Vücuttaki Her Türlü Habis Yaraları Geçirmek İçin
 

Vücuttaki Her Türlü Habis Yaraları Geçirmek İçin

Materyal Güvenirliliği: Silinmeye aday maddeler arasında.

Temiz bir tabak içine Al-i İmran Suresi'nin 154. âyeti olan

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ

Sümme enzele aleyküm min ba'ğdil ğammi. (Sonra o kederin ardından (Allah) üzerinize öyle bir eminlik, öyle bir uyku indirdi.)

(Not: Kaynak'ta referans numarası olarak 151. olarak yazılmıştır. Bu yanlıştır. Admin tarafından 154 olarak düzeltilmiştir...)

Ayeti ile Fetih Suresi'nin son ayeti olan (29. âyet)

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

Muhammedün Rasulullah (Hz.Muhammed, Allah'ın elçisidir.) ayet-i kerimesini sonuna kadar yazıp zeytin yağı ile silip vücudun haricinde görülen yaralara sürülürse yaraların kısa zamanda iyileştiği görülür. Eğer yaralar dâhilde (içte) ise o zaman ayetleri yağla değil, mümkünse zemzemle, değilse gülsuyu ile, bu da mümkün değilse menba veya yağmur suyuyla ile silip bir sürahiye konur ve üzerine her iki ayeti 28 defa okuduktan sonra bu sudan üç gün içilir. Bu ameliyye, hastalığın derecesine göre üç veya beş defa tekrarlanır. Bu iki âyet-i kerime, ruhâni hastalıklarda, her çeşit korku, hayalet görme ve ve benzeri hastalıklarda çok faydalı ve müessirdir. 

Al-i İmran Suresi, 154.Ayet

Okunuşu: Sümme enzele aleyküm mim ba'dil ğammi emeneten nüasey yağşa taifetem minküm ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahi ğayral hakkı zannel cahiliyyeh* yekulune hel lena minel emri min şey'* kul innel emra küllehu lillah* yuhfune fı enfüsihim ma la yübdune lek* yekulune lev kane lena minel emri şey'üm ma kutilna hahüna* kul lev küntüm fı büyutiküm le berazellezıne kütibe aleyhimül katlü ila medaciıhim* ve li yebteliyellahü ma fı suduriküm ve li yümehhısa ma fı kulubiküm* vallahü alımüm bi zatis sudur

Anlamı: Sonra o kederin ardından (Allah) üzerinize öyle bir eminlik, öyle bir uyku indirdi ki, o, içinizden bir zümreyi örtüp bürüyordu. Bir zümre de canları sevdasına düşmüştü. Allah'a karşı, cahiliyet zannı gibi, hakka aykırı bir zan besliyorlar ve "Bu işten bize ne?" diyorlardı. De ki: "Bütün iş Allah'ındır". Onlar sana açıklamayacaklarını içlerinde saklıyorlar (ve) diyorlar ki: "Bize bu işten bir şey olsaydı burada öldürülmezdik". Onlara şöyle söyle: "Eğer siz evlerinizde olsaydınız bile, üzerlerine öldürülmesi yazılmış olanlar yine muhakkak yatacakları (öldürülecekleri) yerlere çıkıp gidecekti. Allah (bunu) göğüslerinizin içindekini denemek ve yüreklerinizdekini temizlemek için yaptı. Allah göğüslerin içinde olanı bilir.

Fetih Suresi, 29. Ayet

Okunuşu: Muhammedür rasulüllah vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl ke zer'ın ahrace şat'ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu'cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma

Anlamı: Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûa varırken secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. Bu, onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ziraatçıların da hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vaad etmiştir.

Kaynak: Havas Gizli İlimler Hazinesi, cilt 1, sayfa 234-235.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Semiha , 14.08.2017, 09:55 (UTC):
Selamünaleyküm benim ağzımın içinde uçuk şeklinde büyük büyük yaralar çıktı.nassil bir dua okumalıyım

Yorumu gönderen: Derya, 22.02.2017, 18:30 (UTC):
Dua çok önemli tabi fakat ayaklarda çıkan nasırlar için eczaneden nasır bandı alabilirsin emin ol çok etkili yanında duayıda eksik etme tabi

Yorumu gönderen: Tuğba, 04.09.2016, 08:24 (UTC):
Benim doğumdan sonra makatta çatlama oluştu hangi duayı okumam gerek acaba

Yorumu gönderen: Esma, 09.08.2016, 15:32 (UTC):
Merhaba... Benim arkadaşımın kardeşi burnunun altını tırnağı ile çizdi. Burada yazanlar geçerli olurmu?

Yorumu gönderen: Allah'ın kulu, 27.03.2016, 18:12 (UTC):
arkadaşlar tabağa hangi kalem ile yazıyoruz.nereden temin edebiliriz

Yorumu gönderen: Hasan, 16.02.2016, 15:14 (UTC):
Bismillahirrahmanirrahim. Em ebremu emran feinna mübrimun. Nasır veya siğil gibi şeylerin üzerine 7 defa okuyunuz. Okurken de aynı anda nadiren etrafını tükenmez kalemle daire şeklinde çiziniz. Abdestli olarak yapınız. Allah şifa versin inşallah.

Yorumu gönderen: aliye, 08.12.2010, 18:21 (UTC):
işe yarar mı

Yorumu gönderen: ?, 18.02.2010, 14:14 (UTC):
ben daha yeni yaptım inşalah faydası olur

Yorumu gönderen: meryem, 28.01.2010, 15:25 (UTC):
sizden ayaklarda çıkan nasırlara akunacak dua yada duaları yayınlamanızı istiyorum. ben hatırlıyorum etrafını mürekkepli bir kalem ile çizerek bir dua okunuyordu fakat o kitabı kaybettim yardım edin allah rızası için hayırlı günlerBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 44745167 ziyaretçi (116342244 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)
 
 

gizli

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.