El-Azîz İsm-i Şerîfi
 

El Aziz

El-Azîz İsm-i Şerifi

Azîz: Üstün, kuvvetli, güçlü, şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, glip olan.

Al-'Aziz: The Victorious who prevails, and can never be conquered.

Cenb-ı Hk buyuruyor:

"..O, üstün ve güçlü olandır, hkm ve hikmet sahibidir." [1]

Kurn-ı Kerm'de 91 yerde geçmektedir. Fakat hiç bir yerde tek başına  zikredilmemiş; daima Esm-i Hüsn'dan diğer bir isimle beraber vrid olmuştur. Allah'ın 'Aziz' sıfatı, O'nun hiçbir zaman mağlup edilemeyeceğini, her zaman galip olanın Kendisi olduğunu ifade eder. Allah kainatta mutlak kuvvet sahibidir ve O'ndan üstün hiçbir güç yoktur.

O, hiç bir şekilde ve surette asla yenilgiye uğramayan, her şeye gücü yetendir.

O, haksızlık yapılamayacak kadar güçlüdür.

O en üstündür, en yücedir, şeref ve izzet sahibidir.

Gayet izzetli, onurlu ve şanlıdır. Hiçbir şekilde mağlup edilmez, her işinde gâlibdir. Yahut eşi benzeri yoktur ve gayet yüksektir. Yani. "Hiçbir şey O'nun dengi olmamıştır." (İhlâs, 112/4) âyetinde ifade edildiği gibidir. Yahut dilediğini yapan yani (Hûd, 11/108). Bununla beraber alçaklığı, ahlâksızlığı, küfür, zulüm, fesad, isyan ve küfran gibi fenalıkları sevmez.

O'nun gücünü bilmek, O'nu hatırdan çıkartmamak, günahlardan uzaklaşmayı, yararlı işlerle meşgul olmayı sağlar. Mutlak Hâkimin Allah'tır. Sevk ve idare O'nun elindedir. O'nun koruma ve himayesi olmadan korunulamaz. O'nun yardımı olmadan başarılı olunamaz. Acizliğini samimiyetle kabul etmek, Allah'ın izzetini müşahede etmeyi sağlar.

"Yâ Âzizü" Her kim  bu ismi kırk gün sabah namazından sonra 40 kere okursa Cenb-ı Hak hazretleri onu hi kimseye muhta eylemez.[2][3][4]

Kaynaklar

[1] İbrahim, 4.
[2] Allah'ın İsimleri, 2005 Harun Yahya
[3] Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun bayrak, Threshold Books, 1985
[4] Miftah'l Kulb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı Blm) Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbend, Bedir Yayınevi, 2001


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 46139027 ziyaretçi (118656025 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler