>


   
 
  Fuzuli'nin "Gayri" Redifli Gazeli
 

Fuzuli, şiir, edebiyat, mısra

Fuzûlî'nin "Gayrı" Redifli Gazeli

Vezin: Fēilâtün (Fâilârün) / Fēilâtün /  Fēilâtün / Feilün (Fa'lün) [1]

Hâsılum yoh ser-i kûyunda belâdan gayrı;
Garazım yok reh-i aşkunda fenâdan gayrı.

Senin yanında belâdan başka elde ettiğim (bir) şey ve aşkının yolunda fâni olmaktan (ölmekten) başka beslediğim bir niyetim yoktur.

Ney-i bezm-i gâmem ey mâh, ne bulsan yele vir;
Oda yanmış kuru cismimde hevâdan gayrı.

Ey ay gibi güzel olan sevgilim! Ben, gâm (hüzün ve mutsuzluk) meclîsinin bir neyiyim. Ateşe yanmış (ateşte kavrulmuş) kuru bedenimde (senin) arzundan (ve seni özleyişten) ve aşktan başka ne bulursan, yele ver...

Perde çek çehreme hicrân günü ey kanlu sirişk;
Ki gözüm görmeye, ol mâh-likâdan gayrı.

Ey kanlı gözyaşı! Ayrılık gününde yüzümü perdele ki; gözüm, o ay yüzlüden (ayrıldıktan sonra) ondan başka (hiçbir) şeyi görmesin!

Yetti bîkesliğüm ol gâete kim çevremde;
Kimse yoh çizgine girdâb-ı belâdan gayrı.

Kimsesizliğim, o dereceye vardı ki, etrâfımda belâ girdâbından başka dönüp dolaşan yok.

Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge;
Ne açar kimse kapum, bâd-ı sabâdan gayrı.

Bana, ne gönlümün ateşinden başka kimse yanar, ne de sabâh rüzgârından başka kimse kapımı çalar...

Bezm-i aşk içre Fuzûlî, nice âh eylemeyem;
Ne temettû’ bulunur bende sadâdan gayrı.

Ey Fuzûlî! Aşk meclîsinde nasıl âh etmeyeyim ki bende kazanç olarak feryâttan başka ne bulunabilir?

Dipnotlar

[1] Bu veznin özelliği, baştaki "Feilâtün"ün "Fâilâtün"; sondaki "Feilün"ün ise "Fa'lün" şeklinde de kullanılmasıdır. Çünkü 1. beytin birinci; 3. beytin birinci; 4. beytin birinci ve ikinci; 6. ve 7. beyitlerin birinci mısraları, "Fâilâtün"le; geriye kalan mısralar ise "Feilâtün"le başlamaktadır. Aynı şekilde 2., 3., 6. ve 7. beyitlerin birinci mısrâları, "Feilün"le, diğerleri ise "Fa'lün"le bitmektedir.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: fadime....., 14.04.2014, 17:06 (UTC):
gazellerin şiir inceleme yöntemiyle incelenmesini istiyorum.... ve rica ediyorummmmmBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 45524028 ziyaretçi (117646064 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)
 
 

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.