Mezhepler Arasındaki İhtilaflar Nasıl Kalkar?
 

mezhep, mezhepler, ayet, islam, Allah, hz. muhammed, sünni, alevi, şii, şafi, maliki, hambeli

Mezhepler Arasındaki İhtilaflar Nasıl Kalkar?

Şemseddin Yeşil Efendi Hazretlerinin "Din Nuru" adlı eserinde bütün mezhep itilaflarını ortadan kaldıracak "ehl-i sünnet" tarifi:

Ehl-i Sünnet diye: Hz. Muhammed (S.A.V.)'in tanıttığı Allah'a îman etmiş, Onun kitâbı olan KURÂN-ı Azîmüşşân'ı sertâc-ı ibtihâc yapmış, Hz. Muhammed'in muhabbetinin karargâhını kalbine kurmuş, ashâbına hürmet etmiş, onlara dost kalmış, dönmemiş,kitâbullah'tan kıl kadar ayrılmamış, nefsinin hayrını ayağının altına almış, Resûlullah'ın Ehl-i Beytine ve onların dostuna dost, düşmanına düşman kalmış... Ezvâc-ı Tâhirât'a müminlerin annesidir diye gönlünde yer vermiş, büyük fakîha Hz. Âişe (R.A.)'ye hürmette hatâ etmemiş, Şeyhayn Hazerâtına, ya'ni Hz. Ebûbekir, Cenâb-ı Ömer, Hz. Osman ve İmam Ali'ye hürmette kusurda bulunmamış, zillete râzı olmamış, küfre meyletmemiş, zulme dîvan durmamış, infak ve iffet zevkini tatmış, evvelâ cânân, sonra can diye yaşamış, eşyâya nazar-ı hakaretle bakmamış, haksız hiçbir zerre olmadığını duymuş, dîni ve dünyayı çok iyi bilmiş, cem'iyyet-i beşeriyyede muhîtine ahlâk-ı Muhammediyyeyi yaymak kudretine mâlik olmuş kimseye denir.Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ufuk, 13.04.2010, 13:59 (UTC):
her hangi bir mezhep tarikat din ırk,futbol takımı vb. şeylerle insanların arasını açmak doğru olmasa gerek.bu ancak iblisin işine yarardı.mesela ahirette Türklere veya sünnilere özel muamelemi varki.he sen sünnisin geç cennete gibi.herkes müslüman sayılır ama mümin sayısı önemlidir diyorum.

Yorumu gönderen: MAHMUD, 12.11.2009, 14:04 (UTC):
BU DİNİ YAŞATIP YAŞAYACAĞIZ

Yorumu gönderen: MEHMET ALİ, 12.11.2009, 14:00 (UTC):
İYİ
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 46151840 ziyaretçi (118676120 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler