Müslüman Bir Cocugun Bilmesi Gereken Dini Sorular ve Cevaplari
 
müslüman çocuk

Müslüman Bir Çocuğun Bilmesi Gereken Dini Sorular ve Cevapları

1. Müslüman mısın?

Elhamdülillah Müslümanım.

2. Müslümanım demenin manası nedir?

Allah'ı bir bilmek, Kurân-ı Kerîm'i ve Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etmektir.

3. Ne zamandan beri Müslümansın?

"Kal-u Bela." dediğimiz zamandan beri Müslümanım.

4. "Kal-u Bela" zamanı neye derler?

Misak'a derler. Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben: "Elestü birabbiküm" yani (Ben sizin rabbiniz değil miyim ?) diye sordu. Onlar da: "Bela" (Evet Rabbimizsin) dediler. O zamandan beri Müslümanım demektir.

5. Rabbin kimdir?

Allah

6. Seni kim yarattı?

Allah

7. Sen kimin kulusun?

Allah'ın kuluyum.

8. Allah kaçtır diyenlere ne dersin?

Allah birdir derim.

9. Allah'ın bir olduğuna delilin nedir?

İhlas Suresi'nin ilk ayeti kerimesidir.

10. Bunun manası nedir?

"Sen söyle ki ey Habibim, Allah birdir."

11. Allah'ın varlığına aklı delilin nedir?

Bu alemin varlığı ve alemdeki nizam ve intizamın devamıdır.

12. Allah'ın zati hakkında düşünce caiz midir?

Caiz değildir. Çünkü akıl Allah'ın zatını anlamaktan acizdir. Allah'ın ancak sıfatı hakkında düşünülür.

13. Nereden geldin, nereye gideceksin?

Allah'tan geldim, Allah'a gideceğim

14. Niçin geldin?

Allah'a kulluk için

15. Iman-ı yeis nedir?

Firavun gibi ölürken iman etmektir.

16. Bu iman muteber midir?

Değildir.

17. Tevbe-i yeis nedir?

Imanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tövbe etmesidir.

18. Bu tövbe muteber midir?

Muteberdir.

19. Dinin hangi dindir?

İslam dinidir.

20. Kitabın hangi kitaptır?

Kurân-ı Kerîm'dir.

21. Kıblen neresidir?

Kabe'dir.

22. Kimin zürriyetindensin?

Hz. Adem'in zürriyetindenim.

23. Kimin milletindensin?

Hz. İbrahim'in milletindenim.

24. Kimin ümmetindensin?

Hz. Muhammed'in ümmetindenim.

25. Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor?

Mekke'de doğdu. 50 yaşından sonra Medine'ye hicret etti. şimdi Medine'de "Ravza-i Mütaharra'sındadır.

26. Peygamberimizin kaç adı vardır?

Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud.

27. Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir?

Hz. Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem'dir.

28. Peygamberimizin babasının adı nedir?

Abdullah'tır.

29. Annesinin adi nedir?

Amine'dir.

30. Süt annesinin adi nedir?

Halîme Hatun'dur.

31. Dedesinin adı nedir?

Abdülmüttalip'tir.

32. Peygamberimiz kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik geldi?

40 yaşında.

33. Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı?

23 sene peygamberlik yaptı.

34. Peygamberimiz nerede doğdu?

Mekke'de doğdu.

35. Hangi tarihte doğdu?

571 yılında.

36. Hangi tarihte nereye hicret etti?

622 yılında Medine'ye hicret etti.

37. Fani hayatı hangi yılda kaç yaşında sona erdi?

632 yılında, 63 yaşında sona erdi.

38. Peygamberimizin kaç kızı vardı?

Dört kızı vardı:

 1. Zeynep
 2. Rukiyye
 3. Ümmü Gülsüm
 4. Fatima'dır.

39. Peygamberimizin kaç oğlu doğdu?

Üç oğlu oldu:

 1. Kasım,
 2. Abdullah,
 3. Ibrahim.

40. Peygamberimizin kutlu hanımlarını sayar mısın?

 1. Hz. Hatice
 2. Hz. Sevde
 3. Hz. Aişe
 4. Hz. Hafsa
 5. Hz. Zeynep b. Huzeyme
 6. Hz. Ümmi Seleme
 7. Hz. Zeynep binti Cahş
 8. Hz. Cuveyriye
 9. Hz. Ümmü Habibe
 10. Hz. Safiyye
 11. Hz. Meymune
 12. Hz. Mariye

41. Peygamberimizin hanımları bizim neyimiz olur?

Onlar, bütün müminlerin annesidir.

42. Peygamberimizin ilk hanımı kimdir?

Hz. Hatice (ra) validemizdir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.

43. Peygamberimizin son hanımı kimdir?

Hz. Aişe (ra) validemizdir.

44. Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayar mısın?

Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyet'e bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam'ı yaymaktır.

45. Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?

Hz. Aişe'dir.

46. Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?

Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem'dir.

47. Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır?

Iki torunu vardır:

 1. Hasan
 2. Hüseyin.

48. Bunlar kimin çocuklarıdır?

Hz. Ali ve Hz. Fatima'nındır.

49. Allah'ın emrettiği şeylerin en önemlisi nedir?

Tevhid'dir.

50. Tevhid nedir?

Allah'ı bir bilmek, yalnız ona kulluk etmektir.

51. Allah'ın yasakladığı en büyük günah nedir?

Şirk'tir.

52. Şirk nedir?

Allah'a ortak koşmak, ondan başka Allah olduğunu söylemek.

53. Peygamber kime denir?

Ahkam-ı ilahiyeyi insanlara tebliğ için Allah'ın vazifelendirdiği zata denir.

54. Allah, peygamberleri niçin gönderdi?

Şirkten korumak, tevhide çağırmak için

55. Allah tarafından mahlukata gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır?

Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre yüz yirmi dört bin, bir rivayete göre, iki yüz yirmi dört bin.

56. En büyük peygamberler kaçtır?

5 dir:

 1. Hz. Muhammed (as),
 2. Hz. Nuh (as),
 3. Hz. Ibrahim (as),
 4. Hz. Musa (as) ve
 5. Hz. İsa (as)'dır.

57. Kurân-ı Kerîm'de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır?

Yirmisekiz.

58. İsimlerini sayar mısın?

 1. Hz. Adem,
 2. Hz. İdris,
 3. Hz. Nuh,
 4. Hz. Hud,
 5. Hz. Salih,
 6. Hz. İbrahim,
 7. Hz. Lut,
 8. Hz. İsmail,
 9. Hz. İshak,
 10. Hz. Yakup,
 11. Hz. Yusuf,
 12. Hz. Eyyup,
 13. Hz. Şuayp,
 14. Hz. Musa,
 15. Hz. Harun,
 16. Hz. Davud,
 17. Hz. Süleyman,
 18. Hz. Yunus,
 19. Hz. İlyas,
 20. Hz. Elyesa,
 21. Hz. Zülkifl,
 22. Hz. Zekerriyya,
 23. Hz. Yahya,
 24. Hz. İsa,
 25. Hz. Üzeyr,
 26. Hz. Lokman,
 27. Hz. Zülkarneyn ve
 28. Hz. Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn hazeratidir.

Hz. Üzeyr, Hz. Lokman ve Hz. Zülkarneyn (aleyhimüsselam)ne bazıları velidir, demişlerdir.

59. Peygamberimiz bir millete mi yoksa bütün insanlığa mı gönderildi?

Bütün insanlığa gönderildi.

60. Resul nedir?

Müstakil bir şeriat getiren ya da evvelki peygamberin şeriatına yeni hükümler ilave eden peygamberdir.

61. Nebi nedir?

Kendisinden önce ya da zamanındaki resulün şeriatına tabi olan peygamberdir. Her resul aynı zamanda nebidir, fakat her nebi resul değildir. Her resul aynı zamanda nebidir. Fakat her nebi resul değildir. Her ikisine peygamber denir.

62. İlk nebi kimdir?

Hz. Adem (as)'dir.

63. İlk resul kimdir?

Hz. Nuh (as)'dur.

64. Insanlar öldükten sonra ne olacaklar?

Dirilecekler

65. Dirildikten sonra ne olacaklar?

Dünyada yaptıklarının mükafatını ya da cezasını görecekler.

66. Öldükten sonra dirilmeyi yalanlayan kimse ne olur?

Dinden çıkar, kâfir olur.

67. Melek nedir?

Allah'ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibadet eden günahsız varlıklardır.

68. Dört büyük melek hangileridir?

 1. Cebrail
 2. Mikail,
 3. İsrafil ve
 4. Azrail.

69. Meleklerin görevleri nelerdir?

Allah'a hamd etmek, O'nu tesbih etmek, O'nu zikr etmek. O, ne emrediyorsa onu yapmaktır. Bazı meleklerin özel görevleri vardır.

70. Cebrail'in görevi nedir?

Peygamberlere vahiy ve kitap getirir.

71. Mikail'in görevi nedir?

Tabiat olayları, rızık taksimatıyla görevlidir.

72. Israfil'in görevi nedir?

Kıyamette Sur'a üflemek.

73. Azrail'in görevi nedir?

Allah'ın emriyle can almak

74. Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir?

Tevrat, Hz. Musa'ya; Zebur, Hz. Davud'a; İncil, Hz. İsa'ya, Kurân-ı Kerîm, Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine inmiştir.

75. Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir?

Allah’ın, dört kitaptan başka Cebrail vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Hz. Adem'e 10, Hz. Şit'e 50, Hz. İdris'e 30, Hz. İbrahim'e ise 10 suhuf verilmiştir.

76. Mezhep kaçtır?

Ikidir.

77. Nelerdir?

İtikatta mezhep, amelde mezhep.

78. Itikattaki mezhep imamlari kaçtır ve kimlerdir?

İkidir. Imam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebü'l Hasani'l Esari Hazretleridir.

79. Amelde mezhep kaçtır ve nelerdir?

Dörttür. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir.

80. İtikatta mezhebin nedir?

Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir.

81. Amelde mezhebin nedir?

Hanefi mezhebidir.

82. Bizim itikattaki mezhebimizin imamı kimdir?

Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir.

83. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine mensup olanların itikatta imamları kimdir?

Ebü'l Hasani'l Esari Hazretleridir.

84. İmam Ebu Muhammed Matüridi nerelidir, ne zaman vefat etmiştir?

Semerkand'ın Maturid köyündendir. Türktür. Hicri tarihinde vefat etmiştir.

85. Imam Ebü'l Hasani'l Esari Hazretleri nerelidir? Ne zaman vefat etmiştir?

Basra'lı olup Hicri tarihinde vefat etmiştir.

86. Namazın kazaya kalmasının meşru sebepleri kaçtır, sayar mısın?

Üçtür:

 1. Uyku
 2. Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak
 3. Unutmak.

87. Kaç tane kandil vardır, nelerdir?

Beş tane kandil vardir.

 1. Mevlid Kandili: Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir.
 2. Regaib Kandili: Hz. Amine'nin Peygamberimize hamile olduğunu anladığı gecedir.
 3. Miraç Kandili: Peygamberimizin, ilahi saltanatı seyretmek üzere Allah'ın daveti ve gücü ile bir mucize olarak göklere ve daha nice alemlere seyahat ettiği gecedir.
 4. Berat Kandili: Kurân-ı Kerîm'in levh-i mahfuzdan sema-i dünyaya indirildiği, insanların bir senelik hayat ve rızıklarının gözden geçirildiği, Müslümanların af ve lütuflara nail olduğu gecedir.
 5. Kadir Gecesi: Kurân-ı Kerîm'in dünya semasından Peygamberimize indirilmeye başladığı gecedir.

88. Kabir suali kime sorulmaz?

Peygamberlere, çocuklara ve delilere

89. Din nedir?

Akıl sahibi insanları kendi istek ve arzularıyla sırf hayır ve saadete ulaştıran, ilahi bir kanundur.

90. İslam nedir?

Peygamber Efendimizin tebliğ buyurduğu hükümleri kalp ile tasdik, dil ile ikrar edip, onları bütün hayatında yaşamaktır.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: ibrahim , 17.12.2017, 16:49 (UTC):
Allah sizden razj olsun, cok guzel olmus devamini dilerim

Yorumu gönderen: MehmetCan, 14.09.2017, 18:28 (UTC):
Ben çalışıyordum kasiyerdir açığım çıkmasın diye bazen fazla para aliodum müşteriden yomyemi aldığımda o yomye harammı oluyo yoksa sağdece benmi günaha giriyorum

Yorumu gönderen: İbrahim susuz , 04.02.2017, 15:42 (UTC):
Maşallah çok güzel olmuş herşey çok güzel anlatılmış

Yorumu gönderen: Kaan uysal, 05.01.2017, 17:23 (UTC):
Süper

Yorumu gönderen: Emrullah saygılı, 02.01.2017, 01:27 (UTC):
Güzel bir sayfa küçük okuya bilen çocuklarımıza cizgi filim deyilde böyle şeyler öğretmek için uygun bir sayfa ağaç yaşken eyilir etrafımıZda görüyoz müslümanız elham durillah dioz ama bunu kacımız uyguluyo bir söz var yahudi sözü bunu tüm herkes kullanıyo bende bilmeden önce kullanırdım her koyun kendi bacagından asılır bunu dioz ama şuda var müslüman müslümandan sorumludur hey güzel kardeşim

Yorumu gönderen: Seyyid, 16.12.2016, 11:24 (UTC):
Şu sayfanın adminleri nerde... ?sahip çıksanıza sayfanıza, saçma sapan yorumlar yapılıyor...!!!

Yorumu gönderen: firat, 10.12.2016, 22:10 (UTC):
Selam arkadaslar bi gun isyerinden ciktim eve dogru yolda gidiyodum saat 18:30 du ve parta tartisan kavga eden gencleri gordum icimden kavgayi aralamak gecti yanlarina yanasmayi dusundum icimdeki diyer ses biri bucak ceker se yaralanirim diye dusundum icimden bismillah dedim aniden kavga bitti ve birbirleriyle efendi gecinmeye basladilar bende baya sasirdim.

Yorumu gönderen: firat, 10.12.2016, 00:25 (UTC):
Selam arkadaslar beni tehdit edip korkutmak istiyen insanlar oldu ve bende bu insanlari Allaha havale ettim ve bu kisilerin basina bunlar geldi iki kisi trafik kazasinda oldu bi kisi kalp kirizinden oldu bi kisi kaza yapip felc kaldi bi kisi elini kazayla kesti sizce Allah beni sevdiyi icinmi benimle ugrasanlarin belasini veriyo dur bana satasanlara uyup can yakmakta hic istemiyen biriyim dir kb?

Yorumu gönderen: firat, 24.11.2016, 21:50 (UTC):
Kisacasi arkadaslar islam dusmanlarida tipki bizler gibi insan ve bizler gibi dini konusmalar yapa bilirler biz gercek muminleride yalanci dini konusmalarla kandirip tuzaga cekip oldure bilirler bence kib.

Yorumu gönderen: firat, 24.11.2016, 20:15 (UTC):
Sizcede insanlar yaratilirken insanlarin ruhlari musluman hiristiyan olarak mi dunyaya geliniyo birde yaratilisi musluman olan kisilere yaratilisi hiristiyan olanlar konusurken muslumana muslumanlik tasladiklari olurmu sizcede.

Yorumu gönderen: firat, 20.11.2016, 17:31 (UTC):
Selam ruyamda dev bir erkkek gordum cok kizgin bakiyodu karsisindada insanlarin anlattigi kadariyla peyganberimizin seklinde biri vardi bide bi kisi daha vardi peyganberimizin saclari kulaginin alt kismina kadardi bu gorduyum ruyada kizgin bakan allahi hutalamiydi diye dusundum kendimce karsisindaki iki insanda mutsuz uzgun duruyolardi fakat hic konusma yasamadim ruyamda sizcede allahi hutala insana benziyo ola bilirmi benim kendi tahminim ola bilir fakat ona gore olmek yemek yemek yok birde istediyini yoktan var ede biliyo ilk yaratilan canli iblis isimli su anki insan dusmani seytan kib,.?

Yorumu gönderen: Hüseyin Kanbur, 13.11.2016, 08:35 (UTC):
61. Maddede Nebi için kendinden onceki peygambere tabi olan demiştiniz. Fakat 62. de ilk nebi ise Hz Adem de misiniz. Hz. Adem önce Resul vardı demiş olmaz misiniz.

Yorumu gönderen: Mİsaffir, 19.09.2016, 20:12 (UTC):
Çocuğum eren ismi koymak istiyorum dinimizde uygun mu

Yorumu gönderen: ezgisu, 08.06.2016, 07:58 (UTC):
Bn 10 yasindayim annem sahura kaldirmadi sonrasindactam imsak ezani okunurken kalktim annem ye biseyler niyet et dedi ettim sevap kazanirmiyim

Yorumu gönderen: sabiha, 07.06.2016, 11:04 (UTC):
merhaba ben 7 gün once doğumumdadan beri sag yanagimda buyuk bir ben vardı üstünde cok kıl cıkıyordu ve alınamıyordu cok kalın oldugunda her aldıgımda çok acıyordu sık çkıyordu. Bende çok rahatsızm oldum ve aldırttım.ve 7 gün sonra kızımda sağ yanagi cay dokuldu ve yandı ailem başta olmak üzere herkes sen benini aldırdın diye böyle yandı ve buda içime dert oldu. Sizde nekadar doğru çok büuük bir günah işledim lütfen bana yardım edin....teşekkürler

Yorumu gönderen: banane sanane, 02.06.2016, 14:22 (UTC):
bazı sorular ağır ama

Yorumu gönderen: Mehmet, 20.05.2016, 11:37 (UTC):
Şirkin tanımını yanlış yapmışsınız. Allah'tan başka ilah olduğunu iddia eden kişi müşrik değil kafir olur. Şirk sadece Allah'ı otorite kabul etmek gerekirken başka birini (hocasınız, şeyhini, imamını,...) dinde kural koyucu olarak kabul etmek demektir.

Yorumu gönderen: MEHMET AÇIK, 10.05.2016, 02:23 (UTC):
Selam aleykum ne mutlu ki böyle güzel dini siteler var.İnsanlar böyle siteler sayesinde dini öğreniyorlar.Rabbim bizleri dinini gerçek manada anlayanlardan ve yaşayanlardan eylesi.AMİN.


Yorumu gönderen: myway, 28.04.2016, 08:04 (UTC):
teşekkürler

Yorumu gönderen: Zeynep Çuğlan, 03.04.2016, 07:43 (UTC):
Bu harika bir sayfa.Kendimi bu sayfayı okuyunca tanıdım.Teşekkür ederim.Allah sizi İnşallah böyle bir şey yaptığınız için ödüllendirir.Tekrardan teşekkürler...

Yorumu gönderen: yusuf, 28.08.2015, 07:21 (UTC):
okudum öğrendim ve sizede teşşekkür ederim

Yorumu gönderen: samet, 21.08.2015, 15:53 (UTC):
ben bu dini suallerin hepsini allahın izniyle ezberledim

Yorumu gönderen: Tabii bir Abdullah, 05.06.2015, 19:52 (UTC):
Yorum yazanlardan birisinde ''samet'' ismini gördüm.Samet Allah'ın isimlerinden birisidir ve manası da ''Hiçkimseye ve hiçbirşeye muhtaç olmayan''dır.Dolayısıyla isim samet olarak çocuğa konmaz değiştirilir ve başına ''Abd'' gelir ve abdulsamet olur.

Yorumu gönderen: Tabii bir Abdullah, 05.06.2015, 19:44 (UTC):
81. Amelde mezhebin nedir?

Hanefi mezhebidir.

Bu sorunun cevabı değişken olduğundan oraya hanefi mezhebidir yazmasaydın da açıklasaydın daha makbule geçerdi

Yorumu gönderen: zeynep, 19.05.2015, 12:29 (UTC):
ben bir 3. sınıfa giden çocuk olarak 1 hafta sürekli açtığım için hepsini ezberledim sayılır inşallah hepsini kavrarım 2. haftada

Yorumu gönderen: SILA, 24.02.2015, 13:12 (UTC):
güzel anlamlı sıralı olmuş

Yorumu gönderen: talha ubeydullah, 29.12.2014, 15:57 (UTC):
çok güzel Rabbim ebeden razı olsun

Yorumu gönderen: samet, 20.11.2014, 16:38 (UTC):
SAMETİM akıllı ve zekiyim hepsin i ezberledim hahhihhuh

Yorumu gönderen: yeşim, 17.06.2010, 17:10 (UTC):
bu sayfayı yayına süren herkesten allah razı olsun regaip kandiliniz kutlu olsunBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 50954951 ziyaretçi (129152541 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler