Gilgamis Destani (The Epic of Gilgamesh) Tablet 03
 
Gılgameş, Enkidu
Kraliçe Ninsun, kralın oğullarıyla.

Gılgamış Destanı

(The Epic of Gilgamesh)

3. Tablet (Türkçe)

Yaşlılar, Gılgamış'a çok saygı gösterdiler. Yol hakkında ona öğüt verdiler:

"Gılgamış, gücüne güvenmemelisin. Onu bırak yoluna gitsin, sen kendi kendini koru. O orada keçi yolunu bilir; arkadaşı kollar; Enkidu orada senden önde gitsin. O, yolu gördü, yoldan geçti. Ormana giden yoldan, dağların geçidinden. O, Humbaba'nın bütün gizli yollarından geçti. Böylece önde giden arkadaşını korur. Onu bırak yoluna gitsin, sen kendi kendini koru. Şamaş seni dileğine kavuştursun. İşittiklerini sana gözlerinle göstersin! O, sana kapalı olan yolu açsın! Yolu senin adımına açsın! Dağı senin ayağına açsın! Seni hoşnut eden şeyi, gecen sana getirsin. Lugalbanda başarıda sana yardım etsin. Bir çocuk gibi başarına kavuş! Humbaba'nın, kıyısında uğraşacağın ırmağında ayaklarını yıka! Akşam molanda bir kuyu kaz. Kırbanda her zaman temiz su bulunsun. Samaş'a soğuk su sun. Her zaman Lugalbanda'yı anımsa! Enkidu arkadaşı, yoldaşı korusun. (anlaşılmaz bir sözcük) ... kadar kendisi getirsin. Hepimiz birden kralı sana teslim ediyoruz; sen de yurda dönerken kralı bize teslim et!"

Enkidu ağzını açıp Gılgamış'a dedi:

"Sen karar verdin, artık yürü. Yüreğin korkusuz olsun. Yalnızca bana bak! Hasmın oturduğu yeri, Humbaba'nın üzerinde dolaştığı yolları, iyi biliyorum. Yola çıkmamızı buyur, onlardan, buradan ayrıl!"

Gılgamış, ağzını açıp Uruk'un yaşlılarına dedi: (Dört satır eksik).

"Size söylediklerimi, benimle gidecek olan Enkidu'yla birlikte yapacağım. Öğütlerinizi sevinerek gönülden dinledim."

Yaşlılar onun bu sözlerini dinledikten sonra, yiğitlere yol açtılar;

"Yürü Gılgamış, işin uğurlu olsun! Koruyucu tanrın yanında gitsin, o seni başarıya erdirsin."

Gılgamış, ağzını açıp Enkidu'ya dedi:

"Gel arkadaşım, büyük saraya gidelim. Büyük kraliçe Ninsun'un huzuruna. Ninsun'un vereceği akıllıca öğüt, ayaklarımıza doğru yolu gösterir."

Gılgamış'la Enkidu, el ele verip büyük saraya, büyük kraliçe Ninsun'un huzuruna çıktılar. Gılgamış çıktı ve Ninsun'un yanına girdi:

"Ninsun ben güçlendim; yeni bir şey başarmak istiyorum: Humbaba'nın yanına, uzak bir yola yürüyeceğim. Bilmediğim bir savaşa atılıyorum, bilmediğim bir yola çıkıyorum. Benim gidip geri dönmem, katran ormanına varmam, ejder Humbaba'yı öldürmem, Şamaş'ın nefret ettiği o belâyı ülkeden temizlemem için gereken zamanı, benim hesabıma Şamaş'tan dile. Onu öldürüp katran ağacını ben devirince, ülkenin yukarısında, aşağısında barış olsun. Utku belgisini senin önünde dikeyim."

Kraliçe Ninsun, oğlu Gılgamış'ın sözlerini acıyla dinledi: (On dört satırlık boşluk).

Ninsun odasına girdi. (Bir satır eksik). O, bedenine yaraşan bir giysi giydi, göğsüne de yaraşan bir mücevher taktı. O, kemer ve krallık tacını koydu. Merdivene basıp damın üstüne çıktı. Kurban yerine çıkarak tütsü yapıp Şamaş'ın önüne koydu. Tütsüsünü yakıp Şamaş'ın huzurunda kollarını kaldırdı:

"Neden oğlum Gılgamış'a coşkun bir yürek verdin, neden savaşa şimdi de o gitsin diye onu ileri ittin? Humbaba'nın yanına, uzak bir yol yürüyecek. O, bilmediği bir savaşa atılıyor, bilmediği yollarda yolculuk ediyor! Onun gidip geri dönmek, katran ormanına varmak, ejder Humbaba'yı yok etmek, senden nefret eden o kötüyü ülkeden temizlemek zamanını Gılgamış'ın yoluna baktığın günde, seni seven o nişanlı, Aya, sana anımsatsın! Onu gecelerin bekçilerine, yıldızlara, akşamları baban Aya da ısmarla."

(On iki satırlık bir boşluktan sonra, aşağıdaki anlaşılması güç sözcükler geliyor): O, tütsüyü söndürüp kötü ruhları dağıtma duasını okudu. Haber vermek için Enkidu diye çağırdı.

"Benim kucağımda yetişmeyen güçlü Enkidu! Şimdi seni oğulluğa kabul ettim. Gılgamış'ın armağanları olan, büyük rahipler, tapınak kızları ve tapınım töreni hizmetçileriyle birlikte kabul ettim."

Ninsun, Enkidu'nun boynuna bir muska astı. (84 satırlık bir boşluk). Yaşlıların Enkidu'ya ikinci seslenişleri:

"Enkidu, arkadaşını kolla, yoldaşını koru, ...... Onu kendin getir! Hepimiz birden kralı sana teslim ediyoruz, sen de yurda dönerek kralı bize teslim et."

(Tabletin gerisi kırıktır).

Tablet III (English)

The Elders spoke to Gilgamesh, saying:
"Gilgamesh, do not put your trust in (just) your vast strength,
but keep a sharp eye out, make each blow strike in mark!
'The one who goes on ahead saves the comrade."
'The one who knows the route protects his friend.'
Let Enkidu go ahead of you;
he knows the road to the Cedar Forest,
he has seen fighting, has experienced battle.
Enkidu will protect the friend, will keep the comrade safe.
Let his body urge him back to the wives ())."
"in our Assembly we have entrusted the King to you (Enkidu),
and on your return you must entrust the King back to us!"
Gilgamesh spoke to Enkidu, saying:
"Come on, my friend, let us go to the Egalmah Temple,
to Ninsun, the Great Queen;
Ninsun is wise, all-knowing.
She will put the advisable path at our feet."
Taking each other by the hand,
Gilgamesh and Enkidu walked to the Egalmah ("Great Palace"),
to Ninsun, the Great Queen.
Gilgamesh arose and went to her.
"Ninsun, (even though) I am extraordinarily strong (!)...
I must now travel a long way to where Humbaba is,
I must face fighting such as I have not known,
and I must travel on a road that I do not know!
Until the time that I go and return,
until I reach the Cedar Forest,
until I kill Humbaba the Terrible,
and eradicate from the land something baneful that Shamash hates,
intercede with Shamash on my behalf' (!)
If I kill Humbaba and cut his Cedar
let there be rejoicing all over the land,
and I will erect a monument of the victory (?) before you!"
The. Words of Gilgamesh, her son,
grieving, Queen Ninsun heard over and over.
Ninsun went into her living quarters.
She washed herself with the purity plant,
she donned a robe worthy of her body,
she donned jewels worthy of her chest,
she donned her sash, and put on her crown.
She sprinkled water from a bowl onto the ground.
She. And went up to the roof.
She went up to the roof and set incense in front of Shamash,
.I she offered fragrant cuttings, and raised her arms to Shamash.
"Why have you imposed--nay, inflicted!--a restless heart on
my son, Gilgamesh!
Now you have touched him so that he wants to travel
a long way to where Humbaba is!
He will face fighting such as he has not known,
and will travel on a road that he does not know!
Until he goes away and returns,
until he reaches the Cedar Forest,
until he kills Humbaba the Terrible,
and eradicates from the land something baneful that you hate,
on the day that you see him on the road (?)
may Aja, the Bride, without fear remind you,
and command also the Watchmen of the Night,
the stars, and at night your father, Sin."
_________________
She banked up the incense and uttered the ritual words.'
She called to Enkidu and would give him instructions:
"Enkidu the Mighty, you are not of my womb,
but now I speak to you along with the sacred votaries of Gilgamesh,
the high priestesses, the holy women, the temple servers."
She laid a pendant (?) on Enkidu's neck,
the high-priestesses took.
and the "daughters-of-the-gods" ...
"I have taken. Enkidu.
Enkidu to. Gilgamesh I have taken."
"Until he goes and returns,
until he reaches the Cedar Forest,
be it a month.
be it a year. ."
[About 11 lines are missing here, and the placement of the following fragment is uncertain.]
... the gate of cedar.
Enkidu. In the Temple of Shamash,
(and) Gilgamesh in the Egalmah.
He made an offering of cuttings.
... the sons of the king (!) ...
[Perhaps some 60 lines are missing here.]
"Enkidu will protect the friend, will keep the comrade safe,
Let his body urge him back to the wives (?).
In our Assembly we have entrusted the King to you,
and on your return you must entrust the King back to us!"
Enkidu spoke to Gilgamesh saying:
"My Friend, turn back!...
The road."
[The last lines are missing.]

«1234567»


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 50809784 ziyaretçi (128786900 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler