Esma-i Erbeıyn-i İdrisiyye
 

esmai erbain

Dua metnini büyültmek için üzerine tıklayın.

Esma-i Erbaîn-i İdrisiyye

(Esmai Erbain)

“Esma-i Erbeıyn-i İdrisiyye” adı ile maruf bulunan bu esmalar, Hz. İdris (a.s.)'in ezkarındandır. Sühreverdi Hazretleri, bu esmalara devam ederek büyük makamlara ulaşmıştır. Muhyiddin Arabi Hazretleri de bu esmalara devam edenlerdendi. Bu “Esma-i İdrisiyye”yi okumaya devam edenler belalardan uzak olur.Mal ve mülklerine zarar gelmesinden korunurlar.Manevi yönden derece almak isteyenler bu esmaları okumaya etsinler.(M. Ahzab, 363)

Bismillahirrahmanirrahiym. Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe külli şey'in ve varisehu ve razikahu ve rahımeh. Ya ilahel alihetir refiy'ı celalüh. Ya allahül mahmudü fi külli fialih. Ya rahmane külli şey'in ve rahımeh. Ya hayyü hıyne la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve bekaih. Ya kayyumu fe la yefutü şey'ün min ılmih. Ya vahıdül bakıy evvelü külli şey'in ve ahıruh. Ya daimü bi la fenain ve la zevale li mülkihi ve bekaih. Ya samedü min ğayri şibhin fe la şey'e ke mislih. Ya barru fe la şey'e küfvün yüdanihi ve imkane li vasfih. Ya kebiru entellahüllezi la tehtedil ukulü li vasfih azametih. Ya barien nüfusi bi la misalin hala min ğayrih. Ya zakiyüt tahiru min külli afetin li kudsih. Ya kafiyel müvessiı lima haleka min ataya fadlih. Ya nekıyyen min külli cevrin lem yerdahu ve lem yühalıthü fialeh. Ya hannanü entellezi vesı'te külle şey'in rahmeten ve ılma. Ya mennanü zül ıhsani kad amme küllel halaikı menneh. Ya deyyanel ıbadi küllün yekumü hadıan li rehbetihi ve rağbetih. Ya halika men fis semavati vel erdı küllün ileyhi meadüh. Ya rahıyme külli sarıyhın ve mekrubin ve ğıyasehu ve meazeh.Ya tammü fe la tesıfül elsünü külle künhi celalihi ve mülkihi ve ızzih. Ya mübdial bedayiı lem yebğa fi inşaiha avnen min halkıh.Ya allamel ğuyubi fe la yefutü şey'ün min hıfzıh.Ya haliymü zel enati fe la yüadilühu şey'ün min halkıh.Ya müiydü ma efnahü iza berazel halaiku li da'vetihi min mehafetih. Ya hamiydül fe'alü zel menni ala cemiy'ı halkıhi bi lafzıh.Ya azizül meniy'ul ğalibu ala cemiy'ı emrihi fe la şey'e yüadilüh. Ya kahiru zel batşiş şedid. Entellezi la yütakuntikamüh. Ya karibul müteali fevka külli şey'in ulüvvürtifaıh. Ya müzille külli cebbarin anidin bi kahri azizi sültanih. Ya nura külli şey'in ve hüdahü entellezi felekaz zulümati nuruh. Ya aliyüş şamihu fevka külli şey'in ulüvvürtifaıh. Ya kuddusüt tahiru min külli suin fe la şey'e yüazühu min cemiy'ı halkıhi bi lafzıh. Ya mübdiel beraya ve muıydiha ba'de fenaiha bi kudratih. Ya celilül mütekebbiru ala külli şey'in vel adlü emruhu ves sıdku va'düh. Ya mahmudü fe la teblüğul evhamü külle künhi senaihi ve mecdih. Ya keriymel afvi zel adli entellezi melee külle şey'in adleh. Ya azıymü zes senail fahıri vel ızzi vel mecdi vel kibriyai fe la yezillü ızzüh. Ya kariybül mücibül müdani dune külli şey'in kurbeh. Ya acibes sanayiı fe la tentıkul elsünü bi külli alaihi ve senaihi ya ğıyasi ınde külli kurbetin ve mücibi ınde külli da'vetin ve meazi ınde külli şiddetin ve ya racai hıyne tenkatıu hıyleti.

Esma-i Erbeıyn-i İdrisiyye'nin bitiminde şu dua okunur:

Allahümme inni es'elüke bi hakkı hazihil esmaiş şerifeti ve şerafiha ve kerametiha en tüsalliye ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Ve es'elüke imanen ve emanen min ukubatid dünya vel ahırah. Ve en tahbise anni ebsaraz zalemeti vel müridine biyes sue. Ve en tasrife kulubehüm an şerri ma yudmirunehu ila hayri ma la yemlikühu ğayruk. Allahümme hazed düaü minni ve minkel icabetü ve hazel cehdü minni ve aleyket tüklanü. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym. Ve sallellahü ala Hayri halkıhi muhammedin ve alihit tayyibinet tahirine ecmeıyn. Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn.Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Zeynep , 09.04.2017, 15:09 (UTC):
Gerçekten çok güzel dualar. İnşallah Allah bu okuduğumuz duaları kabul eder. Hem hiçte safsata değil hayatında hiç dua etmedin mi kardeşim

Yorumu gönderen: ahmet şahin, 11.11.2016, 13:03 (UTC):
beğenerek okuyorum allah razı olsun

Yorumu gönderen: adem, 07.11.2016, 00:16 (UTC):
arkadaşın dediği gibi insan kendini bilir hayrı şerri helali haramı herkes bilir,bizi bağlayan kuran ı kerim ve sünet gerisi fasafiso boşuna para verin almayın okumak bedeva bütün camii lerde kuranı kerim ve meali vat okuyacaksanız onu okuyun

Yorumu gönderen: allah razı olsun.., 24.09.2016, 18:16 (UTC):
allah razı olsun gönderenlere.

Yorumu gönderen: hasan, 24.09.2016, 11:32 (UTC):
Kardeşlerim cinlerin varlığı haktır ama yaradılış olarak ademoğlu istun kılınmıştır, buna delil ise ademoğlu n a gelen peygamberler cinlere de peygamber olmuşlardır oyle ki kimi büyük evliyalar onları kontrol dahi edebilmislerdir, özetle demek istediğim
Yasin tv diye bir kanalda abartılarak anlatılan ve daha sonra onlarda n korunmak için 29 tl ye bir kitap halinde satılmak istenen dua ve Soz konusu dua dan daha efdal yani hayırlısı Allah in kitabi ve onda da nas Felak sureleridir, ayrıca günlük namazına dikkat eden haram helal kul hakkı büyük küçük günahlardan kaçınmaya çalışan birisini illa ki Mevla korur, koruması altına alır, Hz peygamber sallallahu aleyhi vesellem e de buyu yapılır bunun ustune nas Felak süreleri iner ve okunması istenir, kardeşlerim bir işin arkasında para talebi geliyorsa ve anlatılırken abartılı bir üslup varsa çıkar amacli bir is, şarlatanlık var demektir, unutmayalım Müslüman kâfir kavramlarını yanısıra münafık diye de bir kavram vardır, bunu anlayalim artık her Allah diyenii ve sakal bırakip gezineni hoca derseniz kendinizi hiç olmadık yerlerde ve durumlarda bulursunuz, ali kalkancı ve 28 şubatı Fadima sahini unutmayın, Balık hafızalı bir millet olduğumuz için aynı tezgahı oynayıp bizleri de oynatıp duruyorlar duruyorlar, mantıkli ve akılcı düşünmeye ilgili kuranda "37 saffat 155 hicmi dusunmezsiniz,akletmezsinz" ayet i ve benzeri birçok ayet vardır, lütfen biraz okuyun,kendi kitabınızı kur anı mealinden de okuyup anlamya çalışın, ceddimiz boşa dememiş 'essek olursan semer i vuran çok olur diye,150 yıldır semer ustune semer giydin Aziz milletim bu kadar aşağılanmaya doymadın mi hala?!!

Yorumu gönderen: zülfiye kacar, 20.08.2016, 08:16 (UTC):
yüce rabim

sizlerden razı olsun Cok Güzel bir dua kucak dolusu sevgi ve melametle kalin

Yorumu gönderen: TURAN ŞAHİN, 15.07.2016, 08:48 (UTC):
CUMA GÜNÜNÜN YÜZÜSUYU HÜRMETİNE BU DUVAYI ŞERH EDENDEN ALLAH RAZI OLSUN CUMALARIMIZA ŞİFA OLSUN DİLEĞİYLE NİYAZ EDİYOR.

Yorumu gönderen: Mustafa, 05.06.2016, 14:23 (UTC):
Allah razı olsun

Yorumu gönderen: Taner, 30.03.2016, 04:30 (UTC):
Arapça okunuşunu açmıyor telefon nedense.. başka yer de ola bilen var mı??

Yorumu gönderen: Rafet, 21.03.2015, 08:00 (UTC):
Dua`yı yapan kişi haram boğazından haram lokma geçmemiş yememiş olmalıdır ki Dua yerine bulsun.
Dua yapanın ağzından hayır sözler, şerden uzak, dedikodu, Zan, kötü konuşmayan biri olmalıdır.
Kul hakkı yemeyen, Kamu malından çalmayan, iftira atmayan, yetimi koruyan kollayan gözeten, en önemlisi yalan bir dili olmayanın bu Duayı yaptığında ise kabul görür.
Sen Allah`ı unutacaksın, ama her dara düştüğünde onu hatırlayacak ona sarılacaksın ondan yardım bekleyeceksin, işlerin tıkırında doğru gittiğinde onu unutacaksın, ondan uzak kalacaksın, onu hatırlamayacaksın, benim bir yaradanım var demiyeceksin sonra Dua edeceksin anında isteklerine cevap verecek öylemi ???
Bir işveren 3 kuruş için seni ezerken 12 saat çalıştırırken ona boyun eğeceksin kulu kölesi olacaksın efendim diye hitap edeceksin karşısında el pençe divan duracaksın, kafanda her biri 35 gram ağırlığında olan, TRT kanalının On binlerce dolar en pahalı kamerasından daha değerli ve pahalı olan, bir bedel diye karşılığında beş kuruş ödemediğin bu iki gözü verene alemlerin Rabbı`na, ömrünün sonuna kadar hayatında ışık saçan bu iki gözün bedelini ödeyemezsin ödeyemeyeceğin gibi bu iki gözün için Şükür niyazda bulunmayanlar Duası olmayanlar, hep üç kuruş dünyevi menfatleri için Dua ederler böyle Dua ile Rabbini sığınırlar el avuç açarlar. Biraz ahiretini düşün değilmi, bu dünyadan ne Sultanlar, ne Padişahlar, ne Krallar geldi geçti hepsi işte o gidilecek olan yere gittiler, şimdi kime kaldı bu alem bu dünya, ondan geldik ona döneceğiz en güzel mutluluk aşk huzur onda, ona inanmanız yeterli değildir, ona gövenmelisiniz de, eğer ona inanan ona güvenen biri için Allah ona en yakın dost, bunu hiç kimse unutmaz inşaallah.

Yorumu gönderen: selen, 18.02.2015, 10:44 (UTC):
Bu dualara safsata diyen arkadaş önce gitsin de dua etmenin ne demek olduğunu bir öğrensin baştan. Kendi düşüncelerini de kendine saklasın. Kendisi belli ki inanmıyor dua etmeye filan. Herneyse. Allah razı olsun bu duaları bizimle paylaşan kişiye.

Yorumu gönderen: kamil, 31.12.2014, 09:06 (UTC):
dua mümini silahıdır tamam ama o duayı bu devirde temiz bir kalp ile temiz bir dil ile yüce yaradana hangimiz arz edecez
işimiz var namaz kılmayız
bilmiyoruz kuran okumayız
zor kazanıoruz zekat vermeyiz
müslümanız elhamdülillah her günaha kosarak gideriz

ALLAH cümlemizin günahını affetsin
bizleri gazabından korusun

Yorumu gönderen: erhan, 30.12.2014, 23:23 (UTC):
inanmayın böyle safsatalara çalışmadan didinmeden hicbir yerde ekmek yok arkadaşlar. Dua ile yazı ile olsaydı bu işler milyarlarca nüfusa sahip müslümanlar bir kere dua etse küçücük israil helak olurdu. Dünyada refah icinde yaşayan bütün ülkeler müslüman olmayan ülkeler. Kandiriliyorsunuz

Yorumu gönderen: Serhad, 16.10.2014, 23:06 (UTC):
Ben arapça bilmiyorum.Namaz kılarkende dilimin dödüğü kadar okuyorum ayetleri ama okuduklarımın kendi dilimde anlamınıda biliyorum.Şimdi bu duanın anlamı ne dua yazarken Türkçe karşılığınıda belirtirsen bilerek okuruz daha iyi.Selametle

Yorumu gönderen: turkan, 02.05.2014, 12:58 (UTC):
Allah razı olsun sizden

Yorumu gönderen: sevgim_24, 16.10.2010, 08:40 (UTC):
ya sevgi ve muhabbet için okunacak olanlar büyü olabilir mi acaba? insan iradesini zorlayan herşey büyü diyorlar.duayı büyüye çevirmiş oluyormuşuz.

Yorumu gönderen: funda_su, 13.10.2010, 14:44 (UTC):
Allah hepinizin dualarını kabul etsin inşallah

Yorumu gönderen: kadir böyük, 03.10.2010, 07:52 (UTC):
Allah ile arasında perde bulunmayan iki dua vardır. Biri mazlumun duası, diğeri de kişinin din kardeşinin gıyabında yaptığı duadır.) [Taberani]
Peygamber efendimiz, (Allahü teâlâya günah işlemeyen dil ile dua edin) buyurdu. Böyle bir dilin nasıl bulunacağı sual edilince, (Birbirinize dua edin! Çünkü ne sen onun, ne de o senin dilinle günah işlemiştir) buyurdu. [Tergibüs-salât]
“Bir müslümanın, bir din kardeşine gıyabında yaptığı DUA kabul olunur. Başında vazifeli bir melek vardır. Kardeşine hayır DUA’da bulunduğu vakit, bu melek: ‘AMİN’ der. Ve: ‘Senin için de bir misli olsun’ der.” Müslim-Ebu Davud
kardeşlerim allah sizlere sağlık sıhhat mululuk zenginlik ilim irfan dünyada ve ahirette herşeyin en iyisini en en güzellini versib.azgınlıktan fenelıktan ve kötü işlerden uzak eylesin.şeytanın ve nefsin şerrinden korusun.
günahsız bir dille allah' a benim için dua edermisiniz samimi bir kalple allah hepinizden razı olsun.iki cihandada sizi(bütün din kardeşlerimizi) muzaffer eylesin. amin

Yorumu gönderen: Hürriyet, 25.06.2010, 09:35 (UTC):
Her kim yazdıysanız ALLAH size iki dünya selametini versin Tüm kalbimle bugün cuma hürmetine nasip eylesin.AMİN..

Yorumu gönderen: Kamil Nebil, 20.04.2010, 17:12 (UTC):
Bu isimleri Cübbeli Ahmet Hoca Arifan Dergisinde uzun uzadıya yazıyor. Heryerde bulunmuyor. Teşekkür ederim.

Yorumu gönderen: emrah , 25.02.2010, 14:23 (UTC):
arapçasını doğru bir hatla yazarsanız sevinirim

Yorumu gönderen: Murad, 07.12.2009, 23:40 (UTC):
Ekte imajını verdiğim Arapça okunuşunun yazılışı sanki burada yanlış olmuş.

img704.imageshack.us/img704/2139/esmaierbain1.jpg

Yorumu gönderen: Hürriyet, 30.10.2009, 10:22 (UTC):
ALLAH,bu duayı ve diğer duaları yazan islam kardeşlerimize iki dünyanın mutluluğunu ihsan eylesin.Diliyorum.AMİN.Sizin gibi iyiler varoldukça islamiyet baki kalacaktır.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 44692746 ziyaretçi (116256381 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)
 
 

gizli

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.