Tarihten Yapraklar, XIV
 

Tarihten Yapraklar, XIV

İmam Malik'te Zaman Şuuru

Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.): "Beni Allah'a yaklaştıran ilmimin artmadığı bir gün yaşayacak olsam o günü hayırla geçirilmeyen bir gün sayarım." hadis-i şerifiyle amel etme şuuruyla zamanın hakkını vermeye çalışan İmam Malik Hazretleri'nin yemek meselesinden dolayı kaybedeceği zamanı dahi hesap ederek def-i hacette geçecek zamanı asgariye indirme yollarını aradığını... Bu gaye ile üç günde bir defa helaya gidecek şekilde yemek yemeyi azalttığını [1]:[11] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Altından Nohutlar

Fatih Sultan Mehmed'in Vezir-i Azamı Mahmut Paşa'nın, ilme hürmetinin ifadesi olarak devrin alimlerine haftada iki defa ziyafet verdiğini Sofradaki Vezir-i Azam Mahmut Paşa' nın bu ziyafetlerde, pilavın içine önceden altından yapılmış nohut taklidi taneleri karıştırdığını ve bunlar kimin kaşığına isabet ederse ona hediye ettiğini [2]:[11] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Bağdat Fatihi'nin Mütevazı Hayatı

Osmanlı padişahlarının en cihangirlerinden olan Sultan lV. Murad'ın savaşa giderken seferlerde, neferler gibi pek sade bir hayat yaşadığını... Yemek hususunda bile askerinin karavanasına kaşık salladığını ve çok defa kırlarda atını eğerini başının altına yastık yaparak uyku ihtiyacını giderdiğini [3]:[11] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Ecdadın Vakıf Çağlayanı

Yardım, şefkat ve sevgi hissinin ebedileşmesi arzusundan doğan ve diğergamlığın müesseseleşmiş şekli olan vakıf müesseselerimiz sayesinde cemiyetimizin yıllarca huzur içinde varlığını devam ettirdiğini... Bu ecdad vakıfları arasında

 1. Kışın aç kalan kuşların beslenmesi,
 2. Bayram günlerinde şehir ve kasabalarda top atılarak çocukların sevindirilmesi,
 3. Koyun cinsinin ıslah edilmesi,
 4. Et fiyatlarının kış aylarında yükselmemesini sağlayacak tedbirlerin alınması,
 5. Hasta ve garip göçmen leyleklerin bakım ve tedavi edilmesi,
 6. Çalışan kadınlara sütanne bulunması,
 7. Hac yolunda parasız kalanlara para dağıtılması,
 8. Cami ve türbe duvarlarındaki ot ve yosunların temizlenmesi,
 9. Ramazan-ı Şeriflerde camilerde hurma, zeytin gibi iftariyeliklerin dağıtılması,
 10. Köy ihtiyarlarına elbise temin edilmesi,
 11. Hamalların sırtlarındaki yükleri, üzerine koyup dinlendikten sonra kimsenin yardımına muhtaç olmaksızın sırtlanabilmeleri için mola taşları dikilmesi,
 12. Yüksek dağ ve geçitlerde kar ve tipiden korunmak için sığınak yapılması,
 13. Yaz aylarında sıcaktan bunalanlar için gölgelik yapılması ve icap eden yerlere su küplerinin konulması

gibi insanı hayretler içinde bırakan çok enteresan vakıfların olduğunu [4]:[11] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Harem Yalanı

Osmanlı Harem Hayatı hakkında yazılan eserlerin pek çoğunun ya tamamiyle uydurma veya çok eksik olduğunu... 18. yüzyılda İstanbul'da bulunmuş olan İngiltere sefirinin eşi Lady Montagu'nun, "Şark Mektupları" isimli kitabında anlattığı Osmanlı Harem hayatı hakkındaki bilgilerin, yine bir batılı olan ve Türkiye'de 23 yıl vazife yapmış olan Mareşal Moltke tarafından tekzip edildiğini [5]:[11] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Milletin Sırtındaki Yük

Sultan Mehmed Reşad'ın ortanca oğlu Şehzade Necmeddin Efendi vefat ettiğinde, padişahın yakınlarının büyük üzüntüye kapılmaları üzerine Sultan Reşad'ın tam bir tevekkülle: "Bizler, zaten milletin sırtında büyük bir yük halindeyiz. Ben, bir evlat kaybettim; fakat millet, bir yükten kurtuldu." dediğini [6]:[11] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kardinalin Cuma Namazı

Yunus Emre hakkında bir oratoryo düzenlendiği zaman bunu dinleyen büyük şair Yahya Kemal Beyatlı'ya oratoryoyu nasıl bulduğu sorulduğunda, Yahya Kemal'in: Kardinalin cuma namazı kıldırmasına benziyor" diye cevap verdiğini [7]:[11] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Arnavut Yemini

Osmanlı'dan itibaren asırlardır topraklarımız içinde kalmış olan Balkanlar ve Rumeli'nde yaşayan kendi soydaşlarımıza dini milli kültürümüz adına gözle görülür bir yardım eli uzatmamamıza rağmen "Muhteşem Osmanlı!" düşüncesinin gönüllerden silinmediğini... Bugün Arnavutluk'ta "Türk" kelimesinin onlar için doğruluk, dürüstlük, yiğitlik, efendilik ve hakbilirlik manalarına geldiğini... Hatta o kadar ki, bazı Arnavutların kendi aralarında bile yemin ederken: "Doğru söylemiyorsam Türk olmayayım!"diyerek birbirlerini inandırmaya çalıştıklarını [8]:[11] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Hak ve Bâtıl

"Fi Zilal'il Kurân" tefsiri yazarı büyük alim Seyyid Kutup'a idam edilmeden önce devrin başkanı Nasır'dan özür dilemesi istenildiğini ve bunu yaptığı takdirde bağışlanacağını söylediklerinde Seyyid Kutup'un tam bir dava adamına yaraşır şekilde: "Eğer bu idam kararı, hak ise; ben, bu hakka razı olurum. Yok eğer bâtıl ise; ben, bâtıldan özür dileyecek kadar alçalmadım." diye müthiş bir cevap verdiğini [9]:[11] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Şaraplı İftar Yemeği Tarifi

Tercüman gazetesinin genel yayın müdürlüğünü yapan Oktay Verel'li günlerin birinde Ramazan vesilesi ile hazırlanan özel sayfanın "İftar Sofrası sütunundaki yemek tarifinde: "500 gram kuşbaşı et, yarım bardak şarap bir kaşık tereyağı vs" diye yazması üzerine o dönemin Büyük gazetesini çıkaran Mehmet Şevket Eygi'nin: "Müslüman mahallesinde salyangoz mu satılıyor?" diyerek Tercüman gazetesini topa tutup, genel yayın müdürünü gazeteden ayrılmak zorunda bıraktırdığını [10]:[11] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kaynaklar

[1] İbrahim Refik, "Zaman Şuuru", Sızıntı Dergisi, Mayıs 1990, s.153.
[2] Ali Seydi Bey, "Teşrifat ve Teşkilatımız", Tercüman 1001 Eser, s.210.
[3] Ali Seydi Bey, a.g.e., s.138.
[4] Türk Kültür ve Medeniyeti, c.1, Atatürk Üniversitesi, Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Ankara 1956, s.202.
[5] Ali Seydi Bey, a.g.e., s.188.
[6] Ali Seydi Bey, a.g.e., s.58.
[7] Mevlana Güldestesi, Konya Belediyesi Yayınları, Konya 1993, s.145.
[8] Yavuz Bülent Bâkiler, "Üsküp'ten Kosova'ya", Polat Ofset Matbaası, Ankara 1991, s.38.
[9] M. Nezir, "Çağdaş Müslüman Önderler", Seçkin Yayınları, İstanbul, s.49.
[10] Orhan Gazi Aşiroğlu, "Basına Baskın", Burak Yay., İstanbul 1990, s.128.
[11] İbrahim Refik, "Tarih Şuuruna Doğru", T.Ö.V. Yay., İzmir 1995.
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 44670031 ziyaretçi (116217333 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)
 
 

gizli

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.