Mevlüt ve Kuran Duası
 

Mevlüt ve Kuran Duası

Amin. Euzu billāhi mineş'şeytānirracim. Bismillāhirrahmānirrahim. Elhamdu lillāhi Rabbi'l-ālemin. Vesselātü vesselāmu alā seyyidinā Muhammedin ve ehli beytini ve eshābihi ve ezvecihi ve ümmetihi ecmain.

Cenāb-ı Hak ve feyyaz-ı mutlak, habibi ekremi hürmetine, okunan ve dinlenen Kurān-ı Mübin'i ve Mevlut-u Şerif'i dergāh-ı izzetinde ināyeten keremen kabul eyleye. Hāsıl olan ecr-ü sevābı, ācizāne, fākirane evvelā huzur-u celil-i Cenab-ı Fahri Alem Efendimizne takdim eyledik. Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri, vāsıl eyleye. Ehl-i beyt-i Resulillah, evlād-ı Resulillah, ezvāc-ı Resulillah, eshāb-ı resulillah, şühedā-yı din, ulemā-yı müslimin, pirān-ı azizān, derviş"n, āşıkān, sādıkān ve ahirete intikāl etmiş olan üstadlarımızın, meşayhilerimizin, babalarımızın, analarımızın, ecdat ve ecdādımızın, zevc ve zevcelerimizin, ahirete giden evlād ve ahfādımızın, akrabā ve taallukātımızın ve cami-i mü'minin ve mü'minātın ruh-u şeriflerine hediye eyledik.

Cenāb-ı Hak, bu zātların ruhlarını şād, makamlarını cennāt-ı āliyāt eyleye. Onların ve bizlerin kusurlarımızı aff-ü mağfiret buyura. Şimdilik bu muvakkat ālemde yaşayan biz āciz kullarına Cenāb-ı Hak, sıhhat, selāmet, saādet ihsān eyleye. Hak Teālā Hazretleri, itikadımızı fesaddan, yurdumuzu - yuvalarımızı āfāttan muhafaza buyura. Dinimizi, nāmusumuzu ihlāle teşebbüs edenleri Rabbim mahv-ü perişān eyleye. Cenāb-ı Hak, hastalarımıza şifālar, dertlilerimize devālar, borēlularımıza edālar, kār ve kesbimize bereketle ihsan buyura. Ömrümüz āhir oldukta (Allah Allah - Lā ilāhe illallah, Muhammed'ün Resulullah) kelām-ı şerifini okuyarak dünyadanāhirete göē eylemekliğimizi nasip eyleye. Cümlemizi cennet ve cemāliyle şād-u handān eyleye. Amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin. Velhamdu lillāhi rabbil ālemin.Fatiha nāaselevāt.

Kaynaklar

[1] Havas Dua Hazinesi, s.474.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: burcu, 13.12.2010, 12:40 (UTC):
arkadaşlar ya bi yardımcı olursanız sewincem yaaa allahın bir kulunda mewlüt duası yok mu jaaa hadiiii
sıkıldımmmmm jaaaaaaaaaaaaaaaa rabbim sen yardım ettt A M İ N

Yorumu gönderen: mustafa, 25.02.2010, 18:29 (UTC):
önce slm abiler ablalar ben mevlüt duaları istiyorum

Yorumu gönderen: ibrahim, 25.02.2010, 18:06 (UTC):
benmevlüt kandili için ayet istiyorumBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 46110820 ziyaretçi (118610757 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)
 
 

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.