Satanizm Nedir?
 

satanizm, satanism

Satanizm Nedir?

Kategori: Sapkın Dünya Dinleri

Özel olarak Hıristiyanlığa genel olarak da bütün dinlere karşı "alternatif din" olarak ortaya çıkan geçmişi oldukça eskiye dayanmasına rağmen yakın zamandan itibaren yeni bir din hüviyetine bürünen önemli bir harekettir. Kelime olarak şeytana inanma, tanrı diye tapınma anlamına gelen Satanizm; şeytana tapınma faaliyeti adı altında Yahudi-Hıristiyan geleneğine Yahudi - Hıristiyan din tahakkümüne ve özellikle de Hıristiyanlığa karşı başlatılan bir reaksiyonun adı olmuştur. Buna "Modern Protesto Hareketi" demekte mümkündür. Bu hareket başta Hıristiyanlık olmak üzere bütün dinlere ve dinlerin ortaya koymuş olduğu kutsal değerlere karşı bir başkaldırıyı temsil eder. Dolayısıyla, başta İngiltere, Fransa, ve Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde özelliklede Amerika 'da ortaya çıkan, oradan diğer ülkelere yayılan Satanizm; Şeytanın en önemli özelliği olan muhalefet ve başkaldırıyı esas alarak dinin ve dini olan her şeyin karşısında, fakat şeytanın ve onun temsil ettiği şeyin yanında yer alma hareketidir. Modern Satanizm ABD'li Macar asıllı Anton Szandor Lavey tarafından kurulan Şeytanın Kilisesi ile ortaya çıkıp şekillenmiştir. Satanizm'in inanç ibadet ve ahlak anlayışını Yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler olarak ikiye ayırıp inceleyebiliriz. Satanizm de inançları 21 Satanist nokta, 9 büyük yasak ve 9 bildiri olarak ele alabiliriz.

21 Satanist Nokta

"The Dark Book of Satan" adlı eserde satanistlerin hayatı nasıl anlamaları gerektiği ve diğer bireylerle ilişkilerini düzenleyen yirmi bir satanist nokta şunlardır;

-Gücünü kaybetmemek için zayıf ve aciz (karaktersiz, kişiliksiz) olanlara saygı gösterme
-İçinde başarı yattığı için gücünü her zaman sına
-Mutluluğu barışta değil zaferde ara
-Uzun süreli dinlenmeden ziyade istirahatlarını kısa tut
-Yeni bir şey yaratacaksan eskiyi tamamen yok et
-Ölümünü göremeyeceğin hiçbir şeyi çok fazla sevme
-Yapıyı Kumun üzerine değil kayanın üzerine inşa et... Çünkü yapı sadece bugün yada dün için değil her zaman içindir
-Her zaman, yapılmamışı keşfetmek için daha fazla çalış
-Boyun eğmektense öl
-Demircilik ölümün kılıcını işlemek dışında hiçbir sanatsal değere sahip değildir. Çünkü ölüm getiren kılıç bir sanat şaheseridir
-Her şey üstende başarıyı elde etmek için önce kendinin üstüne çık (kendini aşmayı öğren)
-Yaşayanların kanı yeni bir tohum yaratmak için iyi bir gübredir
-Kurukafadan oluşan piramitlerin üzerinde duran kişi,daha uzakları görebilir
-Sevgiyi bir kenara atma, fakat onu her zaman tehdit et çünkü o bir sahtekardır
-Bütün büyük olan şeyler acı üzerine kurulmuştur
-En önde olmaktan çok en üst de olmaya çalış, çünkü büyüklük orada yatar
-Daha önceden yaratılmış engelleri yok etmek için taze ve güçlü bir rüzgar gibi gel
-Bırak sevgi, hayatında bir amaç olsun, ama en büyük hedefin büyüklük olsun
-Erkek dışında hiçbir şey güzel değildir ama bütün her şeyden güzel olan kadındır
-Gücü engellediği için bütün aldanma ve yalanları reddet

Satanizm'in 9 büyük günahı

Satanizm diğer tüm dinlere karşı çıkarak günahı ret ederken kendiside yapılmasını yasakladığı kurallar koymuştur. Satanizm'de ki 9 büyük yasak şunlardır;

1- Aptallık (Stupitiy)

Satanist günahların ilki aptallıktır. Aptallar acı duymazlar. Satanistler hayatın tuzaklarla dolu olduğunu söyleyerek tuzaklara düşmemek ve aptal olmamak için çaba gösterilmesi gerektiğini savunur.

2- Olmadığın gibi gözükmek (Preteniousness)

Boş böbürlenmelerin rahatsız edici bir şey olduğunu söylerler ve Lesser Magic 'in kardinal kurallarına hitap etmediğini bildiriler.

3- Solipsizm

Satanizm'e göre başkalarına karşı davranışlarını dengelemek gerekmektedir. Çünkü karşıdaki kişi senin istediğin gibi olmaz yani sana ayak uyduramayabilir. Bu nedenden dolayı Satanizm, kişi sana nasıl davranıyorsa kişinin de ona öyle davranmasını öğütler ve kolaylıkla yanılgıya düşülebileceğini bu nedenle her an dikkatli olmak gerektiğini bildirir.

4- Kendini kandırmak (Self - Decient)

Satanistler için en büyük Kardinal günahlardan biriside kendini kandırmadır. Karşındaki kişilere her hangi bir nedenden dolayı (tabu, ön yargı,dış baskı vs) olmamasına rağmen büyüklük yakıştırıp saygı göstermeyi reddederler. Satanizm için asıl olan bireysel çıkardır ve kutsal olan bireyin sadece kendisidir.

5- Sürüye uymak (Herd Conformity)

Bir kişinin diğer bir kişinin isteklerini yerine getirebilmesi ona bir çıkar sağlaması ön koşuluna bağlıdır. Aksi takdirde bir çok kişinin isteklerine uymak onu köleleştirir. BU nedenle köle olmaktansa akıllı bir efendi seçmelidir.

6- Perpektif eksikliği (Lack Of Perspektive)

Satanizm yaşayarak her gün tarih yazıldığını bu süreçte perspektif eksikliğinin büyük acıları da beraberinde getireceğini bildirir. Bu nedenle her zaman geniş tarihsel ve sosyal olguları görmek gerekmektedir. Sürüye uymak özgürlüğü kısıtlar.

7- Ortodoksları unutmamak ( Forgetfulness)

Daha önce var olan ve toplum tarafından dedilen veya birey tarafından dedilen şeylerin yeni bir görünüm altında ve farklı bir şeymiş gibi sunulması ihtimaline karşı dikkatli olmak gerektiğini aksi davranışın günah olacağına inanırlar.

8 - Conterproductive pride

Satanizm'in kuralı, "eğer sizin için faydası varsa yapın"dır. Fakat sizin aleyhinizeyse ve köşeye sıkıştığınızda tek çıkış üzgünüm bir hata yaptım,keşke anlaşabilsek demek ise bunu yapın. Fakat sonra tekrar denemek gerektiğini bildirir. Yani bireysel çıkarınız için her şeyi yapın.

9- Estetik eksikliği ( Lack of Aesthetics)

Birey evrensel estetik görünüme önem vermektense istediği gibi görünme özgürlüğünü kullanmalıdır. Başkalarına hoş gözükmek için taranmış saçlara vs gerek yoktur.

Satanizm'in 9 Büyük Bildirisi

Satanizmin 9 büyük bildirisi ise şunlardır;

 1. Satanizme göre insan kendini sakınmamalı istediğini yapmalıdır.
 2. Satanizm ruhsal umutlar yerine var oluşu savunur.
 3. Satanizm nankör insanlar için vakit harcamaktansa hak edenlere incelik göstermeyi emer.
 4. Satanistler kendilerine vuranlara diğer yanaklarını uzatmaktansa intikam almayı emer.
 5. Satanizm vampir olmak için vakit harcamaktansa daha gerçekçi sorumluluklarını yerine getirmek gerektiğini savunur.
 6. Satanizm tüm dinlerde günah diye dayatılan şeylerin duygusal ve zekasal zevkten ibaret olduğunu savunur.
 7. Şeytan kilisenin en sadık dostudur.
 8. Satanizme göre insanlar hayvanlardan bazen iyi ama çoğunlukla kötülük yapan canlılardır.
 9. Satanizm'e göre insan kendini kandırmamalı aklıyla olduğu gibi gözükmelidir.  

İbadet ve Ahlak anlayışları

Satanizm'in temelinde geleneksel düşman olarak Hıristiyanlık dini görülmekte, toplum tarafından kabul görülen temel ahlak kuraları denilmektedir. Cinsel sapıklıklar, cinayetler, kara büyü ve cadılık Satanistlerin bizzatihi yaptıkları olaylardır. Satanizm 'de bazı sayıların özel bir önemi vardır. 13 sayısının kutsallığına inanırlar. 666 sayısına özel bir önem verdikleri bilinmekte olup, bu sayının kutsal kitaplarda (Tevrat, Zebur, İncil) geçen Şeytan ile ilgili ayet sayısına denk olduğu düşünülmektedir. Kedinin dünyada şeytana en yakın hayvan olarak kabul edildiği, bu sebeple ayinlerinde kedi kurban edilerek ruhi anlamda Şeytan ile birleşmenin kabul gördüğü düşünülmektedir.

Satanist törenler, ortaya konulan pentagram işareti etrafında mumların yakılması, baltaların elde tutulması, ters haç işaretinin çizilmesi veya tahta bir haçın yakılması, Şeytana dua edilmesi ve kurban olarak bir kedinin kesilerek kanının içilmesi ile gelişip, genellikle burçları aynı olan veya birbirine yakın kız ve erkeklerin cinsel ilişkiye girmesiyle biter. Kedinin kurban edilmesinin sebebi ise şeytana en yakın hayvan olarak görülmesidir. Bazen Satanist ayinlerde şeytana bakire kızlar da kurban olarak sunulmaktadır. Satanistler en büyük özelliklerinde birisi ise büyük bir gizliliktir. Grup üyelerinin aile ve yakın çevrelerinden bile Satanist olduklarını gizledikleri, buna sebep olarak da herhangi bir açıklamada bulunmaları halinde Şeytanın lanetine uğrayarak başlarına kötü şeylerin geleceğine inanmalarıdır.

Satanistler intiharı bir ibadet olarak algılarlar. İntiharın seçilme sebebi, tüm dinlerde kişinin kendi canına kıymasının kesin şekilde yasaklanmasının etkisi büyüktür. İntihar eden kişi veya grup elamanlarınca yapılan telkinlerle buna zorlanan şahıslar bir an önce ölüp cehenneme giderek Şeytana hizmet etmeyi düşünmektedir.

Kutsal Kitapları

Anton Szandor Lavey 'in yazmış olduğu Satanist Bible (Şeytanın Not Defteri ) isimli kitap, Satanist gruplarca Şeytan 'ın kutsal kitabı olarak kabul edilmektedir. Bu kitap ta kısaca şu ilkeler açıklanmaktadır ;

 1. Sonsuz kişisel tatmin için çalış
 2. Hayatı canlı yaşa
 3. Düşmanından nefret et, sana vuranı yok et
 4. Basit bir hayat yaşa,hayvanlar gibi ol
 5. Günah denen şeyleri savunmak gerektiğini
 6. Şeytanın öcü olarak kullanıldığında tüm dinlerin dostu olduğu
 7. İstemedikçe kimseye akıl vermemeyi
 8. İnsanın kendisini asla aldatmaması gerektiği

gibi ilkeleri Satanizmin temel öğreti ve ilkeleri olarak açıklamaya çalışır. 

Günümüzde Satanizm

Satanizm günümüzde ağırlıklı olarak Norveç'te görülmektedir. Norveç'in dışında ABD, Rusya, Polonya, Almanya da görülmekle beraber dünyada tüm ülkelerde şeytana tapan kişilere ve topluluklara rastlanmaktadır. Şeytanın Kilisesi adı altında örgütlenmeye çalışmalarına rağmen Satanizm de her şey, bireyciliğe dayandığından dolayı bu çok zor görünmektedir. Özellikle Satanist cinayet ve İntihar olaylarıyla gündeme gelmekte ve Bazı ülkeler tarafından yasaklanmışlardır. Ülkemizde Satanizm bir din olarak kabul edilmemek ve Satanizm'in yaygınlaşması toplum düzenini bozduğundan dolayı engellenmektedir. Tüm dünyadaki sayıları hakkında bir tahmin yapmak oldukça güç olmasına rağmen ülkemizde sayılarının 3.500 civarında olduğu emniyet kayıtlarında belirtilmektedir.

Kaynak: www.dunyadinleri.com

İlgili Makaleler

 1. Gençlere Kurulmuş Vahşet Tuzağı: Satanizm
 2. Gençlerimizi Satanizm Tehlikesinden Korumanın Yolları
Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: cansu, 06.11.2017, 11:44 (UTC):
işte bu

Yorumu gönderen: Yunkathu, 17.03.2017, 09:34 (UTC):
İslamdan daha mantıklı

Yorumu gönderen: esma gunes, 03.07.2015, 16:13 (UTC):
Allah hepsini islah etsin ne diyeyim boyle mükemmel İslam dini varken sapkin şeylere inanıyorlar

Yorumu gönderen: METİN, 26.11.2013, 15:46 (UTC):
PİS SATNİSLER GEBRSİN :+

Yorumu gönderen: zeliha, 26.11.2013, 10:36 (UTC):
ödevim olmasa kesinlikle bu acayip insan dışı varlıklarla uğraşamam vaktii boşa harcamam

Yorumu gönderen: gökhan, 13.12.2010, 17:25 (UTC):
ben kimvar kimyok mütün satanizimlerden şikayetçiyim türküyede resmen müslüman kalmamış kadınlar açıksaçık erkekler kadınlara bakar ne buluyosa bilmiyomki kardeşlerim ya bana hak veriyormusunuz

Yorumu gönderen: ipeeqq, 22.11.2010, 17:14 (UTC):
hiçde sacma bişi deil satanizm taraftarıyımmmm ve asırı derece ilgim var satanizme herkesin dini lkendinedir kmse kmseye karısmaz

Yorumu gönderen: ipeqq, 22.11.2010, 17:00 (UTC):
evd

Yorumu gönderen: Beyza Karaca, 22.11.2010, 16:51 (UTC):
Birgul arkadaşımıza tamamen,en içten katılıyorum. Bakarmısınız adam sadece kendi çıkarınızı düşünün diyo!...Var mı böyle saçmalık?!Ayrıca Şeytana tapmakta nedir? Böylesine bi günah var mıdır? AH,AH Allah akıl fikir versin,biz islamiyet yolunda dewam edelim lütfen!...

Yorumu gönderen: sevda, 09.10.2010, 10:42 (UTC):
güzel bir site yalniş anlamayın her bilgi var

Yorumu gönderen: reyhan, 21.06.2010, 10:59 (UTC):
Allahım bize bir din vermiş valla bizim dinimiz en güzel en kolay din ve bunların aileleri din diye birşey öğretmemiş satanist olanlara saçma kim kedi kanı içerki iğrenç esra ya katılmıyorum herkes serbest kendi halinde olmak ister ama bu kadar değil

Yorumu gönderen: esra, 30.04.2010, 14:19 (UTC):
bazi kurallarini begendim.hayatta kendileri icin yasiyolar iste.

Yorumu gönderen: HaLiL, 03.04.2010, 07:33 (UTC):
Çoğu şeyi tessadüfen olmuş ondan sonra böyle saçma şeyler çıkarmışlar anton lavey diye bir adam şeytan kilisesini kurduktan sonra böyle kötü şeyler olmuş adam ne kadar tövbe etse yine cennete giremez :) arkadaşlar sakın bu konuları detaylı araştırmyın ödev olsa bile ister istemez insanda bişeyler uyandırabilir.Çok kafanızı takmayın böyle şeylere insanın kanın deli aktığı zaman ne yapacığı belli olmaz sakın çok DETAYLI ARAŞTIRMAYIN böyle şeyler dikkat çekici olduğundan insanda bazı şeyler akıllara getiriyor.Çok detaylı araştırırsanız aklınızda kötü noktaları kalır ve çıkmaz sonra bazı şeylerde korkmayya başlarsınız!

Yorumu gönderen: GULZAR, 15.03.2010, 10:10 (UTC):
SATANIZMLERIN YERI YOXDUUUUUUUUUUUUUUU

Yorumu gönderen: ilyas, 20.02.2010, 09:28 (UTC):
en yenileri biz olmalıyız

Yorumu gönderen: ayşe, 22.01.2010, 09:38 (UTC):
satanizmle ilgili daha açıklayıcı bilgiler yayınlarsanıs sevinirim

Yorumu gönderen: Birgül, 06.01.2010, 14:29 (UTC):
islamiyet gibi güzel bi dine inanmak, onu araştırmak varken bazılarının böyle saçma şeylere inanması ne kadar zavallıca bir durum.

Yorumu gönderen: esra, 28.12.2009, 18:41 (UTC):
bazı kurraları güzelmiş :D yha ben bu satanizimin ailerler yüzünden olduğunu düşünüyorum

Yorumu gönderen: yok bebemm..., 15.12.2009, 15:36 (UTC):
dostum ben performans ödevi için baqıodum din performans bu çok uzun gerçekten 3 sayfayı geçmedin dedi adam daha kısa yokmu? n'olur

Yorumu gönderen: nilüfer, 19.11.2009, 15:44 (UTC):
bence satanizm çok saçama ve anlamasızdır size tavsiyem kesinlikle böyle saçma şeylere inanmayın ayrıca satanist kişilerin akıl sağlığından da şüphe duyuyorum

Yorumu gönderen: hüsniye, 18.11.2009, 13:13 (UTC):
bu nasıl birşeydir yaaaaBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 48257519 ziyaretçi (122313690 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler