Cinlerin Çeşitleri ve Cin Kabileleri
 

Cinlerin Çeşitleri ve Cin Kabileleri

Hazırlayan: Akhenaton

A. Cin ve Şeytanların Çeşitleri

Cin, gözle görülmeyen, bir şeyi örtmek anlamına gelir.[1] Cinlerin atalarına “cânn” adı verilir.[2]

Cin adı verilen lâtif yaratıklar, insanlarla birlikte yeryüzünde hayatlarını sürdürürler. Gruplar halinde yaşarlar, kabileleri vardır. Yaratılışları insanların yaratılışlarından daha öncedir. İnsanlar topraktan yaratıldıkları gibi, onlar da ateşten yaratılmışlardır.

Gûl, ifrit gibi çeşitli türlerden oluştuğu kabul edilen [1] cinler, eski Araplarda bazen “hîn” kelimesiyle ifade edilmiştir. Farsçada cin kelimesi karşılığında “peri” ve “dîv” kelimeleri kullanılır.[2]

Cinlerin insanlarla birlikte olanlarına "Mir" denir. "Hubs" cinlerin erkekleri, "habais" ise dişileridir.

Cahiliye Arapları cinlere yükledikleri değişik fonksiyonlara göre onları farklı isimlerle isimlendirmiştir. Örneğin insanlarla birlikte oturduğuna inanılan kesimine âmir, çocuklara musallat olanlarına "ervâh", bunların çirkeflik yapanlarına "şeytan", şeytanlık konusunda daha ileri gidenlerine "mârid", eğer bu daha ileri gitme güç ve kuvvet kullanımı istikametinde ise "ifrît", bütün bu şeytani kirlerden arınmış bir cin olursa "melek" adını almaktadır.[2]

Afarid

Şeytanın diğer cinlerden olan soyudur. "Afarid", çoğul halidir. Türkçesi "ifritler" olarak bilinir, fiziki olarak ve metafizik olarak güçlüdürler. Davet edilmeleri genelde ölümle bitmese de siz onu köle edeceğim derken o sizi köle edinebilir.

Amir

Amir, tenha ve doğal yerlerde yani dağ, ormanlık ve göllerde değil de tamamen insanların yaşadığı yerlerde bulunan cinlere denir.[3] Bu cinler, genellikle süflî cinlerdir. Yani İslam akaidi dışında yaşayan varlıklardır ve aşırı dini taassup yüzünden de özellikle Müslüman insanlara musallat olmaktadırlar.[4]

Ammar

Bu tür cinler genelde evlerde yaşarlar. Bu tür cinnler, bir ev de hemen hemen evde yaşayan ailenin evde ki içki ile birlikte yenen yemekler de ve Allâh’ın adının anılmadığı yemeklerde ailenin yemeklerine katılır, nadiren evin niteliğine bağlı olarak hareket ederler.

Genelde insanlara yakın yaşarlar ne etliye ne sütlüye karışırlar fakat yine doğaları gereği insanı pek sevmezler, onları rahatsız etmedikçe ya da zarar vermedikçe pek varlıklarını belli etmezler. Davetlere icabet etseler de çok yalan söylediklerinden davet edenin başına ilerde illaki bir iş gelir.

Bunların çoğu İnsanların meşruiyetine girmeyerek kendi hallerinde Allâh’ın adının anılmadığı yemek ve işlemlerde insanlara katılırlar, bazıları çocuklarla oynarlar, bazıları da ev halkından rahatsız olmaları sebebiyle geceleri gürültüler, takırtılar, hışırtılar yaparak ev halkını rahatsız edip kendilerine konak etmeye çalışırlar. Bunlara bazı insanlar gürültücü ruhlar diyerek zamanında ve günümüzde poltergeist adı altında ölmüşlerin ruhlarının orada hala yaşadığını düşünmüşlerdir.

Betr

İnsanları bağırmaya çağırmaya ve asabileştirmeye uğraşan bu şeytanın emeli de çok büyüktür. Asabileşen insan bir nebze şirazeden çıkmıştır, gözü hiç bir şey görmez ağzından çıkana kontrol sahibi olamaz. Konuşulan şeyler kalp kırma ile sonuçlanacak ki insanların arası kötü olsun bundan iblis zevk duysun isteğine kavuşsun.[5]

Dasim

Dasim; yemek şeytanı insanın yediğinde, içtiğinde bulunur. Besmelesiz yenenlerden çalar ve yenenlere istifra ederek kirletir.bu şeytanın amacı faydalandığımız yiyeceklerden çalarak ziyana uğratmak ziyanda olan insanı psikolojik açıdan yıkmak. Maddiyatı olmayanın maneviyatı olmaz düşüncesine düşürüp itaat ve taattan alıkoyarak Rabbime ters düşürücü hallere sokmak.[5]

Demon

Aslen İngilizce şeytanlar anlamına gelse de bu ırka ait belirli bir isim yoktur. Bunun en büyük sebebi demonlar insanlara kendilerini tanrı olarak göstermeleridir, spritualist satanizm vb. Dinler de hala daha bu inanış hakimdir. Demon, davetlere kolay gelir ve kibardır ama isteklerine karşı çıkarsanız size cephe alabilir. En büyük kozu ikna gücüdür, isterse size görüntüler ve seslerle kandırabilir. Asla hadim olmazlar.

El Ebyaz

Peygamberlere ve velilere musallat olanlardır. Peygamberlere hiç bir şey yapamazlar Allah indinde korunmuşlardır. Resulullah efendimizin kıbali bile yasaklanmıştır, onun suretinde gözükemezler. Fakat alimlerin meclisinde bulunarak nifak yapmaya ve akıllarını karıştırmaya çok çalışmışlardır. Çoğu zamanda muzaffer olup alim meclislerini dağıtmışlardır. Her konuda muvaffak olmaya güçleri yeter.[5]

Ervah

Ana rahminden itibaren cenine ve doğduğundan itibaren çocukluk sürecini geçirenlere musallat olan, onları ruhsal ve bedensel yönden menfi yönde etkilemeye çalışan cinlerdendir.[3]

Sebepsiz yere çocuğu olmayan (doktorlar tarafından çocuklarının olmaması için hiçbir tıbbi sebebin bulunamadığı açıklanan) hanımlara musallat olan cinler, bu türdendir. Ana rahmine girip cenini boğarlar ya da daha ileriki yıllarda çocuğun düşmesine sebep olurlar. Eğer fizyolojik bir sebep yoksa, bu olaydan kurtulmak Allah’ın izni ile çok kolaydır.[4]

Gûl

Ortadoğuda ortak bir motiftir. Vahşi, acımasız ruhları ve onların kötülüklerini anlatır.[6] Genelde bir bölge içinde göçebe yaşarlar, geçtikleri her bölgede tuhaf işler zuhur eder (filan bölgeye taş yağdı, şu bölgede uluma sesleri var vs.) Genelde korkunç görünürler ama bir bölgede ikamet ederlerse o bölgeye tuhaf bir bereket gelir ama gittiklerinde adeta her şeyi kuruturlar. Genellikle "gulyabani" diyerek efsanelerde anlatılan cadılar şeklinde görünen cinlerdendir. Korkunç görüntülere girerek insanları korkutur ve istediklerini almaya çalışırlar, bazen devasa görünürler.

Hanzep/Hanzap

Hanzep; namazda ve bütün yapılan ibadetlerde vesveseyi veren, yapılmasına bir türlü engel olmaya çalışan şeytandır.[7] Görevi çok büyüktür aldığı işlerde genelde muvaffak olur.yapılacak bütün hayır işlerde insanın içine vesvese vererek engeller insanın günaha girmesinden çok zevk duyar. Dikkat etmemiz lazımdır içimizden gelen her kötü his ve vesveseler bundandır, tek amacı insanı ibadetinden uzaklaştırıp Allahın yanında kulu lekeli ve kötü göstermektir. Yapılan ibadetlerde oldu mu olmadı mı diye vesveseyi dahi verip insanı kuşkuya düşürür.[5]

İfrit

Cinlerin en güçlülerinden olan soyut varlıklardır.[6]

İfrit; insanın bedenine girenlerdir ve savaş başlatıp istila edenlerdendir, genelde girdiği bedenin sahibini delirtir ve cürüm hale düşürür. En büyük ameli cinselliktir ele geçirdiği beden ile ilişkiye girer veledi zina türemesini sağlar. Besmelesiz yatan insanın eşi ile paylaşımda bulunur ve yuvasını bozar elde eder.[5]

İfritler, tehlike sınıfında en üst düzeyde olan cinlerdir. Zarar verme yönünden ölümcül sonuçlar doğurur. Kişiye hastalık verebilir, gerekirse öldürebilirler. Ancak bu durum onlar için yasaklanmıştır.(Bu yasağa uymayan kabilelerde mevcuttur)

İfritlerin, alim kişilere olan haseti bilindiğinden, eski dönem alimlerin ifritlerden korunmak için çeşitli dua ve sembolleri üzerlerinde taşıdığı bilinir. İfritler, ormanın çok sık iç kesimlerinde ve derinliklerinde yaşarlar. Yaşadıkları bölgede vahşi hayvanların ve kuşların barınamadığı söylenir. Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. İnsanların kılığına girmezler ve yakın tarihte bir musallat olayları da olmamıştır.

Lietli

Lietli cinleri adını dişi cinden almışlardır. Bu dişi lietli cin son derece akıllı ve olağan üstü vesvese verir. Lietli türleri genelde vadilerde ve yüksek yerlerde yaşar. İnsanlara olan musallatları güzel bir insan gibi görünüp kandırmaktan ibarettir. Aşırı derecede uyuşukluk ve kendini bilmezlik bir hantallık yaratır. Kişi o geldiğinde dış dünyadan kopar gibi davranır. Onlar şeytandan olmasalar da onun kadar yeteneklidir bu konuda.

Marid

Maridler cinlerin genelde soylu kısımlarındandır, en tehlikeli cin kısımlarındandır, ne şeytanla ne Allah’la işleri vardır, ateistik bir halde yaşarlar. İnsanlarla iletişime geçmeyi sevmedikleri gibi davet edilirlerse ölümle sonuçlanma ihtimali çok fazladır.

Tehlike sınıfında üst düzeyde olan bu cinler, asla ritüellere gelmezler. Ancak çok ilmi konuda üst düzeyde olan, ilim ve irfan sahibi kişilere görünür, konuşurlar. Ormanda genelde bataklık kenarlarında yaşarlar.. Vahşi hayvanların ve insanların kılığına girebilirler. Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. Zarar verme yetkileri yasaklanmıştır.

Marid, kontrol edicidir bütün şeytanları yönlendirir çok haşmetli ve tehlikelidir. Hücuma geçtiği insanlarda nefsi ele geçirmeye çalışır. Çoğu zaman hep galip gelerek insanları Allah’ın huzurunda büyük günahlara sevk ve müptela eder. Bütün şeytanlar Allah’ın huzurundan kovalandıkları için insanoğlunun düşmanıdır.[5]

Metun/Mesit

İnsanların duydukları ile uğraşır. Hak yolunda duyulan faydalı işleri ters yöne ya da unutturmaya çalışır.unutulan ya da yanlış anlaşılan bilgiler insanı uçuruma sokunca çok memnun olur. Yapılan işlerde duyum çok önemlidir yanlışa düşen insan Allahın huzurunda kötü hallere bürünür. Şeytanda amacına ulaşır. Ziyanda olan insandır[5]

Musabbar

Bu cin türü genelde mağaralarda yaşarlar. Sarp ve kayalık bölgeleri tercih ederler. Boyları ortalama 90 santimdir. Şeytanilerden olmasa da insanları sevmeyen bir cin türü olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden de insanların çok nadir gittiği uzak dağlık alanlarda yaşarlar. Toprakta ki mineraller ve yosunlarla beslenirler. Kapıp kaçmak üzerine uzmandırlar. Hızlı ve toplu şekilde hareket ederler. Bir başka türle dalaşa girecekse asla bunu yanlız yapmazlar. Teke tek kavramı yoktur onlarda. Topluca saldırırlar. Aile bağları çok güçlüdür ve asla dağılmazlar.

Müsfer

Çogul adı müsferiş olan bu cin türü genel olarak tarlalar gibi kırsal ve incir ağaçlarında yaşarlar. Boyları 140 cm olan müsferler genelde iyi karakterlidir. Çok hızlı şekil değiştirebilir ve uzun süre o büründüğü şekilde kalabilirler. İnsanların en fazla seslerini duyabildiği bu cinler hayvan ve insan sesini kullanarak bu boyutta seslerini duyurabilirler. Öyleki bir gece kapınızın önünde ya da çevrenizde konuşan insanlar duyabilir ya da hayvan seslerini sezebilirsiniz. Baktığınızda göremediğiniz o noktada halen seslerini duymanız mümkün. İnsanlardan rahatsızlık duymazlar ve olağan üstü bir durum yoksa zararda vermezler. İncir ağaçlarına yaklaştığınızda destur çekmeniz daha hayırlı olur. Müsferler hünanist cin türlerindendir.

Şeytan

Şeytan aslen tek bir cindir, bazıları onu kabile sansa da o asla bir kabile değildir, bir önceki konuyu hatırlarsanız, Haris ismiyle başlayan yolculuğu hangi isimle bitmişti. Şu nokta’da önemlidir ki cinler nasıl bizlere isterse görünür istemezse görünmez, şeytanda aynı şekilde hem insan hemde cinlere isterse görünür isterse görünmez.

Velhan

Velhan; suyu, ateşi, yağı, bezi, ipliği vs gibi çok kullanılan günlük yaşantımızın parçası olmuş madde ve nesneleri çok kullandırır. Müsriflikle hem insanın maddiyatını hem de manevi yönden ziyanını sağlayarak zarar verdirir.tasarruf bilmeyen insana bol malzeme kullandıracak ki her yönden zarar gördürebilsin dikkatli olmamız lazımdır. Allah bize bolca yiyip içmemizi fakat asla müsriflik etmememizi öğütler.[5]

Vesnan

Vesnan; uyku şeytanıdır. İnsanlar uykuya dalınca hemen esareti altına alarak bütün kötülüklere vakıf kılar. Rüyasını karıştırır kötü hallerle intiza ettirerek kulun aklını karıştırmaya çabalarlar. Çoğu insan görmüş olduğu kötü rüyalar sonucunda çok kez hataya düşmüşlerdir. Okuyup kendimizi koruma altına almadan uyku haline geçersek şeytanın oyuncağı oluruz.[5]

Zellenbur

Zellenbur; esnafa ve ticaretle uğraşanlarla hep haşır neşir olur, bozuk mal ve kötü ticaret yaptırmaya çalışır. Nedeni ticaretle uğraşana hile yaptıracak ki her şeyle insanı ziyana sokabilsin. Kul hakkı ile rabbimizin huzurunda kurtuluşa kavuşamayalım düşüncesindedir.[5]

B. Cin Kabileleri

Cuhenna

Cuhenna Kabilesi Cinleri en kinci ve gaddar olan Cin kabilesidir. Bu kabile insanları hiç sevmez. Kötü insanlarla iletişim kurup o insanlara büyü için yardım ederler. Tüm insanlığın korktuğu ve cinlerinde kendi aralarında dışladıkları bir kabiledir. Diğer cinler gibi sabırlı değillerdir. Anlaşma yaptığınızda onun dediğini yapmazsanız, ailenize musallat olur.

Kulyas

Kulyas cinleri, cinler arasında, İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nın en kalabalık ve aynı zamanda en tehlikeli cin kavmiydiler.

Namı diğer Kilyas cinleri, Marid ırkına mensup olup adeta cinler aleminin polis ve jandarmasıdırlar. İnsanlara aşık olan tek kabiledirler

Nusaybin

Resulullah’tan Kuran’ı dinleyerek Müslüman olan ilk gruptur. Marid ırkına mensup olmasalar da aşırı güçlüdürler.

Zuzula

Marid ırkına mensup olan şeytanın fikirlerini benimsemiş fakat ona tabi olmamış bir kabiledir. Genellikle insanlara karşı en insafsız olmalarıyla bilinirler. Çoğu yerde bu kabilenin adı geçmez bile. Hatta bazı yerlerde simge ve işaretlerle gösterilir. Bu sebeple 66 rakamı, bazı kültürlerde lanetlenmiştir. 666 rakamı şeytanı simgelerken 66 da bu kabileyi simgeler. Şeytandan sonra en tehlikeli varlık olarak gösterilmektedir.

Definelerin yerlerini bulurlar. Ülkemizin birçok yerinde çok eskilerden beri saklanan altınların bu kabile tarafından gömüldüğü ve bunların çıkarabileceği de söyleniyor.

Kaynaklar

[1] Prof. Dr. Süleyman Ateş, "Kurân Ansiklopedisi", cilt: 4, s. 438.
[2] İlyas Şanlı, "Kuran’a Göre Şeytan’ın İnsanı Aldatma Yöntemleri" (yüksek lisan tezi), Ankara Üniversitesi, Tefsir Anabilim Dalı, Ankara 2008, s.71.
[3] "Kütüb-ü Sitte", c. 4, s.348.
[4] Volkan Kemal Ernegekon, "4. Boyutun Sakinleri: Cinler", Düşünce Yayınları, İstanbul 2007, s.26-27.
[5] http://havasalimi.com/tag/cin-kabileleri/
[6] Deniz Karakurt, "Türk Mitoloji Sözlüğü", 3. Baskı, 2013.
[7] Volkan Kemal Ernegekon, a.g.e., s.102.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Sabir, 20.09.2017, 17:41 (UTC):
21 gün dahil ve 21 günden sonra her akşam o CD deki AYETLERİ her akşam CD YE TAKIN SABAHA KADAR ÇALSIN ÖMRÜNÜZÜN SONUNA KADAR...GÜLSUYUNU DA HERGÜN EVEDE VE KENDİNİZE SIKIN...GÜNDÜZLERI DE HERGÜN BAKARA SURESINI AÇIN YÜKSEK SESLE EVDE DİNLEYİN BÜTÜN KAPILARI AÇIN VE HER GÜN MAYALANMIS ZEMZEM SUYUNU OKUYUP İÇİN 2 LİTRE SUYUN İÇİNE 2 CAY KAŞIĞI DOKUN BİR GECE ÖNCEDEN OKUYUP İÇİN AKŞAMA KADAR EMEREK İÇİN...

Yorumu gönderen: Sabir, 20.09.2017, 16:51 (UTC):
MUSA KARDEŞİM AYRICA SEN VE ESİN EZAN OKUNDUKTAN SONRA HEMEN NAMAZLARINIZI KILIN Kİ MELEKLER SİZİN RUHUNUZU VE BEDENİNİZİ SARIP KUŞATSİN VE HEP ABDESTLİ OLUN...ABDESTLİ OLUNCADA MELEKLER İNSANI SARIYOR...SİZ BU DEDİKLERİMİ YAPİN RABBİM İNŞALLAH İSTEDİĞİN HAYATİ SANA NASİP EDECEK...RABBİM YARDIMCIN OLSUN...

Yorumu gönderen: Sabir, 20.09.2017, 16:28 (UTC):
MUSA KARDEŞİM ayrıca SIZMA ZEYTİNYAGİNA AYNI NİYET AYNI DUA AYRI AYRI SEN VE ESİN OKUYUN HERGÜN 2 SAAT ARAYLA İLE TEPEDEN TIRNAĞA HER TARAFINIZA SÜRÜN HAFTADA BIR KEZ YIKANIN YANİ 21 GÜN İÇİNDE 3 KEZ LEĞENDE YIKANIN SUYU SABAH DIŞARIDA ÇİÇEĞİN DİBİNE DOKUN HAFTADA BİR YIKANINCA YIKANDIKTAN SONRA TEKRAR SÜRÜN SABAH SAAT 10:00 OLSUN YIKANMA ISI ÇOCUK VARSA ONADA ONUN NİYETİNE OKUYUN ONA GÜNDE 1 SEFER OKUYUN SURUN...BU SÜRE İÇİNDE TELEVİZYON SEYRETMEYİN...İNTERNETTEN UZAK DURUN...HER GÜN ZİKİR ÇEKİN ÇOK FAZLA ESTAGFİRULLAH EL AZİM ÇEKİN SALAVAT KELİME-I TEVHİD RABBİMİZLE BASBASA KALIN O GÜLSUYU ZEMZEM SUYU ZEYTİNYAGİ VE O KİTABA GÖRE DE BESLENINCE CALACAK OLAN AYETLERLE RABBİMİZİN İZNİYLE HAYATINIZ 365 DERECE DEĞİŞECEK İNŞALLAH HERŞEY ALANDA RABBİM SİZE YARDIM EDECEK...KUL YOLA ÇIKAR ALLAH YOLU AÇAR...VE 21 GÜNDEN SONRA HERGÜN GÜNDÜZ BAKARA SURESİNİ EVDE DİNLEYİN ÖMRÜNÜZÜN SONUNA KADAR HER GÜN GÜLSUYU SIKIN EVEDE KENDİNİZEDE DEVAMLI HİÇ BIRAKMAYIN...O CD DEKİ AYETLERİ UYUYACAĞIZ ZAMAN AÇIN SABAHA KADAR ÇALSIN BU ŞEKİLDE HERŞEY DÜZELECEK ALLAH'IN İZNİYLE ÇÜNKÜ EVİNİZEDE HEP MELEKLER GELECEK...KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR VARSA TUKETECEGİN SULARLA EN TESİRLİ OLAN GÜLSUYU İLE UZAKLASACAKSİNİZ...CAMİ İMAMİ NA SOR TANIDIKLARI HACAMAT YAPAN VAR MI SEN VE ESİN HACAMAT YAPTİR AŞAĞIDA NİYET YAZİLİ...SİRKELİ SU İLE EVİN TEMİZLENDİKTEN SONRA NİYETİ SÖYLE GETİRİN (NİYET ETTİM BU MÜBAREK BAKARA SURESI HÜRMETİNE NE KADAR ÜZERİMDE GÖZ NAZAR KÖTÜ ENERJİ ŞERLİ VARLIK VARSA BUNLARIN TÜMÜNÜN RUHUMUZDAN BEDENİMIZDEN EVİMİZDEN DEFİ NİYETİNE SÖYLE EUZUBESMELE ÇEK AÇIN BAKARA SURESINI...AYRICA BAKARA SURESİNİ İLK GÜN 3 KEZ DİNLE 2.GÜNDEN SONRA GUNDUZ 1 KEZ DİNLEYİN 20 GÜN BOYUNCA...ONUN DIŞINDA DİĞER AYETLERİ BİR KEZ DİNLEYİN 20 GÜN BOYUNCA AŞAĞIDA YAZILI...SORMAK İSTEDİĞİN BİRŞEY VARSA SORARSIN BEN YARDIMCI OLURUM SANA KARDEŞİM...BUNARİ YAPARKEN DÜŞÜNMEDEN YAPİN Kİ VESVESEYE DÜŞMEYİN...RABBİM SİZE YARDIM EDECEK İNŞALLAH...SİZ BİSMILLAH DEYİN ALLAH'İMİZ HER KONUDA SİZE YARDIM EDECEK İNŞALLAH...

Yorumu gönderen: Sabir, 20.09.2017, 15:43 (UTC):
MUSA KARDEŞİM neden sen zavallı birisi olasin ki sen RABBİMİZİN ne şanslı kulusun ki RABBİMİZİN YOLUNU İSTİYORSUN...Önemli olan insanın hatasini bilmesi onu düzeltmek istemesi cömert olman insanlara yardım etmen sen emin ol ki YARADANİMİZİN SEVDİĞİM KUTUSUNA ben inanıyorum kardeşim. ..Dövmene sıra gelince o kadar çok günah şeyler var ki şu dünyada RABBİMİZ İNŞALLAH ONUDA affeder merak etme yalan konusuna gelince yapacaklarımız yap sen İNŞALLAH ondan eser dahi kalmayacak...ONCELIKLE KARDEŞİM BU İŞLEMLERİ YAPARKEN EVİNDE OL EVDEN 21 GÜN HİÇ ÇIKMA EŞİNLE BERABER ÇOCUK VARSA ONLARDA DAHİL OLSUN KARDEŞİM...EŞİNE SÖYLE EVİ KÖŞE BUCAK TEMİZLESİN AŞAĞIDA DERYA KARDEŞİME YAZDIM O ŞEKİLDE YAPSIN... SİRKELİ SU İLE EŞYALARI SİLSİN SENDE YARDIMCI OL ONA HER İŞİNİZDE BESMELE ÇEKİN...ÖNCELİKLE AŞAĞIDA YAZDIĞIM AYETLERİ CDYE DOLDURUN 3 KEZ OLANLARI 5 KEZ DOLDURUN...BAKARA SURESINI FATİH COLLAK'TAN YÜKLE 1.CÜZ, 2.CÜZ, 3.CÜZ BUNU VE GEREK KALANI İSE EN AŞAĞIDA AYETEL KURSİ VE DİĞERLERİNDE YÜKLE ONLARI İLK GÜN ÖĞLEN 12 DE BAKARA SURESINI YÜKSEK SESLE AÇIN EVİN BÜTÜN KAPILARINI AÇ AKŞAMA KADAR 3 KEZ AKŞAM NAMAZINDAN SONRADA CD DEKİ AYETLERİN TÜMÜNÜ SEÇİN SABAHA KADAR ÇALSIN AŞAĞIDA DERYA KARDEŞİME YAZDIM...O ŞEKİLDE YAPIN...GÜLSUYUNU KENDİNE EŞİNE ÇOCUKLARINA EVİNE SIK EV GÜLSUYU KOKSUN HERGÜN SEN BİLE SIK ÇÜNKÜ PEYGAMBERIMIZ (SAV) BİLE SIKARLARMIS GÜL KOKARLARMİS BUNU UNUTMA...GÜLSUYUNU ŞAMPUANI LOSYONLARİ KULLANIN...AŞAĞIDA ZEMZEM SUYU VE GULSUYU İLE ILGİLİ OLANI VAR ONLARI UYGULAYIN İLK GÜN GÜLSUYU ZEMZEM SUYU NİYETİNİ OKUYUP İÇİN AŞAĞIDA YAZILI...KAN GRUBUNA GORE BESLENME KİTABINI AL MEHMET ALİ BULUT ONU AL ONA GÖRE BESLENİN...KANINIZ TEMİZLENDİKCE KÖTÜ HUYLARIN ARİNACAKSİNİZ OKUNMUS ZEMZEM SUYU İLE VE GÜLSUYU İLE HABERİN OLSUN...AYRICA SEN VE ESİN AYRI AYRI 4 SU BARDAĞI SICAK SUYUN İÇİNE YARİM PAKET SİNAMEKİ DÖKUN VE ONU SOĞUMAYA BIRAKIN ÖĞLEN BIRAK AKŞAM SAAT 9 A KADAR SOĞUSUN SÜZÜN VE BUNU ÇAYINA 7 AYETEL KURSI OKUYUN DUDAĞINİZİ OKURKEN ÇAYA YAKLAŞTIRIN AYETLER DALGALANSİN İÇİNDE SONDA KUVVETLI 3 KEZ İÇİNE ÜFLEYİN VE SONRA 3 KEZ KURU TÜKÜRUN TAM 8 SAAT BEKLETİN SABAH 5 TE KALKIP İÇİN BU SİZİN İKİNİZİN TEMİZLEYECEK NİYETİNİ DE SÖYLE GETİRİN DUAYI OKUMADAN ÖNCE (NİYET ETTİM BABA ADI OLMA ANNE ADI DOGMA MUSAYABU MÜBAREK AYETELKURSI HÜRMETİNE NE KADAR BEDENİMDE VE RUHUMDA GÖZ NAZAR KÖTÜ ENERJİ ŞERLİ VARLIK VARSA BUNLARIN TÜMÜNÜN DEFİ NİYETİNE OKUYORUM SOYLE BESMELE ÇEK BAŞLA ESİNDE KENDİN NİYETİNE YAPSIN...ÇOCUKLARA YAPMAYIN SİNAMEKİYİ...DEVAMINI YAZIYORUM YİNE...

Yorumu gönderen: Musa, 20.09.2017, 11:26 (UTC):
Slm aleykum. Ben musayim ingiltereden. Son 5 sene benim hic bir isim ras gitmiyor. Arkadaslarimin hepisi is guc sahibi oldular ve Ben ayini yerde kaldim. Surekli gunah isliyor tevbe edip ama ertesi gun ayinisi yapiyorum. Din ustune cok bilgim var cocukken hep camideydim. Ama gencliyimden simdiye kadar dinden uzaklastim. Ister istemez yalanin ustasi oldum gunah oldugunu bile bile dovme bile yaptirdim annem ve rahmetli babam cok dindar ve hacilar ama Ben yolunu kayip etmis bir zavalli birisiyim. Ama gunahkar olduguma ragmen cok cana yakin ve elimden geldigince yardim sever birisiyim. Esimle hep para icin kavga ederiz. Lutfen bana yardimci olacak birisi varmi. Bu dunyaya gozlerimi kapatmadan dindarliga kavumak istiyorum.

Yorumu gönderen: Sabir, 20.09.2017, 10:53 (UTC):
DERYA KARDEŞİM İNŞALLAH herşey istediğin gibi olur ve senden hayırlı ve güzel haberler duyarım...RABBİM YARDIMCIN OLSUN...

Yorumu gönderen: Derya C, 20.09.2017, 09:00 (UTC):
Hocam tamamndır, ben sınava girdim ama duasını edecegım, guzellikle ve kolaylıkla başarı belgem elime ulaşsın ve okula bu sene başlayabilieyim diye, ona göre uyarlarım, Ayetel Kürsi yi de bol bol okurum, cok tesekkür ederim kalın sağlıcakla

Yorumu gönderen: Sabir, 19.09.2017, 20:40 (UTC):
PELİN KARDEŞİM HACAMAT yaptir aşağıda yazdım niyetine yazılı ayrıca GÜLSUYU ile ilgili olanı yap aşağıda yazılı ve BAKARA SURESINI dinle...NAMAZI KİLİS ŞEKLİ AŞAĞIDA YAZILI ONU YAP VE AŞAĞIDAKİ AYETLERI CD YE DOLDURT AKŞAMDAN SABAHA KADAR ÇALSIN STRES VE SIKINTIDAN UZAKLASİÇSİN...ALLAH'IN IZNIYLE HICBIRSEYIN KALMAYACAK INSALLAH...RABBİM ŞİFA VERSİN...

Yorumu gönderen: Pelin, 19.09.2017, 19:50 (UTC):
Surekli bas agrim ve sinirlilik halim var nedensiz gtmedigim doktor kalmadi

Yorumu gönderen: Sabir, 19.09.2017, 15:08 (UTC):
DERYA KARDEŞİM enerji için zaten BAKARA SURESI VE GÜLSUYU SENİ ÖYLE YAPACAK Kİ ALLAH'İN IZNIYLE İNŞALLAH SÜPER OLACAKSIN BOMBA GİBİ HİÇ KORKUN OLMASIN KARDEŞİM...DUA İSE AŞAĞIDA YAZDIĞIM 100 ESTAGFİRULLAH EL AZİM ÇEK ALLAH RIZASI İÇİN NAMAZ KIL 1 FATİHA 3 İHLAS OKU SALAVAT GETİR DUANI ET YÜREKTEN SINAVIN IÇİN VE SONRADA NİYETİNİ GETİR SÖYLE SOYLE (NİYET ETTİM BABA ADI OLMA ANNE ADI DOGMA DERYAYA BU MÜBAREK AYETELKURSI HÜRMETİNE BU GİRECEĞİM SINAVIN GÜZEL VE HAYIRLA SONUÇLANMASI NİYETİNE SÖYLE EUZUBESMELE ÇEK VE DURMADAN AYETEL KURSI'Yİ OKU O GÜNE KADAR ZİKRET DİLİNDE HİÇ BIRAKMA HİÇ SÜREKLİ BU DUAYI OKU BU DİLEKLERİN KABULÜ İÇİN ÇOK TESİRLİ ARKADAŞIM SUREKLİ OKUDUM VE İSE GEÇTİ HABERİN OLSUN...SINAVDA GÜLSUYU SIK BAKARA SURESINI DİNLE NAMAZİNİ KİL VE BİR YASİN SURESİNİ OKU DUANI ET VE SONRA GİT SINAVINA...RABBİM İNŞALLAH HAYIRLISIYLA İSTEDİĞİN SONUCU ALMAYI NASİP EDER...

Yorumu gönderen: Derya C., 19.09.2017, 12:52 (UTC):
Hocam yorumum eksik çıkmış ,tekrar yazıyorum, burda Master Programina baslayacagim elimdeki mevcut dil belgesi ile bana kabul vermişlerdi sonra son dakikada bu yetmez dediler yeniden sınava gireceksin dediler ben de 9 Eylül'de girdim sonucunu 29 eylüle kadar vermem gerekiyor yoksa okula baslayamacagim bu da benim için altı ay kayıp demek buna ne enerjim ne de param yetmez, bir dua var mı bildiğiniz okuyabileceğim işlerim yılında gitsin sinav sonucum yeterli olsun ve eylul29 a yetissin Allah'ın izniyle baslayayim okuluma

Yorumu gönderen: Sabir, 19.09.2017, 12:35 (UTC):
DERYA KARDEŞİM merak etme O AYETLER SAYESİNDE MELEKLER DUNYANA GİRDİKTEN SONRA ONLARDAN UZAKLASACAKSİN ÇÜNKÜ ONLARIN SEBEBİ ŞERLİ VARLIKLAR...İNŞALLAH ONLARDAN KURTULACAKSIN...VE SUNU SÖYLEYECEKTİM BEN ORADA CAMİNİN İMAMİ NA SOR ONLARIN MUTLAKA TANIDIKLARI VARDIR HACAMAT YAPTIRMAK İÇİN...AYRICA GÜL İLE VUCUDUNA KULLANDIĞIN HERŞEY SENİ ŞERLİ VARLIKLARDAN UZAKLAŞTIRIYOR VE DERİNİN ALTINDAN KANA KARIŞIYOR VE KANINA KARISTIKCA KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAKLAŞIYORSUN VE RABBİMİZE YAKLASIYORSUN HABERİN OLSUN...KURTULSAN BİLE ÜZERİNDE STRES SIKINTI OLMUYOR VE MELEKLER HEP SENİ SARIP KORUYOR VE ABDESTLİ OLUP NAMAZ KILİNCA DAHA DA ARTIYOR...BU ARADA CAMİYE DE RAHATLIKLA GİDECEK CAMİDE DE MELEKLER VAR HABERİN OLSUN ORADA O YÜZDEN İNSAN HUZURLU OLUYOR SIKINTILI BİR ŞEKİLDE GİTSEN SENİN SIKINTINI MELEKLER ALIYOR ORADA ÜZERİNDEN...İNŞALLAH RABBİM GÖNLÜNÜZDE NE MURADIN İZNİYLE VARSA VERİR...

Yorumu gönderen: Derya C., 19.09.2017, 11:14 (UTC):
Sabir kardesim Allah bin kere razı olsun sizden, ickim yok gibi, sigarayi bırakmayı çok İstiyorum inşaAllah bırakacağım her sabah icmiyecegim diyorum ama sabah koşa koşa gidip alıyorum, gülü o kadar severim mı , parfümüm duş losyonum herseyim

Yorumu gönderen: Sabir, 18.09.2017, 22:40 (UTC):
DERYA KARDEŞİM kötü alışkanlıkların varsa sigara vs onları birak zaten bunları yaptıktan sonra ALLAH'IN İZNİYLE uzaklasacaksin sen onlardan İNŞALLAH...Fazla İnternete de bakma şerli varlıklar netin ışığının isisina bile geliyor ayrıca ILIME YÖNEL ARASTİRDIKCA OKUDUKCARABBİM İNŞALLAH ÇOK GÜZEL KAPILAR AÇACAK SANA...

Yorumu gönderen: Sabir, 18.09.2017, 21:47 (UTC):
DERYA KARDEŞİM sunuda söyleyeyim gül şampuanı kullanın ve losyonlarini gunes kremlerini bunlar sizin üzerinizde hep etkili olacak...Hatta nette isparta akita var onlar doğal ve kullanacaksınız doğal olsun çok tesirli bunlar haberiniz olsun...O kitabı okursanız sebzeleri pişirme şekline bile dikkat edin ki faydasını göresiniz...Ayrıca kan grubuna gore beslenin ki kanınız temizlensin...Kan temizlendikce toparlanacaksiniz sıhhatli olacaksınız...RABBİM YARDIMCIN OLSUN...

Yorumu gönderen: Derya C., 18.09.2017, 20:11 (UTC):
Allah razı olsun sizden canım kardeşim, notlarimi tek tek aldım muskalari açtım yarın ilk iş besmele ile nehire atacağım size güveniyorum Allah'ım izniyle güzel haberlerimi vereceğim İnşaAllah

Yorumu gönderen: Sabir, 18.09.2017, 18:40 (UTC):
DERYA KARDEŞİM ayrıca her zaman abdestli ol abdestli oluncada MELEKLER SARIYOR İNSANI HEM RUHUNU HEM BEDENİNİ O YÜZDEN İNSAN RAHAT EDİYOR OLUYOR...EZAN OKUNDUKTAN SONRA HEMEN NAMAZLARINI KIL ÇÜNKÜ MELEKLER SENİN RUHUMUZDAN VE BEDENİNİ SARIYOR BİR SONRAKİ VAKTE KADAR ZATEN HEP KORUMA ALTINDA OLUYORSUN KURTULSAN BİLE AYNEN DEVAM ET ZİKİRLERİNIDE HERGÜN ÇEK KARDESIM HİÇ BIRAKMA...BAKARA NASIL OLACAKSIN ALLAH'IN İZNİYLE...ALLAH YARDIMCIN OLSUN...

Yorumu gönderen: Sabir, 18.09.2017, 18:04 (UTC):
DERYA KARDEŞİM muska diye birşey bırakma hepsini at gitsin...Sen evde bunları uygulamaya başladığında merak etme içinde öyle bir KUR'AN OKUMA, NAMAZ KILMA, CAMİYE GİTME ASKI DOĞACAK Kİ RABBİMİZE OYLE BİR YONELECEKSİN Kİ AŞKLA SEN BİLE ŞAŞIRACAKSIN VE ALLAH'IN İZNİYLE NAMAZLARINIDA DEVAMLI KILACAKSIN İNŞALLAH...AYRICA KURTULSAN BİLE HER ZAMAN ZEMZEM SUYU MAYALA DUASİNİ OKU İÇİNE HERGÜN İÇ...GÜLSUYUNU DA HERGÜN SIK EVE VE KENDİNE...BİR KİTAP VAR ONU OKU- KAN GRUBUNA GORE BESLENME-KİTABİN ADİ MEHMET ALİ BULUT...KURTULSAN BİLE OMRUNUN SONUNA KADAR OKU CD DEKİ AYETLER AKSAM ÇALSIN SABAHA KADAR HER GÜN GÜNDÜZDE BAKARA SURESİNİ AÇ DİNLE EVDE...NE KADAR BUNLARİ YAPARSAN EVİNDE OMRUNUN SONUNA KADAR İNŞALLAH MELEKLER OLACAK...SENDEKİ BU ŞERLİ VARLIKLAR GİTTİKÇE TOPARLANACAKSIN VE ERKEK ARKADAŞINADA ETKİ EDECEK...İYİ OLACAK HERŞEY İNŞALLAH ALLAH'IN İZNİYLE...YALNIZ ŞU VAR BUNLARİ YAPTIĞINDA DÜŞÜNMEDEN YAP Kİ SANA VESVESE VERMESİNLER DÜŞÜNÜRSEN VESVESE VERİRLER...O MUSKALAR DAN FAYDA GÖRSEYDİN BU DURUMDA KALMAZDİN...AYRICA HİÇBİR ZAMAN HOCALARA DA GİTME FALDA BAKTİRMA UZAK DUR ONLARDAN ÇÜNKÜ O ŞARLATANLAR DA PARA KAZANMAK İÇİN TEKRAR GİTMENİZ İÇİN KAFİR CINLERI İNSANLARIN ÜZERİNE SARIYORLAR HABERİN OLSUN...AÇ NETTEN PEYGAMBERIMIZ'İN (SAV) IN SUNNETLERINI UYGULA...İSLAM İLMİHALI KİTABINI DİYANETİN OLSUN ONU OKU BİLGİ SAHİBİ OL ORDAN NAMAZ HERŞEY YAPILMASI GEREKEN HERŞEY ORDA DOĞRU BİR ŞEKİLDE ANLATIYOR...DİYANETİN KANALINI İZLE TV'DEN NETTEN OKUDUKÇA ARASTİRDIKCA ALLAH SANA ÇOK GÜZEL KAPILAR AÇACAK EMİN OL HEM BU DÜNYA İÇİN HEM AHİRETİN İÇİN ÇALIŞ...İNŞALLAH KARDEŞİM ALLAH SANA AYDINLIK GÜNLER NASİP EDECEK İNŞALLAH...ALMANYA DA SENİN DURUMUNDA BİRİ OLURSA ONLARA SÖYLE...AYRICA BAKARA SURESİNİ VE GÜLSUYUNU DA UYGULA SINLAR...CD DEKİ AYETLERI ONLARDA AKŞAMDAN TAKİP SABAHA KADAR DİNLESİN...BIRSEY OLURSA YAZARSIN BEN CEVAPLARIM KARDEŞİM...ALLAH YARDIMCIN OLSUN...

Yorumu gönderen: Derya C., 18.09.2017, 14:12 (UTC):
Sabır hocam emin misiniz, ben bu muskayi iki buçuk senedir taşıyorum, Almanya ya gelmek hep amacimdi, dün gece de muskayi unutup onsuz uyumuşum, ama uzun süre uyuyamadım, rüyamda güzel şeyler gördüm içeriğini anlatmayayim, uzun süredir de ne Kur'an dinlemeye ne camiye gitmeye istek duymuyorum, namazı da bıraktım bir kac aydir , hacamat yaptırma şansım yok burda ama bir de sevdiğim için yaptırdığımız muskalar da var onlari da mi atayım, o zaman nasıl korunacağim sadece dua ile mi ? Allah razı olsun sizden çok yardımci oldunuz

Yorumu gönderen: Sabir, 17.09.2017, 20:51 (UTC):
DERYA KARDEŞİM söyleyeceğim şeyi yapabilme imkanın varsa onu yap Hacamat yaptırabilir misin yaparsan senin için çok iyi olur aşağıda nasıl niyet edilir duasına var oku o şekilde yap...ALLAH YARDIMCIN OLSUN...

Yorumu gönderen: Sabir, 17.09.2017, 20:32 (UTC):
DERYA KARDEŞİM ALEYKÜMSELAM...Kardeşim korkma söyleyeceğimden büyü var sende ya da bir şekilde musallat olmuşlar sana geçen sene böyle bir hayatın varken şimdi böyle ters köşe olman iyi değil kardeşim çevrendeki insanlara çok dikkat et...En başta üzerindeki o muskayi çıkar aç kağıdını aç ve akan suya at muska taşımak iyi değil...Evinden köpeğini çıkar evde köpek bulundurma çünkü söyleyeceklerimi yaptığında köpeğin evde olmaması lazım çünkü MELEKLER EVE GELMEZ...AYETLERİN ÇALMASI GEREK VE AYETLERİ CALACAKSIN KI MELEKLER EVE GELSIN ve hiçbir zaman evinde köpek bulundurma merak etme o AYETLER ÇALDIĞINDA MELEKLER EVE GELDİĞİNDE YALNİZ KALMA KORKUN GEÇECEK VE AÇIKSAN EVDE HEP BAŞINI ORT MUHAFAZAKAR GİYİN MELEKLER AÇIK OLSAN GELMEZ BU SÜRE İÇİNDE BÖYLE OL..Onu çıkardıktan sonra evini köşe bucak temizle öyle temizleki yatakların altına kadar her tarafı temizle...Sonra suya biraz sirke dök ve evin eşyalarıni sil biraz ıslak kalsın eşyalar ve sprey kutusunada sirkeli su dök duvarlara sık her tarafı sil kapılar dahil her işine BESMELE İLE BAŞLA MUTLAKA...Evi temizledikten sonra aşağıda yazdım 100 ESTAGFİRULLAH EL AZİM ÇEK ALLAH RIZASI İÇİN NAMAZ KIL GERİSİ AŞAĞIDA YAZILI NAMAZİNİ KİL SONRA BAŞLA...Sonra internet kafede cd'ye aşağıdaki AYETLERİ DOLDURT HEPSINI YAZILI AŞAĞIDA BUNLARIN İÇİNDE FATİH COLLAK HOCANIN 1.CÜZ, 2.CÜZ, 3.CÜZ UN ORTASINA KADAR YANİ BAKARA SURESINI YARIYA KADAR DİNLE BAKARA SURESİ 2.5 CÜZ DİNLE YÜKSEK SESLE EVİN BÜTÜN KAPILARINI AÇ DUVARLAR SESİ DUYSUN 7.5 SAAT SÜRECEK ÖĞLE SAAT 12 DE BAŞLA AKŞAMA KADAR ÜST ÜSTE 3 KEZ DİNLE ÇOK YÜKSEK AÇ SIKINTI BASACAK AĞIRLIK ÇÖKECEK ÜSTÜNE DAYANIKLI OL SIRADA RUHUN DARALACAK DİRAYETLİ OL RAHATLAYACAKSİN SEN VE SONRA AKSAM EZANINDAN SONLAR O CDYE YÜKLENEN AYETLERİ EN BAŞTAN HEPSİNİ TAK SABAHA KADAR ÇALSIN ÖYLE AYARLA AŞAĞIDA BAZI AYETLER 3 KEZ YAZIYOR SEN 5 KEZ DOLDURT BİLGİSAYARA TAK SAĞ TIKLA TÜMÜNÜ SEÇ "YURUT"E BAS SABAHA KADAR DÖNSÜN HİÇ DURMADAN ERTESİ GÜN GÜNDE EVİNDE ARTIK HEP O CD Yİ CAL AKŞAMA KADAR HERGÜN DİNLE 21 GÜN OLSUN BU VE HİÇ TELEVİZYON SEYRETME...AŞAĞIDA ZEMZEM SUYU GÜLSUYU İLE İLGİLİ OLANI YAP HEM İÇ HEM ÜZERİNE VE EVİNE SIK AŞAĞIDA YAZILI HEPSİ AYRICA EVİ SİRKELİ SU İLE SİLDIKTEN SONRA EVİNEDE VUCUDUNADA ÜZERİNDEKİ KIYAFETLEREDE SIK...AŞAĞIDA NİYETLER DE YAZİLİ MUTLAKA NİYETLERİNİDE YAP...GÜNLÜK ZİKİRLER ÇEK NETTE YAZILI ESTAGFİRULLAH EL AZİM ÇEK SALAVAT GETİR KELIME-I TEVHİD VE HZ YUNUS DUASI ÇEK DİĞERLERİNEDE BAK...HOCALARA FALAN GITME ONLARDAN HAYIR GELMEZ GELSEYDİ ÜZERİNDE TAŞIDIĞIN MUSKA DAN HAYIR GÖRÜRDÜN O YÜZDEN ONU AT...BİR SIKINTIN OLURSA KARDESIM BURDAN YAZ BANA YARDIMCI OLURUM SANA VE SABIRLI OL ÇOK DUA ET RABBİMİZE...RABBİM YARDIMCIN OLSUN...

Yorumu gönderen: Derya C., 17.09.2017, 10:22 (UTC):
Selamün aleyküm kardeşim, uzun süredir üzerimde bir kara bulut geziyor , herisim son anda bozuluyor, arkadaşlarımla aram bozuldu, çok yalnız kaldım gurbet ellerde, yalnız kalmamak için köpeğimi getirdim o da habire eve cisini yapıyor, rüyamda kara basanim falan yok, üzerimde bir hocanin bana yaptığı muskayi çıkarmadan taşıyorum, sevgilimle aram bir iyi bir kötü sanki adamın bana gelmesini birşey engelliyor gibi , issizim, param çok az, bunlar normal değil, geçen sene BMW ile gezerken şimdi onu sattım parasıyla geçiniyorum, bunlar normal değil, araştırdım Alucra cini olabilevegini düşünüyorum, siz ne dersiniz ne yapayım, şu anda Almanya'dayim hocaya gorunme imkanim da yok

Yorumu gönderen: Sabir, 16.09.2017, 19:14 (UTC):
YAHYA KARDEŞİM ayrıca abdestını al KUR'AN-I KERIM'İ HAVLUYA SAR VE GÖĞSÜNE BIRAK VE KOLLARINLA SAR İYİCE...VE AYETLERİ AÇ DİNLE...ÇÜNKÜ KUR'AN-I KERİM'E SARILIRSAN KESİNLİKLE SANA YAKLASAMAZLAR. YATARKEN BİLE ONA SARIL AYETLERİ ÇAL GÜLSUYUNU SIK ONLARI BIKTIRANA KADAR UZERLERİNE UZERLERİNE GİT SANA HİÇBİR ŞEKİLDE YAKLASAMAZLAR SEN BUNU YAP NASIL OLACAKSAN YAZ BANA ONLARDAN KURTULACAKSIN KADAR ONA SARIL VE AYETLERİ DİNLE...

Yorumu gönderen: Sabir, 16.09.2017, 14:48 (UTC):
YAHYA KARDEŞİM mecbur savasacaksin bir seferde kurtulamazsın...Onlar seni korkutabilir ama öldüremez çünkü RABBİM bunu yasaklamış...Biraz dirayetli ol savaş ver bendede seninkinden vardı ve hem çok tehlikeliydi sana sevdigini söyleyen olmuş ben ise evliydim kurtuldum iste yılan şeklinde saldırdılar namaz kılinca omuzlarımda olurdu yılanlar ama dayandım kurtuldum beni yatakta bozuyorlar kurtuldum savasacaksin ve savasmak SABIR ister dayanma ister...İstedikleri kadar sinirlenince saldırsinlar onlar O AYETLERLE başa çıkamaz...SENİ ÖLDÜRMELERİ YASAK İSTEDİKLERİ KADAR KORKUTTUN...BİRAZ ÇABA GÖSTER...ALLAH YARDIMCIN OLSUN...

Yorumu gönderen: Yahya, 15.09.2017, 20:30 (UTC):
Kardeşim dediğin herşeyi yaptım.Sinirlendiler herşey daha kötü olmaya başladı 3 günde bir 4 saat felan uyumaya başladım krizler geçiriyorum ağlamaktan kafayı yemiş derecedeyim olmuyor yaramıyor hiçbir şey

Yorumu gönderen: Sabir, 13.09.2017, 12:10 (UTC):
BİLAL KARDEŞİM HERŞEY den önce RABBİMİZE SIĞIN...Derdi veren RABBİMİZ çok şükür dermanını vermiş...Bizi onlardan üstün yaratmış bunu unutma kardeşim gözlerin dolmasın ağlama kardeşim sen sadece dirayetli ol cesur ol ki sana karşı koyamasinlar sen onların üzerine gittikçe onlar senden korkup kacacaklar...Sende aşağıda GOKCE KARDEŞİME YAZDIKLARIMI uygula hemen...O AYETLERİ CD YE DOLDURT VE AKŞAM TAK SABAHA KADAR ÇALSIN...AYRICA HERGÜN EVEDE KENDİNEDE VUCUDUNADA GÜLSUYU SIK...ZEMZEM SUYU ve GULSUYU İLE İLGİLİ OLANI YAP AYET YAZILI NİYET YAZILI...HACAMAT YAPTİR MUTLAKA AŞAĞIDA NİYET YAZILI YAPILIRKEN...HEMEN ABDESTINI AL DÜŞÜNMEDEN YAP BUNLARI ÇÜNKÜ SANA VESVESE VERMESİNLER ABDESTINI AL 100 ESTAGFİRULLAH EL AZİM ÇEK ALLAH RIZASI İÇİN NAMAZ KIL SONRA DA 1 FATİHA 3 İHLAS OKU SALAVAT GETİR DUANI ET YÜREKTEN ALLAH'A SIĞIN RABBİM YARDIM EDECEK SANA SABIRLI OL RABBİMİZE SIĞIN SEN NİYETİNİ GETIR BAKARA SURESINI AÇ NETTEN YÜKSEK SESLE DİNLE EVİN BÜTÜN KAPILARINI AÇ DUVARLAR SESİ DUYSUN HERGÜN DİNLE AŞAĞIDA NİYET YAZILI ÖYLE SÖYLE NİYETİNİ GETİR EUZUBESMELE ÇEK BAŞLA...GÜLSUYUNU KENDİNE VUCUDUNA ÜZERİNDEKI KIYAFETLEREDE EVEDE SIK HERGÜN EVİNDE GÜLSUYU KOKSUN...ÖNCE ANNENE SÖYLE EVİ KÖŞE BUCAK TEMİZLESİN ONDAN SONRA EVİNE SİRKELİ SUYLA SİLSİN AŞAĞIDA YAZILI ÖYLE YAPIN NİYETİNİ GETİRSİN O DA AŞAĞIDA YAZILI...KORKMAYIN BUNLARİ YAPARSAN İNŞALLAH HERŞEY DÜZELECEK...NAMAZLARINI KIL EZAN OKUNDUKTAN HEMEN SONRA DEVAMLI ABDESTLİ OL...AÇ HEMEN NETTEN FATİH COLLAK HOCANIN 1.CÜZ 2.CÜZ 3.CUZUN ORTASINA KADAR BAKARA SURESİ BUNU BUNU DİNLE...HER İŞİNDE BESMELE ÇEK...SEN BUNLARI YAP KARDEŞİM BAK ALLAH'IN İZNİYLE HERŞEY DÜZELECEK...HEMEN CDYE DE AYETLERİ DOLDURT AKŞAM TAK CD YE BİR SÜRE UYUDUGUN ODA DA SABAHA KADAR ÇALSIN...SIKINTI BASACAK SENİ DIRAYETLİ OL Kİ BAŞA ÇIKAMASINLAR SENLEVEDE...SEN BUNLARI YAP BİRŞEY OLURSA YAZ BANA YARDIMCI OLURUM SANA...ALLAH'IN İZNİYLE İNŞALLAH HERŞEY DÜZELECEK...

Yorumu gönderen: Sabir, 13.09.2017, 10:29 (UTC):
SAFIYE KARDEŞİM hacamatta yaptır aşağıda yazdım ben hepsini uygula RABBİMİZİN İZNİYLE HİCBİRSEY KALMAYACAK....AYRICA NAMAZLARINI KİL DEVAMİ ABDESTLİ OL...DİRENÇLİ OL Kİ SANA KARŞI KOYAMASINLAR EĞER SEN ONLARIN ÜZERİNE ÜZERİNE GİDERSEN ONLAR SENDEN KORKUP KACAÇAK DİRENÇLİ OL...

Yorumu gönderen: Sabir, 13.09.2017, 10:10 (UTC):
SAFIYE KARDEŞİM korkma kardeşim onlar hiç korkma intihara kalkışma tatlım ALLAH RIZASI İÇİN BUNU yapma zaten istedikleri bu ve sakin yapma bak aşağıda GOKCE KARDEŞİME YAZDIKLARIMI SENDE UYGULA ALLAH'IN İZNİYLE HİCBİRSEY KALMAYACAK SABIRLI OL RABBİMİZE SIĞIN SEN...GÜLSUYUNU HEMEN SIK KENDİNE VE BAKARA SURESİNİ HEMEN DİNLE BUNLARI SANA CESARET VERECEK TATLIM...VE AYETLERİ İNTERNET CAFEDE DOLDUR SABAHA KADAR ÇALSIN DİĞERLERİNDE YAP TATLIM RABBİMİZE SIĞIN VE DÜŞÜNMEDEN YAP Kİ SEN VESVESE VERMESİNLER...HEMEN BAKARA SURESINI VE GÜLSUYUNU YAP Kİ CESARET TOPLA AŞAĞIDAKİ NİYETİNİ DE YAZDIM ONU SÖYLE BAŞLA YAPMAYA...

Yorumu gönderen: Bilal, 13.09.2017, 04:21 (UTC):
Selamin aleykum sabir kardesim. Benim sikintim 12 yasimdan beri yani tam 8 yildir var. olan sey su: uyku haline uyaniyorum ama hic hareket edemiyorum ve konusamiyorum tek islev olarak gozlerim hareket ediyor.. Ornek-tv acik kapi acik gece lambasi acik-ve tekrar uyandigimda bakiyorum hersey ayni tvdeki kanal bile. Psikolog uyku felci diyor ve ilac veya baska bir caresi yokmus sorununla bas basasin diyor. Sorunum tam olarak su 8yildir sadece ve sadece felc halinde iken birden bir HIS geliyor ve korkuyorum ve gozlerimi hemen kapatiyorum. Hicbirsey gordugum yok ama gorursem unutmam diye acamiyorum gozlerimi. Bunu yazmanin sebebi yillardir sadece felc+HIS oluyordu. Taaki 2ay once felc olmamin ustune farkli birsey yasadigimdan. Yine hareket edemiyorum ve ses cikartamiyorumdum ve yine hemen gozlerimi kapattim. fakat bu sefer kolumu bir soguk el tuttu ve sanki elime bir kart varmis gibi hissettim o an o karti elimden zorla alip ayni sekilde bir kart koydu.ve ardindan ustumde gezinip beni kisa kisa uzun bi sekilde koklamaya basladi. 20yasindayim ama daha once boyle bir korku yasamadim. Buraya bunu yazarken hatirladim ve gozlerim doldu. Bu olaylarin ne zaman oldugu cok belli olmuyor kimi zaman ayda 1 kimi zaman gunde 2 kez. Gece-gunduz evde-isyerinde yanimda basimda kuran varken bile oluyor. (Evde ayet-el kursi okunuyor. Kuran okunuyor. Namaz kiliniyor. Oruc tutuluyor. Zekat veriyolar cok sukur.) 8yildir yasiyorum anlattigim disinda yine uku halindeyken 2kez de sok edici goruntuler gordum. Onlarida anlmiyayim zaten yazi cok uzun oldu. Yardimci olursaniz cok mutlu olurum. Allah razi olsun.

Yorumu gönderen: Safiye, 12.09.2017, 21:02 (UTC):
Intihar fikri kafamda kendime zarar vermek istiyorum...bu depresyon mudur yoksa cinler boyle yaptirir mi

Yorumu gönderen: Sabir, 09.09.2017, 23:04 (UTC):
GOKCE KARDEŞİM evvela HERŞEY den önce sabırlı ve dirayetli güçlü ol kardeşim ve unutmalı bizim RABBİMİZ VAR BUNU BİL...ONLAR BİZDEN ÇOK KORKUYOR ONLARIN ÜZERİNE ÜZERİNE GİDECEKSİN HİÇ KORKMA SIKINTI YAŞASANDA YASATSALARDA DAYANIKLI OLACAKSIN ANCAK BU ŞEKİLDE ONLARDAN KURTULACAKSIN VE ONLARIN İSTEDİĞİ TEK ŞEY KENDİNİ YADA BAŞKASINI ÖLDÜRMENİN BUNU SAKIN YAPMA ALLAH RIZASI İÇİN BUNU YAPMA KARDEŞİM SEN UZERLERİNE GİDERSEN ONLAR SENDEN KORKUP KACAÇAK BUNU UNUTMA...YAPACAĞIN ŞEY ŞU İNTERNETTEN BAKARA SURESİNİ YÜKSEK SESLE AÇIP DİNLE BÜTÜN KAPILARI AÇ DUVARLAR SESİ DUYSUN BU SÜREYİ FATİH COLLAK HOCADAN DİNLE NETTEN 1.CÜZ, 2.CÜZ, 3.CÜZ UN ORTASINA KADAR DİNLE...BAKARA SURESİ OKUNAN EVE BUYU VE SEYTAN GİREMEZ BU SÜRENİN FAZİLETI BUDUR...O SIRADA DİRAYETLİ OL Kİ SENİNLE BAŞA ÇIKAMASINLAR EVEDE KENDİNEDE VUCUDUNA VE KIYAFETLERİNE GÜLSUYU SIK HERGÜN EVİNDE GÜLSUYU KOKSUN BU SÜREDEN VE GÜLSUYUNDAN KAÇARLAR...AŞAĞIDA YAZDIM KARDEŞLERİME İNTERNET CAFEYE GİT VE AŞAĞIDA YAZDIĞIM TÜM AYETLERİ CD YE DOLDURT VE ONU AKŞAM BİLGİSAYARA TAK SEN SABAHA KADAR ÇALSIN SEN UYUSANDA ÖYLE AYARLA SABAHA KADAR ÇALSIN...HACAMAT YAPTİR MUTLAKA VARSA BAŞKA SIKINTI YAZ BANA SONRA...

Yorumu gönderen: Gökçe, 09.09.2017, 20:24 (UTC):
Surekli birseyin beni izledigini hissediyorum aynaya bakamiyorum birden bire aglama gulme sinir geliyor sebepsizken unutkanlik basladi ileri derecede istifrar ediyorum birden bire karanlıkta duramiyorum sesten nefret ediyorum bir dua ibadetle ilgili ne olursa olsun sinir geliyor duramiyorum hiç gecmeyen bir bas agrim var aglamak istiyorum beynim birden bire uyusuyor sanki yuksek bir yerden düşücek gibi oluyorum nefes alamiyorum cok onu hissetigimde seni istemiyorum git diyorum hissediyorum alay ediyor gülüyor birden bire bir sinir geliyor ve öldürme istegi geliyor

Yorumu gönderen: Sabir, 06.09.2017, 21:08 (UTC):
YAHYA KARDEŞİM ilk olarak bir güzel abdestini al düşünmeden yap bunları sana vesvese vermesinler abdestını al 100 ESTAGFİRULLAH EL AZİM ÇEK ALLAH RIZASI için NAMAZ KIL SONRA DA 1 FATİHA 3 İHLAS OKU SALAVAT GETİR DUANI ET YÜREKTEN ALLAH'A SIĞIN RABBİM YARDIM EDECEK SANA SABIRLI OL SONRA EVDE BİLGİSAYAR VAR İSE İNTERNETTE VAR İSE ÇOK GÜZEL OLUR VE NETE ŞU HOCAYI YAZ ONDAN BAKARA SURESINI DİNLE... (FATİH COLLAK 1.CÜZ , 2.CÜZ, 3.CÜZ UN ORTASINA KADAR DİNLE BU BAKARA SURESİ VE BUNU YÜKSEK SESLE DİNLE EVİN BÜTÜN KAPILARINİ AC DİNLE..ZATEN SEN ABDEST AL DEDİKLERİMİ YAP BU BAKARA SURESİNİ DİNLE BAK NASIL OLACAKSIN...BAKARA SUŔESİNDEN CIGLİK ATARAK KAÇIYORLAR...ÇÜNKÜ BAKARA SURESI OKUNAN EVE BUYU VE SEYTAN GİREMEZ BU SÜRENİN FAZİLETI BUDUR...BİLGİSAYAR YOKSA CEPTEN AÇIP YÜKSEK SESLE DİNLE...NİYETİNİ GETİR SÖYLE SOYLE NİYET ETTİM (BABA ADI) OLMA (ANNE ADİ ) DOĞMA YAHYA'YA BU MÜBAREK BAKARA SURESI HÜRMETİNE NE KADAR ÜZERİMDE GÖZ NAZAR KÖTÜ ENERJİ ŞERLİ VARLIK VARSA BUNLARIN TÜMÜNÜN RUHUMDAN BEDENİMDEN EVİMDEN DEFİ NİYETİNE SÖYLE EUZUBESMELE ÇEK AC...AYRICA NETE SONRA AYNEN ŞUNU YAZ (EZBERLEMEK İÇİN 100 AYETEL KURSI-YAZ ) VE ONUDA DİNLE YÜKSEK SESLE...NİYETİNİ GETİR AYNI SADECE NİYETTE BU MÜBAREK AYETELKURSI HÜRMETİNE SOYLEYECEK. ..EN BAŞTA ANNENE SÖYLE EVİ KÖŞE BUCAK TEMİZLESİN YATAKLARIN ALTINI BİLE SONRA SİRKELİ SÜNİVERSİTESİ İLE EVDEKİ TÜM EŞYALARI PENCERELERİ DUVARLARI SİLSİN SİLDİĞİ YERLERDE BİRAZ ISLAKLİK KALSIN EV SIRKE KOKSUN SİRKE DEN KAÇARLAR VE HEPİNİZ HER İŞTE BESMELE ÇEKİN ÖZELLİKLE SEN HEP ABDESTLİ OL AYRICA EZAN OKUNDUKTAN SONRA HEMEN NAMAZLARINI Kİ..ANNENE SÖYLE SİRKELİ SUYUDA AYAK BASAN YERLERE DÖKME SİN VE GİDER YERLERİNE DÖKMESİN...AYRICA SEN YARIN AKTARDAN NORMAL GÜLSUYU VE DOĞAL GÜLSUYU (İÇİLEBİLİR GULSUYUNU SOR) VE ONU AL...DOĞAL GÜLSUYUNU SPREY SİSESİNE DOLDUR BESMELE ÇEK EVE SIK HER TARAFA EVİN HER TARAFINA EV DEVAMLI GÜLSUYU KOKSUN BU KOKUDAN KAÇARLAR KENDİNEDE DOĞAL GÜLSUYUNU SIK BUNLAR DOĞAL HEM VUCUDUNA HEM ÜSTÜNDEKİ KIYAFETLERE NASIL OLACAKSIN SEN BİLE FARKEDECEN HER İSE BESMELE ÇEK...AYRICA YARIN KENDİNE AŞAĞIDA DUYGU KARDEŞİME YAZMIŞ OLDUĞUM AYETLERİ SENDE CDYE YÜKLE ORADA YAZDIĞIM GİBİ AKŞAMDAN TAK CD YE SABAHA KADAR ÇALSIN SEN UYUSANDA ÖYLE AYARLA SEN BUNLARI ÇALDIKCA SABAHA KADAR ONLAR KAÇACAKLAR SENDEN VE EVDEN KAÇACAKLAR...BU BAKARA SURESINI DİNLE BUNLARI YAP NE GİBİ GELİŞME VAR YAZ BANA...SANA YAZICAM BEN YİNE ÖNCELİKLE BUNLARI YAP İÇİLEBİLİR GÜLSUYUNU AKTARDAN AL SEN...

Yorumu gönderen: Sabir, 06.09.2017, 18:11 (UTC):
YAHYA KARDEŞİM BU AKŞAM DA MUTLAKA SENİNLE BERABER UYUSUNLAR YARIN İLK İŞ OLARAK O ÜZERİNDEKİ MUSKALARİ ÇIKAR VE BESMELE ÇEK VE AÇ ONLARI KAĞIDINI ÇIKAR HEPSİNİ AKAN BİR SUYA YA DA ÇAYA AT KORKMA SEN ŞUAN NAMAZ KILACAGIM SANA YAZICAM BEN...

Yorumu gönderen: Yahya, 06.09.2017, 18:06 (UTC):
Evde annem babam ve ben yaşıyorum her gece odamdalar gölgeleri sürekli benimle Tanrı'ya sığınamıyorum.Beni sevdiğini söyleyen birisi bile var.

Yorumu gönderen: Sabir, 05.09.2017, 16:22 (UTC):
YAHYA KARDEŞİM evvela korkma onların seni öldürme hakkı yok kardeşim RABBİMİZ bunu yasaklamış onlar bizden daha çok korkuyor bunu unutma birtek zihnine etki ediyorlar senin ve o yüzden seni korkutuyorlar sen iradeli ol ki senin zihnine ve iradene etki etmesinler BİZİM RABBİMİZ VAR BİZE GÖNDERDİĞİ KİTAP KUR-AN'I KERİM VAR VE NAMAZ BUNLAR SANA YETER...Sana mı soyluyorlar seni kimse kurtaramaz halt etmiş onlar SENDE BUNU UNUTMA RABBİMİZ BİZİ ONLARDAN ÜSTÜN YARATMİS yapmak istedikleri tek şey ALLAH KORUSUN SENİ ÖLÜME GÖTÜRMEK SAKIN BUNU YAPMAYİ BIRAK DÜŞÜNME DAHİ...YAVAŞ YAVAŞ BEN SANA SOYLEYECEM SENDE SÖYLEDİKLERİMİ YAP KARDEŞİM RABBİMİZE SIĞIN SEN BENİMDE SÖYLEDİKLERİMİ YAPARAK İNŞALLAH KURTULACAKSIN ALLAH'IN İZNİYLE...EN BAŞTA ŞUNU SORAYIM SANA EVDE KAÇ KİŞİSİNİZ TOPLAM OLARAK SÖYLE BANA KİMLER VAR EVDE AİLEDEN VE KAÇ YAŞINDASIN KARDEŞİM...BANA HEMEN CEVAP YAZ BEN SÜREKLİ BURAYA BAKACAĞIM...

Yorumu gönderen: Yahya , 05.09.2017, 11:04 (UTC):
Ben yaklaşık 5 senedir günde en fazla 3 saat uyuyorum.Yüzlerce kez kriz geçirdim korkuyorum sürekli odamda dolaşıyorlar.Bana seni hiçbir şey kurtaramaz dediler.Onlarca kez hocalara gittim ve boynumda 7 tane musak var hala musallatlar.Bana kendilerinin ifrit olduğumu söylediler.Yatağımda uyuyamıyorum.Yanımda biri olmayınca uyuyamıyorum.Tanrıma ne kadar sığınırsam sığınıyım yine de kurtulamıyorum.Günlerce uyumadığım oluyor.Tek başıma dolaşamıyorum.Bir yere odaklanıp bakamıyorum.Aynada kendime bakamıyorum.Vücudum çürüdü 10 kilo verdim.Her gece onlarla konuşuyorum odam onlarla doluyor nereye gitsem yanımdalar kafayı yemiş haldeyim ne yapmalıyım?

Yorumu gönderen: DUYGU, 09.08.2017, 02:55 (UTC):
ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM ALLAH'IM RAZI OLSUN İNŞALLAH

Yorumu gönderen: Sabir, 03.08.2017, 00:29 (UTC):
Duygu kardesim anladim...Sende asagida yazdigim ayetleri cd ye doldur hepsi asagida yazili 've uyumadan once tak bilgisayara sabaha kadar calsin..1.5 litre suyun icine 2 cay kasigi zemzemsuyu dok aksamdan dok sabaha kadar o su zemzemsuyuna donusecek 've eczaneden icilebilir gulsuyunu al 've o suyun icine dok 've niyetini getir euzubesmele deyip 7 Ayetel Kursi oku 've sabahtan aksama kadar o suyu emerek cok az azar azar ic aksama kadar ama oturarak ic...Ayrica yine gulsuyu ayri al tekrar niyet Ayetel Kursi 7 tane oku once vucudunun tumune saclarinin arasina dahil tum vucuduna sonra uzerindeki kiyafetlere 've evin hertarafina SIk..Her zaman gulsuyu KENDINE VE EVE SIK AM A HER ZAMAN...IKINCI GUNDEN SONRA HER ZAMAN SADECE GULSUYU OLMADAN YUKARDA YAZDIGIM SUYA ZEMZEM SUYUNU MAYALA SABAHA KADAR IC AYNI SEKILDE..HACAMAT YAPTIR MUTLAKA NIYETINI GETIR YAPTIRIRKEN 7 AYETEL KURSI 7 FELAK 7 NAS SURESINI OKU...UZERINE KUVVETLICE 3 KEZ UFLE SONRA 3 KEZ KURU TUKUR..SULARADA OKUSAN AYNI SEKILDE 3KEZ KUVVETLI UFLE VE 3KEZ KUVVETLI TUKUR...HER ISINE BESMELE CEK MUTLAKA...HER GUN NETTEN EVDE BAKARA SURESINI AC DINLE YUKSES SESLE EVIN KAPILARINI AC DUVARLAR SESI DUYSUN...BUNLARI HEP YAP IHMAL ETME...BUNLARDAN ONCE 100 ESTAGFIRULLAH EL AZIM CEK ALLAH RIZASI ICIN 4 REKAT NAMAZ KIL 1 FATIHA 3 IHLAS SALAVAT GETIR DUANI ET...ZATEN O GULSUYU RUHUNA VE BEDENINE VE EVINE ISLEDIKTEN SONRA NAMAZADA INSALLAH BASLAYACAKSIN...NIYETINIDE SU SEKILDE YAP (NIYET ETTIM BABA ADI OLMA ANNE ADI DOGMA DUYGUYA BU MUBAREK AYETEL KURSI HURMETINE NE KADAR UZERIMDE GOZ NAZAR KOTU ENERJI SERLI VARLIK VAR ise bunlarin defi niyetine okuyorum deyip basla...Her gun 100 ESTAGFIRULLAH CEK AM A HER GUN IHMAL ETME...DUYGU KARDESIM NAMAZINI KILMAN GEREK BU SANA HEM UYARI HEMDE BUNLAR TARAFINDAN NAMAZ ICIN ENGELLENIYOR OLABILIRSIN BU SOYLEDIKLERIMI YAPARSAN INSALLAH NAMAZINIDA KILACAKSIN...RUHSAL OLARAK NASIL SUN BILMIYORUM EGER BIR ANORMALLIK VARSA BIKE KORKMA TOPARLANACAKSIN...INTERNET CAFEDEN BU AYETLERI DOLDURABILIRSIN KARDESIM...KORKMA RABBIMIZ BIZDEN TARAF SEN YETER KI ON A SIGIN RABBIM SANA YARDIM EDECEK INSALLAH...RABBIMIZE EMANET OL...

Yorumu gönderen: Duygu, 01.08.2017, 07:02 (UTC):
Hayır kardeşim bana ait değil bana ait bir yazı var sadece

Yorumu gönderen: Sabir, 31.07.2017, 18:28 (UTC):
Sevgili Duygu kardesim bir onceki yazi SANA mi ait onlarin hayatini arastirip kitap yazan filmlerini izleyen 've ruyada benimle ugrasma diyenler o yazi bir oncekisi sanami ait bunu ogrenebilirmiyim?

Yorumu gönderen: Sabir, 31.07.2017, 17:46 (UTC):
Sevgili M.Zakir Ozalin Sen onlarla arkadas olup ne yapacaksin RABBIMIZIN YOLU VARKEN...SENINLE ANCAK KAFIR CINLER ARKADAS OLUR TABI ONLARDA ANCAK SENIN SONUNU ALLAH KORUSUN GETIRMEK ICIN ZATEN PUSUDALAR SENI YOK ETMEK ICIN BEKLIYORLAR ALLAH KORUSUN...CUNKU BIZIM EN BUYUK DUSMANIMIZ ONLAR...RABBIMIZIN YOLUVARKEN KUR'AN NAMAZ DINIMIZI ILMIMIZI OGRENMEK VARKEN ALLAH'IN YOLU VARKEN NAMAZ KILIPTA EL ACIP DUA EDERKEN BIZE RABBIMIZDEN IYI BIR DOST ARKADAS VARKEN SEN BUNLARIN PESINE NEDEN DUSMUSSUN ...DUNYADA OKUNACAK ARASTIRILACAK OGRENILECEK BILGI VARKEN SEN ONLARI NE YAPACAKSIN...BOYLE SEYLER DUSUNME AKLINDAN SIL ONLARI BENIM TAVSIYEM...SUNU DA BELIRTEYIM DOST OLANLARI VAR Onlar ancak tan itikatla RABBIMIZIN YOLUNDA OLAN Rabbimize bagli Cok mubarek alim zatlara arkadas olur...Sana ALLAH korusun olsa olsa kafir cinler arkadas olur sonunu getirir BOYLE seyler dusunme sana tavsiyem...ALLAH HAYIRLI YOLLAR NASIP ETSIN SANA RABBIME EMANET OL...

Yorumu gönderen: Duygu, 31.07.2017, 05:15 (UTC):
Hayırlı sabahlar sabir kardeşim ben rüyamda çok sure okuduğumu görürüm bu kez de sabah namazını kıldıktan sonra uyuduğumda elimde kırmızı bir Ruj dudağıma sürmeye çalışıyorum süremeyince ayna karşısına geçip.süreyim diyorum biraz sürüp sonra aynaya hızlıca arabça birşeyler yazıyorum mübarek diye okuyorum sonra mürdam mı diyorum sonra tekrar mübarek diyorum daha sonra aynanın bir çok yerine arapça be ve nun harflerini yazıyorum aynada iki tane kendimi görüyorum biri yan duruuor dışarı.çıkıyor birinin arkası dönüktü sanırım yanımdan gidiyorlar ben ayna da öyle görünce hiç kormuyorum sizce bu rüyamda gördüğüm nedir beni ziyaret mi ediyorlar yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim Allah ım razı olsun( NOT:Ben normalde de çok dua okuyan biriyim kuran okurum ama maalesef namazımı eda etmiyorum belki bu bilginin bir faydası olur)

Yorumu gönderen: M. Zakir ozalin, 29.07.2017, 14:19 (UTC):
Ya ben bir cin konuşup arkadas olmak isterim hani bizimle arkadaş olacak iyi cinler yokmu

Yorumu gönderen: Sabir, 24.06.2017, 23:45 (UTC):
Mustafa aşağıda yazdıklarımı aynen yap.Dusunme onlari...Rüyama bile gelseler...

Yorumu gönderen: Mustafa , 19.06.2017, 18:57 (UTC):
Ruyamda cuhenna cin i. Gördüm. Onlardan özür diliyorum anlamı nedir...

Yorumu gönderen: Sabir, 10.06.2017, 19:11 (UTC):
Evet MERAK...Hepsi zararlı bunların hepside hicbir şekilde bunlarla iyi geçinilmez çünkü İNSANLARIN DÜŞMANI en başta ise ADEMOGLUNUN yani BİZLERİN...İyi olanlari da var MÜSLÜMAN CİNLER ama onlar az yani iman eden MÜSLÜMAN CİNLER AZ onların bize zararı yok...Onlarda KUR'AN OKUNAN, NAMAZ KILINAN EVE GELİRLER KUR'AN OKUNAN EVE GELİRLER KUR'AN DİNLERLER...

Yorumu gönderen: Merak, 10.06.2017, 18:14 (UTC):
Yani bunlarla hiç bi şekilde iyi geçinebilinecek durum yok öylemi. İlla hepsi insalara zararlımıdır bunların.

Yorumu gönderen: Sabir, 31.05.2017, 19:45 (UTC):
Ozi orda da öyle bir isim yok araştırdım...

Yorumu gönderen: Ozi, 31.05.2017, 17:28 (UTC):
Bereste, Kürtçe bir kadın ismi olabilir. Kürtçede çakmaktaşı anlamına gelir.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 45498935 ziyaretçi (117605025 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)
 
 

gizli

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.