Vefk Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar
 

Vefk Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar

BİRİNCİ AŞAMA:

Vefki çizmeye başlamadan yapılması gerekenler.

1. Psikolojik olarak hazırlanmalı, istek ve amaç kesin çizgilerle belirlenmelidir. Birçok anlam ifade edebilecek ve sonuçları kolayca anlaşılamayacak isteklerde bulunulmamalıdır.

2. Dua,Havas ve Esma okunurken dikkat edilecek hususlar defalarca okunmalı ve onlara kesinlikle uyulmalıdır.

3. Başarının Allah’tan (C.C.) olduğuna kalben ve ruhen inanılmalı, Dua etmeli ve başarı Allah’tan (C.C.) dilenilmelidir, çünkü her şeyin mutlak sahibi odur.

4. Yapılacak vefkin bulunduğu kitapta, o vefkin yapılma zamanı ve usulü ile ilgili bölüm yine defalarca okunmalı ve onlara kesinlikle dikkat edilmelidir.

5. Vefki çizmeye başlamadan önce o vefk için gerekli bütün bilgiler (Burcunu, özelliklerini, saatini….vs) hazırlanmalı vefkin müsveddesi yapılmalı ve o da     defalarca kontrol edilmelidir.

6. Kişiye özel vefk yapılacaksa ve vefkin yapılması için özel bir bilgi yoksa, o kişinin burcunun doğruluğu ve sair bilgiler kontrol edilmeli, burcunun özelliğinde (su hava, toprak, ateş) gezegenin gününde, saatinde yazılmalı ve okunacak Esmalar veya ayetler o saate denk getirilmelidir.

7. İki kişi için vefk yapılacaksa ve yine vefkin yapılması için özel bir bilgi yoksa yapılacak işte başarı şansının olup olmadığının bilinebilmesi için, iki kişinin     burçlarının birbirlerine olan uyumuna kesinlikle bakılmalıdır.

8. Vefkte kullanılacak Arapça harfler, kelimeler sayılar defalarca kontrol edilmeli ve gereken hesaplar doğru yapılmalıdır.


Vefk Terimleri

BAST

Bast yaymak demektir, kelimenin harflerini tek tek yazmak, harfleri isimleri ile yazmak ya da harflerin değerlerini yazıyla yaymak demektir. kelimesini diye bast ederiz ya da harfleri isimleri ile yazarız

ARAPÇA HARFLERİN OKUNUŞU

Tablo:34

NUTKETMEK

Kelimeyi oluşturan harflerin ebced'teki karşılıklarını yazmak toplamak ve toplamı tekrar harfle yazmaktır. kelimesini nutk etmek istersek 5, 30, 30, 1 Toplamı 66 eder yani 60+6 bunların büyük ebcedle karşılıkları olan yazarız ve bunları okumak için yani nutuk etmek için birleştiririz (seve) diye nutk ederiz.Cifir ilminde bazı hesaplarda sayılar yeterli kalmazsa kendisi ile çarpılabilir, bunu bazı yerlerde görürseniz şaşırmayın.

TEKSİR

Teksir çoğaltmak demektir, teksiri yapılacak kelime ya da kelimeler harf harf bast edilir. Oluşan bastın sağdaki ilk harfi birinci harf soldaki en son harfte sonunca harftir.Yazılan satırı birinci satır olarak kabul edilir. İkinci satır için bir sondan bir, baştan harf alarak sonuna kadar gidilir ve ikinci satır oluşturulur. Üçüncü ve daha sonraki satırlar içinde bir sondan bir baştan harf alarak ilk satırı bulana kadar devam edilir. Bulunan son satıra Zimamı Ahir denir. Malik El Mülk için bir örnek vermek gerekirse

Şöyle de diyebiliriz birinci satırı yazdıktan sonra ikinci satırı ve sonraki satırları oluşturmak için yazmaya sağdan başlayarak tek nolu harfleri sondan çift nolu harfleri sağdan alarak yazar ve satırı tamamlarız, ilk satırı bulduğumuzda teksiri bitiririz, kısacası tek yapmamız gereken bir sondan bir baştan harf almaktır.

Bastını yaptığımız kelime yada kelimelerin çarpanı ise şöyle bulunur, bastını yaptığımız kelimeyi kaç satırda bulduysak çarpan odur Malik El Mülk örneğinde çarpan 9 dur.

4
9
2
3
5
7
8
1
6

Hane: Vefkin içindeki her bir kareyi ifade eder, mesela yukarıdaki örnek üç'lü vefkte toplam 9 hane vardır. Buna göre dörtlü vefkte toplam 16 hane, beşli vefkte 25 hane vardır, diğer vefkler de buna göre hesaplanır. Kısaca bir vefkte kaç hane olduğunu bilmek istersek satır ile sütunu çarparız çıkan vefkin hane adedidir.

Sütun: Vekte yukarıdan aşağıya doğru inen dikey bölümlerdir, mesela yukarıdaki örnek üç'lü vefkte toplam 3 sütun vardır, birinci sütun 4-3-8 nolu hanelerin bulunduğu sütun, ikinci sütun 9-5-1 nolu hanelerin bulunduğu sütun, üçüncü sütun da 2-7-6 nolu hanelerin bulunduğu sütundur. Buna göre dörtlü vefkte toplam 4 sütun, beşli vefkte 5 sütun vardır, diğer vefkler de buna göre bulunur.

Satır: Vekte sağdan sola uzanan bölümlerdir, mesela yukarıdaki örnek üç'lü vefkte toplam 3 satır vardır, birinci satır 4-9-2 nolu hanelerin bulunduğu satır, ikinci satır 3-5-7 nolu hanelerin bulunduğu satır, üçüncü satır da 8-1-6 nolu hanelerin bulunduğu satırdır. Dörtlü vefkte toplam 4 satır, beşli vefkte 5 satır vardır, diğer vefkler de buna göre bulunur.

Kutur: Her vefkte ister üç'lü ister onbirli olsun 2 kutur vardır, Kutru Lisan ve Kutru İsra, birinci kutur sağ üst köşeden sol alt köşeye olan kutur, mesela yukarıdaki örnek üç'lü vefkte 2-5-8 nolu haneler birinci kutru yani Kutru Lisanı oluşturur. İkinci kutur sol üst köşeden sağ alt köşeye olan kuturdur, mesela yukarıdaki örnek üç'lü vefkte 4-5-6 nolu haneler ikinci kutru yani Kutru İsra'yı oluşturur diğer vefkler de buna göre bulunur.

Salip ya da Haç: Sadece tekli vefklerde vardır tam ortadan geçen sütun ve satırlar salibi oluşturur, mesela yukarıdaki örnek üç'lü vefkte 9-5-1 nolu sütun ile 3-5-7 nolu satır salip oluşturur.

Mebde ya da Miftah: Vefki yazarken yazdığımız ilk haneye denir, mesela yukarıdaki örnek üç'lü vefkte 1 nolu hane Meddedir, diğer vefkler de buna göre bulunur.

Münteha: Vefki yazarken yazdığımız son haneye denir, mesela yukarıdaki örnek üç'lü vefkte 9 nolu hane Müntehadır, diğer vefkler de buna göre bulunur.

Vasat: Mebde ile müntehanın toplamının yarısı vefkin vasatıdır, mesela yukarıdaki örnek üç'lü vefkte 5 nolu hane Vasattır. Şöyle bulunur Mebde 1, Münteha 9 Toplamının yarısı 5'tir yani beşin yazılı bulunduğu hane Vasattır, diğer vefkler de buna göre bulunur.

Kıran: Mebde ile müntehanın toplamıdır, mesela yukarıdaki örnek üç'lü vefkte Mebde 1, Münteha 9 Toplamı 10'dur yani Kıran 10 dur,diğer vefkler de buna göre bulunur.

Tahareti Kamile: Düşüncenin, kalbin, bedenin, işini yapacağın mekanın ve elbiselerin temiz olması demektir. Çiş yaparken üzerine sıçrayan sidik bile tahareti bozar.

Riyazet: Canlı ve canlıdan çıkan yiyecekler, yememektir. Bununla beraber soğan sarımsak gibi koku yapan şeyler de yememek gerekir.

VEFK'İN ETRAFINA YAZILANLAR

Herhangi bir kitapta bulduğunuz vefkin etrafına şu ya da şu ayetler veya şu esmalar yazılır diyorsa ona kesinlikle uyulmalıdır. Bununla beraber bütün vefklerin etrafına yazılan bazı şeyler vardır bunlar Besmele-i Şerife, 4 büyük Meleğin adı ve bir Ayet-i Şerife'dir. 4 büyük meleğin adını yukarıda belirtmiştik

Besmele-i Şerife 4'e ayrılır ve aşağıdaki şekilde yazılır ve anlamları da şudur.

1. İsmi ile
2. Allah
3. Rahman
4. Rahim   

Ayet-i Şerife ise şudur 

yine 4'e ayrılır aşağıdaki şekilde yazılır ve anlamı da şudur.

1. Sözü
2. Haktır ( doğrudur )
3. Ve onundur
4. Mülk

9. Vefkin dereceleri ve hizmetlilerinin isimleri çıkarılmalı, yemin oluşturulmalı ve kontrol edilmelidir.

10.Yapacağınız vefkin tütsüsü belirlenmelidir.

İKİNCİ AŞAMA :

Vefki çizerken yapılması gerekenler 

11. Vefkin çizgilerini çizdikten sonra içini doldurmaya en küçük sayıdan başlanmalı, vefkte sayıdan başka harfler veya kelimeler varsa Ebced tablosundan değerleri bulunup hesaplanmalı ve sıra ona göre belirlenmelidir.

12. Vefki çizmeye başlamadan, niyet esnasında vefkin tütsüsü yakılmaya başlanmalıdır.

13. Çizim sırasında ve vefki yaptıktan sonra kesin başarılı olunacağı bir an olsun akıldan çıkarılmamalı ve başarı için Allah’tan (C.C.)yardım dilenmelidir.

14. Vefk için yapılacak özel bir zaman yoksa çizim için gece yarısından sonra bir zaman seçilmelidir.

15. Vefki güneş ve ay ışığından uzak tutmalı, vefkin bir Dua olduğu unutulmamalı, yazarken ona saygı gösterilmelidir.

16. Vefkin çizimi bittikten sonra, tüm satırların, sütunların ve bir köşeden diğer köşeye olan evlerin sayısal değerlerinin toplamı eşit olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA

Vefki çizdikten sonra yapılması gerekenler 

17. Çizim bittikten sonra derecelerin hizmetlileri bulunmalı, yemin oluşturulmalı ve hizmetliler görevlendirilmelidir.

18. Vefk katlanmadan önce kendi tütsüsü ile tütsülenmelidir.

19. Özenle, su geçirmeyecek bir şekilde katlanmalı ve yere düşürülmemelidir.

20. Vefkin etkisinin çabuk gerçekleşmesi için okunması gereken Esmalar, Dualar gerektiği zamanda ve gerektiği sayıda okunmalıdır. Bu konuda da başarılı olabilmek için Dua, Havas ve Esma okunurken dikkat edilecek hususlar, defalarca okunmalı ve onlara kesinlikle uyulmalıdır.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Reyyan, 19.12.2016, 00:18 (UTC):
Sen yapamazsin bunu Feray. Bilen bir insan yapabilir ancak. Yamuldullar valla o hizmetliler

Yorumu gönderen: Fatma, 05.12.2016, 10:00 (UTC):
Çizim bittikten sonra derecelerin hizmetlileri bulunmalı, yemin oluşturulmalı ve hizmetliler görevlendirilmelidir.
Bunu nasıl sağlicaz ? Hizmetlilerin ismini nasıl öğrenebiliriz? Yemin ettirip nasıl görevlendiricez?
Bu konu hakkında daha açık yardımcı olursanız sevinirim.
Teşekkürler

Yorumu gönderen: Feray, 08.09.2016, 23:36 (UTC):
Hayirli geceler vefk yazmada bilgileriniz cok guzel vefk ne yazilacak onu anlayamadim saygilarBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 47465888 ziyaretçi (120852541 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler