Tarihten Yapraklar, XVIII
 

Tarihten Yapraklar, XVIII

Miskinler Tekkesi

Sâri ve tehlikeli bir hastalık oluşundan dolayı toplum tarafından istiskal görerek tecrid edilen cüzzamlılara Osmanlı vakıf medeniyetinin şefkat elini uzatarak onlar için her türlü bakım ve görümünün yapıldığı miskinhaneler kurduğunu... Bunların ilkinin de 1421-1451 seneleri arasında Edirne'de II. Murat tarafından yaptırıldığını ve buralara "Miskinler tekkesi" denildiğini [1] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Yavuz Çocuk

Yavuz Sultan Selim'in asıl isminin "Selim" olmasına karşılık; çocuk iken çok hareketli, yerinde durmayan cevval bir yapıya sahip oluşundan dolayı kendisine "Yavuz" lakabının takıldığını... Bu çelik çavak çocuğun idman yaparken kafesten uçurulan güvercinleri çift elle fırlattığı hançerlerle havada vurduğunu [2] BİLİYOR MUYDUNUZ?

"Çadır İçinden Savaş İdare Etmeyüz"

Merc-i Dabık Savaşı öncesi Büyük Hünkar Yavuz Sultan Selim'in ordusunun önünde askerleriyle beraber göğüs göğse çarpışmak için atını ileri doğru mahmuzlaması üzerine, sadrazam Sinan Paşa'nın padişahın ellerine sarılıp: "Şevketlü hünkarım, olmaya ki heyecana gelir, kendinizi ateşe atarsınız, yüreğimiz dilhûn olur" diye gitmemesi için yalvardığını... Alem-i İslam'ın birliğini sağlama adına hayatı at sırtında geçmiş olan bu büyük dava adamının bunun üzerine: "Biz, cennetmekan Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunuyuz, çadır içinden savaş idare etmeyüz!" diye haykırdığını [3] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Sibirya'ya Sürgün

Tarihin en korkunç emirlerinden birinin 1799 yılında Rus Çar'ı I Paul tarafından verildiğini... Bir sabah, önünde resmi geçit yapan birliğin yürüyüşünü beğenmediği için: "Sibirya'ya marş marş!" diye emir verdiğini ve dört yüz kişilik bu birlikten bir daha haber alınamadığını [4]

Halkını Düşünen Gerçek Devlet Adamı

Okkası 30 paraya satılan ekmeğin fiyatına 10 paralık bir zam yapmak isteyen fırıncıları huzuruna çağıran müşfik sultan Abdülhamid Han'ın onlara:

«Siz, yine ekmeği 30 paraya satmaya devam edin. Sattığınız her ekmek için istediğiniz 10 parayı ben vereceğim. Çünkü bir memlekette ekmek fiyatına zam yapılırsa bunu bütün zarûrî ihtiyaçların pahalılaşması gibi bir hareket kovalar ki halkımız, bundan büyük ızdırap çeker."

diyerek halkını gerçek manada düşünen bir devlet adamlığı örneği sergilediğini [5] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Mehmet Akif ve Çanakkale Destanı

Mehmet Akif merhumun:

"Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker
Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer
Ne büyüksün ki, kanın kurtarıyor tevhidi
Bedr'in arslanları ancak bu kadar şanlı idi"


diyerek başlayan muhteşem Çanakkale Destanı"nı yazmadan önce ellerini Yüce Dergah'a açıp:

"Allahım! Bana, bu aciz kuluna, bu destanı yazma imkanı bahşet Bu ulvi vazifeyi bana nasip et Sonra canımı al Ya Rabbi! Bana bu lütfu çok görme İn'am ve ikramının hazinesinden bu aciz kulunun şu duasını barigah-ı uluhiyetinde kabul eyle!"

diye gözyaşları içinde dua dua yalvardığını [6] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Trablusgarp Mücahitleri

Trablusgarp Savaşında Osmanlı askerlerinin arasında bulunmuş olan Fransız gazetecisi Georges Lemo'nun gördükleri karşısında hayretler içinde kalarak:

«Türk subayları içinde on iki kez yaralanmış olanlar vardı. Müthiş bir şey kendileri ile konuştuğum zaman edindiğim intiba şu oldu: Türk subaylarında yenmek ve ölmek duygusu cinnet derecesine varmış bir istek halinde yaşıyordu.»

diye hatıralarında intibalarını yazdığını [7] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Son Halife Abdülmecid Han'ın İnkisarı

Son halife Abdülmecid Han'ın Osmanoğulları'nın yurt dışına Sürülmesi ile ilgili çıkartılan kanun gereğince apar topar İstanbul'dan çıkartılmasına müteakip ziyaretine gelen bir dostunun kendisine "Halife Hazretleri!" diye hitap etmesi üzerine Abdülmecid Han'ın büyük bir inkisar içinde: "Bizim hilafetmeablığımız artık kalmadı. Bir gece apar topar hanedanımızın 600 sene hükümdar olduğu bir memleketten kovulduk. Kim derdi ki Fatih'lerin Yavuz'ların Kanuni'lerin torunları çamaşırlarını bile alamadan yolcu edilecekler." dediğini [8] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Paspas

Sultânu'ş-Şuarâ Necip Fazıl Kısakürek'in yürekten bağlı olduğu Seyyid Abdülhakim Arvâsi'ye; "Efendim; ben, kurtulacak mıyım?" diye sorması üzerine Seyyid Arvâsi'nin; "Bir gemi giderken, paspas da içinde gider. Yeter ki o geminin içinde ol Necip!" diye cevap verdiğini [9] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Asla Dönüş

Pakistanlı iş adamı Abdullah Delhi Sovyet havayolları ile seyahat Ediyordu. Bu esnada uçakta namaz vaktinin girmesi üzerine hosteslerden birini çağırıp namaz kılması için kendisine bir yer göstermesini ister. Hostesin ancak kaptan pilotun yanında müsait bir yer bulabildiğini ve Abdullah Delhi'nin namazını bitirip Rus pilotu ile göz göze geldiğinde, pilotun gözlerinden yaşlar süzülmekte olduğunu görür ve sebebini sorması üzerine pilot'un:

«4-5 yaşlarında iken babam da senin yaptığın gibi bir şeyler yapardı. Bunun namaz olduğunu şimdi anladım ve birden hem babamı, hem de dinimin ne olabileceğini düşündüm. Din konusu ile alakalı bugüne kadar bana hiçbir şey anlatılmadı. Ancak şu anda düşündüm ki, babam, senin yaptığın gibi namaz kıldığına göre Müslüman olmalı. Dolayısı ile benim aslım da Müslüman olabilir. Yılardır içimde bir düğümdü bu. Ama ilk defa namaz kılan birisini, sizi görünce kafamdakiler çözülmeye başladı. Bunun üzerine gideceğim ve aslımı araştıracağım.»

dediğini [10][11] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kaynaklar

[1] Prof. Dr. Süheyl Ünver, "Türkiye'de Cüzzam ve Cüzzamlılar", Tarih Hazinesi Dergisi, Aralık 1950, s.147.
[2] İbrahim Refik, "Efsane Soluklar", T.Ö.V. Yayınları, İzmir 1992, s.3.
[3] İbrahim Refik, a.g.e., s.39.
[4] Sur Dergisi, Kasım 1992, s.53.
[5] Nihat Sami Banarlı, "Tarih ve Tasavvuf Sohbetleri", Kubbealtı Neşriyyat, İstanbul 1984, s.148.
[6] Eşref Edip Fergan, "Mehmet Akif, Hayatı, Eserleri ve 70 Muharririn Yazıları", c.2, Burhaneddin Matbaası, İstanbul 1939, s.216.
[7] İlhan Bardakçı, "İmparatorluğa Veda", Hülbe Yayınları, İstanbul 1985, s.344.
[8] Orhan Gazi Aşiroğlu, "Son Halife Abdülmecid Han", Burak Yayınları, İstanbul 1992, s.9.
[9] Sur Dergisi, Kasım 1992, s.56.
[10] Zaman Gazetesi, 11 Nisan 1989.
[11] İbrahim Refik, "Tarih Şuuruna Doğru", T.Ö.V. Yay., İzmir 1995.
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 44138850 ziyaretçi (115312972 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)
 
 

gizli

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.