El-Mukit Ism-i Serifi
 
el Mukit

El-Mukît İsm-i Şerîfi

Hazırlayan: Akhenaton

Mukît, "Muhafaza eden", "hâfız", "amelleri zâyi etmeyip koruyan", "gizliyi bilen", "gıda ve rızık veren" anlamlarına gelir.[1] Bu kavram, "yiyecek vermek" anlamlarına gelen ikâte (اِقَاتَ kökünden türemiştir. Mukît, her mahlûkun (yaratılanın) rızkını veren Allah'ın bir ismi olarak Esmâül-Hüsnâ arasında zikredilmektedir.

Bu isim, Kurân-ı Kerîm'de sadece bir âyet-i kerîmede Allah'ın sıfatı olarak geçmektedir: [2]

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا

"Kim güzel bir şefaatle (iyilik yapılmasına) yardım ederse, ondan (o iyilikten) onun bir nasibi olur ve kim kötü bir şefaatle (günah işlenmesine) yardım ederse onun da ondan (o şerden) bir payı olur ve Allah, herşeye mukayyet olandır (gözetendir)." [3]

Her ne kadar bu ismin geçtiği yukarıda meali verilen âyetin içeriğiyle bağlantı kurmak oldukça güç gözüküyorsa da, el-Mukît'e verilen anlamlardan en ilgi çekici olanı, bu ismin "kût" (besin, gıda, azık) köküyle bağlantısı olduğunu belirten anlam olsa gerekir.[4][5][2]

Bu durumda el-Mukît, canlıların hayatını gıdalandırma ve besleme kanunları yoluyla sürdüren, onların hayat ve varlıklarını bu yolla koruyan anlamlarına gelmektedir. Nitekim bu ismi ilk defa "el-Mümîd" şeklinde açıklayan Halimi'ye göre; Allah, bu ismi bünyenin canlılığını ve yenilenmesini sağlayan "besin" ve "gıda" anlamındaki "kût" kelimesiyle bağlantılıdır. Çünkü Allah, bütün canlı varlıkların bedenlerindeki hücre yenilenmesini, dolayısıyla varlığın devamını besleme kanunlarına bağlamıştır. Binealeyh, Allah, kullarının rızık ve gıdalarını müteffil (üstlenen) ve mukittir.[6][2]

El-Mukît İsminin Sırları ve Havassı

✓ Allah'tan nimet, rızık ve sağlık isteyen bir kimse, bu yüce ismi (Arapça olarak) gümüş bir mühüre kazıtarak bunu üzerinde taşıyacak olursa, Allah, o kimsenin dileklerini ihsan eder ve ona daima yardımda bulunur.

✓ Bu adla birlikte Allah'ın "Rezzak" adını (Arapça olarak) bir kağıda yazıp bu kağıdı herhangi bir yere asarsa, o evde ya da mekanda rızık ve bereket artar.

✓ Bu ad, ayrıca insanları hastalık ve illetlerden koruyan bir özelliğe de sahiptir.

✓ Bu adı devamlı olarak okumayı adet haline getirmiş olan bir kimse, Allah'ın kendisine açmış olduğu rızık kapılarından dâimî surette faydalanmış olur.[7]

✓ Kim bir kabın üzerine "Yâ Mukît" (ياَ مُقِيتُ ism-i şerîfini 7 defa okuyup yine aynı kabın üzerine yazar ve bir yolculuğa çıktığında suyu o kaptan içerse, yolculuğun sıkıntı ve vahşetinden emin olur.

✓ Bu ismin özelliklerinden birisi de, vücudun beslenmesini ve kuvvetini sağlamasıdır. Oruçlu bir kimse okur, bir avuç toprak üzerine yazar ve sonra temiz su ile ıslatarak yazarak koklarsa, kendisine zaaf veren halet gider, kuvvet gelir. Devamlı okuyanlar, açlık hissi duymazlar. Manevi gıdalarını almış olurlar.

✓ Allah, bu ismi zikredenlerin rızkını kolaylaştırır, her çeşit fenalıktan onları korur.

✓ Kendinden geçinceye kadar bu ism-î şerîfi zikreden, açlık duymaz.[8]

Akhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler ❯

Kaynaklar

[1] Abdullah Yegin, "Yeni Lügat", "Mukit" maddesi, Hizmet Vakfı Yayınları, İstanbul 1997, s.455
[2] Yrd. Doktor Niyazi Beki, "Abdülkâdir Geylânî ve Esmâü'l-Hüsnâ Kasîdesi", Sultan Yayınevi, İstanbul 2001, s.117-118.
[3] Kurân-ı Kerîm, Nisa Sûresi, 85.
[4] el-Gazzâli, "el-Maksadu'l-Esnâ Şerh-i Esmâül-Hüsnâ", Matbaatut-Takaddum, 1. Baskı, s.81.
[5] Fahreddin er-Râzi, "Levâmi'ul-Beyyinat", Beyrut 1984, s.273.
[6] Metin Yurdagür, "el-Esmâül-Hüsnâ'nın İhsâ'ı ve el-Mukît İsminin Düşündürdükleri", Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Kayseri 1985, sayı:2, s.359-372.
[7] İmam Ahmed Bin Ali el-Bûnî, "Şems'ül Maarif el-Kübrâ", Seda Yayınları, cilt:3-4, s. 853.
[8] Arif Pamuk, "Resulullah'ın Dilinden Sureler ve Dualar", Pamuk Yayınları, İstanbul 2008, s.365.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52391275 ziyaretçi (132976934 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler