El-Muhsi Ism-i Serifi
 
el Muhsi

El-Muhsî İsm-i Şerîfi

Hazırlayan: Akhenaton

Kainatta ne varsa her şeyin bütün ayrıntısını en ince detaylarına varıncaya kadar bilen Yüce Allah'tır.

Kurân-ı Kerîm'de belirtilmeyen ancak Esmâ'ül-Hüsnâ hadisinde yer alan bu vasıf, Allah'ın her şeyi tek tek tek tek ayrıntılarıyla bildiğini gösteren bir vasıftır. Kurân-ı Kerîm'de "muhsî" şeklinde bir kavram geçmiyorsa da, "O, olup bitenlerin hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir." [1] âyeti ve "O gün Allah, onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah, onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah, her şeye şahittir." [2] gibi âyet-i kerîmelerde (ihsa) sayma, sayım kökünden gelen kelimeler kullanılmak sûretiyle Allah'ın muhsî olduğu nazar-ı dikkatlere sunulmaktadır.[3]

Allah, âlimdir Fakat ilim, malumata izafe edildiği zaman malumatı kuşatmak ve onu saymak hiç şüphe yok ki İhsa adını alır. Öyleyse gerçek Muhsî, ilmi her şeyi ibâte eden ve her şeyin sayısını bilip eksiksiz tastamam sayabilendir.

Kul, her ne kadar bazı şeyleri bilip sayabilirse de her iyi hatta bir çok şey sayamayacağından hakiki Muhsî olamaz. Şu halde mutlak Muhsî, yalnız ve yalnız Allah'tır. Kulun bundaki rolü yok denecek kadar azdır.[4]

el-Muhsî İsminin Havas ve Esrârı

Bu adın büyük bir şanı ve azameti vardır. Burhanı da aşağıda açıklanmaktadır. Bu bakımdan bu adı çokça anan kimseler, Allah tarafından kendilerine murakaba sıfatı verilerek vâris kılınmış olurlar.[5]

Muhsî adının sayı kıymeti 148'dir. Bu ism-i şerîfin her gün 148 defa zikrine devam eden kimseye Allah, zihin açıklığı, idrak ve hızlı anlayış verir.

el-Muhsî ism-i şerîfinin vefk-i şerîfi bir kâseye yazılıp üzerine tatlı su konularak 21 gün sabahleyin aç karnına o sudan kendinde belâdet ve gabâvet olan kimseye içirilirse, o kimsede bu belâdet-gabâvet illetinden hiçbir eser kalmaz, zail olur gider. Yani bir kimsede izansızlık, kalp körlüğü, akılsızlık, anlayışsızlık, bönlük ve benzeri hastalıklar varsa onlardan eser kalmaz. Bütün bu marazlardan kurtulur.

Bu vefk-i şerîfi bir gümüş üzerine yazıp taşımak da, idrak ve anlayış artırır, ziyâde eder. Tecrübe olunmuştur.[6]

Bu adın dörtlü vefki aşağıdadır.[5][6]

ىصحم
٤۳٥٨٩۱۱
٨٨۱۲٤۲٦
٧٤۱٩٩۱

Akhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler ❯

Kaynaklar

[1] Kurân-ı Kerîm, Meryem 94.
[2] Kurân-ı Kerîm, el-Mücâhede 6.
[3] Yrd. Doç. Dr. Niyazi Beki, "Esmâ’ül-Hüsnâ Kasidesi", Sultan Yayınevi, İstanbul 2001, s. 154-155.
[4] İmam-ı Gazali, "Esma'ül Hüsna Şerhi", Merve Yayın Dağıtım, s.172.
[5] İmam Ahmed Bin Ali el-Bûnî, "Şems'ül Maârif", cilt: 1-2, Seda Yayınları, s.s. 709-710.
[6] es-Seyyid Süleyman el-Hüseynî, "Havasul Kurân Kenzül Havas", Esma Yayınları, s.126-127.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52391100 ziyaretçi (132976346 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler