Karindesen Jack (Jack the Ripper)
 
Karındeşen Jack, Jack the Ripper

Karındeşen Jack (Jack the Ripper)

Hazırlayan: Akhenaton

Suçlu profilleme, tarihte ilk olarak kurgusal bir biçimde ortaya çıkmıştır. İlk örnekleri, 1841 yılında, Amerikalı yazar Edgar Allen Poe tarafından yazılan “Morg Sokağı Cinâyetleri” isimli roman ve Sir Arthur Conan Doyle tarafından yazılan “Sherlock Holmes Serisi”nde verilmiştir.[1] Gerçek yaşamda ise suçlu profilleme, 1930’lardan itibaren Almanya’da, 1950’lerden itibaren Amerika’da kullanılmaya başlanmıştır.[2][3]

Aslında, bundan çok daha önce, 1888’de, Thomas Bond tarafından Londra’da işlenen 7 faili meçhul öldürme olayının zanlısı olan ve modern zamanların ilk seri kkâtili olarak kabul edilen “Karın Deşen Jack”in profilinin çıkarıldığı bilinmektedir.[4] Fakat Karın Deşen Jack, hiçbir zaman yakalanamadığı için, oluşturulan suçlu profili doğrulanamamıştır.[3]

"Karın Deşen Jack" (Jack the Ripper), 1888’in 2. yarısında İngiltere’nin başkenti Londra’nın varoş semti Whitechapel’da faaliyet göstermiş seri kâtile ya da kâtillere verilmiş isimdir. Kâtile Jack ismi, Merkezi Haber Alma Örgütü’ne kâtil olduğunu iddia eden bir kişi tarafından gönderilmiş mektuba binâen verilmiştir. Bu mektup, cinâyetlerin işlendiği dönemde basılarak yayınlanmıştır.

Tamamı hayat kadını olan kurbanlardan 5’inin aynı kişi ya da kişilerce öldürüldüğü kesinleşmiştir. Fakat Karın Deşen Jack’a mâl edilmiş yaklaşık 20 cinâyet vardır. Cinâyet dosyası cinâyetlerden 2 yıl sonra kapatılmıştır. Fakat günümüz İngiliz dedektifleri ve bilim insanları, modern teknolojinin de yardımıyla hâlen cinâyetleri gün yüzüne çıkarmaya çalışmaktadırlar. Günümüze kadar ulaşmış tek fizikî kanıt, kurbanlardan birine ait olduğu iddia edilen şaldır.

Karın Deşen Jack’in kimliğine dair onlarca iddia ortaya atılmıştır ancak hiçbiri kanıtlanamamıştır. Bu şüpheli listesi, birçok önemli ve soylu kişiyi de içermektedir. Kâtil olduğunu iddia eden kişinin Merkezi Haber Alma Teşkilatı’na gönderdiği mektubu inceleyen uzmanlar, mektubun yazarının alt tabakadan, eğitimsiz biri olduğu sonucuna varmışlardır.

Dehşet, 31 Ağustos 1888’de sabahın erken saatlerinde başlamıştır. Sabah 3:45 yakınlarında Londra’nın East End bölgesindeki, tenhâ ve loş bir sokakta yürüyen hamal George Cross, muşambaya sarılı bir şeye çarpar, yakından bakınca, bu et yığınının bir kadın vücudu olduğunu anlar. Kadının daha sonra 42 yaşındaki Mary Ann Nicholls adında bir hayat kadını olduğu ortaya çıktı.

Nicholls cinâyetinden bir hafta sonra, ilk cinâyet mahallinden 800 metre uzaklıkta, pansiyon olarak kullanılan bir binanın arkasında, kötü beslenme ve veremden muzdarip 47 yasında bir hayat kadını olan Annie Chapman’ın cesedi bulundu. Kâtilin gerçek kimliği asla bilinemeyecekti. Fakat birkaç hafta sonra Metropoliten Polisi, kışkırtıcı bir mektup aldı. Mektup, suçlu olduğunu söyleyen şahıs tarafından yazılmış ve takma isimle imzalanmıştı. Bu isim, halk tarafından benimsendi. Bu andan itibaren çılgın Whitechapel Kasabı, bu korkunç isimle aranacaktı: "Karın Deşen Jack".

Karındeşen jack, mektup

Karın Deşen Jack’in polise yazdığı mektup;

“Sayın Yetkili,

Kulağıma sürekli polisin beni yakaladığına dair haberler çalınıyor; fakat beni uzun bir süre daha yakalayamayacaklar. Çok zeki görünüp doğru iz üstünde olduklarını söylediklerinde çok gülüyorum. Ben, hayat kadınlarının peşindeyim ve yakalanıncaya kadar onları öldürmeye devam edeceğim. Son işim çok muhteşemdi. Bayana bağırması için fırsat bile vermedim. Beni şimdi nasıl yakalayabilirler? İşimi çok seviyorum ve yeniden başlamak istiyorum. Yakında benim komik oyunlarımı yeniden duyacaksınız. Bıçağım sağlam ve keskin ve eğer bir şansım olursa yeniden başlamak istiyorum. İyi şanslar.

Tüm samimiyetimle,

Karın Deşen Jack”

Polisin Karın Deşen Jack’in mektubunu almasından 2 gün sonra kâtil, Elizabeth Stride adında İsveçli bir hayat kadınını öldürdü. Kurbanın üstünde diğer korkunç şeyleri yapamadan, yaklaşan bir arabanın sesiyle işini yarım bırakmak zorunda kaldı. Oradan hızla kaçan Karın Deşen, Cathrine Eddowes adında, kaldırımda sarhoş bulunduğu için karakola götürülerek ayılana kadar orada tutulan ve henüz salıverilmiş olan 43 yaşındaki bir hayat kadınına rastladı. Onu ıssız bir meydana götürdü ve orada öldürdü.

Karın Deşen tarafından gerçekleştirilen son suç, aynı zamanda en korkuncuydu. 9 Kasım gecesi, 3 aylık hamile olan 25 yaşındaki İrlandalı bir hayat kadınıyla onun odasına gitti. Gecenin ortalarına doğru onu yatakta öldürdü. Bu olaydan sonra, Whitechapel cinâyetleri birdenbire durdu. Karın Deşen, sonsuza kadar ortadan yok oldu, Tarihten çıkıp efsanelere karıştı. O günden beri konu üzerine kafa yoranlar bir kasaptan İngiliz tacının veliahdına kadar bir dolu şüpheli öne sürmüşlerdir.[5]

karındeşen jack, gazete

Olayı inceleyen bazı araştırmacılar, bu cinâyetlerin siyasi bir amaç taşıdığı ve dahası gizli bir örgüt tarafından koordine edildiğine dair kanıtlar elde ettiler. Ünlü yazar Stephen Knight bu kanıtları "Karındeşen Jack: Son Çözüm" adlı kitabında açıkladı. Knight’a göre bu örgüt, masonluktu.[6] Cinâyet romanları yazarı Patricia Cornwell ise Karın Deşen Jack’in, İngiliz Empresyonist ressam Walter Richard Sickert olduğunu öne sürdü.[7]

“Alice Harikalar Diyarında” kitabının yazarı Caroll’la ilgili iddiaları ortaya atan ise Richard Wallace’dir. 1996’da kaleme aldığı “Jack the ripper, light-hearted friend” adlı kitabında bu iddialara yer verir. Carroll’un kâtil olduğunun düşünülmesine yol açan nedenler ise, “The Nursery Alice” ile “Sylvie and Bruno” çalışmalarının incelenmesiyle ortaya konulur. Cinâyetlerin işlendiği sırada yazılan her iki kitabın bazı paragraflarının anagramlar yardımıyla incelendiğinde, kurbanların detaylı anlatımlarına işaret ettiği görülür.[8]

İngiliz DNA araştırmacısı Dr. Jari Louhelainen’in Catherine Eddowes in kanlı şalı üzerinde yaptığı inceleme sonrasında vardığı sonuç, kkâtilin polonya kökenli akıl hastası berber Aaron Kosminski olduğu yolundadır. Jari nin Mail on Sunday gazetesine yaptığı açıklamada; "Vardığım sonuçta şüpheye yer yok." şeklinde açıklaması olmuştur.

21. yüzyılın modern profil uzmanlarına göre kâtil zanlısı olabilme ihtimali en yüksek aday, Yahudi tüccar Jacop Levy’dir. Jacop Levy, cinâyetlerin işlendiği bölgede kasaplık yapmaktadır. İlk cinâyet, bir hastane önünde işlenmiştir. Hastane, frengi hastalarını tedavi amaçlı bulunmaktadır. Levy, tedavi amaçlı gittiği hastaneden düş kırıklığı çıktı ve o anki nefret ile cinâyeti işlemiş olabilirdi.

Levy son cinâyetten 2 yıl sonra ölmüştür, ölüm raporunda frengi yazıyordur. O dönem soruşturmalarında listede olup ilgisiz davranılarak sorgulanmamıştır. Karısı, işlerinin kötü gittiğini ve hayaller gördüğünü söylemiştir. 1. cinâyet (Mary Ann Nichols) Frengi olabileceğini göstermektedir. 3. cinâyet (Elizabeth Stride; Yahudi toplantısının önünde işlenmiş bir cinâyettir ve cinâyetten sonra Yahudi destekçisi bir yazı bulunmuştur, yazının yanında Stride’ın kanlı önlüğü vardır), Seri kâtiller kendi bölgelerinin çevresinde cinâyetler işlerler, Levy’nin kasap dükkanı gibi.[9]

Bu iddiaların çoğu, eğlenceli okuma malzemeleri teşkil eder, ancak Karın Deşen’in gerçek kimliği yüzyıldır değişmedi: O, merak uyandıran, büyük olasılıkla hiç çözülemeyecek bir sırdır.[5]

Kurbanları

Kimliği tespit edilebilen kesin kurbanlar:

 1. Mary Ann Nicholls, 31 Ağustos 1888
 2. Annie Chapman, 8 Eylül 1888
 3. Elizabeth Stride, 30 Eylül 1888
 4. Catharine Eddowes, 30 Eylül 1888
 5. Mary Jeanette Kelly, 9 Kasım 1888

Kesinleşmemiş kurbanları:

 1. Kimliği Belirsiz Kadın, Aralık 1887
 2. Annie Millwood, 25 Şubat 1888
 3. Ada Wilson, 28 Mart 1888
 4. Emma Elizabeth Smith, 3 Nisan1888
 5. Martha Tabram, 7 Ağustos 1888
 6. Kimliği Belirsiz Kadın, 2 Ekim 1888
 7. Annie Farmer, 21 Kasım 1888
 8. Rose Mylett, 20 Aralık 1888
 9. Elizabeth Jackson, 25 Haziran 1889
 10. Alice McKenzie, 17 Temmuz 1889
 11. Frances Coles, 13 Şubat 1891
 12. Carrie Brown, 24 Nisan 1891 [5]

Akhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler ❯❯

Kaynaklar

[1] Steven A. Egger, "Psychological Profiling: Past, Present, and Future", Journal of Contemporary Criminal Justice, 15, 3, Ağustos, 1999, s.244.
[2] Sevil Atasoy, "Bu Ayak İzi Senin, Dr. Watson: Gerçek Suç Öyküleriyle Adli Bilimler", Doğan Kitap, İstanbul 2007, s.152.
[3] Fatih Aydın, "Faili meçhul Öldürme Olaylarında Olay Yeri Çözümlemesi İle Suçlu Profilinin Oluşturulması" (yüksek lisans tezi), Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2010, s.4.
[4] Ş G. Önder - M. B. Gönültaş, "Suçlu Profilleme ve Türkiye’deki Genel Durumu", Polis Bilimleri Dergisi, 7, 4, 2005, s.41.
[5] "Gizemli Sırlar", DNS Yayınları, s.33-35.
[6] tarihsitesi.net/ilginc-tarihi-videolar/258-kudusteki-gizem-videosu.pdf
[7] BUD Haberleri (aylık bülten), Kasım 2003, sayı: 22.
[8] fabilog.com/karindesen-jack-ile-ilgili-spekulasyonlar/
[9] tr.wikipedia.org/wiki/Karındeşen_Jack


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 50963772 ziyaretçi (129170867 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler