Tarihten Yapraklar, XX
 

Tarihten Yapraklar, XX

Nüfusun Önemi

Nüfusun, milletler ve medeniyetler arasındaki mücadelede çok önemli bir faktör olduğunun idrakinde olan Roma İmparatoru Sezar'ın, çok çocuğu olan aileleri mükafatlandırdığını ve çocuk yapmayan kadınları da bazı haklardan mahrum ettiğini [1] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Endülüs ve Batıda İlim

10 yüzyılda Endülüs'te ilim ve irfanın Avrupa ile kıyaslanamayacak kadar gelişmiş olduğunu ve Halife el-Hakem kütüphanesinde 600.000 yazma kitabın bulunup, bunların kırk dördünü katalogların teşkil ettiğini... O tarihten 400 sene sonra bile Avrupa'da bilgili Charles diye tanınan Fransa Kralı V Charles'in krallık kütüphanesinde sadece ve sadece 900 eser bulunduğunu [2] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Batıda Karanlığın Saltanatı

19. yüzyılda bile batıda karanlık fikirlerin hüküm sürdüğünü ve Klönische Zetung(18 Mart 1819) gazetesinin bir yorumunda, "Geceleri yolların sokak lambalarıyla aydınlanmasının teolojik sebeplerle ayıp bir şey olduğu, İlahi nizam ve karanlığı insanın bozamayacağı" düşüncelerin ileri sürdüğünü... Bundan yıllar önce 950 yılında Endülüs'teki Kurtuba şehrinin arabalarla düzenli de temizléndiğini ve evlerin dış duvarlarına yerleştirilen lambalarla caddelerin aydınlatıldığını [3] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Batı'nın İslam'la Kavgası

Protestan mezhebinin kurucusu Martin Luther'in Osmanlı'nın Avrupa içlerine kadar ilerleyip ortaya koyduğu adilane sistemle yerli halkın gönlünde taht kurması üzerine halkını acımasızca sömüren yöneticileri: "Sizin gibi gözü doymaz prenslerin toprak ağalarının ve burjuvaların idaresi altında yaşamaktansa Türk idaresi fakirlere daha hayırlı gelebilir." diyerek Hıristiyanları uyardığını... [4]

Yine Luther'in Hıristiyanları Türklerle savaşmaya teşvik etmek için çıkardığı bir emirnamede "Türklerin başlattığı bir savaşta o ara karşı savaşan bir kimsenin Tanrının bir düşmanı ve İsa'ya hakaret eden biriyle hakikatte bizzat şeytanla savaşmakta olduğunu düşünmeli ve bundan dolayı masum bir kimsenin kanını döktüğü veya bir Hıristiyan'ı öldürdüğü zehabına kapılmamalıdır" diye yazdığını [5] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Tökeli İmre

Osmanlı idaresinde bir krallık olan Erdel Kralı Apafi ile birleşerek Osmanlı ordusuyla aynı safta çarpışan Orta Macar Kralı Tökeli İmre'nin Osmanlı Devleti'ne karşı itaat ve bağlılığını göstermek için mührüne:

"Muin-i Ali Osman'a itaat üzreyim emre
Kral-ı Orta Macar'ım ki namım Tökeli İmre"


beyitini kazıttığını... [6] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Müfti's-Sakaleyn

Kanuni Sultan Süleyman devrinin büyük Şeyhülislamı İbn-i Kemal'in çeşitli sahalarda yazmış olduğu 300 kadar eseri olduğunu... Her gün bin kadar fetvaya cevap verip kendisine insanlardan başka cinlerin de fetva almak için müracaat ettiğini ve bundan dolayı kendisine: "Müfti's-Sakaleyn" (İnsanların ve cinlerin müftüsü) denildiğini... [7] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Teravih Şerbeti

Sultan Dördüncü Mehmed'in annesi Hatice Sultan'ın, Galata köprüsünün başını süsleyen ve Sinan mektebinin bir şaheseri olan Yeni Cami'yi ve yanına da onun kadar muhteşem bir vakıf yaptırdığını... 116 kişinin vazife aldığı bu cami ve vakıfta, yaz ayları boyunca içine kar atılıp soğutmak suretiyle halka dağıtılıp bu iş için her sene yirmi bin akçe tahsis edildiğini... Ayrıca Hatice Sultan'ın: "Bu vakfiye şartlarını her kim değiştirirse günahı onların üzerine olsun Allah, duyuran ve bilendir" diye başlayan bu vakfiyesine: "Ramazanlarda, teravih namazından sonra, caminin üç kapısından Atina balından yapılmış şerbet dağıtılsın Eğer Ramazan yaza rastlarsa şerbete kar konsun Her sene şerbet için 3000 okkalık Atina balı alınsın ve her kapı için , her gece 33 okkalık baldan şerbet yapılarak ikişer şerbetçi tarafından cemaate dağıtılsın" diye hayır hasenat için yapılması gerekenleri yazdırdığını [8] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Osmanoğulları'nın Dramı

Son Halife II. Abdülmecid'in, sürgün edildikten sonra diyar-ı gurbette vefat etmesi üzerine, kızı Dürrüşehvar Sultan'ın İstanbul'a gelerek Savanora yatında İsmet İnönü'yü ziyaret ettiğini ve kendisinden babasının vatan toprağına gömülmesini rica ettiğini... Altı asır cihanı aydınlatan bir neslin son temsilcisinin bu vatan toprağına gömülme isteğinin; halk tarafından mezarının bir ziyaret yerine dönüştürebileceği endişesiyle İsmet İnönü tarafından reddedildiğini ve Hindistan Hükümeti'nin araya girmesiyle Suudi Arabistan makamlarından izin alınarak Medine'deki Cennetü'l-Baki kabristanının içindeki Al-i Aba'nın ayak ucuna defnedildiğini [9] BİLİYOR MUYDUNUZ?

İsrail ve Orman Kanunu

1953- 1955 yılları arasında İsrail Başbakanlığı'nı yürüten Moshe Sharett'in, İsrail askerlerinin yaptığı katliamlarla ilgili olarak tuttuğu özel günlüğünde:

"İsrail devleti, dünyanın gözünde çağdaş toplumların geliştirip benimsediği temel hukuk kanunlarını tanımayan ve orman kanunlarına göre davranan bir devlet haline gelmiştir" diye yazarak itirafta bulunduğunu [10] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Yahudilerden Müthiş İtiraf

1967 yılında Paris'te düzenlenen Dünya Yahudi Kongresi'nin zabıtları arasında bulunan bir belgedeki kayıtlara göre bir delegenin:

"Evet bugün bağımsız bir devletimiz var ama mesut muyuz? Osmanlı'nın devrindeki gibi huzurlu muyuz? Samimiyetle ve hepinizin içinden geçenleri dile getirdiğime inanarak söylüyorum ki hayır! Bizim bu dünyada huzurlu ve emniyetli yaşamamız Osmanlı'yı yeniden kurmaya bağlıdır!"

diyerek bir gerçeği itiraf ettiğini [11][12] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kaynaklar

[1] Mehmed Niyazi, "Medeniyet, Ülkesini Arıyor", Tuğra Neşriyat, İstanbul 1991, s.58.
[2] Mehmed Niyazi, a.g.e., s.60.
[3] Mehmed Niyazi, a.g.e., s.147.
[4] Mehmed Niyazi, a.g.e., s.51.
[5] Cemal Doğan, "Batı'nın İslam'la Kavgasında Önemli Tespitler", Sızıntı Dergisi, sayı: 153, s. 418.
[6] Samiha Ayverdi, "Hatıralarla Başbaşa", Kubbealtı Neşriyat, İstanbul 1997, s.64.
[7] Prof. Dr. Ahmet Uğur, "İbn-i Kemal", Kültür Bakanlığı Yayınları, İzmir 1987, s.14.
[8] Tarih Hazinesi, Sayı:1, Kasım 1950, s.21.
[9] Orhan Gazi Aşiroğlu, "Son Halife Abdülmecid", Burak Yayınları, İstanbul 1992, s.137-145.
[10] Livia Rokach, "İsrail'in Kutsal Terörü", Belge Yayınları, İstanbul 1984, s.61.
[11] Necati Özfatura, "Osmanlı", Yeşilay dergisi, Ekim 1992, s.21.
[12] İbrahim Refik, "Tarih Şuuruna Doğru", T.Ö.V. Yay., İzmir 1995.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 44154733 ziyaretçi (115338748 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)
 
 

gizli

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.