Lao Tzu Ögretileri 2
 
Lao Tzu

Lao Tzu Öğretileri

2. Bölüm

Ellibir

Evrenin gerçeğini bilmek isteyenler
Şu 4 belli başlı erdeme sahip olmalıdırlar:
1. si, yaşam boyu saygılı olmaktır.
Bu, kişinin hem kendisine
Hem de tüm diğer varlıklara karşı
Koşulsuz sevgi ve saygı beslemesi demektir.
2. si, içten gelen samimiyettir.
Bu, dürüstlük, samimiyet ve sadakat gerektirir.
3. sü, kibarlıktır; buysa nezaket,
Başkalarıyla ilgilenme
Ve tüm ruhsal gerçekliğe duyarlı olmak demektir.
4. sü, destekleyici olmaktır;
Başkalarına karşılık beklemeksizin hizmet etmektir.
Bu 4 erdem dayatılan kurallar değil,
Aksine
Senin öz tabiatının birer parçasıdırlar.
Uygulandıklarında, zekayı doğurur
Ve 5 güzel şeyi geliştirirler:
Sağlık, zenginlik, mutluluk, uzun ömür
Ve huzur.

Elliiki

Orada oturup sessizce tefekküre dalarak
Zihnini temizleyebileceğini mi sanıyorsun?
Bu, zihnini yalnızca daraltır, temizlemez.
Tam uyanıklık akışkandır ve uyumludur;
Her zaman ve mekanda vardır.
Gerçek tefekkür işte budur.
Dünyadan uzak durarak kim saflığa ve basitliğe erişebilir.
Tao temiz ve basittir
Ve dünyadan uzak durmaz.
Neden basit şekilde ana-babanızı onurlandırmıyor,
Çocuklarınızı sevmiyor,
Kardeşlerinize yardım etmiyor,
Arkadaşlarınıza sadık kalıp, onları kollayıp gözetmiyor,
İşlerinizi hep birlikte ve eğlence içinde tamamlamıyor,
Sorunlar için sorumluluk üstlenmiyor,
Başkalarının yapmasını beklemeden erdemlerinizi uygulamıyor
Ve en yüce doğruyu anlamak yerine
Elinizde sıradan yöntemler bulunduruyorsunuz?
Bu, gerçek saflık, gerçek basitlik ve gerçek ustalık olacaktır.

Elliüç

Bir insanı anlayışlı kılan 2 nitelik vardır:
Farkında olma ve eylem.
Bunlar bir araya gelip tabii Tai Chi’yi oluştururlar.
Kim aydınlanmadan hoşnut olup,
Dünyadaki acılara kayıtsız kalabilir?
Bu değildir Yol’a uymak.
Yalnızca hizmetlerini anlayışlarıyla yüceltenler
Tao’nun erkek ve kadınları sayılabilirler.

Ellidört

Eski zamanlarda oldukça gelişmiş varlıklar tarafından,
Kendilerinin
Ve başkalarının gelişimlerini güçlendirmek için
Çeşitli bütünü kuşatıcı bilimler oluşturulmuştu.
Bu latif sanatlar bireysel akılla
Evrensel aklın bağlantısı göz önüne alınarak üretilmişti.
Erdem gösterip başkalarına yardımcı olmak isteyenlere,
Geleneksel öğretmenler tarafından hala öğretilmektedir bunlar.
Arayıp bulan
Ve bu öğretilere uymaya çalışan öğrenci,
Kendi ruhunun bükülmezliğinde olduğu gibi
İnsanoğlunun gelişiminde de ilerleme kaydeder.
Bunları önemsemeyen öğrenci
Tüm varlıkların gelişimine engel olmuş olur

Ellibeş

Eski üstatların bütünü kuşatan uygulamaları
Bilim, sanat ve kişinin ruhi gelişimini bir arada ele almışlardır.
Akıl, beden ve ruh bunlar arasında eşit şekilde dağılmışlardır.
İçeriği şöyledir:
Yi Yau; sağlık ilmi. Teşhis, akupunktur, bitkisel ilaçlar,
Şifa verici ve diyet uygulaması ve diğer yöntemler.
Syang Ming; kişinin yüzünün, iskeletinin,
Avuçiçi ve sesinin fiziksel göstergelerini gözlemleyip
Kaderini önceden haber verme ilmi.
Feng Shui; bir coğrafi birimdeki
Latif enerji ışınlarını görme ilmi ki
Böyle bunların o bölgede yapılacak bir bina ya da kasabanın
Yapım çalışmalarını destekleyip desteklemedikleri anlaşılacaktır.
Fu Kua; yin ve yang’da meydana gelen
Latif değişimleri gözlemlemek.
Amacı: bir durumun görünen ve gizli yönlerinin hangilerinin
Daha uyumlu olduğuna karar vermektir.
Fu Kua’nın ve tüm Taocuların uygulamalarının temeli,
I Ching’den öğrenilmektedir.
Nei Dan; Wai Dan ve Fang Jung; simya, kimya
Ve dengeli cinsel enerji konusunda yetiştirme sanatı yoluyla
Bireyin kişisel enerjisini saflaştırma ilimleridir.
Tai Syi; nefes alma ve hayal etme yollarıyla
Yeniden canlandırma ilmi.
Chwun Shi; bireyin düşüncelerinin Kutsal Kaynakla uyum içinde olmasını
Sağlayarak kişinin ruhsal varlığının biçim değiştirmesi.
Shu-Ser; kişinin günlük hayatını
Evrensel enerji ışınlarının çemberiyle uyumlu hale getirmesi.
Bi Gu; belirli yıldızların uyumlu duyumlarından ortaya çıkan
Yaşam enerjisini bir arada tutmak amacıyla
Belirli günlerde oruç tutmak.
Sau Yi; tam aşkın birliğe sımsıkı sarılıp
" Mistik İnci" düşüncesini geliştirme ilmi.
Tai Chi Ch’uan; bedene, soluğa, akla, iç organlara,
Yaşama ve ölüme hükmedebilmek için vücuttaki enerji akışını
Sevketmek ve yönlendirmek amacıyla fiziksel çalışmalar yapma.
Fu Chi; kişinin gücünü saf yiyecek ve bitkiler ile
Yeniden şekillendirmesi ve temizlemesi.
Chuan Se; kişinin iç ve dış oluşumunun birliğine
İçe dönük bir bakış.
Dzai Jing; Kişinin münzevi bir hayat yaşayarak
Gücünü saflaştırması.
Fu Jou; evrenin manevi hükümdarlığından
Gelecek bir yanıtı umarak mistik resimler yapmak,
Mistik ilahiler okumak ve yazmak.
Tsan Syan; aydınlanmış bir hoca ile
Günlük konuşmalar yapmak
Ve klasik eserleri okuyup araştırma yoluyla benlikten kurtulup
Yüce Birlikle bir araya gelme süreci.
Lyou Yen ve Chi Men; dış kuvvetleri etkilemek için
Ruhi güç bağlantısı kurmayı amaçlayan manevi ilimler.
Bunlar arasında yeni başlayanlar için en önemli olan
I Ching’e çalışmaktır.
Bu, kişinin her durumda gizli olan etmenleri sezmesini
Ve böylece onlara
Dengeli ve manen gelişmiş cevaplar yöneltmesini sağlar.
Tüm bunlar Tao’ya ulaşmanın araçlarıdır.
Bunlara hizmet etmek
Evrensel birliğe, uyuma ve hikmete hizmet etmektir.

Ellialtı

Bir Tao insanı olmak istersen,
Hayatın doğasına hizmet eden şeyler üstünde çalış
Ve onları bu dünyaya sun
Bağlılığınla Taocu yolları öğrenmeye teslim ol ki
Mükemmel olabilesin
Kısmi uygulama ve kısmi eğitim şöyledir:
Bir parmak üstünde uğraşıp
Tüm bedeni tanımak nasıl imkansızsa,
Bir ilmi öğrenip evreni anlamak da öyle imkansızdır.
Bütün kalbinle Tao’nun tamamı üstünde çalışırsan;
Yaşamındaki her şey onu yansıtacaktır.

Elliyedi

Evren, manevi güç nurlarından oluşmuş geniş bir ağdır.
İlk nur, latif öz’den çıkar ki tamamen müspet, yaratıcı ve yapıcıdır.
Her varlık, bu ilk nûru kendi nûruna çevirirse de
Onlardan daha aşağı düzeydeki bu nurlar
Hem müspet hem menfi, hem yapıcı, hem de yıkıcı olabilirler.
Henüz gelişimini tamamlamamış bir birey,
Çevresindeki ağda bulunan menfi manevi nurlar tarafından
Olumsuz yönde etkilenebilir.
Örneğin, bir araya gelmiş pek çok menfi nûrun etkisiyle,
Gelişmemiş kişi, yaşamının görünmeyen,
Baskıcı bir güç tarafından yönetildiğine inanır.
Böylesi bir yanlış inanç aydınlanma önündeki önemli bir engeldir.
Tamamen gelişebilmek ve olgun bir varlık haline gelebilmek için
Bu karmaşık ağın ve üstündeki etkilerinin farkında olmalısın.
Müspet ve uyumlu güç nurlarını
Kendi öz varlığınızdaki müspet unsurlarla birleştirmek
Ve görünmeyen menfi etkileri yok etmekle,
Hayatının bütün yönlerini geliştirebilirsin.
Menfi etkileri yok etmek için onları unutman yeterlidir.
Müspet etkileri tek parça haline getirmek için
Mükemmel Yol’un yöntemlerini uygulayarak kendini latif öze,
İlk manevi nurlarla yeniden bilinçli olarak bağla.
İşte o zaman çevrende örülü ağda bulunan tüm nurlar,
Uyumlu birliğe karışıp orada kaybolacaklardır.

Ellisekiz

Akıl, beden ve ruh eşit düzeyde gelişmemiş
Ve tamamen olgunlaşmamışsa
Hiçbir ruhi zirveye ulaşma
Ya da aydınlanma durumu söz konusu olamaz.
İşte budur;
Aşırıya kaçan din ve düşüncelerin meyve veremeyişinin nedeni.
Akıl ve ruh doğal olmayan bir sadeliğe
Ya da bağlanmaya zorlanırsa beden hastalanır,
Zayıf düşer
Ve kendi varlığı için bir tehdit unsuru haline gelir.
Akıl ve ruh saf dışı bırakılıp beden üstünde durulursa,
Bunlar tuzağa düşmüş yılan gibi olurlar:
Çılgın, çileden çıkmış, her an patlamaya hazır
Ve kişinin kişiliki için zehirli.
Tüm bu dengesizlikler kaçınılmaz olarak
Yaşam gücünün azalmasına ve yorulmaya yol açarlar.
Gerçek öz-geliştirme, aklın, ruhun ve bedenin bir bütün haline
Gelmelerini gerektirir.
Mükemmel Yol’un çeşitli uygulamalarıyla
Yin ve Yang’ın dengelenmesi sonucu
Kişi batında ve zahirde birliği sağlamış olur.
Bu, dünyada mükemmel nizam
Ve mükemmel rahmet olarak tezahür etmektedir.

Ellidokuz

Aydınlanma ve ölümsüzlüğe tamah etmenin,
Dünyalık için tamah etmekten farkı yoktur.
Bu, ben-merkezci ve ikilikçidir;
Bu yüzdendir ki gerçek ilerlemeye engel olur.
Öyle ki,
Bu aşamalara göz dikmiş olanlarca asla ulaşılamamaktadır.
Oysa erdemli olan için onlar birer ödüldürler.
Eğer kutsal, ölümsüz bir melek olmak istersen,
O zaman doğruluk ve hizmet yoluyla
Varlığının meleksi taraflarını onar.
İlahi mülke ulaşmak için gerekli olan olgunlaşma
Ve manen yükselme yöntemlerini öğreten ölümsüzlerin
Dikkatini elde etmenin tek yolu budur.
Bu meleksi üstatlar bulunamazlar;
Fakat onlar talip olanları bulurlar.
Bundan sonra yüksek feraset
Ve temyiz erdemi yardımıyla
İlahi mülk ile bağlantı kurulduğunda
Nihai manevi gerçeklerin nakli de peşinden gelecektir.
Bu, tüm meleklerin ilahi mülke giderken izledikleri yoldur.

Altmış

Ölümsüzlüğün elde edilmesindeki mistik yöntemler,
Yalnızca ikilik, çelişki ve dogmanın
Büyük dünyevi mülk ile bağlarını kopartmış olanların
Keşfine açılmıştır.
O sığ dünyevi hırslar ortaya çıktığı sürece, kapı açılmayacaktır.
Kendini erdemli, olgun ve benliğe yer olmayan bir yaşama ada.
Manevi gücünü büyük ve ağır olandan,
Latif ve aydınlığa geçirip iyileştir.
Yüzeysel dünyevi kişiliğini derin
Ve kutsal olana çevirmek için
Mükemmel Yol’un gösterdiklerini uygula.
Mükemmel Yol süresince
Meydana gelecek ilerlemenin her basamağında
Yarın dünya mülkünde tutkulu görünene değil,
Bugün manevi mülke önemli olana
Değer vermeyi öğreneceksin.
O zaman mistik kapı açılacak
Ve sen koskoca evrenin yönetmeyen yöneticilerine,
Yaratmayan yaratıcılarına katılacaksın.

Altmışbir

Evreni anlamak için
Üzerinde çalışman ve anlaman gereken şeyler şunlardır:
1. si: Birlik, Tao ve Büyük Tai Chi.
2. si: Büyük ikili Yin ve Yang’ın güçleri.
3. sü: 3 Ana Kategori ki;
Gök, Yer Ve İnsan ya da Beden, Akıl ve Ruh olarak adlandırılırlar.
4. sü: Dört Güç; kuvvetli, zayıf, hafif ve ağır.
5. si: 5 unsur ki bunlar: su, ateş, tahta, maden ve toprak.
6. sı: Altı soluk: rüzgar, soğuk, sıcaklık, nem, kuruluk
Ve alevlenme ki iklimi ve iç organları dönüştürürler.
7. si: değişim ve yeniden dönüşüm süreçleri.
8. si: Sekiz Yüce Tezahür’dür:
Gök, yeryüzü, su, ateş, yıldırım, göl, rüzgar ve dağ
Ki bunların birleşimi I Ching’de öğretilen tüm durumların
Latif gücün gerçeğini kavramayı sağlar.
Bunları anlamakla, kendi içinde eski ve ölü olanı terk edip
Yeni ve canlı olana sarılmak için işe yarar hale getirebilirsin.
Bir kere keşfedildi mi; bu içsel simya süreci,
Ruhi ölümsüzlüğe giden mistik kapı açılacaktır.

Altmışiki

Saf Tao ile bütünleşmek ister misin?
O halde kendi içinde evrenin 3 ana gücünü anlamalısın
Ve birleştirmelisin.
1. si; yeryüzü gücüdür.
Merkezi karındır
Ve kendisini cinsellik olarak tanımlar.
Fiziksel güçlerini geliştirip ona hükmedebilenler
Saflığa kısmen ulaşmışlardır.
2. si göksel güçtür.
Merkezi akıldır;
Kendisini bilgi ve hikmet olarak tanımlar.
Akılları Evrensel Akıl’la karışık bütünleşmiş olanlar da
Saflığa kısmen ulaşmışlardır.
3. sü; uyumlu güçtür.
Merkezi kalptir; kendisini ruhun içyüzü olarak tanımlar.
Kendisini ruhun içyüzünü anlamakta geliştirmiş olanlar da
Saflığa kısmen ulaşırlar.
Ne zaman ki bu üçünü;
Fizik güce hükmetmek, evrensel akıllılık ve ruhu anlamayı
Tamamlayıp onları erdemli bir şekilde hayata geçirirseniz
Fakat o zaman Tao ile bütünleşebilirsiniz.

Altmışüç

Evrenin 3 tabakası vardır:
Alttaki Tai Ching ve ortadaki Shan Ching,
Bedensel var oluşa engel olunmasını ister.
Tao ile sürekli uyum içinde yaşayamayanlar
Orada yaşayacaklardır.
Daha yukarıda, Yu Ching’de, yalnızca Tao vardır:
Şeklin bağımlılığı ortadan kalkmıştır
Ve ortaya çıkan tek şey
Ölümsüz ilahi varlıkların zarif güç dansıdır.
Yu Ching’e dahil olmak isteyenler Mükemmel Yol’u izlemelidirler.
Karakterini basitleştir.
Cinsel enerjini arıtarak yücelt;
Yin ve Yang’ı bedende, akılda ve ruhta bütünleştir,
Düşüncesizce hareket etmemeyi uygula;
Bilincini saf kanunla bir kıl;
Böylece gerçeğin ardındaki gerçeğin örtüsünü kaldıracak
Ve daha yüce olan o enfes devlete olaşacaksın.
Bu yol açıkça belirlenmiş
Ve izlenmesi çok kolay
Olmasına rağmen,
Yine de pek çokları
Kendi yarattıkları fikir bulutları içinde kaybolup giderler.

Altmışdört

Eski zamanlarda
Basit ve ağırbaşlı bir hayat sürüyordu insanlar.
Devamlı ortaya çıkan dalgalanmalara,
Değişikliklere karşı duyarlı
Ve günün durumlarine rahatlıkla ayak uydurabiliyorlardı.
Günümüz insanlarının ise;
İsterik, düşüncesizce hareket etmenin
Hakim olduğu bir yaşantı var.
Yin ve Yang’ın
Her şeyi etkisi altına alan değişimlerini göz ardı ederek
Çelişkiye, yorgunluğa ve korkuya düşüyorlar.
Fakat, bugün bile kişi zihni bütünlüğünü sağlayıp arıtabilir.
Bunu yapmanın yolu I Ching’den geçer.
Gün ve gecenin devinimi gibi,
Her şey Yin ve yan arasındaki hareketlerin birleştirilmesi olan
Birer tai chi’dir.
Eğer bu hareketlerdeki motifleri görmezsen, mahvolursun.
Fakat açık fikirlilikle I ching’e danışacak olursan
Tüm şeylerin altında yatan motifleri görmeye başlarsın.
Şafağın geleceğini bildiğin sürece, gece huzur içinde dinlenebilirsin.
Eşyanın akıcılığını doğru olarak algıladığın zaman,
İşte o zaman
Onların ardındaki değişmezliği de algılamaya başlayacaksın:
Yaratıcı, dönüştürücü, hiçbir bağı olmayan, değişmez Tao’yu.
Bunun farkında olmak,
En son eğitim ve en son tesellidir.

Altmışbeş

Doğadaki genişleme ve daralmalar,
Yin ile Yang’ın Gizemli Anne’nin rahmindeki
Karşılıklı hareketlerinden doğar.
Tüm Evren bu üretici danstan yaratılmış olmasına rağmen
Onun varlığının küçücük bir parçasıdır, bu dans.
Onun kalbi Evrensel Kalp; aklı Evrensel Akıl’dır.
Üreme işlevi, insanoğlunun da bir parçasıdır.
Çünkü Yin ve Yang içimizde birey olarak tamam değildir;
Onları bütünleştirmek için çiftleştirir
Ve yeni bir hayatın doğmasını sağlarız.
Pek çok insan
Tüm yaşamlarını
Bu biyolojik güdüyü izleyerek sürdürüyorsa da
Bu, tabi ki onların yaşamının da küçücük parçasıdır.
Eğer tohumlara ve yumurtalara saplanıp kalacak olursak,
Sadece Gizemli Anne’nin verimli üreme vadisi için
Evlenmiş oluruz,
Fakat O’nun ölçüsüz kalbi ve her şeyi bilen aklına ulaşamayız.
Onun kalbi ve aklıyla birleşmek istersen Yin ve Yang’ı içinde
yekpare kılmalısın
Ve yükselmekte olan ateşlerini arıtmalısın.
İşte o zaman Gizemli Anne’nin tüm varlığının içine karışıp,
Onda kaybolmak için gerekli gücü elde etmiş olacaksın.
İşte bu, doğru tekamül diye bilinen şeydir.

Altmışaltı

Yin ve Yang’ın ilk bütünleşmesi,
Tohum ve yumurtanın rahimde birleşmesidir.
Yin ve Yang’ın 2. bütünleşmesi,
Olgun kadın ve erkeğin birleşmesidir.
Bu ikisi de et ve kanla ilgilidir.
Ve tüm bu âlem içinde gebe kalınanlar
Birgün ayrışmalı ve sona ermelidir.
Yalnızca 3. birleşmedir, ölümsüz bir şeyi doğuran.
Bu bütünleşmede, son derece gelişmiş bir birey,
Yin ve Yang’ın latif içsel güçlerini
Manevi bir anlayışın aydınlığında birleştirir.
Mükemmel Yol’u uygulamakla o,
Büyük ve ağır gücünü
Işıklı ve havalı bir şeye dönüştürerek arıtır.
Bu ilahi ışık, manevi gücün engin okyanusuna
Ve mükemmel hikmete,
Yani Tao’ya ulaşabilir.
Son bütünleşmeyle yaratılan yeni hayat, özünün farkındadır
Fakat bencil değildir;
Bir beden içinde yerleşebilir
Fakat ona bağlanmaz
Ve duygular tarafından değil
Akıl tarafından yönlendirilir.
Tam ve erdemli olan asla ölmez

Altmışyedi

Hayatın en üst tabakalarına ulaşmak isteyen,
Yin ve Yang’ın yeni tabakalarını, sürekli bir araya getirmelidir.
Erkek gücü, doğada güneş ve dağlar gibi kaynaklarda,
Kadın gücüyse yeryüzü, ay, göller
Ve bunun gibi kaynaklarda bulunur.
Yalnızca buraya gizlenmiş bu şeyler üstünde çalışanlar,
Yaptıklarının sınırsız faydalarını göreceklerdir.
Çünkü, daha yüksek bir hayat anlayışı için
Yin ve Yang’ın gittikçe yükselen düzeylerde birleşmeleri gerekir.
Böylece kimi öğrencilere
Yin ve Yang’ın,
Cinsel ilişkinin Tai Chi’sinde doğrudan bütünleştikleri
İkili gelişme sanatı öğretilmiş olabilir.
Talebe son derece erdemli değilse
Ya da hocası gerçek bir üstat değilse,
İkili gelişme zararlı hale gelebilir.
Ne zaman ki yüce erdem ve gerçek ustalık bir araya gelir,
Uygulamalar da talebenin büyük
Ve latif güçlerinin dengesini bir araya getirir.
Sonuçta sağlığı yerindedir,
Duygular uyumlu hale gelmişlerdir.
Tutkular ve düşüncesizce yapılan hareketler kesilir
Ve en üst noktada
Tüm beden gücünün aşkın bütünleşmesi ortaya çıkar

Altmışsekiz

Meleksi ikili gelişimde kişi, Tao’yu izlemeyi öğrenir.
Kolayca anlaşılamayan bir şey olduğu için
Tao’ya yaklaşmada samimiyete ihtiyacın olacak.
O, kendisini önce şekil ve imge ile
Daha sonra da latifçe açıklanması olanaksız olan yapısıyla
Açığa çıkartır.
O, kendisi yaratılmamış olduğu halde,
Her şeyi yaratmış olandır.
Onun herhangi bir cevheri yoktur;
Bu yüzden uzayı olmayan her yere gidebilir.
Kendisine yönelip çalışarak,
Nezaket ve teslimiyet yoluyla her şeyden daha yumuşak olur
Ve tüm güçlüklerin üstesinden gelir.
Bu sana hareket etmeme
Ve sessizliğin yararları konusunda bir şey ifade eder mi?

Altmışdokuz

Kişinin cinselliğe yaklaşımı
Onun gelişme düzeyinin bir belirtisidir.
Gelişmemiş insanlar sıradan cinsel ilişkiler kurarlar.
Tamamıyla cinsel organlar üstünde durup,
Bedenin ve diğer ortan sistemlerini ihmal ederler.
Fiziksel gücün toplandığı her şey çarçabuk boşalır
Ve esas enerjiler kolaylıkla ve düzensiz olarak israf edilmiş olur.
Bu, çok büyük bir geri sıçramadır.
Hayatın daha yüksek yerlerini hedeflemiş olanlar için
Meleksi ikili yetiştirme sanatı vardır.
Çünkü bedenin, aklın ve ruhun her bir parçası
Yin ve Yang’ın birleşmesini özlemle beklemektedir.
Meleksi ilişki ruh tarafından yönetilir;
Cinsel organlar tarafından değil.
Sıradan ilişki güç harcayarak olurken;
Meleksi yetiştirme sanatı soğukkanlı, sakin, sessiz ve doğaldır.
Sıradan ilişki, cinsel organları cinsel organlarla birleştirirken;
Meleksi yetiştirme sanatı ruhu ruh, aklı akıl
Ve bir bedenin her hücresini
Diğer bedenin her hücresiyle birleştirir.
Çözülmede değil birleşmede en yüksek dereceye ulaşmak,
Bir kadın ve erkek için
Ruhlarını mutluluk ve bütünlük ülkesine yükseltme
Ve olgunca birbirine dönüşme fırsatıdır.
Meleksi ilişkinin kutsal yöntemleri yalnızca
Tam enerji bütünleşmesini başarabilmiş olan tarafından
Öğretilebilir
Ve öyle öğrencilere öğretilir ki,
Onlar kendilerini derin bir adayışla
Mükemmel Yol’u izlemeye vermiş,
Ve kendi varlıkları da içinde olmak üzere
Tüm dünyayı pasifleştirme çabası içindedirler.
Fakat, eğer senin erdemin özellikle aydınlıksa,
O zaman latiflikler devletine giden bir yolun açılması
Ve bu semavi öğretileri
Doğrudan ölümsüzlerden alman da mümkün olabilir

Yetmiş

Tutku ve arzunun ipleri
Çevrende
Seni perdeleyen bir ağ örmekteler.
Dünyayla yüzleşmeler
Seni katı ve esnek olmayan bir yapıya büründürüyor.
İkilik tuzağı inatçıdır.
Bağımlı, katı ve tuzağa düşmüş bir haldeyken
Özgürlüğü yaşayamazsın.
İkili yetiştirme sanatı süresince ağı dolaştırmak,
Katılığı yumuşatmak
Ve tuzağı etkisiz hale getirmek mümkündür.
Yin enerjisini evrensel hayatın kaynağında çözüp,
Yang enerjisini de aynı kaynaktan çekerek bireyselliği
Geride bıraktığında
Yaşamın saf doğasına kavuşursun.
Benlikten bağımsız, doğal olarak yaşayıp, dürüstçe çalışarak,
Yorulmak bilmez bir yaşam gücüyle dolar;
Ölüm ve diriliş zincirinden sonsuza kadar kurtulursun.
Hiç olmazsa şunu anla:
Ruhsal bağımsızlık ve Tao ile birlik,
Rasgele verilen armağanlar olmayıp
Bilinçli bir öz-dönüşüm ve öz-gelişime verilen mükafatlardır.

Yetmişbir

Sonsuz yaşama doğru dönüşüm, aşama aşama gerçekleşir.
Beden, akıl ve ruhun ağır, büyük enerjisi,
Öncelikle saflaştırılmalı ve yüceltilmelidir.
Fakat enerji olgunluk basamağına yükseltildiğinde
Öz-hakimiyet aranabilir.
Akıllı bir mürşit öz-bütünleşmesinin güçlü ilkelerini,
Yalnızca öz-arınmayı
Ve öz-egemenliği daha önceden başarmış olanlara öğretir.
Buna ek olarak tüm öğreti, enerji karşılığı yasasını izler:
En etkili yöntem
Daima öğrencinin doğal enerjisinin
En uyumlu karşılığı verdiği yöntemdir.
Birisi için bekarlık
Ve öz-yetiştirme sanatı uygun düşerken,
Diğer için daha uygun bir şekilde yönlendirilmiş
İkili yetiştirme sanatı en büyük faydayı sağlayacaktır.
Anlayışlı bir mürşit,
Her birey için gerekli olan dengeli uygulamaya karar verir.
Her durumda bilinmelidir ki
Tüm mürşitler ve teknikler geçiçidir;
Asıl gerçekleşme kişinin varlığının
Tao’nun ilahi enerjiyle birleşmesinden ortaya çıkar.

Yetmişiki

Değer kazanmak
Ve ilahi olanla bir olmak istersen,
Erdemini geliştir
Ve onu tüm dünyaya yay.
Hayali düşünceleri ve ilahiyat meselelerini tamamen terk et
Ve insanları iyileştirmek gibi gündelik, sıradan işlerle uğraş.
Bırak tüm çelişkileri ve rekabetleri; gitsinler.
Sağlam nezaket ve sonsuz sabır sahibi olursun.
Seni Mükemmel Yol’dan ayıracak
Ve aklının bütünlüğünü bozacak kararlardan
Ve hırslardan uzak dur.
Ne rastlantılara saplanıp kal;
Ne de gözlerini onlara karşı tamamıyla kapat.
Aklını geliştirmek için, hiçbir şeyin olmadığını bil
Ve hiçlikle olan tüm bağları ortadan kaldır.

Yetmişüç

Talebenin ruhu lekeli olduğu sürece,
Mürşit ona yardımcı olamaz.
Ruhtaki lekeleri temizlemek,
Mürşidin değil
Talebenin görevidir.
Bu, kişinin yeteneklerini, kaynaklarını ve hayatını
Dünyanın hizmetine sunmasıyla mümkün olabilir.
Sağlıklı bir talebe,
Çevresini saran ölümsüz meleklere
Ve mürşitlerine
Saf gücünü sunabilirken;
Tükenmiş, boş olan talebe
Fakat en az düzeyde yiyecek, şarap ya da hizmet sunabilir.
O zaman talebenin mi mürşide,
Mürşidin mi talebeye hizmet ettiğini söylemek zordur.
Kişi, birbirini parlak aynalar gibi yansıtan

2 saf, lekesiz varlık görür.

Yetmişdört

İlahi varlıklara ve tanrılara tapınarak
Ya da onları tefekkür ederek güçlenen kimseler vardır.
Eğer tapınmak istiyorsan şunlara tapın:
Yang’ın hazinesi olan ateşli güneşe
Ve Yin’in hazinesi olan ıslak aya tapın;
Her yönden meleklere denk olan kadın ve erkeğin
Ruhi merkezlerine tapın;
Sekiz Büyük Bildiri’ye tapın:
Gök, yeryüzü, su, ateş, yıldırım, göl, rüzgar ve dağ;
Evrenin uyumu altında yatanı aydınlatan I Ching’in
Altmış 4 altıgenine tapın;
Son olarak da
Tüm varlıkların bir araya gelip
Dengelendiği
Ve dinlendiği
Büyük Tai Chi’ye tapın.

Yetmişbeş

Kendini
Hayatın daha aşağı âlemlerinden bağımsız kılmak ister misin?
Dünya için takdir edilen alçalma
Ve yok olmadan onu kurtarmak ister misin?
Öyleyse, sığ kalabalık hareketlerden uzaklaş
Ve sessizce öz uyanıklığın üstünde çalışmaya git.
İnsanlığın tamamını uyandırmak istiyorsan,
Kendi bütününü uyandır.
Dünyadaki acıları uzaklaştırmak istiyorsan,
Kendi içinde karanlık ve olumsuz ne varsa uzaklaştır.
Gerçek şu ki; senin vermen gereken en büyük hediye
Öz- dönüşümündür.
Şu halde kendine,
Kamil bir varlık olan,
Bir fener gibi giderek daha fazla ışık yayan
Ve kendisini beğenenle beğenmeyene aynı değeri veren
Bir mürşit bulmalısın. Kendine onun kalıbıyla şekil ver,
Onun besleyici aydınlığında yıkan
Ve onu dünyanın geri kalanına yansıt.
O zaman sonsuz bir gerçeği anlayacaksın:
Erdemli bir varlık için daima huzur dolu bir yuva vardır.

Yetmişaltı

Dünyayı kim kurtarabilir?
Belki
Adanmışçasına bu öğretilere uyup
Aklını sakinleştiren;
Tüm ikilikleri boş verip
Latif gerçeklerin yüceliklerini fark etmekle kendilerini geliştiren;
Erdemlerini evrensel erdemle bütünleştirip
Onun içinde kaybolan
Ve bunu herhangi bir karşılık beklemeksizin yapan kişi.
O, gerçekten dünyanın kurtarıcısı olacaktır.

Yetmişyedi

İnsanlık giderek zekileşiyor
Fakat nedense sorunlar gün be gün artarken,
Mutluluklar azalıyor.
Neden?
Çünkü zeka, bilgelik demek değildir.
Bir toplum kısmi zekayı yanlış kullanır,
Her şeyi kuşatan hikmeti ihmal ederse;
Halk saf ve tabii yaşamın faydalarını unutur.
Tutkuları, duyguları ve benlikleri tarafından
Baştan çıkarılmış bu insanlar bedensel isteklerine,
Lükse ve güce köle olmuşlar
Ve dengesiz bir dindarlıkla psikolojik özürlü olmuşlardı.
İşte o zaman bela ve çelişkiler dönemi başlar.
Bununla beraber, üstün insanlar
Kargaşa zamanında diğerlerine öncülük ederek
Onları uyarıp battıkları çamurdan çıkartabilirler.
Fakat, bir kişi nasıl olup da pek çok kişiyi azat edebilir?
Öncelikle kendi varlığını azat etmekle işe başlar.
Bunuysa kendisini yücelterek değil, alçaltarak yapabilir.
O, kendisini basit, mütevazi ve doğru olana indirger;
Bunu kendi özüyle bütünleştirmekle
Basitliğin, tevazunun ve gerçeğin üstadı olur.
Kendini tamamıyla eski hayatından bağımsız hale getirmekle;
Kendi saf doğasını keşfeder.
O doğa ki evrenin saf doğasıdır.
Özgürce ve içinden geldiği gibi ilahi enerjisini salıvererek;
En karmaşık durumların dahi üstesinden gelip
Çevresindeki her şeyin tam bir bütün olmasını sağlayabilir.
O, yaşayan bir ilahi varlıktır.
o hareket ettiğinde evren hareket eder.

Yetmişsekiz

Kısmi pek çok din var
Ve Mükemmel Yol’un varlığı da bu yüzdendir.
Kısmi dinler tehlikeli, zekice oluşturulmuş insan buluşlarıdır;
Mükemmel Yol arı, bütün ve evrensel aklın derin bir anlatımıdır.
Kısmi dinler
Gelişmemiş akılların hipnotik manipülasyonuna dayanırlar;
Mükemmel Yol ise temiz, doğal,
Değişmez gerçekliğin serbestçe iletilmesi üzerine kurulmuştur.
Bu tam bir gerçekliktir, gizemli bir uygulama değil.
Mükemmel Yol, herhangi bir düşünceye aşırı bağlanmaya,
Çok pahalı bir yaşam sürmeye,
İfrat derecesinde beslenmeye,
Çılgın müziğe karşıdır.
Bunlar kişinin aklının sükunetini mahvederler
Ve ruhsal gelişimini bozarlar.
Adet olanla ilgiyi kesmek,
Temiz, dürüst ve erdemli olana, Mükemmel Yol’a sarılmak,
Seni yaşamın latif özüne ulaştırır.
Onun uygulamalarını benimseyince;
Dürüst, sade, doğru, erdemli,
Bütün olmaya başladığını göreceksin.
Görüyorsun ki kısmi olan şeyler uygulandığında,
Kişinin dönüşümü de kısmi anlamda gerçekleşiyor.
Oysa mükemmel bir öz-yetiştirme yöntemiyle
Tam bir değişimi tamamlamak,
Duygularının ve biyolojik sınırlandırmalarını aşmak
Ve var oluşun üstün bir tabakasına ulaşmak mümkündür.
Gölgelerin uzağında durup,
Bu basit yolu izleyerek olağanüstü,
Derinliklerine ulaşılamayan
Ve engin kozmik inceliklere sahip bir varlık haline gelirsin.
Evrenin latif gerçeğini gerçekleştirmekle
Zaman ve mekanın üstüne çıkarsın.

Yetmişdokuz

Gelecek nesiller arasında bu öğretileri araştırıp
Onları uygulayanlar kutsanacaktır
Hikmetin latif ışığına,
Tüm engelleri yıkıp geçen berraklığın güçlü kılıcına
Ve tüm evreni kuşatan anlamanın mistik incisine ulaşacaklar,
Onlardır
Bu nesiller,
Tao’nun mükemmel gerçeğini kavramak için
Gerekli iç aydınlanmaya sahip olacaklardır.
Bozulmamış bir samimiyetle bu gerçeği izleyenler:
Mükemmel, cesur, yıkılmaz ve unutulmaz olacaklardır.

Seksen

Dünya yarı-aydınlanmış üstatlarla doludur.
Son derece zeki, gerçek dünyada yaşamak için
Fazlasıyla " duyarlı" dırlar;
Etraflarını bencil zevklerle doldurmuşlardır;
Yüksek öğretilerini ihtiyatsız, açıkgöz olmayanlara verirler.
Ruhsal bir iklime ulaşmak niyetiyle
Kendilerini olgunlaşmadan halka tanıtarak,
Gerçeği sürekli kurban eder
Ve Tao’nun yolundan saparlar.
Gerçekte onların dünyaya sundukları,
Kendi çelişkilerinden başka bir şey değildir.
Gerçek bir üstat ayınlanmanın gaye değil,
Mana olduğunu anlar.
Amacının erdem olduğunu anlayıp
Ona ulaşmak için
Uzun ve çoğu zaman zahmetli olan eğitimi kabul eder.
Bir lider olmayı düşünmez ama
Üzerine düşen her türlü sorumluluğu sessizce omuzlar.
Başkalarına bağlanmaz, hiçbir şeye bütünüyle güvenmez
Ve kendisine gelen bireylerle birlikte tüm dünyaya yol gösterir.
Manevi gücünü öğrencileriyle paylaşır;
Onları cesaretlendirmek, güçlendirmek için sınavlar yapar,
Gözlerini açmak için azarlar.
Yaşamlarındaki fırtınaları Tao’nun engin okyanusuna yöneltir.
Bu tür bir mürşit olmak istiyorsan,
Kendini Tao’ya ver.
Kötü alışkanlık ve davranışlarını terk et.
Samimiyetini güçlendir.
Gerçek dünyada yaşa
Ve erdemini günlük çevrende hiçbir ayrım gözetmeden yay.
En dürüst baba ya da anne,
En dürüst kardeş, en dürüst arkadaş ve en dürüst öğrenci.
Üstadına alçakgönüllülükle saygı duy ve hizmet et;
Tüm varlığını tereddütsüz bir şekilde öz-yetiştirmeye ada.
O zaman öz-yönetimi gerçekten başarmış olur
Ve aynı şeyi gerçekleştirmeleri için
Diğerlerine yardımcı olabilirsin.

Seksenbir

Tüm bu söylenenlerle ne anlatılmak istendi?
Latif gerçek,
Kelimelerle anlatılabilir belki
Fakat tam olarak karşılanamaz.
Sözcükler olmadan söylenenleri işitmek,
Yazılmak için anlaşılması fazlasıyla güç olan kanuna uymak,
İsimsiz olana ibadet etmek
Ve şekilsiz olana ibadet etmek zaman alacaktır.
Yaşamını sev,
Tao’ya güven.
Evrenin görünmeyen, latif özüyle seviş,
Böylece ihtiyacın olan her şeyi kendine vermiş olacaksın.
Manevi uzlet sığınaklarında sonsuza kadar saklanamazsın.
Burada, her şeyin ortasında
Kibar, gerçeği müşahede eden bir münzevi olarak durabilirsin;
Hiçbir şeyden tamamen etkilenmeden,
Mükemmel uygulamalar tarafından ödüllendirilmiş
Ve korunmuş olarak.
Başkalarını da cesaretlendirerek,
Herkese karşılık beklemeden vererek,
Her hareket ve işinle dünyayı uyandırıp arıtarak
Geniş gün ışığındaki ilahi ülkeye gireceksin.
Tao’nun nefesi konuşuyor
Ve onunla uyum içinde olan herkes, onu açıkça duyuyor.

1. Bölüm2. Bölüm ❯


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52295754 ziyaretçi (132674337 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler