Hüsn ü Aşk, 200-208. Bölüm
 

Hüsn ü Aşk, 200-208. Bölüm

Hüsn ü Aşk, 200-208. Bölüm

200. Birlikte bu kıyl ü kâl yokdur / Ol farzda hîç muhâl yokdur

200. Birlikte bu dedikodu yoktur. O zanda olmayacak şey hiç bulunmaz.

201. Var imdi gör ol melek-likâyı / Seyreyleki Hüsn-i bî-behâyı

201. Var şimdi onun, o melek yüzlü güzelin değer biçilmez güzelliğini gör seyret.

202. Tâ cümle nihan iyân ola hep / Evvelki iyan nihân ola hep

202. Bütün gizli şeyler açığa çıksın, evvelki açık olanların hepsi de gizlensin, silinip gitsin.

203. Hem-râhların bu râha erdi / Aşk ancak o pâdşâha erdi

203. Seninle yoldaş olanlar, bu yola kadar geldiler o padişaha ise ancak Aşk erişti.

204. Munlâ-yı Cünûn u Gayret İsmet / Hem kaldı girü Benî-Mahabbet

204. Cünûn mollası, Gayret, İsmet, Sevgioğulları geride kaldılar.

205. Hem üns-i Suhan nihâyetindir / Bundan ilerisi Hayret'indir

205. Suhan'la arkadaşlığın sonu da burası, bundan ötesi Hayret'in işi.

206. Fi’l vâkı'alıp o şahı Hayret / Açıldı sürâdıkât-ı vuslat

206. Gerçekten de Hayret o padişahı alıp götürdü, vuslat perdeleri açıldı.

207. Buldu bu mahalde kıssa pâyân / Bundan ötesi değil nümâyan

207. Hikâye de burada sona erdi, bundan ilerisi artık görünmez.

208. Sad şükr ola hayy-i lâ-yemûta / Kim erdi söz âlem-i sükûta

208. O ölümsüz diriye, Allah'a yüzlerce hamdolsun ki söz, sükût âlemine erişti.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 46110541 ziyaretçi (118610182 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)
 
 

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.