Gençlerimizi Satanizm Tehlikesinden Korumanın Yolları
 

Gençlerimizi Satanizm Tehlikesinden Korumanın Yolları

Gençlerimizi Satanizm Tehlikesinden Korumanın Yolları

Satanizm Nedir?

Özel olarak Hıristiyanlığa, genel olarak bütün dinlere karşı alternatif olarak ortaya çıkan bir harekettir. Kelime olarak şeytana inanma, tanrı diye tapınma anlamına gelir. Başta Hıristiyanlık olmak üzere bütün dinlere ve kutsal değerlere karşı başkaldırıyı temsil eder. İngiltere, Fransa, Almanya ve özellikle Amerika'da yayılmıştır. Şeytanın en önemli özelliği olan başkaldırıyı esas alarak dinin karşısında, şeytanın ve onun temsil ettiği değerlerin yanında olmayı önerir. Modern Satanizm ABD'li Macar asıllı Anton Szandor Lavey tarafından kurulan Şeytanın Kilisesi ile ortaya çıkmıştır.[1]

Satanizm Tehlikesi

Geçmişi 1700'lere dayanan Satanizm son yıllarda şiddet, vahşet ve intihar olayları ile bir kez daha gündeme geldi. Satanistlerin kendilerini tarif etmek için kullandıkları ifadeler, hayata bakış açıları, savundukları değerler, kan ve vahşetle dolu dünyaları ilk başta insanlara inanılmaz gibi gelse de, yaşanan olaylar bu sapkın akımın giderek yayılan bir tehlike olduğunu ortaya çıkardı.

Ürkütücü makyaj ve kıyafetleriyle kendilerini Satanist olarak tanımlayan kişiler ile, basında sık sık yer alan kanlı ayinler, katledilen hayvanlar, işkence gören insanlar, tecavüz vakaları ve intiharlarla ilgili haberler biraraya getirildiğinde ortaya dehşet verici bir tablo çıkmaktadır. Ancak asıl şaşırtıcı olan insanların böylesine sapkın bir hayatı ve düşünceyi sözde bir 'din' olarak benimseyebilmeleridir. Peki nasıl oluyor da bir kısım insanlar, kötü olmayı, kötülük yapmayı, hayvanlara ya da insanlara acı çektirmeyi, karanlık, korku dolu bir dünyada yaşamayı kendilerine bir hayat gayesi ve 'din' olarak benimseyebiliyorlar? Pek çok insan bu sorunun cevabını merak etmekte, ama cevabı yanlış yerlerde aramaktadır. Satanizm'in nasıl geliştiğini ve bu kadar geniş kitleleri nasıl etkisi altına alabildiğini anlamak için öncelikle bu karanlık dinin tüm yönleriyle tespit edilmesi gerekmektedir. Bu sapkın dinin ardındaki felsefeyi ortaya çıkarmak, insanların böyle bir sapkınlığı nasıl kabullendiklerini anlayabilmek için şarttır. Çünkü SATANİZM'İN KAYNAĞI, SANILDIĞI GİBİ SADECE BAZI GENÇLERİN PSİKOLOJİK DENGESİZLİKLERİ DEĞİL, ONLARI BU DENGESİZLİKLERE SÜRÜKLEYEN BİR FELSEFEDİR. Ve bu felsefe, insanı bir hayvan türü olarak gören ve 'doğa acımasızdır, sen de acımasız olmalısın' mesajını veren SOSYAL DARWINIZM'dir. Dolayısıyla Satanizm'i ele alırken bu gerçeğin göz ardı edilmemesi gerekir.

İlerleyen bölümlerde Satanizm'i tüm yönleriyle inceleyecek, şiddeti ve vahşeti dini bir ritüel haline getiren ve kanlı cinayetleri adeta bir ibadet olarak gören bu felsefenin bu kadar yaygınlaşmasının nedenleri üzerinde duracağız. Okuyacağınız gibi, SATANİZM'İN çıkış noktası din karşıtlığıdır. Dolayısıyla bu sapkınlığın taraftarları din ahlakından uzak yetişmiş ve materyalist akımların etkisi altında kalmış kişilerdir. Satanizm'in yaygınlaştığı ve özellikle de genç insanlar üzerinde etkili olduğu bir gerçektir. Ancak SATANİZM'İN çözümsüz gibi gösterilmesi de çok büyük bir yanılgıdır. Oysa bu sapkın akımla mücadele çok kolaydır ve KURAN AHLAKI, GENÇLERİ SATANİZM'İN ELİNDEN KURTARABİLECEK TEK YOLDUR. KURAN'IN IŞIĞI SATANİZM'İ YOK EDECEK VE ALLAH'IN İZNİYLE AYDINLIK, SEVGİ VE BARIŞ DOLU BİR DÜNYA OLUŞTURACAKTIR.[2]

Satanizm ve FRP’nin Karanlık Yüzü

Uzmanlara göre; Lara, Ceylan gibi gençleri bunalıma sürükleyerek intiharına neden olduğu öne sürülen Fantasy Role Playing’in (FRP) en tehlikeli olanı, sanal ortamda oynananı. İddiaya göre; gençler FRP’nin etkisiyle kontrolden çıkıyor. FRP, oynayanlar tarafından bir yaşam stili olarak da değerlendiriliyor. Bu tip oyunların en ilginç tarafı ise, oynayanların senaryoyu bilmemesi. Oyunda herkes konuya kendinden bir şeyler katıyor ve macera böylece uzayıp gidiyor.

Bütün bu oyun sistemlerinin ortak noktası oyuncuların kendilerine uygun karakter yaratması ve oynatması. FRP’de olaylar şöyle gerçekleşiyor: Bir iki arkadaş toplanır, hepsinin bir karakteri vardır. Kimi savaşçıdır, savaşır; kimi din adamıdır, onun rolü yaralananları iyileştirmektir; kimi büyücüdür, zekası ve büyüleriyle grubu yönlendirir.

FRP tipi oyunlarda bir de yöneticiye gereksinim duyulur ki, bu kişi kuralları belirlemek ve oyuncular için oyunu hazırlamakla görevlendirilmiştir. Oyunu yöneten bu kişiye ‘Dungeon Master (Zindan Ustası)’ ya da kısaca ‘DM’ denir."[1]

Veliler ve Eğitimciler İçin Koçluk Yöntemi

Şehirleşmenin ve teknolojinin gelişimiyle orantılı olarak okul çağındaki çocuk ve gençlerin bir kısmının Satanizm, intihar, cinayet, uyuşturucu, tecavüz ve porno benzeri alışkanlıklar edinmesi ve benzeri sorunlar yaşamasını ülkemizde daha sık gözlemeye başladık. Son zamanlarda ortaya çıkan intihar vakaları ise buzdağının sadece görünen kısmıdır. ABD gibi ülkelerde liselerde çocuk sahibi genç kızlar için kreşlerin mecburi hale getirildiğini biliyoruz. Bu tür sosyal hastalıkların ortaya çıktıktan sonra tedavi edilmesi psikolog ve psikoterapistlerin ilgi alanına girse de hastalıklar ilerlemeden alınacak koruyucu önlemler eğitimcileri ve velileri ilgilendirmektedir.

Ancak ne var ki ülkemizde veliler ve eğitimciler, eğitim ve öğrenme dünyasında ortaya çıkan son gelişmeleri ve teknolojileri yeterince takip edememekte ve bazı durumlarda çok eski yöntemleri  kullanabilmektedirler. Sorunlar ortaya çıkmadan koruyucu önlemler alma konusunda yapılan çalışmalar yetersiz ve "anne-baba okulu tarzında uygulanan sınırlı çalışmaların çoğunda kullanılan bilgilendirmeye dayalı yöntemler etkisiz kalabilmektedir. Bu tür bilinçsiz uygulamalar sonucunda çocuk ve gençlerimiz bahsettiğimiz sosyal hastalıklara direnç konusunda güçlü aşılara sahip olamadıkları için tehlike her geçen gün büyümektedir.

1989'lu yıllarda ABD de ortaya çıkan "coaching" = koçluk yaklaşımı yukarıda adı geçen sosyal hastalıklara koruyucu önlem açısından faydalanabileceğimiz oldukça güçlü ve etkili bir araçtır. Daha önceki yıllarda İnternet teknolojilerinin okullarda etkin kullanımı alanında değişik özel okullarda yönetim danışmanlığı yapan Melih Yalçıneli son olarak "koçluk" yöntemini eğitimci ve velilerin eğitimi amacıyla Türkiye'de ilk defa kullanmayı keşfettiğini belirtiyor. Yalçıneli bu konuda ilgilenen okullara, eğitimcilere ve velilere yardım için kolları sıvamış durumda. Melih Yalçıneli ekibiyle birlikte okullarda seminerler, öğrenme programları ve ailelere yönelik bireysel ve grup seansları düzenliyor.

"Hedefimiz bu çalışmanın İstanbul'a ve basta büyük iller olmak üzere bütün Türkiye'ye yayılması�;Teknoloji dünyasında da olduğu gibi eğitim dünyasında da ortaya çıkan yeni bir yöntem bilinçli kullanılırsa ara teknolojileri kullanmanıza gerek kalmadan toplumsal olarak gelişmemize ve ilerlemenize yardımcı olabiliyor. Bu çalışmanın toplumsal dokumuzu oluşturan gençlerimizin sosyal açıdan sağlıklı gelişmesi açısından önemli bir adım olacağını düşünüyorum."

Seminer, Atölye Çalışması ve Seanslar Halinde Düzenleniyor.

Seminer programları :Bu program okul, otel yada benzeri mekanlarda 40 kişinin üzerinde katılımcının olabileceği gruplara yarım günlük seminer olarak düzenlenmektedir.

· Atölye çalışmaları :Bu program İstanbul'a yakın sayfiye mekanlarında 10-40 arası katılımcının olabileceği gruplara bir günlük uygulamalı ve eğlenceli atölye çalışması olarak düzenlenmektedir

· Seans programları :Bu program kendi ofisimizde yada isteğe bağlı olarak velilerin ev yada ofislerinde 1-10 arası katılımcının olabileceği kişi yada gruplara 2-6 ay arası sürebilen haftada 1 saatlik seanslar halinde düzenlenmektedir. Seanslar telefonla da olabilmektedir.

· Sertifika programları :Seans programlarına 6 ay katılan velilere ve özellikle yaz aylarında hızlandırılmış 2 haftalık
programlara katılan veli ve eğitimcilere "uygulayıcı koçluk" sertifikası veriliyor

programlarının amacı katılımcılarda koçluk yöntemi hakkında bilinçlilik ve duyarlılık kazandırmaktır. Çocuk ve gençlerin psikolojik olarak sağlıklı ve dengeli gelişimine yardımcı olmak, Satanizm, intihar, cinayet, uyuşturucu, tecavüz ve porno benzeri sosyal alışkanlıklar edinmesine karşı veli ve eğitimcilerin koçluk yöntemini "koruyucu bir aşı" olarak kullanmalarına yardımcı olmak istiyoruz.

Koçluk Nedir, Ne Değildir?

Bireylerin kendilerini keşfetmeleri, problemlerini çözmeleri ve fırsatları değerlendirmelerine yardımcı olan kişidir.Koçluk terapi, danışmanlık yada öğretmenlik değildir.Geleneksel eğitim modellerinde eğitimciler ihtiyaçları ve sorunları belirler ve size gerekli bilgi kaynaklarını sağlarlar. Koçluk yaklaşımında ise ihtiyaç ve sorunları bireyin keşfetmesi, çözümleri ve yeni bilgileri bireyin oluşturmasına yardım edilir.

Koçlar ne yapar:

Sizi dinler ve kendini sizin yerinize koyar, sizin dünyanızı anlamaya çalışır, size uyumlu bir arkadaş olur. Sizi yönlendirmek ya da sorularınıza cevap vermek yerine sorular sorarak sizin cevapları keşfetmenize yardımcı olur. Değişik öğrenme kaynaklarına ulaşmanıza yardımcı olur ama size bir şey öğretmeye çalışmaz.Rüya ve hayallerinize ulaşmanızı sağlayacak amaç ve hedefleriniz ile ilgili aksiyon planları kurmanıza yardımcı olur. Risk almayı içeren davranışlarda size destek olur, sizi motive eder, size cesaret verir ve başarılarınızı alkışlar. Evrenin, toplumun ve kendinizin farkında
olmanıza, yardımcı olur.Sizinle sinerji kurar ve ilham verir, geleceğiniz ve mutluluğunuz ile ilgilenir.Size karşı kişisel bütünlük dürüstlük ve samimiyet sergiler. Sizinle açık anlaşmalar yapar ve sözünde durur.Sizin algılama tarzınız, öğrenme biçiminiz ve kişisel varlığınıza saygı duyar. Gündemi sizin belirlemenizi sağlar sizinle açık esnek ve güvenli bir ilişki kurar. Sizin hassas konularınıza saygı duyar. Elde edilebilir ölçülebilir ve belirli tarihleri olan
gelişim planı hazırlamanıza yardımcı olur.Kendinizi disipline etmenize ve düzeltmenize kendi kendinize sorular sorup çözümler üretmenize ve bu çözümlere odaklanmanıza yardımcı olur.

Koçlar nasıl faydalı olurlar?

Koçlar sizin değişmenize yardımcı olurlar. Beğenmediğiniz huylarınızı,eski alışkanlıklarınızı terk etmenize, sorunlarınızı ve çatışmalarınızı çözmenize yardımcı olurlar. Hayatınızın dengeli, uyumlu, anlamlı olmasına ve sizin daha başarılı, doymuş ve mutlu olmanıza yardımcı olurlar.Hayattan ne istediğinizi ve önceliklerinizi belirlemenize, hedefler koymanıza ve bunlara ulaşmanızı engelleyen engelleri görmenize yardımcı olurlar. Kendinizi daha iyi tanımanıza, güvenmenize, yeteneklerinizin gelişmesine, yeni beceriler kazanmanıza, yeni fırsatlar yaratmanıza yardımcı olurlar. [3]

İlgilenenler, 212-5518721 ve 533-533-3585049 no'lu telefonlardan başvuruda bulanabilirler. www.yalcineli.com adresinde Melih Yalçıneli hakkında ek bilgilere ulaşılabilir.

Melih Yalcineli, Eğitim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanı, Istanbul, Turkey
+90-212-5518721 (home-office)
+90-533-3585049 (mobile)

Satanizm Tehlikesi

Basından

· Sabah 26 Ocak 2002

Balıbey, SATANİZM'İN önlenmesinde okul, aile ve İnternet tehlikesini birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti: "Münferit olsa da okuldan sonra evine gitmeyen çocuklar var. Eve gitmeyen iki çocuk diğer arkadaşlarını da ayartabiliyor. Ekonomik durumu iyi olan çocuklar daha çok bu duruma düşüyor. Satanizm'e ilgi duyan çocuklar saat 22.00'den sonra İnternete giriyor. Bilgisayar başında dünyadan kopuyor. Kendisine sanal bir dünya üretiyor. Ama suçu kimseye atmamalı, rehberlik çalışmaları yapılmalı, anne babalar çocuklarına şefkat gösterip, yakından takip etmeli. "

· Sabah 23 Ocak 2002

Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, öğrenci intiharları için savaş açtı: Bütün okullara psikolog göndereceğiz. İntihar olaylarını ortadan kaldıracağız İstanbul'da lise çağındaki gençler arasında intiharların artması, Satanizm akımının yaygınlaşması ve İnternet ortamındaki oyunların ruh sağlığına olumsuz etki yaptığı iddiaları üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye genelinde "alarm" ilan etti.

· Hürriyet 22 Ocak 2002

Boğaziçi Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son veren Özel Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Lara Falay'ın, ölümünden dört ay önce bir chat arkadaşına "Satanist'' olduğunu itiraf ettiği bilgisayar kayıtlarından ortaya çıktı. Konuşmalarında, "Öldüreceğim kendimi. Beni cehennemde de bulamazlar, eminim.'' diyen Lara'nın, ölümünden önce hepsini sildiği chat kayıtlarını, ICQ'dan tanıştığı 17 yaşındaki arkadaşı U.Ü, Hürriyet Yazarı Fatih Altaylıya gönderdi.

· Hürriyet 29 Nisan 2001

Doğan Uluç, Amerika'da çocuklar hiç bir ülkede görülmeyecek düzeyde özgür, başıboş bir yasam sürüyor. Ana-babaların çocukları üstünde etkisi yok denecek kadar az. Kulağı çift küpeli erkek öğrenciler, dili, dudağı, göbek çukurunda halkalar taşıyan, omuz başı, göğüs-kalça ustu dövmeli kızlar dilediklerini yapma serbestisi içindeler. Aileler başıboş bıraktıkları çocuklarına söz geçiremiyorlar. Peki gençlik ağır cürümleri nasıl öğreniyor? Bana kalırsa video oyunları, televizyon ve dergilerden. çocuklar okul dönüsünde evde odalarına kapanıp ekranlarda vasat bir insanin uykusunu kaçıracak karanlık bir dünya içine giriyor. Video oyunları (ya da Facebook'taki çete savaşları) ile adam öldürme heyecanı yaşıyorlar, dergilerde bomba yapımını, Internet'te bir milyonu aşkın porno sitesinde cinsel ilişkilerin dik alasını öğreniyorlar

· Sabah 12-Ağustos-2001

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "Satanizm Raporu" tamamlandı. Rapora, göre Türkiye'de SATANİZM'İN yaygınlaşmasında en büyük rolü İnternet oynuyor. Böylece düşüncede kalmayıp giderek bir inanç biçimine dönüşen Satanizm'e inanan gençlerin iletişimi de daha kolaylaşır hale geliyor

· Radikal 3 Ekim 1999

Önce Columbine lisesi eylemlerinde, daha sonra Texas'taki kilise cinayetinde ve son olarak da Türkiye'deki "Satanizm" bağlantılı olayların merkezinde İnternet vardı.

Veliler, Eğitimciler ve Sosyal Bilimcilere Çağrı

Satanizm'in karanlık telkinlerinin etkisi altında kalan gençler ilk başlarda ne kadar büyük bir tehlikeye bulaştıklarının farkında olmayabilirler. "Özgürce yaşamak", "kurallara karşı koymak", "tek başına ayakta kalabilmek" gibi telkinlerle bu belanın içine çekilen genç insanlar, söz konusu ideolojinin hem çevrelerine hem kendilerine felaket getiren bir ideoloji olduğunu hemen teşhis edemeyebilirler. İlginç, gizemli ve yeni bir dünya ile tanıştıklarını düşünüp bir anda kendilerini bu akıma kaptırabilirler. Bu nedenle gençlerin Satanizm konusunda kapsamlı olarak bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri hayati önem taşımaktadır.

Buraya kadar incelediğimiz bilgiler, "Satanizm belası nereden çıktı?" diye düşünen veliler, eğitimciler veya sosyal bilimciler için yol gösterici olmalıdır. Eğer bir toplumda insanlara, "Siz maymunlardan evrimleşmiş bir hayvan türüsünüz!" denirse, bu büyük aldatmaca gazetelerde, dergilerde, ders kitaplarında, sözde "bilimsel" kaynaklarda ısrarla tekrarlanırsa, o toplumda Satanizm veya benzeri vahşet ideolojilerinin gelişmesi de son derece normal olur. Bu gerçeğin önemle dikkate alınması ve eğitim sisteminin, kültürel ve sosyal politikaların buna göre belirlenmesi gerekmektedir. Aksi halde, Satanist cinnet içinde masum insanları öldüren gençlere "neden cinayet işledin" diye sorulduğunda, onlar da "çünkü vahşi hayvanlar öldürmek için yaşar, ben de vahşi bir hayvanım" cevabını vereceklerdir.

Bu yüzden Satanizm'e karşı verilecek olan fikri mücadelede birinci adım, bu sapkın akımı ideolojik olarak besleyen kaynakların kurutulması olmalıdır. Bunun için de asıl yapılması gereken, başta Darwinizm olmak üzere bu ideolojilerin yanılgılarının ve aldatmacalarının deşifre edilmesidir. Ancak bununla birlikte gençlerin manen de bilinçlendirilmesi gereklidir. Allah'ın tüm kainatı yoktan var ettiğini bilen, Allah'a karşı sorumluluklarının farkında olan, öldükten sonra tekrar diriltileceğinin ve dünyada geçirdiği her anın hesabını vereceğinin bilincinde olan bir insanın herhangi bir sapkınlığa düşmesi, kendisine ve çevresine zarar verecek faaliyetlerde bulunması mümkün değildir. [4]

Kaynaklar

[1] forum.kanka.net/archive/index.php/t-319530.html
[2] Harun Yahya, "Satanizm Tehlikesi", www.satanizmtehlikesi.com/
[3] groups.yahoo.com/group/Aktuel/message/258
[4] Harun Yahya, "Kurân'ın Işığı, Satanizm'i Yok Etti", www.satanizmtehlikesi.com/

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: berkay, 06.03.2014, 17:11 (UTC):
Her 4 saatte bi tecavüz suçu işleniyor, hayvanlara tecavüzde 1 numarayız. Çocuk pornosu ve ensestte ilk 5'teyiz. Ama muslumaniz içim rahat.

Yorumu gönderen: frp nin gerçekleri, 25.10.2010, 17:15 (UTC):
frp şeytan işidir o ne öle zarlar elfler orklar neyün. chaotic evillar ele geçirmiş bu güzel dünyanızı töğpe töğbe. herkes lawfull good olsn mutlu olak elele verek kelebekler böcekler. mesela ben güçükkene beni aldılar ortalarna dediler frp oynayacaz. dedim o ne ola ki bunlar bi kaç zar çıkarttlar,bi de kedi getrdiler. kedi ne kadar şirin ama,görsen yalarsın. bi baktım bunlar kedinin patilerini falan kıtlıyolar ufaktan ısırıyolar felan. yanına da bi yetmişlik rakı actılar,böyle burzum eşliğinde,zarları kedi kanına falan bulayıp atmaya basladılar. biri ordan diyo fireball atıyorm usta,baktım diğeri charge edyrm falan saçmalıolar. dedim kedi kanı kafa yapıyo arkadaş. sonra dedim ben gaçayım. öyle işte. bu da böyle bi anımdı. gençlik işte. temiz kurtardık.

Yorumu gönderen: düşünceler..., 16.10.2010, 20:38 (UTC):
mRb ..
15 yaşındayım ve lise 2 öğrencisiyim .. ben rock ve metal müzik dinliyorum siyah giyiniyorum renkli şeyleri sevmiyorum koyu makyaj yapıyorum ve elektro gtar çalıyorum vs.. evet şimdi akla gelen tek şey sen satanistsin !
işte yanlışımız tamamen burda !
insanların dikkatini buraya çekmek isterim insanlar geri kafalı ! dışarıda bu şekilde dolaşınca insanların bana bir bakışı var ama anlatılamcak bi şekilde sanki yaptığım çok farklı birşeymiş gibi !
fakat ben satanist değilim ! ve en nefret ettiğim insan türüdür onlar ki : onlara insan bile diyemem !
şimdi siyah giyinen koyu makyaj yapan insanlara bu pencereden bakmayın !
satanistler hakkında çok fazla bilgim var ve onlardan ciddi ciddi korkuyorum !
MÜSLÜMANIM SADECE ALLAHIM VAR !
şimdi beni o şekilde birisi çekip bi insanın karışına koyup bu nasıl bir insan diye bir soru yöneltilse cevap : satanist, neye benzediği beelli değil vs saçma sapan yorumlar geliceğinden adım gibi eminim !
fakat gençlerimize bu kapıdan bakılmasın ! tarz farkı var rop müzik dinleyenleri nasıl ortam kabul edip insan gözüyle bakıyorsa rock müziğede aynı saygıyı göstermek zorunda!
ben slow pop v.b türde şarkılardan hoşlanmıyorum bu bi ZEVK MESELESİ! hafif hareketsiz veya moral bozucu şarkılar hoşuma gitmiyor!
kafa sallamak, siyah giyinmek, rock , metal , zevk verici şeylerden hoşlanıyorum! dediğim gibi bu sadece bir zevk ! renkli şeyler hoşuma gitmiyor, hareketsiz hiçbirşeyi sevmiyorum, belkide hayattan zevki bu şekilde alıyorum !
karşımızdaki insana yamyam gibi bakmayalım anneler ve babalar rock metal türü şarkı dinleyen kafa sallayan son ses evde müzik siyah giyinmek tarz yapmak vs şeylere kızmasınlar ve bunu yanlış anlamasınlar bu sadece zevk zevk zevk !
oturup damar dinleyip jlet atacağağına ROCk dinleyip kafa sallasın ! :D
ve şunuda söylemek isterim evet gençlerimizi bu tür zarar verici şeylerden koruyalım genç olduğumuz için bu tür satanistlik dikkatimizi çekebiliyor bırakın gençler araştırsın !
zaten AKLI, MANTIĞI, ZEKASI olan bir genç bu satanizm böyle satanistm diyip hava yapılacak birşey olmadığını okuyunca anlar!
ve birde burda frp çoook yanlış anlatılmış :S :D
arkadaşında dediği gibi frp yi bir yerden duymuş vya sözlük anlamını okuyup kendi yorumlarınıda katarak ortaya karışık bir frt atmış,oluşturmuş :S :D
kesinlikle burdaki anlatılmaya çalışan frp yanlıştır dikkate alınmasın araştırılsın !
ve gençlerimizi sıkmayalım, ve yeterince üzerlerine düşelim fakat dikkat edin ilgilenmeyin DEMİYORUM!
bu yazmış olduğum yazı tamamen kendi şahsi düşüncelerimdir belki bana katılan fakat tam tersi zıt bir düşünceye sahip olan arkadaşlarımızda olabilir saygı duyarım sadece. fakat bunlar gerçekler ...

Yorumu gönderen: mephisto, 11.08.2010, 19:31 (UTC):
çok yakınımızda satanizmden çok daha tehlikeli şeyler var...

Yorumu gönderen: Amaterasu , 13.12.2009, 01:18 (UTC):
Merhaba cevabım biraz geç olacak ama şöyle söyleyeyim; kişisel hayat tarzlarına hakaret gibi yorumlamadım ben bu yazıyı sadece frp'nin ne olduğunu bilmeyen biri tarafından yazılmış olduğunu ve boşu boşuna insanların aklını karıştırabileceğini düşünüyorum.Bir çocuk bir gün bu yazıyı okuyan babasına gidip de 'baba ben frp oynuyorum ' derse ,frp'yi bu yazıdaki gibi sanan babasının durumunu düşünemiyorum:) ayrıca belirtmek isterim ki ülkemizde Frp oynayan insanların büyük bir çogunluğu , neyin ne olduğunu bilen,belli bir seviyeye ulaşmış kişiliklerdir.sevgilerimle

Yorumu gönderen: Akhenaton (Admin), 17.10.2009, 11:12 (UTC):
Şahsen ben PRP ile ya da rock müzik dinlemekle Satanizm'in eşleştirilebileceğini düşünmüyorum ve bu yazının çoğu ifadesine katılmıyorum. Eğer bu yazının kişisel hayat tarzlarına hakaret içerdiğini düşünen arkadaşlarımız çoğunluktaysa, bu yazıyı bu kategoriden kaldırabilirim... Seviyeli üslubunuz için herkese teşekkür ederim...

Yorumu gönderen: Mephisto, 17.10.2009, 10:39 (UTC):
Amaterasu, sen bu adamları ciddiye mi alıyorsun ?? bunlar ciddiye alındıkça kendilerini birşey zannedecekler, uyarayım. Bence tepkisiz kalınmalı. Onlar cahil değiller, neyin ne olduğunu aslında çok iyi biliyorlar. Boşuna seviyemizi indirmeyelelim derim ben.

Yorumu gönderen: Amaterasu, 04.10.2009, 22:51 (UTC):
FRP'nin karanlık Yüzü mü? Satanizm ve FRP'nin birbirleriyle ne alakası var? Bu yazıyı yazan ciddi cahilmiş...Frp'nin açıklamasını bulmuş bir yerden kendince açıklamaya çalışmış ama ne diyeyim: olmamış..O zaman mesela fantastik roman/çizgi roman okuyan da satanist, fantastik film izleyen de satanist,bilim kurguyla uğraşan da satanist vesaire. Lol...

Yorumu gönderen: Talha, 06.07.2009, 01:38 (UTC):
allah hepinizden razı olsun yani gençlik şimdilerde büyük şeyler içerisinde kıvranıyordur. efendime söyliyim bu şeytan işleri oyunlar moyunlar falan... tabi biz anlayamıyoruz diyor baba ben arkadaşımlayım işte bilgisayar falan biz bilemiyoruz tabi şeytana mı tapıyorlar çat mı yapıyorlar... alah razı olsun çok sizlerden böyle gösteriyorsunuz falan. mesela geçen de dedi oğlum bilgisyarın bişeyi mi ne eskimiş ben biliyordum yine o şeytanlarla falan uğraşacak dedim almam, sen satanik yahudi olcan bu gidişle allah acımaz bak dedim. çok cahil şimdiki nesil, göremiyorlar tabi sizin gibi. allah razı olsunBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 47394146 ziyaretçi (120727474 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler