Tarihten Yapraklar, II
 

Tarihten Yapraklar, II

Uluğ Bey ve Rasathanesi

Uluğ Bey ve Rasathanesi Büyük İslam astronomu ve devlet adamı Uluğ Bey' in 1394/1449) Semerkant'ta kurmuş olduğu rasathanesinde yeryüzünün güneş etrafındaki tam devrini yani bir yılı 365 yeryüzünün güneş gün 6 saat 9 dakika 6 saniye olarak hesapladığını... Aradan asırlar geçip 20. yüzyılın en modern cihazları ile yapılan hesaplarla Uluğ Bey'in hesapları arasında sadece 58 saniye farkın bulunduğunu [1] BİLİYOR MUYDUNUZ?

İlim Aşkının Yaptırdıkları

İlim aşkıyla yanıp tutuşan büyük alim Cahız'ın (V.255 / 866), kitap almaya para yetiştiremediği için kitapçı dükkanlarını geceleri kiralayıp sabaha kadar gözünü kırpmadan kitap okuduğunu [2] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Müslümanlar ve Kağıtçılık

Müslüman Arapların İ'lâ-yı Kelimetullâh adına çıktıkları Orta Asya seferleri sırasında 134/751 yılında Semerkand yakınlarında meydana gelen bir savaşta çok sayıda Çinli'yi esir aldıklarını ve daha sonra bunlardan kağıtçılık sanatını öğrendiklerini.... Böylece Müslümanların 178/794 yılında Bağdat şehrinde dünyanın ikinci büyük kağıt imalathanesini kurduklarını ve daha sonra da kağıt imalatının 900 senesinde Kahire'ye 1100'de Merakeş'e ve 1144te de Endülüs'e ulaştığını... Buradan da Avrupa Hıristiyan alemine geçerek ilk olarak 1268 yılında İtalya'da kağıt imalathanelerin kurulup üretime geçtiğini [3] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kasırgadan Seher Yeline

İtalyan şairi Tasse'nin Türkleri tanıdıktan sonra onlar hakkındaki görüşlerini hayranlık içinde: "Deviren kırıp-döken silip-süpüren yaman bir kasırgayı seher gibi yumuşatmak mümkün müdür? Korkunç dalgalarını kabarta kabarta yürüyen bir denizi birden sakinleştirmek kabil midir.?Yıldırımı güle çevirmek imkanı var mıdır? İnsanlar bu sorulara 'hayır hayır' demekte tereddüt etmez değil mi? Halbuki ben kasırganın seher yeline Coşkun denizin sevimli bir göle yıldırımın güle inkılap ettiğini gördüm. Türk'ten bahsediyorum. Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk, dost yanında ve silahsız kalmış bir düşmanın karşısında bir seher yelidir, bir güldür..." diyerek ifade ettiğini [4] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Vah Türkistan

Rusların Türkistan'ı işgal etmesinden önce, ülkede korkunç bir cehalet ve bağnazlığın hüküm sürdüğünü... Rus saldırganlara karşı ülkesini savunmak için silahlarına sarılanlara karşı: "Elinizdeki silahlar domuz yağı ile yağlanmıştır İslam'da domuza da domuz yağına da dokunmak haramdır" diye, milletin silahlarını ellerinden atmalarına sebep olacak akıl almaz fetvalar yayınlandığını [5] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Osmanlı'ya Karşı Batının Çirkin Yüzü ve Pis Oyunları

Batılıların emperyalist gayeli entrikalarına karşı 33 yıl fasılasız mücadele veren büyük siyaset dahisi Abdülhamid Han'a, gayelerine vasıl olamayan bu Batılılar tarafından akla hayale gelmedik iftiralar atıldığını... Albert Vandal'ın "Le Sultan Rouğe" (Kızıl Sultan) sloganının, maşası haline gelen Jöntürkler tarafından benimsendiğini... Yine Osmanlı düşmanı İngiliz Başbakanı Glodstone'nin Sultan Abdülhamid için uydurduğu "The Great Crimminal" (Büyük Cani) yakıştırmasının Jöntürkler tarafından pek beğenilerek devrim tarihçiliği terminolojisine kazandırıldığını... Beş parasız yurt dışına kaçan bu Jöntürkler'in Sultan Abdülhamid'e karşı Avrupa'nın (hatta ABD'nin) toplam 29 büyük kentinde 160 gazete yayınladıklarını. Aynı zaman zarfında bütün Osmanlı Devleti sınırları içinde 125 gazete çıkarıldığı hesaba katılırsa batılı emperyalist güçlerin Osmanlı'yı parçalamak için böylesine büyük maddi finansman ortaya döktüklerini [6] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Ulu Çınarın Serencâmı

Şanlı Osmanlı Devleti'nin 1299 yılında kurulup 1922 yılında tarihe intikal ederek benzersiz bir şekilde 623 yıl gibi uzun bir süre varlığını sürdürdüğünü

Bu Kerim Devlet'in, kuruluşundan 230 yıl sonra Viyana kapılarına dayanarak, bir mille ve devletin; başka ırk, başka dil, başka din ve başka kültür dünyasına, bu kadar kısa zaman içinde böylesine hakim olup tesir edişine tarihte başka hiç rastlanılmadığını

Fakat aynı tarihin, bu bu koca Osmanlı Devleti'nin 46 yıl gibi çok kısa bir süre içinde mahvoluşundaki süratine de şahit olmadığını [7] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Fatin Rüştü Zorlu'nun Fanatizmi

29 Ağustos 1955'de başlayan Kıbrıs Konferansı öncesin de, Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği'nin Londra'ya gönderdiği raporda, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu hakkında: "1910'da doğdu İnsafsız ve alaycı; fakat yetenekli, Türk menfaatlerini korumada fanatizm derecesinde dikkatli Batıcılık kisvesi altında muhtemelen bir yabancı düşmanı ve inatçı bir müzakereci" diye yazıldığını... "Türk menfaatlerinin korunmasında fanatizm derecesinde dikkatli" denilen bu Menderes hükümetinin Dışişleri Bakanı'nı ise bizim, darağacında sallandırarak mükafatlandırdığımızı [8] BİLİYOR MUYDUNUZ?

27 Mayıs Darbesi'nde Amerikan Parmağı

27 Mayıs hareketinin gerçekleştirilerek Adnan Menderes ve Fatin Rüşdü Zorlu'nun görevinden uzaklaştırılmasını herkesten fazla Amerikalıların istediklerini... NATO'ya girerek Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'ne üs açan Menderes hükümetinin, bunun karşılığı olarak Amerika'nın teknik imkanlarından faydalanarak ülkemizi kalkındırmayı düşündüklerini; fakat Amerikalıların mükellefiyetlerini yerine getirmeyip savsaklayarak Türkiye'den azla idare etmesini istediklerini... Bunun ilk örneği olarak zirâî alanda büyük bir atılıma sebep olacak traktör alımı meselesini Amerika'nın kabul ettiğini, fakat bunları verirken yapılan anlaşmada bu traktörlerin pamuk ekiminde kullanılamayacağı yönünde bir hüküm koymak istediğini... Oysa o yıllarda Türkiye'nin ihracâtında en büyük iki kaleminden birini pamuğun teşkil ettiğini... Dünya pamuk piyasasının bir numaralı üreticisi olan ABD'nin pazardaki payının %1-%2 nispetinde bile düşmesine tahammül edemediğini... Menderes ve Zorlu'nun ABD'nin bu sinsî politikasının farkına vararak daha dikkatli bir tavır aldıklarını ve dolayısıyla menfaati zedelenen Amerikalıların DP iktidarını gözden çıkardıklarını [9] [10] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Cemiyetin Ahlâkî Yapısının Çimentosu

Dini inanç ve manevi değerlerin gençleri sapmalardan ve aşırılıklardan koruyarak cemiyetin ahlaki yapısının çimentosunu oluşturduğunu... Ruhi tatminsizliğin sapık cereyanlara dönüşerek akıl almaz derecede suç nispetini artırdığı ABD'de eski başkanlardan Ronald Regan'ın: "Sınıflarda dua etmek için verilen önergeyi destekleyeceğini ve okullarda Allah'a imana ve disipline başvurularak anarşi ve uyuşturucu madde alışkanlığının sokağa atılacağını " ifade ettiğini... Yine Regan'ın; "Kutsal kitabın on emrine uygun olarak yaşamak için daha çok gayret sarf edersek "alkolizmle ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede hükümetlerin harcadığı milyonları tasarruf edeceğiz." dediğini [11] [12] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kaynaklar

[1] Yavuz Bülent Bakiler, "Türkistan Türkistan", Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul 1986, s.259.
[2] Doç. Dr. İbrahim Canan, "İslam'da Zaman Tanzimi", Cihan Yayınları, İstanbul 1984, s.163.
[3] Doç. Dr. İbrahim Canan, a.g.e., s.41.
[4] Mustafa Kara, "Tekkeler ve Zaviyeler", Dergah Yayınları, İstanbul 1990, s.206.
[5] Yavuz Bülent Bakiler, "Türkistan Türkistan", Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul 1986, s.293.
[6] "II. Abdülhamid ve Dönemi (Sempozyum Bildirileri)", Seha Neşriyat, İstanbul 1992.
[7] İlhan Bardakçı, "İmparatorluğa Veda", Hülbe Yayınları, İstanbul 1985, s.10.
[8] Orhan Gazi Aşiroğlu, "Tarih Tüneli", Zaman Gazetesi, 5 Nisan 1989.
[9] Orhan Gazi Aşiroğlu, "Tarih Tüneli", Zaman Gazetesi, 26 Temmuz 1989.
[10] "İngiliz Gizli Belgelerinde Menderes - Amerika Kavgası", Milliyet Gazetesi, 15 Şubat 1989, s.11.
[11] M. Aydın, "Din ve Toplum İlişkileri", Milli Eğitim ve Kültür Dergisi, sayı: 29, Ankara 1984, s.31 (Le Monde, 1. Ferier 1984'ten naklen)
[12] İbrahim Refik, "Tarih Şuuruna Doğru", TÖV Yay., İzmir 1995.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: mehmet, 03.06.2010, 06:23 (UTC):
Türk Milleti yeni yeni uyanıyor artık yapılanların farkına varılmalıBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 44108931 ziyaretçi (115260539 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)
 
 

gizli

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.