Esmaül Hüsna Okumanin Faziletleri 3
 

Esmâül Hüsnâ Okumanın Faziletleri

3. Bölüm

ER RAFİ: Ya Rafi ismini zikreden her türlü hayırlara vesile olur. Rızkı ve derecesi artar. İnsanlar arasında yüksek mertebelere ulaşır. Düşmanlarının kalbinde korku ve ürperti olur. Fakirlikten ve zalim şerrinden muhafaza olur.

EL MUİZZ: Ya Muizz zikrine devam eden kişi aziz olur. Gücü, kuvveti artar. Kadri yücelir. Mahlukata karşı heybetli görünür. Kimseden korkmaz.

EL MUZİLL:Ya Muzill ismini zikreden kişiye, istediği düşmanını Allah zelil kılar. Düşman ve zalim şerrinden emin olur, korunur. Düşmanını hezimete uğratır.

EZ ZAHİR:Ya Zahir ismini zikredenin kalbi nurlanır. Gizli işlere, sırlara erer. Kalbi üzerindeki perdeler açılır. Rüyasında istediği şeylerden haberdar olur. Güzel ahlak sahibi olur.

EL BATIN: Ya Batın ismini zikreden; korktuklarından emin, kalbi geniş olur. İnsanlar, ona itaat edip, isteklerini yerine getirirler. Sözü dinlenir. Sohbeti etkili ve tesirli olur. İstediği şeylerden rüyada ve uyanık halde haberdar olur.

EL VALİ:Ya Vali ismini zikreden çeşitli afetlerden muhafaza olur. Makam ve mevkisi yükselir. Emrindeki herkes ondan korkar ve itaat eder. Emir ve istekleri yerine getirilir. Gece ve gündüz 10.000 defa okuyan veli kullar mertebesine yükselir. Evliyalar ile görüşür.

EL MÜTEALİ:Ya Müteali ismini zikreden salaha erer. Hakim ve amirler nezdinde hürmet ve riayet görür. Onlardan beklediği istekleri kabul görür. Zorluklardan, şiddetten ve zahmetlerden kurtulur. Kötülüklerden muhafaza olur. Her bakımdan güçlenir ve kuvvetli olur. Makam ve mevkisi yükselir. Dua ve istekleri geri çevrilmez.

EL MÜNTEKİM: Ya Müntekim ismini okuyanlar düşmanlarının şerrinden korunurlar. Allah; okuyanın düşmanına karşı intikamını alır. Hiç kimse Ya Müntekim ismini zikredene bir kötülük yapamaz.

EL AFÜVV: Ya Afüvv ismini zikreden kişi, iyi ahlak sahibi olur. Allah'ın mağfiretine nail olur, Allah'ın rızasını kazanan kullardan olur. Öfke anında 10 defa Ya Afüvv ismini zikredip ardından salatü selam okursa sakinleşir.

EL BERR: Ya Berr ismini okumaya devam edenler tüm mahlukatın şerrinden emin olur. Bütün hal ve hareketlerinde lutuf ve kereme mazhar olur. Dilleri hikmetlenir. Makamı, mertebesi, derecesi yükselir. Alkolik ve isyan halinde olanlar günde 700 defa Ya Berr ismini zikrederlerse; kötü alışkanlıklarından kurtulurlar, durumları düzelir.

ET TEVVAB: Ya Tevvab ismini zikreden kişinin tövbesi kabul olur. Zalimin zulmünden kurtulur. Para ve geçim sıkıntısı ortadan kalkar. Rızık kapıları okuyana açılır. Günde 409 defa Ya Tevvab ismini zikreden kişinin dünyevi ve uhrevi bütün işleri hal olur.

ER RAUF: Ya Rauf ismini zikredenin kalbinde şefkat, ruhunda letafet meydana gelir. İnsanlar arasında sevgi, saygı ve şefkat görür. Eşiyle arasında geçimsizlik ve uyuşmazlık olan her gün utarit saatinde 286 defa Ya Rauf ismini zikrederse; sorunlar ortadan kalkar, sevgi ve muhabbet meydana gelir.

MALİKÜL MÜLK: Ya Malikel Mülk ismini zikredenin mülkü çok olur. Fakirlikten kurtulur. Rütbe ve makamı yükselir. Kimseye muhtaç olmaz. Halk arasında sevilen, sayılan, aziz biri olur. Kalbinde şüphe ve vesvese olan Ya Malikel Mülk zikrine devam ederse kurtulur. Halvet ve riyazet halinde 40 gün, günde 8000 defa okuyan ve okuma esnasında tütsü yaparsa bu ismin hadimi ile görüşür.

ZÜLCELALİ VELİKRAM: Ya Zülcelali Velikram ismini zikreden her isteğine kavuşur. İzzet ve şerefe nail olur. Duaları kabul olur. Vesveseden korunur. Dünya; okuyanın hizmetçisi olur.

EL MUKSİT: Ya Muksit ismini zikreden vesveseden, öfkeden, hiddetten, kalp sıkıntısından, şeytan şerrinden kurtulur. Bu isim ateş söndürme, insanı sakin kılma konusunda etkilidir.

EL CAMİ: Ya Cami ismini zikredenin dostları çoğalır, ayrılık ve hasret çekmez. Her maksadına kolayca ulaşır. Dünya ve ahiret saadetine erer. Bir şeyi zayi olan, eşi, hayvanı kaçan; Ya Cami ismini 114 defa okuyup ararsa aradığını bulur.

EL GANİYY: Ya Ğaniyy ismini zikreden; maddi ve manevi zenginliğe ulaşır, hiçbir şeye muhtaç olmaz. Zenginlerden olur.

EL MUĞNİ: Ya Muğni ismini zikreden bütün işlerinde kolaylık bulur. Fakirlikten kurtulur. Rızkı bol, maişesi geniş olur. Her gün zöhre saatinde 1100 defa okuyan ruhi bunalımdan ve fakirlikten kurtulur. Muhtaçlık çekmez.

EL MANİ: Ya Mani ismini zikreden çok korktuğu ve çekindiği şeylerden emin ve muhafaza olur. Gelecek zararlardan korunur. Ya Mani ismi insanı şehvet ve nefsin arzularından korur. Yatarken okunursa eşler arasındaki soğukluk kalkar. Yolculuk sırasında okunursa her türlü bela ve kazalardan uzak olunur.

EN NUR: Ya Nur ismini zikredenin kalbini iman nuru ve hikmet kaplar. Kalbinden taşan nur yüzünde de görülür. Kalpleri ve bedenleri nurlanır. Okuyan doğru yolu bulur.

EL HADİ: Ya Hadi ismini zikreden hidayete erer. Hükmedecek kuvvete erer. Her işinde başarılı olur. Bütün mahlukat itaat eder. Rızkını kolay kazanır.

EL DARR: Ya Darr ismi düşmana ve zalimlere çeşitli hastalıklar verdirme konusunda etkilidir. Bu ismi okuyan insanların şerrinden korunur.

EN NAFİ: Ya Nafi ismini zikreden güzel bir hayat yaşar. Darlık, hastalık, musibet, stres ve sıkıntılardan kurtulur. Sırlara vakıf olur. Bir hastayı eliyle mesh ettiğinde, o hasta şifa ve afiyet bulur.

EL VARİS: Ya Varis ismini zikreden kişi; mal, mülk ve itibar sahibi olur. İnsanlar arasında nüfuz ve merci sahibi olur. İsteklerine çabuk kavuşur. Kötülüklerden muhafaza olur.

ER REŞİD: Ya Reşid ismini zikredenin ameli kabul görür. Duası, niyazı, yalvarış ve yakarışları kabul olur. Okuyan ıslah olur. Pişman olacağı şeyler yapmaz. İşleri kolaylaşır.

ES SABUR: Ya Sabur ismini zikreden; şiddet ve zorluk görmez. Müşkülat anında Allah, sabır ve sebat ihsan eder. Teşebbüs ettiği her işi tamamlamadan bırakmaz. O işten acizlik getirmez, ondan vaz geçmeden sonunu getirir. Kalbi Allah sevgisi ile dolar. Bela, zulüm ve iftiralardan uzak olur.

EL BEDİ: Ya Bedi ismini zikreden sanatında ilerler, başarılı olur. Görülmemiş icatlarda bulunur. Bilmediğini anlama gücü oluşur. Zarar ve ziyandan kurtulur. İşsiz olan iş bulur, işini kaybeden işine kavuşur.

EL BAKİ: Ya Baki ismini zikredenin ömrü uzun ve sıhhatli olur. Afet ve belalardan uzak olur. Makam ve mevki edinir. Makamı, mülkü elinden gitmez. Korkularından kurtulur.

EL EVVEL: Ya Evvel ismini zikreden her isteğine ve dileğine kavuşur. Yolculuğa çıkarken okunursa okuyan yol sıkıntılarından kurtulur.

EL AHİR: Ya Ahir ismini zikredenin düşmanları helak olur. Düşmanlarına karşı kuvvet kazanır. Kalbi Allah sevgisiyle dolar. Rızkı artar. Ya Evvel Ya Ahir isimlerini birlikte günde 838 defa zikreden; dünya ve ahirette üstün makamlara ulaşır. Tüm mahlukat okuyana hürmet ve itibarda bulunur.

EL MUKADDİM: Ya Mukaddim ismini zikreden kişi kuvvet ve iktidar sahibi olur. Halk içinde heybetli olur. Makamı, mevkisi yükselir. Allah katında kadri artar. İstek ve dilekleri gerçekleşir. Savaş meydanında okunursa, düşmana karşı, okuyan kuvvetli olur.

EL MÜAHHİR: Ya Müahhir ismini okuyan tövbe edip takvaya erer. Kalbi Allah sevgisiyle dolar. İsteklerine kolayca kavuşur. Allah'ın rızasını kazanan kullardan olur. İbadet etmede zorlanmaz. Basiret gözü açılır. Kötü işlerden uzak durur.

❮ 1. Bölüm2. Bölüm3. Bölüm ❯

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: hasan p., 14.12.2010, 17:22 (UTC):
neil armstrong uzaydan duydu ezanın nurunu... gök kubbeyi sarmış allahın nuru şükürler allahıma

Yorumu gönderen: Battal, 14.12.2010, 10:08 (UTC):
Cenab-ı Allah tüm müslümanların yar ve yardımcısı olsun. Baktığımda çoğu kardeşimin sıkıntısı olduğunu ve dua beklediğini görüyorum. Biz aslında istemesekte sıkıntılı anlar bize Allah'ı hatırlatıyor. Rabbimiz gücümüzün yetmediği şeylerle bizi sınama...

Yorumu gönderen: semra, 03.12.2010, 09:25 (UTC):
Allahım hepimizi korusun inşallah.Bu Cuma vakti.Hayırlı Cumalar.

Yorumu gönderen: nesrin, 23.11.2010, 16:00 (UTC):
ev ve iş durumundan çok dardayım eşimin işleri bozuldu borçlarımız birikti evede ihtiyacımız var hayır dualarınızı bekliyorum lütfen.

Yorumu gönderen: nizam, 10.11.2010, 15:01 (UTC):
allah yazan.yazdıran ve okuyandan razı bizlerde cümle ümmeti muhammedi dualarda hatırlamak nasıp etsin.

Yorumu gönderen: ahmet, 06.11.2010, 13:59 (UTC):
bütün arkadaşlar bilsinki
esmaülhüsna her derde devadır

Yorumu gönderen: filiz, 01.11.2010, 04:03 (UTC):
dualarınıza ihtiyacım var ALLAH razı olsun

Yorumu gönderen: murat, 31.10.2010, 16:00 (UTC):
çok sıkıntıdayım madden ve manen hayır duası istiyorum allahın izniylen belki hayırlı bir kapıya duanız vesile olur.allah hepinizden razı olsun

Yorumu gönderen: özlemm, 31.10.2010, 10:52 (UTC):
çok sıkıntıdayım madden ve manenn...allah kimseninn yolunu şaşırtmasınn...allah sevgisi yüreğimizde daim olsunn....duaalrınız arasında banada yer verirsenz sevinirimm..emeğei geçen herkesten allah razıı olsunn...bu isimleri görmek bile
insana huzur veriyorr...

Yorumu gönderen: filiz, 14.10.2010, 09:55 (UTC):
Selamın aleyküm böyle bir hizmette bulunan herkesetn allah razı olsun bende borçlar yüzünden çok sıkıntıdayım allah rızası için dualarınızı eksik etmeyin hepinizden allah razı olsun

Yorumu gönderen: zeynep, 26.09.2010, 11:20 (UTC):
bu guzel paylasımızın ıcın RABBIM razı oosun fakat eksık yazılmıs bıcok ısmı ve anlamı yok onlarıda eklersenız cok sevınırım selametle...

Yorumu gönderen: serife, 25.09.2010, 22:00 (UTC):
Allah cumle muslimanlarin duasini peygamber efendimiz Hz Muhammed Mustafa (s.a.s) hurmetine kabul etsin. AMIN...

Yorumu gönderen: gazel, 22.09.2010, 06:40 (UTC):
hamileydim hep dua okudun allahın isimlerini okudum çok saglıklı bir bebegim oldu ALLAHIMA binlerce şükür çok güzel bir kızım var rabbim kızıma büyük bir iman ALLAH sevgisi versin RABBİME binlerce hamdu senalar olsun

Yorumu gönderen: evren, 13.09.2010, 13:43 (UTC):
ALLAH razı olsun

Yorumu gönderen: mehmet emek, 11.09.2010, 22:21 (UTC):
Allah doğru söz ve kelimelerini İslam ahlakı ve Peygamberimizin yolunda gidip yayınlamakta emeği geçen herkesten razı olsun :)

Yorumu gönderen: ayse, 06.09.2010, 17:14 (UTC):
allah sizden razi olsun, böyle siteler çok faydali. çok sükür

Yorumu gönderen: Efkan Soydan, 14.08.2010, 02:52 (UTC):
Allah razı olsun kardeşim

Yorumu gönderen: bumin9, 06.08.2010, 13:13 (UTC):
EL MUCİB ve EL HAKİM ismi şerifleri burada yazılmamış(şayet özel bir nedeni yoksa)
onlarıda eklerseniz sevinirim.bir EL CELİL ismi şerifi iki defa yazılmış.

Yorumu gönderen: izzeddin, 03.08.2010, 06:33 (UTC):
99 tanedir. En baştaki o Allah yazan yerde aslında Huvallehüllezi Lailahe İllahü' dur.
Saygılarımla...

Yorumu gönderen: kardelen, 26.07.2010, 19:37 (UTC):
ALLAH RAZI OLSUN emeginize saglik,ama burada 64 isim var 99 degil saygilar

Yorumu gönderen: lokman, 26.07.2010, 06:15 (UTC):
mürid ismi yokmu

Yorumu gönderen: şahin akdağ, 27.06.2010, 10:22 (UTC):
ALLAH razı olsun bizi aydınlatan insanlardan ALLAH bizi bağışlasın taşlaşmış kalplerimize inançsız ibadetsiz yaşayan insanlara dua edelim RABBİM sen af et

Yorumu gönderen: enis, 11.06.2010, 12:43 (UTC):
ALLAH EBEDEN RAZI OLSUN İNŞALLAH

Yorumu gönderen: elif sena, 02.05.2010, 10:42 (UTC):
ALLAH ümmeti MUHAMMEDİN duasını kabul etsin benimkide kabul olur İNŞALLAH bunu okuyanlar bana dua etsin lütfen

Yorumu gönderen: rabia, 14.04.2010, 13:58 (UTC):
99 tane olması gerek bu 98 taneBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52295796 ziyaretçi (132674846 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler