Hastalıklarımızın Zihinsel Sebepleri
 

Hastalıklarımızın Zihinsel Sebepleri

1. Bölüm

Sorun Olası Neden Yeni Düşünce Modeli
Acı Suçluluk duygusu. Suçluluk duygusu daima ceza peşinde koşar. Geçmişi sevgiyle bırakıyorum. Onlarda bende artık özgürüz. Huzur içindeyim.
Addison Hastalığı (Bronz Hast.) Bknz. Böbrek Üstü Bezi Rahatsızlıkları. Duygusal açıdan çok kötü yada yetersiz beslenme. Kendine karşı öfke duyma. Bedenime, zihnime ve duygularıma sevgiyle dikkat ve özen gösteriyorum.
Adenoidler (Lenf Bezlerinin Büyümesi) Aile içinde sürtüşme ve tartışmalar. Bu yüzden çocuğun istenmediğini hissetmesi (sanması) Bu çocuk istendi, iyi karşılandı ve derin bir biçimde sevildi.
Adetle ilgili rahatsızlıklar Bkz. Kadın Hastalıkları Kadınlığını reddetme. Suçluluk, korku. Üreme organlarının günahkar yada kirli olduklarına inanma. Bir kadın olarak tüm gücümü kabul ediyorum, tüm bedensel süreçlerimi normal ve doğal olarak kabul ediyorum. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.
- Adet görememe Bir kadın olmayı istememe. Kendinden hoşlanmama Kendimden hoşnudum, kadınlık bana sevinç veriyor. Ben her zaman mükemmel biçimde akan hayatın güzel bir ifadesiyim.
- Adet öncesi sendromu Karışıklığın hakim olmasına izin verme. Gücünü dış etkilere teslim etme. Kadınlık süreçlerini reddetme. Şimdi zihnimin ve hayatımın sorumluluğunu üstleniyorum. Ben güçlü, dinamik bir kadınım. Bedenimin her parçası kusursuz çalışıyor. Kendimi seviyorum.
- Ağrılı adet görme Kendine kızma. Kendi bedeninden yada kadınlığından nefret etme. Bedenimi seviyorum. Kendimi seviyorum. Tüm devrelerimi seviyorum. Her şey yolunda.
Ağız Yeni fikirleri ve besini içine almayı temsil eder Kendimi sevgiyle besliyorum
- Ağız İltihapları Dudakların irinli sözcükleri zapt etmeleri. Suçlama Sevgi dolu dünyamda yalnızca sevinç verici deneyimler yaratıyorum.
- Ağız Kokusu Bknz. Pis kokan soluk Öfke ve intikam düşünceleri Her şey yolunda. Geçmişi sevgiyle  bırakıyorum. Yalnızca sevgiyi ifade ediyorum.
- Ağız rahatsızlıkları Sabit görüşlülük. Dar kafalılık. Yeni fikirleri kabullenememe Yeni fikirlere ve kavramlara açığım ve onları sindirmeye ve özümsemeye hazırım.
Ağlama Gözyaşları hayatın ırmaklarıdır. Üzüntü ve korkudan olduğu kadar sevinçten de akarlar Tüm duygularımla barış halindeyim. Kendimi seviyor, beğeniyor ve onaylıyorum.
Ağlayamama (kuru gözlülük) Öfkeli gözler. Sevgiyle görmeyi reddetme. Bağışlamaktansa ölmeyi yeğleme. Kinci olma Seve seve bağışlıyorum. Görme gücümü canlandırıyor ve şefkatle, anlayışla görüyorum.
Ağrılar Sevgi ve destek bulma özlemi. Kendimi seviyor, beğeniyor ve onaylıyorum. Sevecenim ve sevilebilecek bir insanım.
AIDS Kendini savunmasız ve umutsuz hissetme. Kimsenin kendini umursamadığını düşünme. Yeterince iyi olmadığı konusunda güçlü kanı. Kendinden vazgeçme. Cinsel suçluluk duygusu. Ben evrensel kompozisyonun bir parçasıyım. Ben önemliyim ve Hayat’ın kendisi tarafından seviliyorum. Güçlü ve muktedirim. Kendimi tümüyle seviyor ve onaylıyorum.
Akciğer Hayatı içine alma kapasitesini temsil eder. Hayatı kusursuz bir dengeyle içime alıyorum.
- Akciğer Rahatsızlıkları Bkz. Zatürree Depresyon. Keder. Hayatı içine almaktan korkma. Kendinde hayatı dolu dolu yaşama hakkı görmeme. Hayatın bütünlüğünü içime alma kapasitesine sahibim. Hayatı sevgiyle ve dopdolu yaşıyorum.
Akne (Ergenlik sivilcesi) Kendini kabullenememe. Kendinden hoşlanmama. Ben hayatın Tanrısal bir ifadesiyim. Kendimi olduğum gibi seviyor ve kabulleniyorum.
Alerjiler Bkz. Saman Nezlesi Kime karşı alerjiniz var? Kendi gücünü yadsıma Dünya güvenli ve dostça bir yer. Ben emin ellerdeyim. Hayatla barış halindeyim.
Alkolizm Anlamsızlık duygusu. Yararsızlık, suçluluk, yetersizlik hissetme. Kendini reddetme. Ben şimdi’de (anı) yaşıyorum. Her an yenidir. Kendi değerimi görmeyi seçiyorum. Kendimi seviyor, beğeniyor ve onaylıyorum.
Alzheimer Hastalığı Bkz. Dementia, Bunama. Dünyayı olduğu gibi kabul etmeyi, onunla ilişki kurmayı reddetme. Umutsuzluk ve çaresizlik (acizlik), öfke. Hayatı deneyimleyebileceğim yeni ve daha iyi bir yol daima vardır. Geçmişi bağışlıyor ve geride bırakıyorum. Sevinç ve hazza doğru ilerliyorum
Amyotropik Kateral Skleroz (Lou Gehrig Hast.) Kendi değerini kabullenme konusunda isteksizlik. Başarıyı yadsıma Değerli olduğumu biliyorum. Başarılı olmak iyi ve güvenli (tehlikesiz) bir şey. Hayat beni seviyor.
Anemi Evet-ama tutumu. Sevinçten yoksunluk. Hayattan korkma. Kendini yeterince iyi bulmama Hayatın her alanında sevinç duymam iyi ve güvenli(tehlikesiz) bir şey.Hayatı seviyorum.
Anfizem Hayatı içine almaktan korkma. Vazgeçme.Kendini yaşamaya değer bulmama Dopdolu ve rahatça yaşamak benim doğuştan kazandığım bir haktır.Hayatı seviyorum.Kendimi seviyorum
Anjin Bkz. Boğaz ağrısı. Bademcik iltihabı Kendi adına çekinmeden konuşamayacağı ve ihtiyaçlarını talep edemeyeceği konusunda güçlü bir inanç. İhtiyaçlarımın karşılanması benim doğuştan sahip olduğum bir haktır. İsteklerimi sevgiyle ve rahatça talep ediyorum.
Anksiyete (Yürek Darlığı) Hayatın akışına, yaşam sürecine güvenmeme. Kendimi seviyor ve onaylıyorum ve yaşam sürecine güveniyorum.  Emin ellerdeyim.
Anoreksi (Aşırı iştahsızlık) Bkz. İştah Kaybı Kendi hayatından vazgeçme. Aşırı korku. Kendinden nefret etme, kendini reddetme. Ben olmak iyi ve güvenli (tehlikesiz) bir şey. Olduğum gibi harikayım. Yaşamayı seçiyorum. Mutluluğu ve kendimi kabullenmeyi seçiyorum.
Apandisit Korku.Hayattan korkma.Akışın önünü kesme. Emin ellerdeyim.Gevşiyor ve hayatın neşeyle akmasına izin veriyorum.
Apse Düşünceleri incinmeler, küçümsenmeler ve intikam arzusu üzerinde mayalandırma. Düşüncelerimin özgürleşmesine izin veriyorum. Geçmiş artık son buldu. Huzur içindeyim
Arpacık Bkz.Göz Rahatsızlıkları Yaşama öfkeli gözlerle bakma. Birisine kızgınlık duyma. Herkesi ve her şeyi neşe ve sevgiyle görmeyi seçiyorum.
Anteryoskleroz (Damar Sertliği) Direnç, gerilim. Aşırı dar görüşlülük. İyi ve güzeli görmeyi reddetme Hayata ve mutluluğa tamamen açığım. Her şeyi sevgiyle görmeyi seçiyorum.
Artrit Bkz. Eklemler Sevilmediğini hissetme. Kendini ve başkalarını sürekli eleştirme, içerleme. Her şeyin kusursuz olmasını aşırı derecede isteme. Ben sevgiyim. Artık kendimi sevmeyi ve onaylamayı seçiyorum. Başkalarını sevgiyle görüyorum.
Artritli Parmaklar Cezalandırma arzusu. Suçlama. Kendini aldatılmış, mağdur edilmiş hissetme, bir kurban gibi hissetme. Burada olmak istememe Sevgi ve anlayışla görüyorum. Tüm deneyimlerimi sevginin ışığına çıkarıyorum.
Astım Boğucu sevgi. Kendi bireyliğini, bağımsızlığını hissedememe. Kendini bastırılmış, boğulmuş hissetme. Bastırılmış ağlama. Artık kendi hayatımın sorumluluğunu üstlenebilirim. Özgür olmayı seçiyorum.
- Bebeklerde ve çocuklarda  Astım Hayattan korkma. Burada olmak istememe. Bu çocuk emin ellerde ve seviliyor. Bu çocuk iyi karşılandı ve sevgiyle kucaklanıp kabullendi.
Aşırı Hareketlilik Korku. Kendini baskı altında ve çılgın hissetme. Güvenlik içindeyim. Tüm baskı ortadan kalkıyor. Yeterince iyiyim.
Aşırı Havalandırma Bkz. Boğulma krizleri, solunum rahatsızlıkları Korku. Değişikliğe direnme. Yaşam sürecine güvenmeme. Evrenin her yerinde güvenlik içindeyim. Kendimi seviyor ve yaşam sürecine güveniyorum.
Aşırı Kiloluluk (normal kilosunun üstünde olmak) Bkz. şişmanlık Hayattan korkma. İncinme, aşağılanma, eleştiri veya cinsellikten korunma ihtiyacı duyma. Duygulardan kaçma. Güvensizlik, kendini reddetme. Doyum arama. Duygularımla barış halindeyim. Olduğum yerde güvenlik içindeyim. Kendi güvenliğimi kendim yaratıyorum. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.
Atardamarlar Yaşama sevincini taşırlar. Sevinç doluyum. Kalbimin her vuruşuyla içimden sevinç akıyor.
Ateş Yakıcı öfke. Ben sevgi ve barışın sükunet dolu ifadesiyim.
Ayak bilekleri Eğilmezlik ( esneklikten yoksunluk) ve suçluluk duygusu. Ayak bilekleri zevk alabilme yeteneğini temsil ederler. Hayattan zevk almayı hak ediyorum. Hayatın sunduğu tüm keyif ve hazzı kabul ediyorum.
Ayaklar Kendimiz, başkaları ve hayatla ilgili anlayışımızı temsil ederler. Anlayışım açık, berrak ve ben zamanla (gereklere göre) değişmeye hazırım. Emin ellerdeyim.
Ayak mantarı Kabul edilmemekten kaynaklanan düş kırıklığı ve sinirlilik. Bunları rahatlıkla geride bırakıp ilerleyememe. Kendimi seviyor, beğeniyor ve onaylıyorum. İlerlemek için kendime söz veriyorum. İlerlemek iyi, güvenli (tehlikesiz) bir şeydir.
Ayak parmakları Geleceğin küçük ayrıntılarını temsil ederler. Tüm ayrıntılar, kendiliğinden çözümlenirler.
Ayak rahatsızlıkları Gelecekten ve hayatta ilerleyememekten korkma. Hayatta neşeyle ve kolaylıkla ilerliyorum.
Ayak tabanı siğili Anlayışınızın temeline, kaynağına öfke duymanız. Geleceğe de yansıtılan düş kırıklığı. Güvenle ve rahatça ilerliyorum. Yaşam sürecine güveniyorum ve kendimi bu sürecin akışına bırakıyorum.
Ayak tırnağının batması İleri doğru yönelmeye, ilerlemeye hakkı olup olmadığı konusunda endişe ve suçluluk duyma. Hayatta gideceğim yönü seçmek ve o yönde ilerlemek benim Tanrısal hakkımdır. Güvenlik içindeyim. Özgürüm.
Bacaklar Bizi hayata ilerletirler. Hayat, benim için var.
- Bacak rahatsızlıkları Gelecekten korkma. İlerlemek istememe ya da belirli bir yönde ilerlemek istememe Geleceğimde her şeyin iyi olduğunu bilerek güven ve neşeyle ilerliyorum.
Bademcik iltihabı Bkz.Anjin, Boğaz ağrısı Korku. Bastırılmış duygular. Boğulmuş yaratıcılık,yapmak istediği şeyi yapamama. Benim hayrıma olan şey artık rahatça akıyor. Tanrısal fikirler benim vasıtamla ifade buluyorlar. Huzur içindeyim
Bağımlılıklar (Tiryakilikler) Kendinden kaçış. Korku. Kendini nasıl seveceğini bilememe Ne kadar harika olduğumu şimdi keşfediyorum. Kendimi sevmeyi ve kendimden zevk almayı seçiyorum.
Bağırsaklar Özümseme, messetme ve artıkları (işe yaramayan şeyleri) kolaylıkla çıkarıp atmayı temsil eder. Bilmem gereken her şeyi kolayca özümser ve messederim ve geçmişi sevinçle bırakırım. Bırakmak kolaydır.
Bağırsak rahatsızlıkları Eskiyi, artık ihtiyaç duyulmayanı bırakmaktan korkma. Eskiyi rahatça ve kolayca bırakıyorum ve yeniyi sevinçle karşılıyorum.
Basurlar Bkz. Makat Son teslim tarihleri (yetiştirememe ) korkusu. Geçmişe duyulan öfke. Bırakmaktan, koyvermekten korkma. Kendini yük altında hissetme. Sevgiye benzemeyen, ona ters düşen her şeyi bırakıyorum. Yapmak istediğim her şey için yeterli zaman ve yer var.
Baş ağrıları Bkz. Migren Kendini muteber görmeme. Kendini eleştirme. Korku. Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Kendimi ve yaptıklarımı, sevgi gözleriyle görüyorum. Emin ellerdeyim.
Baş dönmesi Kararsız dağınık düşünme. Dikkatle bakıp görmeyi reddetme. Tam anlamıyla merkezimdeyim ve huzur içindeyim. Yaşamak ve neşeli olmak iyi ve güvenli(tehlikesiz) bir şey.
Bayılma Korku. Başa çıkamayıp bırakma.geçici olarak bilincini yitirme. Hayatımdaki her şeyle başa çıkabilecek güce ve bilgiye sahibim.
Beden kokusu Korku. Kendinden hoşlanmama. Başkalarından korkma Kendimi seviyor, beğeniyor ve onaylıyorum. Güvenlik içindeyim.
Bedenin sağ tarafı Dışarı vermeyi, bırakmayı, erkek enerjiyi, erkekleri, babayı temsil eder. Erkek enerjimi hiç çabasız, kolayca dengeliyorum.
Bedenin sol tarafı Alıp kabul ediciliği, içeri almayı, dişi enerjiyi, kadınları, anayı temsil eder. Dişi enerjim kusursuz bir dengeye sahip.
Bellek yitimi (Unutkanlık) Korku. Hayattan kaçış. Kendine sahip çıkamama. Zeka ve cesarete sahibim ve değerliyim. Yaşamak güvenli (tehlikesiz) bir şey.
Belsoğukluğu Bkz. Zührevi hastalıklar Kötü bir insan olduğu için cezalandırılma ihtiyacı duyma. Bedenimi seviyorum. Cinselliğimi seviyorum. Kendimi seviyorum.
Bereler Bkz. Kesikler yaralar Kendine öfkelenme ve suçluluk duygusu. Kendimi bağışlıyor ve kendimi sevmeyi seçiyorum.
Besin zehirlenmesi Başkalarının kontrolü ele almalarına izin verme. Kendini korunmasız, savunmasız hissetme Yoluma her ne çıkarsa onu sindirecek güce ve beceriye sahibim.
Beyaz akıntı Bkz. Kadın hastalıkları, dölyolu iltihabı Kadınların erkekler karşısında güçsüz olduklarına inanma. Bir sevgiliye, eşe karşı öfke duyma. Tüm deneyimlerimi ben yaratırım. Ben gücün ta kendisiyim. Kadın olduğum için seviniyorum. Özgürüm.
Beyaz saç Gerilim. Baskı altında olduğuna, fazla zorlandığına inanma. Hayatımın her alanında huzur içinde ve rahatım. Güçlü ve muktedirim.
Beyin Bilgisayarı, anahtar tablosunu temsil eder. Ben zihnimin sevgi dolu operatörüyüm.
- Beyin felci Aileyi bir sevgi eylemi içinde birleştirme ihtiyacı. Birlik içinde, sevgi dolu ve huzurlu bir aile yaşamına katkıda bulunuyorum. Her şey yolunda.
- Beyin uru Bilgisayara yüklenmiş yanlış inançlar. İnatçılık. Eski düşünce kalıplarını değiştirmeyi reddetme. Zihin bilgisayarımı yeniden programlamak benim için kolay. Hayatın tümü değişimdir ve zihnim daima kendini yeniler.
Beyin-omurilik menenjiti Hastalıklı düşünme biçimi ve hayata karşı şiddetli öfke duyma Tüm suçlamaları bırakıyor ve hayatın barış ve sevincini kabul ediyorum.
Boğaz  İfadenin yolu. Yaratıcılık kanalı. Yüreğimi açıyor ve sevginin mutluluğunu terennüm ediyorum.
- Boğaz Ağrısı Bkz. Anjin, bademcik iltihabı Öfkeli sözcükleri zapt etme. Kendini ifade edemeyeceğini, bu konuda aciz olduğunu hissetme. Tüm kısıtlamalardan kurtuluyorum ve kendim olmakta özgürüm.
- Boğaz Rahatsızlıkları İnsanın kendisi adına çekinmeden, açıkça konuşamaması. Öfkesini yutup göstermemesi. Yaratıcılığın bastırılmış olması. Değişmeyi reddetme. Ses çıkarmak iyidir, uygundur. Kendimi rahatça ve neşeyle ifade ediyorum. Kendi adıma çekinmeden, konuşuyorum. Yaratıcılığı ifade ediyorum. Değişmeye hazırım.
- Boğaz Tıkanması (Üzüntüden)   Korku. Yaşam sürecine güvenmeme. Emin ellerdeyim. Hayatın benim için var olduğuna inanıyorum. Kendimi rahatça ifade ediyorum.
Boğulma krizleri Bkz. Solunum rahatsızlıkları Korku. Yaşam sürecine güvenmeme. Çocukluk dönemine saplanıp kalmış olma. Büyümek iyi ve güvenli(tehlikesiz) bir şeydir. Dünya güvenli bir yer. Ben emin ellerdeyim.
Boyun ( boyun omurları) Esnekliği temsil eder. Arkada ne olduğunu görme yeteneği. Hayatla barış halindeyim, rahatım.
- Boyun rahatsızlıkları Bkz.omurga çarpıklıkları Bir meselenin diğer yönlerini, başkalarının bakış açılarını görmeyi reddetme. İnatçılık, eğilmezlik. Bir meselenin her yönünü esneklik ve kolaylıkla görüyorum. Meseleleri görüp değerlendirmenin ve bir şeyler yapmanın sayısız yolu vardır. Güvenlik içindeyim.
- Boyun tutulması Kararından dönmez, boyun eğmez bir inatçılık. Başka bakış açılarını da görmek yararlı ve güvenli (tehlikesiz) bir şey.
Böbrek rahatsızlıkları Eleştirme, düş kırıklığı, başarısızlık. Utanç. Küçük bir çocuk gibi tepki gösterme. Hayatımda daima Tanrısal doğru eylem gerçekleşiyor. Her deneyimden yalnızca hayırlı ve yararlı şeyler elde ediyorum. Büyümek güvenli (tehlikesiz) bir şey.
Böbrek taşları Halledilmemiş, çözülmemiş öfke yumruları. Tüm geçmiş sorunları kolaylıkla çözüyor ve ortadan kaldırıyorum.
Böbreküstü bezi rahatsızlıkları Bkz. Addison ve cushing hast. Bozguna uğrama. Artık kendine bakmama,kendisiyle ilgilenmeme. Endişe, korku. Kendimi seviyor, beğeniyor ve onaylıyorum. Kendime bakmam iyi ve güven verici bir şey.
Bright hastalığı Bkz. nefrit Kendini hiçbir şeyi doğru dürüst yapamayan ve yeterince iyi olmayan bir çocuk gibi hissetme. Bir başarısızlık. Kayıp. Kendimi seviyor, beğeniyor ve onaylıyorum. Kendimi önemsiyorum. Her zaman tamamen yeterliyim.
Bronşit Bkz. Solunum rahatsızlıkları Huzursuz bir aile ortamı. Tartışmalar ve bağrışma. Bazen sessiz bir sürtüşme. İçimde ve çevremde barış ve uyum ilan ediyorum. Her şey yolunda.
Bunama Bkz. Alzheimer hastalığı, dementia Çocukluğun sözde güvenliğine geri dönüş.bakım ilgi talep etme. Çevresindeki kişileri bir yönetme biçimi. Hayatın yükünden kaçış. Tanrısal koruma, güvenlik, huzur. Evrensel zeka hayatın her düzeyinde iş görür.
Bunyon (ayak başparmağı ekleminde oluşan çıkıntı) Hayat deneyimlerini neşesiz bir biçimde karşılama. Hayatın harika deneyimlerini karşılamak için neşeyle ileri atılıyorum.
Burkulma  Öfke ve direnme. Hayatında belirli bir yöne gitmek istememe. Yaşam sürecinin beni, benim için en hayırlı olana götüreceğine inanıyorum. Huzur içindeyim.
Bursit (eklemler ve kas kirişleri arasındaki keselerin iltihaplanması) Bastırılmış öfke. Birine vurmak isteme. Sevgi kendisine benzemeyen her şeyi gevşetir (zayıflatır, yumuşatır) ve salıverir.
Burun Kendi kendini tanımayı, kabullenmeyi temsil eder. Sezgisel yeteneğimi tanıyor ve kabulleniyorum.
- Burun akması Yardım isteme. İçsel feryat, ağlama. Beni mutlu kılan,hoşnut eden yollarla kendimi seviyor ve rahatlıyorum.
- Burun kanaması Tanınma,kabul edilme ihtiyacı  duyma. Umursanıp önemsenmediğini hissetme. Sevgi isteme. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.kendi gerçek değerimi biliyor ve kabul ediyorum. Ben harikayım.
- Burun tıkalı Kendi değerini tanıyıp kabullenmeme. Kendimi seviyor, beğeniyor ve onaylıyorum.

Kaynaklar

[1] Louise L. Hay, "Tüm Hastalıkların Zihinsel Nedenleri ve İyileşmenizi Sağlayacak Düşünce Modelleri" (Heal Your Body), Akaşa Yayınları, İstanbul 2000, s.20-35.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ilker kartal, 18.10.2010, 13:33 (UTC):
Kusura bakma ama belki birkac tanesinin gercek olabilme olasiligi olsada gerisinin yok bazi hastaliklar aids - anemi - migren - bunlar pskilojik sorunlardan farkli rahatsizliklar anemi kansizlik ve bu genelde psikolojik deil alyuvar buyumesi ve demir seviyesinin azalmasiyla kanin tasidigi kalbin ihtiyac duydugu seylerin azligiyla alakali aids ise zuhrevi bir hastalik migren de genetik bunlari psikojik aciklaman komik geldi ayak mantari yada mantarin herhengi bir turevide size bulasmazsa asla yakalanmazsiniz !!!!

Yorumu gönderen: ayşegül, 03.10.2010, 17:23 (UTC):
bende acıya karşıt olan yeni düşünce modelini benimsiyorum:)valla hiiiç kimse ve hiiiçbir şey umurumda değil!hatta bir adım daha ileri gidip acılarım için sevgi yada öfke veya başka herhangi bir duyguyu bile barındırmıyorum içimde:)YOK SAYIYORUM!böylece her ne kadar acılarımla vedalaşıp göndersemde hatırladıkça zihnimin karanlık köşelerinden hortlayıp beni tekrar tekrar acıtan bir sebep olmayacak,çünkü;hiç varolmamış olacaklar...bu inkar mı olur?ehh,bende inkar ediyorum...neyin hamalıyım ben?hayat yolunda ilerlememi yavaşlatan tüüüm yüklerimi atıyorum:)bana ne yaaa değil mi:)acımı yaşadım yasımı tuttum zaman herşeyin üstünü örtüyor sallayın gitsin...neydi o söz sevdiğim kitapta ki hımm"hayat,ciddiye alınmayacak kadar ciddi bir şeydir..."başkaları için yaşanmış bir hayat için asla ağlamayacağım...ağlamam:)Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 47402154 ziyaretçi (120742920 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler