Es-Semi Ism-i Serifi
 
es-Semi

Es-Semi İsm-i Şerîfi

Semi: İşitici

As-Sami: The Hearer of All. Allah takes care of all the needs of those who invoke this glorious Name one hundred times.

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

"Şüphesiz Allah, isitendir, görendir." [1]

"Allah işitendir, görendir." [2]

İşitmekten maksat, sesi idrak etmek, manayı anlamak, kabul etmek ve uymaktır. Cenâb-ı Hak, "işitme", "dinleme" ve "uyma" konusunda şöyle buyurmaktadır:

"Allah'tan korkup-sakının ve dinleyin." [3]

"Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan korkup-sakının, dinleyin ve itaat edin." [4]

"Eğer onlar: "İşittik ve itaat ettik, sen de işit ve 'Bizi gözet' deselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu." [5]

"Öyleyse kullarıma müjde ver. Ki onlar, sözü işitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah'ın kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir ve onlar, temiz akıl sahipleridir." [6]

"Eğer Allah, onlarda bir hayır görseydi muhakkak onlara işittirirdi. İşittirseydi bile, arka çevirenler olarak (yine) yüz çevirirlerdi." [7]

"Yine de işitmiyorlar mı?" [8]

İnsana şah damarından daha yakın olan Allah, her şeyi gören olduğu gibi işitendir de. Allah kainattaki her sesi duyar. Uçsuz bucaksız uzayda büyük bir hızla ilerleyen galaksilerin, gezegenlerin, gök taşlarının seslerini duyduğu gibi, mikro alemde yaşayan ve insanların gözle asla göremeyeceği milyarlarca canlının da sesini duyar. Çünkü Kendisi tüm bunları yaratandır. Allah toprağın altında yarılan tohumun da, gökyüzünde çakan şimşeğin de, yere düşen bir yağmur tanesinin ya da uçan bir kuşun kanat sesini de işitir.

Kuşkusuz Allah'ın büyüklüğünün ve kudretinin delillerinden biri tüm kainattaki canlı ve cansız bütün sesleri aynı anda işitmesidir.

Allah yaşayan tüm insanların Kendisi'ne gizlice yönelerek ettikleri bütün duaları aynı anda işitir ve aynı anda icabet eder. Allah Katında zaman ve mekan olmadığı, Allah her an her yerde olduğu için bu, O'na göre çok kolaydır. Aynı zamanda gizli fısıltıların, konuşmaların da hepsini duyar.

Allah kalpleri ürpererek Kendisi'ne dua edenlerin, gizlice yönelip dönenlerin seslerini işittiği gibi isyan edenlerin, kalpleri inkarda direnenlerin de seslerini, kurdukları planların en ince noktalarını da işiterek bilir. O'nun ilmi her yeri kuşatmış, hiçbir canlı O'ndan gizli bir tek söz sarf edememiştir ve edemeyecektir. Bunu ahirette, ağzından çıkan her sözün karşısına getirildiğini görünce daha iyi anlayacaktır.[9]

Bir kimse perşembe günü duha namazını kıldıktan sonra hiç kimse ile görüşmeden, konuşmadan "Yâ Semi" ismini 100 kere okuyup Allah-u tealane hacetini arz eylerse Hak teala onun ihtiyacını giderir.[10]

Kaynaklar

[1] Mümin, 20 - Ghafir (The Forgiver), 20
[2] Nisa, 134 - An-Nisa (The Women), 134
[3] Maide, 108
[4] Tegabün, 16
[5] Nisa, 46
[6] Zümer 17-18
[7] Enfal, 23
[8] Secde, 26
[9] Allah'ın İsimleri
[10] Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı Bölümü)Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
[11] Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
[12] İslam City


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52391198 ziyaretçi (132976672 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler