Ramazan'ın Son 10 Günü
 

Ramzan Ayı, Kadir Gecesi

Ramazan'ın Son 10 Günü

İbn-i Abbâs radiya'llâhu anhümâ'dan rivâyet edildiğine göre, Nebî (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

«(Ashâb'ım!) Siz leyle-i Kadr'i Ramazan'ın aşr-ı ahîrinde arayınız!. Leyle-i Kadir, ya Ramazan'dan dokuz (gece) kala, yahut yedi (gece) kala, yâhud da beş (gece) kaladır.»

Yine İbn-i Abbâs radiya'llâhu anhümâ'dan gelen bir rivâyette Resûlullâh (S.A.V.): O (Kadir gecesi ya) Ramazan'ın aşr-ı ahîrinde geçen dokuz (gece) dedir, yahut geri kalan yedi (gece) dedir.

Âişe (R.A.)'dan şöyle dediği rivâyet edilmiştir:

«(Ramazan'ın) aşr-ı ahîr (i) girince, Nebî (S.A.V.) (ibâdet husûsunda) ciddî bir sa'y ü ictihâd arz erderdi. Gecesini ihyâ eder, ehl ü âilesini de (ibâdet için) uyandırırdı.»

Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem'in zevcesi Âişe (R.A.)'dan rivâyet edildiğine göre, Resûl-i Ekrem Ramazan'dan aşr-ı ahîrde i'tikâf ederdi. Bu âdet-i seniyelerine Allâh'ın, Habîbi'ni vefâta da'veti zamânına kadar devâm etmiştir. İrtihâl-i Nebevî'den sonra Resûlullâh'ın zevceleri i'tikâf etmişlerdir.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: PELİN, 21.08.2010, 14:04 (UTC):
SLMLR AYET ALTNA AÇKLAMA YAPMALSNZ ANLAYMYRUZ ÖRN.BU AYETBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 47441795 ziyaretçi (120812931 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler