Cinlerin Çeşitleri ve Cin Kabileleri
 

Cinlerin Çeşitleri ve Cin Kabileleri

Hazırlayan: Akhenaton

A. Cin ve Şeytanların Çeşitleri

Cin, gözle görülmeyen, bir şeyi örtmek anlamına gelir.[1] Cinlerin atalarına “cânn” adı verilir.[2]

Cin adı verilen lâtif yaratıklar, insanlarla birlikte yeryüzünde hayatlarını sürdürürler. Gruplar halinde yaşarlar, kabileleri vardır. Yaratılışları insanların yaratılışlarından daha öncedir. İnsanlar topraktan yaratıldıkları gibi, onlar da ateşten yaratılmışlardır.

Gûl, ifrit gibi çeşitli türlerden oluştuğu kabul edilen [1] cinler, eski Araplarda bazen “hîn” kelimesiyle ifade edilmiştir. Farsçada cin kelimesi karşılığında “peri” ve “dîv” kelimeleri kullanılır.[2]

Cinlerin insanlarla birlikte olanlarına "Mir" denir. "Hubs" cinlerin erkekleri, "habais" ise dişileridir.

Cahiliye Arapları cinlere yükledikleri değişik fonksiyonlara göre onları farklı isimlerle isimlendirmiştir. Örneğin insanlarla birlikte oturduğuna inanılan kesimine âmir, çocuklara musallat olanlarına "ervâh", bunların çirkeflik yapanlarına "şeytan", şeytanlık konusunda daha ileri gidenlerine "mârid", eğer bu daha ileri gitme güç ve kuvvet kullanımı istikametinde ise "ifrît", bütün bu şeytani kirlerden arınmış bir cin olursa "melek" adını almaktadır.[2]

Afarid

Şeytanın diğer cinlerden olan soyudur. "Afarid", çoğul halidir. Türkçesi "ifritler" olarak bilinir, fiziki olarak ve metafizik olarak güçlüdürler. Davet edilmeleri genelde ölümle bitmese de siz onu köle edeceğim derken o sizi köle edinebilir.

Amir

Amir, tenha ve doğal yerlerde yani dağ, ormanlık ve göllerde değil de tamamen insanların yaşadığı yerlerde bulunan cinlere denir.[3] Bu cinler, genellikle süflî cinlerdir. Yani İslam akaidi dışında yaşayan varlıklardır ve aşırı dini taassup yüzünden de özellikle Müslüman insanlara musallat olmaktadırlar.[4]

Ammar

Bu tür cinler genelde evlerde yaşarlar. Bu tür cinnler, bir ev de hemen hemen evde yaşayan ailenin evde ki içki ile birlikte yenen yemekler de ve Allâh’ın adının anılmadığı yemeklerde ailenin yemeklerine katılır, nadiren evin niteliğine bağlı olarak hareket ederler.

Genelde insanlara yakın yaşarlar ne etliye ne sütlüye karışırlar fakat yine doğaları gereği insanı pek sevmezler, onları rahatsız etmedikçe veya zarar vermedikçe pek varlıklarını belli etmezler. Davetlere icabet etseler de çok yalan söylediklerinden davet edenin başına ilerde illaki bir iş gelir.

Bunların çoğu İnsanların meşruiyetine girmeyerek kendi hallerinde Allâh’ın adının anılmadığı yemek ve işlemlerde insanlara katılırlar, bazıları çocuklarla oynarlar, bazıları da ev halkından rahatsız olmaları sebebiyle geceleri gürültüler, takırtılar, hışırtılar yaparak ev halkını rahatsız edip kendilerine konak etmeye çalışırlar. Bunlara bazı insanlar gürültücü ruhlar diyerek zamanında ve günümüzde poltergeist adı altında ölmüşlerin ruhlarının orada hala yaşadığını düşünmüşlerdir.

Betr

İnsanları bağırmaya çağırmaya ve asabileştirmeye uğraşan bu şeytanın emeli de çok büyüktür. Asabileşen insan bir nebze şirazeden çıkmıştır, gözü hiç bir şey görmez ağzından çıkana kontrol sahibi olamaz. Konuşulan şeyler kalp kırma ile sonuçlanacak ki insanların arası kötü olsun bundan iblis zevk duysun isteğine kavuşsun.[5]

Dasim

Dasim; yemek şeytanı insanın yediğinde, içtiğinde bulunur. Besmelesiz yenenlerden çalar ve yenenlere istifra ederek kirletir.bu şeytanın amacı faydalandığımız yiyeceklerden çalarak ziyana uğratmak ziyanda olan insanı psikolojik açıdan yıkmak. Maddiyatı olmayanın maneviyatı olmaz düşüncesine düşürüp itaat ve taattan alıkoyarak Rabbime ters düşürücü hallere sokmak.[5]

Demon

Aslen İngilizce şeytanlar anlamına gelse de bu ırka ait belirli bir isim yoktur. Bunun en büyük sebebi demonlar insanlara kendilerini tanrı olarak göstermeleridir, spritualist satanizm vb. dinler de hala daha bu inanış hakimdir. Demon, davetlere kolay gelir ve kibardır ama isteklerine karşı çıkarsanız size cephe alabilir. En büyük kozu ikna gücüdür, isterse size görüntüler ve seslerle kandırabilir. Asla hadim olmazlar.

El Ebyaz

Peygamberlere ve velilere musallat olanlardır. Peygamberlere hiç bir şey yapamazlar Allah indinde korunmuşlardır. Resulullah efendimizin kıbali bile yasaklanmıştır, onun suretinde gözükemezler. Fakat alimlerin meclisinde bulunarak nifak yapmaya ve akıllarını karıştırmaya çok çalışmışlardır. Çoğu zamanda muzaffer olup alim meclislerini dağıtmışlardır. Her konuda muvaffak olmaya güçleri yeter.[5]

Ervah

Ana rahminden itibaren cenine ve doğduğundan itibaren çocukluk sürecini geçirenlere musallat olan, onları ruhsal ve bedensel yönden menfi yönde etkilemeye çalışan cinlerdendir.[3]

Sebepsiz yere çocuğu olmayan (doktorlar tarafından çocuklarının olmaması için hiçbir tıbbi sebebin bulunamadığı açıklanan) hanımlara musallat olan cinler, bu türdendir. Ana rahmine girip cenini boğarlar ya da daha ileriki yıllarda çocuğun düşmesine sebep olurlar. Eğer fizyolojik bir sebep yoksa, bu olaydan kurtulmak Allah’ın izni ile çok kolaydır.[4]

Gûl

Ortadoğuda ortak bir motiftir. Vahşi, acımasız ruhları ve onların kötülüklerini anlatır.[6] Genelde bir bölge içinde göçebe yaşarlar, geçtikleri her bölgede tuhaf işler zuhur eder (filan bölgeye taş yağdı, şu bölgede uluma sesleri var vs.) Genelde korkunç görünürler ama bir bölgede ikamet ederlerse o bölgeye tuhaf bir bereket gelir ama gittiklerinde adeta her şeyi kuruturlar. Genellikle "gulyabani" diyerek efsanelerde anlatılan cadılar şeklinde görünen cinlerdendir. Korkunç görüntülere girerek insanları korkutur ve istediklerini almaya çalışırlar, bazen devasa görünürler.

Hanzep/Hanzap

Hanzep; namazda ve bütün yapılan ibadetlerde vesveseyi veren, yapılmasına bir türlü engel olmaya çalışan şeytandır.[7] Görevi çok büyüktür aldığı işlerde genelde muvaffak olur.yapılacak bütün hayır işlerde insanın içine vesvese vererek engeller insanın günaha girmesinden çok zevk duyar. Dikkat etmemiz lazımdır içimizden gelen her kötü his ve vesveseler bundandır, tek amacı insanı ibadetinden uzaklaştırıp Allahın yanında kulu lekeli ve kötü göstermektir. Yapılan ibadetlerde oldu mu olmadı mı diye vesveseyi dahi verip insanı kuşkuya düşürür.[5]

İfrit

Cinlerin en güçlülerinden olan soyut varlıklardır.[6]

İfrit; insanın bedenine girenlerdir ve savaş başlatıp istila edenlerdendir, genelde girdiği bedenin sahibini delirtir ve cürüm hale düşürür. En büyük ameli cinselliktir ele geçirdiği beden ile ilişkiye girer veledi zina türemesini sağlar. Besmelesiz yatan insanın eşi ile paylaşımda bulunur ve yuvasını bozar elde eder.[5]

İfritler, tehlike sınıfında en üst düzeyde olan cinlerdir. Zarar verme yönünden ölümcül sonuçlar doğurur. Kişiye hastalık verebilir, gerekirse öldürebilirler. Ancak bu durum onlar için yasaklanmıştır.(Bu yasağa uymayan kabilelerde mevcuttur)

İfritlerin, alim kişilere olan haseti bilindiğinden, eski dönem alimlerin ifritlerden korunmak için çeşitli dua ve sembolleri üzerlerinde taşıdığı bilinir. İfritler, ormanın çok sık iç kesimlerinde ve derinliklerinde yaşarlar. Yaşadıkları bölgede vahşi hayvanların ve kuşların barınamadığı söylenir. Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. İnsanların kılığına girmezler ve yakın tarihte bir musallat olayları da olmamıştır.

Lietli

Lietli cinleri adını dişi cinden almışlardır. Bu dişi lietli cin son derece akıllı ve olağan üstü vesvese verir. Lietli türleri genelde vadilerde ve yüksek yerlerde yaşar. İnsanlara olan musallatları güzel bir insan gibi görünüp kandırmaktan ibarettir. Aşırı derecede uyuşukluk ve kendini bilmezlik bir hantallık yaratır. Kişi o geldiğinde dış dünyadan kopar gibi davranır. Onlar şeytandan olmasalar da onun kadar yeteneklidir bu konuda.

Marid

Maridler cinlerin genelde soylu kısımlarındandır, en tehlikeli cin kısımlarındandır, ne şeytanla ne Allah’la işleri vardır, ateistik bir halde yaşarlar. İnsanlarla iletişime geçmeyi sevmedikleri gibi davet edilirlerse ölümle sonuçlanma ihtimali çok fazladır.

Tehlike sınıfında üst düzeyde olan bu cinler, asla ritüellere gelmezler. Ancak çok ilmi konuda üst düzeyde olan, ilim ve irfan sahibi kişilere görünür, konuşurlar. Ormanda genelde bataklık kenarlarında yaşarlar.. Vahşi hayvanların ve insanların kılığına girebilirler. asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. Zarar verme yetkileri yasaklanmıştır.

Marid, kontrol edicidir bütün şeytanları yönlendirir çok haşmetli ve tehlikelidir. hücuma geçtiği insanlarda nefsi ele geçirmeye çalışır. Çoğu zaman hep galip gelerek insanları Allah’ın huzurunda büyük günahlara sevk ve müptela eder. Bütün şeytanlar Allah’ın huzurundan kovalandıkları için insanoğlunun düşmanıdır.[5]

Metun/Mesit

İnsanların duydukları ile uğraşır. Hak yolunda duyulan faydalı işleri ters yöne veya unutturmaya çalışır.unutulan veya yanlış anlaşılan bilgiler insanı uçuruma sokunca çok memnun olur. Yapılan işlerde duyum çok önemlidir yanlışa düşen insan Allahın huzurunda kötü hallere bürünür. Şeytanda amacına ulaşır. Ziyanda olan insandır[5]

Musabbar

Bu cin türü genelde mağaralarda yaşarlar. Sarp ve kayalık bölgeleri tercih ederler. Boyları ortalama 90 santimdir. Şeytanilerden olmasa da insanları sevmeyen bir cin türü olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden de insanların çok nadir gittiği uzak dağlık alanlarda yaşarlar. Toprakta ki mineraller ve yosunlarla beslenirler. Kapıp kaçmak üzerine uzmandırlar. Hızlı ve toplu şekilde hareket ederler. Bir başka türle dalaşa girecekse asla bunu yanlız yapmazlar. Teke tek kavramı yoktur onlarda. Topluca saldırırlar. Aile bağları çok güçlüdür ve asla dağılmazlar.

Müsfer

Çogul adı müsferiş olan bu cin türü genel olarak tarlalar gibi kırsal ve incir ağaçlarında yaşarlar. Boyları 140 cm olan müsferler genelde iyi karakterlidir. Çok hızlı şekil değiştirebilir ve uzun süre o büründüğü şekilde kalabilirler. İnsanların en fazla seslerini duyabildiği bu cinler hayvan ve insan sesini kullanarak bu boyutta seslerini duyurabilirler. Öyleki bir gece kapınızın önünde yada çevrenizde konuşan insanlar duyabilir yada hayvan seslerini sezebilirsiniz. Baktığınızda göremediğiniz o noktada halen seslerini duymanız mümkün. İnsanlardan rahatsızlık duymazlar ve olağan üstü bir durum yoksa zararda vermezler. İncir ağaçlarına yaklaştığınızda destur çekmeniz daha hayırlı olur. Müsferler hünanist cin türlerindendir.

Şeytan

Şeytan aslen tek bir cindir, bazıları onu kabile sansa da o asla bir kabile değildir, bir önceki konuyu hatırlarsanız, Haris ismiyle başlayan yolculuğu hangi isimle bitmişti. Şu nokta’da önemlidir ki cinler nasıl bizlere isterse görünür istemezse görünmez, şeytanda aynı şekilde hem insan hemde cinlere isterse görünür isterse görünmez.

Velhan

Velhan; suyu , ateşi , yağı, bezi, ipliği vs gibi çok kullanılan günlük yaşantımızın parçası olmuş madde ve nesneleri çok kullandırır. Müsriflikle hem insanın maddiyatını hem de manevi yönden ziyanını sağlayarak zarar verdirir.tasarruf bilmeyen insana bol malzeme kullandıracak ki her yönden zarar gördürebilsin dikkatli olmamız lazımdır. Allah bize bolca yiyip içmemizi fakat asla müsriflik etmememizi öğütler.[5]

Vesnan

Vesnan; uyku şeytanıdır. İnsanlar uykuya dalınca hemen esareti altına alarak bütün kötülüklere vakıf kılar. Rüyasını karıştırır kötü hallerle intiza ettirerek kulun aklını karıştırmaya çabalarlar. Çoğu insan görmüş olduğu kötü rüyalar sonucunda çok kez hataya düşmüşlerdir. Okuyup kendimizi koruma altına almadan uyku haline geçersek şeytanın oyuncağı oluruz.[5]

Zellenbur

Zellenbur; esnafa ve ticaretle uğraşanlarla hep haşır neşir olur, bozuk mal ve kötü ticaret yaptırmaya çalışır. Nedeni ticaretle uğraşana hile yaptıracak ki her şeyle insanı ziyana sokabilsin . Kul hakkı ile rabbimizin huzurunda kurtuluşa kavuşamayalım düşüncesindedir.[5]

B. Cin Kabileleri

Cuhenna

Cuhenna Kabilesi Cinleri en kinci ve gaddar olan Cin kabilesidir. Bu kabile insanları hiç sevmez. Kötü insanlarla iletişim kurup o insanlara büyü için yardım ederler. Tüm insanlığın korktuğu ve cinlerinde kendi aralarında dışladıkları bir kabiledir. Diğer cinler gibi sabırlı değillerdir. Anlaşma yaptığınızda onun dediğini yapmazsanız, ailenize musallat olur.

Kulyas

Kulyas cinleri, cinler arasında, İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nın en kalabalık ve aynı zamanda en tehlikeli cin kavmiydiler.

Namı diğer Kilyas cinleri, Marid ırkına mensup olup adeta cinler aleminin polis ve jandarmasıdırlar. İnsanlara aşık olan tek kabiledirler

Nusaybin

Resulullah’tan Kuran’ı dinleyerek Müslüman olan ilk gruptur. Marid ırkına mensup olmasalar da aşırı güçlüdürler.

Zuzula

Marid ırkına mensup olan şeytanın fikirlerini benimsemiş fakat ona tabi olmamış bir kabiledir. Genellikle insanlara karşı en insafsız olmalarıyla bilinirler. Çoğu yerde bu kabilenin adı geçmez bile. Hatta bazı yerlerde simge ve işaretlerle gösterilir. Bu sebeple 66 rakamı, bazı kültürlerde lanetlenmiştir. 666 rakamı şeytanı simgelerken 66 da bu kabileyi simgeler. Şeytandan sonra en tehlikeli varlık olarak gösterilmektedir.

Definelerin yerlerini bulurlar. Ülkemizin birçok yerinde çok eskilerden beri saklanan altınların bu kabile tarafından gömüldüğü ve bunların çıkarabileceği de söyleniyor.

Kaynaklar

[1] Prof. Dr. Süleyman Ateş, "Kur’an Ansiklopedisi", cilt: 4, s. 438.
[2] İlyas Şanlı, "Kuran’a Göre Şeytan’ın İnsanı Aldatma Yöntemleri" (yüksek lisan tezi), Ankara Üniversitesi, Tefsir Anabilim Dalı, Ankara 2008, s.71.
[3] "Kütüb-ü Sitte", c. 4, s.348.
[4] Volkan Kemal Ernegekon, "4. Boyutun Sakinleri: Cinler", Düşünce Yayınları, İstanbul 2007, s.26-27.
[5] http://havasalimi.com/tag/cin-kabileleri/
[6] Deniz Karakurt, "Türk Mitoloji Sözlüğü", 3. Baskı, 2013.
[7] Volkan Kemal Ernegekon, a.g.e., s.102.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: İlgili Biri, 17.01.2017, 12:03 (UTC):
Verdiğiniz bilgiler ve yaptığınız yorumlar için hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Bu durumdan muzdarip biriyim ve korkumu yenemiyorum yaşananları hafife almayın sakın. Hepsi gerçek hepsi doğru.
Allah’a sığınıp duadan başka bişey gelmez elimizden. Allah’a emanet olun..

Yorumu gönderen: BRKTY, 12.01.2017, 14:10 (UTC):
bu bilgiler epeyce faydalı TEŞEKKÜRLER

Yorumu gönderen: M.T.siz., 06.01.2017, 18:46 (UTC):
( DUA )
Geceyi gunduzu yaratan , Gozuken ve gozukmeyen butun Alemlerin Rab'bi olan Rabbim . Gokteki Yerdeki Sagimdaki Solumdaki butun Meleklerin saidim Olsun Dinime , imanima senin Gucune , Kudretine olan inancima , butun iLAHi kitaplarin kitaplarin sahi olan LEVHi MAHVUZ'dan senin tarafindan gonderildigine olan inancima butun Meleklerin saidim Olsun .
Alemlerin Rab'bi olan Rabbim , Gogun derinliklerinden gelip Geri giden , Yerin derinliklerinden gelip Geri giden butun kotuluk kapilarindan Sana siginirim .
Bizleride senin hosnut oldugun kapilarindan nimetlendir Rabbim AMiN

Yorumu gönderen: Onur Gür, 27.12.2016, 12:20 (UTC):
Yüce Allah insana kendi ruhundan üflemiştir bu bile bir lütuf iman edip peygamber efendimiz gibi olamayız ama onun gibi olmaya çalışalım kimse size musallat olmayı bırak yanınıza dahi gelemez bunun ödülüde cennettir.

Yorumu gönderen: Ciiinnn, 27.12.2016, 07:35 (UTC):
Ne olursa olsun zuzula kabilesinden uzak durun ve ismini bile anmayın o size istediğiniz herşeyi sağlar iyi gözükürler zamanı geldiğinde sizden kurban yada onun kadar değerli birşey isterler yasaklanmislardan uzak durun.

Yorumu gönderen: Sinan, 20.12.2016, 15:00 (UTC):
Arkadaslar nasil ne yazacagimi bilmiyorum sorum şu . Ruh verilme yaşı nedir bugun birisi yapti bana ve sadece iyi bir hoca cözebilir dedi yardimci olurmusunuz. ?

Yorumu gönderen: Sabır, 10.12.2016, 14:55 (UTC):
Buyuye ve sihire ugrayan var mı buyu ve sınır demek yapılan buyu ve sinirlere cinlerin gelmesi demek bu durumda olan kardeşlerim varsa hiçbir hocaya hocayım diye söylenene gitmesin söyleyeceklerimi kendisi yapsın baksın nasıl kurtuluşa eriyor cezam isteyen burdan yazsın hatta psikolojik tedavi gören psikolojik hap kullanan bile aynı zamanda stres ve sıkıntısı olanda burdan yazsın YÜCE YARADANIMIZIN KUR'AN-I KERİM-İ SÜRELERİ AYETLERİ BİZE YETER.Söyleyeceklerimi evde yapıp uygulayın görün bakın nasıl olacaksınız

Yorumu gönderen: Sabır, 10.12.2016, 14:40 (UTC):
Buyu

Yorumu gönderen: İnanmayanlar kullar.., 28.11.2016, 20:46 (UTC):
Cin yok diyen kullar a sesleniyorum cin tabikide var cin suresi var arkadaşlar kuranı kerimi açın bakın...

Yorumu gönderen: Şengül, 25.11.2016, 11:31 (UTC):
Bizimde yardıma ihtiyacımız var çocuklarında dahil ne olur bize de yardima istiyoruzAllah rızası için allah işlerinizi rast getirsin

Yorumu gönderen: gizemli, 20.11.2016, 22:49 (UTC):
arkadaşlar böylesi şeyleri ne aklınıza getirin nede konuşun iyi olmaz bu dünyada illa ki onlar da var gerçek buna inancımız sonsuz ancak siz nasıl ki kendinizle uğraşılmasından hoşlanmıyorsanız onlarda aynı öyledir besmele çekip lavobaya girin köy yerinde yaşıyorsanız yada giderseniz akşam ezanından sonra mümkünse keyfiye gezmeye çıkmayın çıkıyorsanız eski,virane,yıkık,ören gibi yerlerden uzak durun evlerinizde soğan kabuklarını biriktirmeyin,gece kesinlikle dışarı desdursuz ve besmelesiz kaynar su dökmeyin bu sizin için daha hayırlıdır konuyu toparlayacak olursak ALLAH'a sığınmak ondan yardım istemek, dilemek,ve dua etmek bizim için en hayırlısı

Yorumu gönderen: MELKOR, 18.11.2016, 15:00 (UTC):
SAURON

Yorumu gönderen: Hazar, 23.09.2016, 09:46 (UTC):
Yakaza kabilesinide yazarmısınız ??

Yorumu gönderen: Emre, 18.09.2016, 00:19 (UTC):
Ilginç konular :O

Yorumu gönderen: Arsen , 16.09.2016, 21:14 (UTC):
osman kardes evet yazilmamis ama yakaza kabilesi okadar tehlikeli degildirler ev cinleridir kafirleri ve müslümanlarida vardir. kendilerine ciddi zarar verilmedikce musallat olmazlar

Yorumu gönderen: Pamir, 05.09.2016, 06:13 (UTC):
Bana 480 yaşlarında, kurt başı görüntüsünde bir Ervah cin musallat oldu. Bunlardan kurtulmak Allah'ın izniyle çok kolay demişsiniz. Ben kurtulamadım. Nasıl olduğunu bir açıklarmısınız?

Yorumu gönderen: Gizim, 29.08.2016, 12:30 (UTC):
Arkadaslar benim basimada boyle birsey geldi gece gozumu kapattigim anda geldigini hissediyorum uyuyorsamda uykudan uyaniyorum bir erkek cin bana dokunmak istiyor insan seklinde geldi en son gece saat 03:30 geliyor okumaya baslayinca kayboluyor daha once ukumda cok korkunc ruyalar gordugum icin kamera koymustum odama ve bir takim goruntuler var

Yorumu gönderen: Cengiz, 23.08.2016, 00:03 (UTC):
Selamun aleyküm cümleten benim basimdan gecen bir olayi kissaca anlatmak istiyorum esimle gece yatmistik ben sirt ustu yatiyordum ve bir seyin bogazimi sıktığını fark ettim gözlerimi açtığımda tavanda sim siyah bir duman gördüm ateş kırmızısı keskin gozleri vardı felç olmuştum ve nefes alamiyordum esime bakiyorum uyuyor ona seslenmek istedim yapamiyorum sonra nasil olduysa hiriltimi duydu esim bana dokunmasiyla kayboldu gitti ve ondan1 sene sonra ayrildik bunun ne oldugunu biri vana soylermi

Yorumu gönderen: onur, 22.08.2016, 19:10 (UTC):
Boyle birKonuya nasil baslanir bilemem ama ben bi arkadasinla evde youtube de vir vdio izledigimiz sirada tabi o vdio da biraz bunlarla ilgili vdioda icine cin giren bir insan oglunun onu cikarmak icin yasini sordugu anda cinden babasini cagirmasini istedigi anda oldu uzandigimiz yere birden terlik firladi sonra ne oldugunu anlamaya calisirken dualar falan okuduk sonra evden ciktigimizda bir iki saat sonra tekrar eve donduk biraz ortagili falan temizleyelim diye temizledigimiz yerler arkamizdan tekrar tahta birakti oyle tam ortaya tabi bunu net gormetik ama orayi kendim temizledigim icin iyi biliyorum neyse sonra mutfakta duran masa yikildi sonra o odadan aldigim tahta duvara sert bir sekilde carpti oyle boyle evi temizletim bir gun sonra tekrar eve gittik bu seferde bebek aglama sesleri geliyo mutfaktan ama disari cikinda duruyo sonra bir imama sordum evi gul suyuyla heryerini temizletik bide tütsü yaktik yaktigimiz tutsuyu masaya koymamizla masa yere dustu uc gundur ugrasiyorum bundan nasil kurtula bilirim yardimci ola bilicek biri varmi..?

Yorumu gönderen: Alper Değirmenci , 12.08.2016, 23:09 (UTC):
Psikolojik sorunlar yaşıyorsanız bizimle irtibata geçerek ücretsiz olarak psikolojik yardım alabilirsiniz
bakirkoyruhsinir.gov.tr

Yorumu gönderen: derya nur akçay, 11.08.2016, 10:52 (UTC):
ben böyle şeyleri merak ediyorum aynı zamanda korkuyorum en güzeli felak ve nas sureleri haa bide temizlik

Yorumu gönderen: aydınn, 01.08.2016, 14:35 (UTC):
en ıyısı insan olmak. cınlere ınanın ama ınanmıyoruz gıbıyasamaya devm edın tek cozu bu ::) cın dıcek bu benı takmıyor ugrasmaz senle o zaman :)

Yorumu gönderen: sali C.kabilesinden, 14.07.2016, 19:15 (UTC):
ben sali cinim cin alide vardir sizi sekecem

Yorumu gönderen: Gizli, 08.07.2016, 08:21 (UTC):
Kulyas cinlerine zarar verirseniz sizi kaçırıp kendi alemlerine hapsederler bu gerçektir araştırın 2011 senesinde istanbulda 5 kişi istemeden bu kabileden bir cinniyi öldürmüş bu kabilede bu 5 kişiyi kendi alemlerine kaçırıp hapsetmiş bu söylediğim 100 de yüz gerçektir isterseniz araştırın bu olay 2011 senesinde İstanbulda gerçekleşti istanbulun hangi yerinde hatırlamıyorum ama Şile ya da başka bir yer. bu 5 kişide hala kayıptır dilerseniz araştırıngerçektir.

Yorumu gönderen: CİN MUSSALLATINDA TEK ÇÖZÜM İZMİRLİ SERKAN HOCA, 23.06.2016, 12:51 (UTC):
Arkadaşlar öncelikle Bu haberi yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum... Çünkü buradaki yorumlardan hareket ederek İzmirli Serkan Hocamıza ulaşabildik...kız kardeşimin 20 yıllık musallat sorununa çözüm bulabildik... Pskolaoklara seans başı 300-400 tl veya hoca lakaplı bir çok kişiye gidip, muska, okunmuş su v.s hepsi boş çıktı... Burada dikkat etmeniz gereken en büyük nokta adı geçen hocaları başka yerlerdede araştırmanız... Youtube'ye "İzmirli Serkan Hoca" yada "Serkan Kiremit" yazın bzim gibi en az 20-30 hastasını bu illetten kurtarırken onların rızasıyla yayınladığı videoları var... İzleyin kendi gözlerinizle görün... Yüce Allah binlerce dert verdiği gibi dermanınıda vermiştir... Yeterki arayın ve bulun... Tekrar söylüyorum Rabbim ondan razı olsun... Telefon numarası burada 0506 837 69 26 Allah ilmini arttırsın inşAllah... Dediğim gibi Youtubede izleyip kendi kendiniz karar verin

Yorumu gönderen: Tek hakikat, 18.06.2016, 17:40 (UTC):
Tek şahit olduğum tek bildiğim doğru varsa oda İSLAM dır Kur'an-ı Kerim de geçen herşey doğrudur imanınız yoksa yol yakın iken iman edin, kıyamet geldiği gün imanınız bir işe yaramıcaktır...

Yorumu gönderen: şahin, 02.06.2016, 15:35 (UTC):
evet KURAN'ı kerımdede belırttığı gibi bu cin'ler var ve bende bu cin'lerden kormadığımı burdan belirtmek istiyorum ALLAH'a inancımda sonsuzdur

Yorumu gönderen: Gözel, 25.05.2016, 11:57 (UTC):
Ben aslında cinlerden korkuyorum ama nedenini bende bilmiyorom. Kuzenim hiç korkmuyor ve bana onlara inanma"CİN" diye bir şey yok diyor. Ama ben onlardan inanılmaz bir şekilde korkuyorum. Acaba cinler kötü insanlara mı bulaşır ben de bazen bir takım dalga geçmeler kötülük fln. yapmışımdır. Valla. Bence cin diye bir şey var gençler siz siz olun inanmamazlık yapmayın bence

Yorumu gönderen: Destur bismillah, 15.05.2016, 10:08 (UTC):
Allah in yaptigini kimse bozamaz allahın bozduğunu da kimse yapamaz bu haktır o yüzden allaha siginalim dua istiyelim

Yorumu gönderen: Fesiyan , 10.05.2016, 22:56 (UTC):
Cinler, tıpkı insanlar gibi yaratılmış ve sınava tabi tutulmuş mahlukatlardır, cin in varlığına inanmayan kişinin hem din bilgisi hem de ameli zayıf demektir.. cinler é ve insanlara kesin hükümler konulmuştur her 2 mahlukatta birbirinden uzak durması emri verilmiştir..

Yorumu gönderen: KEREM, 10.05.2016, 17:21 (UTC):
unutmayınki allah izin vermesse hiç bir sey olmayacaktır

Yorumu gönderen: sevilay dikek , 07.05.2016, 15:50 (UTC):
Arkadaslar yuce kitabimizi acip bi bakin Rabbim insan ve cinleri bana kulluk ve itat etsin diye yaratm diyo buna raggmen inanmayanin imanindan supe duyulur ki duyorum . Bu kotu bi hikaye duydum ams gercek aileye musallat olan cin kucuk bi kardesimizin olmedine sebep oldu aile bireylwri surekli rahatsz edilyor vw care ariyorlar Allahin izniyle kurtulacaklar szlwrde dua edin ailwye

Yorumu gönderen: Arif , 06.05.2016, 23:11 (UTC):
bismillahirrahmanirahim euzibillahima şeytaniracim
tüm şerlerden Allaga sığınırım

Yorumu gönderen: ankaralı, 04.05.2016, 13:43 (UTC):
cin vardır fakat farklı boyutta yaşarlar.
Allaha inancınız kuvvetli ise ve sadece Allaha sığınırsanız farklı boyuttan gelip size musallat olmaz...

Yorumu gönderen: Tek gercek, 03.05.2016, 17:44 (UTC):
Cinlerin gelmesi için en ağır laflar hangileri

Yorumu gönderen: tayfun, 24.04.2016, 18:06 (UTC):
sa

Yorumu gönderen: Esra, 24.04.2016, 12:25 (UTC):
Yakaza kabilesi karabasan dedigimiz olaydir tuvalette ve banyoda fazla kaldiginizda evinizi temiz tutmadiginizda sizi gece uykunuzda rahatsiz ederler kismi felc olayidir dikkat edelim 12 musallatim vardi Elhamdulillah kurtuldum

Yorumu gönderen: Halit, 19.04.2016, 11:39 (UTC):
Murat beyfendi. Cinlere inanmamazlık ettiğin için inkar ettiğin için dinden çıkmış bulunuyorsun. Kuran-ı Kerimde Zariat Suresinin 56.ayetinde ' ben cinleri ve insanları ancak bana itaat etsin diye yarattım ' buyurmaktadır. Cin olmasa ayet olmaz meal olmaz. Rabb'imin yüzü suyu hürmetine aç bi kuran oku.

Yorumu gönderen: ebru, 16.04.2016, 07:05 (UTC):
saçma cinlerin kabilesi olduğu nereden biliniyor ve isimlerini nereden biliniyor bana kendini göstermeyen hiç birşeyden korkmam öyle saçma sapan korku filmlerine bakıpta inanmayın böyle şeylere geçek hayattan alıntı diyorlarya izlensin diye yapıyorlar yok öyle birşey inanmayın insandan üstün ve kötü bir varlık yoktur
inanmayın yok uzaylıymış yok cinmiş pehhh
dünyada hayvanlar ve biz varış yaşayan sadece gerçek dünyaya dönün :):)

Yorumu gönderen: melis, 14.04.2016, 06:23 (UTC):
Onlarla aynı boyutta bile değiliz. Bize zarar vermeleri imkansız. Ancak onlarla ne kadar çok uğraşırsanız bizim boyutumuza geçmesi o kadar kolay olur.

Yorumu gönderen: bahadır bobur, 11.04.2016, 22:40 (UTC):
allah rahmet eylesin

Yorumu gönderen: Murat, 07.04.2016, 20:08 (UTC):
Yalan cin falan yok.

Yorumu gönderen: Yeliz, 06.04.2016, 09:31 (UTC):
Ben cinlerin korkular ile beslendiğini venguc bulduğunu duymuştum vakti zamaninda.Rabbimin izinden ayrilmadikca musallat olacaklarını düşünmüyorum

Yorumu gönderen: Gizli, 04.04.2016, 07:42 (UTC):
cinlerden sheytanlardan korkunmak isteyen bol bol tovbe etsin Ayetel Kursuyu okusun

Yorumu gönderen: ercüment, 02.04.2016, 23:47 (UTC):
Eğer gerçekden iman etmişseniz şeytanların ve cinlerin üstünüzde hiç bir nufzu yoktur,Allah sonsuz kudret sahibidir nasıl insanları kulluk etsinler diye yaratmışsa görünmeyen varlıklarıda bu sebebden yaratmıştır,Cinler insanlardan güçlü değildir iman edenleri vesvese ve kışkırtmalarla ayartmaya çalışır,Kafir olan insanlarla uğraşmazlar,Korku salarlar bu korku insan üstünde etkisi yoktur,ne zamanki iman zayiyatı başlar yardım başka düzmece varlıklardan dilenir işte ozaman cinler insan üstünde hüküm sürebilir bu hüküm gene rahmanın bir cezası yahut dilemesi ancak olabilir allah dilemedikçe kul korkuya düşmez,Onların ve insanların imtihanı olup iman etme sahnesinde başarılı olmakdır,İnsan inkar etmiş olsa bile şu ayrıntı gelişebilir ne zaman cin yataklarına girer onları rahatsız eder özellikle cinlerin mekanına girer ve onların define dediğimiz eşyalarını çalmaya çalışır o zaman ölüm yada sakat bırakma neticesinde insana saldırabilir.Bu saldırganlık gene insanın umursamaz tavırları neticesinde olur,Cin maksatı orda insana saldırmak değil kendi eşyasını korumakdır,Yanlız dua ve iman kalbi ile yaklaşılırsa cin hiç bir sürette zarar veremez.Bu durumda allahın iradesi söz konusudur cinin eşyasını dua ve temiz bir itakatla alabilir ve cin gönül rızası ile bırabilir,Ama allah dilemesse onların altınlarını toprak altında kaya taş gibi maddeler halinde görürsünüz ve asla göremez ve alamazsınız

Yorumu gönderen: Mercan.dedde, 25.03.2016, 15:45 (UTC):
Cinlerin bizlerden korkmasini istiyorsak size fikir onlar 4.boyutta yasarlar ve onlarda demir den cok korkarlar kacip giderler demir teknolojisi yoktur

Yorumu gönderen: Allahin kulu , 15.03.2016, 14:37 (UTC):
Arakdaslar ben 1 ay once zuzula kabilesini sovdum hemde cok kotu . Simdi 20 gundur 5 defa uykuma girdi cok kotu kulaima sesler geliyor cok fazla ve ha hhh sesler yemin ederim eyer yalan soylemiyorum yalan soyluyorsam allah beni oldursun cokk kotu oluyorum dehsetli sesler isidiyom konusamiyim ellerimi kipratamiyom yeminle . Cokk korkuyorum allahdan beni korumasini isdiyorum her gece kelimeyi sehadet . Aytel kursu qorxu duasi okuyorum ama yinede geliyorlar . Cokkkk fazla sesler geliyor her yandan ha hu sss sesler diye kulaqima fislidiyorlar allahdan meni kurtsrmasini dileyin nolur . Sonunda deli olucam cok stres geciriyom nolur dualarinizi eskik etmeyin

Yorumu gönderen: Melissa Türkoğlu, 11.03.2016, 15:30 (UTC):
Allah hepimizi cinelerin ızdırabından korusun. Çok korkuyorum ben böyle şeylerden. Umarım başıma, başımıza gelmez.

Yorumu gönderen: Osman Görgel, 07.02.2016, 09:32 (UTC):
Yakaza kabilesini yazmamışsınız

Yorumu gönderen: Fatih, 02.02.2016, 20:53 (UTC):
Bilgileniz için teşekkürlerBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 38606054 ziyaretçi (106067763 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)
 
 

gizli

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.