Tarihten Yapraklar, XXVI
 

Tarihten Yapraklar, XXVI

Gözyaşı Medeniyeti

İslam'ın ilk dönem zahidlerinin en belirgin niteliklerini Allah korkusunun tesiri ile çok ağlamaları, çok mahzun olmaları ve dünyaya hiç değer vermemeleri olduğunu... Bunlardan Veysel Karani'nin Allah'tan korktuğu ve utandığı için başını hiç semaya kaldırmayıp, daima çenesi göğsün de bitişik gezdiğini... "Ümmetin Rahibi" diye tanınan Amir bin Abdullah'ın çok ağlayıp geceleri ayakları şişecek kadar ibadet ettiğini... "Dünyayı üç talakla boşadım, ricat yok" diyen ve ruhbanlar gibi ibadet ettiği için "Gulam" adını alan Utbe bin Eban'ın çok ağlayan bir zahid olduğunu... Zühdüne sevgi ve aşk hakim olan Rabiatü'l Adeviyye'nin secdede başını koyduğu yeri çamur edecek kadar gözyaşlarını ceyhun ettiğini [1] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Osmanlı Topçuluğu

Kanuni Sultan Süleyman devrinde yıllarca İstanbul'da kalan ve yazmış olduğu eserini en büyük Hıristiyan hükümdarı II. Filib'e takdim eden İspanyol yazar Cristobol de Villalon'un dönemin Osmanlı topçuluğu hakkında:

"Dünyada hiçbir devletin Türk topçusu ile mukayese edilebilecek topçusu yoktur. İstanbul'da eski model olduğu için kullanılmayıp süs diye surlara konan topları inceledim Bunlar bile İspanya ordusundaki toplardan çok daha kaliteli idi. Tophane sırtlarında çaptan düşmüş diye yığılan 40 kadar topu hayretle seyrettim. Bunları alıp topçu kuvveti oluşturmak istemeyecek hiçbir Avrupa devleti bilmiyorum..."

dediğini [2] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Dünyanın İlk Toplu Sözleşmesi

Dünyada ilk toplu sözleşmenin Osmanlı Devleti tarafından gerçekleştirildiğini Kütahya... Vahid Paşa kütüphanesinde bulunan şeriye Mahkemesi sicilinin 57'ci sayfasında kayıtlı belgeye göre, yeryüzündeki bu ilk sözleşme Kadı Ahmed Efendi'nin tasdiki ile 24 işyeri ile işçileri arasında imzalandığını... Bu sözleşmeye göre, "Kalfaların, yardımcıların, ustaların ve vasıfsız işçilerin yevmiyeleri"nin tespit edilip, her gün belli sayıdaki fincan imali karşılığı alacakları ücretlerin tespit edildiğini [3]  BİLİYOR MUYDUNUZ?

Medine Muhafızı

Osmanlı'nın edeple taçlaşmış iman anlayışının gereği olan Hazreti Peygamberi'nin(sav) şehrini bir valinin adının altına sokamayacağı saygı ve edebi ile, oraya göndereceği idareciyi "Vali" yerine "Medine Muhafızı" diye isimlendirme hassasiyetini gösterdiğini [4] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Bir Yanlışın İzahı

Padişahların, Osmanlı topraklarındaki muhtelif yerleri devletin ileri gelenlerine: "Sana orayı , bahşettim." demesinin "Verilen yeri imar et!" manasına geldiğini ve bu varlıklı Osmanlı paşalarının, o toprakların mamure haline gelmesi uğrunda servetlerini tükettiklerini [5] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Hakiki Nişan

Kırım Savaşı'ndaki büyük hizmetlerinden dolayı Fransız hükümetince kendisine nişan verilen Deli Hasan Ağa'nın bu nişanı takmadığını fark eden Fuat Paşa'nın ona takmama sebebini sorması üzerine:

"Paşam, benim vücudumda harpte kazandığım yedi nişan(yara izi) var. Onlar varken elin Frenk'inin nişanını ben ne yapayım!"

diye cevap verdiğini [6] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Mehterin Büyüleyici Tesiri

Batı musiki şaheserlerini yazmış olan Mozart, Bizet gibi büyük bestekarların mehter musikisinin büyüleyici tesiri altında kalarak Türk tarzında "Alla Turca" denilen kısımlarını yazdıklarını [7] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Yabancı Gözüyle Lozan ve Neticesi

1922-1923 yılları arasında Sovyetler Birliği'nin Türkiye büyükelçisi olarak Ankara'da bulunan S İ Aralov'un, Lozan Konferansı'nın sonuçları ile alakalı olarak yazmış olduğu hatıratında:

"İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon, eskiden Türkiye'nin olan Musul'u ve daha başka yerleri Türkiye'den koparmayı, Yunanlıların yakıp yıktığı şehir, kasaba ve köyler için Yunanlılara tamirat parası verdirmemeyi ve Boğazlar meselesinde İngiliz planını gerçekleştirmeyi başardı. Türkiye'nin Musul'u bırakması ve tamirat parasından vazgeçmesi karşılığı olarak kendisine küçücük Karaağaç bölgesinin verilmesiyle yetindi Bundan başka batılı devletler , Türkiye'yi, Osmanlı Devleti'nin batılı kapitalistlere olan borçlarının, Osmanlı Devleti'nden ayrılan ülkeler arasında bölünüşünden sonra, payına düşen bölümünü 20 yıl içinde ödemeye ikna ettiler"

diye yazdığını [8] BİLİYOR MUYDUNUZ?

Acı itiraf

Lozan Konferansı'na İsmet İnönü ile birlikte katılarak Türkiye aleyhine birçok entrikalar çeviren Hahambaşı Hayim Naum'un,daha sonraları hükümet erkanı ile araları çok iyi olmasına rağmen: "Bu memlekete,bu millete çok kötülük ettim, artık aralarında yaşayamam." diyerek pişmanlık içinde Mısır'a gittiğini [9] BİLİYOR MUYDUNUZ?

En Mütekamil ikmal Teşkilatı

Kore Savaşı sırasında bir Amerikan bataryasının isabet alıp parçalanmasından sonra, dört dakika gibi kısa bir süre içinde Amerikalıların bataryayı tekrar kurup ateşe başladıklarını ve bu çok süratli ikmal karşısında Türk binbaşısının hayretler içinde kaldığını gören Amerikalı generalin:

"Biz, bu sistemi kurmadan önce bütün dünya ikmal teşkilatlarını etüt ettik. En mütekamil olanının Osmanlıların ki olduğunu görerek onu kabul ettik Bu, sizden gelme bir usulün günümüze tatbikinden başka bir şey değildir."

dediğini [10]  BİLİYOR MUYDUNUZ? [11]

Kaynaklar

[1] Mustafa Kara, "Tekkeler ve Zaviyeler", Dergah Yayınları, İstanbul 1990, s.31.
[2] Yılmaz Öztuna, "Tarih Sohbetleri", Ötüken Yayınları, İstanbul 1988, s.350.
[3] Necdet Sevinç, "Osmanlılarda Sosyo-Ekonomik Yapı", Kutsan Yayınları, İstanbul 1978, s.164.
[4] Samiha Ayverdi, "Küplüce'deki Köşk", Hülbe Yayınları, Ankara 1989, s.28.
[5] Dr. A. Süheyl Ünver, "Kırkambar", Türk Ev Kadınları Kültür Derneği Yayınları, Ankara 1973, s.46.
[6] Prof. Dr. Ali Haydar Bayat, "Keçecizade Mehmet Fuat Paşa", Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, s.60.
[7] Dr. İlhan Akbulut, "Mehterhane ve Musikisi", İlgi Dergisi, sayı: 65, İstanbul 1991, s.23.
[8] S. I. Aralov, "Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Anıları", Birey-Toplum Yayınları, İstanbul 1985, s.233.
[9] Münevver Ayaşlı, "İşittiklerim Gördüklerim, Bildiklerim", Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1990, s.13.
[10] Samiha Ayverdi, "Ne İdik Ne Olduk", Hülbe Yayınları, İstanbul 1985, s.118.
[11] İbrahim Refik, "Tarih Şuuruna Doğru", T.Ö.V. Yay., İzmir 1995.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 44669928 ziyaretçi (116217072 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)
 
 

gizli

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.