Tarihten Yapraklar, XXIII
 

Tarihten Yapraklar, XXIII

İnka Medeniyeti

Batılı sömürgeci barbarların servet uğruna kökünü kuruttukları Güney Amerikalı Kızılderili kavim İnkaların, gelişmiş bir tarım sistemlerinin olduğunu

Gübrenin ehemmiyetini bilip, Chinoha adasından sağladıkları gübreyi tarım bölgelerine adilane dağıttıklarını ve gübresinden faydalanılan deniz kuşlarını öldürenleri idama mahkum ettiklerini [1] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Surre Alayları

Osmanlı'nın mukaddes beldelere verdiği büyük kıymetin ifadesi olarak Yıldırım Bayezid döneminden itibaren her yıl Mekke ve Medine'ye Surre Alayları tertip ettiğini... Bu Surre Alayları ile birçok hediyeler ve mukaddes belde fukarasına dağıtılmak üzere binlerce altın gönderilerek Allah'ın rızasının kazanılmasının gaye edinildiğini... Ayrıca en önemlisi de bu Surre-i Hümayun'da padişahın yaptırıp gönderdiği Kabe örtüsünün bulunup bu örtünün merasimle yerine takılarak eskisinin geri getirilip paylaşıldığını... Osmanlı'nın bin bir güçlük ve darlık içinde bulunduğu dönemlerde dahi bu ananeyi terk etmediğini [2] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Dağıstan Kartalı

Yıllarca Kafkasya'nın istiklali için yılmadan mücadele vermiş olan büyük dava adamı İmam Şamil' in, vefatından sonra gasledilirken vücudunda cihat meydanlarında savaşırken meydana gelmiş yüz yirmi yara görüldüğünü [3] BİLİYOR MUYDUNUZ?

İlmin Değeri

Son devrin kıymetli alimlerinden Hüsrev Efendi'nin, ders okuturken üzerinde hasıl olan durgunluğun sebebini soran öğrencilerine:

«Buraya geleceğim sırada yatağında dehşetler içinde yatmakta olan kızım vefat etti. Onun cenazesi, defin işi vardı ortada. Dersinizi ihmal ederim diye Allah'tan korktum. Bu durumda yine geldim. Onun için üzerimde durgunluk var, hemen gidip onun defni ile meşgul olacağım. Kusura bakmayın o yüzden biraz cansız konuştum.»

diyerek ilim öğretmenin ehemmiyetini nefsinde yaşayarak gösterdiğini [4] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Hümanist Batı

Hümanist (!) Hollandalıların l905'te yeni icat ettikleri bir bombanın tesir gücünü, Afrikalı zavallı yerli halkın makatlarında deneme barbarlığını gösterdiklerini [5] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Nereden Nereye

Birinci Dünya Savaşı'ndan bir hafta önce, 1914 yazında.1 Türk lirasının karşılığının 3.7 dolar ve 18.45 marka tekabül ettiğini [6] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Hak Takası

Komünist rejimin devam ettiği günlerde, sanat faaliyetleri için Taşkent'te bulunan meşhur solcularımızdan birinin, bir Özbek yazarının yanına gelerek:

«Ah ne güzel, size imreniyorum! Burada, böyle bir rejimin altında, böyle imkanlarla yaşamaktan kim bilir ne kadar mutlusunuzdur!»

demesi üzerine, Özbek yazarın bizim meşhur edibimizin kulağına sessizce:

«Sen Türkiye'de sahip olduğun hakların ve imkanların yarısını bana ver; ben Sovyetlerdeki bütün hak ve imkanlarımı sana memnuniyetle devredeyim! Var mısın beyim?»

diye fısıldadığını [7] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Yıkık Mabetler

1936-1957 yılları arasında, komünizm rejiminin kasıp kavurduğu Sovyetler Birliği'nde 14.000 mabedin yıkılarak yerle bir edildiğini [8] BİLİYOR MUYDUNUZ?

İngiliz Mantığı

Hindistan'ın Amir şehrinde, bisikletle dolaşan bir İngiliz kızı ile alay ettikleri bahanesi ile, askerlerin hadise mahallindeki halktan 700 kişiyi oracıkta kurşunlayarak katlettiklerini... Bölge valisinin, ceza olarak bütün şehir halkını günlerce yerde sürünmeye mecbur ettiğini ve böyle davranmasının sebebi sorulunca da valinin de:

«Onlar ilahelere tapıyorlar, bir İngiliz kızı, onların taptıklarından daha azizdir!.»

diye cevap verdiğini [9] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Milli Temeller Üzerine Yükselme

Nihat Sami Banarlının Amerikalı Profesör Rufi ile sohbet ederken söz batılılaşmadan açılınca Profesör Rufi'nin:

«Siz tarihte defalarca başarı kazanmış bir milletsiniz. Bize veya başkalarına imrenmek neyinize? Biz yeni bir millet olduğumuz için, tarihte muvaffak olmuş milletlerin sırlarını araştırır, bulduğumuz ve uygun gördüğümüzü asrımıza tatbik ederiz. Sizden de aldığımız kıymetler vardır. Eğer ilerlemek istiyorsanız, muvaffak olduğunuz asırlarda hangi meziyetlerinizle hangi usul ve teşkilatınızla kazandınız? Bunları araştırınız bulduklarınızı modernize ediniz, Kendi milli ve denenmiş temelleriniz üzerinde yükseliniz.»

diyerek bizi utandırdığını [10][11] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kaynaklar

[1] Paul Harrison, "Üçüncü Dünyanın Batılılaştırılması", Pınar Yayınları, İstanbul 1990, s.23.
[2] Osmanlı Ansiklopedisi, c.2, Ağaç Yayınları, İstanbul 1993, s.124.
[3] Samiha Ayverdi, "Ne İdik Ne Olduk", Hülbe Yayınları, İstanbul 1985, s.44.
[4] Ahmed Şahin, "İslam'ı Böyle Yaşadılar", Cihan Yayınları, İstanbul 1991, s.11.
[5] İlhan Bardakçı, "Tarihten Bugüne", Hülbe Yayınları, İstanbul 1983, s.40.
[6] Yılmaz Öztuna, "Tarih Sohbetleri", Ötüken Yayınları, İstanbul 1988, s.147.
[7] Yavuz Bülent Bakiler, "Türkistan Türkistan", Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul 1988.
[8] İlhan Bardakçı, "Tarihten Bugüne", Hülbe Yayınları, İstanbul 1983, s.73.
[9] İbrahim Erdinç Şumnu, "Sömürgecilik", Zafer Yayınları, İstanbul 1991, s.36.
[10] Nihat Sami Banarlı, "Tarih ve Tasavvuf Sohbetleri", Kubbealtı Neşriyat, İstanbul 1984, s.159.
[11] İbrahim Refik, "Tarih Şuuruna Doğru", T.Ö.V. Yay., İzmir 1995.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: İdris, 27.06.2010, 18:22 (UTC):
ALLAH Razı Olsun!

Yorumu gönderen: adem kula, 22.12.2009, 14:58 (UTC):
çok güzel bilgiler. teşekkürler.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 43525926 ziyaretçi (114291737 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)
 
 

gizli

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.