Cinlerin Çeşitleri ve Cin Kabileleri
 

Cinlerin Çeşitleri ve Cin Kabileleri

Hazırlayan: Akhenaton

A. Cin ve Şeytanların Çeşitleri

Cin, gözle görülmeyen, bir şeyi örtmek anlamına gelir.[1] Cinlerin atalarına “cânn” adı verilir.[2]

Cin adı verilen lâtif yaratıklar, insanlarla birlikte yeryüzünde hayatlarını sürdürürler. Gruplar halinde yaşarlar, kabileleri vardır. Yaratılışları insanların yaratılışlarından daha öncedir. İnsanlar topraktan yaratıldıkları gibi, onlar da ateşten yaratılmışlardır.

Gûl, ifrit gibi çeşitli türlerden oluştuğu kabul edilen [1] cinler, eski Araplarda bazen “hîn” kelimesiyle ifade edilmiştir. Farsçada cin kelimesi karşılığında “peri” ve “dîv” kelimeleri kullanılır.[2]

Cinlerin insanlarla birlikte olanlarına "Mir" denir. "Hubs" cinlerin erkekleri, "habais" ise dişileridir.

Cahiliye Arapları cinlere yükledikleri değişik fonksiyonlara göre onları farklı isimlerle isimlendirmiştir. Örneğin insanlarla birlikte oturduğuna inanılan kesimine âmir, çocuklara musallat olanlarına "ervâh", bunların çirkeflik yapanlarına "şeytan", şeytanlık konusunda daha ileri gidenlerine "mârid", eğer bu daha ileri gitme güç ve kuvvet kullanımı istikametinde ise "ifrît", bütün bu şeytani kirlerden arınmış bir cin olursa "melek" adını almaktadır.[2]

Afarid

Şeytanın diğer cinlerden olan soyudur. "Afarid", çoğul halidir. Türkçesi "ifritler" olarak bilinir, fiziki olarak ve metafizik olarak güçlüdürler. Davet edilmeleri genelde ölümle bitmese de siz onu köle edeceğim derken o sizi köle edinebilir.

Amir

Amir, tenha ve doğal yerlerde yani dağ, ormanlık ve göllerde değil de tamamen insanların yaşadığı yerlerde bulunan cinlere denir.[3] Bu cinler, genellikle süflî cinlerdir. Yani İslam akaidi dışında yaşayan varlıklardır ve aşırı dini taassup yüzünden de özellikle Müslüman insanlara musallat olmaktadırlar.[4]

Ammar

Bu tür cinler genelde evlerde yaşarlar. Bu tür cinnler, bir ev de hemen hemen evde yaşayan ailenin evde ki içki ile birlikte yenen yemekler de ve Allâh’ın adının anılmadığı yemeklerde ailenin yemeklerine katılır, nadiren evin niteliğine bağlı olarak hareket ederler.

Genelde insanlara yakın yaşarlar ne etliye ne sütlüye karışırlar fakat yine doğaları gereği insanı pek sevmezler, onları rahatsız etmedikçe veya zarar vermedikçe pek varlıklarını belli etmezler. Davetlere icabet etseler de çok yalan söylediklerinden davet edenin başına ilerde illaki bir iş gelir.

Bunların çoğu İnsanların meşruiyetine girmeyerek kendi hallerinde Allâh’ın adının anılmadığı yemek ve işlemlerde insanlara katılırlar, bazıları çocuklarla oynarlar, bazıları da ev halkından rahatsız olmaları sebebiyle geceleri gürültüler, takırtılar, hışırtılar yaparak ev halkını rahatsız edip kendilerine konak etmeye çalışırlar. Bunlara bazı insanlar gürültücü ruhlar diyerek zamanında ve günümüzde poltergeist adı altında ölmüşlerin ruhlarının orada hala yaşadığını düşünmüşlerdir.

Betr

İnsanları bağırmaya çağırmaya ve asabileştirmeye uğraşan bu şeytanın emeli de çok büyüktür. Asabileşen insan bir nebze şirazeden çıkmıştır, gözü hiç bir şey görmez ağzından çıkana kontrol sahibi olamaz. Konuşulan şeyler kalp kırma ile sonuçlanacak ki insanların arası kötü olsun bundan iblis zevk duysun isteğine kavuşsun.[5]

Dasim

Dasim; yemek şeytanı insanın yediğinde, içtiğinde bulunur. Besmelesiz yenenlerden çalar ve yenenlere istifra ederek kirletir.bu şeytanın amacı faydalandığımız yiyeceklerden çalarak ziyana uğratmak ziyanda olan insanı psikolojik açıdan yıkmak. Maddiyatı olmayanın maneviyatı olmaz düşüncesine düşürüp itaat ve taattan alıkoyarak Rabbime ters düşürücü hallere sokmak.[5]

Demon

Aslen İngilizce şeytanlar anlamına gelse de bu ırka ait belirli bir isim yoktur. Bunun en büyük sebebi demonlar insanlara kendilerini tanrı olarak göstermeleridir, spritualist satanizm vb. dinler de hala daha bu inanış hakimdir. Demon, davetlere kolay gelir ve kibardır ama isteklerine karşı çıkarsanız size cephe alabilir. En büyük kozu ikna gücüdür, isterse size görüntüler ve seslerle kandırabilir. Asla hadim olmazlar.

El Ebyaz

Peygamberlere ve velilere musallat olanlardır. Peygamberlere hiç bir şey yapamazlar Allah indinde korunmuşlardır. Resulullah efendimizin kıbali bile yasaklanmıştır, onun suretinde gözükemezler. Fakat alimlerin meclisinde bulunarak nifak yapmaya ve akıllarını karıştırmaya çok çalışmışlardır. Çoğu zamanda muzaffer olup alim meclislerini dağıtmışlardır. Her konuda muvaffak olmaya güçleri yeter.[5]

Ervah

Ana rahminden itibaren cenine ve doğduğundan itibaren çocukluk sürecini geçirenlere musallat olan, onları ruhsal ve bedensel yönden menfi yönde etkilemeye çalışan cinlerdendir.[3]

Sebepsiz yere çocuğu olmayan (doktorlar tarafından çocuklarının olmaması için hiçbir tıbbi sebebin bulunamadığı açıklanan) hanımlara musallat olan cinler, bu türdendir. Ana rahmine girip cenini boğarlar ya da daha ileriki yıllarda çocuğun düşmesine sebep olurlar. Eğer fizyolojik bir sebep yoksa, bu olaydan kurtulmak Allah’ın izni ile çok kolaydır.[4]

Gûl

Ortadoğuda ortak bir motiftir. Vahşi, acımasız ruhları ve onların kötülüklerini anlatır.[6] Genelde bir bölge içinde göçebe yaşarlar, geçtikleri her bölgede tuhaf işler zuhur eder (filan bölgeye taş yağdı, şu bölgede uluma sesleri var vs.) Genelde korkunç görünürler ama bir bölgede ikamet ederlerse o bölgeye tuhaf bir bereket gelir ama gittiklerinde adeta her şeyi kuruturlar. Genellikle "gulyabani" diyerek efsanelerde anlatılan cadılar şeklinde görünen cinlerdendir. Korkunç görüntülere girerek insanları korkutur ve istediklerini almaya çalışırlar, bazen devasa görünürler.

Hanzep/Hanzap

Hanzep; namazda ve bütün yapılan ibadetlerde vesveseyi veren, yapılmasına bir türlü engel olmaya çalışan şeytandır.[7] Görevi çok büyüktür aldığı işlerde genelde muvaffak olur.yapılacak bütün hayır işlerde insanın içine vesvese vererek engeller insanın günaha girmesinden çok zevk duyar. Dikkat etmemiz lazımdır içimizden gelen her kötü his ve vesveseler bundandır, tek amacı insanı ibadetinden uzaklaştırıp Allahın yanında kulu lekeli ve kötü göstermektir. Yapılan ibadetlerde oldu mu olmadı mı diye vesveseyi dahi verip insanı kuşkuya düşürür.[5]

İfrit

Cinlerin en güçlülerinden olan soyut varlıklardır.[6]

İfrit; insanın bedenine girenlerdir ve savaş başlatıp istila edenlerdendir, genelde girdiği bedenin sahibini delirtir ve cürüm hale düşürür. En büyük ameli cinselliktir ele geçirdiği beden ile ilişkiye girer veledi zina türemesini sağlar. Besmelesiz yatan insanın eşi ile paylaşımda bulunur ve yuvasını bozar elde eder.[5]

İfritler, tehlike sınıfında en üst düzeyde olan cinlerdir. Zarar verme yönünden ölümcül sonuçlar doğurur. Kişiye hastalık verebilir, gerekirse öldürebilirler. Ancak bu durum onlar için yasaklanmıştır.(Bu yasağa uymayan kabilelerde mevcuttur)

İfritlerin, alim kişilere olan haseti bilindiğinden, eski dönem alimlerin ifritlerden korunmak için çeşitli dua ve sembolleri üzerlerinde taşıdığı bilinir. İfritler, ormanın çok sık iç kesimlerinde ve derinliklerinde yaşarlar. Yaşadıkları bölgede vahşi hayvanların ve kuşların barınamadığı söylenir. Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. İnsanların kılığına girmezler ve yakın tarihte bir musallat olayları da olmamıştır.

Lietli

Lietli cinleri adını dişi cinden almışlardır. Bu dişi lietli cin son derece akıllı ve olağan üstü vesvese verir. Lietli türleri genelde vadilerde ve yüksek yerlerde yaşar. İnsanlara olan musallatları güzel bir insan gibi görünüp kandırmaktan ibarettir. Aşırı derecede uyuşukluk ve kendini bilmezlik bir hantallık yaratır. Kişi o geldiğinde dış dünyadan kopar gibi davranır. Onlar şeytandan olmasalar da onun kadar yeteneklidir bu konuda.

Marid

Maridler cinlerin genelde soylu kısımlarındandır, en tehlikeli cin kısımlarındandır, ne şeytanla ne Allah’la işleri vardır, ateistik bir halde yaşarlar. İnsanlarla iletişime geçmeyi sevmedikleri gibi davet edilirlerse ölümle sonuçlanma ihtimali çok fazladır.

Tehlike sınıfında üst düzeyde olan bu cinler, asla ritüellere gelmezler. Ancak çok ilmi konuda üst düzeyde olan, ilim ve irfan sahibi kişilere görünür, konuşurlar. Ormanda genelde bataklık kenarlarında yaşarlar.. Vahşi hayvanların ve insanların kılığına girebilirler. asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. Zarar verme yetkileri yasaklanmıştır.

Marid, kontrol edicidir bütün şeytanları yönlendirir çok haşmetli ve tehlikelidir. hücuma geçtiği insanlarda nefsi ele geçirmeye çalışır. Çoğu zaman hep galip gelerek insanları Allah’ın huzurunda büyük günahlara sevk ve müptela eder. Bütün şeytanlar Allah’ın huzurundan kovalandıkları için insanoğlunun düşmanıdır.[5]

Metun/Mesit

İnsanların duydukları ile uğraşır. Hak yolunda duyulan faydalı işleri ters yöne veya unutturmaya çalışır.unutulan veya yanlış anlaşılan bilgiler insanı uçuruma sokunca çok memnun olur. Yapılan işlerde duyum çok önemlidir yanlışa düşen insan Allahın huzurunda kötü hallere bürünür. Şeytanda amacına ulaşır. Ziyanda olan insandır[5]

Musabbar

Bu cin türü genelde mağaralarda yaşarlar. Sarp ve kayalık bölgeleri tercih ederler. Boyları ortalama 90 santimdir. Şeytanilerden olmasa da insanları sevmeyen bir cin türü olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden de insanların çok nadir gittiği uzak dağlık alanlarda yaşarlar. Toprakta ki mineraller ve yosunlarla beslenirler. Kapıp kaçmak üzerine uzmandırlar. Hızlı ve toplu şekilde hareket ederler. Bir başka türle dalaşa girecekse asla bunu yanlız yapmazlar. Teke tek kavramı yoktur onlarda. Topluca saldırırlar. Aile bağları çok güçlüdür ve asla dağılmazlar.

Müsfer

Çogul adı müsferiş olan bu cin türü genel olarak tarlalar gibi kırsal ve incir ağaçlarında yaşarlar. Boyları 140 cm olan müsferler genelde iyi karakterlidir. Çok hızlı şekil değiştirebilir ve uzun süre o büründüğü şekilde kalabilirler. İnsanların en fazla seslerini duyabildiği bu cinler hayvan ve insan sesini kullanarak bu boyutta seslerini duyurabilirler. Öyleki bir gece kapınızın önünde yada çevrenizde konuşan insanlar duyabilir yada hayvan seslerini sezebilirsiniz. Baktığınızda göremediğiniz o noktada halen seslerini duymanız mümkün. İnsanlardan rahatsızlık duymazlar ve olağan üstü bir durum yoksa zararda vermezler. İncir ağaçlarına yaklaştığınızda destur çekmeniz daha hayırlı olur. Müsferler hünanist cin türlerindendir.

Şeytan

Şeytan aslen tek bir cindir, bazıları onu kabile sansa da o asla bir kabile değildir, bir önceki konuyu hatırlarsanız, Haris ismiyle başlayan yolculuğu hangi isimle bitmişti. Şu nokta’da önemlidir ki cinler nasıl bizlere isterse görünür istemezse görünmez, şeytanda aynı şekilde hem insan hemde cinlere isterse görünür isterse görünmez.

Velhan

Velhan; suyu , ateşi , yağı, bezi, ipliği vs gibi çok kullanılan günlük yaşantımızın parçası olmuş madde ve nesneleri çok kullandırır. Müsriflikle hem insanın maddiyatını hem de manevi yönden ziyanını sağlayarak zarar verdirir.tasarruf bilmeyen insana bol malzeme kullandıracak ki her yönden zarar gördürebilsin dikkatli olmamız lazımdır. Allah bize bolca yiyip içmemizi fakat asla müsriflik etmememizi öğütler.[5]

Vesnan

Vesnan; uyku şeytanıdır. İnsanlar uykuya dalınca hemen esareti altına alarak bütün kötülüklere vakıf kılar. Rüyasını karıştırır kötü hallerle intiza ettirerek kulun aklını karıştırmaya çabalarlar. Çoğu insan görmüş olduğu kötü rüyalar sonucunda çok kez hataya düşmüşlerdir. Okuyup kendimizi koruma altına almadan uyku haline geçersek şeytanın oyuncağı oluruz.[5]

Zellenbur

Zellenbur; esnafa ve ticaretle uğraşanlarla hep haşır neşir olur, bozuk mal ve kötü ticaret yaptırmaya çalışır. Nedeni ticaretle uğraşana hile yaptıracak ki her şeyle insanı ziyana sokabilsin . Kul hakkı ile rabbimizin huzurunda kurtuluşa kavuşamayalım düşüncesindedir.[5]

B. Cin Kabileleri

Cuhenna

Cuhenna Kabilesi Cinleri en kinci ve gaddar olan Cin kabilesidir. Bu kabile insanları hiç sevmez. Kötü insanlarla iletişim kurup o insanlara büyü için yardım ederler. Tüm insanlığın korktuğu ve cinlerinde kendi aralarında dışladıkları bir kabiledir. Diğer cinler gibi sabırlı değillerdir. Anlaşma yaptığınızda onun dediğini yapmazsanız, ailenize musallat olur.

Kulyas

Kulyas cinleri, cinler arasında, İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nın en kalabalık ve aynı zamanda en tehlikeli cin kavmiydiler.

Namı diğer Kilyas cinleri, Marid ırkına mensup olup adeta cinler aleminin polis ve jandarmasıdırlar. İnsanlara aşık olan tek kabiledirler

Nusaybin

Resulullah’tan Kuran’ı dinleyerek Müslüman olan ilk gruptur. Marid ırkına mensup olmasalar da aşırı güçlüdürler.

Zuzula

Marid ırkına mensup olan şeytanın fikirlerini benimsemiş fakat ona tabi olmamış bir kabiledir. Genellikle insanlara karşı en insafsız olmalarıyla bilinirler. Çoğu yerde bu kabilenin adı geçmez bile. Hatta bazı yerlerde simge ve işaretlerle gösterilir. Bu sebeple 66 rakamı, bazı kültürlerde lanetlenmiştir. 666 rakamı şeytanı simgelerken 66 da bu kabileyi simgeler. Şeytandan sonra en tehlikeli varlık olarak gösterilmektedir.

Definelerin yerlerini bulurlar. Ülkemizin birçok yerinde çok eskilerden beri saklanan altınların bu kabile tarafından gömüldüğü ve bunların çıkarabileceği de söyleniyor.

Kaynaklar

[1] Prof. Dr. Süleyman Ateş, "Kur’an Ansiklopedisi", cilt: 4, s. 438.
[2] İlyas Şanlı, "Kuran’a Göre Şeytan’ın İnsanı Aldatma Yöntemleri" (yüksek lisan tezi), Ankara Üniversitesi, Tefsir Anabilim Dalı, Ankara 2008, s.71.
[3] "Kütüb-ü Sitte", c. 4, s.348.
[4] Volkan Kemal Ernegekon, "4. Boyutun Sakinleri: Cinler", Düşünce Yayınları, İstanbul 2007, s.26-27.
[5] http://havasalimi.com/tag/cin-kabileleri/
[6] Deniz Karakurt, "Türk Mitoloji Sözlüğü", 3. Baskı, 2013.
[7] Volkan Kemal Ernegekon, a.g.e., s.102.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: onur, 24.03.2017, 10:13 (UTC):
selamun aleykum.Bana ds cinlerincmusllat olduğunu tahmin ediyorum.Çünkü het gece rüyalarımda beni köpek şekline girmiş cinlerbkovalıyor.Rüyam da her zaman koyunları güder oluyorum.Bazen bana görünüyorlar.OKULDA EVDE YOLDA.Ammar cinlerinden plduğunu tahmin ediyorum.BANA yarım edebilirmisiniz.

Yorumu gönderen: veysi erdem, 22.03.2017, 19:26 (UTC):
bu söylenilenler hepsi doğrudur hazırlayan insanlardan allah razı olsun tabi insanlar görmediği için boş konuşurlar.

Yorumu gönderen: Hasen, 08.03.2017, 21:28 (UTC):
Gereksiz yere kirkmayın. Bunların tel yaptığı şey insana vesvese vermektir başkada güçleri yoktur. Iradesine sahip bir insan çok rahat bir sekilde bu yaratiklari kendinden uzaklaştırabilir. Unutmayın gerçekte onlar bizden daha çok korkarlar ve bunu gizlemek için zohinlerimize etli ederek baskı kurarlar. Allahı. Yarattığı en güçlü ve muhteşem yaratık insanlardır. Bu yüzden bir an önce insan olmaya bakın yoksa helak olup gidersiniz.

Yorumu gönderen: Hakkı, 02.03.2017, 05:11 (UTC):
"Onur Gür" kardeşim, ayetlerde geç ruhun üflenmesini sanki haşa Allâh (celle celaluhu)'dan bir parça gibi sakın anlaşılmasın. Tefsirlere bakılmadan habire meali aktarılarak zihinlerde farklı algılar oluşuyor. Ruh, Allâh celle celaluhu'nun yarattığı bir mahluktur ve ruhun şerefini göstermek için "ruhumdan" buyurulmuştur. Kabe için "Allâh'ın Evi" denilmesi gibi. Yoksa Allah celle celaluhu hiçbir şeye ihtiyaç duymadan ve mahluklarla kıyas edilmeden her türlü noksanlıktan münezzeh bir şekilde hayat sahibidir.
———

Ek olarak Ömer Nasuhi Bilmen Tefsirinde şöyle bir bilgi var:

"Nefh"; üfürmeden murad da burada ruhun kabiliyetli olan mahalline kavuşturulması, o mahallin o ruh ile hayata kavuşturulmuş olması demektir. Kastedilen üfürmenin neticesidir. Şüphe yok ki, üfürme şekli, Allah hakkında imkânsız ve düşünülemez. Bu gibi tabirler, ilâhi kudretin kâinat hakkında ne kadar tesirli, hükmünün ne kadar seri olduğunu bildirmek için kullanılmıştır. (Secde Sûresi, 9. ayet-i kerime tefsiri)

Yorumu gönderen: Sabir, 26.02.2017, 08:44 (UTC):
FADIMECIM ayrıca bir süre zikir çekme çünkü çok fazla zikir çekinmeden geliyorlar onlarin belli bir sayısı var ben cok cektim cok kotu yaptilar beni sakın ama sakın hocalara gitme artık adam gibi hoca kalmadı medyumlar dan uzak dur onlar şeytanlarla çalışır onlardan herkes uzak dursun onlar çok tehlikeli sen dedigibi yap sana yine söylediklerim var ama önce bu süreleri dinle bak nasıl kendine geliyorsun güç kuvvet toplayacaksin ÇÜNKÜ BAKARA SURESI OKUNAN EVE BUYU VE SEYTAN GİREMEZ BU SÜRENİN FAZİLETİ BU BENDE AYNI DURUMDAYIM BENİM DURUMUM DAHA ÇOK AĞIR AMA AYAKTAYIM VE KORKMUYORUM KENDİM BAŞA ÇIKMAYA ÇALIŞIYORUM VE AYETEL KURSİ 70 BİN MELEKLE YERYÜZÜNE İNDİ VE INDIGINE BÜTÜN CİNLER VE SEYTAN KORKUP KALIPTA İBLİSİN ETRAFINA TOPLANMIŞ SEN DİNLE İLK DİNLEMEDE BİLE KENDİNE GELECEKSİN HİÇ KORKMA TATLIM...

Yorumu gönderen: Sabir, 26.02.2017, 08:33 (UTC):
FADIMECIM korkma söyleyeceklerimi yap BAKARA SURESİNİ netten aç ve evin bütün kapilanını aç duvarlar sesi duyacak şekilde dinle tatlım ve ondan sonra nette KABE İMAMİ MAHİR 170 AYETEL KURSİ var onuda dinle her gün bir kez akşam namazından sonra dinle tatlım hiç korkma ALLAH BİZLERİ ONLARDAN ÜSTÜN YARATMİS HİÇ KORKMA ALLAH BİZİMLE BERABER LA TAHZEN...

Yorumu gönderen: Fadime , 25.02.2017, 18:07 (UTC):
Selamun aleykum ben 4ay önce sabah namazının abdestibi almak için banyoya gittim banyoda çok hızlı hareket eden beyaz seffaf bişey gördüm sonra hayatım zehir zemberek oldu bana musalat oldular kara sıçan şeklinde önümden koşmaları geceleri bütün vücuttuma toplu igne bası şeklinde ateş topları atmaları namaz kıldığım zikir çektiğim odalarda tak tak diye birbirine vurmaları ben 4aydır bu odalara giremiyorum daha kötü şeyler de yaşıyorum ama ben yazamıyorum birkaç tane hocayım medyumum kökünden kaziriz diyen kişilere gittim iki gün ben iyi üçüncü gün yine ben aynıyım azıcıkda olsa iyileşme umudum vardı hem umudumu aldılar hemde paramïzi dolandirdilar ben yine çaresizlik içindeyim Allah düşmanımın başına vermesin

Yorumu gönderen: Mehmet akif, 25.02.2017, 06:47 (UTC):
geceleyin rüya gördüm cuhenna geldi diye bağıran kişiler felan vardı
Şidide buraya bakıyorum inşallah bişe olmaz ALLAH'ım

Yorumu gönderen: slhhbrl, 24.02.2017, 03:38 (UTC):
SELAMUN ALEYKÜM, Verilen bir çok bilg i dogru, fakat kabileler eksik birde nedense hep insandan nefret eden ve insanı sevmeyen iblise tabi ve onun tarzında insana düşman olanlar ele alınmış, bu varlıkların insanlarla çok iyi anlaşan ve insan istesede kolay kolay kötülük yaptıramayacagı cinlerde var, ( zorunlu tutulup baglanmaları durumu hariç) bunlardanda bahsedilseydi arkadaşlarımız faydalanmış olurdu düşüncesindeyim, güzel kardeşlerim eyerki bir alim zatdan, hocadan veya kendinizi çeşitli kitaplar okuyarak vs. gerçek anlamda bu konularda yetiştirmediyseniz hangisi olursa olsun uzak durun, HAKKIN SELAMI BEREKETİ ÜZERİNİZE OLSUN.

Yorumu gönderen: goksal vural, 12.02.2017, 11:46 (UTC):
bi arkadasin zuzula cinlerine sovdugu ve sikintiya gurdigini okudum. ona hitaben arkadasim acilen peugamberi nameyi duasi var bunu hemen temin et internette bile var cikti al yastiginin altina koy. 7 defa cin suresi 11 ayatel kursi 11 ihlas 11 nas felak 11 fatiha suresini en az 7 gun boyunca oku. Allahu tealanin izniyle sana hic bir sey olmaz hatta sana yalvarirlar bizi sal gidel bir daha gelmeyiz bizi oldurme diye evinde cigliklar olur korkma onlar aci cekecegi icon ciglik atacaklar

Yorumu gönderen: goksal vural, 12.02.2017, 11:40 (UTC):
selamün aleyküm. Allahu tealanin kelamini okuyup Yuce rabbim beni yarattigin bana zarar vermek isteyen butun varliklardan koru diyipte hala korkanin muslumanligindan suphe duyarim. yasadigimiz bu alemde bize yaratilanlar arasinda en ustun vasfi verilmisken bu korku nedendir. Guc mutlak Allahu tealadir. sadece Allahu tealadan onub emirlerini yerine getirememekten sevdigi salih kullardan olamamaktan ahiret gununde hesap verememekten korkun. zaten bu cinniler insana zarar verebilmek icin korkuyu korkuyla zihnine mudahale ederek zarar verirler. bedenen insanoglu gucludur. la havle vela kuvvete illa billahil aliyil aziym de ve cine doku veya temas et aninda ölür.

Yorumu gönderen: MuratTURAT, 04.02.2017, 18:38 (UTC):
Sacmalık yada eksik neden mi ? Zuzula yı gordum zencı zuzula kabılesı anlamı tasıyan ırk aklıma geldı
sebepleri : Bu cınler muslumanlara mı has Allah ın ısmı ve Besmele dıye tanımlanmıs hepstı hersey .. ? Ve ınsandan nefret etme sebebı hıc bahsedılmemıs hepsı nefret edıyor neden ?

dogumu ölumu yaratılısı yasam surecı guclerı boyutları alemı INANC bıcımlerı dıger ınanc bıcımlerındekı halleri ?

Herhangı bır ınanca tanrıya ALLAH a yaratıcıya ınanan onun gucunu kabul eden o ıstemedıkce kendısıne zarar gelmeyecegı seklındedır.. Kader kaza elbet var ama sonucta O nun ıradesınde gucunde hersey... Ben Ona ınanmışsam hıcbır yaratıgı benı delırtemez engelleyemez.Korkana gelır dıye bosuna demıyorlar ama ama saydıgım gıbı sordugum gıbı dıger dınlerde ınanclarda bakıs acıları neler neden nefret yada bıze zarar verme olgusundalar Dunya ımtıhan yerıyken en guclu dusmanımız nefsımız ıken Dınımızde de bunun uzerıne durulmusken Cınler ve Onlardan Korkmak neden ?

Onlarla konusanlar yada hukmettıklerını sananlar neden hepsıne hukmedemıyor yadae ele gecıremıyor bunu yapanlar para calma ıhalelere fesat karıstırma gızlı bılgılerıogrenme sayısal lotoya mudahale etme vsvs sayılabılır yanı ınanan ınanmayan cın cok sonucta ...Ee hadı su hacılar hocalar acıklasınlar bana...Kımsede benı sosyalıst olarak yargılamasın hepınızden daha bı muhafazakarım ama BIRAKIN KARDESIM SU BAGNAZLIGI... Inanılacak GUC KUDRET YARATICI BELLI Ondan korkmayan Yarattıklarından korkar ancak..Allah affetsn

Yorumu gönderen: Allah dostu, 29.01.2017, 11:00 (UTC):
Çok teşekkürler çok faydalı bi site

Yorumu gönderen: İlgili Biri, 17.01.2017, 12:03 (UTC):
Verdiğiniz bilgiler ve yaptığınız yorumlar için hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Bu durumdan muzdarip biriyim ve korkumu yenemiyorum yaşananları hafife almayın sakın. Hepsi gerçek hepsi doğru.
Allah’a sığınıp duadan başka bişey gelmez elimizden. Allah’a emanet olun..

Yorumu gönderen: BRKTY, 12.01.2017, 14:10 (UTC):
bu bilgiler epeyce faydalı TEŞEKKÜRLER

Yorumu gönderen: M.T.siz., 06.01.2017, 18:46 (UTC):
( DUA )
Geceyi gunduzu yaratan , Gozuken ve gozukmeyen butun Alemlerin Rab'bi olan Rabbim . Gokteki Yerdeki Sagimdaki Solumdaki butun Meleklerin saidim Olsun Dinime , imanima senin Gucune , Kudretine olan inancima , butun iLAHi kitaplarin kitaplarin sahi olan LEVHi MAHVUZ'dan senin tarafindan gonderildigine olan inancima butun Meleklerin saidim Olsun .
Alemlerin Rab'bi olan Rabbim , Gogun derinliklerinden gelip Geri giden , Yerin derinliklerinden gelip Geri giden butun kotuluk kapilarindan Sana siginirim .
Bizleride senin hosnut oldugun kapilarindan nimetlendir Rabbim AMiN

Yorumu gönderen: Onur Gür, 27.12.2016, 12:20 (UTC):
Yüce Allah insana kendi ruhundan üflemiştir bu bile bir lütuf iman edip peygamber efendimiz gibi olamayız ama onun gibi olmaya çalışalım kimse size musallat olmayı bırak yanınıza dahi gelemez bunun ödülüde cennettir.

Yorumu gönderen: Ciiinnn, 27.12.2016, 07:35 (UTC):
Ne olursa olsun zuzula kabilesinden uzak durun ve ismini bile anmayın o size istediğiniz herşeyi sağlar iyi gözükürler zamanı geldiğinde sizden kurban yada onun kadar değerli birşey isterler yasaklanmislardan uzak durun.

Yorumu gönderen: Sinan, 20.12.2016, 15:00 (UTC):
Arkadaslar nasil ne yazacagimi bilmiyorum sorum şu . Ruh verilme yaşı nedir bugun birisi yapti bana ve sadece iyi bir hoca cözebilir dedi yardimci olurmusunuz. ?

Yorumu gönderen: Sabır, 10.12.2016, 14:55 (UTC):
Buyuye ve sihire ugrayan var mı buyu ve sınır demek yapılan buyu ve sinirlere cinlerin gelmesi demek bu durumda olan kardeşlerim varsa hiçbir hocaya hocayım diye söylenene gitmesin söyleyeceklerimi kendisi yapsın baksın nasıl kurtuluşa eriyor cezam isteyen burdan yazsın hatta psikolojik tedavi gören psikolojik hap kullanan bile aynı zamanda stres ve sıkıntısı olanda burdan yazsın YÜCE YARADANIMIZIN KUR'AN-I KERİM-İ SÜRELERİ AYETLERİ BİZE YETER.Söyleyeceklerimi evde yapıp uygulayın görün bakın nasıl olacaksınız

Yorumu gönderen: Sabır, 10.12.2016, 14:40 (UTC):
Buyu

Yorumu gönderen: İnanmayanlar kullar.., 28.11.2016, 20:46 (UTC):
Cin yok diyen kullar a sesleniyorum cin tabikide var cin suresi var arkadaşlar kuranı kerimi açın bakın...

Yorumu gönderen: Şengül, 25.11.2016, 11:31 (UTC):
Bizimde yardıma ihtiyacımız var çocuklarında dahil ne olur bize de yardima istiyoruzAllah rızası için allah işlerinizi rast getirsin

Yorumu gönderen: gizemli, 20.11.2016, 22:49 (UTC):
arkadaşlar böylesi şeyleri ne aklınıza getirin nede konuşun iyi olmaz bu dünyada illa ki onlar da var gerçek buna inancımız sonsuz ancak siz nasıl ki kendinizle uğraşılmasından hoşlanmıyorsanız onlarda aynı öyledir besmele çekip lavobaya girin köy yerinde yaşıyorsanız yada giderseniz akşam ezanından sonra mümkünse keyfiye gezmeye çıkmayın çıkıyorsanız eski,virane,yıkık,ören gibi yerlerden uzak durun evlerinizde soğan kabuklarını biriktirmeyin,gece kesinlikle dışarı desdursuz ve besmelesiz kaynar su dökmeyin bu sizin için daha hayırlıdır konuyu toparlayacak olursak ALLAH'a sığınmak ondan yardım istemek, dilemek,ve dua etmek bizim için en hayırlısı

Yorumu gönderen: MELKOR, 18.11.2016, 15:00 (UTC):
SAURON

Yorumu gönderen: Hazar, 23.09.2016, 09:46 (UTC):
Yakaza kabilesinide yazarmısınız ??

Yorumu gönderen: Emre, 18.09.2016, 00:19 (UTC):
Ilginç konular :O

Yorumu gönderen: Arsen , 16.09.2016, 21:14 (UTC):
osman kardes evet yazilmamis ama yakaza kabilesi okadar tehlikeli degildirler ev cinleridir kafirleri ve müslümanlarida vardir. kendilerine ciddi zarar verilmedikce musallat olmazlar

Yorumu gönderen: Pamir, 05.09.2016, 06:13 (UTC):
Bana 480 yaşlarında, kurt başı görüntüsünde bir Ervah cin musallat oldu. Bunlardan kurtulmak Allah'ın izniyle çok kolay demişsiniz. Ben kurtulamadım. Nasıl olduğunu bir açıklarmısınız?

Yorumu gönderen: Gizim, 29.08.2016, 12:30 (UTC):
Arkadaslar benim basimada boyle birsey geldi gece gozumu kapattigim anda geldigini hissediyorum uyuyorsamda uykudan uyaniyorum bir erkek cin bana dokunmak istiyor insan seklinde geldi en son gece saat 03:30 geliyor okumaya baslayinca kayboluyor daha once ukumda cok korkunc ruyalar gordugum icin kamera koymustum odama ve bir takim goruntuler var

Yorumu gönderen: Cengiz, 23.08.2016, 00:03 (UTC):
Selamun aleyküm cümleten benim basimdan gecen bir olayi kissaca anlatmak istiyorum esimle gece yatmistik ben sirt ustu yatiyordum ve bir seyin bogazimi sıktığını fark ettim gözlerimi açtığımda tavanda sim siyah bir duman gördüm ateş kırmızısı keskin gozleri vardı felç olmuştum ve nefes alamiyordum esime bakiyorum uyuyor ona seslenmek istedim yapamiyorum sonra nasil olduysa hiriltimi duydu esim bana dokunmasiyla kayboldu gitti ve ondan1 sene sonra ayrildik bunun ne oldugunu biri vana soylermi

Yorumu gönderen: onur, 22.08.2016, 19:10 (UTC):
Boyle birKonuya nasil baslanir bilemem ama ben bi arkadasinla evde youtube de vir vdio izledigimiz sirada tabi o vdio da biraz bunlarla ilgili vdioda icine cin giren bir insan oglunun onu cikarmak icin yasini sordugu anda cinden babasini cagirmasini istedigi anda oldu uzandigimiz yere birden terlik firladi sonra ne oldugunu anlamaya calisirken dualar falan okuduk sonra evden ciktigimizda bir iki saat sonra tekrar eve donduk biraz ortagili falan temizleyelim diye temizledigimiz yerler arkamizdan tekrar tahta birakti oyle tam ortaya tabi bunu net gormetik ama orayi kendim temizledigim icin iyi biliyorum neyse sonra mutfakta duran masa yikildi sonra o odadan aldigim tahta duvara sert bir sekilde carpti oyle boyle evi temizletim bir gun sonra tekrar eve gittik bu seferde bebek aglama sesleri geliyo mutfaktan ama disari cikinda duruyo sonra bir imama sordum evi gul suyuyla heryerini temizletik bide tütsü yaktik yaktigimiz tutsuyu masaya koymamizla masa yere dustu uc gundur ugrasiyorum bundan nasil kurtula bilirim yardimci ola bilicek biri varmi..?

Yorumu gönderen: Alper Değirmenci , 12.08.2016, 23:09 (UTC):
Psikolojik sorunlar yaşıyorsanız bizimle irtibata geçerek ücretsiz olarak psikolojik yardım alabilirsiniz
bakirkoyruhsinir.gov.tr

Yorumu gönderen: derya nur akçay, 11.08.2016, 10:52 (UTC):
ben böyle şeyleri merak ediyorum aynı zamanda korkuyorum en güzeli felak ve nas sureleri haa bide temizlik

Yorumu gönderen: aydınn, 01.08.2016, 14:35 (UTC):
en ıyısı insan olmak. cınlere ınanın ama ınanmıyoruz gıbıyasamaya devm edın tek cozu bu ::) cın dıcek bu benı takmıyor ugrasmaz senle o zaman :)

Yorumu gönderen: sali C.kabilesinden, 14.07.2016, 19:15 (UTC):
ben sali cinim cin alide vardir sizi sekecem

Yorumu gönderen: Gizli, 08.07.2016, 08:21 (UTC):
Kulyas cinlerine zarar verirseniz sizi kaçırıp kendi alemlerine hapsederler bu gerçektir araştırın 2011 senesinde istanbulda 5 kişi istemeden bu kabileden bir cinniyi öldürmüş bu kabilede bu 5 kişiyi kendi alemlerine kaçırıp hapsetmiş bu söylediğim 100 de yüz gerçektir isterseniz araştırın bu olay 2011 senesinde İstanbulda gerçekleşti istanbulun hangi yerinde hatırlamıyorum ama Şile ya da başka bir yer. bu 5 kişide hala kayıptır dilerseniz araştırıngerçektir.

Yorumu gönderen: CİN MUSSALLATINDA TEK ÇÖZÜM İZMİRLİ SERKAN HOCA, 23.06.2016, 12:51 (UTC):
Arkadaşlar öncelikle Bu haberi yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum... Çünkü buradaki yorumlardan hareket ederek İzmirli Serkan Hocamıza ulaşabildik...kız kardeşimin 20 yıllık musallat sorununa çözüm bulabildik... Pskolaoklara seans başı 300-400 tl veya hoca lakaplı bir çok kişiye gidip, muska, okunmuş su v.s hepsi boş çıktı... Burada dikkat etmeniz gereken en büyük nokta adı geçen hocaları başka yerlerdede araştırmanız... Youtube'ye "İzmirli Serkan Hoca" yada "Serkan Kiremit" yazın bzim gibi en az 20-30 hastasını bu illetten kurtarırken onların rızasıyla yayınladığı videoları var... İzleyin kendi gözlerinizle görün... Yüce Allah binlerce dert verdiği gibi dermanınıda vermiştir... Yeterki arayın ve bulun... Tekrar söylüyorum Rabbim ondan razı olsun... Telefon numarası burada 0506 837 69 26 Allah ilmini arttırsın inşAllah... Dediğim gibi Youtubede izleyip kendi kendiniz karar verin

Yorumu gönderen: Tek hakikat, 18.06.2016, 17:40 (UTC):
Tek şahit olduğum tek bildiğim doğru varsa oda İSLAM dır Kur'an-ı Kerim de geçen herşey doğrudur imanınız yoksa yol yakın iken iman edin, kıyamet geldiği gün imanınız bir işe yaramıcaktır...

Yorumu gönderen: şahin, 02.06.2016, 15:35 (UTC):
evet KURAN'ı kerımdede belırttığı gibi bu cin'ler var ve bende bu cin'lerden kormadığımı burdan belirtmek istiyorum ALLAH'a inancımda sonsuzdur

Yorumu gönderen: Gözel, 25.05.2016, 11:57 (UTC):
Ben aslında cinlerden korkuyorum ama nedenini bende bilmiyorom. Kuzenim hiç korkmuyor ve bana onlara inanma"CİN" diye bir şey yok diyor. Ama ben onlardan inanılmaz bir şekilde korkuyorum. Acaba cinler kötü insanlara mı bulaşır ben de bazen bir takım dalga geçmeler kötülük fln. yapmışımdır. Valla. Bence cin diye bir şey var gençler siz siz olun inanmamazlık yapmayın bence

Yorumu gönderen: Destur bismillah, 15.05.2016, 10:08 (UTC):
Allah in yaptigini kimse bozamaz allahın bozduğunu da kimse yapamaz bu haktır o yüzden allaha siginalim dua istiyelim

Yorumu gönderen: Fesiyan , 10.05.2016, 22:56 (UTC):
Cinler, tıpkı insanlar gibi yaratılmış ve sınava tabi tutulmuş mahlukatlardır, cin in varlığına inanmayan kişinin hem din bilgisi hem de ameli zayıf demektir.. cinler é ve insanlara kesin hükümler konulmuştur her 2 mahlukatta birbirinden uzak durması emri verilmiştir..

Yorumu gönderen: KEREM, 10.05.2016, 17:21 (UTC):
unutmayınki allah izin vermesse hiç bir sey olmayacaktır

Yorumu gönderen: sevilay dikek , 07.05.2016, 15:50 (UTC):
Arkadaslar yuce kitabimizi acip bi bakin Rabbim insan ve cinleri bana kulluk ve itat etsin diye yaratm diyo buna raggmen inanmayanin imanindan supe duyulur ki duyorum . Bu kotu bi hikaye duydum ams gercek aileye musallat olan cin kucuk bi kardesimizin olmedine sebep oldu aile bireylwri surekli rahatsz edilyor vw care ariyorlar Allahin izniyle kurtulacaklar szlwrde dua edin ailwye

Yorumu gönderen: Arif , 06.05.2016, 23:11 (UTC):
bismillahirrahmanirahim euzibillahima şeytaniracim
tüm şerlerden Allaga sığınırım

Yorumu gönderen: ankaralı, 04.05.2016, 13:43 (UTC):
cin vardır fakat farklı boyutta yaşarlar.
Allaha inancınız kuvvetli ise ve sadece Allaha sığınırsanız farklı boyuttan gelip size musallat olmaz...

Yorumu gönderen: Tek gercek, 03.05.2016, 17:44 (UTC):
Cinlerin gelmesi için en ağır laflar hangileri

Yorumu gönderen: tayfun, 24.04.2016, 18:06 (UTC):
sa

Yorumu gönderen: Esra, 24.04.2016, 12:25 (UTC):
Yakaza kabilesi karabasan dedigimiz olaydir tuvalette ve banyoda fazla kaldiginizda evinizi temiz tutmadiginizda sizi gece uykunuzda rahatsiz ederler kismi felc olayidir dikkat edelim 12 musallatim vardi Elhamdulillah kurtuldumBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 40993305 ziyaretçi (110205520 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)
 
 

gizli

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.