Tarihten Yapraklar, XIII
 

Tarihten Yapraklar, XIII

Batı'da Kilisenin Serveti

Bugün Avrupa'da kiliseye kayıtlı olan milyonlarca insanın maaş ücret veya gelir vergilerinden bir bölümünün kiliseye aidat olarak kesildiğini... Bu aidatların 1991 yılı toplamının sadece Almanya'daki karşılığının 15 milyar 700 milyon markı bulduğunu... Ayrıca Almanya'da aynı yıl kiliseden kaydını sildirenlerin sayısının 300.000 kişiyi bulduğunu [1]:[11] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kadının Ruhu Var Mı?

16. Yüzyıl Avrupa'sında, kadınların ruhlarının olup olmadığı ve Cennete gidip gidemeyecekleri meselesinin Hıristiyan çevrelerde durmadan tartışıldığını... Yine o dönemde bir üniversite hocasının, kadınların insan türünden olmadıklarını ispat etmek üzere Latince tezler yazdığını ve o dönemin kraliyet fermanlarında, kadınların dövülme meselesi ile alakalı olarak: "Dövme aletinin ucu, keskin demir olmasın ve açılan yara da makul bir cezanın hudutlarını aşmış olmasın." diye hükümler yer aldığını [2]:[11] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Bismark'ın Parlemento Anlayışı

Alman birliğinin kurucusu büyük devlet adamı Prens Otto Von Bismark'ın (1815/1898), Sultan ll Abdülhamid'in Meclis-i Mebusan'ı kapattığını öğrendiğinde, kendisine Padişah adına nişan getiren Ali Nizami Paşa'ya:

"İyi ettiniz de meclisi fesheylediniz Bir devlet millet-i vâhideden (tek bir milletten) teşekkül etmedikçe, parlamento o devlete ve millete yarardan çok zarar getirir"

dediğini [3]:[11] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Hür Bir Esir

17. yüzyılda Ruslarla yaptığı savaşı kaybederek Osmanlı Devleti'ne sığınan İsveç Kralı 12 Charles (Demirbaş Şarl)'in, Türklerden gördüğü alicenaplık karşısında;

"Poltava'da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü Kurtuldum Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi Önümde su, ardımda düşman, tepemde ateşler püsküren güneş. Su, beni boğmak; düşman, beni parçalamak; güneş, beni eritmek istiyordu, yine kurtuldum Fakat bugün esirim. Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar yaptılar, beni esir ettiler Ayağımda zincir yok, zindanda da değilim Hürüm ve istediğimi yapıyorum Lakin yine esirim. Asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler, beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar şefkatli, bu kadar yüksek kalpli, bu kadar asil ve bu kadar nazik milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak bilseniz ne kadar tatlı."

diyerek şükranlarını ifade ettiğini [4]:[11] BİLİYOR MUYDUNUZ?

450 Yıllık Çevre Nizamnamesi

Çevremizin gitgide yaşanmaz hale gelip bunun ekolojik felakete yol açan neticelerinin her gün biraz daha fazla ortaya çıkmasıyla birlikte çevreyle ilgili haftalar tertip edip, hukuki düzenlemelerin gündeme yeni yeni gelmesine karşılık, Osmanlı Devleti'nin bizden tam dört buçuk asır önce, meselenin ehemmiyetini idrak ederek "Çevre Temizliği Nizamnamesi" hazırlayıp uygulamaya koyarak problemi çözdüğünü [5]:[11] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Osmanlı'nın Adalet Şemsiyesi

Kurtuluş Savaşı'ndan önceki İstanbul'un işgal yılları sırasında birçok yerli Rum'un taşkınlıklar yaparak Türk düşmanlığını körüklemesine mukabil İstanbul'da yıllarca Osmanlı'nın adalet şemsiyesi altında huzur içinde hayat sürmüş hakperest bir Rum olan Alerko Mandacı'nın elinde tesbihi başında fesi ile dolaşıp: "Ben bu fesin altında doğdum bunun altında ölürüm!" diyerek soydaşı diğer Rumlara muhalefet edip onlarla yaka paça mücadele ettiğini [6]:[11] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Abdülhamid'in Haremi

II. Abdülhamid Han'ın karısı Müşfika Sultan'ın, kocasının vefatından sonra ve kızının da Avrupa'ya sürgün gitmesi üzerine, İstanbul'da yıllarca yalnız yaşadığını... Ayşe Sultan'ın annesini defaatle Avrupa'ya yanına çağırmasına rağmen gitmediğini ve bunun sebebini soranlara;

"Efendim pek kıskançtı Harem ağaları bile başlarını kaldırıp yüzüme bakmaktan men edilmişti Avrupa'ya gittiğimi yüzümü yabancı erkeklerin gördüklerini kabrinde hissederse güceneceğini, azap duyacağını düşündüm Onun için de kalbime taş basarak yıllar yılı dar-ı dünyada evladımın hasretine katlandım"

diye ibretli bir şekilde cevap verdiğini [7]:[11] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Yirmi Yüzlüler

"Viranelerin yasçısı" milli şairimiz Mehmet Akif Ersoyun cemiyetteki bozuklukları görüp, insanlar arasındaki münasebetlerdeki riyakarlık ve sahte tavırlar karşısında dayanamayarak: "Artık iki yüzlüleri sever oldum çünkü yaşadıkça yirmi yüzlü insanlar görmeye başladım." diyerek hayıflandığını [8]:[11] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Lüks Gemi ve Tuvalet

Büyük şair Necip Fazıl Kısakürek'e sahilde rastlayan bir hayranının: "Üstad, senin bütün mücadelelerin güzel, hizmetlerin eşsiz Ama şu tarafın olmasa!" diyerek tenkit etmesi üzerine Necip Fazıl'ın tebessüm ederek: "Şu Boğaz'dan geçen lüks ve güzel gemiyi görüyor musun? Bak ne kadar lüks ve konforlu değil mi İşte böylesine lüks geminin tuvaleti de vardır." cevabını verdiğini [9]:[11] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Oğlumdan Devlet Sorumludur

16 Nisan 1992'de polisin yaptığı bir operasyonda öldürülen Dev-Sol militanı Sinan Kukul'un babası Musa Kukul'un, gazetelere verdiği beyanatta:

"Oğlum benim yanımdayken inanıyordu. Namazını kılıyordu. Onu devlete güvenip yatılı okula verdiğim de kaybettim. Tavuk bile kesemeyen oğlum, nasıl bu yola düştü? Sormak istediğim devlet yatılı mekteplerin de okuyan bir çocuk nasıl oluyor da devlet aleyhinde yönlendirilebiliyor. Sinan'dan ben değil, devlet sorumludur."

dediğini [10]:[11] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kaynaklar

[1] Zafer Dergisi, Mart 1993, s.5.
[2] M. A. Ubucini, "Türkiye 1850", c.2, Tercüman 1001 Eser, İstanbul, s.468.
[3] İlhan Bardakçı, "İmparatorluğa Veda", Hülbe Yayınları, İstanbul 1985, s.135.
[4] Türk Kültür ve Medeniyeti, c.1., Atatürk Üniversitesi, Türk Kültür Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Ankara 1956, s.286.
[5] Doç. Dr. Ahmet Akgündüz, "450 Yıllık Çevre Nizamnamesi", Sızıntı, Şubat 1990, s.39.
[6] Necati Güngör, "Bir Taşralının İstanbul Nostaljisi", Yılmaz Yayınları, İstanbul 1992, s.9.
[7] N. Sırrı Örük, "Abdülhamid'in Haremi", Arba Yayınları, İstanbul 1989, s.34.
[8] Mithat Cemal Kuntay, "Mehmet Akif", İstanbul 1939, s.295.
[9] Ahmet Şahin, "Meğer Biz Ne İmişiz", Cihan Yayınları, İstanbul 1993, s.36.
[10] Karakalem Dergisi, Haziran-Temmuz 1992, s.4.
[11] İbrahim Refik, "Tarih Şuuruna Doğru", TÖV Yay., İzmir 1995.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 44669949 ziyaretçi (116217116 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)
 
 

gizli

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.