Esmaül Hüsna Okumanin Faziletleri 2
 

Esmâül Hüsnâ Okumanın Faziletleri

2. Bölüm

EL MUMİT: Ya Mumit ismini zikreden, nefsinin şerrinden emin olur. Allah okuyanı Hak yoluna sokar. Düşmanlarının kötülüklerinden kurtulur. Nefsini yola getirir. Merih saatinde 409 defa okuyan hasımlarının şerrinden korunur.

EL HAYY: Ya Hayy ismini zikreden kişinin ömrü uzun ve afiyette olur. Kalbi tevhid nuru ile nurlanır. Hastaysa şifaya kavuşur. Ya Hayyu Ya Kayyum isimlerini birlikte 184 defa zikredenin her muradı gerçekleşir. Ya Allah Ya Hayy Ya Kayyum isimlerini birlikte zikreden Allah yolundan ayrılmaz.

EL KAYYUM: Ya Kayyum ismini zikreden kişinin tüm işleri zahmetsizce hal olur. Teşebbüs ettiği her iş başarılı ve hayırlı olur. Uykusu hafifleşir, unutkanlıktan kurtulur. Ezber gücü artar.

EL VACİD: Ya Vacid ismini 5 vakit namazların ardından 14 defa zikreden sahip olduğu ve elde ettiği şeyleri kaybetmez. Elindekiler zayi olmaz. Aradıklarını bulma gücüne sahip olur. Hileci ve büyücülerin kötülüklerinden korunur.

EL MACİD: Ya Macid ismini zikredenin kalbi nurlanır. 5 Vakit namazların ardından 465 defa okuyanın malı, mülkü artar, muteber bir insan olur. Herkes tarafından sevilip sayılır. Her gün Zühre saatinde 48 defa okuyan her türlü bela ve musibetten uzak olur. Yaptığı dualar kabul görür.

EL KADİR: Ya Kadir ismini zikreden arzu ettiği her şeyde muvaffak olur. Hasta olan şifaya kavuşur. Her abdest aldıktan sonra 100 defa okuyan düşmanına karşı zafer kazanır.

EL MUKTEDİR: Ya Muktedir ismini zikreden kişi teşebbüs ettiği her işte başarılı olur. Hiçbir şeyden bıkmaz, usanmaz. Yaptığı işi ve sanatı kolaylıkla yapar. Ruhu kuvvetlenir. Cin, insan ve şeytan şerrinden uzak olur.

EL VAHİD: Ya Vahid ismini günde 1000 defa okuyanın kalbi; yorgunluktan ve bütün kötü düşüncelerden uzaklaşır. Mahlukatın şerrinden emin olur. Kalbi ve ruhu kuvvetlenir. Günde 4000 defa okuyanın kalbindeki tüm istek ve arzuları gerçekleşir.

ES SAMED: Ya Samed ismini zikreden kişi; yeme, içme, giyim, kuşam gibi zaruri ihtiyaçların temininde kimseye muhtaç olmaz, zorluk çekmez. Azlığından ya da çokluğundan dolayı elem ve keder duymaz. İrfan sahibi olur. Ya Samed ismini 520 defa okuyan açlık hissi duymaz. 100 Defa okuyan salaha erer. Yazılarak suyu içilirse içenin iradesi kuvvetlenir.

EL MECİD: Ya Mecid ismini sürekli zikredene şeytan yaklaşıp vesvese veremez. İnsanlar arasında izzeti ve sevgisi artar. Fakirlikten kurtulur, rızkı çoğalır. Arabi ayın ortasında oruç tutup, iftar zamanı Ya Mecid ismini zikreden; maddi ve manevi hastalıklardan şifaya kavuşur.

EL BAİS: Ya Bais ismini zikreden kişiden gaflet ve şiddet kalkar. Okuyanda Allah korkusu meydana gelir. İbadet ve taatını isteyerek, severek yapar. Dert ve sıkıntılarından kurtulup, huzura erer. Düşman ve zalimlerin şerrinden kurtulmak için günde 573 defa Ya Bais, zikredilir. İftiradan kurtulmak için 7073 defa okunur.

EL VASİ: Ya Vasi ismini zikreden; hırs ve sıkıntılardan kurtulur. Ahlakı güzelleşir. Rızkı bollaşır ve ömrü uzar. Zor işlerinde daima kolaylık bulur. Kin ve hased çeken kişi okumaya devam ederse durumu düzelir. İhlasla okumayı sürdürenler; bazı sırlara ererler ve manevi perdeler o kişiye kalkar.

EL VEDUD: Ya Vedud ismini zikreden kişiyi bütün insanlar sever, sayar, hürmet görür. Okumaya devam eden kişi başkalarına tesir eder ve karşısındakini hükmü altına alır. Kalbi nurlanır, huzura kavuşur. Günde 270 defa Ya Vedud ismini zikreden borçlarından ve fakirlikten kurtulur.

EL CELİL: Ya Celil ismini zikreden insanlar arasında sevgi, saygı ve hürmet görür; heybetli ve güçlü görünür. Kimse kötü gözle bakamaz, düşmanları onu görünce korkuya kapılır. Bu ismi zikreden kişide manevi bir güç meydana gelir. Zalimleri dize getirir. Kimse kötülük yapamaz. Tehlikeli yerlerde emin olur. Okuyanın ahlakı düzelir.

Ya Celil ismini zikreden dünya ve ahiret saadetini kazanır. Hakkında dedikodu ve hased edenler etkisiz hale gelir. Aleyhinde kimse konuşamaz. Duaları kabul görür.

EL KERİM: Ya Kerîm ismini zikreden kolay yoldan rızık kazanır. Hayır kapıları açılır, fakirlik çekmez. Dünya ve ahirette izzetli ve şerefli olur. Her kazancı bereketlenir.

ER RAKİB: Ya Rakib ismini okuyanlar yitiğini bulur, başına gelecek bela ve musibetlerden korunur. Allah'ın himayesine girer. Sabah namazının ardından 612 defa Ya Rakib ismini zikreden Allah'ın himayesine girer. 40 gün oruç tutup her gün 4440 defa Ya Rakib ismini okuyan bazı sırlara vakıf olur. Kalp gözü açılır, kuşların konuşmalarını anlar.

EL MUKİT: Ya Mukit ismini zikredenin rızkı artar, malı eksilmez. Açlık hissetmez. Fenalıklardan korunur, rızkı kolaylaşır, bereketi artar.

EL HASİB: Ya Hasib ismini her gün zikredenin duaları kabul olur. Başkaları tarafından sevilip, sayılır. Düşman şerrinden korunur. Kötülüklerden muhafaza olur. Rızkı çoğalır.

EL KEBİR: Ya Kebir ismini zikredenin ilmi ve bilgisi artar. İnsanlardan hürmet görür. Onu görenler, ondan çekinir. Yüce mertebelere erer. Borçlu kişiler günde 1000 defa okurlarsa borçlarını ödemeye muvaffak olurlar. İşinden haksız yere uzaklaştırılanlar, görevlerine ve işine geri döner.

EL HAFIZ: Ya Hafız ismini zikreden; korku, telaş, kötülük ve fenalıklardan emin olur ve korunur. Okuyana düşman saldıramaz. Cin, şeytan ve insan şerrinden korunur. Bu isim; korunması için, neye okunursa, o şey muhafaza olur, korunur.

EL HAFID: Ya Hafıd ismini zikreden kişi; zalim ve kötülerin şerrinden korunur. Düşmanlarına güçlü görünür ve düşmanlarına karşı üstün olur. Bir zalime beddua ederse, bedduası gerçekleşir.

EL AZİM: Ya Azim ismini zikreden korktuğu ve çekindiği şeylerden korunur. Hastaysa şifa bulur. İnsanlar arasında itibarlı olur, şerefi yücelir. İstek ve arzularına kavuşur. İşlerinde başarıya ulaşır. Yüksek mertebelere ulaşır.

EL GAFUR: Ya Gafur ismini zikredeni Allah af ve mağfirette bulunur. Fakirlikten kurtulur. Korktuklarından emin olur, korunur. Şiddet ve öfkeli kişilere karşı Ya Gafur ismi okunursa öfkeleri yatışır. Her farz namazının ardından Ya Gafur ismini okumaya devam edene; ruhaniler gelerek isteklerini yerine getirir.

EŞ ŞEKUR: Ya Şekur ismini zikreden kişinin refahı artar, sıhhat ve huzur içinde olur. Her işinde kolaylık bulur. Kazandığını kaybetmez. Nimetleri eksilmez. Zalim ve düşman şerrinden korunur.

EL ALİYY: Ya Aliyy ismini zikreden kişi hor görülmez, onu gören herkes sever, sayar. Sözü dinlenir. Ahlakı düzelir, hikmetli konuşur. Kısmeti açılır, kötü huylarını bırakır.

EL HABİR: Ya Habir ismini zikredende ruhaniyet kesbeder, eşyanın sırrına vakıf olur. Kötü ahlak ve zalim şerrinden kurtulur. Rüyasında istediği şey hakkında bilgi alır. 40 gün 7000 defa okuyan bu ismin hadimi ile görüşür.

EL HALİM: Ya Halim ismini zikreden arifler zümresinden olur. Merhametli ve sözü geçen bir kişi haline gelir. Dünyayı bırakıp, taata yönelir. Sinirli ve asabi olan kişiler okursa durumları düzelir.

EL LATİF: Ya Latif ismi; insana her hususta fayda veren, havassı en çok olan isimlerden biridir. Ya Latif ismini zikreden huzura kavuşur, her şeyde başarılı olur. Maddi durumu düzelir. Hasta olan iyileşir. Sıkıntı ve bunalımdan kurtulur. Arzu ve isteklerine kavuşur. Günde 16.641 defa okunması tavsiye edilmiştir.

EL HAKEM: Ya Hakem ismini zikredenin içi, alemin sırlarıyla dolar. Sözü geçerli ve tesirli olur. Allah katında mertebesi yükselir. Eşyaların sırrına vakıf olur. Anlama ve kavrama gücü artar.

EL ADL: Ya Adl ismini zikredenin maddi ve manevi hali düzelir. Hakim ve hükümet görevlileri her gün sabahları 104 defa Ya Adl ismini zikrederlerse, adalet üzere hareket ederler, adaletten ayrılmazlar. Gece yarısından sonra 104 defa Ya Adl ismi zikredildikten sonra bir zalime beddua edilirse; o zalim perişan olur.

ES SEMİ: Ya Semi ismini zikredenin duaları kabul olur. 7 gün oruç tutup, halvete girerek Ya Semi ismini zikreden ulvi ruhların sesini işitir.

EL BASIR: Ya Basır ismini zikredenin dünya ve ahiret korkuları kalmaz. Basiret gözü açılır. Tüm kötülüklerden korunur. İstek ve arzuları gerçekleşir. Ya Basır ismini her sabah 302 defa zikreden gizli husus ve hadiseleri öğrenir. Ya Allahü Ya Basır isimlerini zikredenin içi temizlenir. Allah'ın rahmetini kazanır. Gözleri nurlanır.

❮ 1. Bölüm2. Bölüm3. Bölüm ❯

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: funda0903, 14.12.2010, 14:52 (UTC):
arkadaşlar çok borcum var her ay yeni bir kredi çekmek zorundayım.azalacağına artıyor borcum çok çaresizim eşim birde bunun üstüne işten ayrıldı.Çözüm bulamıyorum. Ne olur arkadaşlar dua edin başkasının dusı dah çok kabul olurmuş allah herkesin dualarını kabul etsin.

Yorumu gönderen: nurhayat erbudak, 10.12.2010, 23:56 (UTC):
sizlerden allah razı olsunboyle bır sıte actıgınız ıcın dunya dualarla kurulmuştur buna yurekten ınanıyorum dua ıle her şey mümkündür

Yorumu gönderen: bir dost, 06.12.2010, 16:14 (UTC):
arkadaşlar,yüce ALLAH burçlarınıza göre esmalarınızı vermiştir.her kim ki o esmalarını bilir ve sabah namazından sonra zikrederse yüce ALLAH' da kulunu ona göre zikrediyor bakınız.."Siz beni zikredin ki Ben'de sizi zikredeyim" Bakara/152...Her kim zikrimden yüzçevirirse, ona dar bir geçim vardır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz" Taha/124... sizin burcunuza göre esmanızı söyleyebilirim.umarım yardımcı olurum...facebook'dan yilmaz.atila

Yorumu gönderen: zeynep, 05.12.2010, 23:01 (UTC):
Allah razı olsun çok güzel hazırlanmış.faziletlerini öğrenmek daha farklı oldu....

Yorumu gönderen: saadet , 01.12.2010, 16:43 (UTC):
Allah bu siteyi hazırlayanlardan razı olsun dünya dualarla yapılan zikirlerle ayakta kalıyor

Yorumu gönderen: özgül , 25.11.2010, 20:18 (UTC):
elhamdülillah. ii ki müslüman bir ülkede doğmuşuz. ya bu guzelliklere kavuşamasaydık.

Yorumu gönderen: özgül, 12.11.2010, 15:18 (UTC):
en zor anlarımda hep esmaül hüsna ile selamete erdim herkese tavsiye ederim

Yorumu gönderen: asiye, 11.11.2010, 08:23 (UTC):
selam.eşimin çok borcu var dualara sıgınıyorum ne yapacagımızı bilmiyoruz kıredi çekiyoruz içinden çıkamıyoruz zor durumdayız allahrızası için bize dua edin ben bütün müslümanlar için ediyorum rabbim bütün dardakilerin yardımcısı olsun sizinde dualarınızı bekliyorum bir müslüman bir kardeşine dua ederse daha önce kabul olurmuş allaha inanıyorum ve sadace ondan yardım diliyorum

Yorumu gönderen: Suzan, 04.11.2010, 21:08 (UTC):
bu siteyi hazırlayan arkadaşlardan ALLAH razı olsun şunu söylemek isterdim keşke siteye üye olabilsek ve bazı ögrenmek istediklerimizi bildirebilsek yinede tşkler.

Yorumu gönderen: Nazife, 02.11.2010, 09:14 (UTC):
bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten busayfa içimi rahatlatıyor huzurbuluyorum.RABBİM hekesten razı olsun.

Yorumu gönderen: murat.t, 31.10.2010, 16:10 (UTC):
allahım hayırlı bir kapı aç bana beni ve muhammed ümmetini faiz illetinden kurtar yarabbi.tek sığınacak kapım senin kapındır ya rabbim.senin dışında hiçbir
çare yok artık ya rabbi.senin rahmetine sığınıyorum ya rab ya allah

Yorumu gönderen: yasin, 28.10.2010, 08:13 (UTC):
allaha imanla brleşince zikir bir anlam kaznır...iman tefekkül saglam bir nurla ibadetlerimizi yaparsak kapıyı açan olur..tefekkül içinde olmalıyız..

allah yar ve yardımcınız olsun..

Yorumu gönderen: melek, 26.10.2010, 11:03 (UTC):
benim bi hacetim var. hergün istediğimiz kadar okuyabiliyormuyuz yoksa sadece hacetimizle ilgili olan esmayımı oumamız gerekiyor

Yorumu gönderen: hatice, 24.10.2010, 19:37 (UTC):
allah hım bu siteyi hazırlayanlardan razı olsun ümmeti muhammedin yar,yardımcısı olsun amiin

Yorumu gönderen: ayse, 12.10.2010, 06:00 (UTC):
bu sayfayi cok seviyorum esmaülhüsna1 esmaülhüsna2 ama neden iki parcaya ayrilmis ikisii birlestirme imkani yokmu acaba durmadan bir onu bir onu acmak iyi olmuyor vede bizlere bunlari okuyabilme imkani sagladiniz icin makaniniz cennet olsun diyorum

Yorumu gönderen: hülya , 09.10.2010, 12:01 (UTC):
Esmaül hüsnaya daha yeni başladım.ama faziletlerini fazlasıyla hemen gördüm.herkese tavsiyem dillerinden düşürmemeleri.Allah doğru yoldan ayırmasın bizleri...

Yorumu gönderen: bahar sultan, 30.09.2010, 15:50 (UTC):
emeğinize sağlık.Allah ın isimleriyle dua edin arkadaşlar çok faydası var.Rabbim herkesin dyasını kabul etsin...

Yorumu gönderen: aslı , 23.09.2010, 13:32 (UTC):
allah razı olsun

Yorumu gönderen: leyla kara , 22.09.2010, 06:07 (UTC):
bende çok inanıyorum bütün kalbimle istedim allah nasip etti bu güzel is,imlerden ve dua lardan vazgeçmeyelim yaradan o zaman her şeyi göllümüzce verecektir ALLAHA emanet olun

Yorumu gönderen: evren, 13.09.2010, 13:56 (UTC):
ALLAH bu siteyi hazırlayanlardan bin defa razı olsun teşekkürler

Yorumu gönderen: bade, 31.08.2010, 21:33 (UTC):
keşke ezberleye bılsem işaLLAHDA EZBERLERIM

Yorumu gönderen: deniz, 28.08.2010, 03:22 (UTC):
allahımın 99 ismini ben ezberledim onsuz yapamıyorum siz de ezberlemek istsrseniz benim takdiği deneyin hergün 4er isim ezberleyin bir önceki gün ezberlediğinizle birleştirin göreceksiniz 99unuda ezberlemişsiniz Allahyardımcınız olsun

Yorumu gönderen: eda çelik, 23.08.2010, 08:56 (UTC):
hiç birşey çıkmıyor

Yorumu gönderen: zelihaerhal, 15.08.2010, 02:22 (UTC):
en sona geldiğim anda karşıma geldi inşaallah şifaa olur

Yorumu gönderen: necmedin, 09.08.2010, 05:25 (UTC):
bu siteyi yapan ve okuyan ve ziyaret eden ALLAH ğani ğani razı olsun

Yorumu gönderen: aylin, 06.08.2010, 11:57 (UTC):
allah razı olsu bizeyolgösterdiğiniziçin

Yorumu gönderen: zuhal, 30.07.2010, 08:12 (UTC):
bu sayfada 2 kere EL CELİL isminin faziletinden bahsedilmiş ama EL-MÜCİB ve EL-HAKİM isimlerinin faziletinden bahsedilmemiş.biraz daha dikkatli olursanız memnun olurum.Ayrıca böyle bir bağlantıyı paylaştığınız için allah razı olsun

Yorumu gönderen: hüseyin, 25.07.2010, 17:36 (UTC):
ya hay ya kayum isimleri ile isteyen muradına ermese vebali bana ama inanarak

Yorumu gönderen: serap, 23.07.2010, 04:41 (UTC):
gercekten esmaul husna cok etkili Ama Allah a yurekte inanarak onun gucune inanarak ve sevgisini hisserek zikir yapmak cok baska 4 yil cocugum olmadi son yil hep Allah imin isimlerini zikrettim Allah ima sukur simdi sifami buldum Allah in isimleri cok yuce gercekten

Yorumu gönderen: şehnur, 30.06.2010, 10:17 (UTC):
çok güzel bir sayfa Allah razı olsun.yıllardır tesbiyat yaptığım Esmaül Hüsna yı burada ayrıntılı okumak beni sevindirdi faziletine inanıyorum zaten yaşantım ve duygularımlada sabit yeni bilgilerde edindim teşekkürler

Yorumu gönderen: semra, 28.06.2010, 20:15 (UTC):
çok güzel olmuş bu dualara çok ihtiyacımız var arkadaşlar

Yorumu gönderen: aysel , 22.06.2010, 13:11 (UTC):
her sitede zikir sayıları neden farklı

Yorumu gönderen: fatih, 22.06.2010, 12:24 (UTC):
Esmaül hüsnanın ve yüce rabbimizin isimlerini okumanın faydası büyük

Yorumu gönderen: aslı arvas, 20.03.2010, 20:58 (UTC):
her sitede ve kitapta farklı olabiliyor arkadaşlar esmaül hüsna okumak elbette çok iyi ve okuduğumda çok büyük bir huzur duyuyorum anlatamam ama sayıların gerçekliği hakkında net bir bilgi ile donatılmış kesin bir cevap verebilecek arkadaş olursa çok sevinirim allah hepimizden razı olsun amin.

Yorumu gönderen: pervin, 17.03.2010, 11:01 (UTC):
allah razı olsun bize yol gösterdiğiniz için

Yorumu gönderen: ayse, 13.03.2010, 21:50 (UTC):
zikir sayıları hersitede farklı neden

Yorumu gönderen: aylin, 20.01.2010, 07:34 (UTC):
a

Yorumu gönderen: hanımağa, 10.12.2009, 05:20 (UTC):
allah razı olsun sizlerden kitaplarda okuyoruz ama bu kadar detayla okumak çok güzel

Yorumu gönderen: sibel, 21.11.2009, 09:45 (UTC):
Cok tşk emek edene ya süper gizemlerle dolu olan buisimler varya arkadaşlar insanin hızır gibi kalben okuyalım tesbiyat edelım dilimizde gönlümüzde

Yorumu gönderen: berna işler, 17.07.2009, 16:39 (UTC):
süper bişey ama neden kopyalayamıyorum ben bu esmaül hüsnayı bana lazımBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52295759 ziyaretçi (132674413 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler