TBMM'deki Gizemli İşaretler
 

TBMM'deki Gizemli İşaretler

TBMM deki garip ve bir o kadar gizemli semboller, işaretler ne anlama geliyor? Ne zaman kim tarafından konuldu? Bu esrarengiz işaretler, masonlukta ve tapınakçı inanışta ne anlama geliyor? TBMM deki bu gizemli işaretler arasında yer alan Kadeh sembolünün masonluktaki yeri ne? Kadeh sembolü masonlar için niye bu kadar önemli? Kadeh sembolünün, Masonluk gibi Tapınakçı örgütlenmelerin bugünlere kadar uzanan Kutsal Kase inancıyla arasındaki bağ ne? Doların üzerinde yer alan ve tüm dünyada en çok tartışılan masonik sembol olan Üçgen ve göz TBMMnin neresine nasıl yerleştirildi? Bu inanılmaz soruların cevaplarına geçmeden önce, bu esrarengiz Masonik sembollerin yer aldığı şu andaki TBMM binasının yapılış tarihine dönmekte fayda var. Çünkü şu andaki Meclis Binasının yapımında  başrol oynayan en önemli iki isim, çok önemli iki büyük sırra sahipti. Peki bu sırlar neydi?

Nazilerden kaçan mimarın sırrı!

TBMMnin mimarı dünyaca tanınmış Avusturyalı mimar Prof. Clemens Holzmeisterdi. 1886 yılında doğan ve 1983 yılında hayata veda eden Holzmeister in ilginç bir hikayesi vardı. 1930 lu yıllarda Nazilerin Almanya da iktidarı ele geçirmesinden sonra birçok Yahudinin yanı sıra, bilim adamı, sanatçı, politikacı alelacele ülkesini terk etmek zorunda kalmıştı.

Her tarihte biraz efsane, her efsane de biraz tarih vardır.

Masonluk tarihi de Hiram Usta efsanesi ile başlamıştı. Hiram Usta Süleyman Mabedinin mimarıydı. Bir iddiaya göre, asıl adı Horemhebti. Mısır daki yaşamevi denen tapınakta yetişmişti. Kral Süleyman (Süleyman Peygamber) tek tanrı inancını simgeleyen görkemli bir tapınak yaptırmak isteyince, mimarlarıyla ünlü Mısır dan genç ve hırslı Horemheb uygun görülmüştü.

Muharref Tevrat kaynaklı bir başka iddiaya göre ise Hiram Usta, Sur ülkesinden Dul  kadının oğluydu.

Hiram, tunç işinde ve mimarlıkta yetenekliydi.

Süleyman Tapınağının yapımı sırasında büyük bir güce sahip olmuştu. Tapınağın yapımında tam 20 bin işçi çalışıyordu. Hiram bu işçileri üç dereceye ayırmıştı; çırak, kalfa ve usta.

Hiram her bir dereceye mimarlığın sırlarıyla birlikte, gizli kelimeler öğretmişti. Bu sayede, çırakları, kalfaları, ustaları birbirinden ayırabiliyordu. Hiram usta, İşçiler arasında kurduğu bu yapı ile sahip olduğu gücü daha da arttırmıştı. Bir el işaretiyle 20 bin işçi aynı anda çalışmaya başlıyor, yine bir el işaretiyle bir anda durabiliyordu.

9 Ustanın yemini

Efsaneye göre Hiram Usta, Mabedin bitimine doğru, bir gece tapınağın içinde gezerken, ustaların gizli kelamını öğrenmek isteyen üç kalfa tarafından, üç darbe ile öldürüldü. Hiram Usta nın öldürüldüğünü duyan 9 ustası onun mezarı başında yemin etti. Dünya üzerinde Hiram Usta nın adını sonsuza kadar yaşatmak ve yaptıkları her esere Onun sembollerini yerleştirmek üzere and içti.

9 usta 9 ayrı yöne dağıldı.

O günden bu yana Masonlar, yaptıkları her esere bazan açık bazan gizli Masonik sembolleri yerleştirdiler. Bu bir çeşit imzaydı. Masonlar yaptıkları kiliselere dahi Masonik semboller koyuyorlardı. İngiltere nin Edinburg kenti yakınlarındaki Rosslyn Şapeli en çarpıcı örneklerden biriydi.

 

Bir Kilise olmasına rağmen Masonik sembollerle doluydu.  (Ayrıntılı bilgi için-Tamer Ayan, Bilinen En Eski Masonik Kuruluş İskoçya Royal Order, Mimar Sinan, 1998, sayı 110, s. 18-19).

Ziraat Bankası ndaki esrarengiz heykel

Masonlar Türkiye de yaptıkları eserlere de kendi sembollerini yerleştirdiler. Bunlardan en bilineni Mithat Paşa nın kurduğu Karaköy Ziraat Bankası'ndaki heykeldi. Harun Yahya ya ait Yahudilik ve Masonluk adlı esere göre, Karaköy Ziraat Bankasın daki elinde mason tokmağı olan heykel Hiram Usta ya aitti. Tevrat kaynaklıydı. Muharref Tevrat da Ve sağ elini işçilerin tokmağına saldı; ve tokmakla Sisera yi vurdu, başını ezdi ayeti vardı. (Tevrat-Hakimler- Bab:5-Ayet:26) Hemen yanındaki kadın heykeli de Dul Kadını sembolize ediyordu.  Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Locası nın resmi web sayfasındaki listeye göre de Mithat Paşa Masondu.

TBMM mimarının ilginç hikayesi

TBMM nin halen çalışmalarını sürdürdüğü görkemli binanın inşaatına 1938 yılında başlandı. Binanın yapımı uzun zaman aldı. Çünkü dönemin şartlarında parasal kaynak bulmakta büyük zorluklar çekildi. Binanın yapımı sırasında patlak veren  İkinci Dünya Savaşı da sıkıntılara yol açtı. Bu nedenle, binanın yapımına ancak aralıklarla devam edilebildi. 1957 den sonra yapımı hızlandırılan yeni Meclis Binası, 6 Ocak 1961 de hizmete açılabildi.

Binanın Mimarı dünyaca tanınmış Avusturyalı mimar Prof. Clemens Holzmeister di. 1886 yılında doğan ve 1983 yılında hayata veda eden Holzmeisterâ??in ilginç bir hikayesi vardı. 1930 lu yıllarda Nazilerin Almanya da iktidarı ele geçirmesinden sonra birçok Yahudinin yanı sıra, bilim adamı, sanatçı, politikacı alelacele ülkesini terk etmek zorunda kalmıştı. Avusturya nın, Nazi Almanya sına bağlanmasından sonra da aynı şey Avusturya için sözkonusu oldu. Avusturyalı mimar Clemens Holzmeister de ülkesini terk edip Türkiye ye sığınanlar arasındaydı. Nazi lerden kaçmıştı. Çünkü nedense Naziler, Avusturya ya girdiklerinde onun peşine takılmıştı. Hatta Avusturya daki çalışma ofisini basmışlar, ofisin altını üstüne getirmişlerdi.

Burada araya girip bir parantez açmamız gerekiyor. Tarihi kayıtlarda Avrupa daki Nazi iktidarında Hitler ve adamları özellikle iki kesimin peşine düşmüştü. Yahudiler ve Masonlar. Bu yüzden nazi iktidarlarının hakim olduğu ülkelerden kaçanların büyük çoğunluğu ya Yahudi asıllı ya da açık-gizli Masondu..

Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Mason Locaları Üstadı Azamlarından Kaya Paşakay bir röportajında ilginç bir ayrıntı veriyordu. Üstadı Azam Paşakaya göre; Nazi Yönetiminde Masonlar çok taciz edildikleri ve kötü şartlara mahkum edildikleri için gönye ve pergel rozetlerini kullanmayıp yakalarına mine çiçeği takmaya başlamışlardı Almanlar da mine çiçeği; Beni unutma anlamına geliyordu.

Türkiye ye geldiğinde yakasında mine çiçeği olup olmadığını bilmiyoruz ama TBMM nin mimarı Holzmeister, Nazilerin ofisini bastığı, bu yüzden kaçarak Türkiye ye sığınmak zorunda bıraktığı bir isimdi.

Temelini atan Meclis Başkanı Masondu

TBMM Binasının yapımında başrol oynayan bir başka önemli isimde, Abdülhalik Renda idi. 1881 yılında doğdu ve 1948 yılında öldü. Mimarlığının Holzmeister in üstlendiği, TBMM nin temeli 26 Ekim 1939 yılında Abdülhalik Renda tarafından atıldı. Çünkü dönemin Meclis Başkanı Oydu.

Tesadüfe bakın ki; Meclis Başkanı Abdülhalik Renda, Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası nın resmi listesine göre Mason devlet adamlarından biriydi.

Esrarengiz semboller TBMM nin neresinde?

Garip ve bir o kadar gizemli işaretler TBMM nin anıtsal nitelik taşıyan Şeref Holü ile Genel Kurul Salonu nun bulunduğu orta mekanın arasında yer alıyor. Adı Mermer salon ve sütunlu galeri olarak biliniyor. İlginç olan bu esrarengiz sembollerin, 475 bin 521 metrekare gibi çok büyük bir arazi üzerine oturan TBMM nin sadece bu bölümünde yer alıyor olması. Başka hiçbir yerde bu tür semboller yok. Esrarengiz sembollerin konuşlandırılmış olduğu bu yer fiziksel olarak da oldukça çok ilginç bir özelliğe sahip; TBMM arazisinin en yüksek noktasına inşa edilen TBMM Ana Binası nın,  ortasına denk geliyor.

Peki TBMM deki bu esrarengiz işaretler hangileri ve Masonik sembolizmde ne anlama geliyorlar?

En bilinen Masonik sembol: Üçgen

TBMM Genel Kuruluyla, Şeref Girişi arasında yer alan bu işaretlerden en dikkat çekeni

Üçgen  Farklı şekil ve boyutlarda oldukça ilginç üçgenler ilk bakışta geometrik birer şekilmiş gibi dursa da, dikkatli bakıldığında çok ilginç ayrıntılar veriyor.  Ama bu ayrıntılara geçmeden önce Üçgen ve Masonluk bağlantısına ilişkin bilgilere bakmakta fayda var. Üçgen masonların en çok kullandıkları ve en fazla önem verdikleri sembollerden birisi.

Masonların, kendi yayın organlarında Masonik allegoriye örnek olarak Hiram Efsanesi gösterilirken, Masonik Sembole örnek olarak da üçgeni göstermeleri dikkat çekicidir.

Türkiye Hür ve Kabil edilmiş büyük masonlar Locası nın resmi yayın organı Tesviye de yer alan bilgiler bu konuda oldukça aydınlatıcıdır: Üstadı Muhterem kürsüsünün arkasında, eşkenar üçgen vardır.

2000 yıllık efsane kutsal kadeh TBMM de!

Üstadı Muhterem, birinci ve ikinci Nazır kürsülerini birleştiren hatlar üçgen oluşturur, Önceki Üstadı Muhteremin sembolü dik kenarlı üçgendir.

Aynı dergide yer alan ilginç bir ayrıntıya göre, Piramitlerin yanlarının üçgen olması da bir mimari tesadüf değildi! Buna göre  Eski Mısır da, eşkenar üçgen Tanrı ile Nur un sembolüydü!

Masonların resmi yayın organı Mimar Sinan Dergisi ne göre de Üçgen, Operatif Masonlar tarafından Teslis in (Hristiyanlıktaki Baba-Oğul ve Kutsal Ruh üçlemesi) sembolü olarak kabul edilmis ve böylece bugünkü spekülatif masonluğa intikal etmisti.

Üçgen içinde göz TBMM de

Ancak Masonik sembolizmde en bilinen ve en çok konuşulan sembollerden biri de Üçgen ve Göz ün birlikte kullanıldığı semboldü. Bu sembol Meşhur Amerikan dolarının üzerinde de bulunması nedeniyle de bugün artık herkesin bildiği Masonik bir şekildi.

Her şeyi gören göz  olarak da nitelendirilen bu sembolün kökeni Mısırâ dayandırılıyordu. Putperest Mısır da Ra kelimesi,  güneş tanrısı anlamına geliyordu. İmparatorun altında Naacaller denen bir yönetici sınıf bulunuyordu. Bu yöneticilerde Kutsal Sırlar Kardeşliği nin üyesiydiler.

Masonik inanışa göre Kayıp Krallıktan, Mısır a oradan da günümüz Masonluğuna kadar uzanan bu sembolde, Güneş Tanrısı RA, Nokta ile ifade ediliyordu. Üçgen içinde yer alan Nokta ise, Tanrının gözünün daima insanların üzerinde olduğunun! göstergesiydi.

Resimde de görüldüğü gibi TBMM nin Mermer Salonunda tam ortasında Üçgen içinde nokta çok net bir şekilde görülmektedir. Ancak TBMM deki bu garip üçgen ve nokta işaretleri sadece bununla da sınırlı değil. Yine aynı bölümde Mısırdaki piramitleri andıran görüntüsüyle üçgen ve tam üzerine yerleştirilmiş daire (Büyük Nokta) çok da yoruma yer bırakmayacak açıklıkla kendini anlatıyor.

Masonlukta Üç Nokta nın sırrı

Bir gizli semboller topluluğu olan Masonluk ta en az üçgen kadar önemli bir diğer sembolde üç rakamı. Kendisini Alegori perdesi arkasına gizlenmiş sembollerle tasvir edilen bir ahlak sistemi olarak tanımlayan Masonlukta Üçün özel bir anlamı vardı. Bu yüzden Masonik semboller arasında en sık rastlanan şekillerden biride Üç noktaydı. 

Çünkü Masonluğun babası kabul edilen Hiram Usta nın meslek sırlarını elde edemeyince onu öldüren kalfa sayısı Üçtü. Karanlıktan yararlanarak mabedin Üç kapısında gizlenmişlerdi. Hiram Üçüncü darbede ölmüştü.

Mason Localarında yemin kürsüsünün üzerinde üç kutsal kitap bulunurdu. Bu üç kitabın yanında da üç sütun.

Masonluğun üç temel derecesi vardı; çırak, kalfa ve usta!

Masonik törende, Üstadı Azam, sol elinde tuttuğu kılıcın namlusunu Mason adayının başının üstüne uzatır ve namlusunun üstüne çekiçle üç kere vururdu. (ÇIRAK-KALFA-USTA Sf. 41)

Masonlukla ilgili araştırmalarıyla tanınan Aytunç Altındal a göre Üç nokta, bütün Mason localarında kullanılan bir sembol. Altındalın iddiasına göre Üç nokta aynı zamanda â??Masonik Tanrıyı simgeliyor.

Üç nokta; Masonik G nin yani God un simgesel karşılığıydı.

İşte bu bilgilerden sonra mevcut TBMM de bizi şaşırtan bir başka sembolle karşılaşıyoruz. Bu Sembol resimde de net bir şekilde görüldüğü gibi Üçgen İçinde Üç Nokta!

 

Kadeh sembolü neyi ifade ediyor?..

TBMM deki bu esrarengiz işaretler arasında beklide en çarpıcı olanlardan biri Kadeh Sembolü Yine resimlerde  görüleceği gibi TBMMâ??nin Mermer zemini üzerine yerleştirilmiş farklı Kadeh sembolleri dikkat çekiyor. Tabii dikkatli bakan gözler için. Ve bu kadeh sembollerini ayrıntılı şekilde değerlendirdiğimizde, ilginç ve bir o kadar çarpıcı ayrıntılar bizi yakalıyor. Bu ayrıntılara ve Masonik anlamına geçmeden önce bir soru sormakta fayda var? Bu sembolleri sıradan birer geometrik şekil olarak değerlendirebilir miyiz? Üçgen ve üçgen içinde nokta gibi sembolleri tesadüfen konulmuş birer geometrik şekil olarak değerlendirsek bile, o zaman kadeh sembolünü nasıl açıklayabiliriz? Çünkü kadeh açıktır ki bir geometrik şekil değildir!

Peki neydi bu Kadehin hikayesi? Neden bu şekiller arasına açık bir şekilde  Kadeh sembolü yerleştirilmişti. Masonlar için neden bu kadar kutsaldı? Burada tıpkı  Hiram Usta gibi Tapınak Şövalyelerinden, Masonluğa uzanan 2000 yıllık bir efsane karşımıza çıkıyordu; Kutsal Kadeh efsanesi!

Masonluk yemininde kadeh

Bir Mason adayı Masonluğa kabul töreninde yemin ederken elinde kadeh tutar. Türkiye Masonlarına ait Çırak, Kalfa-Usta dergisinden öğrendiğimize göre  Çırak derecesinde, ilk yemin yapılırken, sağ el kalbin üzerine konuyor. Ve sol elde ise bir Kadeh tutuluyor!

Masonlara göre içinde saf su olan bu kadeh, safiyetin sembolü.  Ancak bir çok kaynağa göre, Masonluktaki Kadeh sembolü, gerçekte Tapınak Şövalyelerinin Kutsal kase inancıyla bağlantılı. Da-Vinci Şifresi gibi büyük yankılar uyandıran onlarca kitaba, Indiana Jones gibi onlarca filme ve hatta BBC gibi etkin yayın organlarında belgesellere konu olan Kutsal Kase efsanesi neydi?

Bir rivayete göre Kutsal Kase, Hz. İsa nın çarmıha gerilerek idam edilmesinden önce Havarileri ile yediği son akşam yemeğinde şarap içtiği Kadehti!. Bir diğer rivayete göre ise Hz. İsa nın çarmıha gerilişi esnasında Arimate lı Yusuf un, İsa dan akan kanı doldurduğu kaseydi.

Ancak Kutsal Kase konusundaki asıl fırtına birçok akademisyeninde itibar ettiği üçüncü iddiadan sonra koptu. Gerçekte Kutsal Kadeh, Hz. İsa nın soyunu temsil ediyordu.

Mecdellinin Sembolü

Vatikanı sarsan son yılların en popüler kitabı Dan Brown un Da Vinci Şifresine göre, Kutsal Kase sırrına sahip Sion Tarikatı, bu sırrı korumalarının yanı sıra yaptıkları eserlerde İsa nın soyunu taşıyan Mecdelli Meryem e saygılarını gösteren gizli sembollere yer veriyorlardı. Bu Sembolde  harfi idi.

Hristiyan dünyasını derinden sarsan bu iddiaya göre Hz. İsa, çarmıha gerilmeden önce Mecdelli Meryem ile evlenmiş ve ondan bir çocuğu olmuştu. Tapınakçılar ve Masonlar için Kutsal Kase bu soyu temsil eden bir simgeydi. Gerçekte korunan ve saklanan Kutsal Kase değil, İsa nın soyundan gelen çocuktu. Ve Büyük Siyon Krallığı kurulduğunda tahta geçirilecekti.

Ve Mecdelli Meryem in Sembolü

TBMM deki esrarengiz işaretlerden biri de  şeklindeki semboldü. Bu esarengiz semboller arasında üçgen ve kadeh sembolünden sonra en fazla yer verilen sembol buydu. Resimde de görüleceği gibi, bir tarafından bakınca , diğer tarafından bakınca ise  görüntüsü veriyordu.

Peki bu esrarengiz harfin anlamı neydi? Neyi anlatmak istiyordu? İşte burada da çarpıcı bir ayrıntı bizi yakalıyor. Çünkü Masonların köklerini dayandırdığı Tapınakçı inanışa göre  harfi; Mecdelli Meryem in sembolü idi. (Hristiyan dünyasında Madgelenalı Maria olarak anılıyor)

Vatikan ı sarsan son yılların en popüler kitabı Dan Brown un Da Vinci Şifresi ne göre, Kutsal Kase sırrına sahip Sion Tarikatı, bu sırrı korumalarının yanı sıra yaptıkları eserlerde İsa nın soyunu taşıyan Mecdelli Meryem e saygılarını gösteren gizli sembollere yer veriyorlardı. Bu Sembolde  harfi idi.  Dan Brown un iddiasına göre  Leonardo Da Vinci bu yüzden İsa nın Son Akşam Yemeği tablosunda Mecdelli Meryem i simgelemek için M harfine yer vermişti. Leonardo Da Vinci, Sion Tarikatı üyesiydi. 1400 lü yılların sonunda, 10 yıl süreyle bu karanlık örgütün başkanlığını yapmıştı!

Resimlere bir kez daha dikkat!

Bu anlamlarıyla birlikte düşünüldüğünde, Meclisteki bu esrarengiz şekiller adeta mesaj verilmek istenen bir kitabeyi andırıyor. Yine resimde net bir şekilde üçgen ve yarım daireden oluşturulmuş Kadeh görüntüsü dikkat çekiyor. Kase nin iki yanında yer alan  harfi ise gerçekten şaşırtıcı bir kompozisyon oluşturuyor. Yine diğer resimde M harfinin üzerine oturtulmuş bir başka kadeh dikkat çekiyor. Mecdelli Meryem in Rahminin simgesi Kutsal Kase ile Mecdelli Meryem in simgesi  harfi bir arada.

Sanki Kutsal Kadeh ve M nin bağlantısını ısrarla göstermek istercesine!

Mason Locasındaki ikinci Nur(!)Gönye

Yine bu esrarengiz şekiller arasında Masonların en tanınmış sembollerinden biri olan Gönyeyi görmek mümkün. Türkiye Masonlarının yayın organı Tesviyeye göre Gönye, Kutsal kitaplardan sonra Locayı aydınlatan ikinci Büyük Nur dur.

Tesviye de Gönye nin sembolik anlamı ise şu sözlerle ifade edilmektedir:

Gönye nin yatay ve dikey hatları, karşı düşünceleri birleştirir, hakikati arayan Masonun düşüncesinin temeli, kullandığı ifadeler, savlar fevkalade düzenli olmalıdır; inşaatta kullanılan her cilalı taşın tam yerine oturabilmesi için dik açılarının gönye ile kontrol edilmesi gerekir, inşaatta ahenk ancak böyle sağlanır. Dik açıları tutmayan taşlarla yapılan inşaat en ufak sarsıntıda yıkılır.

Gönye Üstadı Muhteremin bijusudur. Gönye yeryüzünü, dört yönü temsil eder, altın sikke, resim ve diğer sembollerle birlikte, büyük inşaatların temel taşlarının altına gönye  konurdu.

Aynı kaynaktan öğrendiğimize göre 1507 yılında inşa edilen, İrlanda daki Limerick köprüsünün temelinde bir Gönye bulunmuştu ve  Gönyenin yüzüne kazılan İngilizce metinde Gönye nin yardımıyla ölçülen dikey hat gibi, sevgi ve yardım ilkelerine uyarak yaşamaya gayret göstereceğim yazısı yer alıyordu.

Daire ve ortasındaki nokta

TBMMdeki bu esrarengiz işaretler arasında, yılan, daire içinde nokta gibi yine Masonik sembolizmde karşılığı olan bir çok çarpıcı şekil net bir şekilde kendini gösteriyor.

Yılan Dünya çapında tartışmalara neden olmuş ilk kez Rusya da ortaya çıkarılan Sion Liderlerinin Protokolunde karşımıza çıkıyor. Sion Protokolüne göre Kudüs ten çıkıp Dünyaâyı dolaşan Yılandan bahsediliyor Kökeni yine Mısır Tapınaklarına kadar uzanan yılan sembolü, Gizli Dünya Devleti ne göre ise: Dünya Hakimiyetini garanti eden, her şeyi kaplayan ve içine alan paranı gücü.

Yılan, kendi kuyruğunu ısırınca Dünya hakimiyeti garantilenmiş olacak.

Bazı kaynaklara göre bu sembol aynı zamanda Doları sembolize ediyor. Doların dünya ekonomisi üzerindeki gücünü..

Mason mesrik-i azam Roger Leray'in arkasindaki isik sacan üçgen içinde "Rabbin Gözü" sembolü ve ABD Dolarinda ayni sembol..

Yine resimde açık bir şekilde görülen Daire içinde Nokta görüntüsü, tanınmış Masonik sembollerden biri. Evrenin gizemini simgeliyor. Daire Evreni, ortasındaki nokta ise  dünyayı, Masonik literatürde ise gerçek locayı simgeliyor.  (Harun Yahya- Kabala ve Masonluk)

Rowena ve Rubert Shephard adlı yazarların 1000 sembol adlı kitabına göre ise Daire ve tam ortasındaki nokta, Antik dünyada erkek dünyasını- egemenliğini simgeliyor. Tam bu noktada tarihin Tapınak Şövalyelerine ve Sion Tarikatı ile şimdinin Mason Localarına kadınların alınmadığını ve sadece erkeklerin üye olabildiğini hatırlıyoruz.

Ancak resimde de görüleceği gibi iki daire  rakamı görüntüsü verecek şekilde yerleştirilmiş. Milli Gazetenin okurlarına hediye olarak verdiği ve bir dönem yankı uyandıran Tevrat kaynakli ve gene Yahudi kavminin remzi olan kartal ayni zamanda birçok devletin bayraginda ve mimari yapilarda kullanilan önemli bir masonik simgedir

33. derecenin sembolü

Gizli Dünya Devleti isimli esere göre; 33 Dereceli Masonik hiyerarşide; 8 inci derecenin Masonik ünvanı  Bina Emini!

9 uncu derecedeki masonun ünvanı ise Maitre Elu Des Neuf yani Dokuzların Seçilmiş Üstadı

Bu ilginç yazı diziye başlarken; Hiram Usta nın mezarı başında Onun adını sembollerle sonsuza dek yaşatmaya and içen 9 Usta dan bahsetmiştik.

9 Usta bu amaçla Dünyanın 9 ayrı yönüne dağılmışlardı.

Ne dersiniz? TBMM den de geçmiş olabilirler mi? Yorum siz değerli okuyucularındır

SON SÖZ

Bizim medeniyetimiz, estetik desenleriyle ünlü bir medeniyettir.

Bizim medeniyetimizi temsil eden desen ve semboller, düz çizgiden oluşan ve sıradanlık içeren Batı nın estetik anlayışıyla kıyaslandığında bu fark daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır.  Bu yüzden elbette gönül isterdi ki; Meclisimiz milletimizin tarihiyle, değerleriyle örtüşen ve medeniyetimizi temsil eden desenlerle süslü olsun

Ama gerçek şu ki; aslolan semboller değil, zihniyetlerdir.

Elbette bu yazı diziye konu olan esrarengiz semboller Milli İradenin yegane tecelligahı TBMM ye gölge düşüremez. Meclisin itibarı bu tür sembollerle değil, ancak çıkardığı kanunlarla ölçülebilir. Hayra, iyiye, güzele, doğruya ve milletin menfaatlerine yönelik kanunlar çıkardığı ölçüde, Milletin Meclisi olma özelliğini kazanacaktır.

Meclisin millet nezdindeki saygınlığı sembollerle değil çıkardığı kanunların milletin hayrına olup olmadığına göre artıp azalacaktır.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Esvet Özer, 26.11.2016, 10:50 (UTC):
Bu meşhur Hiram usta insan erkek değil..cin erkek bu Kuran da yazıyor ama iyi yazmıyor

Yorumu gönderen: mert günay , 20.12.2013, 05:32 (UTC):
Atatürk öldü sahte cumhuriyetçileğe soyunan masonlar azıtıp coştu.

Yorumu gönderen: ulaş, 26.10.2010, 18:24 (UTC):
çok kötü bir cevap

Yorumu gönderen: zafer, 13.01.2010, 12:36 (UTC):
çok karmaşık bir konu ama çok da gizemli böyle şeylerin olabilmesi için bir olanak varmıdır?çok düşündürücü acaba yeni bir dünya imparotorluğumu kurulacakBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 42850338 ziyaretçi (113202317 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)
 
 

gizli

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.