El-Metin Ism-i Serifi
 
el Metin

El-Metîn İsm-i Şerîfi

Hazırlayan: Akhenaton

Sözlükte "sabit, sağlam, kuvvetli" anlamlarına gelen el-metîn, ıstılahta Allah'ı niteleyen ve Allah'ın "kuvvetinin şiddetini" gösteren bir isim olup Arapçada "metanet" masdarından türetilmiş bir sıfattır.

Allah, kuvvet ve kudretinde metîndir. Allah için meşakkat, külfet ve yorgunluk söz konusu olamaz. Allah, hiç kimsenin yardımına muhtaç olmaz. Hiçbir kişi, o'nun iradesine karşı gelemez ve hiç kimse O'nun kudretinden kurtulamaz.

"el-Metîn" vasfı, Kurân-ı Kerîm'de sadece bir ayette geçmektedir: [1]

"Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır." [2]

el-Kavî İsminin Havas ve Esrârı

Allah'ın bu adını çokça anan kimseler, Allah tarafından güçlendirileceği gibi hiçbir zamanda onlara güçlü kimselere karşı boyun eğdirmez. Bunun için kuvvetten düşeceğim diye korkanlar, bu ada süresiz devam ederek anmalıdırlar.

Bu adı çokça anan kimseler, en ağır işlerin üstesinden gelecekleri gibi, çok ağır yükleri de kolaylıkla taşıyabilirler. Bu adın sayı kıymeti 500'dür. Vefki, şöyledir: [3]

نىتم
۳٧٤٤٩۱
٤۲٤۲٨٤
٥٤٤٤٤٧

Bu ism-i şerîfi her gün 500 defa zikre devam eden kimse, hiçbir hususta zayıflığa düşmez.

Bir müşkil işin herhangi bir zor şeyin tevsiyesiyle uğraşan kimse, "Ya Kavi" ismi celili ile beraber bu ism-i şerifin zikrine devam ederse, tesirini görür Allah'ın izniyle.

"El-Metîn" veffki şerifini ve vefkini Kamer'in eşref saatinde bir kağıt üzerine yazıp üstünde taşıyan ve "Ya Metîn" zikrine devam eden kimse, eğer bir zaafa düşmüş ya da bir maraza müptela olmuş ise ya da ruhani ya da cismani eseri olarak kuvvetini kaybetmiş ise, metanet kesbeder ve o kuvvetsizlik zail olur Allah'ın izniyle.

Bu vefk-i şerif yazılıp güzel kokulu bir şey ile tütsülendikten sonra yürümekte zorluk çeken ya da geç yürüyen çocuğun üzerine konulursa, çocuk çabuk yürür. Yaya olarak yolculuk yapan, yaya yolculuğuna giden kimseler için çok güzel yardımı olduğu tecrübe edilmiştir. Vefk-i şerif, budur: [4]

ينتمال
۳٩۳۲٥٩٤٥۱
۱۳۳٤۲۱٩٧٥٨
۳٩٥٥٧۳٤٤۱

Akhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler ❯

Kaynaklar

[1] Yrd. Doç. Dr. Niyazi Beki, "Esmâ’ül-Hüsnâ Kasidesi", Sultan Yayınevi, İstanbul 2001, s.148-149.
[2] ez-Zariyat, 51/58.
[3] İmam Ahmed Bin Ali el-Bûnî, "Şems'ül Maârif", cilt: 1-2, Seda Yayınları, s.704-705.
[4] es-Seyyid Süleyman el-Hüseynî, "Havasul Kurân Kenzül Havas", Esma Yayınları, s. 124.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52295754 ziyaretçi (132674308 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler