ SEÇİN SABAHA KADAR ÇALSIN AŞAĞIDA DERYA KARDEŞİME YAZDIM...O ŞEKİLDE YAPIN...GÜLSUYUNU KENDİNE EŞİNE ÇOCUKLARINA EVİNE SIK EV GÜLSUYU KOKSUN HERGÜN SEN BİLE SIK ÇÜNKÜ PEYGAMBERIMIZ (SAV) BİLE SIKARLARMIS GÜL KOKARLARMİS BUNU UNUTMA...GÜLSUYUNU ŞAMPUANI LOSYONLARİ KULLANIN...AŞAĞIDA ZEMZEM SUYU VE GULSUYU İLE ILGİLİ OLANI VAR ONLARI UYGULAYIN İLK GÜN GÜLSUYU ZEMZEM SUYU NİYETİNİ OKUYUP İÇİN AŞAĞIDA YAZILI...KAN GRUBUNA GORE BESLENME KİTABINI AL MEHMET ALİ BULUT ONU AL ONA GÖRE BESLENİN...KANINIZ TEMİZLENDİKCE KÖTÜ HUYLARIN ARİNACAKSİNİZ OKUNMUS ZEMZEM SUYU İLE VE GÜLSUYU İLE HABERİN OLSUN...AYRICA SEN VE ESİN AYRI AYRI 4 SU BARDAĞI SICAK SUYUN İÇİNE YARİM PAKET SİNAMEKİ DÖKUN VE ONU SOĞUMAYA BIRAKIN ÖĞLEN BIRAK AKŞAM SAAT 9 A KADAR SOĞUSUN SÜZÜN VE BUNU ÇAYINA 7 AYETEL KURSI OKUYUN DUDAĞINİZİ OKURKEN ÇAYA YAKLAŞTIRIN AYETLER DALGALANSİN İÇİNDE SONDA KUVVETLI 3 KEZ İÇİNE ÜFLEYİN VE SONRA 3 KEZ KURU TÜKÜRUN TAM 8 SAAT BEKLETİN SABAH 5 TE KALKIP İÇİN BU SİZİN İKİNİZİN TEMİZLEYECEK NİYETİNİ DE SÖYLE GETİRİN DUAYI OKUMADAN ÖNCE (NİYET ETTİM BABA ADI OLMA ANNE ADI DOGMA MUSAYABU MÜBAREK AYETELKURSI HÜRMETİNE NE KADAR BEDENİMDE VE RUHUMDA GÖZ NAZAR KÖTÜ ENERJİ ŞERLİ VARLIK VARSA BUNLARIN TÜMÜNÜN DEFİ NİYETİNE OKUYORUM SOYLE BESMELE ÇEK BAŞLA ESİNDE KENDİN NİYETİNE YAPSIN...ÇOCUKLARA YAPMAYIN SİNAMEKİYİ...DEVAMINI YAZIYORUM YİNE...

Yorumu gönderen: Musa, 20.09.2017, 11:26 (UTC):
Slm aleykum. Ben musayim ingiltereden. Son 5 sene benim hic bir isim ras gitmiyor. Arkadaslarimin hepisi is guc sahibi oldular ve Ben ayini yerde kaldim. Surekli gunah isliyor tevbe edip ama ertesi gun ayinisi yapiyorum. Din ustune cok bilgim var cocukken hep camideydim. Ama gencliyimden simdiye kadar dinden uzaklastim. Ister istemez yalanin ustasi oldum gunah oldugunu bile bile dovme bile yaptirdim annem ve rahmetli babam cok dindar ve hacilar ama Ben yolunu kayip etmis bir zavalli birisiyim. Ama gunahkar olduguma ragmen cok cana yakin ve elimden geldigince yardim sever birisiyim. Esimle hep para icin kavga ederiz. Lutfen bana yardimci olacak birisi varmi. Bu dunyaya gozlerimi kapatmadan dindarliga kavumak istiyorum.

Yorumu gönderen: Sabir, 20.09.2017, 10:53 (UTC):
DERYA KARDEŞİM İNŞALLAH herşey istediğin gibi olur ve senden hayırlı ve güzel haberler duyarım...RABBİM YARDIMCIN OLSUN...

Yorumu gönderen: Derya C, 20.09.2017, 09:00 (UTC):
Hocam tamamndır, ben sınava girdim ama duasını edecegım, guzellikle ve kolaylıkla başarı belgem elime ulaşsın ve okula bu sene başlayabilieyim diye, ona göre uyarlarım, Ayetel Kürsi yi de bol bol okurum, cok tesekkür ederim kalın sağlıcakla

Yorumu gönderen: Sabir, 19.09.2017, 20:40 (UTC):
PELİN KARDEŞİM HACAMAT yaptir aşağıda yazdım niyetine yazılı ayrıca GÜLSUYU ile ilgili olanı yap aşağıda yazılı ve BAKARA SURESINI dinle...NAMAZI KİLİS ŞEKLİ AŞAĞIDA YAZILI ONU YAP VE AŞAĞIDAKİ AYETLERI CD YE DOLDURT AKŞAMDAN SABAHA KADAR ÇALSIN STRES VE SIKINTIDAN UZAKLASİÇSİN...ALLAH'IN IZNIYLE HICBIRSEYIN KALMAYACAK INSALLAH...RABBİM ŞİFA VERSİN...

Yorumu gönderen: Pelin, 19.09.2017, 19:50 (UTC):
Surekli bas agrim ve sinirlilik halim var nedensiz gtmedigim doktor kalmadi

Yorumu gönderen: Sabir, 19.09.2017, 15:08 (UTC):
DERYA KARDEŞİM enerji için zaten BAKARA SURESI VE GÜLSUYU SENİ ÖYLE YAPACAK Kİ ALLAH'İN IZNIYLE İNŞALLAH SÜPER OLACAKSIN BOMBA GİBİ HİÇ KORKUN OLMASIN KARDEŞİM...DUA İSE AŞAĞIDA YAZDIĞIM 100 ESTAGFİRULLAH EL AZİM ÇEK ALLAH RIZASI İÇİN NAMAZ KIL 1 FATİHA 3 İHLAS OKU SALAVAT GETİR DUANI ET YÜREKTEN SINAVIN IÇİN VE SONRADA NİYETİNİ GETİR SÖYLE SOYLE (NİYET ETTİM BABA ADI OLMA ANNE ADI DOGMA DERYAYA BU MÜBAREK AYETELKURSI HÜRMETİNE BU GİRECEĞİM SINAVIN GÜZEL VE HAYIRLA SONUÇLANMASI NİYETİNE SÖYLE EUZUBESMELE ÇEK VE DURMADAN AYETEL KURSI'Yİ OKU O GÜNE KADAR ZİKRET DİLİNDE HİÇ BIRAKMA HİÇ SÜREKLİ BU DUAYI OKU BU DİLEKLERİN KABULÜ İÇİN ÇOK TESİRLİ ARKADAŞIM SUREKLİ OKUDUM VE İSE GEÇTİ HABERİN OLSUN...SINAVDA GÜLSUYU SIK BAKARA SURESINI DİNLE NAMAZİNİ KİL VE BİR YASİN SURESİNİ OKU DUANI ET VE SONRA GİT SINAVINA...RABBİM İNŞALLAH HAYIRLISIYLA İSTEDİĞİN SONUCU ALMAYI NASİP EDER...

Yorumu gönderen: Derya C., 19.09.2017, 12:52 (UTC):
Hocam yorumum eksik çıkmış ,tekrar yazıyorum, burda Master Programina baslayacagim elimdeki mevcut dil belgesi ile bana kabul vermişlerdi sonra son dakikada bu yetmez dediler yeniden sınava gireceksin dediler ben de 9 Eylül'de girdim sonucunu 29 eylüle kadar vermem gerekiyor yoksa okula baslayamacagim bu da benim için altı ay kayıp demek buna ne enerjim ne de param yetmez, bir dua var mı bildiğiniz okuyabileceğim işlerim yılında gitsin sinav sonucum yeterli olsun ve eylul29 a yetissin Allah'ın izniyle baslayayim okuluma

Yorumu gönderen: Sabir, 19.09.2017, 12:35 (UTC):
DERYA KARDEŞİM merak etme O AYETLER SAYESİNDE MELEKLER DUNYANA GİRDİKTEN SONRA ONLARDAN UZAKLASACAKSİN ÇÜNKÜ ONLARIN SEBEBİ ŞERLİ VARLIKLAR...İNŞALLAH ONLARDAN KURTULACAKSIN...VE SUNU SÖYLEYECEKTİM BEN ORADA CAMİNİN İMAMİ NA SOR ONLARIN MUTLAKA TANIDIKLARI VARDIR HACAMAT YAPTIRMAK İÇİN...AYRICA GÜL İLE VUCUDUNA KULLANDIĞIN HERŞEY SENİ ŞERLİ VARLIKLARDAN UZAKLAŞTIRIYOR VE DERİNİN ALTINDAN KANA KARIŞIYOR VE KANINA KARISTIKCA KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAKLAŞIYORSUN VE RABBİMİZE YAKLASIYORSUN HABERİN OLSUN...KURTULSAN BİLE ÜZERİNDE STRES SIKINTI OLMUYOR VE MELEKLER HEP SENİ SARIP KORUYOR VE ABDESTLİ OLUP NAMAZ KILİNCA DAHA DA ARTIYOR...BU ARADA CAMİYE DE RAHATLIKLA GİDECEK CAMİDE DE MELEKLER VAR HABERİN OLSUN ORADA O YÜZDEN İNSAN HUZURLU OLUYOR SIKINTILI BİR ŞEKİLDE GİTSEN SENİN SIKINTINI MELEKLER ALIYOR ORADA ÜZERİNDEN...İNŞALLAH RABBİM GÖNLÜNÜZDE NE MURADIN İZNİYLE VARSA VERİR...

Yorumu gönderen: Derya C., 19.09.2017, 11:14 (UTC):
Sabir kardesim Allah bin kere razı olsun sizden, ickim yok gibi, sigarayi bırakmayı çok İstiyorum inşaAllah bırakacağım her sabah icmiyecegim diyorum ama sabah koşa koşa gidip alıyorum, gülü o kadar severim mı , parfümüm duş losyonum herseyim

Yorumu gönderen: Sabir, 18.09.2017, 22:40 (UTC):
DERYA KARDEŞİM kötü alışkanlıkların varsa sigara vs onları birak zaten bunları yaptıktan sonra ALLAH'IN İZNİYLE uzaklasacaksin sen onlardan İNŞALLAH...Fazla İnternete de bakma şerli varlıklar netin ışığının isisina bile geliyor ayrıca ILIME YÖNEL ARASTİRDIKCA OKUDUKCARABBİM İNŞALLAH ÇOK GÜZEL KAPILAR AÇACAK SANA...

Yorumu gönderen: Sabir, 18.09.2017, 21:47 (UTC):
DERYA KARDEŞİM sunuda söyleyeyim gül şampuanı kullanın ve losyonlarini gunes kremlerini bunlar sizin üzerinizde hep etkili olacak...Hatta nette isparta akita var onlar doğal ve kullanacaksınız doğal olsun çok tesirli bunlar haberiniz olsun...O kitabı okursanız sebzeleri pişirme şekline bile dikkat edin ki faydasını göresiniz...Ayrıca kan grubuna gore beslenin ki kanınız temizlensin...Kan temizlendikce toparlanacaksiniz sıhhatli olacaksınız...RABBİM YARDIMCIN OLSUN...

Yorumu gönderen: Derya C., 18.09.2017, 20:11 (UTC):
Allah razı olsun sizden canım kardeşim, notlarimi tek tek aldım muskalari açtım yarın ilk iş besmele ile nehire atacağım size güveniyorum Allah'ım izniyle güzel haberlerimi vereceğim İnşaAllah

Yorumu gönderen: Sabir, 18.09.2017, 18:40 (UTC):
DERYA KARDEŞİM ayrıca her zaman abdestli ol abdestli oluncada MELEKLER SARIYOR İNSANI HEM RUHUNU HEM BEDENİNİ O YÜZDEN İNSAN RAHAT EDİYOR OLUYOR...EZAN OKUNDUKTAN SONRA HEMEN NAMAZLARINI KIL ÇÜNKÜ MELEKLER SENİN RUHUMUZDAN VE BEDENİNİ SARIYOR BİR SONRAKİ VAKTE KADAR ZATEN HEP KORUMA ALTINDA OLUYORSUN KURTULSAN BİLE AYNEN DEVAM ET ZİKİRLERİNIDE HERGÜN ÇEK KARDESIM HİÇ BIRAKMA...BAKARA NASIL OLACAKSIN ALLAH'IN İZNİYLE...ALLAH YARDIMCIN OLSUN...

Yorumu gönderen: Sabir, 18.09.2017, 18:04 (UTC):
DERYA KARDEŞİM muska diye birşey bırakma hepsini at gitsin...Sen evde bunları uygulamaya başladığında merak etme içinde öyle bir KUR'AN OKUMA, NAMAZ KILMA, CAMİYE GİTME ASKI DOĞACAK Kİ RABBİMİZE OYLE BİR YONELECEKSİN Kİ AŞKLA SEN BİLE ŞAŞIRACAKSIN VE ALLAH'IN İZNİYLE NAMAZLARINIDA DEVAMLI KILACAKSIN İNŞALLAH...AYRICA KURTULSAN BİLE HER ZAMAN ZEMZEM SUYU MAYALA DUASİNİ OKU İÇİNE HERGÜN İÇ...GÜLSUYUNU DA HERGÜN SIK EVE VE KENDİNE...BİR KİTAP VAR ONU OKU- KAN GRUBUNA GORE BESLENME-KİTABİN ADİ MEHMET ALİ BULUT...KURTULSAN BİLE OMRUNUN SONUNA KADAR OKU CD DEKİ AYETLER AKSAM ÇALSIN SABAHA KADAR HER GÜN GÜNDÜZDE BAKARA SURESİNİ AÇ DİNLE EVDE...NE KADAR BUNLARİ YAPARSAN EVİNDE OMRUNUN SONUNA KADAR İNŞALLAH MELEKLER OLACAK...SENDEKİ BU ŞERLİ VARLIKLAR GİTTİKÇE TOPARLANACAKSIN VE ERKEK ARKADAŞINADA ETKİ EDECEK...İYİ OLACAK HERŞEY İNŞALLAH ALLAH'IN İZNİYLE...YALNIZ ŞU VAR BUNLARİ YAPTIĞINDA DÜŞÜNMEDEN YAP Kİ SANA VESVESE VERMESİNLER DÜŞÜNÜRSEN VESVESE VERİRLER...O MUSKALAR DAN FAYDA GÖRSEYDİN BU DURUMDA KALMAZDİN...AYRICA HİÇBİR ZAMAN HOCALARA DA GİTME FALDA BAKTİRMA UZAK DUR ONLARDAN ÇÜNKÜ O ŞARLATANLAR DA PARA KAZANMAK İÇİN TEKRAR GİTMENİZ İÇİN KAFİR CINLERI İNSANLARIN ÜZERİNE SARIYORLAR HABERİN OLSUN...AÇ NETTEN PEYGAMBERIMIZ'İN (SAV) IN SUNNETLERINI UYGULA...İSLAM İLMİHALI KİTABINI DİYANETİN OLSUN ONU OKU BİLGİ SAHİBİ OL ORDAN NAMAZ HERŞEY YAPILMASI GEREKEN HERŞEY ORDA DOĞRU BİR ŞEKİLDE ANLATIYOR...DİYANETİN KANALINI İZLE TV'DEN NETTEN OKUDUKÇA ARASTİRDIKCA ALLAH SANA ÇOK GÜZEL KAPILAR AÇACAK EMİN OL HEM BU DÜNYA İÇİN HEM AHİRETİN İÇİN ÇALIŞ...İNŞALLAH KARDEŞİM ALLAH SANA AYDINLIK GÜNLER NASİP EDECEK İNŞALLAH...ALMANYA DA SENİN DURUMUNDA BİRİ OLURSA ONLARA SÖYLE...AYRICA BAKARA SURESİNİ VE GÜLSUYUNU DA UYGULA SINLAR...CD DEKİ AYETLERI ONLARDA AKŞAMDAN TAKİP SABAHA KADAR DİNLESİN...BIRSEY OLURSA YAZARSIN BEN CEVAPLARIM KARDEŞİM...ALLAH YARDIMCIN OLSUN...

Yorumu gönderen: Derya C., 18.09.2017, 14:12 (UTC):
Sabır hocam emin misiniz, ben bu muskayi iki buçuk senedir taşıyorum, Almanya ya gelmek hep amacimdi, dün gece de muskayi unutup onsuz uyumuşum, ama uzun süre uyuyamadım, rüyamda güzel şeyler gördüm içeriğini anlatmayayim, uzun süredir de ne Kur'an dinlemeye ne camiye gitmeye istek duymuyorum, namazı da bıraktım bir kac aydir , hacamat yaptırma şansım yok burda ama bir de sevdiğim için yaptırdığımız muskalar da var onlari da mi atayım, o zaman nasıl korunacağim sadece dua ile mi ? Allah razı olsun sizden çok yardımci oldunuz

Yorumu gönderen: Sabir, 17.09.2017, 20:51 (UTC):
DERYA KARDEŞİM söyleyeceğim şeyi yapabilme imkanın varsa onu yap Hacamat yaptırabilir misin yaparsan senin için çok iyi olur aşağıda nasıl niyet edilir duasına var oku o şekilde yap...ALLAH YARDIMCIN OLSUN...Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 46866404 ziyaretçi (119844582 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler