Felsefi Sözler 1. Bölüm
 
Felsefi Sözler, Felsefe, Philosophy

Felsefi Sözler

1. Bölüm

Akıllı konuşur; çünkü söylemek istedikleri vardır. Aptal konuşur; çünkü bir şeyler söylemek zorunda olduğunu sanır. PLATON

Aklını kullanma cesaretini göster. I.KANT

Aptallığın en açık kanıtı, aynı şeyi defalarca yapıp, değişik sonuç almayı beklemektir. A.EINSTEIN

Başkalarının izinden giden, kendi izini bırakamaz. KONFİÇYÜS

Ben yalnız bir şey bilirim o da hiçbir şey bilmediğimdir. SOKRAT

Beni rozet yapma sanatına memur etselerdi rozetçiliğin felsefesini yapardım. E.RENAN

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz. U.MUMCU

Bilim ve bilgelik, insan ruhunu doğanın üstüne yükseltir. S.ERIUGENA

Bilimsel gerçekler üzerinde anlaşmak varken, kelime yığınlarıyla kavga etmek niçin? F.BACON

Bir insan başarısızlıkları için başkalarını suçluyorsa, başarılarının şerefini de başkalarına vermesi gerekmez mi H.W.NEWTON

Bir önyargıyı yok etmek, atomu parçalamaktan daha zordur. A.EINSTEIN

Biz, bir soru hareketiyiz. MARCOS

Bozulduğu zaman insandan daha korkunç yaratık yoktur. SOPHOKLES

Bütün yanlışlıkların altında gurur yatar. RUSKIN

Büyük insanların amaçları vardır, diğerlerinin ise sadece istekleri. W.IRVING

Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen. Y.EMRE

Doğadaki sayısız güzellikler hayatın bilinmeyen derinliklerindeki estetik zenginliğin belgeleridir. M.SCHELER

Doğal olmayanın yalnızca alışılmış olmayan anlamına geldiği, alışılırmış olan her şeyin de doğal gözüktüğü bir gerçektir. J.S.MILL

Düşünmek, ruhun varlığının ispatıdır. AUGUSTINUS

Eğer ağaca çıkmak istiyorsanız, yıldızlara çıkmaya niyet edin. KONFİÇYÜS

Eğer bütün insanlar, doğuştan özgürse; nasıl oluyor da tüm kadınlar, köle doğuyor. M.ASTELL

Erkek, burjuvazidir ve karısı proletaryayı temsil eder. F.ENGELS

Felsefe yapmak ölmeyi öğrenmektir. K.JASPERS

Fikir, aza sahip olan değil, çoğu isteyendir. L.A.SENECA

Gerçeği aklın ışığı ile ara. R.DESCARTES

Gerçekçi ol imkansızı iste. CHE GUEVARA

Hakikatin ölçüsü bizzat hakikat ve ona mahsus olan apaçıktır. Hakikat kendi kendisi sayesinde doğrudur. SPINOZA

Hayal etmek, bilmekten daha önemlidir. A.EINSTIEN

Hayatın her anı mana doludur. L.TSE

Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. MONTAIGNE

Hepimiz kahkahalarımızı göz yaşlarımızla ödüyoruz. PEYAMİ SAFA

Her büyük sanatçı, sanata kendi damgasını vurur. V.HUGO

Her şeyin başlangıcı küçüktür. CICERO

Herkes bir konuda benimle aynı görüşü paylaşıyorsa, şüphe etmeye başlarım. O.WILDE

Hırs bir teknenin yelkenlerini şişiren rüzgara benzer. Fazlası tekneyi batırır, azı tekneyi olduğu yerde saydırır. VOLTAIRE

Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır. M.HEAD

Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir. W.SHAKESPEARE

Hiçbir mücadele yoktur ki ahlak esaslarına dayanmadan yürüyebilsin. M.K.ATATÜRK

Hiçbir şey, ele geçince hayalde olduğu kadar güzel kalmaz. N.R.NASH

İki günü eşit olan ziyandadır. Hz. MUHAMMED

İlim öyle bir şeydir ki sen ona tüm gücünü vermedikçe o sana yarısını bile vermez. E.YUSUF

İlimle geçen bir gece, ibadetle geçen bin geceden hayırlıdır. Hz. MUHAMMED

İnsan; düşünmek, sevmek, inanmak için dünyaya gelmiştir. J.J.ROUSSEAU

İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar. CERVANTES

İnsan, gülmediği günü, yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir. SOKRA

İnsan haklarının evde başlaması gerekir. E.GALEANO

İnsan, hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir. DIDEROT

İnsan hür olarak yaratılmış, zincire vurulmuş olarak bile doğsa, yine hürdür. SCHILLER

İnsan kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür. EFLATUN

İnsan ne kadar çok okursa o kadar çok yükselebileceğini bilmelidir. O.J.BANGS

İnsan zaman öldürmek için değil; faydalı hoş bir an geçirmek için okumalıdır. O.GOITMIDH

İnsanın dostu yoktur, saadetin dostu vardır. NAPOLEYON

İnsanlar birbirleri içindir; birbirlerine aittir. GOETHE

İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını, sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını verirler. GOETHE

İnsanlara en büyük iyilik, akıllarını kullanmayı öğretmektir. MOLLIERE

İstemek yetmez, şiddetle arzulamamız gerekir. OVIDIUS

İş bizden iki fenalığı uzaklaştırır: can sıkıntısı, kötülük. VOLTAIRE

İşin güç kısmı, adam olmak değil, adam kalmaktır. A.MAZERELLES

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. V.HUGO

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme. ARİSTO

İyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes. C. ŞAHABETTİN

İyilik severlik daima eşit olmayan iki tarafın varlığını gerektirir. F.BERKTAY

Kabukta dolaşan böcek, meyvenin tadını alamaz. SAHSUVAR

Kalbin öyle duyuşları var ki akıl onlara asla sahip değil. B.PASCAL

Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılır mı? LUKIANOS

Kendi dilini bilmeyen başka dil öğrenemez. B.SHAW

Kendi omzuna tırman, başka nasıl yükselebilirsin ki? F.NIETZCHE

Kendini bil. SOKRATES

Kendisini pek çok seven, çevresinde pek az sevilir. C. ŞAHABETTİN

Kıskanç daha çok sever, fakat kıskanç olmayan daha iyi sever. MOLIER

Kıskançlığımızı ancak sevgi ile yenebiliriz. GOETHE

Kim büyük fikirler için yaşıyorsa, kendisini unutmalıdır. LA EDRI

Kitapsız yaşamak, kör sağır, dilsiz yaşamaktır. SENECA

Kimin değil, neyin doğru olduğu önemlidir. T.HUXLEY

Konuşama, insanın aklını kullanma sanatıdır. EFLATUN

Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak sanattır. GOETHE

Korkunun kaynağı bilgisizliktir. EMERSON

Kötü haberlerin kanatları vardır, iyi haberlerin ayakları bile yoktur. M.CAVENDISH

Kral da dilenci de aynı iştahla acıkırlar. MONTAIGNE

Kusurlarınızı hemen söyleyecek arkadaşlar bulun. BOILEAU

Küçük hediyeler dostluk, büyük hediyeler sevgi meydana getirir. LICTERBERG

Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur. S.ZWEIG

Leyla'nın güzelliğine ancak Mecnun gözüyle bakmalısın ki onu seyretmenin sırrı sana da görünsün. SADİ

Mutluluk doğru ve güzel düşüncelerle düşünebilmeyi bilmektir. ARISTOTALES

Mücadele eden yenilgiye uğrayabilir, mücadele etmeyen zaten yenilmiştir. B.BRECHT

Mükemmel bir alemde mevcut olan her şey en iyi şekildedir. LEIBNIZ

Namuslu birisini aldatmak kadar kolay bir şey yoktur. LA FONTAINE

Nankörlük, zayıf insanların işidir, kudretli insanlar içinde asla nankör olana rastlamadım. GOETHE

Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır. MEVLANA

Ne aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz. KONFİÇYÜS

Nezaket hiçten gelir; ama her şeyi satın alır. DR.V.PAUCHET

Okullar demokrasinin kalesidir. H.MANN

Okumak; haz duymaya, zihnimizi beslemeye, yeteneklerimizi arttırmaya yarar. F.BACON

Okumak; insana olgunluk, konuşmada canlılık, yazmada açıklık verir. F.BACON

Oyun bitince, şah da piyon da aynı kutuya konur. SOCRATES

Öğrenmek pahalıdır ama cehalet çok daha pahalıdır. H.CLAUSEN

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. RUFFINI

Ömrünü seyahatle geçirenler bir çok otelci bulur, ama dostluk kuramaz. SENECA

Önyargıları kırmak atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur. EINSTEIN

Öyle horozlar vardır ki öttükleri için sabah olduğunu sanırlar. G.DUMANT

Para arttıkça, para sevgisi de artar. JUVERAL

Para bizzat cemaat olduğundan, karşısında başka cemaatlere tahammül edemez. KARL MARX

Para ile satın alınan sadakat, daha fazla para ile de satılır. SENECA

Resim, sözcüksüz şiirdir. HORATIUS

Sağlık bir beden değil, bir kafa meselesidir. M.B.EDDY

Sanat, doğaya eklenmiş insandır. F.BACON

Sanat hem bir coşma, hem bir yadsıma işidir. A.CAMUS

Sanat, insanın doğaya eklediği bir şeydir. ALAIN

Sanat,özgürlük tarafından emzirildikçe büyür. SCHILLER

Sanat,şiddeti ortadan kaldırmalıdır, yalnız o yapabilir bunu. TOLSTOY

Sanat toplumsal bir çabadır; toplumdan gelir, topluma döner. Fakat gelenle giden aynı şey değildir. A.İLHAN

Sanatın düşmanı bilgisizliktir. S.JOHNSON

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. M.KEMAL ATATÜRK

Sanatta temel olan, yeni ve kişisel bir şey söylemektir. Büyük sanatçı bununla belli olur. L.TOLSTOY

“Savaş istiyoruz!”. En önce vuruldu bunu yazan. B.BRECHT

Saygı olmayan yer de aşk da olmaz. E.ZOLA

Sevdiği bir işi bulan insan mutludur. T.CARLYLE

Sevdiklerimize vereceğimiz en değerli hediye, ne altın ne de mücevher. Yalnız kendimizden bir küçük parça. R.W.EMERSON

Sevgi, bilgi ve çalışmanın ne vatanı, ne gümrük duvarı, ne de üniforması vardır. S.FREUD

Size yapılan en ufak yardımı sakın unutmayınız, yaptığınız en büyük yardımı ise hiçbir vakit hatırlamayınız. CHILON

Söylediklerini onaylamıyorum, fakat ölümüne de olsa konuşma hakkını savunacağım. VOLTAIRE

Suçu toplum hazırlar, suçlu işler. BUCKLE

Susan bir bilgin, bir kelime söylemeyen aptaldan farksızdır. MOLIERE

Susmayı bilmek söylemeyi bilmekten daha nadir bir meziyettir. AMBROISE

Şair, her şeyden önce yaşadığı toplumun sorunlarına, giderek tüm dünyaya karşı sorumludur. P.NERUDA

Şerefli bir ölüm,şerefsiz bir ömürden daha iyidir. TACITUS

Şiir benim içimde bir amaç değil, tutkudur. E.A.POE

Şiir, düşüncelerle değil, sözcüklerle yazılır. MALLARME

Şiir, güzellikte çarpışan tek gerçektir. GLFILLON

Şiir, hem ozanın hem de yazıldığı çağın resmidir. E.STINUS

Şiirin, düzyazıdan ayrıldığı nokta şudur:Az sözcükle çok şey söylemek. VOLTAIRE

Şöhret, ancak küçük dozlarda alındığında faydalı olan bir zehirdir. H.BALZAC

Talebelerine öğrenme arzusu aşılayamayan bir öğretmen soğuk demiri döven bir demirci gibidir. H.MANN

Tam dostluk benzer arkadaşlar arasında olur. F.NIETZCHE

Tanrı bize her şeyi bilmek hatta kendisini de bilmek yeteneğini vermiştir. AUGUSTINUS

Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. MONTAIGNE

Tatlı sözler,şiddetli bir öfkeye karşı en tesirli ilaçtır. AISKHYOS

Tilki, kümesi iyi tanıyor diye bekçi yapılır mı? TRUMAN

Toplumun insanlık özelliği, güzel sanatlarla beslenir. İ.İNÖNÜ

Tüm sanatlar kardeştir, hepsi de birbirinin ışığı altında ilerler. VOLTAIRE

Türk ulusunun tarihsel bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onlarda yükselmektir. M.K.ATATÜRK

Ulusların zenginliği ipek, pamuk, altın değil, insandır. R.HOVEY

Umut insanı uyandıran bir rüyadır. ARISTO

Unutma ki ağzında bal olan arını kuyruğunda iğnesi vardır. LYLY

Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir. M.E.YURDAKUL

Uşağım dahi olsa, hatalarımı düzelten efendim olur. GOETHE

Uzağı düşünemeyen üzüntüye yakındır. KONFİÇYÜS

Ümidini kaybetmiş olanın, başka kaybedecek şeyi yoktur. BOLSE

Ya insan ırkının hiçbir üyesinin gerçek hakkı yoktur, ya da aynı haklara sahiptir. M.CONDORCET

Ya sus ya da susmaktan daha değerli şeyler söyle. PHTAGORE

Ya ümitsizsiniz. Ya da ümit sizsiniz. Ya çaresizsiniz. Ya da çare sizsiniz. B. NECATİGİL

Yalanı söküp atmadan gerçeği dikmeye çalışma! Tutmaz. C.ŞAHABETTİN

Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan, hizmetçi arıyor demektir. C.ŞAHABETTİN

Yanıldığını asla kabul etmeyenler, en çok yanılanlardır. LA ROCHEFOUCAULD

Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. P.MARSHALL

Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niçin bugünden başlamıyorsun? EPIKTETOS

Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir. ÇİÇERO

Yaşam kısa, sanat uzundur. HIPPOKRATES

Yaşamak solumak değil, çalışmaktır. J.J.ROUSSEAU

Yaşamanın amacı, hoşa gitmeyen şeylerden kaçmak değil, hoşa gitmeyen şeyleri yenmektir. F.W.FOERSTER

Yenilince ümitsizliğe kapılma, her başarısızlıkta bir zafer arzusu yatar. G.MARTIN

Yiğit olan sırrını kimseye demez, kötü kalbindekini dile getirir. KARACAOĞLAN

Yurdu savunmanın en ucuz yolu, eğitimdir. BURKE

Yükselmenin en alçakça sı, zayıfların sırtına basarak olanıdır. SCHILLER

Zafer, iradededir. NAPOLYON

Zevke esir olan değil, hakim olan mesuttur. ARISTIPAS

Zorluk çeken rahat bulur. ŞİNASİ

1. Bölüm2. Bölüm ❯

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: che ghuvnea, 07.01.2017, 18:28 (UTC):
vatan sevgisi sözle degil eylemle olur eylem bilgiye bilgi aclıga aclık kurtuluşa kurtuluş vatansevgisne dönüşür

Yorumu gönderen: elbette, 09.07.2014, 12:02 (UTC):
Yurdu savunmanın en ucuz yolu, eğitimdir. BURKE

Yorumu gönderen: julysafo, 17.11.2010, 08:41 (UTC):
Sadece sıradan insanlar,sıradan olmadıklarını idea ederler.
JULYSAFO.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 50789472 ziyaretçi (128735801 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler