Rothschild'lerin Savaşlar ve Mali Entrikalardaki Rolleri
 

Rothschild'lerin Savaşlar ve Mali Entrikalardaki Rolleri

“1. Dünya Savaşı, Edouard Rothschild’e 100 milyar dolardan fazla kar sağlamıştır”

(Kont Cherep-Spiridovich)

“Tarihçiler, onun Rothschild’den bahsettiğini biliyorlardı. Çünkü o dönemde tüm savaş ve devrimler, Rothschild’ler tarafından finanse edilirdi.”

(Coningsby, Disraeli, s.218-219)

“Şu anda hazırlık safhasında olan Almanya’daki büyük devrim hakkında bizim fazla bilgimiz olmasa da, bu olay, Almanya’daki tüm önemli mevkileri ellerinde tutan Yahudiler tarafından planlanmaktadır.”

(Coningsby, Disraeli, s.250)

“Milletler Cemiyeti, bir Yahudi fikridir. Biz, bu fikri 25 yıl savaştan sonra yarattık.”

(Nathan Sokolov, Karlsbad Siyonist Kongre Konuşması, 27 Ağustos 1932.)

“Milletler Cemiyeti, Paul Hymans, Sir Eric Drummond, Paul Mantaux, Major Abraham, Mrs. Spiller gibi Yahudilerce Yönetilir. Birleşik Devrimi’ne Fransa’Nın milyonlarca franklık desteğini veren Yahudi uşağı Albert Thomas, Milletler Cemiyeti ‘işçi hakları bölümü’ başkanıdır ve harika bir maaş alır.”

(Le Peril Juif Reque d’Israel chez les Anglo Saxons, B. Graset, Peres, Fransa)

Bu paragraflarda kullanılan “Yahudi” kelimesi, Rothschild ailesini ve üyelerini işaret etmektedir.

“Modern devrimci hareket, 18. yüzyılın ortalarında başlamıştır. O zamandan bu yana değişik formlarda yıkıcı ajitasyon yapmaktadır. Bu hareket derinleşerek ve genişleyerek Rusya’yı yutan ve tüm medeniyeti tehdit eden bir sel haline gelmiştir.”

(The Revolt Against Civilizationi Lonthrop Stoddard)

“Büyük devrim hareketleri, 18. yüzyılın ortasından sonuna kadarki sürede ortaya çıkmışlardır. 1770 yılında Hessen-Kassel prensinin yönetici olduğu andan itibaren Amschel Milukov, Kerenskiy ve Lenin gibi devrimcileri yıkıcı ajitasyonlarına başlamaları için işe almıştır. 20. yüzyılda benzer adamlar, E. Rothschild tarafından kollanmışlardır.”

(Kont Cherep-Spiridovich)

“Dünyadaki önemli gerçekler, pek az kişi tarafından bilinmekte olup bizim daha fazla gerçeği bilmeye ihtiyacımız vardır. İnsanlık, gerçekleri bilmeden aydınlığa ulaşamaz.”

(Chicago Daily News editörü)

“Abbe Burruel’in 18., Churchill’in 20. yüzyılda bahsettiği bu gizli cemaat kimdir? Bu Hıristiyanlık ve Hıristiyan medeniyeti üstünde bir güçtür. Bu güç, Rusya dışından olup Rusya’yı ve Hohenzoller hanedanını yok edebilecek bir güçtür. Nedir bu güç?”

(Cause of World Unrest, Nesta Webster, s.35.)

“Lloyd George, savaşın hükümdarlar ve devlet adamları tarafından çıkarılmadığına inandığını söylemektedir. Belki insanlık, savaşı çıkaranın kim olduğunu ancak bir asır sonra anlayacaktır.”

(Senatör Copeland, Kongre kayıtları)

“Rothschild ailesi ve birkaç münafık, dünyayı ele geçirmek için dalavere çevirmektedirler.”

(The Secret of Rothschilds, Mary Hobart)

“Kayser, savaş ilan edebilmek için Rothschild’lere danışırdı. Başka bir aile üyesi ise Napoleon’un devrilmesine yol açan tezgâhların başındaydı.”

(The New York Times, 22 Temmuz 1924)

“Berlin’deki Alman İmparatorluk Arşivi’nde Rothschild’lerin 2. Wilhelm’e savaş açmasını bildiren bir mektubu bulunmuştur.”

(The Truth About The Jews, Walter Hurt, s.324.)

“Tarihe ışık tutacak Rothschild aile arşivi halka kapalıdır ve adeta gizli bir kitap gibi saklanmaktadır.”

(The Rothschilds, Financial Rulers of the World, John Reeves, s.59.)

“Bismarc, Beaconsfield (Disraeli), Fransız Cumhuriyeti, Gambetta vb. Hiçbir şey değillerdir. Bunlar, sadece bir seraptır. Avrupa’yı yönetem Yahudi ve onun bankasıdır. Yahudi veto ettiğinde Bismarc düşer. Rothschild ailesi için Amerikan bağımsızlık hareketi ve Fransız Devrimi, çok karlı olaylardır. Bu savaşlar sayesinde aile, sınırsız servetin temellerini atmıştır.”

(The Rothschilds, Financial Rulers of the World, John Reeves, s.86.)

“Mrs. Nesta Webster, savaşlar ve devrimler için gerekli fonlamanın uluslar arası bankerler tarafından sağlandığı sonucunu belirtmekten kaçamamıştır. Bu fonlamayı Yahudi bankerler yapmaktadır. Yahudiler, son 2000 yıldır devrimlerin devrimlerini finanse eden ajan ve provokatörlerdir. Yahudiler Kurulu, devletlerin karışamayacağı gizli beş örgütün yönetimindedirler.”

(The New York Times, 8 Mart 1925)

“Tarih boyunca kimse bu kadar ters ve yoğun duyguların ortaya çıkmasına ya da korkuya duyulan hayranlığa ve insanlıktan nefrete yol açmamıştır.”

(Napoleon, Hebert Fisher)

“Napoleon, hiçbir serveti ya da asil kan bağı olmadan kendini dünya imparatoru haline 35 yaşından önce getirmeyi başarmış, ancak 46 yaşında da imkansız gibi gözükmekle beraber tüm iktidarını kaybetmiştir.”

(How Great Was Napoleon, Sydney Dark)

Sonuca bakınca dünyada kendi çıkarları için savaşlar çıkaran bir avuç elitin kendi tasarımları olan ve “tek dünya devleti” diktatörlüğünü içeren “yeni dünya düzeni” planına karşı gelen tüm devlet adamları ve liderleri yok ettikleri ortadadır. Bu derin gücün karşısına bir güçle çıkılmadığı sürece en geç 2025 yılında tüm dünya, acımasız bir diktatörlüğün karanlığına gömülecektir.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 49317233 ziyaretçi (125117810 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler