Tarihten Yapraklar, XVI
 

Tarihten Yapraklar, XVI

Diyojen ve İnsanın Kıymeti

Yunan-Pers savaşları sonunda esir edilen Pers (İran) askerlerinin Atina meydanında satılığa çıkarılması üzerine esirlerin üzerindeki göz kamaştırıcı elbiselerin bir çırpıda satılmasına karşılık esirlere alıcı çıkmaması üzerine orada bulunan Diyojen'in düşünceli düşünceli: "İnsan ne garip mahluk! Arızi meziyetler üzerinden sökülüp atılınca kendisi on para etmiyor" dediğini [1] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Osmanlı'da Fikir Hürriyeti

Osmanlı medreselerinde öğretimini tamamladıktan sonra icazetini yani diplomasını alan yeni müderrislerin, hocalarının elini öptükten sonra isterlerse biraz evvel saygıda kusur etmedikleri hocalarının düşüncelerinden farklı fikirleri müdafaa edebildiklerini... Onları bu eğitim ve fikir hürriyetinden mahrum edebilecek hiçbir makamın olmadığını [2] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Bayezid - Cem Kardeşler

Fatih Sultan Mehmed Han'ın aniden vefat etmesi üzerine Osmanlı tahtına oturan II. Bayezid'in hükümdarlığını kabullenemeyerek isyan bayrağını açan kardeşi Cem Sultan'ın ağabeyine:

"Sen bister-i gülde yatasun şevk ile handan
Ben kül döşenem külhan-r mihnette sebeb ne?"

diye sitem dolu bir beyit yazması üzerine Ağabeyi Sultan II Bayezid'in de:

"Çün ruz-ı ezel kısmet olunmuş bize devlet
Takdire rıza virmiyesün böyle sebeb ne?
Haccül-Harameynüm diye ben davi kılursun
Bu saltanat-ı dünyeviye bunca taleb ne?"

diye hikmetli bir cevap verdiğini...[3] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Cahız'da İlim Aşkı

Büyük alim Cahız'ın (vefatı h. 255 / m. 868) ilim aşkıyla yanıp tutuştuğunu kitap satın alıp okumaya para yetiştiremediği için, kitapçı dükkanlarını kiralayıp, gece üzerinden kilitleterek sabaha kadar kitap okuyarak ilmini geliştirmeye çalıştığını [4]

İbni Cevzî'nin Vasiyeti

Büyük alim İbni Cevzî'nin, tedris, telif ve fetva ile dolu dolu yaşadığı ömrünün tek anını bile boşa geçirmeyip, bazısı yirmi cildi bulan 340'dan fazla eser vererek, kitap yazmadık hiçbir ilim dalı bırakmadığını ve yazmış olduğu eserlerinin toplamı ömrünün günlerine bölündüğünde bir güne dört defter (forma) düştüğünü... İbni Cevzî'nin, bu ilimlerle içli dışlı geçen ömrü boyunca, bıraktığı birbirinden kıymetli eserleri yazarken kullandığı kalemlerin yontulmasından ortaya çıkan talaşları biriktirip, bu talaşların vefatında gasıl suyunun ısıtılmasında kullanılmasını vasiyet ettiğini... Bu büyük âlimin vefatında vasiyeti yerine getirilerek biriktirdiği talaşların gasıl suyunu ısıtmaya kafi geldiğini [5] BİLİYOR MUYDUNUZ?

"Neûzü Billah"

Timur'un Nasreddin Hoca'yı huzuruna çağırıp onunla sohbet ederken bir ara: "Abbasi halifelerinin isimlerinin sonunda 'Allah' lafzı da var. Kimine el-Mu'tasım Billah kimine el-Mütevekkil Alellah ve kimine de el-Kaim Biemrillah deniliyor. Bu lakaplar, bizim için de adet olsa acaba bana ne isim yaraşırdı" diye sorması üzerine Nasreddin Hoca'nın büyük bir pervasızlık ve hazırcevaplılıkla: "Neuzü-Billah! (Allah'a sığınırız) lakabı yakışır." diye cevap verdiğini [6] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Ufuk Farkı

1877'de İstanbul'a gelen Avusturya-Macaristan büyükelçisi Viktor Graf Dubsky'nin önce Bab-ı Ali'deki hükümet erkanı ile görüşüp ardından da Sultan II Abdülhamid ile görüştüğünü ve bu görüşmelerden sonra Abdülhamid Han hakkındaki düşüncelerini:

«Hayret verici bir şey, ama doğruydu Devlet erkanı, sadece kısa mesafede ileri görebiliyordu Geniş zaviyeli bir ihâtâ kabiliyetleri yoktu Abdülhamid'in ise aksine fazla ihata niteliği vardı Bu zıtlık, telafi edilemezdi. Edilemeyince de devlet idaresinde başlayan aksaklıklar ileride daha vahim sonuçlar verecekti Biz bunları iyi kullanmalıydık."

diye hatıralarında yazdığını [7] BİLİYOR MUYDUNUZ?

84'lük Bedbaht

Çıkardığı dergileri kapatıp kendisini hapishane hapishane dolaştıran bir iktidarın en üst makamındaki bir şahıs için Necip Fazıl merhumun: "Bundan üç çeyrek asır önce Tophane'de talebeyken zabitleri görsün de iyi not versinler diye seccadesini koridora atıp namaz kılan çeyrek asır önce de başbakanına gazetelere tamim edilmek üzere: 'Allah ve ahlaktan bahsetmek yasaktır' emrini dikte ettiren seksen dörtlük bedbaht" dediğini [8] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Milli Şahlanışın Ruhuna Tükürmek

Kendi yaşadığı dönemde de kız öğrencilerin başörtüsü takmaları yüzünden üniversitelere alınmaması üzerine, merhum N. F. Kısakürek'in bu haksızlığa:

"Bir kız öğrenciyi, başını örttüğü için tahsil hakkından mahrum etmek, İstiklal savaşı başlarında ve Maraş'ta, düşmanlar tarafından başörtüsü çıkarılıp düşürüldüğü için başlayan milli şahlanışın ruhuna tükürmektir "

diye yazarak kalemini kılıç gibi kullandığını [9] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Batılıların Gerçek Yüzü

Aşırı beslenme sonucu her yıl binlerce insanın hastalanıp tedavi gördüğü batı ülkelerinden biri olan Almanya'da Stern dergisinin okuyucuları arasında yaptığı bir araştırmada sorduğu: "Devletinizin hangi giderlerinin azaltılmasını istersiniz?" sorusuna. Almanların h'lik bir çoğunluğunun: "Üçüncü dünya ülkelerine yapılan yardımların..." cevabını verdiğini... Yine dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan İsviçre'de yapılan bir referandumda sorulan:"Üçüncü dünya ülkelerine yapılan 80 milyon dolarlık bir yardım yapılmasını onaylıyor musunuz?" sorusuna İsviçrelilerin V'sının "Hayır" diye cevap vererek ne kadar insan sevgisi ile dopdolu (!) olduklarını gösterdiklerini [10][11] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kaynaklar

[1] Necip Fazıl Kısakürek, "1001 Çerçeve", Toker Yay., İstanbul 1968.
[2] İlhan Bardakçı, "İmparatorluğa Veda", Hülbe Yayınları, İstanbul 1985, s.70.
[3] İ. Hami Danişmend, "İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi", c.1, Türkiye Yayınları, İstanbul 1971, s.369.
[4] Prof. Dr. İbrahim Canan, "İslam'da Zaman Tanzimi", Cihan Yayınları, İstanbul 1988, s.163.
[5] İbrahim Refik, "Zaman Şuuru", Sızıntı Dergisi, Mayıs 1990, s.153.
[6] Nihat Sami Banarlı, "Şiir ve Edebiyat Sohbetleri", c.2, Kubbealtı Neşriyyat, İstanbul 1982, s.149.
[7] İlhan Bardakçı, a.g.e., s.89.
[8] Necip Fazıl Kısakürek, a.g.e.
[9] Necip Fazıl Kısakürek, a.g.e.
[10] J. J. Servan-Schreiber, "Dünya, Meydan Okuyor", Yılmaz Yayınları, İstanbul 1991, s.183.
[11] İbrahim Refik, "Tarih Şuuruna Doğru", T.Ö.V. Yay., İzmir 1995.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: İdris, 27.06.2010, 11:43 (UTC):
ALLAH Razı Olsun!

Yorumu gönderen: İdris, 26.06.2010, 17:17 (UTC):
ALLAH Razı Olsun!Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 43528450 ziyaretçi (114295663 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)
 
 

gizli

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.