Tarihten Yapraklar, VIII
 

Tarihten Yapraklar, VIII

Haçlı Katliamı

İnsanlık tarihinin en kara lekelerinden biri olan I Haçlı Seferi (1099) sırasında Frank lider Raymondıun, Maaratün Numan şehrini işgal ederek 100 binden fazla Müslümanı kılıçtan geçirdiğini ve ardından şehri yıktığını... Aynı ordunun kısa bir müddet sonra bir salgın ve açlık illetine tutulduklarını ve o günleri yaşayan bir şahidin yapılanların korkunçluğunu; "Öylesine kıtlık vardı ki, adamlarımız bir süre önce öldürdükleri kimselerin butlarından parçalar kopartıp; ateşte kızartıyor ve daha tam pişmeden vahşi ağızlarıyla eti silip süpürüyorlardı" diye yazdığını [1] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Ahiret Seferi

Yavuz Sultan Selim'in, Mısır seferinden İstanbul'a döndüğünde, İstanbul İskenderiye deniz yolunun ortasında çok tehlikeli bir korsan ocağı ola Rodos şövalyelerinin üzerine sefer yapılmasını isteyen vezirlerine: «Bizim şimdiden sonra sefer-i Ahiret'den gayrı seferümüz yoktur.» diyerek vefatının yaklaştığını hissedip haber verdiğini ve hakikaten de kısa bir müddet sonra da vefat ettiğini [2] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Haya Abidesi

21 Eylül 1520 cuma akşamı Hakk'ın rahmetine kavuşan Yavuz Sultan Selim Han'ın naşının yıkanması hadisesini, Reisü'l Küttab Hüseyin, "Bedayiul-Vakayi" adlı eserinde: "Naaşı yıkarken sağ eli ile iki kere setr-i avret ettiğini müşahede ederek her biri hayret edip tekbir ve salavat getirdiler" diye yazdığını [3] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Padişah Bazusu

Orta Çağ savaş silahlarından küre biçimindeki ağır vurucu silahlara 'topuz" dendiğini ve bunun da özelliklerine göre Bozdoğan', Sepşer ve Salık" diye üç kısma ayrıldığını... Topkapı Sarayı'nda sergilenen ve bugünün insanının havada sallaması oldukça zor olan Sultan III Mehmed'e ait olan bir salığı, Sultan Mehmed'in bir defada tam 300 kere salladığını [4] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Batının Bilim Hileleri

Batının birçok şeyde öncü olduğu gibi bilime hile karıştırmakta da öncü olduğunu... Modern astronominin babası olduğu iddia edilen Kepler'in (l571-1630), gezegenlerin dairesel değil eliptik yörüngelerde dolaştığı tezini desteklemek için hesaplarında tahrifat yaptığını... Newton'un (1642-1727) kendi evrensel çekim teorisini desteklemek için ses hızında değişiklik yaptığını... 19 yüzyılın büyük kimyageri John Dalton'un (1804- 1805) yaptığı deney sonuçlarında hile yaptığını... Aynı zamanda bir papaz olan modern genetiğin kurucusu Gregor Mendel'in de deney sonuçlarında değişiklik yapıp hile karıştırdığını [5] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Marks ve Türkler

Komünizmin fikir babası Karl Marks'ın 16 Eylül 1853'de arkadaşı Engels'e yazdığı mektupta; "Türkiye'de toplum yapısını değiştirmek için halkın şurunda devlet' diye şekillenmiş o sosyal hayat inancı ve kısaca manevi değer olarak ne varsa öncelikle silmek şarttır." diye yazdığını [6] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Gaspedilen Gemilerimiz

Osmanlı Devleti'nin 1913 yılında İngiltere'ye parasını peşin olarak yatırarak iki adet büyük zırhlı ısmarladığını... Sultan Osman" ve "Reşadiye" ismi verilen bu zırhlılar için büyük bir kısmı halktan toplanarak yaklaşık 6775000 altın lira ödendiğini... Fakat l Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla birlikte İngilizlerin bize bu zırhlıları teslim etmeyip paramızı da geri vermediğini... Bugün zırhlıların karşılığı olarak İngiltere'den alacağımız olan bu paranın, tazminatıyla birlikte yaklaşık 32 trilyon lirayı bulduğunu yani 1992 yılı bütçe açığımıza tekabül ettiğini [7] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Sebil Gibi Türk Kanı

5 Mayıs l9l9'da İzmir'i işgal etmek için çıkartma yapan Yunan askerlerini karşılayan metropolit (papaz) Chysostomos'un askerlere hitaben: «Asker evlatlarım, Elen çocukları! Bugün ecdad topraklarının yeniden fethetmekle İsa'nın en büyük mucizesini göstermiş oluyorsunuz Bu uğurda ne kadar Türk kanı döküp içseniz, o kadar sevaba girmiş olacaksınız Ben de bir bardak Türk kanı içmekle onlara karşı olan kin ve nefretimi teskin etmiş olacağım.» diye tam bir barbara yaraşır şekilde konuşarak binlerce masumun kanının dökülmesine öncülük ettiğini [8] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Çin İşkencesi

Çin idaresinde bulunan Doğu Türkistan'da Müslümanlara istediği gibi evlat edinme hakkının verilmediğini... Kırk haneli bir köy halkını, bir yıl içinde sadece üç çocuk doğurma izninin verilip bunların da kimler olacağının daha önceden isim alınarak tespit edildiğini... Bunlar haricinde birinin hamile kalması halinde zorla kürtaj yaptırıldığını veya bir insanın dört yıllık kazancına tekabül eden altından kalkılamaz bir cezaya razı olmak zorunda kalındığını [9] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Batıda Köpek Kültürünün Hükümranlığı

Sadakat, vefa ve sevgi hissinin yok denecek kadar azaldığı Batıda yapılan bir araştırmaya göre, ortalama 100 aileden 60'ının, beslediği hayvanını karısından veya kocasından daha çok sevdiğini ortaya koyduğunu... Bugün Batıda, köpekler için özel mezarlıkların, özel şampuan ve kremlerin, özel sağlık sigortalarının ve üye kartlı öze kulüplerin bulunduğunu [10][11] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kaynaklar

[1] Sızıntı Dergisi, Mart 1993, sayı:170, s.69.
[2] İbrahim Refik, "Efsane Soluklar", T.Ö.V. Yayınları, İzmir 1992, s.63.
[3] Kaynak belirtilmeli.
[4] Hayat Tarih Mecmuası, sayı:10, Kasım 1965.
[5] Sızıntı Dergisi, Ekim 1992, sayı:165, s.412.
[6] İlhan Bardakçı, "Tarihten Bugüne", İstanbul 1983, s.208.
[7] Tempo Dergisi, 9 Aralık 1992, sayı:49.
[8] Vehbi Vakkasoğlu, "Mukaddes Kurşunlar", Cihan Yayınları, İstanbul 1984, s.57.
[9] Zaman Gazetesi, 25 Nisan 1992.
[10] Zaman Gazetesi, 20 Ekim 1989.
[11] İbrahim Refik, "Tarih Şuuruna Doğru", TÖV Yay., İzmir 1995.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 44692694 ziyaretçi (116256255 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)
 
 

gizli

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.