Ruh Eşi ve Ruh İkizi Nedir?
 

Ruh Eşi ve Ruh İkizi Nedir?

Bu makale, İslami çizgiler taşımaz. Sadece ARAŞTIRMACILARA YÖNELİKTİR.

Birisinin ruh ikiziniz ve ruh esiniz (ki bunlar tamamen farklı kavramlardır) olduğunu anlamanın bir kriteri yok... Aşağıdaki yazıda nasıl hissedebileceğiniz yazıyor. Bu tamamen benim şahsi deneyimim. Bir insanin size "evet falanca sizin ruh esinizdir veya ruh ikizinizdir" deme şansı yok çünkü bu olayın belli bir kuralı yok. Buna cevap verebilecek tamamen sizsiniz. Gözler ruhun aynasıdır. Birinin gözlerinde kendi gözlerinizdeki şeyi görüyorsanız ruh ikiziniz olma ihtimali vardır. Ya da tamamen ayni frekansta titreşiyor ve birbirinizi çekiyor da olabilirsiniz, o zaman ruh esinizle birliktesiniz demektir. Buna ancak yüreğiniz ve ic görüşünüz karar verecektir başkası değil..

Ancak hepimiz bir bütünün parçası isek veya her birimiz birbirimizin yansımalarıysak o zaman ayniyiz, "ayna"yız demektir. Birisine karşı yoğun çekim hissediyorsak, en istediğimiz özelliği projekte etmekteyiz, yani "o kişi" olarak yansımaktayız aslında, aradığımız ve bulduğumuzu sandığımız her ne varsa hepsi biziz...

Yine de belki sorularınıza cevap olarak yazıyı bir kez daha okursanız, bu konuda aydınlanmış olursunuz.

İkiz ruhlar

Fiziki bedenlerimizi almadan önce enerji boyutunda androjen (hem erkek hem dişi) varlıklardık. Bütünlüğü ve dengeyi kendi içimizde deneyimliyorduk. Fiziki boyuta maddeyi deneyimlemek üzere gelirken burada var olmak için kutuplaşmaya ihtiyaç duyuldu. Bu bölünme bizim içsellik ve dışsallık yönlerimizde de gerçekleşti. İçsel yönümüz dişi yarıyı ve dışsal yanımız eril yarıyı oluşturdu. Fiziksele indiğimizde iki karşıt enerji olarak var olduk, erkek ve dişi olarak. Diğer yarimiz, ikiz alevimiz ya da ikiz ruhumuz olarak adlandırılır. İkiz ruhunuz sizinle benzer titreşime sahiptir, görünüş olarak sadece madalyonun obur yüzüdür.

İkiz ruhların karsılaşması çok nadiren gerçekleşir çünkü ancak fiziki enkarnasyonlarının sonuna gelen ikiz ruhlar karsılaşırlar. Dünyanın artan titreşimi her şeyi hızlandırmaktadır ve sonuç olarak simdi eskiden hiç olmadığı kadar çok ikiz ruh karsılaşmaktadır. Ayni zamanda kişinin ikiz ruhuna Kundalini yükselişi esnasında rastlaması da mümkündür. Bu durumda, ikiz ruhların karsılaşması kundalini enerjisini güçlendirecek ve erkek ve dişi enerjilerin içsel olarak birleşmesi dışsal deneyim olarak yaşanacaktır. Bu ikiz ruhların karsılaşmasının mutlaka kundalini yükselişi ile bağlantılı olması anlamına gelmez. İkiz ruhların karsılaşması tanrısal bir karardır. Her ruh yaşaması gerektiğinde yaşayacaktır. Eğer ikiz ruhunuzun ve sizin, fiziki ortamın yasakladığı bir şeyi enerji boyutunda yaşamanız gerekiyorsa, Tanrı bir yolunu bulacak ve yaşanması gereken yaşanacaktır. İkiz ruhların fiziki boyutta gerçekten karsılaşmalarından yıllar önce etherde karsılaşmaları çok rastlanan bir olaydır.

Pek çok insan eş ruh ve ikiz ruhu birbirine karıştırır. İkiz ruhun karsılaşması yarattığı çekim nedeniyle kuşku götürmez. kişinin kalmış karmik tortuları temizlenmek üzere, tam kutupsal karşıtı tarafından yaratılan büyük enerji vakumu ile yüzeye çekilince vücutta hissedilen çok yoğun enerji akışı nedeniyle hatırlama-tanıma çok kuvvetle meydana çıkacaktır. kişi ikiz ruha hayal edilenin ötesinde bir kuvvetle çekilir ki bu daha önce hissedilmiş hiçbir çekime benzemez. İkiz ruhların karsılaşması somon balıklarının akıntı yukarı yüzmelerine benzer bir içsel bilisi uyandırır; her şeye rağmen mutlaka yapılması gereken bir yolculuktur. İkiz ruhların karsılaşmasından doğan güç her ruhun kendi içindeki eril-dişil dengelenmesini başlatır; bu ikiz ruhların karsılaştırılmalarındaki ana sebeptir.

İkiz ruhların karsılaşması için kullanılacak en hafif sözcük "yoğun"dur. Söz konusu olan filmlerdeki gibi bir romantizm değildir. kişinin ikiz ruhu ile karsılaşmasının kafalardaki "Sonsuza kadar mutlu yaşadılar" senaryosu ile ilgisi yoktur. İkiz ruhların karsılaşmalarındaki ana sebep; yeniden androjen (tam ve bütün) olmak üzere yükselirken içinizdeki karşıt kutupları enerji olarak kaynaştırmaya yardımcı olmaktır.

İkiz ruh ilişkileri Evrendeki her şey ile ayni enerjik ritme sahiptir. Yani, genişler ve büzülür. İlişki içinde bu cezp edilme ve geri püskürtülme (çekim ve tiksinme) olarak deneyimlenir. Genellikle enerjiler kaynaşırken ikiz ruhlar çok yoğun bir çekim hissederler daha sonra kaynasan enerjileri tanır ve dengelerken ise uzaklaşırlar. Bu ritim pek çok kere tekrarlanır ve her defasında büyük ruhsal kargaşalara ve hasarlara yol acar.

İkiz ruhlar genellikle benzer fiziki özellikler taşırlar, iki tutkulu aşıktan çok kardeşlere benzerler. Bağları çok derin ve fiziksel alemin ötesindedir. İkiz ruhlar karsılaşarak enerjik bütünleşmelerini yasamak üzere enkarne olduklarında, karşıt kutuplaşmayı bütünleyebilmek için birbirlerine karşıt enerjiyi yansıtabilmek üzere mutlaka erkek ve kadın olarak enkarne olurlar. aslında bu tüm kadın-erkek birlikteliklerinde böyledir ama ikiz ruhların ilişkileri kıyaslanmayacak ölçüde yoğun yaşanır.

İkiz ruhların fiziksel ortamda birlikte olmalarını engelleyecek bir durum olması çok yaygındır (örneğin birisi evlidir). Bu zorluk kazara yaratılmamıştır. İkiz ruh karsılaşması kişinin tüm enerji blokajlarının kırılarak, kişinin bilincinde ilahi ve dünyevi olanın kaynaşmasına imkan sağlamak niyetiyle olur. Sonuçta kendi içinde tamamlanmış, enerji düzeyinde androjen (tam ve dengeli) kişi ortaya çıkacaktır. Bu sonuca giderken kişi inanılmaz zorluklarla karsılaşır, yoğun ve acili teslimiyetler yasar ve her bilgisi, inancı ve kalıbı sarsılır, yıkılır. Kaynağımıza donuş; ne güçsüz yürekler ne de dışsal sevinçler ve dünyevi mutluluklar arayanlar için değildir.

Eğer ikiz ruhunuzla karsılaştıysanız veya karşılaştığınızı sanıyorsanız unutmamanız gereken sudur; Tanrı sizi onunla dünyevi bir "Mutlu aşk hikayesi" yaşamanız için karsılaştırmadı. Siz onunla; kendi içinizdeki bütünlüğünüzü keşfederken içsel dengenizi kurmak ve sürdürmek için karsılaştınız. Eğer ikiz ruhunuzla ilişkinizde veya diğer ilişkilerinizde zorluk yaşıyorsanız, acıları ve zorlukları kabul edip Tanrıya teslim olmaya devam edin. Gerçeğin ışığının içinizde parlaması için yardim isteyin, durumu ruhsal tekamülünüz için ve kendinizi tanımak için bir fırsat olarak görün. Her şey olması gerektiği zamanda, ilahi plana uygun olarak hallolacaktır. Odağınızı Tanrıdan ayırmayın.

Ruh ikizinizin sizde çok derin duygular ve sevgi uyandırması doğaldır, ikiziniz sizin içinizde olduğunu bilmediğiniz noktalara dokunacak ve onları harekete geçirecektir. Bu çok karmaşık ve acı dolu olabilir, özellikle eğer ikiz ruh ilişkisine günün birinde "Mutlu aşk hikayesi"ne dönüşecek romantik bir anlam yüklemek niyetindeyseniz. Öyle değildir. Basitçe açıklamak gerekirse bu sadece tanrıya yürürken atılan bir diğer adimdir.

Eş ruhlar

İkiz ruhlar bölündükten sonra her bir ayrılmış parça kendisini enerji olarak tamamlayacak başka bir ruhla esleşir. Bu yeni ruh, ruh ikizleri gibi tam zıt değildir, karşı cinsin kutupsallığına sahiptir ama benzer titreşimdedir. Bunlar fiziksele gelen esas eş ruhlardır. Eş ruhlar birbirlerini dengelerler ve birbirlerine eksik olan fiziksel deneyimleri getirirler. eş ruhlar, ikiz ruhlar gibi karşıt kutupların kaynaşması için katalizör olarak çalışmazlar tam aksine sizin kendi enerjinizi dışarıdan dengeleyen ve dinginleştiren bir oyun arkadaşıdırlar.

İşte bu, bizim insan gözüyle "Mutlu aşk hikayesi" tarifimize en çok uyan ilişki modelidir. Kolayca kurulmuş, dışsal temellere dayanmayan derin bir bağdır. Esas eş ruh cifti birbirini enerji olarak onurlandırır ve dengeler. Birisi dünyevi ve dışa donuk iken diğeri daha içsel ve ruhsaldır.

Özet

Tanrısallığımıza geri yükselirken, ondan uzaklaşırken yaratılmış yolu geri yürürüz ve yolda pek çok formdaki benzer enerjiyi kendimize çekeriz. Geri dönerken, nihai olarak ikiz ruhumuzla ve esas eş ruhumuzla karsılaşmadan önce pek çok eş ruh (oyun arkadaşı) ile rastlaşırız. Her kişi sonunda ruhsal büyümenin bir parçası olarak bu deneyimi yaşayacaktır.

Hem ruh esi hem de ruh ikizi ile karsılaşan biri olarak ruh esi ve ruh ikizi ile karsılaşmanın farklı hem de çok farklı duygular uyandırdığını söyleyebilirim.

Ruh esinizle karsılaştığınızda onunla kocaman bir hayati paylaşacağınızı, ne olursa olsun onun size destek olmak için burada olduğunu anlarsınız. O sizin eksik yanlarınızın tamamlayıcısı, sivri yanlarınızın törpüsüdür. Hem öğretmeniniz, hem öğrencinizdir, arkadaşınızdır, sırdaşınızdır. Kavgalarınız bile sadece birbirinize eksik yönlerinizi göstermek için bir meydan okumadır. Hem fiziksel hem ruhsal olarak hep yanınızdadır ve olacaktır..

Ruh ikizinizi gördüğünüzde bunu anlarsınız, neden olduğunu anlayamadığınız yoğun bir çekim duyarsınız. Bu duygu çok yakıcıdır, göbeğinizden içeri kızgın bir demir sokulmuş gibi hissedersiniz ve en önemlisi gözleridir. Baktığınızda kendi gözlerinizdeki şeyin aynisini onda da görürsünüz "ruhunuzu".... Düşünceleri aynidir, yaşadığı fiziksel mekan aynı olmasa bile ruhsal olarak ayni yoldaşınızdır, karakterleriniz aynidir. Hissettiğiniz, bildiğiniz, gördüğünüz ve algıladığınız her şey aynidir. Siz birbirinizle "invert"sinizdir.. Yani ters dönmüş görüntüsü ya da asimetrik görüntüsü..

KAYNAK BELİRTİLMELİ

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: ÇARESİZ'e, 22.10.2016, 21:07 (UTC):
EVET BENİM SİZE VERDİĞİM İLK YANITTAN SONRA BEN 2 YANIT DAHA YAZDIM.HAKİR GÖRMEK DEYİMİ AĞIR KAÇMIŞ OLABİLİR ÖZÜR DİLERİM.BEN SİZİN BLOKUNUZU KULLANMADIM SİZE YANIT VERİRKEN İSMİMİ YAZMAYI UNUTMUŞUM.BÜYÜK HARF KULLANIRIM.UMARIM BU KONUDA MUTABIK KALDIK.
SİZ BANA YAPILAN ELEŞTİRİ VE HAKARETLERİ BİR BİLSEYDİNİZ BAYAN OLMAKTAN VAZGEÇERDİNİZ.YİNE DE KADINLIĞIMLA GURUR DUYUYORUM.ZATEN BU YAYLIM ATEŞİ DE BANA KADIN OLDUĞUM İÇİN GELDİ.
İYİ GECELER BERAY

Yorumu gönderen: ÇARESİZ'e, 22.10.2016, 20:57 (UTC):
AFFEDERSİNİZ BEN BERAY,AYRICA YARDIM EDERKEN KİMSEDEN TEŞEKKÜR BEKLEMEM.SİZ NİCKİNİZİ NASIL KULLANDILAR ANLAMADIM.ÇÜNKÜ KİMSE BÖYLE BİR ŞİKAYET DUYULMADI.BİLDİĞİM KADARIYLA.ASLA TEŞEKKÜR BEKLEMEM BEN.BUNU BİLİNİZ.KAFAM KARIŞTI.ACABA YORUM YAZARKEN BEN Mİ BİR KUSUR DA BULUNDUM DİYORUM DA APTAL DEĞİLİMDİR O KADAR.

BERAY

Yorumu gönderen: soulmateYANIT, 22.10.2016, 20:05 (UTC):
SEVGİLİ SOULMATE ,MELEK,MELAİKE BU KEZ BENİM YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR.AKIL AKILDAN ÜSTÜNDÜR.BEN HASTA OLDUĞUM İÇİN ÇALIŞMIYOR EVDE OTURUYORUM .BU DA YANLIŞ ANLAŞILIYOR.MURAT TARAFINDAN BENİM GARİP GARİP HAREKETLER YAPAN ÇATLAK BİR DELİ OLDUĞUMU SANIYOR BANA YAZAN BAŞKALARI TARAFINDAN.OYSA NEDENLERİ BAYAN OLMAM.1 AY YAZMAK İSTEMİYOR.NİTEKİM BENDEN VAZGEÇMEK DE...BEN DE...ESKİDEN ASLLA YALNIZ KALMAYACAK DELİRMEYCEKSİN.ÇÜNKÜ BEN OLACAĞIM DERKEN ŞİMDİ DEĞİŞTİ. VE BEN AİLEMLE KÖPRÜLERİ YIKMIŞKEN BANA ONLARIN NE DEĞERLİ OLDUĞUNU ÖĞRETTI,AĞLATTI,KORKUTTU,ENDİŞEYE BOĞDU.HEP ŞEYTANIM OLDU...SUÇUM VAR AİLEVİ MESELERİNE SAMİMİYETTEN KARIŞMAK.YAPMAMALIYDIM.EL KIZINDAN DAHA IRAKIM BEN ...HİÇ BİR ŞEYİM .ŞIMARIK BÜYÜTÜLMÜŞ BİR KIZIM.GERÇEKTEN AKILLI -USLU KONUŞMALARIMA BAKMAYIN BEN İŞE YARAMAZIN TEKİYİM.VE SUÇLUYUM.

Yorumu gönderen: ÇARESİZ'e, 21.10.2016, 22:10 (UTC):
SEVGİLİ ÇARESİZ,NEDEN KENDİNİ BU KADAR HAKİR GÖRÜYORSUN.AYNAYA BAK VAR MI SENDEN DAHA GÜZELİ BU DÜNYADA!DE...AMAN HA BEN NE BİR LEZBİYENİM NE DE ERKEK.ADINI SAKLAMA.YAZ.BAK BEN DE GİZLEDİM KORKUDAN AMA SONRA BİRİ BENİ BULDU O EŞ RUHUMMUŞ.KAVGA DÖVÜŞ YUVARLANDIK.AYRILIYORDUK AZ DAHA OLMADI.BU SİTEDE EVET BURADA.ŞİMDİ AŞK ADLI SİTEYE TAŞIDIK.O UYURKEN BEN BAŞKALARIYLA SOHBET EDİYORUM.BANA GÜVENİYOR.SEN DE ONU BİR CAFEYE SÜRÜKLE,BEN ROMANTİK BİR PARKA SÜRÜKLEMİŞTİM.OLMAMIŞSA HAYIRLIDIR DEMEK ZARARI DOKUNACAKTIR.HEM PEK ÇOK KİŞİ SENİN RUH EŞİN OLABİLİR.

BERAY

Yorumu gönderen: ÇARESİZ'e, 21.10.2016, 21:38 (UTC):
SEVGİLİ ÇARESİZ, DÜNKÜ AKLIMLA BUGÜNKÜ AYNI.ÇÜNKÜ BEN BİR FEMİNİSTİM.SEVDİĞİME AYNEN HİSLERİMİ SÖYLERİM.SONRA AYAKLARIMA KADAR GETİRİRİM.UTANGAÇ ERKEKLER DE VARDIR.YA DA GÖZÜ SEVDİĞİ BAŞKA BİR KIZDAN ÖTESİNİ GÖRMEYEN...KENDİNİ HAYIR CEVABINA HAZIRLA VE YÜRÜ İLERİ MARŞ...AMA YAPAMAM DİYORSAN BİLEMEM.BEYİNDE O FİKRİN YER ETMESİ GEREKİR.SARTRE VE S.DE BEAUVOİR KİTAPLARI OKU.AYRICA SEN BİR TELEPATSIN.BİLİYORUZ Kİ SÖYLÜYORUZ.NEGATİF BİR YANIT SENİ ETKİLEMEMELİ.BENİ ETKİLEMEMİŞTİ.SÖYLE BANA NE KAYBEDERSİN?BİR ERKEKLE VAROLMADIN SEN!

Yorumu gönderen: Çaresiz , 21.10.2016, 21:24 (UTC):
Sevgili Beray,Yardımina teşekkür ederim.
Kabullenmem lazım evet. Nasip kısmet işte....
Ama ona, hiç yüzüne
Seni seviyorum diyemedim.Beni istemiyor biliyorum.
Sadece ruh eşim olarak hissetigimi söyledim, Acaba anlamadimi Sevdigimi mi söylesem,

Yorumu gönderen: çaresiz , 21.10.2016, 21:12 (UTC):
hayır benim problemim o değilki bu arada bayanım.İstesem zaten hayatımda biri olur ama bu başka bişey bu başka bi çekim alanı ş yerinde çalışırken o öff dediğini sinirlendiğini bile hissediyorum benim olayım farklı ya :(

Yorumu gönderen: ÇARESİZ'e, 21.10.2016, 20:43 (UTC):
SEVGİLİ ÇARESİZ,İÇGÜDÜLERİ ÇOK SAĞLAM BİRİSİN BU DA SENİN HERKESİ ALGILAYABİLECEĞİNİ GÖSTERİR.ÖYLE Mİ ELBETTE ÖYLE!!BAK GENÇ O KIZ SANA BAKMAZSA BAKMASIN İLK TERKEDİLEN SEN OLMAZSIN.BAK BEN BİR KADINIM,LİSEDEYKEN HOŞLANDIĞIM ÇOCUĞA TEKLİF ETMİŞTİM AMA BİR YANDAN DA ONDAN HOŞLANDIĞIM HALDE BİR SİNSİDEN KORKUNÇ ELEKTRİK ALIYORDUM.MEĞERSE ÇOCUKTAYMIŞ GÖZÜ O KAPTI.SENİN KISMETİN SONRA ÇİFTER ÇİFTER AÇILACAK.ŞAŞACAKSIN .BU SENDEKİ ELEKTRİKTİR.POZİTİF ELEKTRİKTİR...ABLANI DİNLE ÜZÜLME.


BERAY

Yorumu gönderen: çaresiz , 21.10.2016, 14:42 (UTC):
Arkadaşlar benim bi ruh eşim var eminim onun benim ruh eşim olduğuna ama o beni istemiyor napmayılım???

bütün her şeyini hissediyorum kızdığı anları olsun yorgunluktan gözlerinin sızladığı anı başının ağırdığına kadar hissediyorum bunu ona söylüyorum ama o beni istemiyor yardımcı olablcek var mı varsa çok memnun olurummm :((

Yorumu gönderen: soulmateYANIT, 19.10.2016, 20:10 (UTC):
SEVGİLİ DOSTUM, HANİ AŞK SİTESİNE TAŞINACAKTIN? BAK BİZ GÜNLER ÖNCE GECEÇOCUĞU İLE BARIŞTIK.İKİ İNSAN DA TEMİZ OLURSA ALLAH ONLARIN İŞİNİ BOZMUYOR.BİR ŞEKİLDE YÜRÜYOR.AİLEMİ KARŞIMA ALDIM EVET BEN BUNU BİLE YAPTIM SONUNDA.ŞUANDA HABERSİZLERONUNLA KONUŞMADIĞIMI DÜŞÜNÜYORLAR.KAÇ YAŞIMA GELDİM BUNU BANA YAPMAYA HAKLARI YOK.ÇÜNKÜ MURAT'IN BANA YAZMADIĞI BİR GECE ÇILDIRIYORDUM.TELEFONU VAR AÇAMIYORUM.ZATEN KONTROL MANYAKLIĞIM VAR.OLAYLAR KONTROLÜMDEN ÇIKARSA HASTALANIRIM.DAHA ÖNCE DE BAŞIMA GELDİ.KISKANCIM.AŞIRI DEĞİL AMA OLMASI GEREKTİĞİNCE...ŞİMDİ O SAYFAYA DÖN BENİ BUL O ÇALIŞIRKEN SENİNLE KONUŞAYIM.

Yorumu gönderen: GÖKKKUŞAĞI'na , 18.10.2016, 23:20 (UTC):
SN. GÖKKUŞAĞI ,SİZ GECEÇOCUĞU'NUN MU BENİM Mİ ESKİ DOSTUMSUNUZ? ADINIZ GÖKHAN Ç. OLABİLİR Mİ?İKİZ BABASI GÖKHAN,NE GÜZEL!EVLİ VE ÇOCUKLU...VE ÇÇOOOOK MUTLU...


HAZIR VAKİT VARKEN DELİ'YE CEVAP YAZAYIM. GECEÇOCUĞU NİCK NAMELİ MURAT,SAĞDIR,ÖLMEMİŞTİR.BUNALMIŞTIR SADECE.ONU BUNALTAN BERAY'IN AİLESİDİR.BUSİTEDEKİ HERKESİN BİRBİRİYLE DOSTLUĞU EYLÜLE DDENK GELİR.SOULMATE EVLİ BİR HANIMKIZIMIZDIR,AMAN UZAK DUR.YANİ BAZI ŞEYLERİ KURCALAMAYA GELMEZ.

Yorumu gönderen: soulmateYANIT, 18.10.2016, 23:05 (UTC):
SEVGİLİ KARDEŞİM,DOSTUM HALA AŞK ADLI SİTEYE GEÇMEDİN Mİ?GEÇERSEN SEVDİĞİN SANA YAKIN OLAN İKİ KİŞİNİN ARTILARINI YAZ DA BİRLİKTE DEĞERLENDİRELİM.
GERÇEK AŞK NASIL OLURMUŞ GÖRECEKSİN.AYRICA ZİNCİR KİM TARAFINDAN KOPTU?ELBETTE SEN KOPARDIN O KADAR KETUMSUN Kİ BİR ŞEY DE ANLAT BE EVLADIM ÇÖZÜM BULALIM.

Yorumu gönderen: soulmateYANIT, 18.10.2016, 20:12 (UTC):
SEVGİLİ MELAİKE,BAK BEN MEVLANA SOYUNDANIM AMA ONUN NESİYİM BİLMİYORUM.O BİRR MUAMMA.KONYA İLE İLİŞİĞİMİZ YOK.BEN SEVERSEM GÜZEL SEVERİM VE ALDATMAM.GÜNAHLARINLA YÜZLEŞME CESARETİN VARSA KOCANA,ÇOCUKLARINA UTANMADAN BAK.BEN SENİN İYİLİĞİNİ İSTEYEN DOSTUM SENİ YARGILAYAMAM.YOL GÖSTERECEĞİM.BEKAR OLDUĞUM İÇİN BEN GÜNAHLARIMDAN KOLAY SIYRILMAM.SENİN DE YAŞIN KÜÇÜK,SAFSIN ,APTAL DEĞİL.BAK GECEÇOCUĞU SANA SERT YAZAR BEN ENGELLERİM.BEN SENİN ABLANIM.YA DA ÖYLE BİR ŞEY....SEN NASIL GÖRÜRSEN ÖYLE .
BANA GÜVEN DİYEN ANNEN BABAN DEĞİLSE KORK.BANA DA GÜVENME İSTERSEN.İYİLİĞİNİ İSTERİM SADECE.VE UZAKTAKİ BİR DOSTUM.ABLAN OLSAM SENİ TOKATLARDIM SONRA SARILIRDIM.


DOSTUN BERAY

Yorumu gönderen: soulmateYANIT, 18.10.2016, 19:37 (UTC):
SEVGİLİ MELAİKE,SEN O KADAR GENÇ VE TEMİZSİN Kİ SENİ UYARMAK İSTEMEDİĞİN HALDE GÖREVİMMİŞ GİBİ GELİYOR.ÖNCE AŞK SAYFASINA TAŞIN Kİ ESKİ DOSTLARINI GÖR,YENİLERLE TANIŞ.AŞK VAR GÜZEL DOSTUM.AŞKA AŞIK OLACAK AMA İNSANLARDAN KOPMAYACAKSIN.ZATEN BİR ERKEĞE SAHİPSİN SENİ DELİ GİBİ SEVEN.ÖTEKİ BİR HAYAL.BİRAZ DA SINANIYORSUN.YARADAN TARAFINDAN....BU SINANMA HERŞEKİLDE OLACAK.BANA DA ÇEŞİT ÇEŞİT SINANMA VERİLDİ.HEP İYİMSERDİM.KİM KAZANDI BEN.AMA AMACIM YOKTU.KENDİLİĞİNDEN OLACAK BİR ŞEY BU.ABLANI DİNLE.AMA AŞK SİTESİNE TAŞIN.ARTIK SENİ BURADA GÖRMEK İSTEMİYORUM.

SEVGİLER BERAY

Yorumu gönderen: DELİ, 18.10.2016, 13:42 (UTC):
YA BU SAYFA DA YAZANLARDA HIC BISEY ANLAMADIM NE OLUYO KIM KIMINLE KONUSUYO KIM OLDU KIM DELI BİRSEY SOYLEYIN

Yorumu gönderen: Soulmate, 18.10.2016, 10:10 (UTC):
beray hislerin cok kuvvetli..anlat ask hayatimi anlat bana

Yorumu gönderen: BERAY, 17.10.2016, 20:46 (UTC):
SN.GÖKKUŞAĞI'NA, BEN DE AŞKA AŞIK OLANIM AMA KİMSELER ANLAMIYOR.İNSANLARDAN DA UZAK DEĞİLİM.ONLARA ENERJİ SAÇIYORUM.İNSANIN BENCİL BİR YARATIK OLDUĞUNU BİLİYORUM.HER GÜZEL ŞEYİN SONUNUN GELECEĞİNE İNANIYORUM.ÇÜNKÜ BENİM GİBİ İÇİ DIŞI SEVGİ DOLU BİRİ BU DÜNYAYA FAZLA SANKİ.ENERJİMİ EMİYORLAR.AMA BU ANLAŞILMIYOR.SANKİ BENİM BEDENİMDEN YARARLANILMIŞ GİBİ GELİYOR.ASLA DOĞRU DEĞİL.BEN İZİN VERMEDEN NEREYE...BEN AÇIĞIM .DOĞRU-DÜRÜST YETİŞTİRİLDİM.
DÜŞÜNÜYORUM DA BEN DE KENDİMİ İNSANLARDAN ÇEKERİM.HAH ,O ZAMAN DA DELİ SANILACAĞINI BİLEMEZDİM.KORUNMA DÜRTÜSÜYDÜ,O KADAR FETTAN DEĞİLİM Kİ!BANA ÇOK FİLM İZLEMİŞ DİYEBİLİRSİNİZ AMA DÜŞMÜŞ BİR MELEK GİBİ DE GÖRDÜM SİZİ.ŞİZOFRENİK BİR DÜŞÜNÜ.TAMAM.AMA YAZDIĞIM KİTAPLARI OKUSANIZ NE KADAR TEMİZ ,HÜMANİST BİRİ OLDUĞUMU GÖRÜRSÜNÜZ.

SAYGILARIMLA

Yorumu gönderen: GÖKKKUŞAĞI, 16.10.2016, 23:51 (UTC):
SİZİNLE AYI DÜŞÜNÜYÜ PAYLAŞIYORUZ.BÖYLE İNSANLARIN VAROLDUĞUNU GÖRMEK GÜZEL DE BENİ HANGİ BAĞLAMDA UYARDIĞINIZI TEKRAR EDERSENİZ VE AMMA DA APTALMIŞ DEMEZSENİZ SEVİNİRİM.BERAY

Yorumu gönderen: GECEÇOCUĞUNA , 16.10.2016, 21:27 (UTC):
SN.YAVUZ ATMACA'YA GÖRE İNSNDAN KOPMADAN YİNE İNSANA AŞIK OLAN SENSİN MURAT AĞABEY,YANİ ŞİFRENSİN. BENİSE KULDAN KOPMAYARAK ALLAH'A AŞIK OLAN BENİM ,YANİ MİSTİK OLANIM.BU İŞİN KISA VE ÖZ CEVABIDIR.HAA,SANIYORSUN Kİ BEN SENDEN KORKUYORUM DA UZAK DURUYORUM YA DA GİZLEDİĞİM BİR ŞEY VAR LAN HEDİYEM BİLE HAZIR SENİ BEKLİYORUM. AMA PLANLARIMI BOZAN SEN OLDUN.BENDEN NEFRET EDEN DE ...YALANCI DA DEĞİLİM...EVET BERAY HANIM'IN SAKLADIKLARI OLMUŞTUR.AMA ORTAYA KARDEŞİM TARAFINDAN DÖKÜLMÜŞTÜR.NEDENİ ONUN ASLA SEVİLMEYEN KİŞİ OLUŞU,BAKIN ONUN DA HATALARI VAR DEMESİDİR.YALANLAMADIM.SÖYLEDİM.PEMBE YALANLARI HERKES İÇİN SÖYLERİM.BASİT ,TEMİZ BİR İNSANIM AMA BENİ FHŞ. YAPTIN.BU HAYATIMDA YEMEDİĞİM BİR DAMGAYDI.ÖYLE OLMADIKTAN SONRA BANA NE TANIMADIĞIM BİRİNİN SÖZÜ.EMİNİM KENDİMDEN.TEK SUÇUM ERKEKLERE GÜVENMEK OLDU.BUGÜN BİLE.AYY,SİZ NE KADAR KORKUNÇSUNUZ?BENCE SİZDEN UZAK OLMAKTA FAYDA VAR.BAK KARDEŞİM PİŞKİNDİR ONA İSTEDİĞİNİZİ YAPIN.BANA DOKUNMAYIN.

BERAY

Yorumu gönderen: GECEÇOCUĞUNA , 16.10.2016, 20:42 (UTC):
YAHU SENİ ANLAMAKTA İNAN ZORLUK ÇEKİYORUM.SESİMİ İŞİTTİN DİŞİ OLDUĞUMU BİLİYORSUN.HETEROSKSÜELİM.BOYUM 1.62 FALAN, KİLOM 43TÜ 3.3 KİLO ARTMIŞ.TEK SIKINTIM BU.KANSIZIM,DEMİR EKSİKLİĞİM VAR.TİROİDİM VAR.TRAFİK KAZASI GEÇİRDİM.EMARESİ 12 YAŞIMDA ÇIKTI.SPOR YAPAMIYORUM.AİLEM KARDEŞİM GİBİ OLMAMAM İÇİN DIŞARI GÖNDERMİYOR.AÇIKÇASI BU...YÜZÜNE SÖYLEMEK İSTERDİM.AMA O KÖTÜ BİR KIZ DEĞİL.SAKIN YANLIŞ ANLAMA .DELİ DEĞİLİM. BABAM BENİ EZDİ SANA SÖYLEDİKLERİYLE.BENİ SİLDİĞİNİ BENDEN TİKSİNDİĞİNİ BİLİYORUM.ÖLMEDİĞİNİ BİLDİĞİM GİBİ.HORHOR'DA HİÇ OTURMADIK YERİNİ BİLE SENDEN DUYDUM.İSTEMİYORSAN BANA DELİ DE ,KONUŞMA,YAZMA...AMA BU BİR SALVO,YAYLIM ATEŞİ BİLECEĞİM. ANNEM ADANALILARIN AKLI BEL ALTINDADIR,BEYNE BAKMAZLAR DEDİ.DİĞERLERİ DE AYNI KANIDAYDI.

İSTER CEVAP YAZ,İSTER YAZMA ARTIK SENİ ARAMAM.HAYATIMDA HİÇ BU KADAR AŞAĞILANMADIM.

Yorumu gönderen: geceçocuğu, 16.10.2016, 19:20 (UTC):
Sn: BERAY...Sana cevap filan değil ,senin adını dahi duymak dahi duymak istemiyordum..Şu an uykudan uyanmıştım...''Siteye bir bakayım'', dedim ...Geri yatıp,iş gereği 23:30'a alarmı kurmuştum..Seninle bir daha hiç yazışmayacaktım ,konuşmayacaktım.....Hani demiştim ya ;''seni öyle bir üzerim ki; sana adını dahi sorsalar ,söyleyemeyecek kadar beyin travması geçirirsin ;fakat,annemin bize verdiği terbiye buna izin vermiyor...( Bunun nedenini daha sonra anlatırım...Sadece şu şekilde hatırlatırsan,hatırlarım ;'neden Aksaray Horhor'da ve Beşiktaş Serencebey 'de az da olsa kaldınız ?......Sana dönelim...Ayın 6 'sı ve 7 'sindeki tüm yazıları beynine nasıl yazıyorsan yaz...Ezberle veya bir kağıda yaz ;ama,hiç unutma.Zaten orada her şey bağlantılı...Hani ne demiştim o gün ;''...Dilek sana 15 dakikalık mesafede olsun.!...Sen de; ''ama neden ?'' demiştin....Seni bir daha aramayacağım ;çünkü,bu babanın ricası değil ;bilakis,tehditli emri...Zaten yazılarımda yazdım...İlginç olan ,bu yazıyı Beray Ç. 'nin yazdığına dahi inanmıyorum...Hııı !Ayhan Ç. adlı kişi beni tekrar ararsa, savunmam hazır ;' ben sizin kızınız olup -olmadığını internetteki harflerden bilmemin hukuki dayanağı yoktur....Bak ! Yavuz Atmaca adlı bir konunun uzmanı olan kişi,şizofren-mistik-Allah ( o 'tanrı 'diyor ki, ben de burada teknik bilgimi devreye sokabilirim.) vs. konulara çok güzel değinmiş....Eh! hukuk mezunu değilim ;fakat,ailede her şey hukuka dayalı konuşulur..''Aksini sen ispat edinceye kadar ,dediğime inanmak zorundasın!!, teorisine saygı duymak zorundasın....Evet ,20:45 'de ki GECEÇOCUĞUNA adlı yazıyı yazan her kimseniz !...Ki,artık sizin var olup -olmamanız babanız kadar ben hiçççç enterese etmiyor.....Bir tek şunun gerçekliğinin ortaya çıktığına inanıyorum ;bu Beray adlı kişi veya rumuzlu olan kişi;kadın mı erkek mi olduğu ,boyu,kilosu ,memleketi , belli olmayan bir sanal şahıs mı yoksa deli olduğu olduğu için ,etrafına zarar vermemesiiçin,eve ,dr.tarafından ailesine verilen devlet emri ile kapatılan olan kişi mi.!.. size şunu söylüyorum ,ben böyle birisinin varlığını bizzat öğrenmek için,7 ekim öğlen saatlerinde önce Emin Ali Paşa camiisinde cumayı kıldım....Aslında namaz öncesi Beyaz Gül sokağın kuzeyindeki Boston Donut bitişiğindeki kafeteryada çiğ börek siparişi verniştim...20 dakikada gelmeyince ,camiiye gidip,dönüşte yedim...( oradaki Ayşe isimli bayan beni hatırlar.)...blok dolmak üzere ...Evet ! sen kimsin ?....Ama,ben son 8 günde harap oldum...Sen gözümde bittin.!....Ayhan Ç. beni tehdit etti...GECEÇOCUĞU.

Yorumu gönderen: soulmateYANIT, 16.10.2016, 18:29 (UTC):
SEVGİLİ SOULMATE'YE CANIM ARKADAŞIM, AŞK KADAR TEMİZ BİR DUYGU YOKTUR Kİ İÇİNDE BOĞULURSUN! MELAİKE DOSTUM BENİM EŞ RUHLAR DEĞİL AMA RUH İKİZLERİ BİRBİRLERİNİ ÇEKER SONRA DA İTERLER.ARAYA BAŞKALARI DA GİREBİLİR.BAŞKA OLGULAR DA ...ZATEN FALINDA ÜZÜLME AMA ZİNCİR KOPUYORDU TATLIM.AYRILMAYA BAŞLAMIŞTI.AMA SEN EŞİNLE BİR AĞAÇ DİKMİŞSİN ZATEN.
KIZLARININ ADI SEDA ,SUDE,SARE OLABİLİR Mİ?
İDRAR YOLLARI İLTİHABI MUHTEMELEN GEÇMİŞTİR. BİR DAHA YA-KALANMAMAYA BAK. MAYDANOZ,KUŞBURNU GİBİ VİTAMİNLERLE GEÇER. SOĞUK BİR YERDE Mİ OTURUYORSUN? DOKTOR ANTİBİYOTİK YAZAR.
BİZİ İZLEDİN Mİ BİLMEM AMA SANA ÖRNEK OLMAYI ÇOK İSTEDİM.
AŞIK OLMAK BİZE ÇOK GÖRÜLDÜ.KİM AYIRDI SEVENLERİ ŞARKISINI DİNLEMENİ ÖNERİRİM.TANJU OKAN-NİLÜFER-MODERN FOLK ÜÇLÜSÜ SESLENDİRİYORDU.FİLMİ DAHA ETKİLEYİCİ ....

BERAY...

Yorumu gönderen: GECEÇOCUĞUNA, 16.10.2016, 17:45 (UTC):
Sevgili Geceçocuğu sen gerçekten vefat ettin mi yoksa biri seni benden uzak tutmaya mı çalışıyor. sana açmamamın bir sebebi senin zarar görmemen ile beraber bana da bu yaşımda verilen cezaydı: modemim kesildi. kim tarafından olabilir? elbette babam! onun öğrenmesi kardeşim yüzünden oldu. bence biri seni etkilemeye çalışıyor başka kız -kadın bulundu. sen asla ölmedin. seni öldüren ben oldum tabii doğruysa...tek kelimesine dahi inanmıyorum. ama prehipertansiyon başlangıcındaydın farkındaydım zerre de inanmıyorum evleniyorsan da başkasıyla sıradan mutluluklar yaşarsın . beni silkeliyorsun .gözyaşlarımı sulara karıştırdım. çünkü biz ruh ikiziydik. böyle olacağı belliydi...en başından beri biliyor saklıyordum. çünkü tersi olma ihtimali de vardı. neden seni yaşarken öldüreyim ? öldüğüne inanmıyorum....inanmıyorum....yaşamak için sebeplerin varken buna inanasım gelmiyor.

BERAY

Yorumu gönderen: yavuz atmaca, 16.10.2016, 13:10 (UTC):
insan tek başına çıktığı hayat yolculuğunda türlü duraklardan aldığı enerjilerle beslenerek macerasına devam eder. bu enerjiler onu biçimlendiren, referans noktası olarak kabul edilen ve tüm doğrultusunu belirleyen deneyimlerdir. bu iç yolculukta kişi taşların yerine oturduğu ve görünüş ve bir kimlik kazanan süreç sonucu insan bütünüyle toplumun bir parçası, onun küçük bir örneği konumuna gelir. bu, sosyal oyunun herkesi bir yaptığı bir sosyal hayatın ana karakteridir. herkes farklı hayatlara sahip olsa da insanlar sosyal hayat alanlarında birbirlerine aynı sosyal tavır ve adetleri takınır. bu toplumun yonttuğu ya da kollektif bilinçaltının dikte ettiği kültürel durum insanlara aynı havayı solutur. mistisizm ve şizofren bu bütünlüğün gerçek insani değerlere kapalı, sadece hissedilen şeyin yobazlığa ve travmaya yol açabilen sahte düşlü, hassasiyeti tüketen ya da bir savaş yumuşatma aracı kadar rolü olan ahlaki normların kontrol mekanizması olduğunu ve hâkim paydanın güç eksenli bir yaşam kültürü dayattığını bilir. şizofreni tanrının parçalara ayırdığı gerçeği tek tek parçalarda görüp tükenirken mistik parçalardaki bütünden doğar. aşklarını aynı çizginin iki yönünde bulur: tanrı ve insan. mistik tanrının adını insana söylerken, şizofren insanın adını tanrıya söyler. mistikler insandan kopmadan tanrıyı, şizofrenler tanrıdan kopmadan insanı aşk edinmişlerdir. tasavvufta ilki sahv, ikincisi sekr halidir

Yorumu gönderen: yavuz atmaca, 16.10.2016, 12:55 (UTC):
ölüm yaşamın dipnotu, eylem ve tavırların kendisini hissettirdiği o tükenmişliğe vurgu, ezeli pranganın esareti. mistisizm ölümün insanın gerçek boşluğunu hissettiren, bütün çabaların kendini avuntuyla oluşa yönelten bir düşünce imgesi olduğunu yalnız iddia etmekle kalmaz, kesinlik hükmünde o dış gerçeklik denilen tantananın mekanizmasını da tanır. aşkın, sevginin, dostluğun ve arkadaşlığın o en dipteki çölden, kuru iç yaşantıdan kurtulmak için icad edilen ama bir türlü gerçekliği yaşanamayan sadece oyun olarak yaşanmaya çalışılan bir sahtekârlık olduğunu bilir. tanrı haz ilkesini yaşam içgüdüsü yaptı, içgüdü sosyal hayatı oluşturdu, kaçınılmayan bir uyum sürecinde insanlar daha doyum için gruplar, sınıflar ve birlikler oluşturdu. insanlık kendi hayatındaki, öz benliğindeki yalnızlığını kişisel sorunlarını politik sorunlara dönüştürerek rejimler üretti. kana boğulan, iğdiş edilen insanlık tarihi hep insan zihnindeki ve kalbindeki o kopkoyu karanlıktan, kendini üretirken başkasını yokeden o bencil, bireyci doyumsuzluktan, o tam kavramı bulunmayan vahşilikten doğdu. mistisizm, tanrının karanlığından beslenen bu evrensel yapıda yine tanrının aydınlık olan diğer yüzüne yüzünü dönmüşlerin yoludur. tanrıyı, insanı ve hayatı yanılma payı olmadan hakkıyla teslim eden tanrının batını boyutunun hizmetkârıdır.Yorumu gönderen: orientiring, 15.10.2016, 00:43 (UTC):
Sn.IRMAK..Sonradan farkına vardım ;siz benimle suizanda bulunmak istemiyorsunuz....( elektrikler kesildiğinden o saatte bu cevabı verememiştim..)...Ben sizin cinsiyetinizi ,medeni durumunuzu bilmiyorum.....Suizanda bulunma durumu bence tartışılır ;zira'' bunun neresi kötü olabilir ki....! ''diye düşünüyorum !!!...Ekonomide buna tam olarak benzemese de şöyle bir kavram var; Marjinalizm...Yani ;Faydasız Fayda...Şöyle anlatırsam biraz fikriniz olur kanaatindeyim :Vücudunuzun o an ihtiyacı olan ,3 bardak suyu içersiniz..Devamında 1 bardak daha içersiniz..İşte buradaki Faydasız Fayda, sonradan içilen ,1 bardak sudur ;çünkü,su faydalı bir cisimdir ;ancak,fazladan içilen su faydasızdır....Dinimizde de ( kusura bakmayın eğer ,dininiz İslam ise, )bunun tanımı şöyle :'İsraf ,haramdır.' sözü buna en yakın benzer açıklaması.......Tüm bunlara baktığımda sizinle ben suizanda bulunacak bir şey yaptığımı asla düşünmediğim gibi,öyle bir niyetimde yok....Diyorum ya! sizi tanımıyorum bile..Uygunsuz bir kelimede bulunduğumu da hatırlamıyorum...Şu an dahi kendimi gözden geçiriyorum.!....Hayır !,anormal davranış içerisinde değilim ;ama,cevap yazınız olur veya olmaz ,bunu da pek önemsemem...''.Es geç,gitsin'',derim.

Yorumu gönderen: orientiring, 14.10.2016, 22:00 (UTC):
Sn.IRMAK.Neden bu siteden de yazı yazdığınızı pek anlayamadım !..Normalde de kimse anlayamaz....Adeta ,evden çıkarken ev halkına ;''Ben ,Zeytinburnu'na Abdi İpekçi'ye basketbol maçı izlemeye gidiyorum ,'deyip de oraya gitmeyip,Beşiktaş'ın maçında sizi canlı tv yayınında ev'de tv yayınında tesadüfen görmeleri bir şey bu;zira ,ben siteleri gezerken bir baktım ',orientiring2 yazınca hayatımda dördüncü kez afalladım .Yine diğerlerinde olduğu gibi,bu şaşkınlığımı toparlamam 4-5 saniye sürdü...( Filmlerde de böyle sahneler oluyor.)...Akabinde döndüm 'AŞK'sitesine baktım .Orada da benzer yazınız mevcut.Aslında günlük iş notlarını değerlendiriyordum...Yazınızı yatmak üzereyken fark ettim......Konumuzu ',AŞK' sitesine -isterseniz-taşıyalım veya bu siteden de pekala olabilir...Tercihinizi asla eleştirmem....Bir de şunu diyorsunuz;'Sizinle suizan ( Şu an demek istiyorsunuz galiba .Ki,diğer sitede de aynı kelimeyi yazmışınız.)sohbet edemem ve bu tür konularla ilgilenen arkadaşım var,'diyorsunuz..Buyursun ,kendileri de bu siteden veya 'AŞK' sitesinden derin bilgilerini bizlerle paylaşsın...Bilgilerden kaçınmak;kulübesine sığınmış köpek gibidir....NOT:isminizi yazabilir misiniz.

Yorumu gönderen: Irmak , 14.10.2016, 20:22 (UTC):
Sayin orientiring,
İsminizin anlamını bilerek belirtiyseniz çok derin bir insan olmalisiniz
Sizinle sohbet etmek isterdim.Ancak suizan da bulunmanın doğru bir düşünce olmadığıni düşünüyorum.
Seygilyle kalın

Yorumu gönderen: geceçocuğu, 12.10.2016, 10:51 (UTC):
Bu sitenin DEĞERLİ takipçileri...Bu sitede yazıları olan,GECEÇOCUĞU rumuzlu şahıs 7 ekim 2016 'da hayırlı bir iş için ,gittiği İstanbul 'dan dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu 4 gündür yoğun bakımda kalıyordu....Bu 4 günlük süre içerisinde doktorların çabasına rağmen dün akşam vefat etti.....Ben rahmetlinin arkadaşıyım..Kendisi şunu demişti :'' Yolda kaza geçirip ,ölürsem ,internetin Ruh Eşi-ikizleri sitesinde vefatımı bildir,'2..Üzülenlerimiz varsa; 'Allah 'tan rahmet eylemesi', kafidir..GECEÇOCUĞU'nunarkadaşı....

Yorumu gönderen: GÖKKUŞAĞI , 08.10.2016, 11:30 (UTC):
Ama gerek yok...
Sadece dikkatli bakmak herseyin birbirine bağlı olduğunu fark edeceksiniz...ama gerek yok William Shakespeare yutmaya binlerce kitap okumaya oku oku sonra düşün düşün beyin sarıyor gerek yok yani en iyisi is guc

Yorumu gönderen: GÖKKUŞAĞI , 08.10.2016, 11:03 (UTC):
Ha onu neredemi bulabilirsiniz. O Merkezden 2 saat sonra çık.
Dış kapından 45 derece sola dön.. yaklaşık 200 m yuru yine sağa dön 100 m yoru ve sola dön.
20 metre yine yürü sağda Bulablirsin.
Bu benim hissim ama pek de yanilmam
Eski dostum...

Yorumu gönderen: GÖKKUŞAĞI , 08.10.2016, 10:27 (UTC):
insanlar gözünun karanlik beynine sadece ilettigini görür.
Bazı insanlar karanlıktan çıkmıştır.Kainatta her kipirtanisi her an bilir görür..
Bazı insanlar biri hakında o karanlık beyninde iyi dusunmezler, negatif titresimler gonderirler.
Her kipirtanisi hissedenlerde her an her yerde olabilenler bunu görür bilir....
Uzak bir şehirde o şehrin seyirlik tepesinde o güzelim B. kuşu közde yerken pozitif düşünmüş ancak daha sonra negatif dusunecegini hissetgimden
Aynı merityenin kuzeyinde bulunan ben o tarihte demisimdir o eski dostuma , senin kilina zarar verecek olani derhal aşağıya inebilirim diyerek uyarmisimdir...
Ancak o anlamamistir...
Kalas Eskicisi

Yorumu gönderen: GÖKKUŞAĞI , 07.10.2016, 23:19 (UTC):
Dünyada bir insani sevip başka insanlari sevmeyen hasta ruhlu insanlardir...
Ancak benimle dans edebeblicek insan bulamadigim için şu an sadece kendimi ve ailemi seviyorum...
Aşk aşkı yaratana asik olmak için verilmiştir.Anlayabilene
Soulmate

Yorumu gönderen: Soulmate, 07.10.2016, 20:03 (UTC):
Yıkasalar beynımızı sadece ask ıcın yıkasalar keske..bunda kotu olan ne var

Yorumu gönderen: GÖKKUŞAĞI , 07.10.2016, 15:24 (UTC):
İnanirsan sararsa Labirentlerde kaybolur gider insan .Hastanedelerde kendi peygamber zanneden isa zanneden Mesih zanneden uctugunu zannedenlerle dolu.
Yok enerjiler titresirmis onu çekermis vs hepsi duzmece bilgiler.
Mesala 11 eylül saldırısı abd de terör saldirismis da .arkadan ırak Afganistan hemen işgal.sinamasi..
Ama şimdi tüm yanıltıcı bilgiler dökülüyor..Rusya ne diyor şimdi 11 eylül saldırısı sinamasini aciklarim diyor .çünkü o uçlaklari otomatik pilotla yerden yonlendiler..Bu insanlar vahşi Somurucu düzen...Bu bilgilerde buna benzer düzen yaşar nuri reaksiyon diye yuttutmaya çalıştığı kitlaplarii daha binlerce böyle aslı olmayann tuzak bilgiler.bunlar hepsi düzenli sistematik olarak çıkarlarılan bilim adamları ama binlerce hepsi beyin yıkmak için insnanlari Dinden oz kulturunden uzaklaştırmak zamani geldiginde kullanılacak bir kukla hale getirmek için beyin yıkama metotları.Gezide nasil milyonlar dokuldu dusunun hepsi Turk gencligini beyni yikanmis yeirne safsata bilgiler konmus ama farkinda degiller hipnoz olmus gibilerdi.mesala Mevlana dan sonra çıkan tarikat mevlevi lik hep şüpheli uç insanlar....
Uçlar dan uzak durmak mesleğin ne sadece onunla ilgilenmek gerek ne iş yapıyorsan onunla ilgilenmek lazim...
Ben sadece iyi bir analizciyim....
Ha ruh ikizi bence yok sadece Değer verdiğin insanı kötü birsey olmasın iyi olsun diye düşünursun nasıl anne askerde bir çocuğu yaralansa içine bir sikinti doğar .onun gibi birsey daha ötesi olamaz...

Yorumu gönderen: Soulmate, 07.10.2016, 13:42 (UTC):
ruh ikizi yalanmı sımdı bu guzel duygularım yalanmı sımdı bır yanıltmamı yok mu ruh ıkızı

Yorumu gönderen: geceçocuğu, 07.10.2016, 12:11 (UTC):
Beray'a...Sen aramayınca ,size tlf açtım.Neden tlf açtığımı tam 48 saat sonra söyleyeceğim.Yani,pazar günü saat 15:00'i bekle...Telefona önce annen çıktı,telefonu babana verdi.Ayhan bey şunu dedi,direkt olarak:''Ben sana demedim mi kızımdan uzak dur ,diye ! .Ayhan bey ,haklı.Bunu demişti.Hata bende sana yazmamam gerekirdi ;çünkü,bir nev-i söz vermiştim.Ve,devamında Ayhan bey şunu dedi:''Son kez uyarıyorum,kızımdan uzak dur.Bir daha da yazma!Ayağını denk al!..'.....Ben ;''Tamam efendim',dedim...Telefonu karşılıklı olarak saygıyla kapattık;ama ,bir hakkımı kendime sakladım.Zaten onu da yukarıda yazdım;neden tlf açtığımı 48 saat sonra -galiba -4-5 kelimeyle sana son kez ,yazacağım.Bunu da insanlık adıma yaptığıma ailece şahit olacaksınız.Yazmak zorundayım;çünkü,aile terbiyem aksini zaten kabul etmez....Son cümlem :ailenle benim karakterim arasında sadece uçurumlar değilmiş, okyanuslar da varmış meğersem....Ailen seni seviyor...GECEÇOCUĞU.

Yorumu gönderen: geceçocuğu, 07.10.2016, 11:16 (UTC):
Beray'a....Şu an sitedeysen beni siteden takip etme;çünkü ,şu an bir işyerinin lap Top'undan yazIyorum..Beni acilen Özel numaradan ara...Bu Gökkuşağı meselesini tam okuyup incelemeye vaktim yok....Sizin apartmanda satılık daire var olduğunu bana haber ettiler...Siz mi satıyorsunuz?...Apt. rengi toprak rengiymiş ,doğru mu?....Beni ara....GECEÇOCUĞU.

Yorumu gönderen: GÖKKUŞAĞI , 07.10.2016, 09:41 (UTC):
İşte misal nasıl bir saçmalisksa imkansız bir şey değilmi
Öyle inanirsan beyin sana oyun yapar.
Böyle bir şey ruh ikizi ruh esi vs imkansız belgesiz ispatsis birşeydir.
Sadece mesala Anne yogun duygular yaşadığı oğlunu askerde oğlunu his eder sadece bu kadardır...

Ruh esi ruh ikizi safsata bilgidir.
Daha araştırın ne bilgiler ne kitaplar var safsata hepsi.
Bir insan ne iş yapıyor .mesAlá restorant isletiyor..ha bakacak işine sadece .gelen musteri de orada bir döner kaç para 20 Lire onu sorgulama hakkı itiraz hakkı yoktur .begenirsen yersiniz beğenmezseniz çeker gidersiniz..o bu araştirirsnaniz kafa sarar.Restorant sahibide gelen musteri yok sen neden böyle giyindin vs sorgulama hakkı yoktur..
Bence insanlar ne iş yapıyorsa onunla ilgilanmedir utetmelidir. İnsanlara faydalı olacak şeylerle ilgilenmelider.
Ha insan beyni diyelim yüzde 5 ni kullanıyor ama sen bunu yüzde 10 kullanmaya zorlarsan fizyolojik olarak müsait değil kople gelişmesi lazım .onun için gelişimi torunları torunlarına bırakın zaman la insanlar yavaş yavaş gelişecek belki nebileyim 10 bin yıl sonra insan düşündü yerde anında orada vücuduyla beraber olacak.
Bence restorant ci işine müşteride işine bakmalı.

Yorumu gönderen: GÖKKUŞAĞI , 07.10.2016, 03:17 (UTC):
İyiki söyledik Bahariye gül sokağı hızlı restoranti sana.
Hata bende sus işte nereden fark edecekki.
Kim bilir kaç milyon yıl önce tanışmısik olabilir normal . eski dost tamam ama eski bak adı üstünde eski.eski bir dost

Yorumu gönderen: GÖKKUŞAĞI , 07.10.2016, 02:57 (UTC):
Bu nenyae 5 de beni uyandırma bir daha
6 da uyandır uyandır uyandir yetmedimi.
Ama artık çevrim dışıyim.Sory aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor sinyal sesinden sonra lütfen kayda alınız.toplu dinlerim.
Al kendine bir Calar saat
Yada bir kuş.
Hani evin balkonuna çıkıp kaçıp ta ozgurlugune uçmayan kuş gibi.

Yorumu gönderen: GÖKKUŞAĞI , 07.10.2016, 02:00 (UTC):
Baris Manço cacık
A.G.B. bi cacık olmaz.
Kökü cennette bulunan ağaç.
Tuğba


Yorumu gönderen: GECEÇOCUĞUNA , 07.10.2016, 00:55 (UTC):
ASLINDA BEN HEM KENDİMİ,HEM GÖRECE SENİ TANIDIĞIM İÇİN İNANMAK İSTEMEDİM.FAKAT ÜZÜLDÜM ÇOK ÜZÜLDÜM MURAT BANA BUNU NASIL YAPAR DEDİM,İKİ RUHLU MU DEDİM...NELER NELER HEM İKİ TEL. ÇALSAYDI DUYARDIM.DİLEKLE KONUŞMALARINA ANNEM TEL.NO.SUNU İSTEDİĞİ İÇİN UYANDIM.AMA ANNEM BANA KORKUNÇ ŞEYLER SÖYLEDİ.İNANMAK İSTEMEDİM.ANNEM BANA İLK KEZ YALAN SÖYLEMİYOR.BU 3 DEFADIR OLUYOR.ARADIYSAN ARADIM DE,ÇEKİP GİDEYİM.OYSA GECE MÜKEMMEL BİR RÜYA GÖRMÜŞTÜM.GENELDE ÇIKIYORSA DA ANLATMAM SANA.ANLATABİLMEM İÇİN ŞU GERÇEĞİ ÖĞRENEBİLMEM LAZIM.

SONNET(sone)

Yorumu gönderen: GECEÇOCUĞUNA , 07.10.2016, 00:27 (UTC):
ANNEM SENİN BENİ TELEFONLA ARADIĞINI SÖYLEDİ.BENDEN BENİ KIRMAMAK İÇİN AYRILAMIYOR,İSTİYOR ,SÖYLEYEMİYORMUŞSUN.O KADAR KIRILDIM Kİ ANLATAMAM.BEN YAPIŞMIŞIM GİBİ BİR CÜMLE AFİŞE EDİLMİŞ.ASLA BİRİNE YAPIŞMAMIŞIMDIR LİTERATÜRÜMDE YOKTUR.ANNEM BANA YALAN MI SÖYLEDİ DİLEK'LE BİR OLUP?.ONLARI YAKARIM.YAPMIŞLIĞIM DA VAR....

BERAY

Yorumu gönderen: GECEÇOCUĞUNA , 07.10.2016, 00:19 (UTC):
GECEÇOCUĞU,GECEÇOCUĞU,GECEÇOCUĞU,SEN UYURKEN ÇOK GÜZEL BİR BLOK YAZMIŞTIM...İÇİNDE GÖKKUŞAĞI VARDI...YARATIR YA DA ÇİZERİM GİBİLERDEN....SALDIRILAR BAYAN OLDUĞUM İÇİN HEP BANA GELİYOR...BEN CHATİN BÖYLE OLDUĞUNU BİLMEZDİM.HALA KIZGINIM-

Yorumu gönderen: geceçocuğu, 07.10.2016, 00:14 (UTC):
Beray'a..''SADECE BERAY''adlı 02:49 'daki yazından vallahi neyi kast ettiğini zerre kadar anlamadım..Afalladım...Önceki bloklara göz attım ,neyle bağdaştırdığını anlamadım...Yahu 'yoksa ben uyurken sana benim adıma yazılar gönderildi de , sen okudun ;ama ,ben uyanıp okumadan bloktan sildiler mi ? Hiç bir şey anlayamadım.Tekrar yemin edip de anlayamadığımı söylemeyeceğim..Uyuyacağım...GECEÇOÇUĞU.

Yorumu gönderen: GECEÇOCUĞUNA , 07.10.2016, 00:08 (UTC):
BAK GECEÇOCUĞUM BAK,GÖKKUŞAĞI BELLİ Kİ FETÖCÜ BULAŞMAM BEN ÖYLE İNSANLARA....4-5'E DEK AYAKTAYIM .YABANCI DİL BİR DE DİPLOMA İSTERLER.ZATEN O YÜZDEN İSTEMEM BENİ İSTEMEYENİ.
EVLENİYORSAN TAMAM BEN YAPIŞMIŞ OLAYIM GİDERİM.HALA ANNEME NEDEN O LAFLARI SAYDIĞINI ANLAMADIM.


HALA BERAY

Yorumu gönderen: geceçocuğu, 06.10.2016, 23:59 (UTC):
Beray!a...Gündüzleri saat kaçta uyanıyorsun...Cevapla..Şundan merak ettim;bu siteye girdiğimden beri uyku saatlerim değişti de.!...Senin nasıl bir uyku proğramın var merak ediyorum da !....Şöyle ! bir kendi kapasiteni yokla.Özel TV kanallarında kendince bir çalışma alanın olabilir mi?.Yani oralarda sana göre iş var mıdır ,sence...Bence var gibi;çünkü,sosyal yönlüsün..Eh ! özel TV kanalları da sosyal proğramlar yapıyor....Sana 2-3 gün önce bir dul bayandan bahsetmiştim.Hani kardeşimin bana bulduğu,Mustafa isimli arkadaşının dul baldızı...Kardeşim yarın buraya gelecekmiş...'Bayanı görmeye gidelim ',diyor...Kardeşimin derdi ,beni buradan birisiyle evlendirip, buradan ayrılmamamı sağlamak...Aslında sülale böyle istiyor.Bunu da niye istiyorlar !çünkü,kardeşim burada kalma planları pek tutmadı;oysa ,bir yıl önce öyle demeyip,burada 5 odalı daire kiralayıp ,döşemişti..Asıl mesele işin başında kim duracak!...Hikaye uzunnnn.....Bakacağımız bayan, hatırımda kaldığınca 45-46 yaşındaydı....Özel TV kanalları işiyle ve uyanıp lap top'a oturduğun saati hemen şimdi yaz;çünkü,senin için iş arayacağımı sana söylemiştim....Bu GÖKKUŞAĞI yine senin çevren veya mahallenden biri mi?...Kırılma ;ama,bunlar hep mi seni buluyor ?...Bu da ayrı bir muamma.!...Sizi çözememekte haklıyım değil mi ama !''...Şimdi bu GÖKKUŞAĞI'na ,!978'de 'Gırgır' dergisinde okuduğum rahmetli Oğuz Aral'ın bir fıkrasını anlatırım da.Gecenin bu saatinde zaten uykum var ,hiç uğraşamam..Öncekikle günümüzde Gökkuşağı'nın niçin popüler olduğuna baksın !..( ben de laf çok.)..GECEÇOCUĞU.

Yorumu gönderen: GECEÇOCUĞUNA , 06.10.2016, 23:49 (UTC):
HAYIR GECEÇOCUĞU,YAKANDAN DÜŞEYİM DİYE Mİ BUNU YAZDIN HEMEN SÖYLEMELİSİN BANA NEDEN?BÖYLECE ANNEME TEL .AÇMA SEBEBİN AÇIĞA ÇIKAR NEDEN?ZATEN ANNEM DE BEN DE EN ÇOK BUNA ÜZÜLDÜK.BEN MELEK GİBİ BİRİ OLDUĞUM İÇİN BENİ KIRAMIYOR SÖYLEYEMİYORMUŞSUN.AÇIK KONUŞ,YAPIŞMADIĞIMI BEN DE SEN DE BİLİYORUZ...HEP KARDEŞLERİNİN FİKRİ DEĞİL Mİ?SEN BENDEN VE AİLEMDEN NASIL İĞRENDİYSEN BEN DE SENDEN İĞRENMEK ÜZEREYİM.İYİLİĞİM İÇİNSE BAŞKA...

SADECE BERAY

Yorumu gönderen: GÖKKUŞAĞI , 06.10.2016, 23:10 (UTC):
HESERIM MEMLEKET NiRE...Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 35141664 ziyaretçi (100071361 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)
 
 

gizli

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.