Parlayan Yıldız Mehdi
 

Parlayan Yıldız Mehdi

Suat Arusan

Hz. Peygamberimiz Müslümanlara ahir zamanda, zulüm içindeki dünyayı, sevgi ve barış ortamına kavuşturacak olan Hz. Mehdi'nin zuhurunu müjdelemiştir. Nitekim, Peygamber Efendimiz bu müjdeyi Müslümanlara verirken şöyle buyurmuştur:

"...Dünyanın ömüründen sadece bir gün kalsa bile, Allah benim Ehl-i Beytim'den bir adam gönderecektir. O dünyayı (daha önce) zulümle olduğu gibi adaletle dolduracaktır." (Sünen Ebu Davud, Cilt 14 s. 402)

Bu haber iman edenlerin şevk ve heyecanını arttıran çok büyük bir müjdedir. Bu konuda İslam alimleri yüzyıllardır Mehdi'nin zuhuru heyecanı ile yaşamış kendi zamanındaki olayları Onun zuhurunun öncü alametleri saymış ve gelecek nesillere de bunları aktarmışlar, müjdelemişlerdir.

Kütüphanelerimiz birçok İslam aliminin kaleme aldığı, Hz. Mehdi ile ilgili yüzlerce yazma eserle doludur. Bu şekilde, o zamandan bugüne, bu büyük müjdenin şevk ve heyecanını İslam alimleri günümüze taşımışlar ve İslam ümmeti içinde bu konun canlı tutulmasına ve takibine vesile olmuşlardır. Her alim bir sonraki kuşağı Mehdi ile müjdelemiş. O'nun araştırılması ve tanınmasını tavsiye etmişlerdir.

İslam alimlerinin eserleri vasıtasıyla günümüze kadar ulaşan bu müjdenin alametleri o günden bu güne görülmeye devam etmektedir. Nitekim, bu alametler bize, Mehdi'nin faaliyetlerini günümüz yıllarında gerçekleştirdiğini göstermektedir. Bu da Müslümanları büyük bir şevke, heyecana sevk etmektedir.

Nitekim, yaşadığımız yıllarda yeryüzünde meydana gelen zulüm, kargaşa terör ve savaş ortamı, fitneler, kıtlıklar, depremler Mehdi'nin zuhurunun alametlerindendir. Bu bilgiye sahip olmak da Müslümanları, Mehdi'nin zuhurunun alametleri ve Mehdi'nin sıfatları hakkında daha detaylı bilgi edinmeye sevk etmektedir. Bu konuda öğrenilecek her yeni bilgi Müslümanların heyecanını arttırır.

Bu sebepten dolayı bizde Müslümanların şevk ve heyecanını arttırmayı bir görev ve sorumluluk bilerek, İslam alimlerinin eserleriyle, günümüze taşıdığı bu bilgilerden bazılarını bu çalışmada bir araya getirmeye çalıştık. Okuyucuya faydalı olur kanaatince İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde bulunan Ukayli'nin, "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal"; Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi'nin "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"ın metin tercümelerini Ömer Dönmez'in; Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi'nin "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi"nin metin tercümesini Ahmet Almaz'ın yaptığı kitaplardan faydalandık.

Elinizdeki bu çalışmada üç eserdeki farklı hadisleri bir araya getirdik, bu şekilde okuyucuyu üç ayrı kitaptaki aynı bilgileri tekrar tekrar okuma külfetinden kurtarıp, bu konudaki bilgileri özlü ve yalın bir anlatımla vermeyi amaçladık. Bu çalışmayı hazırlamakta ki amacımız ise dünyaya adalet, barış, huzur, bolluk ve refah getirecek olan Hz. Mehdi hakkında Müslümanların daha fazla bilgi sahibi olmasıdır. Şüphesiz ki, içinde yaşadığımız bu dönemde Hz. Mehdi'nin zuhurunun alametlerini takip etmek, Onu tanımak için çaba harcamak, Onun ordusundan olmak gerekmektedir. Bize ulaşan hadislerden de anlaşıldığı gibi Mehdi zaten kendi icraatını yapmaktadır. Bize düşen O'nu araştırmak ve O'na tabi olmaktır.[1]

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: serkan, 18.10.2010, 15:59 (UTC):
doğrudur

Yorumu gönderen: temhem, 26.10.2009, 19:32 (UTC):
sure 9Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 48257156 ziyaretçi (122312741 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler