Cinlerin Çeşitleri ve Cin Kabileleri
 

Cinlerin Çeşitleri ve Cin Kabileleri

Hazırlayan: Akhenaton

A. Cin ve Şeytanların Çeşitleri

Cin, gözle görülmeyen, bir şeyi örtmek anlamına gelir.[1] Cinlerin atalarına “cânn” adı verilir.[2]

Cin adı verilen lâtif yaratıklar, insanlarla birlikte yeryüzünde hayatlarını sürdürürler. Gruplar halinde yaşarlar, kabileleri vardır. Yaratılışları insanların yaratılışlarından daha öncedir. İnsanlar topraktan yaratıldıkları gibi, onlar da ateşten yaratılmışlardır.

Gûl, ifrit gibi çeşitli türlerden oluştuğu kabul edilen [1] cinler, eski Araplarda bazen “hîn” kelimesiyle ifade edilmiştir. Farsçada cin kelimesi karşılığında “peri” ve “dîv” kelimeleri kullanılır.[2]

Cinlerin insanlarla birlikte olanlarına "Mir" denir. "Hubs" cinlerin erkekleri, "habais" ise dişileridir.

Cahiliye Arapları cinlere yükledikleri değişik fonksiyonlara göre onları farklı isimlerle isimlendirmiştir. Örneğin insanlarla birlikte oturduğuna inanılan kesimine âmir, çocuklara musallat olanlarına "ervâh", bunların çirkeflik yapanlarına "şeytan", şeytanlık konusunda daha ileri gidenlerine "mârid", eğer bu daha ileri gitme güç ve kuvvet kullanımı istikametinde ise "ifrît", bütün bu şeytani kirlerden arınmış bir cin olursa "melek" adını almaktadır.[2]

Afarid

Şeytanın diğer cinlerden olan soyudur. "Afarid", çoğul halidir. Türkçesi "ifritler" olarak bilinir, fiziki olarak ve metafizik olarak güçlüdürler. Davet edilmeleri genelde ölümle bitmese de siz onu köle edeceğim derken o sizi köle edinebilir.

Amir

Amir, tenha ve doğal yerlerde yani dağ, ormanlık ve göllerde değil de tamamen insanların yaşadığı yerlerde bulunan cinlere denir.[3] Bu cinler, genellikle süflî cinlerdir. Yani İslam akaidi dışında yaşayan varlıklardır ve aşırı dini taassup yüzünden de özellikle Müslüman insanlara musallat olmaktadırlar.[4]

Ammar

Bu tür cinler genelde evlerde yaşarlar. Bu tür cinnler, bir ev de hemen hemen evde yaşayan ailenin evde ki içki ile birlikte yenen yemekler de ve Allâh’ın adının anılmadığı yemeklerde ailenin yemeklerine katılır, nadiren evin niteliğine bağlı olarak hareket ederler.

Genelde insanlara yakın yaşarlar ne etliye ne sütlüye karışırlar fakat yine doğaları gereği insanı pek sevmezler, onları rahatsız etmedikçe veya zarar vermedikçe pek varlıklarını belli etmezler. Davetlere icabet etseler de çok yalan söylediklerinden davet edenin başına ilerde illaki bir iş gelir.

Bunların çoğu İnsanların meşruiyetine girmeyerek kendi hallerinde Allâh’ın adının anılmadığı yemek ve işlemlerde insanlara katılırlar, bazıları çocuklarla oynarlar, bazıları da ev halkından rahatsız olmaları sebebiyle geceleri gürültüler, takırtılar, hışırtılar yaparak ev halkını rahatsız edip kendilerine konak etmeye çalışırlar. Bunlara bazı insanlar gürültücü ruhlar diyerek zamanında ve günümüzde poltergeist adı altında ölmüşlerin ruhlarının orada hala yaşadığını düşünmüşlerdir.

Betr

İnsanları bağırmaya çağırmaya ve asabileştirmeye uğraşan bu şeytanın emeli de çok büyüktür. Asabileşen insan bir nebze şirazeden çıkmıştır, gözü hiç bir şey görmez ağzından çıkana kontrol sahibi olamaz. Konuşulan şeyler kalp kırma ile sonuçlanacak ki insanların arası kötü olsun bundan iblis zevk duysun isteğine kavuşsun.[5]

Dasim

Dasim; yemek şeytanı insanın yediğinde, içtiğinde bulunur. Besmelesiz yenenlerden çalar ve yenenlere istifra ederek kirletir.bu şeytanın amacı faydalandığımız yiyeceklerden çalarak ziyana uğratmak ziyanda olan insanı psikolojik açıdan yıkmak. Maddiyatı olmayanın maneviyatı olmaz düşüncesine düşürüp itaat ve taattan alıkoyarak Rabbime ters düşürücü hallere sokmak.[5]

Demon

Aslen İngilizce şeytanlar anlamına gelse de bu ırka ait belirli bir isim yoktur. Bunun en büyük sebebi demonlar insanlara kendilerini tanrı olarak göstermeleridir, spritualist satanizm vb. dinler de hala daha bu inanış hakimdir. Demon, davetlere kolay gelir ve kibardır ama isteklerine karşı çıkarsanız size cephe alabilir. En büyük kozu ikna gücüdür, isterse size görüntüler ve seslerle kandırabilir. Asla hadim olmazlar.

El Ebyaz

Peygamberlere ve velilere musallat olanlardır. Peygamberlere hiç bir şey yapamazlar Allah indinde korunmuşlardır. Resulullah efendimizin kıbali bile yasaklanmıştır, onun suretinde gözükemezler. Fakat alimlerin meclisinde bulunarak nifak yapmaya ve akıllarını karıştırmaya çok çalışmışlardır. Çoğu zamanda muzaffer olup alim meclislerini dağıtmışlardır. Her konuda muvaffak olmaya güçleri yeter.[5]

Ervah

Ana rahminden itibaren cenine ve doğduğundan itibaren çocukluk sürecini geçirenlere musallat olan, onları ruhsal ve bedensel yönden menfi yönde etkilemeye çalışan cinlerdendir.[3]

Sebepsiz yere çocuğu olmayan (doktorlar tarafından çocuklarının olmaması için hiçbir tıbbi sebebin bulunamadığı açıklanan) hanımlara musallat olan cinler, bu türdendir. Ana rahmine girip cenini boğarlar ya da daha ileriki yıllarda çocuğun düşmesine sebep olurlar. Eğer fizyolojik bir sebep yoksa, bu olaydan kurtulmak Allah’ın izni ile çok kolaydır.[4]

Gûl

Ortadoğuda ortak bir motiftir. Vahşi, acımasız ruhları ve onların kötülüklerini anlatır.[6] Genelde bir bölge içinde göçebe yaşarlar, geçtikleri her bölgede tuhaf işler zuhur eder (filan bölgeye taş yağdı, şu bölgede uluma sesleri var vs.) Genelde korkunç görünürler ama bir bölgede ikamet ederlerse o bölgeye tuhaf bir bereket gelir ama gittiklerinde adeta her şeyi kuruturlar. Genellikle "gulyabani" diyerek efsanelerde anlatılan cadılar şeklinde görünen cinlerdendir. Korkunç görüntülere girerek insanları korkutur ve istediklerini almaya çalışırlar, bazen devasa görünürler.

Hanzep/Hanzap

Hanzep; namazda ve bütün yapılan ibadetlerde vesveseyi veren, yapılmasına bir türlü engel olmaya çalışan şeytandır.[7] Görevi çok büyüktür aldığı işlerde genelde muvaffak olur.yapılacak bütün hayır işlerde insanın içine vesvese vererek engeller insanın günaha girmesinden çok zevk duyar. Dikkat etmemiz lazımdır içimizden gelen her kötü his ve vesveseler bundandır, tek amacı insanı ibadetinden uzaklaştırıp Allahın yanında kulu lekeli ve kötü göstermektir. Yapılan ibadetlerde oldu mu olmadı mı diye vesveseyi dahi verip insanı kuşkuya düşürür.[5]

İfrit

Cinlerin en güçlülerinden olan soyut varlıklardır.[6]

İfrit; insanın bedenine girenlerdir ve savaş başlatıp istila edenlerdendir, genelde girdiği bedenin sahibini delirtir ve cürüm hale düşürür. En büyük ameli cinselliktir ele geçirdiği beden ile ilişkiye girer veledi zina türemesini sağlar. Besmelesiz yatan insanın eşi ile paylaşımda bulunur ve yuvasını bozar elde eder.[5]

İfritler, tehlike sınıfında en üst düzeyde olan cinlerdir. Zarar verme yönünden ölümcül sonuçlar doğurur. Kişiye hastalık verebilir, gerekirse öldürebilirler. Ancak bu durum onlar için yasaklanmıştır.(Bu yasağa uymayan kabilelerde mevcuttur)

İfritlerin, alim kişilere olan haseti bilindiğinden, eski dönem alimlerin ifritlerden korunmak için çeşitli dua ve sembolleri üzerlerinde taşıdığı bilinir. İfritler, ormanın çok sık iç kesimlerinde ve derinliklerinde yaşarlar. Yaşadıkları bölgede vahşi hayvanların ve kuşların barınamadığı söylenir. Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. İnsanların kılığına girmezler ve yakın tarihte bir musallat olayları da olmamıştır.

Lietli

Lietli cinleri adını dişi cinden almışlardır. Bu dişi lietli cin son derece akıllı ve olağan üstü vesvese verir. Lietli türleri genelde vadilerde ve yüksek yerlerde yaşar. İnsanlara olan musallatları güzel bir insan gibi görünüp kandırmaktan ibarettir. Aşırı derecede uyuşukluk ve kendini bilmezlik bir hantallık yaratır. Kişi o geldiğinde dış dünyadan kopar gibi davranır. Onlar şeytandan olmasalar da onun kadar yeteneklidir bu konuda.

Marid

Maridler cinlerin genelde soylu kısımlarındandır, en tehlikeli cin kısımlarındandır, ne şeytanla ne Allah’la işleri vardır, ateistik bir halde yaşarlar. İnsanlarla iletişime geçmeyi sevmedikleri gibi davet edilirlerse ölümle sonuçlanma ihtimali çok fazladır.

Tehlike sınıfında üst düzeyde olan bu cinler, asla ritüellere gelmezler. Ancak çok ilmi konuda üst düzeyde olan, ilim ve irfan sahibi kişilere görünür, konuşurlar. Ormanda genelde bataklık kenarlarında yaşarlar.. Vahşi hayvanların ve insanların kılığına girebilirler. asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. Zarar verme yetkileri yasaklanmıştır.

Marid, kontrol edicidir bütün şeytanları yönlendirir çok haşmetli ve tehlikelidir. hücuma geçtiği insanlarda nefsi ele geçirmeye çalışır. Çoğu zaman hep galip gelerek insanları Allah’ın huzurunda büyük günahlara sevk ve müptela eder. Bütün şeytanlar Allah’ın huzurundan kovalandıkları için insanoğlunun düşmanıdır.[5]

Metun/Mesit

İnsanların duydukları ile uğraşır. Hak yolunda duyulan faydalı işleri ters yöne veya unutturmaya çalışır.unutulan veya yanlış anlaşılan bilgiler insanı uçuruma sokunca çok memnun olur. Yapılan işlerde duyum çok önemlidir yanlışa düşen insan Allahın huzurunda kötü hallere bürünür. Şeytanda amacına ulaşır. Ziyanda olan insandır[5]

Musabbar

Bu cin türü genelde mağaralarda yaşarlar. Sarp ve kayalık bölgeleri tercih ederler. Boyları ortalama 90 santimdir. Şeytanilerden olmasa da insanları sevmeyen bir cin türü olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden de insanların çok nadir gittiği uzak dağlık alanlarda yaşarlar. Toprakta ki mineraller ve yosunlarla beslenirler. Kapıp kaçmak üzerine uzmandırlar. Hızlı ve toplu şekilde hareket ederler. Bir başka türle dalaşa girecekse asla bunu yanlız yapmazlar. Teke tek kavramı yoktur onlarda. Topluca saldırırlar. Aile bağları çok güçlüdür ve asla dağılmazlar.

Müsfer

Çogul adı müsferiş olan bu cin türü genel olarak tarlalar gibi kırsal ve incir ağaçlarında yaşarlar. Boyları 140 cm olan müsferler genelde iyi karakterlidir. Çok hızlı şekil değiştirebilir ve uzun süre o büründüğü şekilde kalabilirler. İnsanların en fazla seslerini duyabildiği bu cinler hayvan ve insan sesini kullanarak bu boyutta seslerini duyurabilirler. Öyleki bir gece kapınızın önünde yada çevrenizde konuşan insanlar duyabilir yada hayvan seslerini sezebilirsiniz. Baktığınızda göremediğiniz o noktada halen seslerini duymanız mümkün. İnsanlardan rahatsızlık duymazlar ve olağan üstü bir durum yoksa zararda vermezler. İncir ağaçlarına yaklaştığınızda destur çekmeniz daha hayırlı olur. Müsferler hünanist cin türlerindendir.

Şeytan

Şeytan aslen tek bir cindir, bazıları onu kabile sansa da o asla bir kabile değildir, bir önceki konuyu hatırlarsanız, Haris ismiyle başlayan yolculuğu hangi isimle bitmişti. Şu nokta’da önemlidir ki cinler nasıl bizlere isterse görünür istemezse görünmez, şeytanda aynı şekilde hem insan hemde cinlere isterse görünür isterse görünmez.

Velhan

Velhan; suyu , ateşi , yağı, bezi, ipliği vs gibi çok kullanılan günlük yaşantımızın parçası olmuş madde ve nesneleri çok kullandırır. Müsriflikle hem insanın maddiyatını hem de manevi yönden ziyanını sağlayarak zarar verdirir.tasarruf bilmeyen insana bol malzeme kullandıracak ki her yönden zarar gördürebilsin dikkatli olmamız lazımdır. Allah bize bolca yiyip içmemizi fakat asla müsriflik etmememizi öğütler.[5]

Vesnan

Vesnan; uyku şeytanıdır. İnsanlar uykuya dalınca hemen esareti altına alarak bütün kötülüklere vakıf kılar. Rüyasını karıştırır kötü hallerle intiza ettirerek kulun aklını karıştırmaya çabalarlar. Çoğu insan görmüş olduğu kötü rüyalar sonucunda çok kez hataya düşmüşlerdir. Okuyup kendimizi koruma altına almadan uyku haline geçersek şeytanın oyuncağı oluruz.[5]

Zellenbur

Zellenbur; esnafa ve ticaretle uğraşanlarla hep haşır neşir olur, bozuk mal ve kötü ticaret yaptırmaya çalışır. Nedeni ticaretle uğraşana hile yaptıracak ki her şeyle insanı ziyana sokabilsin . Kul hakkı ile rabbimizin huzurunda kurtuluşa kavuşamayalım düşüncesindedir.[5]

B. Cin Kabileleri

Cuhenna

Cuhenna Kabilesi Cinleri en kinci ve gaddar olan Cin kabilesidir. Bu kabile insanları hiç sevmez. Kötü insanlarla iletişim kurup o insanlara büyü için yardım ederler. Tüm insanlığın korktuğu ve cinlerinde kendi aralarında dışladıkları bir kabiledir. Diğer cinler gibi sabırlı değillerdir. Anlaşma yaptığınızda onun dediğini yapmazsanız, ailenize musallat olur.

Kulyas

Kulyas cinleri, cinler arasında, İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nın en kalabalık ve aynı zamanda en tehlikeli cin kavmiydiler.

Namı diğer Kilyas cinleri, Marid ırkına mensup olup adeta cinler aleminin polis ve jandarmasıdırlar. İnsanlara aşık olan tek kabiledirler

Nusaybin

Resulullah’tan Kuran’ı dinleyerek Müslüman olan ilk gruptur. Marid ırkına mensup olmasalar da aşırı güçlüdürler.

Zuzula

Marid ırkına mensup olan şeytanın fikirlerini benimsemiş fakat ona tabi olmamış bir kabiledir. Genellikle insanlara karşı en insafsız olmalarıyla bilinirler. Çoğu yerde bu kabilenin adı geçmez bile. Hatta bazı yerlerde simge ve işaretlerle gösterilir. Bu sebeple 66 rakamı, bazı kültürlerde lanetlenmiştir. 666 rakamı şeytanı simgelerken 66 da bu kabileyi simgeler. Şeytandan sonra en tehlikeli varlık olarak gösterilmektedir.

Definelerin yerlerini bulurlar. Ülkemizin birçok yerinde çok eskilerden beri saklanan altınların bu kabile tarafından gömüldüğü ve bunların çıkarabileceği de söyleniyor.

Kaynaklar

[1] Prof. Dr. Süleyman Ateş, "Kur’an Ansiklopedisi", cilt: 4, s. 438.
[2] İlyas Şanlı, "Kuran’a Göre Şeytan’ın İnsanı Aldatma Yöntemleri" (yüksek lisan tezi), Ankara Üniversitesi, Tefsir Anabilim Dalı, Ankara 2008, s.71.
[3] "Kütüb-ü Sitte", c. 4, s.348.
[4] Volkan Kemal Ernegekon, "4. Boyutun Sakinleri: Cinler", Düşünce Yayınları, İstanbul 2007, s.26-27.
[5] http://havasalimi.com/tag/cin-kabileleri/
[6] Deniz Karakurt, "Türk Mitoloji Sözlüğü", 3. Baskı, 2013.
[7] Volkan Kemal Ernegekon, a.g.e., s.102.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Sabir, 24.06.2017, 23:45 (UTC):
Mustafa aşağıda yazdıklarımı aynen yap.Dusunme onlari...Rüyama bile gelseler...

Yorumu gönderen: Mustafa , 19.06.2017, 18:57 (UTC):
Ruyamda cuhenna cin i. Gördüm. Onlardan özür diliyorum anlamı nedir...

Yorumu gönderen: Sabir, 10.06.2017, 19:11 (UTC):
Evet MERAK...Hepsi zararlı bunların hepside hicbir şekilde bunlarla iyi geçinilmez çünkü İNSANLARIN DÜŞMANI en başta ise ADEMOGLUNUN yani BİZLERİN...İyi olanlari da var MÜSLÜMAN CİNLER ama onlar az yani iman eden MÜSLÜMAN CİNLER AZ onların bize zararı yok...Onlarda KUR'AN OKUNAN, NAMAZ KILINAN EVE GELİRLER KUR'AN OKUNAN EVE GELİRLER KUR'AN DİNLERLER...

Yorumu gönderen: Merak, 10.06.2017, 18:14 (UTC):
Yani bunlarla hiç bi şekilde iyi geçinebilinecek durum yok öylemi. İlla hepsi insalara zararlımıdır bunların.

Yorumu gönderen: Sabir, 31.05.2017, 19:45 (UTC):
Ozi orda da öyle bir isim yok araştırdım...

Yorumu gönderen: Ozi, 31.05.2017, 17:28 (UTC):
Bereste, Kürtçe bir kadın ismi olabilir. Kürtçede çakmaktaşı anlamına gelir.

Yorumu gönderen: Sabir, 31.05.2017, 16:45 (UTC):
SEMIH...Muftulugu aradım sordum orda Arapça bilen hocalar araştırdilar Arapça ve Türkçede böyle bir kelime olmadığını soylediler ama fransizca da BERCESTA var fransizca bilen yok dediler sen bir bilen varsa sor benim tanidigim yok...Sadece Berceste var dediler o da nette var anlamı 'güzel dize ve beyit demek'...Yalnız dikkatimi çeken şu oldu rüyanda 'kadının korkunç bir hal almasi' böyle şeyler varsa sende devamlı aşağıda yazdım cd ye AYETLERİ doldur bilgisayara tak sabaha kadar çalsın GÜLSUYU ile ilgili olanı yap ve HACAMAT yaptır hepsinde NİYETİNİ getir evvela aşağıda yazdım 100 ESTAGFİRULLAH EL AZİM ÇEK TÖVBE NAMAZI KIL 1 FATİHA 3 İHLAS OKU SALAVAT GETİR DUA ET BU İŞLEMLERDEN SONRA DİĞER CD- GULSUYU- HACAMAT YAPTİR NAMAZLARINI KIL ABDESTLI OL DEVAMLI...HİCBİRSEY KALMAYACAK...ALLAH YARDIMCIN OLSUN...

Yorumu gönderen: Semih, 31.05.2017, 08:04 (UTC):
Sağolasın kardeşim bekliyorum cevabını

Yorumu gönderen: Sabir, 31.05.2017, 00:55 (UTC):
Semih kardeşim araştırıp sana haber verecem...

Yorumu gönderen: Semih, 30.05.2017, 21:02 (UTC):
Hayırlı aksamlar rüyamda bereste de diyor biri uyuyan kadın uyanacak diyor ama güzel kadın bi anda kafası dönmeye başlıyor korkunç bi hal alıyor bu bereste ne demek heryerde baktım bulamadım bilgisi olan paylaşır sa çok sevinirim

Yorumu gönderen: kerime, 30.05.2017, 16:39 (UTC):
Allah razi olsun kardesim.

Yorumu gönderen: Sabir, 30.05.2017, 15:14 (UTC):
KERIME...Her işine BESMELE İLE BAŞLA CD TAKTIĞINDA NIYETİNI GETİR BUNLARDAN ÖNCE 100 ESTAGFİRULLAH EL AZİM ÇEK VE 4 REKAT TÖVBE NAMAZI KIL 1 FATİHA 3 İHLAS OKU SALAVAT GETİR DUA ET RABBİMİZE ÇOK DUA ET...BUNLARI YAP NAMAZLARINI HİÇ BIRAKMA...DEVAMLI ABDESTLİ OL...ALLAH YARDIMCIN OLSUN...BİR SORUN OLURSA YAZ YİNE YARDIMCI OLURUM SEVE SEVE KARDESIM...

Yorumu gönderen: Sabir, 30.05.2017, 14:56 (UTC):
Kerime hepsi geçecek hicbirsey kalmayacak emin ol korkma hiç korkma cesur ol çünkü onlar bizden daha çok korkuyor ama mutlaka o muska yine aç akan suya at ve cd ye o süreleri hemen doldur surelerin içinde nete BAKARA yine yazarken (KABE İMAMİ MAHİR BAKARA SURESİ YAZ ONU YÜKLE CD YE.AYETEL KURSİYİ İSE NETE -EZBERLEMEK İÇİN 100 AYETEL KURSI-YAZ VE ONU 4 KEZ YÜKLE DİĞER SÜRELERİ AŞAĞIDA YAZDIM HEPSİNİ YÜKLE CD YE ÖYLE AYARLAKİ SABAHA KADAR CALSIN FETİH SURESİNİ DE EKLEYİN 3 KEZ KORKMA HİÇ BİRŞEY KALMAYACAK NAMAZİNİ KIL...

Yorumu gönderen: kerime, 30.05.2017, 09:01 (UTC):
Allah razı olsun sabir kardeşim hepsini uygulayacağım. Bunun gibi birçok rüyam var , birde halisülasyon çok görüyorum ... anlattıklarımızı yaptıktan sonra bunlarda geçer mi ?

Yorumu gönderen: Sabir, 29.05.2017, 22:55 (UTC):
Sevgili Kerime üzerinde muska taşıma muska taşımak hiç iyi değil o müstakil aç ve akan bir suya Besmele çek ve at o suya aşağıda yazdığım şekilde AYETLERİ birica cd ye doldur ve akşam Ezanından sonra bilgisayarına tak niyetini getir ve sabaha kadar çalsın bilgisayarda evde bütün kapıları aç uyusana sabaha kadar çalsın Gülsuyu ile ilgili olanı da aşağıda yazdım onu yap Hacamat yaptır VE NAMAZİNİ KIL HİÇ BIRAKMA SÜREKLİ ABDESTLİ OL ALLAH'A SIĞIN RABBİM YARDIM EDECEK SANA HİÇ KORKMA BUNLARI DEVAMLI YAP HİÇ BIRAKMA...ALLAH YARDIMCIN OLSUN...

Yorumu gönderen: Sabir, 29.05.2017, 19:12 (UTC):
Sevgili emre aşağıda yazdigim AYETLERI cd ye doldursun aşağıda yazdığım şekilde uygulayın...HACAMAT yaptırsın...GÜLSUYU ile olanında yapsın...Söylediklerimi aynen yapsın bir süre KUR'AN okumasın...Önce o yazdıklarımı aynen yapsın.NAMAZINI HİÇ BIRAKMASIN VE DEVAMLI GEZSİN VE ALLAH'A DUA ETSİN ALLAH'A SIGINSIN...KORKMASIN HEMDE HİÇ KORKMASIN ALLAH YARDIM EDECEK ONA...

Yorumu gönderen: Emre, 29.05.2017, 10:06 (UTC):
Hayırlı ramazanlar benimde bir arkadaşıma hristiyan ifritler musallat olmuş çok rahatsız ediyorlar kurtulması için ne yapmak gerekiyor kuran okurken özellikle çok siddetli ateş basıp nefes almakta güçlük çekiyormuş yardımcı olursanız sevinirim.

Yorumu gönderen: kerime, 29.05.2017, 08:52 (UTC):
Merhaba bende ruyamda dua etmeye calisiyordum fakat birsey benim dua okumama engel oluyordu ruyamda cok agladim fakat dua okuyamadim bir sure boyle devam etti sonra benjm surekli boyumda tasidigim bir muskam onu gordum besmele cektim boynuma taktim fakat dilim hala cozulmedi annemi gordum daha sonra Ben sana ugrasma demedimi deyip agliyordu sabah oldu ve uyandim daha sonra . bu ruyanin anlami nedir yardimci olabilirmisiniz

Yorumu gönderen: Çetin, 20.05.2017, 21:44 (UTC):
Allah razı olsun Sabir. Hepsini uygulayacağım.

Yorumu gönderen: Sabir, 18.05.2017, 22:14 (UTC):
CETIN GÜLSUYUNU DEVAMLI EVE VE KENDİNE SIK VUCUDUNA SIK HİÇ İHMAL ETME EVE VE KENDINE HER ZAMAN OMRUNUN SONUNA KADAR GULSUYU KULLAN...ÇÜNKÜ BUNLARDAN KURTULSAN BUNLARIN TEKRAR DONUSU OLUYOR INSANA CUNKU PUSUDA BEKLER LER MUSALLAT OLMAK ICIN AMA BUNLARI DEVAMLI YAPSAN OMRUNUN SONUNA KADAR YAKLASAMAZLAR...ALLAH YARDIMCIN OLSUN...

Yorumu gönderen: Çetin, 17.05.2017, 23:56 (UTC):
Teşekkür ederim Sabir kardeşim. Çok yardımcı oluyorsun.

Yorumu gönderen: Sabir, 14.05.2017, 22:58 (UTC):
CETIN NAMAZLARINI KIL MUTLAKA NAMAZ SENİN ZIRHIN VE SÜREKLİ ABDESTLİ OL BUNLARI MUTLAKA YAP...

Yorumu gönderen: Sabir, 14.05.2017, 22:46 (UTC):
Çetin dikkat et yalnız onlar her kılığa girer haberin olsun uyanık ol bir tek PEYGAMBERIMIZ HZ.MUHAMMED (S.A.V) 'IN kılığına giremezler haberin olsun dikkat et.Gülsuyununu sprey sisesine doldurniyetini getir Besmele çek 7 AYETEL KURSI oku sonda kuru tukur GÜLSUYUNU EVE HER TARAFA VE KENDİNE SIK onlar gülsuyundan kaçar.Evinde mutlaka akşamları aşağıda yazdiklarim AYETLERİ doldurun cd ye çalsın sabaha kadar ve HACAMAT YAPTIR...

Yorumu gönderen: Çetin, 13.05.2017, 22:39 (UTC):
Teşekkür ederim Sabir kardeşim. Sen de hakkını helal et. Bir çok sıra dışı olay var son aylarda yaşadığım. Yolda karşıma çıkan selam veren insanlar, sosyal medya üzerinden mesajlar (zihin okuma) vs. Sadece cin değil konu sanırım. Veliler?

Yorumu gönderen: Gercek, 13.05.2017, 05:42 (UTC):
Öncelikle yazıda pekçok kavram ve mana hatası var en basit ifrit şeytan ayrımı yani yazıda geçen ifrit şeytan demon hepsi aynıdır... aynıdır yorumlarda musallatlarini anlatan arkadaşlar için en kolay ve herşeyden daha garantili olan şey sadece kuran okumaktir... zira üzerinizde bulunan muskalar veriler ve diğer tüm islami yazılar kuran elinden yapilmaya çal buyulerdir ki büyü yapan yaptiranda günaha girer... allaha sirk kosmakla aynidir... oteki taraftan buyuyle gunaha girecekler icin tek yol uzerindeki musallatin padisahini kontrol etmek ya da ondan daha güçlüsüyle bir düşürmektir... bunun icin kurandan yazılacak şeyler günahtır. .. cinnilerle en hizli ve çabuk isim yolu ibrani ya da suryani isleri dir... muslumanlikta cin ile iletisime girmek haram kılınmıştır... bu nedenle herzaman söyle bir yalan olan haram islemeyen müslüman cin diye birşey yoktur... haram işlemeyen mumin olmadigi gibi... bu nedenle yapılacak şeye yapan ya da yaptırmanın kesin bir karar vererek başlaması hem sağlığı hemde iman ve ahireti bakimindan dogru olacaktır... musallatlardan kurtulmanin iki yolu var biri kuran okumak ve gece yapmak hayat boyu ya da cinnilerle işle yaptırmak... buna diklat edilmeli...

Yorumu gönderen: Sabir, 06.05.2017, 18:01 (UTC):
Sevgili Duygu ve Alper onlardan uzak durun arastirmayin sonunuzu getirirler sizin aşağıda cd ye yazdigim AYETLERİ doldurun aynen yapin ve NAMAZ KILIN ALLAH'A SIĞININ...HİÇBİR ŞEY KALMAYACAK SİZDE...ALLAH YARDIMCINİZ OLSUN...

Yorumu gönderen: Sabir, 06.05.2017, 12:54 (UTC):
Arkadaşlar yazmayi unuttum cd ye 3 FATİHA DA EKLEYİN...ASLINDA NETTE KISA SÜRELERİN ÇOK SAYIDA OLANLARI VAR MESELE FATİHA 70 TANE DİĞER SURELERDE DE VAR ONLAR İDARE O ŞEKİLDE EKLEYİN BILGISAYARA TAKİP ÇALIN...

Yorumu gönderen: Sabir, 06.05.2017, 07:50 (UTC):
Arkadaşlar CD YE 3 TEBAREKE SURESİNİ DE EKLEYİN VE NAMAZ KILIN BIRAKMAYIN NAMAZI ÇÜNKÜ SİZİ KORUR NAMAZ VE DAHA ÇOK GÜÇ KUVVET TOPLAYACAKSİNİZ AYRICA BU AYETLER SİZİ RAHATLATIPAŞAM NAMAZA YÖNLENDİRECEK EMİN OLUN ÇOK TESİRLİ BU AYETLERİ CD YE YÜKLEYİP DİNLEMEK...KORKMAYIN ALLAH'TAN KORKUN SEYTANİN TUZAĞI ZAYIFTIR BİZLER DAHA ÜSTÜN YARATILMIŞIZ...ALLAH YARDIMCINİZ OLSUN...

Yorumu gönderen: Sabir, 05.05.2017, 23:43 (UTC):
Sevgili İstanbul aşağıda yazdimi aynen yap cd ye bu AYETLERİ yükle ve sabaha kadar çalsın bilgisayarda ayrıca arkadaşında aynısını yapsın...Bu cd yi ömrünüzün sonuna kadar her akşam bu AYETLER çalsın böyle bilgisayarda...

Yorumu gönderen: Sabir, 05.05.2017, 23:16 (UTC):
Çetin kardeşim telekinezi değil onlar aşağıda yazdığımı aynen yap ve bak nasıl olacaksın sabahlari uyanınca kusura bakma geç gördüm yazını hakkını helal et...

Yorumu gönderen: Sabir, 05.05.2017, 23:01 (UTC):
Bir cd'ye 1 BAKARA SURESİNİ, 3 RAHMAN SURESİNİ, 3 YASİN SURESINI, 100 FELAK, 100 NAS, 3 AMENERRESULU, 3 HASR SURESİNİN SON ÜÇ AYETİNİ, 170 YADA 313 AYETEL KURSİ NETTE VAR YÜKLEYİN AKŞAM EZANINDAN SONRA BİLGİSAYARA TAKIN SABAHA KADAR ÇALSIN ARKA ARKAYA HİÇ DURMASIN EVİN BÜTÜN KAPILARINI AÇIN NİYETİNİZİ GETİRİN EUZUBESMELE BESMELE ÇEKİN UYUSANİZ BİLE BU ÇALSIN...BAKIN NASIL FAYDASINI GÖRECEKSİNİZ...

Yorumu gönderen: Duygu, 03.05.2017, 12:59 (UTC):
Bende aşırı derece araştırıyorum cinleri, hayatlarını kabilelerini hatta çıkan tüm filmleri bile izledim.. Bir kitap yazıyorum, romanımda ki karakterin adı Ammar.. Sahabe adı olduğu için ayrıyetten pek sorun etmedim ama ondan mıdır bilmem rüyalarımda bir köpekle arkadaş olduğumu ve o köpeğin insan gibi konuştuğunu görüyorum.. Bir kere daha rüya gördüm o rüyada ise, bir cinin bana "Benimle uğraşma" dediğini duydum.. Ama umursamadım, ayrıca korkmuyorum da, ablam hoca ve bana dediki, korkmadığın için zaten şuana kadar birşey olmadı sana umursasan musallat olurlardı dedi, ve banada aşırı titreme geliyor geceleri hiç uyuyamıyorum..

Yorumu gönderen: Alper, 20.04.2017, 15:37 (UTC):
Merhabalar,

Ben cinlere çok meraklı birisi olarak cinler hakkında araştırmalarım sonucu epey bi bilgiye sahibim. Ancak geçen akşam rüyamda annem'i gördüm. Ama rüyamda bunun annem olmadığını anladım ve yüzyüze bi cinle karşılaştığımı anladım. o an da besmele çektim ve sonrasına hayatımda ne olduğunu bilmediğim repbeyt allahuekber repbeyt allahuekber gibi bi kelime ettim. sonrasında cinin kendi yüzünü gördüm ağzını kocaman açtı gözlerini bana dikti ve kayboldu. sabah kalktığımda tamamıyla hatırlıyodum ne olduğunu. Ayrıca yatakta tv film dizi izlerken biri dokunup kaçmalar, titremeler ve uykumda birisinin bana sürekli dokunduğunu hissediyorum. Daha önceki yıllarda da bi cin kabilesinni bana işkence ettiklerine sahip oldum. hepsi ellerimi ve ayaklarımı tutup bi cin dilimi kesmeye çalıştı .şuan iyiyim ama bu konuları çok araşttırdığım için mi böyle dokunmalar ve titremeler oluyor. İnançlı elhamdirullah müslüman birisiyim acaba neden oluyor cevaplarsanız sevinirim.

Yorumu gönderen: İstanbul, 18.04.2017, 09:56 (UTC):
Merhaba bunda 3 yıl önce uyudum ve bütün gece çocuk yaşlarda olan 3 tane cinin beni sürükleyerek mezarlıklarda dolaştırdığını gördüm uyanmak istedim fakat uyanamadım nasıl olduysa eşim nefes alış verişiin farklılaştığını anlayınca uyandırmaya çalışmış fakat gözlerimi tavana dikmiş bir şekilde saatlerce çığlık atmışım annem başımda kuran okumaya başlamışlar fakat kuran okundukça ben daha fazla bağırıyormuşum sabah ezanı okunana kadar bu şekilde davranmışım annem 7 gün boyunca bana okudu ve en son rüyamda onların bir kuyuda olduğunu gördüm uzun zaman bir şey yaşamadım fakat son 1 aydır rahatsızlıklarım tekrar başladı fakat bu kez eşimin kılığına girerek bana zarar vermeye çalışıyorlar bana bunların olduğu gece aynı şekilde çok yakın olan arkadaşıma görünmüşler ve senin için gfelmedik burda misafiriz arkadaşın için geldik demişler nasıl oluyor bilmiyorum ama benim rahatsızlandığım geceler arkadaşımda rahatsızlanmaya başladı bundan nasıl kurtulabiliriz lütfen bana yardım edin

Yorumu gönderen: Çetin, 02.04.2017, 21:35 (UTC):
Sayın Sabir... Önceki mesajlarda yazdığın Ayetel Kürsi ve Bakara suresini dinliyorum hergün. Teşekkürler... Ben de ara ara sol kulakta tiz bir çınlama oluyor. Sabahları uyanamıyorum. Enerjim çekiliyor gibi. Bu cin vakası mıdır telekinezi midir? Bir ara odamın ampulü yanıp yanıp söndü, odalardaki eşyalardan sesler geldi, hatta bir keresinde aleni stor perdenin ipinin sapı durup dururken duvara çarptı. Aşırı zikirden ötürü oldu sanırım. Manyetik saldırılardan korunmak için bir önerin var mı? Aura koruması mı lazım?

Yorumu gönderen: Onur, 01.04.2017, 06:43 (UTC):
Tmm abi yaparım teşekkür edrim

Yorumu gönderen: Sabir, 28.03.2017, 21:02 (UTC):
Onur aşağıda yazdığımı oku BAKARA SURESİ ile ilgili olanı yap ve faydasını görecen hacamat yaptır çok faydasını gorecen

Yorumu gönderen: onur, 24.03.2017, 10:13 (UTC):
selamun aleykum.Bana ds cinlerincmusllat olduğunu tahmin ediyorum.Çünkü het gece rüyalarımda beni köpek şekline girmiş cinlerbkovalıyor.Rüyam da her zaman koyunları güder oluyorum.Bazen bana görünüyorlar.OKULDA EVDE YOLDA.Ammar cinlerinden plduğunu tahmin ediyorum.BANA yarım edebilirmisiniz.

Yorumu gönderen: veysi erdem, 22.03.2017, 19:26 (UTC):
bu söylenilenler hepsi doğrudur hazırlayan insanlardan allah razı olsun tabi insanlar görmediği için boş konuşurlar.

Yorumu gönderen: Hasen, 08.03.2017, 21:28 (UTC):
Gereksiz yere kirkmayın. Bunların tel yaptığı şey insana vesvese vermektir başkada güçleri yoktur. Iradesine sahip bir insan çok rahat bir sekilde bu yaratiklari kendinden uzaklaştırabilir. Unutmayın gerçekte onlar bizden daha çok korkarlar ve bunu gizlemek için zohinlerimize etli ederek baskı kurarlar. Allahı. Yarattığı en güçlü ve muhteşem yaratık insanlardır. Bu yüzden bir an önce insan olmaya bakın yoksa helak olup gidersiniz.

Yorumu gönderen: Hakkı, 02.03.2017, 05:11 (UTC):
"Onur Gür" kardeşim, ayetlerde geç ruhun üflenmesini sanki haşa Allâh (celle celaluhu)'dan bir parça gibi sakın anlaşılmasın. Tefsirlere bakılmadan habire meali aktarılarak zihinlerde farklı algılar oluşuyor. Ruh, Allâh celle celaluhu'nun yarattığı bir mahluktur ve ruhun şerefini göstermek için "ruhumdan" buyurulmuştur. Kabe için "Allâh'ın Evi" denilmesi gibi. Yoksa Allah celle celaluhu hiçbir şeye ihtiyaç duymadan ve mahluklarla kıyas edilmeden her türlü noksanlıktan münezzeh bir şekilde hayat sahibidir.
———

Ek olarak Ömer Nasuhi Bilmen Tefsirinde şöyle bir bilgi var:

"Nefh"; üfürmeden murad da burada ruhun kabiliyetli olan mahalline kavuşturulması, o mahallin o ruh ile hayata kavuşturulmuş olması demektir. Kastedilen üfürmenin neticesidir. Şüphe yok ki, üfürme şekli, Allah hakkında imkânsız ve düşünülemez. Bu gibi tabirler, ilâhi kudretin kâinat hakkında ne kadar tesirli, hükmünün ne kadar seri olduğunu bildirmek için kullanılmıştır. (Secde Sûresi, 9. ayet-i kerime tefsiri)

Yorumu gönderen: Sabir, 26.02.2017, 08:44 (UTC):
FADIMECIM ayrıca bir süre zikir çekme çünkü çok fazla zikir çekinmeden geliyorlar onlarin belli bir sayısı var ben cok cektim cok kotu yaptilar beni sakın ama sakın hocalara gitme artık adam gibi hoca kalmadı medyumlar dan uzak dur onlar şeytanlarla çalışır onlardan herkes uzak dursun onlar çok tehlikeli sen dedigibi yap sana yine söylediklerim var ama önce bu süreleri dinle bak nasıl kendine geliyorsun güç kuvvet toplayacaksin ÇÜNKÜ BAKARA SURESI OKUNAN EVE BUYU VE SEYTAN GİREMEZ BU SÜRENİN FAZİLETİ BU BENDE AYNI DURUMDAYIM BENİM DURUMUM DAHA ÇOK AĞIR AMA AYAKTAYIM VE KORKMUYORUM KENDİM BAŞA ÇIKMAYA ÇALIŞIYORUM VE AYETEL KURSİ 70 BİN MELEKLE YERYÜZÜNE İNDİ VE INDIGINE BÜTÜN CİNLER VE SEYTAN KORKUP KALIPTA İBLİSİN ETRAFINA TOPLANMIŞ SEN DİNLE İLK DİNLEMEDE BİLE KENDİNE GELECEKSİN HİÇ KORKMA TATLIM...

Yorumu gönderen: Sabir, 26.02.2017, 08:33 (UTC):
FADIMECIM korkma söyleyeceklerimi yap BAKARA SURESİNİ netten aç ve evin bütün kapilanını aç duvarlar sesi duyacak şekilde dinle tatlım ve ondan sonra nette KABE İMAMİ MAHİR 170 AYETEL KURSİ var onuda dinle her gün bir kez akşam namazından sonra dinle tatlım hiç korkma ALLAH BİZLERİ ONLARDAN ÜSTÜN YARATMİS HİÇ KORKMA ALLAH BİZİMLE BERABER LA TAHZEN...

Yorumu gönderen: Fadime , 25.02.2017, 18:07 (UTC):
Selamun aleykum ben 4ay önce sabah namazının abdestibi almak için banyoya gittim banyoda çok hızlı hareket eden beyaz seffaf bişey gördüm sonra hayatım zehir zemberek oldu bana musalat oldular kara sıçan şeklinde önümden koşmaları geceleri bütün vücuttuma toplu igne bası şeklinde ateş topları atmaları namaz kıldığım zikir çektiğim odalarda tak tak diye birbirine vurmaları ben 4aydır bu odalara giremiyorum daha kötü şeyler de yaşıyorum ama ben yazamıyorum birkaç tane hocayım medyumum kökünden kaziriz diyen kişilere gittim iki gün ben iyi üçüncü gün yine ben aynıyım azıcıkda olsa iyileşme umudum vardı hem umudumu aldılar hemde paramïzi dolandirdilar ben yine çaresizlik içindeyim Allah düşmanımın başına vermesin

Yorumu gönderen: Mehmet akif, 25.02.2017, 06:47 (UTC):
geceleyin rüya gördüm cuhenna geldi diye bağıran kişiler felan vardı
Şidide buraya bakıyorum inşallah bişe olmaz ALLAH'ım

Yorumu gönderen: slhhbrl, 24.02.2017, 03:38 (UTC):
SELAMUN ALEYKÜM, Verilen bir çok bilg i dogru, fakat kabileler eksik birde nedense hep insandan nefret eden ve insanı sevmeyen iblise tabi ve onun tarzında insana düşman olanlar ele alınmış, bu varlıkların insanlarla çok iyi anlaşan ve insan istesede kolay kolay kötülük yaptıramayacagı cinlerde var, ( zorunlu tutulup baglanmaları durumu hariç) bunlardanda bahsedilseydi arkadaşlarımız faydalanmış olurdu düşüncesindeyim, güzel kardeşlerim eyerki bir alim zatdan, hocadan veya kendinizi çeşitli kitaplar okuyarak vs. gerçek anlamda bu konularda yetiştirmediyseniz hangisi olursa olsun uzak durun, HAKKIN SELAMI BEREKETİ ÜZERİNİZE OLSUN.

Yorumu gönderen: goksal vural, 12.02.2017, 11:46 (UTC):
bi arkadasin zuzula cinlerine sovdugu ve sikintiya gurdigini okudum. ona hitaben arkadasim acilen peugamberi nameyi duasi var bunu hemen temin et internette bile var cikti al yastiginin altina koy. 7 defa cin suresi 11 ayatel kursi 11 ihlas 11 nas felak 11 fatiha suresini en az 7 gun boyunca oku. Allahu tealanin izniyle sana hic bir sey olmaz hatta sana yalvarirlar bizi sal gidel bir daha gelmeyiz bizi oldurme diye evinde cigliklar olur korkma onlar aci cekecegi icon ciglik atacaklar

Yorumu gönderen: goksal vural, 12.02.2017, 11:40 (UTC):
selamün aleyküm. Allahu tealanin kelamini okuyup Yuce rabbim beni yarattigin bana zarar vermek isteyen butun varliklardan koru diyipte hala korkanin muslumanligindan suphe duyarim. yasadigimiz bu alemde bize yaratilanlar arasinda en ustun vasfi verilmisken bu korku nedendir. Guc mutlak Allahu tealadir. sadece Allahu tealadan onub emirlerini yerine getirememekten sevdigi salih kullardan olamamaktan ahiret gununde hesap verememekten korkun. zaten bu cinniler insana zarar verebilmek icin korkuyu korkuyla zihnine mudahale ederek zarar verirler. bedenen insanoglu gucludur. la havle vela kuvvete illa billahil aliyil aziym de ve cine doku veya temas et aninda ölür.

Yorumu gönderen: MuratTURAT, 04.02.2017, 18:38 (UTC):
Sacmalık yada eksik neden mi ? Zuzula yı gordum zencı zuzula kabılesı anlamı tasıyan ırk aklıma geldı
sebepleri : Bu cınler muslumanlara mı has Allah ın ısmı ve Besmele dıye tanımlanmıs hepstı hersey .. ? Ve ınsandan nefret etme sebebı hıc bahsedılmemıs hepsı nefret edıyor neden ?

dogumu ölumu yaratılısı yasam surecı guclerı boyutları alemı INANC bıcımlerı dıger ınanc bıcımlerındekı halleri ?

Herhangı bır ınanca tanrıya ALLAH a yaratıcıya ınanan onun gucunu kabul eden o ıstemedıkce kendısıne zarar gelmeyecegı seklındedır.. Kader kaza elbet var ama sonucta O nun ıradesınde gucunde hersey... Ben Ona ınanmışsam hıcbır yaratıgı benı delırtemez engelleyemez.Korkana gelır dıye bosuna demıyorlar ama ama saydıgım gıbı sordugum gıbı dıger dınlerde ınanclarda bakıs acıları neler neden nefret yada bıze zarar verme olgusundalar Dunya ımtıhan yerıyken en guclu dusmanımız nefsımız ıken Dınımızde de bunun uzerıne durulmusken Cınler ve Onlardan Korkmak neden ?

Onlarla konusanlar yada hukmettıklerını sananlar neden hepsıne hukmedemıyor yadae ele gecıremıyor bunu yapanlar para calma ıhalelere fesat karıstırma gızlı bılgılerıogrenme sayısal lotoya mudahale etme vsvs sayılabılır yanı ınanan ınanmayan cın cok sonucta ...Ee hadı su hacılar hocalar acıklasınlar bana...Kımsede benı sosyalıst olarak yargılamasın hepınızden daha bı muhafazakarım ama BIRAKIN KARDESIM SU BAGNAZLIGI... Inanılacak GUC KUDRET YARATICI BELLI Ondan korkmayan Yarattıklarından korkar ancak..Allah affetsn

Yorumu gönderen: Allah dostu, 29.01.2017, 11:00 (UTC):
Çok teşekkürler çok faydalı bi siteBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 44126579 ziyaretçi (115290336 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)
 
 

gizli

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.