Gizli Dünya Devleti ve Rockefeller & Rothschild Aileleri
 
Rockefeller, Rothschild

Gizli Dünya Devleti ve Rockefeller & Rothschild Aileleri

Bu iki aileden daha önce çeşitli vesilelerle söz ettik. Burada her ikisi de Yahudi olan bu iki aileden özel bir başlık altında ve ayrıntılı bir şekilde söz etmek istiyoruz. Çünkü bu ailelerin mensuplarının adları Gizli Dünya Devleti'nin örgütleriyle bağlantılı olarak sıkça geçmektedir.
19. yüzyılın büyük bir çoğunluğunda, bir Yahudi bankacılar ailesi olan Rothschild Ailesi, Avrupa'nın para marketlerini yönetti. Birçok Avrupa toplumu, borçlarını, savaş tazminatlarını ödemek ya da barış projelerini finanse etmek için Rothschild'lardan para borçlandı. Ailenin ismi, yani Rothschild ismi, bir atalarının dükkanının işareti olarak kullandığı kırmızı bir kalkandan (a red shield, Almanca'da rothen schilde) gelmektedir.

Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) aile servetinin kurucularından olmuştur. Almanya'da, Frankfurt-am-Main'deki Yahudi bölgesinde doğmuştur. Bir tüccar oldu ve dövizcilik gibi birkaç bankacılık servisinde bulundu. Nadir madeni para uzmanı olan Mayer Amschel Rothschild pek çok zengin eve katılabilme imkanını elde etti. Özellikle de seçme hakkına sahip olan William of Hesse-Kassel'in evine girebilecek ayrıcalığa sahip olması önemliydi. Kısa sürede, seçme hakkına sahip bu şahsın başlıca ekonomik işleri ile uğraşmaya başladı. Mayer Amschel Rothschild 5 oğlunu da aile işinde çalışmak üzere yetiştirdi.

Rothschild'lar uluslararası bankacılar olarak ün kazanmalarını, Napolyon Savaşları'na borçludurlar. Mayer Amschel'in üçüncü oğlu Nathan Mayer (1777-1836), 1800 civarlarında İngiltere'ye gitti ve Napolyon'un kuşatması sırasında İngiltere için eşyalar kaçırdı. Kardeşlerinin yardımı ile, Nathan Mayer ayrıca İspanya'daki İngiliz ordusunu finanse etmek amacıyla Fransa'dan altın da taşıdı. Bu çabaları, Nathan'a İngiliz hazinesinin temsilcisi unvanını kazandırdı. Savaşın sonunda, Rothschild Ailesi Fransa ve Avusturya'ya borç vermekle yükümlüydü.

Nathan'ın erkek kardeşi Jacob ya da James (1792-1868 ), Fransa'nın başkenti Paris'te bir banka kurdu. Onun kardeşi Salamon Mayer ise (1774-1855) Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir banka kurdu. Bir diğer erkek kardeş Karl Mayer (1788-1855) İtalya'nın Naples şehrinde bir başka banka kurdu ama tutunamadı ve 1861 civarında kapattı. En yaşlı kardeş Amschel Mayer (1773-1855), Frankfurt'taki ekonomik işlerden sorumlu olarak kaldı.

Rothschild Ailesi, Avrupa ve Amerika'da tren yollarını finanse etti ve ABD'de isteyenlere borç alma imkanı sağladı. Nathan Mayer'in oğlu Lionel Nathan (1808-79) 1875'te Süveyş Kanalı'nın kontrolünü satın alması için Başbakan Benjamin Disraeli tarafından kullanılmak üzere İngiltere'ye borç verdi. Lionel Nathan İngiliz Meclisi'ne seçilen ilk Yahudiydi ve onun oğlu Nathan Mayer (1840-1915) ilk Baron Rothschild oldu.

Rothschild'lar birçok onur ve unvan elde ettiler. İngiliz ve Fransız ailelerinin üyeleri olanlar ise kendilerini bilim insanları ve hayırsever olarak tanıtmışlardır.

Rothschild ailesinin 2000'li yıllara üç trilyon dolar sermaye ile girdiği tahmin edilmektedir.

Bütün bu bilgilerden anlaşıldığı üzere bu aile faiz prangasını kullanarak hem siyasi yönetimleri kendilerine bağlamış, hem de bu yolla büyük gelirler elde etmiş, servetlerine servet katmışlardır. Tabii servetlerini katlamalarına paralel olarak yönetimler üzerindeki etkileri ve güçleri de artmıştır. İşte bu etki ve güçlerini kullanarak, başta İlluminati şebekesi olmak üzere destekledikleri bütün karanlık teşkilatların ve masonik örgütlerin elemanlarının istedikleri yerlere gelmelerini sağlamışlardır. Onların bu etkinlikleri de kendilerine siyaset meydanında "parlak" bir gelecek hazırlama hayalleri yapanların onların ağlarına düşmelerini kolaylaştırmıştır.
Rockefeller ailesi, Amerika'daki Yahudi lobisinin başını çeken bir ailedir. Bu aile de Rothschild ailesi gibi başlangıçta banka ve finansman işine ağırlık verdi. Bu yüzden Amerika'da yıllardan beridir para piyasalarında saltanat sürmektedirler. Hatta Amerika'da sermaye alanında 150 yılı aşan bir Rockefeller hanedanlığından söz edilir. Fakat sadece finans ve para piyasasında kalmamışlardır. Petrolden endüstriye çok geniş bir alana yayılmış ve oldukça güçlü bir sermayenin sahibi olmuşlardır. Özellikle petrol alanında tam bir dev ve tröst haline gelmişlerdir ve Amerika'nın en önemli petrol şirketleri onların elindedir.

Ailenin Rockefeller Vakfı adıyla bir vakıfları da bulunmaktadır. Bu vakfın amacı da İlluminati ve Yuvarlak Masa şebekesinin ağına düşecek yöneticiler yetiştirmek amacıyla üniversite çağındaki öğrencilere burs temin etmektir. İsmi daha önce birkaç kez geçen Yahudi Henry Kissinger bu vakfın danışmanlarındandır. Kissinger'in Rockefeller ailesiyle danışmanlığın ötesinde oldukça derin ilişkileri bulunmaktadır. Bu yüzden birçok çalışmalarında ortaktırlar. Rockefeller Vakfı aynı zamanda Beyaz Saray'a strateji üreten bir tink tank kuruluşu gibi çalışmaktadır. Bu çalışmasının asıl amacı ise ABD'nin politikasına yön vermektir. Bu vakıf, Türkiye'de yönetimde üst kademelere kadar gelmiş bazı kişilere de burs vermiştir.

Chase Manhattan Bank (CMB), Rockefeller ailesinin finans kurumlarından biridir. Adında geçen Manhattan, New York'ta yahudilerin oldukça yoğun oldukları adanın adıdır. Bu bankanın şah dönemi İran'da çeşitli yatırımları bulunuyordu. Uluslararası Temel Endüstri Ortaklığı (IBEC) ailenin bir ferdi olan Nelson Rockefeller tarafından kurulmuştur. Aileye ait şirketlerin Suudi Arabistan'da birçok yatırımı bulunmaktadır. Suudi petrollerine hakim durumdaki ünlü ARAMCO şirketinin hisseleri Rockefeller ailesine ait dört şirket arasında paylaştırılmıştır. Bunlar da Texaco, New Jersey Oil, Socony Vacum ve California Standart Oil şirketleridir. Bu dört şirket 1944'te bir araya gelerek ARAMCO'yu kurmuşlardır.

Merkezi Londra'da bulunan Harts Horn J. E. Oil Company es and Goverments'ın yayınladığı istatistiklere göre Ortadoğu petrollerinin % 99'u yedi büyük petrol şirketinin kontrolü altındadır. Bu şirketlerin beşi Yahudi Rockefeller ailesine aittir. Geriye kalan iki şirketten Shell'in sahibi Marcus Samuel ve Royal Dutch'ın sahibi Wiliam Detending de Yahudidir.

Ünlü American International Corporation (AIC)'ın ortaklarından biri de Rockefeller ailesidir. Ailenin Avrupa'daki bazı bankalarla da iş bağlantısı olduğu bilinmektedir.

Daha önce sözünü ettiğimiz Yuvarlak Masa teorisine göre oluşturulmuş olan Trilateral Komisyon'un fikir babalığını da Rockefeller ailesine mensup David Rockefeller ve yine bir Yahudi olan Zbigniew Brzezinski yapmıştır.

David Rockefeller'in tek marifeti andığımız komisyonun fikir babalığını yapmak değildir. Hıristiyan ve Yahudi Milli Konferansı'na üyedir. Komünizmin çöküş merhalesinde Yahudi sermayesinin Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkelere kazık çakmasında önemli rol oynamıştır. Bunda Sovyetler'deki komünistlerle eski dostluğunun önemli rolü olmuştur. Yukarıda sözünü ettiğimiz global gizli örgütlerin tümünde Henry Kissinger'den çok daha fazla etkinliği vardır. CFR, Bilderberg ve Trilateral Komisyon'un her üçünün de birinci derecede David Rockefeller'in kontrolünde olduğu bu örgütlerle yakından ilgilenenlerin çoğunda oluşan yaygın bir kanaat. Hatta bu üç örgütün kralının David Rockefeller, baş danışmanının da Henry Kissinger olduğuna inanılmaktadır. Her ikisi de Yahudi ve her ikisi de Amerika'daki Yahudi lobisinin başını çekenlerden. Bu üç büyük örgütün kendi iç hiyerarşisinde merkezde bulunan kişiye "boğanın gözü" denmektedir ve hali hazırda "boğanın gözü"nün David Rockefeller olduğuna inanılır.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: yüz sene uyuyan prenstürk, 31.01.2018, 05:42 (UTC):
biz topluca kandırılmış bir ülkeyiz gerisi masal

Yorumu gönderen: yüksel sari, 08.01.2018, 17:30 (UTC):
Bu adamların nihai hedefi insanlara cip takıp kontrol etmek...bunlarıda sağlık adına yapacak yani zamanı geldiğinde insanların ruhları elinde...bu pislikler firavun torunlarıdır haşa Allah’a şirk koşarlar...Yahudilik din değildir bir ırktır...

Yorumu gönderen: Mandıra filozofu, 26.10.2017, 14:05 (UTC):
onlar parayla her şeyi yapabiliriz sanıyorlar lakin bir söz vardır Parayı köleniz yapın yoksa efendiniz olur para bunların efendisi olmuş artık herşeyin bir doğumu bir yükselişi birde batışı vardır artık batmaya hazır bir hanedanlık halindeler

Yorumu gönderen: rena, 13.04.2017, 16:08 (UTC):
Türkiye elden gitmeden bu vatana sahip çıkalım Allah sonumuzu hayır etsin..

Yorumu gönderen: hido, 09.02.2017, 01:37 (UTC):
bilmem kaç yüz yıldır dünyayı yöneten bu kişilerin çoğu öldü cehennemdemidirler yoksa CENLETTEMİDİRLER onu ALLAH bilir... sağ olanlara para veremem ama akıl verebilirim doğru yol ALLAH yoludur


Yorumu gönderen: Serkan aydin, 05.02.2017, 03:26 (UTC):
Bu aileleri anlamak için avrupa tarihini ezoterizmi yahudiligi avrupa aristokrasisini araştırmak ve bilmek lazım..ilk bankacılık sistemini çıkaran ve haçlı seferlerinde zengin olan bununla kalmayıp amerikadan avrupaya getirilen altinlarada sahip çıkan bir zümre vardı bunlar tapınak sovalyeleriydi.inanclari esoterik paganizmdi.bunlar yer altına çekildi ama para ellerindeydi daha sonra ispanyadan kovulan ozellikle almanya ve hollandaya giden banker yahudi aileriyle ittifak yaptilar.bilinen en zengin hanedanlari italyan medicini ailesidir.daha sonra sermayeler avrupa kraliyet ailelerine dagildi yahudilerdeki kısmıda rothschild ailesindeydi hatta en büyük sermaye rothschild ailesindeydi

Yorumu gönderen: rungary_45, 22.01.2017, 12:12 (UTC):
bence dünyadaki kaosu bitirmenin tek yolu bu şerefsizleri yakalayıp köklerini kazımak bunlar günümüzün firavunları ama unuttukları veya düşünemedikleri şey her firavunun bir musası olur buda takdiri ilahidir dünyaya hükmediyorlar düşüncesine katılmıyorum dünya insanını sömürerek kazandıkları parayla üstün durumda olabilirler ama hükmetmek allaha mahsustur . insanlar inançlı olsa menfaat için kendilerini satmasalar dünya kirlenmeyecek bunların pis ellerinde rabbimin söylediği gibi ( NE KADAR AZ DÜŞÜNÜYORUZ) allahım sonumuzu hayır etsin

Yorumu gönderen: Kadir, 08.01.2017, 09:54 (UTC):
Amaçları arz-ı mev'ud, dur vadedilmiş topraklar, yani büyük israil, nil den fırata kadar, bu topraklar bizim diyorlar 5750 yıllık inançları bu, dikkat edin ırk değil inançları.

Yorumu gönderen: Özgün, 09.11.2016, 07:15 (UTC):
Hala cahil insanlar kurtuluşun müslüman birliğinde, dinde olduğuna inanıyor. Bu adamlar yüzyıllardır dünyayı yönetiyor. Hangisi müslüman?
Dini insanların kendilerine özgür bırakıp, Türk birliği kurmaya çalışsanız, hiçbir problem kalmayacak ortada.

Yorumu gönderen: Vatan sever, 22.10.2016, 10:56 (UTC):
Türkiye ile bağlantısı direk darbe girişimidir

Yorumu gönderen: Tevfik, 01.09.2016, 10:48 (UTC):
Bulent ecevit ve deniz baykalada burs vermis bu vakif

Yorumu gönderen: cahit, 24.12.2015, 20:57 (UTC):
imam zamanin gelisini gozduyum

Yorumu gönderen: Mehmet, 09.12.2015, 17:00 (UTC):
Adamlar illuminatinin kralı bunlar 7 aileler sadece bunlar 2 si dunyadaki en degerli madenlere ve mrkez bankalarina sahipler uflemelèri yeterde artar bile

Yorumu gönderen: Enes, 22.09.2015, 10:18 (UTC):
Turkiye ile baglantilari koc ve doğan sirketleridir.vehbi kocun babasida bir yahudiydi ve aydin doğan da onun gayrimesru cocugudur

Yorumu gönderen: akıllı, 21.09.2015, 12:42 (UTC):
Arkadaslar. Firavun dunyayi yonetiyordu. Hemde perde arkasindan degil acik acik. Dunya nufusunun %3 askeriydi. Zalimdi diktatordu ama sonu kizildenizin dibinde Allah'a secde etmek oldu... Biz dinimiz islamı yaşasak bunlar, biter. Hepsi muslumanlari somuruyor. Bizde onlarin faizini,ickisini,zinasini vb aliyoruz. Almayalim.. Ama kime anlatiyorumki... Kimliginde musluman yazip Kurana,peygambere sovenleremi.. Neyse firavunu u utmayin yeter... Anlayana!

Yorumu gönderen: hakan, 16.06.2014, 08:03 (UTC):
dünya hoş sonu boş dememişler boşuna bu dünyadan nice güçlü saltanatlar aileler hükümdarlar geçti gün gelecek bu ailelerde güçlerini kaybedecek bizim yapmamız gereken en önemli şey okumak olur bunlara karşı

Yorumu gönderen: ilker, 23.05.2014, 07:15 (UTC):
Çoğu insana saçma gelebilir ama bunlara dur demek için kinetik yeteneklere ihtiyacımız olacaktır.Benim aklımdan geçiyordu zaten.Biraz uçuk bi proje ama imkansız deyip vazgeçersen bunlar tepemize çıkmakla kalmıycak.Baştan aşağı fethedecekler.İşgal planları arasında komplo teorileri de var.Genç yaşıtlarıma sesleniyorum : ( yaşım 18) araştırma yapın sürekli ve bilgilenin.Ebeveynleriniz, aile büyükleriniz v.s size araştırmayı tehlikeli bulduklarını ve yapmayı bırakmanızı söylüyorlarsa hainler bu kişiler üzerinde amaçlarına ulaşmışlardır.Onlar üstünkörü bilgiler, ve kör inançlarla yaşamayı seçtiler.Bizim kazanmamız gereken kimlik ise; şüpheci, cesur, araştırmacı, gözü açık, zeki, düşünüp mantık kuran ve akıllı bir karakterin kimliğidir.Araştırmacı yazarların çoğunu örnek alın." Etrafıma ne kadar çok bilgi dağıtırsam o kadar insan aydınlacak " uğraşında.Biz uyanalım ki gelecek nesil gerçeklere nasıl ulaşmaları gerektiğini bilsin.

Yorumu gönderen: iki göz, 27.11.2010, 21:01 (UTC):
:)

Yorumu gönderen: mursel, 21.11.2010, 04:32 (UTC):
adamlar dunyayi ele gecirmisler ne turkiye baglantisindan bahsediyosun

Yorumu gönderen: gezenti, 10.02.2010, 02:43 (UTC):
türkiye ile direkt olarak bağlantıları nedir acabaBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 49327840 ziyaretçi (125161186 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler