Molek
 
Molech, Molek

Molek

Hazırlayan: Akhenaton

Kategori: Dinler Tarihi

Molek (Molech) de Kronos ya da Minotauros gibi çocuk yiyen, merhametsiz bir zalim, gerçek tanrıya düşmanlık idolüdür. İsmi mutlak kötülükle eş anlamlıdır ve çocuklarını Molek'e teslim etmek, onları bu gaddar tanrıya kurban etmeye işaret eder.[1]

Molek, Tevrat’ta adı geçen Ammonlular’ın Molok, Milkom ya da Malkam diye de bilinen tanrısıdır. Zaman zaman bu ilahın sözde öfkesini dindirmek için çocukları yakarak kurban ederlerdi. Kutsal Yasa bu çeşit uygulamaları yasaklamaktadır.[2]

Tanrılara sunuda bulunulması konusunun kökenleri Molek’e insan kurban edilmesi konusuna kadar eskiye dayanır. Bu durum tapınak litürjisi içinde zamanla değişerek hayvanların kurban edilmesi şeklinde bir ritüele dönüşmüştür. “Qarev” kökünden türetilmiş olan İbranice kurban “Qorban” [3] sözcüğü, bir araya getirmek, birleştirmek anlamına gelir, yatıştırıcı, gönül alıcı şeklindeki anlamının yanında birlik ve beraberliğe teşvik etme anlamını da taşır.[4]

Molek, Sami dillerinde "kral"ı işaret eder. Fenikeli ve Kartacalılar için bir tanrıdır. Bazen Baal ile birleştirilir. Kendisi, yeni doğan bebeklerin kutsanmalarını gerektirir. Milton, "Kayıp Cennet" isimli eserinde bu canavarın kurbanlarının kanlarıyla ve annelerinin gözyaşlarıyla kaplı olduğunu tanımlamıştır. Bu insan kutsamaları, güneş tanrıya güçlerini geri vermeye yöneliktir.

Çocuklar, bronzdan yapılmış anormal büyüklükteki bir heykelin eline konurdu. Bir mekanizma sayesinde heykelin kolları yukarı doğru kalkardı ve genç kurbanları ağzının içerisindeki fırına koyardı. Onları yakan bu heykelin içindeki ateş yanmaktaydı. Din adamları, flütler ve tefler eşliğinde kalabalık kurbanların sesini duymasın diye dua ederlerdi.[1]

Cehennem Vadisi

Molek kültü, İsrail'e de geçecek ve kendisine Kudüs'e yakın olan ve "cehennem" kelimesine köken olacak olan Hinnom (Ge-hnnom) vadisinde insan kurbanlar verilecektir.[1]

Tanah'ta Yahudi putperestlerin tapındıkları putların bazılarından ismen bahsedilmektedir. Bunlar; Samilerin El’i ya da İlou, Meobitlerin Kemos’u, Anonitlerin Milkom ya da Molek ya da Molok’u, Edomitlerin Oratal’i, Suriyelilerin Astarte’si, Babillilerin Marduk’u, İştar, Adar, Nergal ve Nebo'dur.[5]

Kitab-ı Mukaddes'teki birçok pasaj, Süleyman'ın kendisi için bir tapınak yaptırdığı Molek'e referans yapar. Levililer'de Tanrı, Musa'ya şu terimlerle konuşur:

"İsrail'de oturan İsrailoğulları ya da yabancılar arasındaki soyunu devam ettirecek evlatlarından birini Molek'e veren her insan, ölümle cezalandırılacaktır. Ülke halkı, onu taşlayacaktır."

Bugün daha genel olarak bu ismin bu ismin ateşle takdisin eşliğinde, Kenan ve Kartaca'nın yüksek yerlerinde uygulanan bir insan kurban etme işi olduğuna inanılmaktadır.[1]

Akhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler ❯

Kaynaklar

[1] Larousse Semboller Sözlüğü, s.436-437.
[2] Kutsal Kitap, 2007: Sözlük-s.1618, Levililer 18: 21, Levililer 20: 2-5.
[3] The Jewish Encyclopaedia, 1938, s.599.
[4] Yrd. Doç. Dr. Semih Özkan, "Kuzey Avrupa Resminde Et Karkası Simgesi", İdil, 2015, Cilt 4, Sayı 16, s.42.
[5] Aynur Eryiğit Bader, "Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam'ın Putperestliğe Bakışı" (doktora tezi), Ankara Üniversitesi, Dinler Tarihi Anabilim Dalı, Ankara 2008.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52510866 ziyaretçi (133319581 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler