Ruh Eşi ve Ruh İkizi Nedir?
 

Ruh Eşi ve Ruh İkizi Nedir?

Bu makale, İslami çizgiler taşımaz. Sadece ARAŞTIRMACILARA YÖNELİKTİR.

Birisinin ruh ikiziniz ve ruh esiniz (ki bunlar tamamen farklı kavramlardır) olduğunu anlamanın bir kriteri yok... Aşağıdaki yazıda nasıl hissedebileceğiniz yazıyor. Bu tamamen benim şahsi deneyimim. Bir insanin size "evet falanca sizin ruh esinizdir veya ruh ikizinizdir" deme şansı yok çünkü bu olayın belli bir kuralı yok. Buna cevap verebilecek tamamen sizsiniz. Gözler ruhun aynasıdır. Birinin gözlerinde kendi gözlerinizdeki şeyi görüyorsanız ruh ikiziniz olma ihtimali vardır. Ya da tamamen ayni frekansta titreşiyor ve birbirinizi çekiyor da olabilirsiniz, o zaman ruh esinizle birliktesiniz demektir. Buna ancak yüreğiniz ve ic görüşünüz karar verecektir başkası değil..

Ancak hepimiz bir bütünün parçası isek veya her birimiz birbirimizin yansımalarıysak o zaman ayniyiz, "ayna"yız demektir. Birisine karşı yoğun çekim hissediyorsak, en istediğimiz özelliği projekte etmekteyiz, yani "o kişi" olarak yansımaktayız aslında, aradığımız ve bulduğumuzu sandığımız her ne varsa hepsi biziz...

Yine de belki sorularınıza cevap olarak yazıyı bir kez daha okursanız, bu konuda aydınlanmış olursunuz.

İkiz ruhlar

Fiziki bedenlerimizi almadan önce enerji boyutunda androjen (hem erkek hem dişi) varlıklardık. Bütünlüğü ve dengeyi kendi içimizde deneyimliyorduk. Fiziki boyuta maddeyi deneyimlemek üzere gelirken burada var olmak için kutuplaşmaya ihtiyaç duyuldu. Bu bölünme bizim içsellik ve dışsallık yönlerimizde de gerçekleşti. İçsel yönümüz dişi yarıyı ve dışsal yanımız eril yarıyı oluşturdu. Fiziksele indiğimizde iki karşıt enerji olarak var olduk, erkek ve dişi olarak. Diğer yarimiz, ikiz alevimiz ya da ikiz ruhumuz olarak adlandırılır. İkiz ruhunuz sizinle benzer titreşime sahiptir, görünüş olarak sadece madalyonun obur yüzüdür.

İkiz ruhların karsılaşması çok nadiren gerçekleşir çünkü ancak fiziki enkarnasyonlarının sonuna gelen ikiz ruhlar karsılaşırlar. Dünyanın artan titreşimi her şeyi hızlandırmaktadır ve sonuç olarak simdi eskiden hiç olmadığı kadar çok ikiz ruh karsılaşmaktadır. Ayni zamanda kişinin ikiz ruhuna Kundalini yükselişi esnasında rastlaması da mümkündür. Bu durumda, ikiz ruhların karsılaşması kundalini enerjisini güçlendirecek ve erkek ve dişi enerjilerin içsel olarak birleşmesi dışsal deneyim olarak yaşanacaktır. Bu ikiz ruhların karsılaşmasının mutlaka kundalini yükselişi ile bağlantılı olması anlamına gelmez. İkiz ruhların karsılaşması tanrısal bir karardır. Her ruh yaşaması gerektiğinde yaşayacaktır. Eğer ikiz ruhunuzun ve sizin, fiziki ortamın yasakladığı bir şeyi enerji boyutunda yaşamanız gerekiyorsa, Tanrı bir yolunu bulacak ve yaşanması gereken yaşanacaktır. İkiz ruhların fiziki boyutta gerçekten karsılaşmalarından yıllar önce etherde karsılaşmaları çok rastlanan bir olaydır.

Pek çok insan eş ruh ve ikiz ruhu birbirine karıştırır. İkiz ruhun karsılaşması yarattığı çekim nedeniyle kuşku götürmez. kişinin kalmış karmik tortuları temizlenmek üzere, tam kutupsal karşıtı tarafından yaratılan büyük enerji vakumu ile yüzeye çekilince vücutta hissedilen çok yoğun enerji akışı nedeniyle hatırlama-tanıma çok kuvvetle meydana çıkacaktır. kişi ikiz ruha hayal edilenin ötesinde bir kuvvetle çekilir ki bu daha önce hissedilmiş hiçbir çekime benzemez. İkiz ruhların karsılaşması somon balıklarının akıntı yukarı yüzmelerine benzer bir içsel bilisi uyandırır; her şeye rağmen mutlaka yapılması gereken bir yolculuktur. İkiz ruhların karsılaşmasından doğan güç her ruhun kendi içindeki eril-dişil dengelenmesini başlatır; bu ikiz ruhların karsılaştırılmalarındaki ana sebeptir.

İkiz ruhların karsılaşması için kullanılacak en hafif sözcük "yoğun"dur. Söz konusu olan filmlerdeki gibi bir romantizm değildir. kişinin ikiz ruhu ile karsılaşmasının kafalardaki "Sonsuza kadar mutlu yaşadılar" senaryosu ile ilgisi yoktur. İkiz ruhların karsılaşmalarındaki ana sebep; yeniden androjen (tam ve bütün) olmak üzere yükselirken içinizdeki karşıt kutupları enerji olarak kaynaştırmaya yardımcı olmaktır.

İkiz ruh ilişkileri Evrendeki her şey ile ayni enerjik ritme sahiptir. Yani, genişler ve büzülür. İlişki içinde bu cezp edilme ve geri püskürtülme (çekim ve tiksinme) olarak deneyimlenir. Genellikle enerjiler kaynaşırken ikiz ruhlar çok yoğun bir çekim hissederler daha sonra kaynasan enerjileri tanır ve dengelerken ise uzaklaşırlar. Bu ritim pek çok kere tekrarlanır ve her defasında büyük ruhsal kargaşalara ve hasarlara yol acar.

İkiz ruhlar genellikle benzer fiziki özellikler taşırlar, iki tutkulu aşıktan çok kardeşlere benzerler. Bağları çok derin ve fiziksel alemin ötesindedir. İkiz ruhlar karsılaşarak enerjik bütünleşmelerini yasamak üzere enkarne olduklarında, karşıt kutuplaşmayı bütünleyebilmek için birbirlerine karşıt enerjiyi yansıtabilmek üzere mutlaka erkek ve kadın olarak enkarne olurlar. aslında bu tüm kadın-erkek birlikteliklerinde böyledir ama ikiz ruhların ilişkileri kıyaslanmayacak ölçüde yoğun yaşanır.

İkiz ruhların fiziksel ortamda birlikte olmalarını engelleyecek bir durum olması çok yaygındır (örneğin birisi evlidir). Bu zorluk kazara yaratılmamıştır. İkiz ruh karsılaşması kişinin tüm enerji blokajlarının kırılarak, kişinin bilincinde ilahi ve dünyevi olanın kaynaşmasına imkan sağlamak niyetiyle olur. Sonuçta kendi içinde tamamlanmış, enerji düzeyinde androjen (tam ve dengeli) kişi ortaya çıkacaktır. Bu sonuca giderken kişi inanılmaz zorluklarla karsılaşır, yoğun ve acili teslimiyetler yasar ve her bilgisi, inancı ve kalıbı sarsılır, yıkılır. Kaynağımıza donuş; ne güçsüz yürekler ne de dışsal sevinçler ve dünyevi mutluluklar arayanlar için değildir.

Eğer ikiz ruhunuzla karsılaştıysanız veya karşılaştığınızı sanıyorsanız unutmamanız gereken sudur; Tanrı sizi onunla dünyevi bir "Mutlu aşk hikayesi" yaşamanız için karsılaştırmadı. Siz onunla; kendi içinizdeki bütünlüğünüzü keşfederken içsel dengenizi kurmak ve sürdürmek için karsılaştınız. Eğer ikiz ruhunuzla ilişkinizde veya diğer ilişkilerinizde zorluk yaşıyorsanız, acıları ve zorlukları kabul edip Tanrıya teslim olmaya devam edin. Gerçeğin ışığının içinizde parlaması için yardim isteyin, durumu ruhsal tekamülünüz için ve kendinizi tanımak için bir fırsat olarak görün. Her şey olması gerektiği zamanda, ilahi plana uygun olarak hallolacaktır. Odağınızı Tanrıdan ayırmayın.

Ruh ikizinizin sizde çok derin duygular ve sevgi uyandırması doğaldır, ikiziniz sizin içinizde olduğunu bilmediğiniz noktalara dokunacak ve onları harekete geçirecektir. Bu çok karmaşık ve acı dolu olabilir, özellikle eğer ikiz ruh ilişkisine günün birinde "Mutlu aşk hikayesi"ne dönüşecek romantik bir anlam yüklemek niyetindeyseniz. Öyle değildir. Basitçe açıklamak gerekirse bu sadece tanrıya yürürken atılan bir diğer adimdir.

Eş ruhlar

İkiz ruhlar bölündükten sonra her bir ayrılmış parça kendisini enerji olarak tamamlayacak başka bir ruhla esleşir. Bu yeni ruh, ruh ikizleri gibi tam zıt değildir, karşı cinsin kutupsallığına sahiptir ama benzer titreşimdedir. Bunlar fiziksele gelen esas eş ruhlardır. Eş ruhlar birbirlerini dengelerler ve birbirlerine eksik olan fiziksel deneyimleri getirirler. eş ruhlar, ikiz ruhlar gibi karşıt kutupların kaynaşması için katalizör olarak çalışmazlar tam aksine sizin kendi enerjinizi dışarıdan dengeleyen ve dinginleştiren bir oyun arkadaşıdırlar.

İşte bu, bizim insan gözüyle "Mutlu aşk hikayesi" tarifimize en çok uyan ilişki modelidir. Kolayca kurulmuş, dışsal temellere dayanmayan derin bir bağdır. Esas eş ruh cifti birbirini enerji olarak onurlandırır ve dengeler. Birisi dünyevi ve dışa donuk iken diğeri daha içsel ve ruhsaldır.

Özet

Tanrısallığımıza geri yükselirken, ondan uzaklaşırken yaratılmış yolu geri yürürüz ve yolda pek çok formdaki benzer enerjiyi kendimize çekeriz. Geri dönerken, nihai olarak ikiz ruhumuzla ve esas eş ruhumuzla karsılaşmadan önce pek çok eş ruh (oyun arkadaşı) ile rastlaşırız. Her kişi sonunda ruhsal büyümenin bir parçası olarak bu deneyimi yaşayacaktır.

Hem ruh esi hem de ruh ikizi ile karsılaşan biri olarak ruh esi ve ruh ikizi ile karsılaşmanın farklı hem de çok farklı duygular uyandırdığını söyleyebilirim.

Ruh esinizle karsılaştığınızda onunla kocaman bir hayati paylaşacağınızı, ne olursa olsun onun size destek olmak için burada olduğunu anlarsınız. O sizin eksik yanlarınızın tamamlayıcısı, sivri yanlarınızın törpüsüdür. Hem öğretmeniniz, hem öğrencinizdir, arkadaşınızdır, sırdaşınızdır. Kavgalarınız bile sadece birbirinize eksik yönlerinizi göstermek için bir meydan okumadır. Hem fiziksel hem ruhsal olarak hep yanınızdadır ve olacaktır..

Ruh ikizinizi gördüğünüzde bunu anlarsınız, neden olduğunu anlayamadığınız yoğun bir çekim duyarsınız. Bu duygu çok yakıcıdır, göbeğinizden içeri kızgın bir demir sokulmuş gibi hissedersiniz ve en önemlisi gözleridir. Baktığınızda kendi gözlerinizdeki şeyin aynisini onda da görürsünüz "ruhunuzu".... Düşünceleri aynidir, yaşadığı fiziksel mekan aynı olmasa bile ruhsal olarak ayni yoldaşınızdır, karakterleriniz aynidir. Hissettiğiniz, bildiğiniz, gördüğünüz ve algıladığınız her şey aynidir. Siz birbirinizle "invert"sinizdir.. Yani ters dönmüş görüntüsü ya da asimetrik görüntüsü..

KAYNAK BELİRTİLMELİ

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Soulmate, 20.04.2017, 23:24 (UTC):
Beni unuttunuz

Yorumu gönderen: GÖKKKUŞAĞI, 12.04.2017, 20:25 (UTC):
PEK YAKIN BİR ZAMANDA GECEÇOCUĞU İLE BEN EŞ RUH YA DA RUH İKİZİYDİK.AMA ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE BEN ORTADAN BİR KAYBOLDUM BEN YALANCI ,ŞAKACI,MİLLETLE DALGA GEÇEN KALPSİZ RUH HASTASI BİRİ OLDUM. EVET ADIM ŞİMDİ BU RUH HASTASI.....AİLEM ARTIK ONUN ÜZERİNDE DURMAYACAĞINI SÖYLEDİ.AMA BENİ ÖYLE KORKUTMUŞLARDI Kİ HALA TEL. ÇALINCA ÇIKMIYORUM.YOKSA ONUN KALBİ BENDE KALDI,BENİM Kİ ONDA......ŞİMDİ İNANDIRAMIYORUM. BU YÜZDEN ACI ÇEKİYORUM.İLK DEFA BİRİ BANA İNANMIYOR.İLK DEFA BİR BANA YALANCI,RUH HASTASI DİYOR. SÖYLE NE YAPMALIYIM.

Yorumu gönderen: İlahi , 06.04.2017, 21:52 (UTC):
Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir
Yıllar geçse de inan kalbimin esiridir
Alamaz bin sevgili kalbimdeki bu yeri
Sanki içimde açan bu sarmaşık gülleri
Her yerde hatıran var
Her şey seninle doğru
Her şeyde senin ismin
Bu yol aşkımın yolu
Alamaz bin sevgili kalbimdeki bu yeri
Sanki içimde açan bu sarmaşık Gül leri...

Yorumu gönderen: Ydgc ye cevap, 04.04.2017, 11:15 (UTC):
İnsanlar zaman zaman zihninde çeşitli düşüncelere kapılabilir , bazı düşüncelerden ve duygulardan sıyrılabilmesi için, çok zekice bir yöntem kullanmak gerekir. Aynı karşındaki gibi hatta bir tık ilerisi gibi düşünmen ve davranman gerekir ki o kendi durumumu fark edebilsin ve sıyrılabilsin.Yardımlaşmak insnaları sevmek fiilinden sonra gelen en güzel fiildir. Ne mutlu size...


Yorumu gönderen: YDGÇ, 03.04.2017, 21:07 (UTC):
İLAHİ rumuzlu kişiye cevap.... Öncelikle şunu belirteyim, eğer ki, siz bu sitede yazılar yazmaya devam etmek istiyorsanız, daha güncel bir rumuzu tavsiye ederim. Bunu siz belirleyin.
Muhtemelen bana soruyorsunuz, "".... Bu sitede başka bir rumuzla yazılarınız var mı?" ", diye.. Samimi cevap, istiyorsanız, '' evet''.. Ama, o zamanlar pek az genele yönelik, yazıyorken Genellikle kişiye özel yazardım....O kişinin sorunları ile alakadar olurdum,fakat gün geldi meğersem bu kişi bir ruh hastasıymış ..Ve, ortadan kayboldu. Yani, insanlarla bu tür oyunlar oynayarak kendi egolarını tatmin ediyormuş.. Bu yüzden kişiye özel, yardımcı olmuyorum.. Belki, çok daha ilerde olabilir. '' Bunu ileriye yaymak daha mantıklı"", derim.
İşte bunlardan dolayı bu sitede var oluş amacımız, kendi sorunlarımıza çözüm ararken benzer sorunları yaşayanlara da destek vermek, daha hümanist düşüncedir.. Eh! bu da bir tür sosyal yardımlaşma, diye düşünürüm... Unutmayalım ki,insanlar birbirleri için, yaratılmıştır. Bu yaratılma nedeni her tür amaç içindir..Örnek: Pilot, inşaat mühendisini taşır.. İnşaat mühendisi. ise, pilota ev yapar..
Bu esnada,küçük bir not. Siz benim sorularıma cevap vermeden, siz sonradan bana yönelttiğiniz sorunuza cevap verdim. Benimle veya başkası ile yazışırken bu sıralamaları karıştırmazsanız, blok yazılarınız daha İçeriğe dönük, samimi ve hızlı anlaşılır hale gelir. Aksi halde, kim! hangi bloktaki yazıya ne yorumda bulundu,! diye karışıklığa sebebiyet vermiş oluruz.. Ben, bu tür hatalı yazışmalarda yanlış anlaşılmalara çok kez şahit oldum... Saygılar. YDGÇ.

Yorumu gönderen: Ydgc ye cevap, 03.04.2017, 19:46 (UTC):

Sizde 04. De yazdığımıza göre anlaşılan sizinde konuşmya ihtiyacımız var... Bu sitede başka rumuzla yazılarınız varmıdır?

Yorumu gönderen: YDGÇ, 03.04.2017, 16:30 (UTC):
İLAHİ rumuzlu kişiye cevap.... İnternette hesap açmıyorum.. Bu kesin bir kuralım değil, fakat, ben bu sitede insan ilişkilerine yardımcı olmak için, yazıyorum...Şunu diyorsunuz:".... dertleşelim, ''... Tamam, buna saygı duyuyorum,fakat,şunu da unutmayalım, belki benzer sorunları yaşayan insanlar da vardır.....
Buradan da dertleşmek mümkün. Bunu ince dokunuş yazılarımızla da yapabiliriz... Öyle çok hızlı bir şekilde ortaya çıkarmanıza gerek kalmadığını siz bana yazıp, ben size cevap verdikçe göreceksiniz.....
Önce cinsiyet, yaş, medeni durum, meslek, memleket, vbg durumunuzu yazın... Ki, bunlar dizi deşifre etmez, fakat, yeniden topluma döndürür.... Eğer, gerekirse, şifreleri tlf numaramı veririm. Ama inşallah buna gerek kalmaz. Şimdilik sizden cevap bekleyeceğim... Mesela ben, şu an İzmir'den Uşak 'a gidiyorum.. Siz de buna benzer bir şey yazarak, kendinizin o an ne yaptığını veya yapmak istediğinizi yazabilirsiniz..... YDGÇ.

Yorumu gönderen: Ydgc ye cevap, 02.04.2017, 22:16 (UTC):
Sizinle paylaşmak isterim,
Bir fake hesap acın Dilersen ,derleşebiliriz.
Saygılar.

Yorumu gönderen: YDGÇ, 17.03.2017, 01:31 (UTC):
İLAHİ RUMUZLU KİŞİ"ye....Size, ilahi rumuzu oluşturacak kadar,etki eden olayı bu sitede bizlerle paylaşır mısınız? Zira ruh ikizlerinde ilahi duygulara rastlamak mümkün. Ancak, çeşitleri çok. ... Ben de buna benzer yoğun duygu yaşadım.

Yorumu gönderen: İlahi , 16.03.2017, 21:37 (UTC):
13.03.2017 saat,06.01 o an unutulmaz bir andı...

Yorumu gönderen: Şems, 13.03.2017, 15:14 (UTC):
Mevlanama sonsuz sevgi ve saygılar.

Yorumu gönderen: Gökkusagi, 21.01.2017, 16:36 (UTC):
Değerli orientiring ve kogiyamata,
Ne dersiniz 'Ruh ikizi' olabilirligi varmidir sizce??

Yorumu gönderen: geceçocuğu, 05.01.2017, 16:51 (UTC):
Sn.Arzu hanım'a cevap.Geceki yazınızda beni mi kastediyorsunuz?.Cevabınızı bekliyorum...Teşekkürler...GECEÇOCUĞU:

Yorumu gönderen: Arzu, 05.01.2017, 02:45 (UTC):
Ey yüce Allahım bu kardeşlerime içlerine düşdüğü bu durumdan en ahsen çıkış yolları sun..Çünki Bu ikiz Ruhu durumu insanı delirtir cinsinden .Bire bir ben yaşıyorum bu durumu.Ve neler yaşadım neler.Hala şoklara girip çıkıyorum.Şu an o beni okuyor telapatik olarak bende onu.Ve bu bir varış dır İlahi bir yolculuk nirvanaya gidiştir.Lütfen bunu idrak edip Allahın büyüklüğüne sığının.Ben çol yıprandım.Yerdemiyim göktemiyim hala bilemiyorum.Ne olur birbirinize yardımcı olmaya çalışın alttan alın gerekirse.Benim ruh ikizim beni ve dediklerimi ilk önce asla kabul etmedi bana inanmadı.Lakin secdelerde öylr dualar ettimki çok şükür sanırım şimdi beni anladı .Lakin bu seferde ben o bana yaptıklarını unutamıyorum içime işledi resmen .Bu cümle bile az gelir içimde işlemesi şöyle dursun iç diye birşey kalmadı bende.Bu durum hakkında bir çok yazılar var onları okudumda en sonunda anlam getirdim bir çok şeye lütfen sakin olun.Ve elinizi gönlünüzü çekin sabredin Yüreğinizi Allaha çevirin.Zaman içinde yardım gelicek inşaAllah

Yorumu gönderen: geceçocuğu, 25.12.2016, 15:54 (UTC):
Sn.Dazowen'e cevap.....Aradığınız kişinin ben olmadığıma, herhalde kanaat getirdiniz ;fakat,merak ettim aradığınız kadın kim?..Çünkü,siz bir şeyleri tahmin etmeden yazmış olamazsınız..Bana en azından bu kadının hangi şehir ve mahallesini söyleyin;çünkü,ben de bir kadından haber bekliyordum...Acaba ikimiz de aynı kadını mı arıyoruz ?..Bunu aydınlatmak istiyorum...Saygılarımla..

Yorumu gönderen: geceçocuğu, 24.12.2016, 17:57 (UTC):
Sn.Alparslan bey'e cevap...son yorumunuzu sonradan fark ettim.ruh ikizi sitesini kapattırmakla sorun çözülmüyor...Asıl sorun, nesillere neleri verebilmek...Yani,insanlara ruhi konuları nasıl ve nerede anlatacağız..Okulda mı,meydanlarda mı,kahvehanelerde mi,camiilerde mi?..Dediğim gibi;ikimiz de sosyal yönlü insanlarız..Gelin!topluma öncü olalım...Bir yol haritası çizelim...Saygılarımla...

Yorumu gönderen: geceçocuğu, 24.12.2016, 17:46 (UTC):
Sn. Ruh Hastalıkları'na cevap..Belli ki,siz bu ruh eş-ikiz olayına takılı kalmışınız..Ki,bu da bir obsesyonik durum...Ve,bu da ruhsal travma geçirdiğinizi gösteriyor..Şimdiden ,geçmiş olsun...Gelelim,benim bu makalede tespitlerime..Ruh eş-ikizi öyle sizin abarttığınız konu değil..Aslında toplumumuzda bunun adı, ruhen uyuşmadır..Bakarsınız çevrenize ;''anlaşabileceğim arkadaş var mı?,''.Eğer bulduğunuz kişi varsa,işte bu ,burada bahsettiğimiz ,ruh eş-ikiz olayının benzer tanımıdır.Öyle, çok uzaklara gitmenizin bir anlamı yok...Bu vesileyle şunu anladım;siz de benim gibi,sosyal konulara yatkın ve meraklısınız...Sizce sakıncası yoksa ,buna benzer konuları tartışmak ve görüş alışverişinde bulunmak isterim..Birbirimize fikir sunarız..Bilginin,kötüsü olmaz...Yazılarıma bugün devam edemeyeceğim;çünkü,bundan 28 gün önce biri haksız yere ,önyargıyla eleştirdi...Ve,bu bende üzüntü oluşturup,bademciklerimin şişmesine sebep de verince vücudum halsiz duruma düştü.Şu an'da ateşler içerisindeyim..İnternete de haberleri takip için,açmıştım.Bu yazınızı gördüm,cevaplamak istedim..İnanın şu an koltukda zor oturuyorum..Sürekli olarak yatıyorum,dinleniyorum..Hıı ! iyileşince beni haksız yere eleştirenin karşısına dikilip,hesap soracağım..Aksi halde ben bu haksızlığı atlatamam.....Şu an yatmak zorundayım...Eğer isterseniz,tlf numaramı verebilirim.Siz yorumlarınızı yazın;gece uyanırsam,okurum.Yoksa ,yarına kalır...Belli ki,sizinle dost olacağız...Saygılarımla,esenlikler.

Yorumu gönderen: geceçocuğu, 24.12.2016, 16:44 (UTC):
Sn. Ruh Hastalıkları'na cevap...Siz, ruh ikizlerinin,kendini peygamber sananların,uçtuğunu sananların ruh hastalıkları hastahanesinde yattıklarını bildiğinize göre herhalde siz de orada uzun dönem bulundunuz...Ruh ikizler konusunu tekrar tekrar irdeleyerek okursanız,ruh ikizlerinin ruh hastahanesinde yatak komşunuz olmadığını fark edeceksiniz...Kabul buyurunuz ki,anladığım kadarıyla siz hiç ruh ikiziniz ile karşılaşmayacak kadar empati duygusundan vasip almamış,bencil karakteristik yönünüz daha ağır basıyor...Sakın!, ruh hastahanesinde bu travmatik yönünüzün beyninizde kortekse çıktığından dolayı yatmış olmayasınız !!!!..Kendinizi yeniden inceleyin....Belki tedaviye bir müddet daha ihtiyacınız var...Alo 182'den, randevu alınız...

Yorumu gönderen: geceçocuğu, 24.12.2016, 15:39 (UTC):
Sn. Dazowen 'e cevap...Şunu belirteyim;'geceçocuğu kadın değil;erkek...Bir yerde karışıklık oldu galiba ...Ki,internet ortamında bu doğaldır;zira,kişiler başlangıçta kimliklerini biraz gizli tutarlar....Eh ! haklıyız da...Etrafta o kadar ruh hastası var ki,amaçlarını bilemiyoruz.. Benim böyle bir amacım yok;çünkü,günlük yapmam gereken iş sorumluluğum fazlasıyla var...Yani,uğraşacak vaktim yok...Yeri gelmişken söyleyeyim;aradığınız kadın İstanbul'un neresinde oturuyor ?...Belki,bu konuda size yardımcı olurum...Yani,ben zannettiğiniz kadını, bulmanıza yardımcı olabilirim..Amaç; yanlışlığınızı düzeltmek....Kadınlar insanı her yöne çeker.Bir bakarsınız,size iftira atar;hapsi boylarsınız..Ne yapalım ! Dört dörtlük insan olamayacağı gibi,devlet adamının da dört dörtlüğü olmaz...Bu ülkeyi 14 yıldır yöneten adamın kadın-erkek ilişkilerindeki zayıflığını 2001'de gördüğüm için,bu iktidara oy vermedim...Ve,ülkede,terör günün birinde bittikten sonra aile terörünü çıkacağını ben bugünden görüyorum...Bu yazımı alın,saklayın.Zaman, beni haklı çıkaracak...Kadın-erkek ilişkilerinin alt yapısı yapılmadan,oy uğruna yanlışlıklar yapıldı.Adeta, ilerisi için,medyaya malzeme hazırlandı..Saygılarımla.

Yorumu gönderen: ortalıkkarıştı, 24.12.2016, 13:37 (UTC):
Yav herkes aradığını başkası sanmaya başladı galiba ben de Konyada görmüştüm uzun zaman oldu ama hala bekliyorum adını bile bilmiyorum

Yorumu gönderen: Dazowen, 24.12.2016, 03:06 (UTC):
Yine sana gece cocugue senin kim olduğunu biliyorum gercek adınını soyadını nerde oturduğunu hissediyorum Sensin o kadın Niye yaptın bunları bana herşeymi yalandı söylesene niye aldattın beni seni cok sevdim benim kim oldugumu biliyorsun düşünme hiç Konusmadan anlıyordum üzgünmüsün mutlumusun hissediyordum ama beni aldattın yalan söyledin gururumu incittin neden yaptın bunları bugun bu konuları arastırken o kızın sen olduguna karar verdim eminim hissettim diyelim. okızsın sen Hadi söyle acikla neden yalan söyledin bana neden üzdün hep beni seni cok iyi tanıyorum sende beni tanıyorsun çok iyi 1 bucuk sene olucak nerdeyse anladınmı tanımış olman lazım umut verip snra kactın Neden aldattın beni bak sonunda buldum seni.....

Yorumu gönderen: YİNE SANA GECEÇOCUĞUE, 21.11.2016, 22:09 (UTC):
YİNE YAZACAĞIM BİR İKİ CÜMLE VAR.HEM SEN NEDEN BU SAYFAYA DÖNDÜN,AŞK SİTESİNDEN.BU ÇOK BÜYÜK BİR İŞARET .ADANA'DAN BİR KIZ ALACAK ONUNLA NİŞANLANACAKSIN.HEM DE HEMEN.O ZAMAN SANA SÖZLERİM ÇOK ACI OLACAK.HİSLERİM DOĞRUYSA SEN YANDIN.SENİ DÖVEMEYECEĞİME GÖRE KALDI Kİ KİTABIMDA YAZMAZ SÖZLERİM ÇOK AĞIR OLACAK.ÖYLE Kİ BİR KALBİ KIRMANIN MECALİNİ SONSUZA DEK TAŞIYACAKSIN.

Yorumu gönderen: YİNE SANA GECEÇOCUĞUE, 21.11.2016, 21:59 (UTC):
EVET BU ISRAR NE DİYECEKSİN...NEDEN KENDİNİ SATMAYA BU KADAR MERAKLI BU KIZ BİLE DİYEBİLİRSİN.KARAKTERİM SENDEN SONRA DEĞİŞTİ.BİR TUHAFLAŞTIM.BİR KAÇ RUH HALİNE AYNI ANDA SOKUYOR VE DE ÇIKARIYORSUN.HEM BANA BUNLARI NEDEN YAZDIN YOKSA AİLEN SENİ EVERİYOR MU? BİR NEVİ VAZGEÇ BENDEN YALNIZ ÖLECEKSİN SEN DİYORSUN...İŞTE BU BENİ HASTA EDER.ŞİMDİ GERÇEKTEN KÖTÜYÜM. KIZDIM.KIRILDIM.YÜZÜME AÇIKÇA KONUŞ BÖYLE BİR ŞEYİ BEN SANA DOĞRU OLDUM HEP HAKKIN VARDI.YAPMADIKLARIMI BİLE BİLMEYE AMA SANILDI.ZANNEDİLDİ.SEN DE İNANDIN.ASTIN BENİ.BANA YAKIŞIR MI?O ARKADAŞ BİLE DEĞİLMİŞ BEN ÖYLE SANDIM.NEREDEN BİLEYİM.O YÜZDEN AİLENE TAMAM GÖRECEĞİM O KIZI DİYORSUN DEĞİL Mİ?NASILSA BEN İSTEDİĞİN GİBİ DEĞİLİM DÜN KARAR VERDİN.BUNA YANIT VER .YOKSA SANA İNANCIMI YİTİRİRİM.

Yorumu gönderen: YİNE SANA GECEÇOCUĞUE, 21.11.2016, 21:14 (UTC):
SENİN AİLEN DOĞAL BENİM AİLEM,BENİM KİDE SENİN NASIL YETERLİ DEĞİL Mİ?BİZ BİRBİRİMİZE YAZILIYIZ.AÇTA OKU .İÇİMDEN BİR SES BENDEN VAZGEÇTİĞİNİ SÖYLÜYOR VE BEN BUNU KALDIRAMAM SANIYORUM.GERÇİ SEN NASIL OLUP DA İÇİMİ OKUYORSUN ONU BİLE ANLAMIYORUM YA!SEN EFSUNLUSUN ANLAMAYANLARA YAZIKLAR OLSUN!BEN BUNU ANLAYABİLİYORUM OYÜZDEN KORKUM SENDEN KOPMAK.KOPARILMAK.SANA YAZDIM DURAMADIM ÇÜNKÜ.SÖZÜNÜ DE BU YÜZDEN DİNLEMEDİM.ÖZÜR DİLERİM.HEM DAHA İYİYİM.DÜNE NAZARAN AMA BU GÖZYAŞLARIMI ENGELLEMİYOR.

Yorumu gönderen: ÇARESİZ'e, 21.11.2016, 20:19 (UTC):
DEĞERLİ ÇARESİZ'E, SİZE BİR ÖNERİM VAR.ASTRAL SEYAHAT DENEMELERİNİZ OLDU MU HİÇ?OLMADIYSA KENDİ RÜYALARINIZI KONTROL EDEREK YANİ LUCİD RÜYADAN SEVGİLİNİZİ GÖREBİLİRSİNİZ.AMA ONA DOKUNAMAZSINIZ ,NOT YAZAMAZSINIZ.BÖYLE SORULAR GELMİŞTİ.ONUN İÇİN YAZIYORUM.BAST-I ZAMAN VE ASTRAL SEYAHAT SAYFALARINI OKUYUNUZ.İLK SEFERLERİNDE OLMAYABİLİR ACELE ETMEYİN.ANCAK OLUMSUZ GÖRÜNTÜLERLE DE KARŞILAŞABİLİRSİNİZ.O ZAMAN GÖRDÜKLERİNİZE KABUS DİYEBİLECEK KADAR CESUR MUSUNUZ?BÖYLESİ HERŞEYİ RASYONALİZE ETMEKTİR VE BİR KAÇMA YOLUDUR.PSİKOLOJİDE OKUMUŞSUNUZDUR.AKIL VERMEK İSTEMEM.ŞİMDİ NEYE KARAR VERDİNİZ?

SEVGİLER BERAY

Yorumu gönderen: YİNE SANA GECEÇOCUĞUE, 21.11.2016, 19:52 (UTC):
SEVGİLİ GECEÇOCUĞUM,OKU BENİ ANLA ŞİMDİ:İKİZRUHLARIN FİZİKSEL BİR ORTAMDA OLMALARINI ENGELLEYECEK BİR DURUM GEREKİR(evli olması tekinin)BU ZORLUK BİLİNÇLİ YARATILMIŞTIR.İKİZRUH KARŞILAŞMASI KİŞİNİN TÜM ENERJİ BLOKAJLARININ KIRILARAKNKİŞİNİN BİLİNCİNCİNDE İLAHİ VE DÜNYEVİ OLANIN KAYNAŞMASINA İMKAN SAĞLAMAK SURETİYLEDİR.SONUÇTA KENDİ İÇİNDE TAMAMLANMIŞ ENERJİ DÜZEYİNDE ANDROJEN(tam ve dengeli)KİŞİ ORTAYA ÇIKACAKTIR.BU SONUCA GİDERKEN İNSAN İNANILMAZ TESLİMİYETLER YAŞAR VEHER BİLGİSİ ,İNANCI SARSILIR.HATTA YIKILIR. İŞTE BİZ DE BU YÜZDEN BİZ RUH İKİZİYİZ.BU ZORLUKLARDA BUNDAN.BEN SANA BOŞUNA SABRET DEMİYORUM.BU BİR OYUN OLMADI HİÇ. ZATEN HİÇ OLMAMIŞTI Kİ!İNANCIN SARSILMASIN.

SEVGİLER

Yorumu gönderen: GÖKKKUŞAĞI'na , 21.11.2016, 19:17 (UTC):
DEĞERLİ GÖKKUŞAĞI,SİZ ACABA ESKİ KADİM DOSTUM ENGİN OLABİLİR MİSİNİZ?EMLAKÇILIK İŞİ NE ZAMAN OLDU DA BİTTİ?NİYE BİTTİ?FAZLA KİTAP YALAMIŞ BİRİ OLUŞUNUZDAN ANLADIM.YORUMLARINIZDAN ANLADIM.UMARIM SİZSİNİZDİR BAŞKASI DEĞİLDİR.

Yorumu gönderen: BERAY, 21.11.2016, 18:52 (UTC):
AYRICA GECEÇOCUĞUM,SEN BENİ YANLIŞ ANLAMIŞSIN.BENİM BAŞIMA OLUMSUZLUKLAR GELMEDİ Kİ ALLAH İYİ KALPLİ GÜZEL KIZINI,HEPİMİZİ OLDUĞU GİBİ KORUDU.SADECE BAZI KAŞINANLAR HAKETTİKLERİ CEZAYI DÜNYADA DA ALDILAR.BEN HİÇ BİR YARA ALMADIM.SANMA Kİ ALDIM DA YALANIM VAR.BU SENİN BİLECEĞİN İŞ.ASIL O ZAMAN SANA GÜVENDİĞİM İÇİN BEN ÜZÜLECEĞİM.BUNUN ÜZERİNE DÜŞÜN DERİM.BENİM SUÇUM YOKTU.ANLATMASI ZOR.ANLAMAYAN DİNLEMESİN.HATTA OKUMASIN.AMA TELEPATİYİ OKURSAN BENİ ANLARSIN.SEÇİLMİŞ KİŞİ OLDUĞUMU GÖRÜRSÜN.ALLAH'IN SEÇTİĞİ KİŞİ KORUNUR.VE TÜM İYİ ÖZELLİKLER ONA VERİLİR.SENİN KALBİN GÖZLERİNE AKMIŞ BEN DE OKUMUŞTUM.SEN DE SEÇİLMİŞSİN,TEMİZSİN TIPKI ANNEN-BABAN VE AİLEN GİBİ.ÇÜNKÜ ONLAR SENİN PARÇALARIN.KARDEŞLERİN İSE YARIN.ÇOCUKLARIN YARI SEN.SENDEN.VE BUNLAR İLTİFAT DEĞİL.SANA İLTİFATA GEREK YOK.BENİ ANLAMAN İÇİN ÇIRPINIYORUM SADECE.

Yorumu gönderen: BERAY, 21.11.2016, 18:31 (UTC):
NEDEN GECEÇOCUĞU NEDEN,EMPATİ YAP ŞİMDİ, BEN Mİ YAPARMIŞIM HEP RAHATSIZLIKLARI....SENSİZLİK O KADAR KORKUNÇ VE ACI Kİ ASIL ŞİMDİ HASTALANACAĞIM. BENİM BAŞIMA GELEN YÜZLERCE GÜZEL ŞEYDEN BİRİSİN. NE YAZIK Kİ BUNLARI OKUYAMIYORSUN.ŞÖYLE BİR GEÇTİN. AÇARSAN TELEPATİYİ OKU BARİ. ROZA'YA CEVAP YAZ ÇÜNKÜ HADDİNİ AŞMIŞ BİZE DELİ DEMİŞ BANA OKUL ÇOCUĞU.HANGİMİZE ANLAMADIM GİTTİ.BEN YANIT VERMEDİM.HAKLIYDI DA HEM.BU YAŞTA AĞIZ DALAŞINA GİREMEM.YOKSA ROZA SEN MİSİN?AMA OLAMAZ BÖYLE BİRŞEY DEĞİL Mİ ?YAPTIYSAN YAPTIM DE SAKLAMA,KIZMAYACAĞIM. AMA BANA KÖTÜ SÖZLER ETME.ONLAR DEĞİNCE HASTALANIYORUM.ADANA'DAKİ EVİN TÜPÜ ESKİ DEĞİŞTİRİN.ÖLMENİZİ İSTEMİYORUM.

KARARINIZA BEN KARIŞAMAM.ALLAH BİLE HAKKIN YOK DİYOR BAKSANA.

SEVGİ VE SAYGILARIMLA

Yorumu gönderen: geceçocuğu, 21.11.2016, 16:18 (UTC):
Sevgili,BERAY'a.....Adana'da bazı pürüzler çıktı....Gelebilmem muallakta...Eğer gelirsem,saat öğlen 12:00'de evinizin telefonunu çaldırıp ,hemen kapatırım..Belki 3-5 dakika geç çaldırabilirim....Şu an Adana'dayım...Yola çıkma durumum aile içi toplantıya göre değişebilir...Sana bu gece bir daha yazamıyabilirim...Meraklanma....Diğer sitelere de fazla takılı kalma..Oralardaki elalemin sorunları seni bu hasta halinde üzülmene sebep veriyor...Biraz dinlen..Ayaklarının altına yastık koy,biraz kalp seviyesinin üzerinde tutarak uzan.Gözlerini loş ışıkta kapalı tut..Sana olumlu ,sevimli gelen hatıralarını ve şu an'ki iyi yönlerini tekrar gözden geçir....Başından geçen olumsuzlukları ;''geldi-geçti;ama, hala hayattayım'', diye kendini teselli et....Seni seven herkesi düşün.Onları üzmemek için,hayata daha bağlan....Daha uzun yıllar yaşayacağını hep tahayyül et....Bu gece ben yokum;ama,sözlerimi gözden geçir....GECEÇOCUĞU.

Yorumu gönderen: ORİENTİRİNG, 16.11.2016, 22:55 (UTC):
NE YANİ MURAT BEY,
KARINIZ,SEVGİLİNİZ HASTALANINCA GİDİP BAŞKASINI MI BULACAKSINIZ ? SEVGİNİZLE ONA DESTEK OLMANIZ GEREKMİYOR MU?AŞK BÖYLE BÜYÜR,HASTA BÖYLE İYİLEŞİR.,
ANLAŞTIK MI MURAT BEY
BERAY

Yorumu gönderen: ÇARESİZ'e, 16.11.2016, 21:22 (UTC):
BEN BERAY MERHABA,
BENCE HİÇ DE ÇARESİZ DEĞİLSİN.SENİN AKLINA HİÇ GELMEMİŞ-ÇÜNKÜ HEP KÖTÜYÜ DÜŞÜNÜYORSUN-BİR ŞEY GELMİŞ OLABİLİR.BENİM DE BAŞIMA BÖYLESİ BİRŞEY GELDİ GEÇENLERDE.VE BANA HİÇ İNANILMADI.ÇÜNKÜ İNSAN DÜŞÜNDÜĞÜNE İNANIR.GÖRDÜĞÜNE DEĞİL.NE KADAR SAÇMA DEĞİL Mİ?ŞU ANDA SİZLE YAZIŞAN BİRİ O.ÖYLE Kİ BENDEN NEFRET EDİYOR.ONU İNANDIRABİLMEK İÇİN YAPABİLECEĞİM TEK ŞEY ONU ARAMAK.SANAL OLARAK DEĞİL AMA YÜZYÜZE.AİLEM İSMİ 'M' İLE BAŞLAYAN KİMSEYLE GÖRÜŞMEMİ İSTEMİYOR.ASLINDA OLAY BENDE BİTİYOR.

SEVGİLERİMLE

Yorumu gönderen: Çaresiz , 04.11.2016, 20:54 (UTC):
Değerli ORIENTRING'e
Nasip kader...
Çok zahmet vermişiniz elinize yürekğinize sağlık.

Yorumu gönderen: orientiring, 29.10.2016, 16:46 (UTC):
Değerli,ÇARESİZ'e....Onun isveç'te yaşıyor olması ,senin ona sevgini engellemez..Yani,mesafenin önemi yok;fakat,benim burada ( saat 15:58 'de) yazdığım sadece senin için geçerli değildi; bir genel durumdu..Kısaca hatırlayalım ,ne demiştim ;''O seni istemiyorsa ,sen de isteme...İletişim ağlarının arızalı olması da mazeret değil...Ruh eşin veya ikizinin bu olduğuna kısa zamanda kanaat getirip de gidip onunla evlenmek istemen de ,bence hızlı bir karar olacaktı....Hııı!, şimdi aklıma geldi..Bir arkadaşım 20 yıl önce Londra'ya ağbisinin yanına gidip,2 ay filan turistik ziyaret yaptı.Orada bir İngiliz kızla arkadaş olmuş. O, 2 aylık sürede; 'merhaba,nasılsın,'' diyecek kadar komşuluk arkadaşlığından öteye gitmeyen, arkadaşlık ..Daha sonra tatili bitip,Türkiye'ye geldiğinde bir bankacı hanımla 20 yıla yakın evli,kalıp 50 yaşındayken ayrıldı.....Sonra tekrar evlendi...Üstelik kiminle tahmin edebiliyor musun ?....Hani Londra'daki tatilinde tanıştığı İngiliz kızla...O kız da ,evlenip,boşanmış....İşte ,hayat bu...Yoksa ,İsveç olmuş Yeni Zelenda olmuş inan ki,evlilikte bunların hiç birinin önemi yok.....Yeter ki,gönüller bir olsun....Dediğim gibi; ''Kendini tanıyıp ,'Ben iyi insanım..Benim gibi iyi insanla , birlikte olmak ',istiyorum,''diyorsan,bekle o seni bulur....Şunu diyebilirsin ! ;'Peki, kaç yıl sonra ?''....Ben burada hep şunu derim ;''Biz insanoğlu mutluluğu ararız ;ama bekleme sabrını göstermekte aceleciyizdir... ( Sabırla ile ilgili çok atasözü var...Oku. )....Yazılarım seni bir az olsun hafifletmiş ise, ne mutlu bana...Zaten burası cins,yaş,meslek,öğrenim vb farklılık oluşturmayan bir site....Yine yardımcı olacağım bir şey olursa ,sor;yorumlarım...Çok ısrar edersen ,tlf numaramı şifreli gönderirim ;ama,buna gerek olacağını pek sanmıyorum;çünkü,yazılarla yardımcı olunuluyor....ORIENTRING.

Yorumu gönderen: Çaresiz , 29.10.2016, 14:15 (UTC):
Sayın
orıentring evet doğru söylüyorsun,daha yaşım 21 kimlerle karşılaşırım daha...O da İsveç'te yaşıyor, istese bile koşullar çok zor.

Yorumu gönderen: orientiring, 29.10.2016, 12:58 (UTC):
Değerli,ÇARESİZ'e.....Şunu asla unutmayalım;eğer biri sizi,istemiyorsa siz de onu istemeyin.....Çok sevgilisi ,çok konuştuğu flörtü filan birisi asla olmadım.....Benimle aynı karakterde olan birini, öldükten sonra duydum ..O kişi de 2008'de Fenerbahçe 'ye teknik direktör olan, İspanyol Aragones hoca ...Bunu da, yine Fenerbahçe'nin tanınmış futbolcusu Alex De Souza şöyle anlatıyor :''Aragones 'le sabaha kadar futbolla ilgili her şeyi konuşabilirsiniz..Başka bir konuda konuşmak ,istemez....''.İşte, ben de işimle böyleyimdir ...Size bu örneği vermemin nedeni ,basit;çünkü,sevdiğiniz biri veya nesneyi benim gibi,birisine soracak olsanız,tek cevap alırsınız ..O da seninle barışık olmayan bir konuda kalarak vakit kaybetme..Diğer konuya, yeni birisine bak.....Siz iyiyseniz;iyi olan,zaten sizi bulacaktır....İletişim ağlarının kesikliği onun mazareti filan olamaz...Sizi sevenden ziyade, size olduğunuz gibi,saygı gösterenin peşinden gidiniz....Birliktelikleri aşkın,sevginin bitişi bitişi ,bitirmez ;saygı ,biterse bu birliktelik biter.. Aşk,sevgi bazen kopukluğa uğrar,birleştirilir ;ama,karşılıklı saygının bittiği yerde,her şey geri dönülmemek üzere bitmiştir...Eşiniz hastalanabilir,sakat kalabilir ;ama,empati kurup, onun başına gelenlerin pekala sizin de başınıza geleceğini unutmak, insanın erdemliğine yakışmaz....'''Sizinle irtibata geçmeyeni ,unutun gitsin...Kendinizi yeni ufuklara açın...ORIENTIRING. .

Yorumu gönderen: Çaresiz , 29.10.2016, 11:05 (UTC):

Sayın ; orıentring
Yakarışım ,Beni istemiyor.olması ...
Tüm elektronik İletşimleri engellemiş olması istemiyor olmasının en büyük belirtisi...

Yorumu gönderen: orientiring, 28.10.2016, 16:06 (UTC):
Sn.:Çaresiz,21 ekim saat 17:45'deki yazınızda sevdiğiniz birinin ,ruh eşiniz olduğunuzu belirtirken,bir haftada ne değişti de böyle ruh eşlilik olmadığı kanaatine vardınız ?....Dünkü yazınızda ise,''karşılıklı sevgimiz var ise,dünyaya ilan ederim,'' diyorsunuz...Bence, sevginizi ilan edin;zira ,şu kısa ömürde neden bir veya daha fazla gün kendinizi,bu mutluluktan mahrum bırakıyorsunuz ki!!!..Sevdiğinizi ilan edin.Baktınız !olmuyor; O zaman,'' inceldiği yerden kopsun,'' deme gücüne sahip olun.Aksi halde ,1 hafta sonra fikirleriniz,daha da değişir......orıentring...

Yorumu gönderen: CARESİZ, 27.10.2016, 07:26 (UTC):
Beray'a
Teşekkürler yeniden İlginiz için...
Ancak ben ruh eşi ikizi anlamam bilmem.
Eğer seviyorsam, Onun da sevgisini hissedersem onun yeri benim yanımdadır içimdedir...
tutarım elinden dünya ya ilan ederim...

Yorumu gönderen: ÇARESİZ'e, 22.10.2016, 21:07 (UTC):
EVET BENİM SİZE VERDİĞİM İLK YANITTAN SONRA BEN 2 YANIT DAHA YAZDIM.HAKİR GÖRMEK DEYİMİ AĞIR KAÇMIŞ OLABİLİR ÖZÜR DİLERİM.BEN SİZİN BLOKUNUZU KULLANMADIM SİZE YANIT VERİRKEN İSMİMİ YAZMAYI UNUTMUŞUM.BÜYÜK HARF KULLANIRIM.UMARIM BU KONUDA MUTABIK KALDIK.
SİZ BANA YAPILAN ELEŞTİRİ VE HAKARETLERİ BİR BİLSEYDİNİZ BAYAN OLMAKTAN VAZGEÇERDİNİZ.YİNE DE KADINLIĞIMLA GURUR DUYUYORUM.ZATEN BU YAYLIM ATEŞİ DE BANA KADIN OLDUĞUM İÇİN GELDİ.
İYİ GECELER BERAY

Yorumu gönderen: ÇARESİZ'e, 22.10.2016, 20:57 (UTC):
AFFEDERSİNİZ BEN BERAY,AYRICA YARDIM EDERKEN KİMSEDEN TEŞEKKÜR BEKLEMEM.SİZ NİCKİNİZİ NASIL KULLANDILAR ANLAMADIM.ÇÜNKÜ KİMSE BÖYLE BİR ŞİKAYET DUYULMADI.BİLDİĞİM KADARIYLA.ASLA TEŞEKKÜR BEKLEMEM BEN.BUNU BİLİNİZ.KAFAM KARIŞTI.ACABA YORUM YAZARKEN BEN Mİ BİR KUSUR DA BULUNDUM DİYORUM DA APTAL DEĞİLİMDİR O KADAR.

BERAY

Yorumu gönderen: soulmateYANIT, 22.10.2016, 20:05 (UTC):
SEVGİLİ SOULMATE ,MELEK,MELAİKE BU KEZ BENİM YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR.AKIL AKILDAN ÜSTÜNDÜR.BEN HASTA OLDUĞUM İÇİN ÇALIŞMIYOR EVDE OTURUYORUM .BU DA YANLIŞ ANLAŞILIYOR.MURAT TARAFINDAN BENİM GARİP GARİP HAREKETLER YAPAN ÇATLAK BİR DELİ OLDUĞUMU SANIYOR BANA YAZAN BAŞKALARI TARAFINDAN.OYSA NEDENLERİ BAYAN OLMAM.1 AY YAZMAK İSTEMİYOR.NİTEKİM BENDEN VAZGEÇMEK DE...BEN DE...ESKİDEN ASLLA YALNIZ KALMAYACAK DELİRMEYCEKSİN.ÇÜNKÜ BEN OLACAĞIM DERKEN ŞİMDİ DEĞİŞTİ. VE BEN AİLEMLE KÖPRÜLERİ YIKMIŞKEN BANA ONLARIN NE DEĞERLİ OLDUĞUNU ÖĞRETTI,AĞLATTI,KORKUTTU,ENDİŞEYE BOĞDU.HEP ŞEYTANIM OLDU...SUÇUM VAR AİLEVİ MESELERİNE SAMİMİYETTEN KARIŞMAK.YAPMAMALIYDIM.EL KIZINDAN DAHA IRAKIM BEN ...HİÇ BİR ŞEYİM .ŞIMARIK BÜYÜTÜLMÜŞ BİR KIZIM.GERÇEKTEN AKILLI -USLU KONUŞMALARIMA BAKMAYIN BEN İŞE YARAMAZIN TEKİYİM.VE SUÇLUYUM.

Yorumu gönderen: ÇARESİZ'e, 21.10.2016, 22:10 (UTC):
SEVGİLİ ÇARESİZ,NEDEN KENDİNİ BU KADAR HAKİR GÖRÜYORSUN.AYNAYA BAK VAR MI SENDEN DAHA GÜZELİ BU DÜNYADA!DE...AMAN HA BEN NE BİR LEZBİYENİM NE DE ERKEK.ADINI SAKLAMA.YAZ.BAK BEN DE GİZLEDİM KORKUDAN AMA SONRA BİRİ BENİ BULDU O EŞ RUHUMMUŞ.KAVGA DÖVÜŞ YUVARLANDIK.AYRILIYORDUK AZ DAHA OLMADI.BU SİTEDE EVET BURADA.ŞİMDİ AŞK ADLI SİTEYE TAŞIDIK.O UYURKEN BEN BAŞKALARIYLA SOHBET EDİYORUM.BANA GÜVENİYOR.SEN DE ONU BİR CAFEYE SÜRÜKLE,BEN ROMANTİK BİR PARKA SÜRÜKLEMİŞTİM.OLMAMIŞSA HAYIRLIDIR DEMEK ZARARI DOKUNACAKTIR.HEM PEK ÇOK KİŞİ SENİN RUH EŞİN OLABİLİR.

BERAY

Yorumu gönderen: ÇARESİZ'e, 21.10.2016, 21:38 (UTC):
SEVGİLİ ÇARESİZ, DÜNKÜ AKLIMLA BUGÜNKÜ AYNI.ÇÜNKÜ BEN BİR FEMİNİSTİM.SEVDİĞİME AYNEN HİSLERİMİ SÖYLERİM.SONRA AYAKLARIMA KADAR GETİRİRİM.UTANGAÇ ERKEKLER DE VARDIR.YA DA GÖZÜ SEVDİĞİ BAŞKA BİR KIZDAN ÖTESİNİ GÖRMEYEN...KENDİNİ HAYIR CEVABINA HAZIRLA VE YÜRÜ İLERİ MARŞ...AMA YAPAMAM DİYORSAN BİLEMEM.BEYİNDE O FİKRİN YER ETMESİ GEREKİR.SARTRE VE S.DE BEAUVOİR KİTAPLARI OKU.AYRICA SEN BİR TELEPATSIN.BİLİYORUZ Kİ SÖYLÜYORUZ.NEGATİF BİR YANIT SENİ ETKİLEMEMELİ.BENİ ETKİLEMEMİŞTİ.SÖYLE BANA NE KAYBEDERSİN?BİR ERKEKLE VAROLMADIN SEN!

Yorumu gönderen: Çaresiz , 21.10.2016, 21:24 (UTC):
Sevgili Beray,Yardımina teşekkür ederim.
Kabullenmem lazım evet. Nasip kısmet işte....
Ama ona, hiç yüzüne
Seni seviyorum diyemedim.Beni istemiyor biliyorum.
Sadece ruh eşim olarak hissetigimi söyledim, Acaba anlamadimi Sevdigimi mi söylesem,

Yorumu gönderen: çaresiz , 21.10.2016, 21:12 (UTC):
hayır benim problemim o değilki bu arada bayanım.İstesem zaten hayatımda biri olur ama bu başka bişey bu başka bi çekim alanı ş yerinde çalışırken o öff dediğini sinirlendiğini bile hissediyorum benim olayım farklı ya :(

Yorumu gönderen: ÇARESİZ'e, 21.10.2016, 20:43 (UTC):
SEVGİLİ ÇARESİZ,İÇGÜDÜLERİ ÇOK SAĞLAM BİRİSİN BU DA SENİN HERKESİ ALGILAYABİLECEĞİNİ GÖSTERİR.ÖYLE Mİ ELBETTE ÖYLE!!BAK GENÇ O KIZ SANA BAKMAZSA BAKMASIN İLK TERKEDİLEN SEN OLMAZSIN.BAK BEN BİR KADINIM,LİSEDEYKEN HOŞLANDIĞIM ÇOCUĞA TEKLİF ETMİŞTİM AMA BİR YANDAN DA ONDAN HOŞLANDIĞIM HALDE BİR SİNSİDEN KORKUNÇ ELEKTRİK ALIYORDUM.MEĞERSE ÇOCUKTAYMIŞ GÖZÜ O KAPTI.SENİN KISMETİN SONRA ÇİFTER ÇİFTER AÇILACAK.ŞAŞACAKSIN .BU SENDEKİ ELEKTRİKTİR.POZİTİF ELEKTRİKTİR...ABLANI DİNLE ÜZÜLME.


BERAY

Yorumu gönderen: çaresiz , 21.10.2016, 14:42 (UTC):
Arkadaşlar benim bi ruh eşim var eminim onun benim ruh eşim olduğuna ama o beni istemiyor napmayılım???

bütün her şeyini hissediyorum kızdığı anları olsun yorgunluktan gözlerinin sızladığı anı başının ağırdığına kadar hissediyorum bunu ona söylüyorum ama o beni istemiyor yardımcı olablcek var mı varsa çok memnun olurummm :((

Yorumu gönderen: soulmateYANIT, 19.10.2016, 20:10 (UTC):
SEVGİLİ DOSTUM, HANİ AŞK SİTESİNE TAŞINACAKTIN? BAK BİZ GÜNLER ÖNCE GECEÇOCUĞU İLE BARIŞTIK.İKİ İNSAN DA TEMİZ OLURSA ALLAH ONLARIN İŞİNİ BOZMUYOR.BİR ŞEKİLDE YÜRÜYOR.AİLEMİ KARŞIMA ALDIM EVET BEN BUNU BİLE YAPTIM SONUNDA.ŞUANDA HABERSİZLERONUNLA KONUŞMADIĞIMI DÜŞÜNÜYORLAR.KAÇ YAŞIMA GELDİM BUNU BANA YAPMAYA HAKLARI YOK.ÇÜNKÜ MURAT'IN BANA YAZMADIĞI BİR GECE ÇILDIRIYORDUM.TELEFONU VAR AÇAMIYORUM.ZATEN KONTROL MANYAKLIĞIM VAR.OLAYLAR KONTROLÜMDEN ÇIKARSA HASTALANIRIM.DAHA ÖNCE DE BAŞIMA GELDİ.KISKANCIM.AŞIRI DEĞİL AMA OLMASI GEREKTİĞİNCE...ŞİMDİ O SAYFAYA DÖN BENİ BUL O ÇALIŞIRKEN SENİNLE KONUŞAYIM.

Yorumu gönderen: GÖKKKUŞAĞI'na , 18.10.2016, 23:20 (UTC):
SN. GÖKKUŞAĞI ,SİZ GECEÇOCUĞU'NUN MU BENİM Mİ ESKİ DOSTUMSUNUZ? ADINIZ GÖKHAN Ç. OLABİLİR Mİ?İKİZ BABASI GÖKHAN,NE GÜZEL!EVLİ VE ÇOCUKLU...VE ÇÇOOOOK MUTLU...


HAZIR VAKİT VARKEN DELİ'YE CEVAP YAZAYIM. GECEÇOCUĞU NİCK NAMELİ MURAT,SAĞDIR,ÖLMEMİŞTİR.BUNALMIŞTIR SADECE.ONU BUNALTAN BERAY'IN AİLESİDİR.BUSİTEDEKİ HERKESİN BİRBİRİYLE DOSTLUĞU EYLÜLE DDENK GELİR.SOULMATE EVLİ BİR HANIMKIZIMIZDIR,AMAN UZAK DUR.YANİ BAZI ŞEYLERİ KURCALAMAYA GELMEZ.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 41993966 ziyaretçi (111813564 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)
 
 

gizli

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.