Cengiz Han Destani
 
Cengiz Han Destanı

Cengiz Han Destanı

13. yüzyıl ortalarına doğru teşekkül etmeğe başlamıştır. En eski Oğuz ve Uygur soyuna ait bir kısım destanımsı söylentilerin, daha sonra diğer Türk Boyları arasında anlatılıp genişlemesi ve bunlara yapılan ilaveler, bilinen Cengiz Han Destanı'nın esasını teşkil etmektedir.

Daha doğrusu Cengiz Han Destanı, aslı bu söylentiler olan ve sonradan Cengiz Han'ın şahsiyeti ve adı etrafında toplanıp geliştirilen yakıştırma bir destan görünüşündedir.

Cengiz Han Destanı'nı anlatan eserler, Cengizname adını taşır. Tıpkı Oğuz Han Destanı'nı anlatan eserlere Oğuzname denildiği gibi. Moğol, Türk ve İslami motifleri işleyişleri bakımından Cengiz Han Destanı üç ayrı rivayet halindedir.

Türk rivayetlerinin işlediği bütün motifler, daha önce de belirttiğimiz gibi eski Türk Destanlarının motiflerine benzer. İslami rivayetiyle Cengiz Han Destanı, bir İslam mücahidin destanı gibidir. Moğol rivayetinde ise Cengiz Han'ı bir Moğol bahadırı olarak görürüz.

Destanın Özeti

Cengiz Han, baba tarafından Oğuz Han'a dayanmaktadır; ana soyundan da Altın Han'a varmaktadır. Altın Han, Akdeniz'de, Malta'da hüküm sürmektedir. Çok güzel bir kızı vardır. Altın Han, dillere destan olan bu çok güzel kızını, güneş yüzü görmeyen, hiçbir yanından iç tarafına hiçbir ışık sızdırmayan bir saraya kapatıp gözlerden ırak tutmaktadır.

Günlerden bir gün, bütün dikkatlere rağmen gün ışığı Altın Han'ın güzel kızını bulur. Kızın, bu gün ışığından bir çocuğu olacağını anlayan Altın Han, utancını ve yüz karasını kimseye göstermemek için kızını, 40 cariye ile birlikte bir gemiye koyar denize salar.

Gemiye, denizde bir kahraman rastlar. Bu kahramanın adı Tumavi Mergen'dir. Altın Han'ın kızını görür görmez beğenir, alır. Kızın bir oğlu olur. Adını Dobun Bayan koyarlar.

Altın Han'ın kızının, tumavi Mergen'den de çocukları olur. Bunları da, Bilgidey ve Büdenedey diye çağırırlar.

Dobun Bayan büyür, evlenecek çağa gelir; evlendirirler. Alanguva adında bir güzel kız alırlar. Dobun Bayan'ın, Alanguva'dan üç oğlu olur. Bundan sonra Dobun Bayan ölür.

Dobun Bayan'ın ölümünden bir müddet sonra, Onun bir nur halinde yeniden dünyaya döndüğü anlaşılır. Bu nur halinde dönüşten sonra, yine Alanguvan' ın kocası olmuştur ve Alanguva bir erkek çocuk daha doğurmuştur. Bu çocuğun adını Cengiz koyarlar.

Cengiz doğunca, ruhu nur halinde dünyaya dönmüş olan dobun Bayan, kurt halinde dünyayı bir daha terk eder.

Fakat, en çok kardeşleri, Cengiz'in hem nurdan doğmuş olduğuna hem de kendi kardeşleri olduğuna bir türlü inanmak istemezler. Kardeşlerine türlü eziyetler ederler. Fakat halk, ötekilerden çok Cengiz'i sevmektedir.

Birgün, Cengiz, kardeşlerinden kurtulmak için kaçar, dağda yaşamağa başlar. Türk boyları, aralarında temsilciler seçerek Cengiz'e gönderirler ve yaşamakta olduğu dağda Cengiz'i bulup kendilerine han seçerler.

Cengiz Han, bütün ömrünü yurduna ve milletine verir; çalışıp didinir, dünyanın en büyük ve en sağlam devletlerinden birini kurar. Sonunda bu devleti çocukları arasında taksim ederek ölür.

Cengiz Han Destanı'nın İslami Versiyonu

Bu rivayete göre Cengiz'in bir adı da Timuçin'dir. Doğacağını çok önceden kahinler haber vermişlerdir. Doğduğu zaman da, babası, Tatar Hanlarından Timuçin'i mağlup etmiştir. Bu yüzden doğan oğlunun adını Çimuçin (Timuçin) koyar.

Tıpkı Davut Peygamber gibi Timuçin de 17 yaşına kadar çobanlık yapıp, dağda bayırda sürüsünü otlatır. Babası ölünce de, halk, Timuçin'in kendilerine Han olmasını isterler. Zaten Timuçin'in Han olarak seçilmesini Tanrı da buyurmuştur.

Eyliyalardan Abız gelerek Timuçin'e Cengiz adını vermiş ve bütün dünyayı fethedip efendisi olacağını muştulamıştır. Bu sırada bir kuş ötmeğe başlamış ve öterken: "Cengiz!.. Cengiz!.." diye haykırmıştır. Bunun üzerine Hanlığı kabul eden Cengiz, evliyanın dediklerini doğrulamıştır.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Jonturkivec, 8860, 19.12.2017, 00:59 (UTC):
Umarım sayfayı izler farkındalığını iyi pekiçtirirsin söz hakında dön /dön ki ne' nedir ileteyim sana aykut kocaman jonturkivec 8860

Yorumu gönderen: Jonturk, 19.12.2017, 00:48 (UTC):
Aykut Kocaman halini aşmış atasını sen kendi soy geçmişinden beyhudesin

Yorumu gönderen: AYKUT KOCAMAN, 03.01.2017, 08:49 (UTC):
DESTANI BATSIN CENGİZHAN DENEN KÖPEĞİN.CENGİZ GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK KAFİRDİR. FİRAVUN VE NEMRUDDAN BİLE DAHA BÜYÜK KAFİRDİR. 30 MİLYONDAN FAZLA MÜSLÜMAN TÜRKÜ ÖLDÜRDÜ KURAN AYAKLAR ALTINA ALINDI CAMİLERDE İNSANLAR KILIÇTAN GEÇİRİLDİ. BUMUDUR DESTAN. ALLAHIN LANETİ CENGİZHANIN ÜZERİNE OLSUN. AZABI MİLYARLARCA KAT ŞİDDETLENSİZN İNŞALLAH.

Yorumu gönderen: BEBEK, 15.12.2010, 18:51 (UTC):
COK UZUNBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 50821073 ziyaretçi (128820207 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler