Tarihten Yapraklar, V
 

Tarihten Yapraklar, V

Osmanlı'da Mûsikî

Mûsıkîyi mehter ile savaş meydanlarından tasavvûfî tekke mûsikîsi ile birçok hastalığın tedavisine kadar pek çok yerde kullanan Osmanlı Cihan Devleti temsilcilerinin, ayrıca bu sanatı çeşitli sosyal müesseselere kadar soktuklarını... Ayasofya imaretine bağlı kalenderhanede ve Edirne'deki ll. Murat imâretinde olduğu gibi bizzat semâ ve mûsikî cemiyetleri için vakfiyelere maddeler konulduğunu [1] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Ecdâdın Ticaret Ahlâkı

Yabancı bir kumaş tâcirinin Osmanlı ülkesine gelerek bir kumaş imalathanesinin mallarını beğenip hepsini almak istedikten sonra mal sahibinin kumaş toplarını denklerken bir top kumaşı ayırdığını görüp bu hareketinin sebebini sorması üzerine Osmanlı esnafının; "Onu sana veremem, kusurludur..." cevabını verdiğini... Yabancı tâcirin; "Ziyanı yok, önemli değil." demesine rağmen Osmanlı esnafının o kumaş topunu vermemekte direterek: "Benim malımın kusurlu olduğunu söyledim biliyorsunuz. Fakat Siz onu kendi memleketinizde satarken alıcılarınız orada benim bunları bize söylemiş olduğumu bilmeyeceklerdir. Böylece de müşterilerinize kusurlu mal satmış olacağım. Neticede Osmanlı'nın gururu şeref ve haysiyeti rencide olacak bizi de hilekâr sanacaklardır. Onun için bu sakat topu asla size veremem.." diyerek kumaşı vermeyişinin sebebini izah ettiğini [2] BİLİYOR MUYDUNUZ?

İmamı Azam ve Yarım Milyon Meselenin Hükmü

Hanefî mezhebinin kurucusu çağının yetiştirdiği dev kamet İmam-ı Azam Hazretleri'nin kitap ve sünnetten beş yüz bin meselenin hükmünü çıkartıp dört bin fetva verdiğini [3] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Nasreddin Hoca'nın Merkebine Ters Binmesinin Hikmeti

Türk halkının nüktedan hazır cevap ve zeki bir fıkra kahramanı olarak tanıdığı Nasreddin Hoca'nın (1208-1284 ), aslında medresede ders veren büyük bir müderris ve ayrıcada kadı olduğunu... Talebeleri arasında oldukça sevilen Nasreddin Hoca'nın, ders verdiği medreseden merkebine binip evine giderken dahi talebeleri tarafından yalnız bırakılmayıp yolda kendisine sualler sorulduğu... Hem yol alıp hem de talebelerin sorularına cevap veren Nasreddin Hoca’nın, sual soran talebelerine arkası dönük olarak cevap vermenin İslâmî edebe aykırı olacağından dolayı, merkebine ters binip, talebeleri ile yüz yüze gelerek ders verdiğini [4] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Aziz Mahmud Hüdâî'den İstenen Keramet

Aziz Mahmud Hüdâî Hazretleri'nin İstanbul' un Üsküdar semtine gelip zaviyesini kurmasından sonra, Sultan I. Ahmed'in bu gizli nur hazinesini keşfederek eteğine yapıştığını... Bu Gönül Sultanı'nın birgün sarayda abdest alırken, Padişah 1.Ahmed'in abdest suyunu döküp annesi Valide Sultan'ın da havlu tuttuğunu... Bir ara Valide Sultan'ln boşta bulunup kendini tutamayarak: "Efendim, ne olur bize bir keramet gösteriniz..." demesi üzerine tebessüm eden Aziz Mahmud Hüdâî Hazretleri'nin gayet latif bir şekilde; "Devrin padişahı, abdest suyumu döküyor; validesi ise havlumu tutuyor. Bundan büyük ne keramet istersiniz?" cevabını verdiğini [5] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Moskova Önlerinde Fetih Tuğları

Rusya'nın başkenti Moskova'nın yaklaşık 150 yıl Türk hakimiyetinde kaldığı... Moskova'nın merkezindeki altın kubbeli kilisenin Türk hakimiyetinden kurtuluşun şerefine inşâ edildiğini [6] BİLİYOR MUYDUNUZ?

İlk Boğaz Köprüsü Projesi

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlama düşüncesinin ilk olarak bundan yaklaşık bir asır önce (1900), dahi padişah II. Abdülhamid tarafından ortaya atılıp projelendirildiğini... Avrupa'nın güney, güneybatı ve merkezindeki demiryollarını bu Boğaz Köprüsü ile Bağdat demiryoluna bağlamayı düşünen cennetmekan Abdülhamid Han'ın F. Arnodin isimli bir Fransız'a hazırlattığı bu dev köprüye ait projede, minareler, kubbeler kuleler ve askeri , savunmayı temin edecek topların yer aldığını... Yine Abdülhamid Han'ın, bu köprüyle bağlantılı olarak oldukça ileri görüşlü bir bakış açısıyla çevre yolları projesi çizdirdiğini biliyor musunuz? [7] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Fasulya Aşı Yemeye Razı Olmak

Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatında hiç boyun eğmeyip, kimseye eyvallah etmediğini... Umumi seferberlik zamanında (1914) bir arkadaşı ile oturup fasulya aşı yerken nezaret erkanından birinin çıkagelip ona, yazılarında fazla ileri gitmemesini nazikçe söylemesi üzerine Akif'in pürhiddet yerinden fırlayıp: "Nazırına söyle, kendilerini düzeltsinler. Bu gidiş devam ettikçe bizi susturamazlar. Ben fasulya aşı yemeğe razı olduktan sonra kimseden korkmam!" diyerek pervasızca cevap verdiğini [8] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Amerikan Hayat Felsefesinin Özeti

Meşhur Amerikalı yazar Mark Twain'e: "İnsan hayatının gayesi nedir? . Nasıl zengin olabiliriz?" diye sormaları üzerine onun; "Eğer becerebilirsek şerefsizce mecbur olursak namuslu yoldan. Tek ve gerçek tanrı kimdir? Tanrı, paradır. Altın dolar ve hisse senedi Baba oğul ve ruhları" cevabını vererek Amerikan hayat felsefesini formüle ettiğini [9] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Okumanın Dayanılmaz Cazibesi

Bir ülkenin kültürel yönden kalkınmışlığının o ülkede bir yılda fert başına tüketilen kağıt miktarı ile ölçüldüğünü... ABD'de kişi başına bir yılda tüketilen kağıt miktarının 391 kilo olmasına karşılık aynı rakamın Avrupa ülkelerinde ortalama 90 kilo olduğunu ve ülkemizde ise bu. rakamın sadece ve sadece 18 kilo olduğunu [10][11] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kaynaklar

[1] Mustafa Kara, "Tekkeler ve Zaviyeler", Dergah Yayınları, İstanbul 1990, s.253.
[2] Semiha Ayverdi, "Küplüce'deki Köşk", Hülbe Yayınları, İstanbul 1989, s.198.
[3] Mustafa Kara, a.g.e., s.15.
[4] "Mevlana Güldestesi (718. Yıldönümü Bildirileri)", Konya Belediyesi Yayınları, Konya 1993, s.111.
[5] Semiha Ayverdi, a.g.e., s.383.
[6] Sur Dergisi, Aralık 1990, sayı:177, s.36.
[7] Hayat Tarih Mecmuası, sayı:11, Aralık 1971, s.35.
[8] Ertuğrul Düzdağ, "Mehmet Akif Hakkında Araştırmalar", Marmara Üniversitesi, M. Akif Araştırmaları Merkezi Yayınları, İstanbul 1987, s.338.
[9] Altınoluk Dergisi, Temmuz 1992, s.11.
[10] Öğüt, Şubat 1991, sayı:68, s.26.
[11] İbrahim Refik, "Tarih Şuuruna Doğru", TÖV Yay., İzmir 1995.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Elbette , 17.06.2016, 19:28 (UTC):
Tuvalet kağıdı kullanmakla kalkınma mı olurBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 44692658 ziyaretçi (116256187 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)
 
 

gizli

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.