Semâvî Dinlerde Allah'ın İsimleri
 

Semv Dinlerde Allah'ın İsimleri

Dinler Tarihi Araştırmaları

Hazırlayan Akhenaton

1. Yahudilik

Rab, Elohem, Elohim, Yahve (Yahova), BEN (zamir), Adon, Adonay (Akhenaton'daki Aten'den), YHVH, Yeho, Yaşuah.

Yahudilik'te Allah'ın 72 Gzel İsmi (Yahudiliğin Esma'l-Hsn'sı)

NoİsimOkunuşuNoİsimOkunuşu
1 http://www.thehealinggift.com/wp-content/themes/thehealinggift/72img/1.jpgVav Hey Vav37 Aleph Nun Yud
2 Yud Lamed Yud38 Chet Ayin Mem
3 Samech Yud Tet39 Resh Hey Ayin
4 Ayinh Lamed Mem40 Yud Yud Zayin
5 Mem Hey Shin41 Hey Hey Hey
6 Lamed Lamed Hey42 Mem Yud Kaf
7 Aleph Kaf Aleph43 Vav Vav Lamed
8 Kaf Hey Tav44 Yud Lamed Hey
9 Hey Zayin Yud45 Samech Aleph Lamed
10 Aleph Lamed Daled46 Ayin Resh Yud
11 Lamed Aleph Vav47 Ayin Shin Lamed
12 Hey Hey Ayin48 Mem Yud Hey
13 Yud Zayin Lamed49 Vav Hey Vav
14 Mem Bet Hey50 Daled Nun Yud
15 Hey Resh Yud51 Hey Chet Shin
16 Hey Kuf Mem52 Ayin Mem Mem
17 Lamed Aleph Vav53 Nun Nun Aleph
18 Kaf Lamed Yud54 Nun Yud Tav
19 Lamed Vav Vav55 Mem Bet Hey
20 Pey Hey Lamed56 Pey Vav Yud
21 Nun Lamed Kaf57 Nun Mem Mem
22 Yud Yud Yud58 Yud Yud Lamed
23 Mem Lamed Hey59 Hey Resh Chet
24 Chet Hey Vav60 Mem Zadik Resh
25 Nun Tav Hey61 Vav Mem Bet
26 Hey Aleph Aleph62 Yud Hey Hey
27 Yud Resh Tav63 Ayin Nun Vav
28 Shin Aleph Hey64 Mem Chet Yud
29 Resh Yud Yud65 Daled Mem Bet
30 Aleph Vav Mem66 Mem Nun Kuf
31 Lamed Kaf Bet67 Aleph Yud Ayin
32 Vav Shin Resh68 Chet Bet Vav
32 Yud Chet Vav69 Resh Aleph Hey
34 Lamed Hey Chet70 Yud Bet Mem
35 Kaf Vav Kuf71 Hey Yud Yud
36 Mem Nun Daled72 Mem Vav Mem

2. Hıristiyanlık

Rab, El, El, Elohim, Father (Baba), Adonai (Aten), Yahweh, YHWH, Rabbi, Rabbani, Gece Ateş Gndz Bulut Direği, Jehovah Mukaddesh (Kutsal Kılan Tanrı), Messiah (Mesheden), Shammah, Christ (Mesih), İmmanuel, Jacob, Door (Kurtuluş Kapısı), Shepherd (oban), Savior (Kurtarıcı), Creator (Yaradan), Alfa ve Omega (Başlangı ve Son), Everlasting (Ezel ve Ebed), Mighty (Her şeye gc yeten, el-Kadr), Merciful (er-Rahmn), Radiance (el-Nur), Gentle (er-Rahm), Heir (Mlkn Tek Sahibi) el-Shaddaj, el-Berith, el-Gibhor, el-Olam, el-Roi, el-Elyon, Glory (el-Kerm, Kerem ve İzzet Sahibi), Fire Vine (Ateş Direği), Lamb (Gnahsız Kuzu), Hope (Umut), Comforter (Avutucu), Wisdom (Bilgelik), Rock (Kaya), Way Leader (Yol Gsterici), Faithful (Vefalı), Guide (Yol Gsteren), Great (Ekber, Yce), Author (Yazan), Son (Oğul), Bread (Ekmek), Sun (Gneş), Judah (Yahuda), Teacher (ğretmen), Advocate, Counselor, Person, Collector, God, Jehovah-Rapha, Jehowah-Şalom (Rab, esenliktir), Jehovah-Sabbaoth, Jehovah-Gmolah, Jehovah-Tsidkenu (Rab doğruluğumuzdur), Jehovah Nissi, Messenger (Haberci), Judge of the Earth (Dnyanın Yargıcı), Eagle (Kartal), Master (Usta), Power (G), First-Born (İlk Doğan), Commander (Komutan), Potter (mleki), Head (Lider), Church (Kilise'nin Kendisi), Beginning (Başlangı), Like, Souls, Friend (Dost), İmage, Second Adam (İkinci Adem), Resurrection-Righteous, Holy Spirit (Kutsal Ruh), Begotten, Man, Amen, Horn, Arm, Chosen, World, Ages, Foundation, Abba, Mediator (Arabulucu), Rose (Gl), Purifier (Gnahlardan Arındırıcı), Desiried (İstenilen), The Lord, Light of The World (Dnyanın Işığı), God Most High (Ekber, En Yce Tanrı), Gate (Kurtuluş Yolu), Lion of Judah, Yahuda Aslanı, Deliverer (Kurtarıcı), Prince of Peace (Barış Prensi), God Almighty (Ulu Tanrı), The Lord of Hosts, Bread of Life (Yaşam Ekmeği), Redeemer (Kurtarıcı), Jireh-Provider, Rophe-Healer, Shalom-Our Peace, Nissi-Our Banner, Kadosh, Tsaddıq, Zur, Palet, Yeshua, Holy Child, Rose of Sharon (Şaron'un ieği), Brigh Morning Star (Parlak Sabah Yıldızı), Truth (Gerek), Physician (Doktor), Overseer (Gzetmen), Servant (Hizmetkar), Santuary, Unspeakable, Daysman, Branch, Şifa Veren Rab, Gnahların Bağışlayıcısı, Yaşam Kaynağı, Koca, Doğruluğumuz Olan Rab, Bedeli deyen, Kral, Yahve Şama (Rab, Orada), Yahve Yire (Rab, Sağlar), Yahve Nissi (Rab, Sancağımdır), Yahve Rafa (Şifa Veren Rab).

3. İslamiyet

Rab, Allah, HVE (zamir), Allah-u Tel, Mevl, Cenb-ı Hak, Yaradan.

İslamiyet'te Allah'ın 99 Gzel İsmi (Esma'l-Hsn)

YazılışıOkunuşuYazılışıOkunuşuYazılışıOkunuşu
Allah Azm Vhid
Rahman Ğafr Samed
Rahim Şekr Kdir
Melik Aliyy Muktedir
Kuddus Kebr Mukaddim
Selam Hfız Muakhhir
M'min Mugt Evvel
Mheymin Hsib Ahir
Azz Cell Zhir
Cebbr Kerm Btın
Mtekebbir Rkib Vl
Khlik Mucb Berr
Bri Vsi Mte'l
Musavvir Hakm Tevvb
Gaffr Vedd Mntekim
Kahhr Mecd Afvv
Vehhb Bis Rauf
Rezzk Şehd Mlik'l Mlk
Fettah Hakk Z'l Celli ve'l İkrm
Alim Vekl Mugsit
Kbiz Kvi Cmi
Bsit Metn Gni
Khfid Vel Muğni
Rfi Hamd Mn
Muiz Muhs Darr
Mzill Mbd Nfi
Sem Mud Nr
Basr Muhy Hdi
Hakem Mmt Bed
Adl Hayy Bk
Latf Kayym Vris
Khabr Vcid Reşd
Halm Mcid Sabr

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 48868252 ziyaretçi (123735555 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler