Es-Sehid Ism-i Serifi
 
eş-Şehid İsmi Şerifi

Eş-Şehîd İsm-i Şerîfi

Bu isim, haber vermek, bilmek, yemin etmek, şâhitlik etmek, şehit olmak anlamlarına gelen "şehâdet" kökünden türemiş olup Yüce Allah'ın isimlerinden biri olan "Allah'ın her zaman ve her mekânda hâzır ve nâzır olması, O'nun her şeyi gözleyip bildiği, kendisinden hiçbir şeyin saklı kalmayacağı" anlamlarına gelmektedir.[2]

Şehîd, alim demektir. Ama biraz farkları vardır. Allah, hem meydanda olanı hem de gizli olanı bilir.[7]

Allah'ın her yerde hâzır ve nâzır olması, O'nun her şeye ve her zerreye yakınlığının aynı olması demektir. O, bu eşit yakınlık sebebiyle yapılan her işi görmekte, söylenen her sözü işitmektedir. Beşerî anlamda bir olaya şâhitlikte gereken mekânî yakınlık, Allah (cc) hakkında düşünülemez.

Yüce Yaratıcı Allah, "alîm" sıfatı ile vasıflandığı için her şeyi bilir. Olayların iç yüzünü ve sırlarını bilmesi açısından "habîr'dir, dış yönünü bilmesi açısından da "şehîd'dir.[1]

Şehîd vasfı, Kurân-ı Kerîm'de 35 yerde geçmektedir. Bunlardan 20'sinde Yüce Allah'ı tavsif etmekte, onu bildirmektedir.[2] Bunlardan birkaçının meâlini verelim: [6]

قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ

De ki: "Ey kitap ehli! Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz?" [3]

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Şüphesiz o iman edenler, Yahudi olanlar, Sabiîler (yıldıza tapanlar), Hıristiyanlar, ateşe tapanlar ve (Allah'a) eş koşanlar (yok mu?) Allah, kıyamet günü bunların arasını şüphesiz ayıracaktır. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla görüp bilendir. [4]

وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

Onlardan, sırf, azîz ve hamîd olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü kendisine aittir ve Allah her şeye şahittir. [5]

İlim, mutlak olarak nazar-ı itibare alındığında, Allah, âlimdir. Gaybe izâfe edildiğinde O, Habîr'dir. Zâhirî işlere izafe edildiğinde O, Şehîd'dir. Bununla beraber kıyamet günü, bildiği ve gördüğü hususlarda halk şâhit olacaktır.[7]

eş-Şehîd İsminin Havassı ve Faydaları

Bu ism-i şerîfin zikrine devam eden kimse, bütün nefis ahlâkının kötülüklerinden emin olur. Her gün sabah namazından sonra 122 defa "Yâ Şehîd" zikrine devam eden kişiye Allah, şehadet nimetini ihsan buyurur. O kimse, şehit olarak vefat eder.

Cuma günü saat 1'de "eş-Şehîd" vefk-i şerifini bir kağıt üzerine yazıp üzerinde taşıyan kimseye kaffe-i nâs indinde heybet, behçet ve vakâr hâsıl olur. Herkes onu takdir ve tazim eder, korkar, çekinir ve behçetli kılar, güzel görünür, vakar sahibi kılar, insanlar arasında ağırbaşlı görünür. Vefk, şudur:

٧٩٨۲٨٦٧۲
٨٥٨۳٧٨٨۳
٧٤٨٨٨۰٧٧
٨۱٧٦٧٥٧٨

40 gün riyâzet tutmak, helâl yemek ve her namazdan sonra 122 defa "Yâ Şehîd" ism-i şerîfini zikretmek şartıyla 40 günü tamamlayan ve üstteki vefki taşıyan zâta melek ve melekûtun esrârı münkeşif (açık) olur ve gözüyle ulvî ruhları görür.[8]

Tam bir cezbe hâlinde ve halvette bu adı anmaya devam edenler, Allah'a dönük dualarının meyvesini toplamış olurlar. Artık bundan sonra onlar, devamlı olarak uzlet ve vahdetin çevresinde dolaşırlar. Onların ahlak ve sıfatları ve nefisleri ifrattan kaçınır. Bunların hepsi, bu yüce adın anılmasından ileri gelir.[9]

Kaynaklar

[1] Gazzâli, "Maksad", s.91.
[2] M. F. Abdulbâki, "Mu'cem", "şhd" maddesi.
[3] Kurân-ı Kerîm, Al-i İmrân, 3/98.
[4] Kurân-ı Kerîm, Hacc, 22/17.
[5] Kurân-ı Kerîm, el-Burûc, 85/8-9.
[6] Yrd. Doç. Dr. Niyâzî Beki, "Abdülkâdir Geylâni ve Esmâ’ül-Hüsnâ Kasidesi", Sultan Yayınevi, İstanbul 2001, s.140-141.
[7] İmam-ı Gazâlî, "Esmâ’ül Hüsnâ Şerhi", Merve Yayın-Dağıtım, s166.
[8] es-Seyyid Süleyman el-Hüseynî, "Kenz'ül-Havas", Esma Yayınları.
[9] İmam Ahmed Bin Ali el-Bûnî, "Sems'ül Maârif el-Kübrâ", Seda Yayınları, c: 1-2, s.698.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Furkan, 20.07.2016, 22:27 (UTC):
Üstteki ulvi taşımak neden mecburBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52391293 ziyaretçi (132977030 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler